Sunday, May 4, 2014

သမိုင္းဆိုတာ မေမ့အပ္ရာ (သို ့) မေမ့ေကာင္းေသာဒဏ္ရာေဟာင္း


ဒီ ေဆာင္းပါး ကုိ ဒီေန ့ဒီအခ်ိန္ ခါ ၂၁ ရာ စုမွာ ေရးသင့္မေရးသင့္နွင့္ ခ်င့္ခ်ိန္ေနခဲ့သည္မွာ အခိုက္အတန္ ့ေလးၾကာခဲ့ပါျပီ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သည္ေဆာင္းပါးေၾကာင့္ တစ္ခ်ို ဳ ့ေသာသူမ်ားက အျမင္က်ဥ္းသူ၊ လူမ်ိဳ းေရးမုန္းတီးမွုဖန္တီးသူ စသည္ခဲ ့သို ့ေသာ ေ၀ဖန္တိုက္ခိုင္မွုနွင့္ အထင္ျမင္ခံခဲ့ရမွု မ်ားကို ေရွာင္က်င္လိုခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။
သို ့ေသာလက္ရွိတစ္ဆင့္ျခင္းျဖစ္ေပၚလာေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္က်ေနာ့္အား ဒီေဆာင္းပါစတစ္ပုဒ္ကိုေရးသားရန္ တြန္းပို ့လာခဲ့ပါသည္။ သမိုင္းဆိုတာမေမ့အပ္ရာ (သို ့) မေမ့ေကာင္းေသာဒဏ္ရာေဟာင္း ဆိုရာ၀ယ္.... မိမိကို..စိတ္ေကာကိုယ္ပါဒဏ္ရာရေအာင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာသူကိုအဲဒီဒဏ္ရာေဟာင္းၾကီးကိုျပန္စမ္းေရနဴးျပီး..တ ေျမ ့ေျမ ့နွင့္ မေၾကနပ္အညိဳ းအေတးထားကာ ကလဲ့စားေျခလို ေသာသေဘာထား ထက္..မိမိ ၏ သမိုင္းနွင့္ ဒဏ္ရာေဟာင္း ျဖတ္သန္းသြားလာခဲ့မွုမ်ားအေပၚတြင္ အျမဲတမ္း ျပန္လည္စူးစမ္း.. ေလ ့လာသံုးသပ္ ကာ ေနာင္တစ္ခါဒီ လို သမိုင္းမ်ိဳ းနွင့္ ဒဏ္ရာအသစ္တစ္ခုကိုထပ္ထပ္မံမရေစလုိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။
ကရင္လူမ်ိဳ းမ်ားသည္ ဟို းယခင္ မဟာဗမာ လူမ်ိဳ းေရး ၀ါဒီ ဗမာမင္းမ်ားအဆက္ဆက္ကေန ယခုအခ်ိန္ထိ ထိုဗမာ လူမ်ိဳးေရး၀ါဒီမ််ား၏ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အနိုင္က်င့္ဗိုလ္က်ခဲ့မွုမ်ားကို ခံခဲ ့ရ ခံေနရဆဲျဖစ္ပါသည္။ (မဟာဗမာလူမ်ိဳးေရး၀ါဒီဆုိရာ၀ယ္..ဗမာတစ္မ်ိဳးသားလံုးကိုမဆိုလိုပါ။အခ်ိဳ ့အခ်ိဳ ့ေသာငါတို ့သာလူ၊ ငါတို ့သာမင္း၊ ငါတို ့သာသခင္၊ စသည္ကဲ့သို ့ေသာ လူ ့အသိုင္းအ၀ိုင္းနွင့္ ဘယ္သမာသမတ္က်သည့္ လူ ့အဖြဲ ့အစည္းမွလက္မခံနိုင္သည့္ ၀ါဒီမ်ားကိုသက္၀င္ယံုၾကည္ ခါး၀တ္ပုဆို း သဖြယ္ကိုင္စြဲထားျပီး အျခားေသာတစ္နိုင္ငံတည္းေနမည္သည့္တိုင္းရင္းသားကိုမွ လူမထင္ အနိုင္က်င့္ဗိုလ္က်ေနေသာ
သူမ်ားအခ်ို ု ့ကိုသာဆိုလိုပါလိုပါသည္။ ထိုသူမ်ားနွင့္ ထိုသို ့အေတြးအေခၚရွိေနသူမ်ားကို ယေန ့အခ်ိန္အခါထိ ရွိေနေၾကာင္း သိရေသာအခါ က်ေနာ္သည္သည္ ေဆာင္းပါးကေလးကို ေရးျဖစ္လာခဲ ့ရပါသည္။
ထိုကဲ့သို ့ေသာမဟာ လူမ်ိဳးေရး၀ါဒီမ်ား၏ ေခတ္အဆက္ဆက္အနိုင္က်င့္မွူမ်ားေၾကာင့္ ကရင္လူမ်ိဳ ့မ်ားသည္ အခြင့္အခါရလာေသာအခ်ိန္တစ္ခါ ဟုထင္ျမင္ခဲ့ေသာ ျဗိတိသ်ွစစ္တပ္မ်ားျမန္မာနုိင္ငံအတြင္းသို ့၀င္ေရာက္လာေသာအခ်ိန္တြင္ မိမိတို ့၏အခြင့္အေရးနွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္မွုအတြက္ မဟာမိတ္တပ္အေနျဖင့္ ျဗိတိသ်ွတို ့ဘက္မွ ဖက္ဆစ္၈်ပန္မ်ားကို တိုက္ခိုင္ရာတြင္ ရြွံရြွံ ခ်ြန္ခ်ြန္ ပါ၀င္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းတြင္ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္မ်ားကိုတိုက္ထုတ္ေသာ ကရင္အမ်ိဳးသားတို ့၏ပါ၀င္မွုမွာ ထိပ္ဆံုးမွျဖစ္ခဲ့ပါသည္။(သို ့ေသာ္ ထိုအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းတြင္ၾကီးျပင္းခဲ့ေသာ ေနာက္တတ္ကရင္လူငယ္မ်ားနွင့္ အျခားေသာတိုင္းရင္းသားလူငယ္ေက်ာင္းသားမ်ား သမိုင္း ဘာသာရပ္တြင္ ဗမာအစိုးရ၏သမိုင္း၀ါးမ်ိဳမွုမ်ားေၾကာင့္သင္ၾကားခဲ့ရျခင္းမရွိ ခဲ့ပါ။
ဗမာမ်ားမွာ ျဗိတိသ်ွတို ့ျမန္မာနိုင္ငံကို၀င္ေရာက္ ျပီး အာဏာၾကီးစိုးခဲ့ခ်ိန္တြင္ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္တြင္အမွုထမ္းျပီးပူးတြဲ လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ေသာ္လည္း ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ ၀င္လာျ့ပီး အာဏာၾကီးစိုးကာ အဂၤလိပ္ တို ့ ထြက္ေျပးေသာအခ်ိန္ကာလတြင္ ဂ်ပန္နွင့္တစ္ခါေပါင္းကာဂ်ပန္လူျဖစ္သြား့ျပန္သည္။
သူ တို ့လုပ္သလိုဘက္မေျပာင္းတတ္၊ တစ္စုတစ္ဖြဲ့တည္းအေပၚတြင္ သစၥာရွိခဲ့ေသာ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားမွာ ဂ်ပန္ဘက္ေျပာင္းသြားေသာဗမာမ်ား၏ အဂၤလိပ္သူလ်ိွဳ ၊အဂၤလိပ္စစ္သား..စသည္ကဲ့သို ့ေသာ ေျခထို း မွဳမ်ားေၾကာင့္ ကရင္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ အသက္ဆံုးရွံုူးခဲ့ရသည္။ တစ္ရြာလံုးကိုဖမ္းဆီးခ်ဴပ္ေနွာင္ တစ္ရက္ကိုအေယာက္ ၅၀ ထုပ္ျပီးသတ္ျဖတ္ မွုကဲ့သို ့ေသာ ဧရာ၀တီတိုင္းမွ (BIA)တပ္မ်ား၏ သတ္ျဖတ္မွုလိုမ်ိဳးတြင္ လံုး၀လြန္လြန္းေသာေၾကာင့္ဂ်ပန္ ဗိုလ္မွဴးၾကီး မိုးၾကိဳး (ဆူဇကီး) ကေတာင္ၾကား၀င္ တားဆီးခဲ့ရေသာအျဖစ္မ်ား၊ ကရင္ရြာေတြမီးရွိဳ ့ ..ဘုရားေက်ာင္းတက္ ၀တ္ျပဳေနသူမ်ားကို ဘုရားေက်ာင္းအားအျပင္မွေသာ့ခတ္က တစ္အုပ္လံုးမီးေလာင္တိုင္သြင္းခဲ့ေသာ အျဖစ္မ်ိဳးမွာ လံုး၀မေမ့နိုင္မေမ့အပ္စရာေတြပါ။ သို ့ေသာကရင္ေတြဟာ ျဗိတိသ်ွေတြ ကိုသစၥာရွိစြာယ့ု့ံၾကည္စြာျဖင့္ ထိုအျဖစ္မ်ားကို ခါးစီးခံခဲ့ပါတယ္။
ဒီလိုနဲ့အဂၤလိပ္ေတြျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းကိုတစ္ေက်ာ့ျပန္၀င္လာျပီး ဂ်ပန္ေတြကိုတိုင္ ထုပ္ဘို ့ စည္းရံုးျပန္တယ္။ကရင္ေတြလည္းအနည္းငယ္တြန္ ့သြားခဲ့ေပမည့္ အဂၤလိပ္ေခါင္းေဆာင္တစ္ခ်ိဳ ့ရဲ့လြတ္လပ္ေရးရရင္ ကရင္ျပည္ရရွိေရး ၊ကရင့္အခြင့္အေရးအတြက္ လုပ္ေပးမည္ ေျပာေပးမည္ ကရင္ျပည္ရရမည္ဆိုေသာ အာမခံခ်က္၊ ကတိေပးမွုမ်ားေၾကာင့္ လြတ္လပ္စြာနွင့္ ကိုယ္ရသင့္ေသာအခြင့္ အေရး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနွင့္တိုင္းျပည္လြတ္လပ္ေရးဆိုေသာ ေတာင့္တသည့္စိတ္နွင့္ ကရင္ေတြဟာ အဂၤလိပ္နွင့္တစ္ဖန္ေပါင္းကာ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတြကို လံုး၀အျပီးအပိုင္တိုက္ထုပ္နုိင္ခဲ့ပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ေနာက္ဆံုးလြတ္လပ္ေရးေပးသည့္အခါ.. ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနွင့္အဖြဲ့ဟာ အဂၤလိပ္နန္းရင္း၀င္ ေမာင့္ဘက္တန္ ကို ဘယ္လို နားက်ေအာင္စည္းရံုးခဲ့သည္မသိပါ.. ကရင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အဂၤလိပ္ေခါင္းေဆာင္တစ္ခ်ိဳ ့၏အေပးအယူ ကတိက၀တ္ျပဳခဲ့ေသာစကားနွင့္ မိမိရသင့္ရ ထိုက္ေသာအခြင့္အေရးကို သြားေရာက္ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ေျပလည္မွုမရွိခဲ့ပါ။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနွင့္အဖြဲ ့ ကိုသာအာဏာလြဲေပးခဲ့သည္။ အဲဒီဗိုလ္ခ်ူဴပ္ေအာင္ဆန္းနွင့္(BIA) တပ္မ်ားအာဏာရလာျပီးတဲ့ေနာက္မွာ (BIA)ရဲ့ကရင့္အမ်ိဳးသားေတြအေပၚ အနိုင္က်င့္ ဗိုလ္က်သတ္ျဖတ္မွုေတြကို တစ္ခါးစီးခံ ခဲ့ရျပန္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ကရင္ေတြဟာကိုယ့္တိုင္းျပည္နွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရွိမွသာ လံုျခံုဳမွရွိမည္လို ့တစ္စိုက္မက္မက္ပို မို ယံုၾကည္လာၾကသည္။ ထိုေနာက္ဗမာအစုိးရေတြဆီသြားက ကရင္ျပည္ကိုေတာင္းဆိုျပန္ပါတယ္။ ဒါနဲ့ဗမာက မင္းတို ့တိုင္းျပည္ေတာင္းတာ မင္းတို ့လူထုအင္အားဘယ္ေလာက္ရွိလို ့လဲ... ျပပါ ဆိုေတာ့ ကရင္ျပည္သူျမိဳ ့ေန ေတာသူေတြပါအကုန္လံုးျငိမ္းခ်မ္းစြာနွိင့္ကရင္ျပည္ရဖို အတြက္ အိမ္ေတြထဲကေနထြက္ျပီးအင္အားျပသခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီမွာ
ဗမာေတြဟာကရင္အမ်ိဳးသားေတြကိုစျပီးအၾကမ္းဖက္ပါေတာ့တယ္။ မင္းတို ့ကရင္ျပည္ လိုခ်င္ရင္ တိုက္ယူ ဆိုျပီး စိမ္ေခၚခဲ့ပါတယ္။
ဘိုးဘြားေတြလက္ထက္ကတည္းကစစ္ကိုမလိုလား ျငိမ္းခ်မ္းစြာေနလိုခဲ့တဲ့ကရင္ေတြဟာ အဂၤလိပ္ေခတ္မွာမိမိတို ့ရသင့္ရထိုက္တဲ့အခြင့္အေရးရဖို ့အတြက္ မတတ္သာဘဲလက္နက္ကိုင္ျပီးဖက္ဆစ္ကိုေတာ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ရေပမည့္ အခုတစ္ခါေတာ့ မလြဲမေသ လက္နက္ကိုင္မွ ကိုယ့္အတြက္လံုျခံုဳျပီး ကိုယ္ရသင့္ရထိုက္တဲ့အခြင့္အေရးကိုရေတာ့မည္ဆိုေသာ အသိစိတ္ေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရးရအျပီး အဂၤလိပ္တို ့အျပန္ လက္နက္အပ္ခဲ့ေပမည့္ .. ဗမာေတြကိုမယံု ကရင္ေတြအတြက္အေရးၾကံု ဳရင္ ျပန္လည္ခုခံနိုင္ဖို ့အတြက္ ဆိုျပီး အဂၤလိပ္စစ္ဗိုလ္တစ္ခ်ိဳ ့က ဖြက္ထားေပးခဲ့ေသာ ဂူေတြထဲမွာဖံုတတ္ေနေသာေသနပ္ ေတြကို ျပန္လည္ကိုင္ေဆာင္လာခဲ့ရပါသည္။
ဒါေပမည့္ ဥကဠ ၾကီးေစာဘဦးၾကီးဟာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးသမားျဖစ္ျပီး စစ္ပြဲကိုမလို
လား ဘဲ ကရင္ျပည္ကိုုျငိမ္းခ်မ္းစြာနွင့္ဘဲ ျပန္လည္ရယူနုိင္မည္၊ ျပန္လည္ရယူမည္ဟုယံုၾကည္ ေနခဲ့ဆဲျဖစ္ပါသည္။ ဒါေၾကာင့္မအူပင္ က အစိုးရဘဏ္ကို ကရင္ေတြကစစ္ပြဲကာလမွာ တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ခဲ့တာကို လည္းသူ ကရွံဳ ့ခ်ျပီး သူ ့ဘို ့ဘြားပိုင္ လယ္ယာေျမေတြေရာင္းခ်ကာ အဲဒီဘဏ္ကေငြေတြကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဥကၠဌ ၾကီး ေစာဘဦးၾကီးဟာ နိုင္ငံသားအခ်င္းခ်င္းသတ္ျဖတ္မွုနွင့္စစ္ကို ဘယ္ေလာက္အထိမလိုလားခဲ့သလဲဆိုရင္ ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလံုးကို ကရင္ေတြက သိမ္းပိုက္ခဲ့ျပီး ၇ မိုင္ ေလာက္အင္းစိန္ ဧရိယာေလးသာက်န္ေတာ့တာေတာင္ ဗမာအစို းရက အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအစည္းအေ၀းေခၚတာကို လိပ္ျပာသန့္သန့္နွင့္ ဗမာေတြကိုသံသယကင္းစြာနွင့္သြားေတြ ့ခဲ့ပါတယ္။
ဒီေနရာမွာတစ္ခုေျပာခ်င္တာက အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုတာ ရန္သူ ကကိုယ့္ကို၀ိုင္းထားျပီး အင္အားတစ္အားၾကီးမားေသာေၾကာင့္ ကိုယ္ကအင္အားနည္းျပီး လံုး၀ရန္သူ ကိုခုခံဖို ့မျဖစ္နိုင္ေတာ့တဲ့အေျခအေနမွာမွ လုပ္ရတာမ်ိဳးပါ။ဒါေပမည့္ဥကၠဌ ၾကီး ဟာ ကိုယ္က တစ္နိုင္ငံလံုးနီးပါးသိမ္းထားျပီးအင္အားသာေနခဲ့ေပမည့္ ဗမာေတြရဲ့အပစ္ရပ္စဲေရး ဖိတ္ေခၚခ်က္ကိုလက္ခံခဲ့ပါတယ္။ သူ ကိုယ္တိုင္ကိုသြားခဲ့ပါတယ္။ဘာေၾကာင့္လည္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိုခ်စ္ျမတ္နိဳးလို ့ပါ၊ ဗမာကိုယံုခဲ့မိလို ့ပါ၊ စစ္ကိုမလိုလားလို ့ပါ။
ဒါေပမည့္ ဗမာေတြဟာဥကၠဌၾကီးနွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုျပီးစကားေျပာေန ေပမည့္ ဥကၠဌျကီးကို ကာဗာယူ က တစ္ဘက္မွာေတာ့ စစ္အကူအညီေတြ လိုက္ေတာင္း လက္နက္အင္အားလူးအင္အားစု ေဆာင္းျပီး ကရင္ေတြကိုျပန္လည္တိုက္ခိုက္ဖို ့ ၾကံစည္ေနခဲ့ပါတယ္။ ဒါေတြကိုကရင္ေတြကျမင္ေပမည့္ ကိုယ့္ေခါင္းေဆာင္က သူတို ့ဆီေရာက္ေနေတာ့ဘာမွ လုပ္လို ့မရခဲ့ပါဘူး။
ဥကၠဌျကီးဗမာေတြဆီကျပန္လာေတာ့ ဗမာေတြကကရင္ေတြကိုျပန္လည္တိုက္ခိုက္ဖို ့ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနခဲ့ပါျပီ။ မန္းဘဇန္ ဟာ ဥကၠဌၾကီး လက္မွတ္ထိုး ့လာခဲ့ေသာ အပစ္အခတ္ရပ္ဆဲေရးစာခ်ဳပ္ပ္ကို ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါမွာအပစ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ ဆိုေသာစာမွာ ဗမာေတြက လိမ္ေကာက္ျပီး ေရးထားတဲ့ ကရင္ေတြကလက္နက္ခ်ရမည့္စာခ်ဳပ္ၾကီးျဖစ္ေနတာေတြ ့ရပါတယ္။ မန္းဘဇန္ဟာဥကၠဌၾကီးကိုရွင္းျပအျပီး ျပန္လည္သံုးသပ္ျပီးေနာက္ ဥကၠဌၾကီး က ဟာ ဟုတ္သားဘဲ ဒါေပမည့္ ငါကလက္မွတ္ထုိးခဲ့ျပီဆိုေတာ့ ငါျဖတ္လို ့မရဘူး မင္းက (KNDO) ေခါင္းေဆာင္ အခုျပသာနာက ေကအန္ဒီအို နဲ့ ထိပ္တိုက္ျဖစ္ေနတာဆိုေတာ့ မင္းဘဲသြားျဖတ္လိုက္ဆိုျပီး မန္းဘဇံ ကိုတာ၀န္ ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါနဲ့မန္းဘဇံဟာ ဗမာေတြက မင္းတို ့ငါတို ့ဥကၠဌႀကီးကုိ လိမ္ညာျပီးလက္မွတ္ထို ့ခိုင္းတာငါတို ့လက္မခံဘူးျဖစ္တယ္ဆိုျပီးျဖတ္သိမ္းခဲ့ပါတယ္။
ဒါေပမည့္ဥကၠဌႀကီး သူတို ့ဆီမွာရွိတ့ုံုး ကာလ အင္အားစုထားျပင္ဆင္ထားလို ့အင္အားေတာင့္ ျပီးအဆင္သင့္ျဖစ္ေနတဲ့ဗမာေတြဟာ ဗမာေတြကိုယံုျပီး ေပါ ့ေလ်ာ့စြာေနခဲ့ေသာ ကရင္ေတြကို တစ္ဆင့္ျပီးတစ္ဆင့္တိုက္ထုတ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီမွာ ဗမာေတြဆီက တို ့ရသင့္တဲ့အခြင့္အေရးနွင့္တို့တိုင္းျပည္ကို ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ေတာင္းယူလို ့ျငိမ္းခ်မ္းသည့္နည္းနွင့္ယူလို ့မရေတာ့ဘူးလုိ့သေဘာေပါက္ နားလည္သြားတဲ့ ဥကၠဌ ၾကီး ေစာဘဦးၾကီးဟာ သူ ့ရဲ့စကားၾကီးေလးခ်က္ကိုခ်ထားေပး
ခဲ့ပါတယ္..
1.FOR US SURRENDER IS OUT OF THE QUESTION
2.WE SHALL RETAIN OUR ARMS
3.THE RECOGNITION OF THE KAREN STATE MUST BE
COMPLETED
4.WE SHALL DECIDED OUR OWN POLITICAL DESTINY
ထို ့ေနာက္ ဗမာေတြကိုျပန္လည္တိုက္ခိုက္ဘိ္ု ့အတြက္ျပင္ဆင္ရန္ အထြက္ ထိုေကာ့ကိုးမွာ ကရင္ သစၥာေဖာက္ ေတြရဲ့အကူအညီနဲ ့ဗမာေတြဟာ ဥကၠဌ ၾကီး နွင့္အဖြဲ ့ကိုပစ္ခတ္ဖမ္းဆီးခဲ့ပါတယ္။ ဒဏ္ရာအျပင္းအထန္ရျပီးလမ္းမေလ်ွာက္နိုင္တဲ့ဥကၠဌၾကီး ကိုဗမာေတြက ဖမ္းဆီးထုရိုက္ျပီး ဒရြတ္တိုက္လြဲေခၚခဲ့ပါတယ္။ ဥကၠဌၾကီးဟာရင္ပူျပီးေရဆာေနခဲ့ေပမဲ့ ဗမာေပးတဲ့ေရကို လံုး၀မေသာက္ဘဲျငင္းဆန္ရင္းအသက္ထြက္ခဲ့ပါတယ္။ ထို ့ေနာက္ သူတို ့ဟာဥကၠဌၾကီးကို ျမိဳ ့သယ္သြားျပီး ေကာ့ကရိတ္ဂါတ္အေရွ ့မွာထား ထားရာတြင္ ဗမာေတြ က လာေရာက္ၾကည္ ့ရွဳ ကာ တံေတြးနွင့္ေထြး ေျခေထာက္နွင့္ကန္ခဲ့ၾကပါသည္။ ျပီးေနာက္ ဥကၠဌၾကီးရဲ ့အေလာင္းကို က်ိဳက္ခမီသို ့သယ္ေဆာင္သြားျပီး မင္းတို ့လိုခ်င္တဲ့ ကရင္ျပည္မေျပာနဲ့ မင္းကိုျမဳပ္ဖို ့ေျမတစ္ကြက္ေတာင္မေပးနိုင္ဘူးဆိုျပီး အေလာင္းကို ျမစ္ထဲပစ္ခ်ခဲ့ပါတယ္။ ထိုစဥ္ကဥကဠၾကီးရဲ့အေလာင္းကိုဗမာ့ေခတ္သတင္းစာမွာ အက်ယ္တစ္၀င့္ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။
ဥကၠဌၾကီးဘဦးၾကီးဆံုးသြားျပီး ေနာက္ပိုင္းမွာလည္း ကရင္ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ဗမာအစို းရအဆက္ဆက္နွက့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးနွင့္ုျုငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အၾကိမ္ၾကိမ္သြားေရာက္ေတြ ့ဆံုခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဗမာအစိုးရ အဆက္ဆက္က မရုိးးသားဘဲ အရင္လူေတြနည္းတူ ကရင္ေတြကိုလိမ္လည္လွည့္စားခဲ့တဲ့အတြက္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါဘူး။ ဒီ ေနရာမွာစဥ္းစားစရာက အခုတစ္ၾကိမ္ ေကအန္ယူနွင့္ ဗမာအစိုးရ ျပဳလုပ္တဲ့ အပစ္ရပ္နွင့္ျုငိမ္းခ်မ္းေရးဟာတစ္ကယ္ျဖစ္မွာလား ျဖစ္ခဲ့ရင္ေတာင္ တစ္ကယ္စစ္မွန္တဲ့ုျငိမ္းခ်မ္းေရးလားဆိုတာပါ၊ ဗမာေတြကကရင္ေတြအေပၚတစ္ကယ္ အရင္လို မလိမ္ညာဘဲ ကရင္ေတြအေ့ပၚ မွာရိုးသားမွာလား၊ စစ္မွန္ေသာ.အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုရာတြင္ပထမ တစ္ဘက္နွင့္တစ္ဘက္ယံုၾကည္မွုတည္ေဆာက္ရပါမည္။
ယံုၾကည္မွု
တည္ေဆာက္မွုတည္ေဆာက္မွုဆိုရာတြင္လည္း ကရင္ေဒသထဲတြင္တပ္စြဲထားေသာ ဗမာအစိုးရ၏စစ္တပ္မ်ားကို ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး( ရုပ္သိမ္းေရး) ကစရမွာျဖစ္ပါသည္။ သို ့မွမဟုတ္ ပါးစပ္က အပစ္ရပ္ေရး..ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေျပာေနေပမည့္ အစားအေသာက္၊ စစ္လက္နက္ရိပ္ခါေတြ ကိုလိုတာထက္ပိုပို ့၊ စခန္းေတြတို းခ်ဲ ့၊ အခိုင္အမာတည္ေဆာက္ စစ္အတြက္အသံုးျပဳမည့္ လမ္းေၾကာင္းေတြကို ေဆာက္ ျပီး အဆင့္ေက်ာ္ကာ စီးပြားေရးကုမ္ပဏီေတြ company၊ စစ္ေထာက္လွန္းေရးေတြ ..ေလာင္းကစားေတြကို ကရင္ျပည္နယ္ထဲသယ္ေဆာင္လာမည္ဆိုရင္ေတာ့ လံုး၀ယံုၾကည္လို ့မရေသာ မရိုးသားသည့္အျပဳအမူေတြပါ။
ဦးေအာင္မင္း နွင့္ ဦးသိန္းစိန္ ကိုယ္တိုင္က သတင္းေထာက္ေတြကို တ႔ရား၀င္ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။ ( တိုင္းရင္းသားေတြဟာ စားရမဲ့ေသာက္ရမဲ့ အလုပ္မရွိ အကိုက္မရွိလို ့လက္နက္ကိုင္တာပါတဲ့။ စက္ရံုေတြ company ေတြေဆာက္ျပီးအလုပ္ေပးလိုက္ရင္ သူ ့အလို လိုလက္နက္စြန္ ့သြားမွာပါတဲ့၊ ကရင္က အင္အားအၾကီးဆံုးဆိုေတာ့ ကရင္လက္နက္စြန္ ့ရင္ က်န္တဲ့အဖြဲ့ေတြ အလို လို လက္နက္စြန္ ့သြားမွာပါတဲ့၊ လံုး၀ ကို စိတ္မေကာင္းစရာေကာင္းတဲ့ တရား၀င္ၾကီး ေပ်ာ ့ပ်ာ့ေလးနဲ့ အသည္းထဲထိ၀င္ေအာင္ ေစာ္ကားလိုက္တာပါဘဲ။
ထားပါေတာ့ေလ..က်ေနာ္ ေျပာခ်င္တာက သမိုင္းနွင့္ ဒဏ္ရာေဟာင္းကို လံုး၀မေမ့ပါနွင့္ အရင္လိုသမိုင္းဆိုးေတြနွင့္ဒဏ္ရာအသစ္တစ္ခုဆက္ျပီးမရေစ
ခ်င္ေသာ ဆႏၵ ရယ္ပါ။ တစ္ကယ္ျဖစ္လာရင္ အခက္အခဲ နွင့္ ရင္ဆိုင္ျပီးဒုက္ခေရာက္ရသူ နပန္းလံုးရသူဟာ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ရွိျပီး တစ္ကယ္ေတာ္လွန္ေရးလုပ္တဲ့ရဲေဘာ္မ်ားနွင့္ ကရင္ျပည္သူလူထုရယ္ပါ...
ကရင္ေတာ္လွန္ေရးရဲေဘာ္မ်ားအားလံုးကိုေလးစားလ်ွက္
ကေညာေကာ္

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...