Wednesday, May 28, 2014

“ဥမၼာဒႏီၲ ” (႐ုပ္အဆင္းကုိ ေပးလွဴသူ)


အ၀တ္သကၤန္းကို လွဴဒါန္းတဲ့ပုဂၢိဳလ္သည္ကား ႐ုပ္အဆင္းကို ေပးလွဴေနတဲ့ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ပါေပ၏။
အလြန္ လွပတဲ့ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ပါေစ၊ ဒီပုဂၢိဳလ္မွာ အ၀တ္အစားမရွိဘူးဆုိလွ်င္ ၾကည့္ရတာ အင္မတန္ အ႐ုပ္ဆုိးသြားပါတယ္။ အ႐ုပ္ဆုိးေနတဲ့ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးပင္ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ပါေစ၊ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ တဲ့ အ၀တ္တန္ဆာကေလးေတြကို ဆင္ျမန္း ၀တ္ဆင္လုိက္တဲ့အခါမွာ ထိုပုဂၢိဳလ္ဟာ ႐ႈခ်င္စဖြယ္ျဖစ္လာ
တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အ၀တ္သကၤန္းေတြကို ေပးလွဴေနျခင္းသည္ ႐ုပ္အဆင္းကိုလွပတင့္တယ္ေအာင္ ေပးလွဴေနသည္မည္တယ္ ဆုိၿပီးေတာ့ ျမတ္စြာဘုရားကေဟာေတာ္မူျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ ထင္ရွားတဲ့ သာဓကတစ္ခုကေတာ့ ဥပၸလ၀ဏ္ေထရီမရဲ႕ အေလာင္းအလ်ာျဖစ္တဲ့ ဥမၼာဒႏၲီအမ်ဳိးေကာင္းသမီးတစ္ဦးရဲ႕ အေၾကာင္းအရာပဲ ျဖစ္ပါ
တယ္။ ဥမၼာဒႏၲီအေလာင္းအလ်ာျဖစ္တဲ့ အမ်ဳိးေကာင္းသမီးကေလးဟာ တစ္ခုေသာ အတိတ္ဘ၀မွာ အလြန္ ဆင္းရဲသူတစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ၀တ္ပန္းပုဆုိး
တစ္ထည္ ရရွိဖို႔ရန္အတြက္ (၃)ႏွစ္ကြၽန္ခံဖို႔ရန္ ခံ၀န္ခ်က္ျဖင့္ သူေဌးတစ္ဦးထံမွာသြားေရာက္ကာ ကြၽန္ခံရပါတယ္။

သုိ႔ေသာ္ ဒီအမ်ဳိးေကာင္းသမီးရဲ႕ ၀တၱရားေက်ႁပြန္မႈေၾကာင့္ (၃)ႏွစ္ မျပည့္မီမွာပဲသူေဌးက ေက်နပ္သျဖင့္ တစ္ခဲနက္ ထူထပ္တဲ့ ၀တ္ပန္းပုဆုိးႏွင့္ အတူတကြ အဝတ္ပုိကုိပါ ေဆာင္းၿပီး ေပးလုိက္ပါတယ္။

မိတ္ေဆြအေပါင္းအေဖာ္ေတြႏွင့္အတူ ျမစ္ဆိပ္တစ္ေနရာမွာ ေရသြားခ်ဳိးၾကတယ္။ ေရခ်ဳိးၿပီးပါက အလြန္၀တ္ခ်င္ေနသည့္ ၀တ္ပန္းပုဆုိးကုိ ၀တ္ရန္ဆုိတဲ့ ဦးတည္ခ်က္ႏွင့္ ေရသြားခ်ဳိးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ထုိအခ်ိန္အခါမွာ အ၀တ္သကၤန္းျပတ္ေတာက္ေနတဲ့ သစ္ခက္သစ္ရြက္တုိ႔ကုိ ဝတ္ဆင္လာတဲ့ ကႆပဘုရားရွင္ရဲ႕ တပည့္သာ၀က ရဟန္းေတာ္တစ္ပါးကုိေတြ႕ျမင္လုိက္ရတဲ့အခါ မိမိရရွိထားတဲ့ ၀တ္ပန္းပုဆုိးကုိ ထက္၀က္ပုိင္းကာ လွဴဒါန္းမယ္ဆုိတဲ့ ဦးတည္ခ်က္ျဖင့္ ေရထဲမွ တက္ကာ အ၀တ္အစားလဲၿပီး ၀တ္ပန္းပုဆုိးကုိ ထက္၀က္ပုိင္းကာ လွဴဒါန္းလိုက္ပါတယ္။

ရဟန္းေတာ္က သူလွဴဒါန္းလုိက္တဲ့ အ၀တ္ပုဆိုးကုိ သင့္တင့္တဲ့ တစ္ေနရာသုိ႔ သြားေရာက္ကာ ၀တ္ဆင္ၿပီး ႂကြလာေတာ္မူ ပါတယ္။ ထုိရဟန္းေတာ္ကုိ ၾကည့္ျပီး အလြန္ ပီတိေတြ ျဖစ္သြားတယ္။ ေရွးယခင္ အ၀တ္မရွိစဥ္က ထုိရဟန္းေတာ္
မွာ ၾကည့္႐ႈလုိ႔ မတင့္တယ္ေသာ္လည္း အ၀တ္သကၤန္းကုိ ဆင္ျမန္းၿပီးတဲ့အခါ အလြန္တင့္တယ္သြားတာကုိ ၾကည့္ၿပီး အလြန္ႏွစ္သက္ ၀မ္းေျမာက္သြားတဲ့ အတြက္ က်န္ေနတဲ့ အ၀တ္ပုိင္းကိုပါ ထပ္ဆင့္ၿပီး လွဴဒါန္းပူေဇာ္လုိက္ပါတယ္။

ထုိရဟန္းေတာ္ကလည္း သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္တဲ့တစ္ေနရာကုိ သြားၿပီးေတာ့သစ္ခက္သစ္ရြက္အားလံုးကုိ စြန္႔ပယ္ကာ အ၀တ္ပုိင္းတစ္ခုကုိ သင္းပုိင္အျဖစ္ဝတ္ဆင္ကာ အ၀တ္ပုိင္းတစ္ခုကို ကုိယ္၀တ္သကၤန္းအျဖစ္ ၀တ္ဆင္ကာ ထြက္ခြာလာခဲ့ပါတယ္။

ထိုအခ်ိန္အခါမွာ ထုိရဟန္းေတာ္ရဲ႕ သႏၲာန္မွာ ၀တ္ပန္းပုဆိုးအ၀တ္ရဲ႕ အေရာင္အဆင္းေၾကာင့္ တက္သစ္စ ေနလုလင္ကဲ့သုိ႔ တစ္ကုိယ္လံုးမွာ အသားေရာင္ႏွင့္
သကၤန္းေရာင္ဟာ တစ္ေရာင္တည္း ျဖစ္သြားတယ္။ ထိုအမ်ဳိးသမီးက ထုိရဟန္းေတာ္ကုိ ယခုလုိ ဖူးေတြ႕လုိက္ရတဲ့အခါမွာ ‘ငါ႔ရဲ႕ အရွင္ျမတ္ဟာ ပထမကေတာ့
မတင့္တယ္တာ မွန္တယ္၊ ဒါေပမယ့္ ယခုအခါမွာ သူ႕ကုိၾကည့္လုိက္ေတာ့ တက္သစ္စ ေနလုလင္ကဲ့သုိ႔ တင့္တယ္ေနတယ္’ ဆုိတာကုိ ေတြ႕လုိက္ရေတာ့ ၀မ္းအ
သာႀကီးသာကာ အၾကည္ႏူးႀကီး ၾကည္ႏူးေနပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဘုရားရွင္က အ၀တ္သကၤန္းကုိေပးလွဴေနတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ဟာ ႐ုပ္အဆင္းကုိ ေပးလွဴေနသည္မည္တယ္လုိ႔ ေဟာၾကားေတာ္မူျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ ႐ုပအဆင္းကုိ ေပးလွဴလုိက္တဲ့အတြက္ ဘာအက်ဳိးရွိသလဲ?

အေရာင္အဆင္းကို (၀ါ) ႐ုပ္အဆင္းကုိ ေပးလွဴျခင္းေၾကာင့္ ႐ုပ္အဆင္းကုိ ရရွိျခင္းအဖို႔ဘာဂရွိသည္ ျဖစ္၏။

ဒီလို ႐ုပ္အဆင္းတင့္တယ္သြားေအာင္ ႐ုပ္အဆင္းကုိ ေပးလွဴတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ဒီေကာင္းမႈကုသုိလ္ကံက အက်ဳိးေပးလိုက္တဲ့ ဘ၀မွာ ႐ုပ္အဆင္းရဲ႕ လွပတင့္
တယ္ျခင္းကုိ အလွဴရွင္က တစ္ဖန္ ျပန္ရရွိႏုိင္ပါတယ္။

ဥမၼာဒႏၲီအေလာင္းအလ်ာျဖစ္တဲ့ အမ်ဳိးေကာင္းသမီးကေလးကုိပဲ ျပန္ၾကည့္ပါ၊ သူလွဴဒါန္းပူေဇာ္လုိက္တဲ့ ၀တ္ပန္းပုဆုိးကုိ ဆင္ျမန္းေတာ္မူလုိက္တဲ့ ရဟန္းေတာ္ရဲ႕သႏၲာန္မွာ ႐ုပ္အဆင္းရဲ႕ တက္သစ္စ ေနလုလင္အလား တင့္တယ္ စံပယ္သြားပံုကုိ ၾကည့္ၿပီးေတာ့ ၾကည္ႏူး၀မ္းေျမာက္စြာႏွင့္ သူကဆုေတာင္းပန္ထြာျပန္တယ္။

ဘယ္လုိ ဆုေတာင္းပန္ထြာသလဲ?

ဒါကေတာ့ ဒီအမ်ဳိးသမီးကေလးရဲ႕ ဆုေတာင္းခန္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ သူရဲ႕ဆုေတာင္းခန္းမွာ ဆုေတာင္းပံု သံုးမ်ဳိး ပါ၀င္ေနပါတယ္။

အရွင္ျမတ္ဘုရား ဘုရားတပည့္ေတာ္မသည္-

နံပါတ္ (၁) ဆုေတာင္းခန္းမွာ -- ‘ဘ၀ႀကီးငယ္အသြယ္သြယ္မွာ က်င္လည္ခဲ့ရမယ္ဆုိလွ်င္ အသာဆံုး အျမတ္ဆံုးျဖစ္တဲ့ ႐ုပ္အဆင္းကုိ ေဆာင္ထားႏုိင္တဲ့ အမ်ဳိးေကာင္းသမီး ျဖစ္ပါရေစ’ လို႔ ဆုေတာင္းတယ္။

နံပါတ္ (၂) ဆုေတာင္းခန္းမွာေတာ့ -- ‘သူ႕ကုိ ျမင္ရတဲ့အခါ ဘယ္ေယာက္်ားမဆုိ မိမိရဲ႕ ပင္ကုိသေဘာထားအတုိင္း ရပ္တည္ေနဖို႔ရန္ မစြမ္းႏုိင္ပါေစသား’ လို႔ ဆုေတာင္းတယ္။

နံပါတ္ (၃) ဆုေတာင္းခန္းမွာေတာ့ -- ‘သူ႕ထက္ သာလြန္တဲ့ ႐ုပ္အဆင္း လွပတင့္တယ္တဲ့ အျခားအမ်ဳိးသမီးဆုိတာ မရွိပါေစသား’ လို႔ ဆုေတာင္းတယ္။

ခန္႔မွန္းၾကည့္ရတာကေတာ့ ဒီအမ်ဳိးေကာင္းသမီးကေလးဟာ အဲဒီဘ၀မွာ -- အလြန္လည္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးၿပီး ႐ုပ္အဆင္းကလည္း သိပ္လွပဟန္မတူဘူး။ ဆင္းရဲ
ႏြမ္းပါးမႈ ႐ုပ္အဆင္းရဲ႕ မလွပမႈတုိ႔ေၾကာင့္ အျခားအျခားေသာ အမ်ဳိးသမီး အမ်ဳိးသားေတြႏွင့္ ဆက္ဆံရတဲ့အပုိင္းမွာ ဘ၀ကုိ နာၾကည္းခ်က္ကေလးေတြက ရွိေနပံုရပါတယ္။

အမ်ဳိးသမီးအခ်င္းခ်င္း အဖက္မလုပ္ခ်င္တဲ့သေဘာ, ပစၥည္းဂုဏ္ အလွဂုဏ္ေတြေမာက္ေနသူတုိ႔က ေမာက္ေမာက္မာမာ အေပၚစီးက ဆက္ဆံမႈကုိ အႀကိမ္မ်ားစြာ ခံေနရတဲ့ သေဘာကေလးေတြလည္း ရွိေကာင္း ရွိပါလိမ့္မယ္။

တစ္ဖန္ အမ်ဳိးသားေတြကလည္း အဖက္ မလုပ္ခ်င္တဲ့သေဘာ ဂ႐ုမစုိက္တဲ့ သေဘာျဖင့္ သူ႕ကုိ ျပဳမူဆက္ဆံပံုေတြလည္း ရွိေကာင္း ရွိႏုိင္ပါတယ္။ ဒီလုိ ရွိႏုိင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဘ၀ကုိ နာၾကည္းခ်က္ေတြနဲ႔ ဒီဆုသံုးမ်ဳိးကုိ ေတာင္းေနျခင္း
ျဖစ္ပံုရပါတယ္။

ဖားေအာက္ေတာရဆရာေတာ္
(ကႎဒ ဒသုတၱန္)
Buddhavasa Tiloka

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...