Thursday, May 22, 2014

*** အထက္တန္းစားစိတ္ႏွင့္ ေအာက္တန္းစားစိတ္ ***

True Man was tagged in Ko Ko Swe's photo.

ထိုစိတ္ထားႏွစ္ခုႏွင့္စပ္၍ မွတ္ဖြယ္ေကာင္းေသာနယ္ပိုင္ႏွစ္ေယာက္ဧ။္ ကိုယ္ေတြ႕ၿဖစ္ရပ္ကို ေတာင္တန္းဆရာေတာ္ၾကီးဧ။္ ကိုယ္ေတြ႕မွတ္တမ္းေဆာင္းပါးတစ္ပိုဒ္တြင္ မွတ္သားလိုက္ရသည္ ။
ပထမနယ္ပိုင္မွာ ေအာက္တန္းစားစိတ္ရိွသၿဖင့္ အလုပ္ကိုလည္း ၀တ္ေက်တန္းေက်သာလုပ္သည္ ။
တာ၀န္ၿပီးဆံုး၍ နယ္တစ္ခုသို႕ေၿပာင္းေရႊ႕ရေတာ့မည္ဟု သိရသည္ႏွင့္ အိမ္၀ိုင္းအတြင္းမွာ စိုက္ထားေသာ သီးပင္စားပင္မ်ားကို အကုန္ဖ်က္ဆီးပစ္သည္ ။ စာရင္းအင္းမ်ားကိုလည္း တစ္ခုမွမကိုင္ေတာ့ဘဲ ေနာက္လူဒုကၡေရာက္ေအာင္ အပံုလိုက္ထားပစ္ခဲ့သည္ ။
ေနာက္ေရာက္လာေသာ နယ္ပိုင္ကား အထက္တန္းစားစိတ္ရိွသည္ ။
အလုပ္ကိုလည္း ေကာင္းသထက္ေကာင္းေအာင္ ၾကိဳးစားသည္႕အၿပင္ မိမိတာ၀န္ၿပီးဆံုး၍ နယ္ေၿပာင္းရေတာ့မည္ ဆိုသည္ႏွင့္ ေနာက္ေရာက္လာမည္႕ပုဂိၢဳလ္မပင္ပန္းေအာင္ စာရင္းအင္းမ်ားကိုၿပတ္ေအာင္ လုပ္ထားလိုက္သည္ ။ စားပင္သီးပင္မ်ားကိုလည္းတိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ိဳးကာ ေနထိုင္ေသာ တိုက္ကိုပင္ ေဆးအလွမ်ား သုတ္ေပးခဲ့ေသးသည္။
၎ပုဂိၢဳလ္ႏွစ္ဦးဧ။္ အနာဂါတ္ၿဖစ္ရပ္မ်ားကိုလည္း ဆရာေတာ္ၾကီးကဆက္လက္စံုစမ္း ေလ့လာရာေအာက္တန္းစားစိတ္ရိွေသာ ပထမနယ္ပိုင္မွာရာထူးက်ကာဆင္းဆင္းရဲရဲ ေသဆံုးသြားရေၾကာင္းသိရၿပီး ၊ အထက္တန္းစားစိတ္ရိွေသာ ဒုတိယနယ္ပိုင္မွာတစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ရာထူးတက္ကာ ၀န္ၾကီးတစ္ေနရာအထိ ရရိွသြားေၾကာင္း မွတ္သားရပါသည္ ။ ဤေနရာ၌ သူတစ္ပါးခ်မ္းသာေစလိုေသာ စိတ္ကိုသာရေအာင္ေမြးပါ ၊ မိမိတစ္ကယ္ခ်မ္းသာလာပါလိ္မ္႕မယ္ဟူေသာ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ေကာလွရြာေက်ာင္း ဆရာေတာ္ဧ။္ ၾသ၀ါဒေလးမွာလည္း တစ္သက္စာမွတ္သားဖို႕ ေကာင္းလွပါသည္ ။
ထို႕သို႕ အထက္တန္းစားစိတ္ၿဖင့္ ၾကိဳးစားရွာေဖြေနရင္းမွ ေက်းဇူးသိတတ္ေသာ ဦးသက္ရွည္တို႕သားအဖကို ပြဲရံုပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္ကပင္ ေမာင္သက္ရွည္တို႕သားအဖဧ။္ စုေငြကိုထပ္ေဆာင္း၍ ပြဲရံုတစ္ခုေထာင္ေပးလိုက္ပါသည္ ။ ဘုရား၀တ္တက္၀တ္ကတ္ႏွင့္ ငါးပါးသီလဟူေသာ အဇၥ်တၱအား ၊ ထထၾကြၾကြရွာေဖြေသာ ဥဠာနသမၼဒါ ၊ မကုန္သင့္တာမကုန္ေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ေသာ အာရကၡသမၼဒါ ၊ အ၀င္အထြက္မွ်တေအာင္သံုးစြဲေသာ သမဇီ၀ိတသမၼဒါ ၊ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္းရိွၿခင္းဟူေသာ ကလ်ာဏမိတၱသမၼဒါ စေသာ ဗဟိဒၶႏွစ္မ်ိဳးတို႕ၿဖင့္ ၾကိဳးစားရွာေဖြၾကရာ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ေငြအေတာ္စုမိၾကေလသည္ ။
“ ငါသားတို႕မွာ ဘ၀သံသရာ အလွဴဒါန နည္းခဲ့လို႕ ဆင္းရဲမြဲေတခဲ့ရသည္ ။ မရိွလို႕မလွဴ ၊ မလွဴလို႕မရိွ တို႕ေက်ာင္းေဆာက္လွဴရေအာင္ ေငြကိုၾကည္႕သံုး ဒီဘ၀တို႕လုပ္ရတာ သာသနာအတြက္ပဲ ” ဟု သားၿဖစ္သူအားေၿပာဆိုဆံုးမၿပီး စုေဆာင္းၾကရာ ေက်ာင္းေဆာက္လွဴႏိုင္သည္အထိ ၿပည္႕စံုလာၾကေလသည္ ။
ၿမစ္ငယ္ရိွ ေက်းဇူးရွင္ ငယ္ဆရာအား ေက်ာင္းေဆာက္လွဴလိုေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားရာ ဆရာေတာ္ကလက္မခံခဲ့ေပ ။ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း ။
အတုယူစရာ ေထရ္ဆရာႏွစ္ပါး
ေက်းရြာမွာ ေက်ာင္းေဆာက္လွဴတာထက္ စာသင္သားသံဃၤာတစ္ေထာင္ေက်ာ္ရိွေသာ မႏၱေလးၿမိဳ႕ဘုရားၾကီးတိုက္တြင္ ေဆာက္လွဴၿခင္းက သာသနာအတြက္ပို၍ အက်ိဳးရိွေၾကာင္း တိုက္တြန္းေတာ္မူခဲ့ပါသည္ ။ ရဟန္းေတာ္မ်ားအတုယူစရာ ေကာင္းေလစြ ။ ထိုနည္းတူမင္းကြန္းတိပိဋက ဆရာေတာ္ၾကီးလည္း မင္းကြန္းမွာ ေက်ာင္းေဆာက္ခ်င္ေသာ ဗႏၶဳလဦးဆိုင္ကို သာသနာမွာပို၍ ေက်းဇူးမ်ားႏိုင္ေသာ မႏ ၱေလးၿမိဳ႕ ေရႊေရးေဆာင္ အလယ္တိုက္ၾကီးကို ၿပင္ဆင္ေဆာက္လုပ္ေစေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
ပုထုဇဥ္မ်ားႏိုင္ဖို႕ခဲယဥ္းေသာ မစၧရိယတရားကိုအႏိုင္ယူႏိုင္ၿခင္းပင္ ၿဖစ္ပါဧ။္ ။ ႏွေၿမာေစးႏွဲၿခင္း မစၧရိယငါးမ်ိဳးကို ဓမၼသဂၤဏီပါဠိေတာ္တြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူၿပီး အဠသာလိနီအဠကထာၿဖင့္ အက်ယ္ခ်ဲ႕ၿပေတာ္ မူထားပါသည္ ။ ၎မစၧရိယ ငါးမ်ိဳးမွာ….
၁။ အာ၀ါသမစၧရိယ = မိမိေက်ာင္း၌ မိမိမွတစ္ပါး မည္သည္႕ရဟန္းသံဃၤာကိုမွ မလာေစခ်င္ ၊ မေနေစခ်င္ၿခင္း ။
၂။ ကုလမစၧရိယ ။ မိမိဒါယကာမ်ားကို တၿခားရဟန္းေကာင္းတို႕ထံ ဆည္းကပ္မွာကိုစိုးရိမ္ၿခင္း ။
၃။ လာဘမစၧရိယ ။ တၿခားရဟန္းေတာ္မ်ားကို ပစၥည္းေလးပါး လာဘ္လာဘ မရေစလိုၿခင္း ။
၄။ ၀ဏၰမစၧရိယ = သူတစ္ပါးဧ။္ လွပတင့္တယ္ၿခင္းႏွင့္ ဂုဏ္ေက်းဇူးကို မေၿပာႏိုင္ ၊ မခ်ီးမြမ္းႏိုင္ၿခင္း။
၅။ ဓမၼမစၧရိယ = စာေပ ပရိယတၱိႏွင့္ တရားအသိအမ်ိဳးမ်ိဳးကို မိမိသိသလိုသူတစ္ပါး မသိေစလိုၿခင္းတို႕ၿဖစ္သည္ ။
ထိုငါးပါးတို႕တြင္ အာ၀ါသမစၧရိယေၾကာင့္ ေသေသာအခါ မိမိစြဲလမ္းေသာေက်ာင္းတြင္ ဘီလူးေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ၿပိတၱာေသာ္လည္းေကာင္း ၿဖစ္ရတတ္သည္ ။ သို႕မဟုတ္ ေလာဟကုမီၻငရဲ၌ လည္းက်ရတတ္သည္ ။ ကုလမစၧရိယေၾကာင့္ ယခုဘ၀မွာပင္ ပြက္ပြက္ဆူေသာ ေသြးမ်ားကို အန္ရတတ္ၿပီး ၿဖစ္ေလရာဘ၀တြင္ ပစၥည္းေလးပါး လာဘ္လာဘ ရွားပါးသည္ ။ ဗုဒၶလက္ထက္ေတာ္က သိဥၥည္းေခၚ (သဥၥယေဗလဠပုတၱ) တိတိၱဆရာၾကီးသည္ တပည္႕(၂၅၀)တို႕သည္ ဗုဒၶဧ။္တပည္႕အၿဖစ္ ခံယူသြားေသာေၾကာင့္ လည္းေကာင္း ၊
နိဂ႑နာဋ ပုတတတိတၱိဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားသည္လည္း သူဧ။္ဒါယကာအရင္းဥပါလိသူၾကြယ္က ဗုဒၶဧ။္အရိယာတပည္႕သာ၀ကၿဖစ္သြားေသာေၾကာင့္ ေသြးပြက္ပြက္အန္ထြက္ခဲ့ၾကဖူးပါသည္ ။
လာဘမစ ၦရိယေၾကာင့္ ဘီလူးေသာ္လည္းေကာင္း ၊ၿပိတၱာေသာ္လည္းေကာင္း ၿဖစ္ရသည္ ။ ထိုမွတစ္ပါးဘင္ပုဂ္ငရဲသို႕လည္း က်ေရာက္တတ္သည္ ။ ၀ဏၰမစ ၦရိယေၾကာင့္ၿဖစ္ရာဘ၀တြင္ အဆင္းမလွၿခင္း
ဆြံ႕အၿခင္းမ်ားၿဖစ္တတ္ပါသည္ ။ ဓမၹမစ ၦရိယေၾကာင့္လည္း ၀ဏၰမစ ၦရိယနည္းတူ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ခံစားရတတ္ပါသည္ ။
ဘ၀တက္လမ္းကို ပိတ္ပင္တားၿမစ္ၿခင္းဟူေသာ မနာလိုၿခင္း ကၠႆာႏွင့္ႏွေၿမာၿခင္း မစ ၦရိယတို႕ဧ။္
ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို တစ္သက္တာမွတ္မိသိရိွ ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ရန္ အဘိဓဇမဟာရဠဂုရု ေရႊဟသၤာ ဆရာေတာ္ၾကီးက
“ ကၠႆာမေစ ၦ ၊ ႏွစ္ေထြဟိန ၊ ထိုဓမၼတို ့ ၊ က်ေရာက္ကိန္းခို ယင္းပုဂၢိဳလ္ကား ၊ ထိုဤကာလ ၊
ဘ၀စ၌ ၊မရေကာင္က်ိဳး ၊ မတိုးဂုဏ္သိန္ ၊ အရိွန္မဲ ့ကင္း ၊ ဆင္းရဲတြင္းသို ့ ၊ သက္ဆင္းတတ္ေပ ၊ သို ့ျဖစ္ေထြေၾကာင့္ ၊ အရွည္ေမွ်ာ္ေထာက္ ၊ ဆင္းရဲေၾကာက္၍ ေအာက္အပါယ္၀ဋ္ ၊ကင္းလိုလတ္မႈ ၊သတၱဳရန္ႏွစ္
ဆိုးအညစ္ကို ၊ အရစ္အရံ ၊ပူးမခံပဲ ၊တြန္းလွန္ပယ္ခြင္း၊ ျပဳထိုက္လွ်င္းသည္ ။ အတြင္းရန္သူပါတကား ၊မင္း ရန္သူပါတကား ။” ဟု သတိေပးေရးစပ္ေတာ္မႈခဲ ့ပါသည္။

ေမတၱာရွင္(ေရႊျပည္သာ)
မ်က္ရည္မက်ခင္ သိေစခ်င္စာအုပ္ မွတင္ျပသည္။
Credit to စိတ္ကူးေပ်ာ္ရာ >Thanks<.

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...