Tuesday, May 6, 2014

လူသိနည္းေသာ သိသင့္တာေလးမ်ား

လူသိနည္းေသာ သိသင့္တာေလးမ်ား

၁) သင့္ရဲ့ဖိနပ္ေတြဟာ လူေတြကသင့္ကို မသိလုိက္မသိဘာသာ သတိျပဳမိေစမယ့္ ပထမဆံုးအရာေတြျဖစ္ပါတယ္... ဒါေၾကာင့္ သင့္တင့္ေကာင္းမြန္တဲ့ ဖိနပ္ကိုဝတ္ဆင္ဖို႔လုိပါတယ္
...

၂) အကယ္လို႔ သင္က တစ္ေန႔ကို၁၁နာရီထက္ပိုထုိင္ေနရမယ္ဆုိရင္ ေနာက္ ၃ ႏွစ္အတြင္း အသက္ေသဆံုးဖို႔ ၅၀% ရွိပါတယ္....

၃) ဒီကမာၻေပၚမွာ သင္နဲ႔႐ုပ္ခ်င္းတူတဲ့သူ အနည္းဆံုး ၆ ေယာက္ေလာက္ရွိေနပါတယ္... သင့္ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ သူတို႔ထဲက တစ္ေယာက္နဲ႔ဆံုစည္းဖို႔ ၉% အခြင့္အေရးရွိပါတယ္...

၄) ေခါင္းအံုးမပါဘဲ အိပ္တာဟာ ေနာက္ေက်ာနာက်င္မႈေဝဒနာကို သက္သာေစၿပီး သင့္ေက်ာ႐ိုးကုိလည္း ပိုၿပီး သန္မာေစပါတယ္...

၅) လူ႔ဦးေႏွာက္က သတိမျပဳဘဲ မေနႏုိင္တဲ့အရာသံုးမ်ိဳးရွိတယ္... အဲ့ဒါေတြကေတာ့အစားအစာ...ဆြဲေဆာင္မႈရွိတဲ့သူေတြနဲ႔ ေဘးအႏၱရာယ္တုိ႔ပဲျဖစ္တယ္...

၆) ညာသန္ေတြဟာ အစားအစာကို ညာဘက္မွာ ဝါးတာမ်ားတယ္....

၇) လက္ဘက္ေျခာက္ကိုအိတ္နဲ႔ထည့္ၿပီး အနံ႔ဆုိးတဲ့ေနရာေတြမွာထားရင္ အဲ့ဒီအနံ႔ဆုိးေတြကို လက္ဘက္ေျခာက္က စုပ္ယူသြားလိမ့္မယ္...

၈) အုိင္းစတုိင္းရဲ့အဆုိအရ ပ်ားရည္ထုတ္ယူႏုိင္တဲ့ ပ်ားမ်ိဳးေတြ ဒီကမာၻေျမျပင္ေပၚက ေပ်ာက္ကြယ္သြားမယ္ဆုိရင္ လူသားေတြလည္း ၄ ႏွစ္အတြင္း ေသဆံုးသြားၾကလိမ့္မယ္...

၉) ပန္းသီးမ်ိဳးကြဲေပါင္းအမ်ားအျပားရွိတယ္... တစ္ေန႔ကိုတစ္မ်ိဳးစားမယ္ဆိုရင္ အမ်ိဳးအစားအားလံုးကုန္ဖို႔ အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ၾကာလိမ့္မယ္...

၁၀) အစာမစားဘဲေနမယ္ဆုိရင္ ရက္သတၱပတ္နဲ႔ခ်ီၿပီး သင္အသက္ရွင္ေနႏုိင္မယ္... မအိပ္ဘဲေနမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ၁၁ ရက္ပဲ သင္အသက္ရွင္ေနႏုိင္မယ္...

၁၁) အားပါးတရရယ္တဲ့သူေတြဟာ သိပ္မရယ္တဲ့သူေတြထက္ က်န္းမာေရးပိုေကာင္းတယ္...

၁၂) ပ်င္းရိျခင္းနဲ႔ လႈပ္ရွားတက္ၾကြမႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ေသဆံုးရသူေတြဟာ ေဆးလိပ္ေသာက္လုိ႔ ေသဆံုးရသူ အေရအတြက္ ေလာက္ရွိတယ္...

၁၃) လူသားရဲ့ဦးေႏွာက္ရဲ့ သုိမွီးႏုိင္မႈပမာဏဟာ Wikipedia ထဲမွာပါတဲ့အခ်က္အလက္ရဲ့ ၅ ဆရွိတယ္...

၁၄) ကၽြန္ေတာ္တို႔ဦးေႏွာက္က အသံုးျပဳတဲ့ စြမ္းအင္ဟာ ၁၀ ဝပ္ မီးသီးက သံုးတဲ့စြမ္းအင္နဲ႔တူတယ္....

၁၅) ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခႏၶာကုိယ္က ထုတ္ေပးႏုိင္တဲ့အပူဟာ မိနစ္ ၃၀ အတြင္း ၁ လီတာခြဲရွိတဲ့ ေရကို ဆူႏုိင္တဲ့အထိရွိတယ္...

၁၆) သားဥဟာ လူသားရဲ့ အႀကီးဆံုးဆဲလ္ျဖစ္ၿပီး သုတ္ေကာင္ဟာ အေသးဆံုးဆဲလ္ျဖစ္တယ္...

၁၇)အစာေခ်ရည္ဟာသင္တံုးဓားသြားကိုအရည္ေပ်ာ္ေစႏုိင္ေလာက္ေအာင္ျပင္းတယ္...

၁၈)ၿပံဳးပါ...အၿပံဳးဟာအထိေရာက္ဆံုးစိတ္က်ေရာဂါကာကြယ္ေဆးျဖစ္တယ္...

Ref: စာေပပ်ိဳး ဥယ်ာဥ္

၁) သင့္ရဲ့ဖိနပ္ေတြဟာ လူေတြကသင့္ကို မသိလုိက္မသိဘာသာ သတိျပဳမိေစမယ့္ ပထမဆံုးအရာေတြျဖစ္ပါတယ္... ဒါေၾကာင့္ သင့္တင့္ေကာင္းမြန္တဲ့ ဖိနပ္ကိုဝတ္ဆင္ဖို႔လုိပါတယ္

၂) အကယ္လို႔ သင္က တစ္ေန႔ကို၁၁နာရီထက္ပိုထုိင္ေနရမယ္ဆုိရင္ ေနာက္ ၃ ႏွစ္အတြင္း အသက္ေသဆံုးဖို႔ ၅၀% ရွိပါတယ္....

၃) ဒီကမာၻေပၚမွာ သင္နဲ႔႐ုပ္ခ်င္းတူတဲ့သူ အနည္းဆံုး ၆ ေယာက္ေလာက္ရွိေနပါတယ္... သင့္ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ သူတို႔ထဲက တစ္ေယာက္နဲ႔ဆံုစည္းဖို႔ ၉% အခြင့္အေရးရွိပါတယ္...
၄) ေခါင္းအံုးမပါဘဲ အိပ္တာဟာ ေနာက္ေက်ာနာက်င္မႈေဝဒနာကို သက္သာေစၿပီး သင့္ေက်ာ႐ိုးကုိလည္း ပိုၿပီး သန္မာေစပါတယ္...
၅) လူ႔ဦးေႏွာက္က သတိမျပဳဘဲ မေနႏုိင္တဲ့အရာသံုးမ်ိဳးရွိတယ္... အဲ့ဒါေတြကေတာ့အစားအစာ...ဆြဲေဆာင္မႈရွိတဲ့သူေတြနဲ႔ ေဘးအႏၱရာယ္တုိ႔ပဲျဖစ္တယ္...
၆) ညာသန္ေတြဟာ အစားအစာကို ညာဘက္မွာ ဝါးတာမ်ားတယ္....
၇) လက္ဘက္ေျခာက္ကိုအိတ္နဲ႔ထည့္ၿပီး အနံ႔ဆုိးတဲ့ေနရာေတြမွာထားရင္ အဲ့ဒီအနံ႔ဆုိးေတြကို လက္ဘက္ေျခာက္က စုပ္ယူသြားလိမ့္မယ္...
၈) အုိင္းစတုိင္းရဲ့အဆုိအရ ပ်ားရည္ထုတ္ယူႏုိင္တဲ့ ပ်ားမ်ိဳးေတြ ဒီကမာၻေျမျပင္ေပၚက ေပ်ာက္ကြယ္သြားမယ္ဆုိရင္ လူသားေတြလည္း ၄ ႏွစ္အတြင္း ေသဆံုးသြားၾကလိမ့္မယ္...
၉) ပန္းသီးမ်ိဳးကြဲေပါင္းအမ်ားအျပားရွိတယ္... တစ္ေန႔ကိုတစ္မ်ိဳးစားမယ္ဆိုရင္ အမ်ိဳးအစားအားလံုးကုန္ဖို႔ အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ၾကာလိမ့္မယ္...
၁၀) အစာမစားဘဲေနမယ္ဆုိရင္ ရက္သတၱပတ္နဲ႔ခ်ီၿပီး သင္အသက္ရွင္ေနႏုိင္မယ္... မအိပ္ဘဲေနမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ၁၁ ရက္ပဲ သင္အသက္ရွင္ေနႏုိင္မယ္...
၁၁) အားပါးတရရယ္တဲ့သူေတြဟာ သိပ္မရယ္တဲ့သူေတြထက္ က်န္းမာေရးပိုေကာင္းတယ္...
၁၂) ပ်င္းရိျခင္းနဲ႔ လႈပ္ရွားတက္ၾကြမႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ေသဆံုးရသူေတြဟာ ေဆးလိပ္ေသာက္လုိ႔ ေသဆံုးရသူ အေရအတြက္ ေလာက္ရွိတယ္...
၁၃) လူသားရဲ့ဦးေႏွာက္ရဲ့ သုိမွီးႏုိင္မႈပမာဏဟာ Wikipedia ထဲမွာပါတဲ့အခ်က္အလက္ရဲ့ ၅ ဆရွိတယ္...
၁၄) ကၽြန္ေတာ္တို႔ဦးေႏွာက္က အသံုးျပဳတဲ့ စြမ္းအင္ဟာ ၁၀ ဝပ္ မီးသီးက သံုးတဲ့စြမ္းအင္နဲ႔တူတယ္....
၁၅) ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခႏၶာကုိယ္က ထုတ္ေပးႏုိင္တဲ့အပူဟာ မိနစ္ ၃၀ အတြင္း ၁ လီတာခြဲရွိတဲ့ ေရကို ဆူႏုိင္တဲ့အထိရွိတယ္...
၁၆) သားဥဟာ လူသားရဲ့ အႀကီးဆံုးဆဲလ္ျဖစ္ၿပီး သုတ္ေကာင္ဟာ အေသးဆံုးဆဲလ္ျဖစ္တယ္...
၁၇)အစာေခ်ရည္ဟာသင္တံုးဓားသြားကိုအရည္ေပ်ာ္ေစႏုိင္ေလာက္ေအာင္ျပင္းတယ္...
၁၈)ၿပံဳးပါ...အၿပံဳးဟာအထိေရာက္ဆံုးစိတ္က်ေရာဂါကာကြယ္ေဆးျဖစ္တယ္...
Ref: စာေပပ်ိဳး ဥယ်ာဥ္

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...