Monday, May 26, 2014

ေမေမေပးတဲ့ စကားလက္ေဆာင္ (၇) ခု

ေမေမေပးတဲ့ စကားလက္ေဆာင္ (၇) ခု
----------------------------------------------------
၁။ က်န္းမာၿခင္းသည္ လဒ္တစ္ပါး။
စိတ္၏က်န္းမာၿခင္း ကိုယ္၏က်န္းမာၿခင္းႏွင့္ၿပည့္စံုမွသာလွ်င္ မွန္ကန္ေသာ က်န္းမာၿခင္းဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ စိတ္္၏က်န္းမာၿခင္းအတြက္ ဗဟုသုတရေစေသာ စာအုပ္စာေပမ်ား ေလ့လာသင့္ပါသည္။ ကိုယ္၏က်န္းမာေရးအတြက္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားပံုမွန္ လုပ္ေပးသင့္ပါသည္။ လတ္္ဆတ္ေသာ အစားအစာ စားသံုးသင့္ပါသည္။ ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၲဝင္ မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

၂။ အခ်ိန္မီခ်ဳပ္ အစုတ္သက္သာ။
လူတစ္ေယာက္၏ ၿပဳမူဆက္ဆံေရး၊ စိတ္ေနစိတ္ထားသည္ အနာဂတ္ေအာင္ၿမင္မႈအတြက္ မ်ားစြာ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစပါသည္။ ထို့ေႀကာင့္ ကိုယ့္မွာၿပဳၿပင္စရာအက်င့္၊ ေၿပာင္းလဲသင့္တဲ့ အေတြးအေခၚရွိလွ်င္ အခ်ိန္ရွိခိုက္ လ့ုံလစိုက္ၿပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကို ၿမင့္တင္ေပးသင့္သည္။

၃။ ေကာင္းမႈတစ္ခုေန့စဥ္ၿပဳပါ။
ၿမင့္မားေသာ ေတာင္တစ္ေတာင္ဟာ ေသးငယ္ေသာ သဲမႈန္ေလးေတြ အမ်ားႀကီးနဲ့ ဖြဲ.စည္းထားတာပါ။ ထိုနည္းတူ ၿမင့္ၿမတ္ေသာ သူေကာင္းေတြဟာလည္း ေသးငယ္ေသာ ေကာင္းမႈလုပ္ရပ္ေတြမ်ားစြာၿဖင့္ ဖြဲ.စည္းထားတာပါ။ ေန့စဥ္ေန့တိုင္း ေကာင္းမႈလုပ္ရပ္ေတြကို ၿပဳလုပ္ေနခဲ့မယ္ဆိုလ်ွင္ အခ်ိန္ႀကာလာတာနဲ့အမ်ွ ကြ်န္မတို့လည္း ၿမင့္ၿမတ္ေသာ၊ သူတစ္ပါး ေလးစားထိုက္ေသာ သူေတာ္ေကာင္းေတြ ၿဖစ္လာႀကမွာပါ။

၄။ အမိႈက္ကစ၊ ၿပႆဒ္မီးေလာင္
ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ တဏွာ၊ မာနေတြဟာ ကြ်န္မတို့ကို ပူေလာင္ေစတဲ့ အက်င့္ဆိုးေတြၿဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္မတို့ ေမ်ွာ္မွန္းထားတဲ့ လွပေသာ အနာဂတ္အိပ္မက္ေတြကို ၿပာက်ေအာင္ အက်င့္ဆိုးေတြက မလုပ္ခင္ ဒီအက်င့္ဆိုးေတြကို ၿငိမ္းသက္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားသင့္ပါသည္။

၅။ တံငါနားနီးတံငါ၊ မုဆိုးနားနီးမုဆိုး
လူေတြရဲ ့သေဘာသဘာဝဟာ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ေလ့လာအတုယူၿပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေၿပာင္းလဲေလ့ရွိႀကတယ္။ ကိုယ့္ဘဝမွာ မြန္ၿမတ္ေသာ ေၿပာင္းလဲမႈေတြ ရွိေစခ်င္တယ္ဆိုရင္ စိတ္ထားၿဖဴဆင္ၿပီး ကိုယ့္အေပၚမွန္ကန္သစၥာရွိတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေကာင္းေတြနဲ့ ဝန္းရံသင့္ပါသည္။

၆။ တန္ရင္ေဆး လြန္ရင္ေဘး
ဘဝမွာ ေပ်ာ္ရႊင္စြာေနထိုင္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ကြ်န္မတို့ လုပ္ေနတဲ့ ကိစၥေတြက ဟန္ခ်က္ညီဖို့လိုတယ္။ ပိုက္ဆံဘဲ ရွိေနလို့ မရဘူး၊ က်န္းမာေရးဘဲ ေကာင္းေနလို့ မရဘူး၊ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြဘဲ ရွာေနလို့လည္း မၿဖစ္ဘူး၊ ဒီီအရာေတြအားလံုးကို မ်ွတေအာင္ စီမံခန့္ခြဲႏိုင္ဖို့လိုပါတယ္။ ဒါမွသာ ကြ်န္မတို့ ဘဝပန္းတိုင္ေတြစီကို ေရွာေရွာရွဴရွဴေရာက္ႏိုင္မွာပါ။

၇။ အမ်ားအကိ်ဳးေဆာင္ ကိုယ္ကိ်ဳးေအာင္
ေမေမဟာ ကြ်န္မကို လူမႈက်င့္ဝတ္ႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ေနထိုင္ႏိုင္ရန္ အၿမဲဆုံးမသြန္သင္ဆံုးမေလ့ရွိပါတယ္။ လူေတြရဲ့ ဘဝမွာ ထိေရာက္တဲ့ အေၿပာင္းအလဲ ေပးေဆာင္ႏုိင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္လုပ္ကိုင္ရန္ တိုက္တြန္းေလ့ရွိပါတယ္။ ကြ်န္မတို့ တစ္ဦးခ်င္းစီဟာ သူမ်ားအကိ်ဳးေဆာင္ရင္း ကိုယ့္အကိ်ဳးေအာင္ေနခဲ့မယ္ဆိုလ်ွင္ ကြ်န္မတို့ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းဟာ ေပ်ာင္ရႊင္စရာ ကမ႓ာႀကီးတစ္ခု ၿဖစ္ေနမွာပါ။

Credit to GandaWin
K.K(ကေနာင္)

၁။ က်န္းမာၿခင္းသည္ လဒ္တစ္ပါး။
စိတ္၏က်န္းမာၿခင္း ကိုယ္၏က်န္းမာၿခင္းႏွင့္ၿပည့္စံုမွသာလွ်င္ မွန္ကန္ေသာ က်န္းမာၿခင္းဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ စိတ္္၏က်န္းမာၿခင္းအတြက္ ဗဟုသုတရေစေသာ စာအုပ္စာေပမ်ား ေလ့လာသင့္ပါသည္။ ကိုယ္၏က်န္းမာေရးအတြက္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားပံုမွန္ လုပ္ေပးသင့္ပါသည္။ လတ္္ဆတ္ေသာ အစားအစာ စားသံုးသင့္ပါသည္။ ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၲဝင္ မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

၂။ အခ်ိန္မီခ်ဳပ္ အစုတ္သက္သာ။
လူတစ္ေယာက္၏ ၿပဳမူဆက္ဆံေရး၊ စိတ္ေနစိတ္ထားသည္ အနာဂတ္ေအာင္ၿမင္မႈအတြက္ မ်ားစြာ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစပါသည္။ ထို့ေႀကာင့္ ကိုယ့္မွာၿပဳၿပင္စရာအက်င့္၊ ေၿပာင္းလဲသင့္တဲ့ အေတြးအေခၚရွိလွ်င္ အခ်ိန္ရွိခိုက္ လ့ုံလစိုက္ၿပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကို ၿမင့္တင္ေပးသင့္သည္။
၃။ ေကာင္းမႈတစ္ခုေန့စဥ္ၿပဳပါ။
ၿမင့္မားေသာ ေတာင္တစ္ေတာင္ဟာ ေသးငယ္ေသာ သဲမႈန္ေလးေတြ အမ်ားႀကီးနဲ့ ဖြဲ.စည္းထားတာပါ။ ထိုနည္းတူ ၿမင့္ၿမတ္ေသာ သူေကာင္းေတြဟာလည္း ေသးငယ္ေသာ ေကာင္းမႈလုပ္ရပ္ေတြမ်ားစြာၿဖင့္ ဖြဲ.စည္းထားတာပါ။ ေန့စဥ္ေန့တိုင္း ေကာင္းမႈလုပ္ရပ္ေတြကို ၿပဳလုပ္ေနခဲ့မယ္ဆိုလ်ွင္ အခ်ိန္ႀကာလာတာနဲ့အမ်ွ ကြ်န္မတို့လည္း ၿမင့္ၿမတ္ေသာ၊ သူတစ္ပါး ေလးစားထိုက္ေသာ သူေတာ္ေကာင္းေတြ ၿဖစ္လာႀကမွာပါ။
၄။ အမိႈက္ကစ၊ ၿပႆဒ္မီးေလာင္
ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ တဏွာ၊ မာနေတြဟာ ကြ်န္မတို့ကို ပူေလာင္ေစတဲ့ အက်င့္ဆိုးေတြၿဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္မတို့ ေမ်ွာ္မွန္းထားတဲ့ လွပေသာ အနာဂတ္အိပ္မက္ေတြကို ၿပာက်ေအာင္ အက်င့္ဆိုးေတြက မလုပ္ခင္ ဒီအက်င့္ဆိုးေတြကို ၿငိမ္းသက္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားသင့္ပါသည္။
၅။ တံငါနားနီးတံငါ၊ မုဆိုးနားနီးမုဆိုး
လူေတြရဲ ့သေဘာသဘာဝဟာ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ေလ့လာအတုယူၿပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေၿပာင္းလဲေလ့ရွိႀကတယ္။ ကိုယ့္ဘဝမွာ မြန္ၿမတ္ေသာ ေၿပာင္းလဲမႈေတြ ရွိေစခ်င္တယ္ဆိုရင္ စိတ္ထားၿဖဴဆင္ၿပီး ကိုယ့္အေပၚမွန္ကန္သစၥာရွိတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေကာင္းေတြနဲ့ ဝန္းရံသင့္ပါသည္။
၆။ တန္ရင္ေဆး လြန္ရင္ေဘး
ဘဝမွာ ေပ်ာ္ရႊင္စြာေနထိုင္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ကြ်န္မတို့ လုပ္ေနတဲ့ ကိစၥေတြက ဟန္ခ်က္ညီဖို့လိုတယ္။ ပိုက္ဆံဘဲ ရွိေနလို့ မရဘူး၊ က်န္းမာေရးဘဲ ေကာင္းေနလို့ မရဘူး၊ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြဘဲ ရွာေနလို့လည္း မၿဖစ္ဘူး၊ ဒီီအရာေတြအားလံုးကို မ်ွတေအာင္ စီမံခန့္ခြဲႏိုင္ဖို့လိုပါတယ္။ ဒါမွသာ ကြ်န္မတို့ ဘဝပန္းတိုင္ေတြစီကို ေရွာေရွာရွဴရွဴေရာက္ႏိုင္မွာပါ။
၇။ အမ်ားအကိ်ဳးေဆာင္ ကိုယ္ကိ်ဳးေအာင္
ေမေမဟာ ကြ်န္မကို လူမႈက်င့္ဝတ္ႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ေနထိုင္ႏိုင္ရန္ အၿမဲဆုံးမသြန္သင္ဆံုးမေလ့ရွိပါတယ္။ လူေတြရဲ့ ဘဝမွာ ထိေရာက္တဲ့ အေၿပာင္းအလဲ ေပးေဆာင္ႏုိင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္လုပ္ကိုင္ရန္ တိုက္တြန္းေလ့ရွိပါတယ္။ ကြ်န္မတို့ တစ္ဦးခ်င္းစီဟာ သူမ်ားအကိ်ဳးေဆာင္ရင္း ကိုယ့္အကိ်ဳးေအာင္ေနခဲ့မယ္ဆိုလ်ွင္ ကြ်န္မတို့ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းဟာ ေပ်ာင္ရႊင္စရာ ကမ႓ာႀကီးတစ္ခု ၿဖစ္ေနမွာပါ။
Credit to GandaWin
K.K(ကေနာင္)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...