Wednesday, May 7, 2014

အာဏာရွင္ လက္စြဲက်မ္း

အာဏာရွင္ လက္စြဲက်မ္း
============
တိုင္းျပည္ကုိ ဘယ္လိုေသြးစုပ္ရမလဲဆိုသည့္ အႀကံေပးခ်က္ (၁၀)ခ်က္
......................................................................................

ယခုသတင္းစာကိုဖတ္ေနသူသာ အာဏာရွင္တစ္ဦးဆိုလွ်င္ ဒီကေန႔ သင္ကံေကာင္းေသာေန႔ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေရးသားျပဳစုၿပီး ႏိုင္ငံတကာကိုျဖန္႔ခ်ိမည့္ ‘အာဏာရွင္လက္စြဲက်မ္း’ ကို သင္ အခမဲ့ ျမည္းစမ္းခြင့္ရေတာ့မည္။ ေအာက္မွာေဖာ္ျပထားသည့္ (၁၀) ခ်က္သည္ မႏၲေလးမွာ ထိုးမုန္႔မဝယ္မီ အျမည္းေပးသလုိ စာအုပ္ထဲမွာပါမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အျမည္းေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(၁) ျပည္တြင္းစစ္ကိုအဆံုးမသတ္ ႏွင့္

‘ၿငိမ္းခ်မ္းေရး’ဆိုသည့္စကားလံုးကို မၾကာခဏေျပာပါ။ သတင္းစာ၊ ႐ုပ္သံ၊ ေရဒီယို မီဒီယာအားလံုးမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေနေၾကာင္းမၾကာခဏျပသပါ။ သို႔ေသာ္ ျပည္တြင္းစစ္ကို ဘယ္ေတာ့မွ အၿပီးတိုင္အဆံုးမသတ္ပါႏွင့္။

ကိုယ့္လက္ထဲကစစ္တပ္၏ အခန္းက႑ကို ထိန္းသိမ္းထားဖို႔အတြက္ စစ္မီးကိုခ်န္ထားပါ။ ‘ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္’ကို အဆက္မျပတ္ေျပာပါ။

(၂) ျပည္ပရန္သူကိုလက္ညႇိဳးထုိး

ျပည္ပရန္သူမ်ားရွိေနေၾကာင္း အၿမဲေႂကြးေၾကာ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ရန္သူသည္ ျပည္တြင္းမွာရွိသည္ကိုေတာ့ ကိုယ္ကိုယ္ တိုင္မေမ့ပါႏွင့္။ ျပည္ပရန္သူကို ကာကြယ္ေနရသည့္ပံုရိပ္အျဖစ္ ကိုယ့္ပံုရိပ္ကိုျမႇင့္တင္ပါ။ မ်ဳိးခ်စ္ စိတ္ဓာတ္ေဆာင္ပုဒ္ေတြ မ်ားမ်ားေရး၊ မ်ားမ်ားကပ္ပါ။ အတိတ္က စစ္ပြဲမ်ားအေၾကာင္းကို အဆက္မျပတ္ေဖာ္ျပပါ။

(၃) လူအမ်ားစုုဘာသာေရးကို အသံုးခ်

အာဏာရွင္ဘဝမွာ လူအမ်ားစု၏ ေထာက္ခံမႈကို အလြယ္ကူဆံုးရႏိုင္သည့္နည္းက လူအမ်ားစု၏ ဘာသာေရးကိုေထာက္ ခံႏိႈးဆြျခင္းျဖစ္သည္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ဘာသာသာသနာကို ကာကြယ္သူ သူရဲေကာင္းအျဖစ္ ပံုသြင္းပါ။ ဘုရားသြားေက်ာင္းတက္သည့္သတင္းမ်ား မ်ားမ်ားထုတ္ပါ။ ဘာသာကြယ္ေပ်ာက္ေတာ့မည္ဆိုသည့္ အေၾကာက္တရားကိုျဖန္႔ျဖဴးပါ။ ကိုယ့္ကိုအန္မတုႏိုင္သည့္ လူနည္းစုတစ္စုကို လက္ညႇိဳးထိုးစြပ္စြဲပါ။

(၄) အတိုက္အခံအဖြဲ႕အစည္းကို ခြဲထုတ္

အဓိကအတိုက္အခံအဖြဲ႕ အစည္းကို အျခားအဖြဲ႕ငယ္မ်ား ႏွင့္ေသြးခြဲပါ။ ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားႏွင့္ အဓိကအတိုက္အခံအဖြဲ႕အစည္းကို ခြဲထုတ္လိုက္ပါ။ အတိုက္အခံေတြ အာဏာရလာလွ်င္ တိုင္းျပည္ၿပိဳကြဲႏိုင္ေၾကာင္း ၿခိမ္းေျခာက္ပါ။ အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရးသမားေတြကို မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္မရွိသူအျဖစ္ စြပ္စြဲပါ။

(၅)အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားကို စည္း႐ံုး

အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက အာဏာရွင္ႏိုင္ငံမ်ားကို ဆန္႔က်င္ၾကသည့္တိုင္ ‘သံခင္းတမန္ခင္း’ရွိၿပီး အဂၤလိပ္လိုေျပာတတ္သူမ်ားကို ႏွစ္ၿခိဳက္ေလ့ရွိသည္ကို ဘယ္ေတာ့မွမေမ့ပါႏွင့္။ အေနာက္ႏိုင္ငံက သံတမန္မ်ားလာလွ်င္ ရႊန္းရႊန္းေဝေအာင္ေျပာတတ္သူမ်ား ႏွင့္ လႊတ္ေပးပါ။

ကိုယ့္တိုင္းျပည္ကို စီးပြားေရးအရမပိတ္ဆို႔ဘဲ အျပဳသေဘာေဆာင္ ခ်ဥ္းကပ္စည္း႐ံုးလွ်င္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက ယံုလာေအာင္ျပဳလုပ္ပါ။ ကမၻာပတ္ၿပီး ရႊန္းရႊန္းေဝေအာင္ေျပာသူမ်ားကုိ အခ်ိန္တစ္ခ်ိန္မွာ တာဝန္မွနားပါ။ လူသစ္လဲပါ။

(၆) ေရြးေကာက္ပြဲကုိအသံုးခ်

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက သင့္ကို ‘တရားဝင္အာဏာရွင္’ အျဖစ္ ျပဳလုပ္ေပးမည့္အခြင့္ေကာင္း ျဖစ္သည္။ ေသခ်ာစြာ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ပါ။ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ ဖမ္းရခက္ခဲသည့္အေဝးေရာက္ မဲ၊ ႀကိဳတင္မဲ၊ ပယ္မဲနည္းလမ္းမ်ားသည္ အာဏာရွင္မ်ားအၾကား ေခတ္စားသည့္ နည္းလမ္းမ်ား ျဖစ္သည္။

႐ံႈးႏုိင္သည့္အေျခအေနမ်ဳိးမွာ အဓိက႐ုဏ္းႏွင့္ပဋိပကၡမ်ား ဖန္တီးၿပီး အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာႏုိင္ေအာင္ မီးစမ်ားေမႊးထားပါ။

အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးအေလွ်ာ့အတင္းမရွိသည့္အတြက္ အဓိက အတိုက္အခံက ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ေအာင္လုပ္သည့္နည္းျဖစ္သည္။

(၇) မီဒီယာကိုေျမႇာက္လိုက္ ေျခာက္လိုက္လုပ္

သတင္းမီဒီယာမ်ားကို တစ္ခါတစ္ရံ ေႏြးေႏြးေထြးေထြးဆက္ဆံျပပါ။ သို႔ေသာ္ လိုအပ္လာလွ်င္ မီဒီယာအခ်ဳိ႕ကို ပံုစံအျဖစ္ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ပါ။ မီဒီယာေတြၾကားမွာ အေၾကာက္တရား Chilling Factor ပ်ံ႕ႏွံ႔ပါေစ။ ကိုယ္ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္မီဒီယာကို လက္မလႊတ္ပါႏွင့္။ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ေတာ့ ကိုယ့္ကို သစၥာရွိသည့္အသိုင္းအဝိုင္းက မီဒီယာေလာကကို ထဲထဲ၀င္ဝင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံပါေစ။ သတင္းမီဒီယာႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ ဥပေဒမ်ားေလ ေကာင္းေလျဖစ္သည္။

(၈) ခ႐ိုနီေတြေမြးျမဴ

သင္၏အေရးအႀကီးဆံုး ရဲေဘာ္ရဲဘက္သည္ သင့္ဇနီးၿပီးလွ်င္ သင့္ခ႐ိုနီျဖစ္သည္ကိုမေမ့ပါႏွင့္။ သင့္ကိုယ္စား စီးပြားရွာေပးဖို႔၊ သင့္သားသမီးေျမးျမစ္မ်ား ျပႆနာရွာလွ်င္ လိုက္ရွင္းလင္းေပးဖို႔၊ သင့္ဇနီးကို ႏိုင္ငံျခားေစ်းဝယ္ထြက္ရာမွာ ကူညီဖို႔ႏွင့္ သင့္ခုိးရာပါဥစၥာဓနမ်ားကို ျပည္တြင္း ျပည္ပမွာ ဖံုးကြယ္ထားဖို႔အတြက္ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္သည္။

‘သင့္ကိုခ႐ိုနီအျဖစ္ တိုင္းျပည္ကအလိုရွိသည္’ ဆိုသည့္ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို လက္တစ္ဆုပ္စာ အနက္ေရာင္စီးပြားေရးသမားတခ်ဳိ႕ထံကိုေပးပို႔ပါ။

(၉) အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကိုႏွိပ္ကြပ္

အင္န္ဂ်ီအုိမ်ားကိုတည္ရွိခြင့္ေပးပါ။ သို႔ေသာ္ ဥပေဒမ်ားထုတ္ၿပီး ခ်ဳပ္ကိုင္ပါ။ အင္္န္ဂ်ီအုိမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးလာမႈက ျပည္သူကိုမ်က္စိပြင့္ေစၿပီး သင့္အာဏာရွင္စနစ္ကို ၿခိမ္းေျခာက္လာလိမ့္မည္။

အခ်ဳိ႕ေသာေဒသမ်ားကို ခရီးသြားလာခြင့္ ကန္႔သတ္ပါ။ လံုၿခံဳေရးအေၾကာင္းျပျခင္းက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။

(၁၀) ဒီမိုကေရစီ၏အဓိပၸာယ္ကို ေျပာင္း

ဒီမိုကေရစီဆိုသည့္စကားလံုးကို ကိုယ္ပိုင္အဓိပၸာယ္ျပန္ဖြင့္ပါ။ ႐ုရွားအာဏာရွင္ပူတင္က ဒီမိုကေရစီကို ‘အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ရွိသည့္ ဒီမိုကေရစီ’ဟု ကိုယ္တိုင္ေရးအနက္အဓိပၸာယ္ဖြင့္သည္။ အီရန္အစိုးရကေတာ့ ဒီမုိကေရစီကုိ ‘စစ္မွန္ေသာအစၥလာမ္ဒီမိုကေရစီ’ဟု ေႂကြးေၾကာ္သည္။ သင္လည္း ဒီမုိကေရစီကို နာမဝိေသသနတပ္ေပးပါ။ လူထုအမ်ားစုက ဒီမုိကေရစီစနစ္ကို စိတ္ပ်က္လာေအာင္လုပ္ပါ။ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ ပဋိပကၡပိုမ်ားတာ၊ လူ႔ အဖြဲ႕အစည္း ပို႐ႈပ္ေထြးလာတာကို မီးေမာင္းထုိးျပပါ။

‘အာဏာရွင္လက္စြဲက်မ္း’ စာအုပ္အျမည္းကို ဒီမွာအဆံုးသတ္ပါသည္။ စာအုပ္ထဲမွာ ယခု ေဖာ္ျပထားသည့္အခန္းမ်ားအျပင္ တရားစီရင္ေရးစနစ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္နည္း၊ လက္လြန္ေျခလြန္ ေျပာဆိုသည့္ ဝန္ႀကီးမ်ားကို က်ိတ္ဆံုးမနည္း၊ တ႐ုတ္နဂါးႏွင့္ ကခုန္နည္းမ်ားအျပင္ အနားယူခ်ိန္အတြက္ ျပင္ဆင္နည္းမ်ား အထိပါဝင္ပါသည္။ စာအုပ္မထြက္မီ ႀကိဳတင္အမွာစာမ်ား လက္ခံေနသည္။ ေနျပည္ေတာ္မွမွာလွ်င္ အျမန္ေခ်ာပို႔ျဖင့္ ေပးပို႔မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။ ။

သတင္းစာဆရာရဲမိုး
---------------------------
တို႕ဗမာ Dobama

တိုင္းျပည္ကုိ ဘယ္လိုေသြးစုပ္ရမလဲဆိုသည့္ အႀကံေပးခ်က္ (၁၀) ခ်က္


ယခုသတင္းစာကိုဖတ္ေနသူသာ အာဏာရွင္တစ္ဦးဆိုလွ်င္ ဒီကေန႔ သင္ကံေကာင္းေသာေန႔ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေရးသားျပဳစုၿပီး ႏိုင္ငံတကာကိုျဖန္႔ခ်ိမည့္ ‘အာဏာရွင္လက္စြဲက်မ္း’ ကို သင္ အခမဲ့ ျမည္းစမ္းခြင့္ရေတာ့မည္။ ေအာက္မွာေဖာ္ျပထားသည့္ (၁၀) ခ်က္သည္ မႏၲေလးမွာ ထိုးမုန္႔မဝယ္မီ အျမည္းေပးသလုိ စာအုပ္ထဲမွာပါမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အျမည္းေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။
(၁) ျပည္တြင္းစစ္ကိုအဆံုးမသတ္ ႏွင့္
‘ၿငိမ္းခ်မ္းေရး’ဆိုသည့္စကားလံုးကို မၾကာခဏေျပာပါ။ သတင္းစာ၊ ႐ုပ္သံ၊ ေရဒီယို မီဒီယာအားလံုးမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေနေၾကာင္းမၾကာခဏျပသပါ။ သို႔ေသာ္ ျပည္တြင္းစစ္ကို ဘယ္ေတာ့မွ အၿပီးတိုင္အဆံုးမသတ္ပါႏွင့္။
ကိုယ့္လက္ထဲကစစ္တပ္၏ အခန္းက႑ကို ထိန္းသိမ္းထားဖို႔အတြက္ စစ္မီးကိုခ်န္ထားပါ။ ‘ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္’ကို အဆက္မျပတ္ေျပာပါ။
(၂) ျပည္ပရန္သူကိုလက္ညႇိဳးထုိး
ျပည္ပရန္သူမ်ားရွိေနေၾကာင္း အၿမဲေႂကြးေၾကာ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ရန္သူသည္ ျပည္တြင္းမွာရွိသည္ကိုေတာ့ ကိုယ္ကိုယ္ တိုင္မေမ့ပါႏွင့္။ ျပည္ပရန္သူကို ကာကြယ္ေနရသည့္ပံုရိပ္အျဖစ္ ကိုယ့္ပံုရိပ္ကိုျမႇင့္တင္ပါ။ မ်ဳိးခ်စ္ စိတ္ဓာတ္ေဆာင္ပုဒ္ေတြ မ်ားမ်ားေရး၊ မ်ားမ်ားကပ္ပါ။ အတိတ္က စစ္ပြဲမ်ားအေၾကာင္းကို အဆက္မျပတ္ေဖာ္ျပပါ။
(၃) လူအမ်ားစုုဘာသာေရးကို အသံုးခ်
အာဏာရွင္ဘဝမွာ လူအမ်ားစု၏ ေထာက္ခံမႈကို အလြယ္ကူဆံုးရႏိုင္သည့္နည္းက လူအမ်ားစု၏ ဘာသာေရးကိုေထာက္ ခံႏိႈးဆြျခင္းျဖစ္သည္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ဘာသာသာသနာကို ကာကြယ္သူ သူရဲေကာင္းအျဖစ္ ပံုသြင္းပါ။ ဘုရားသြားေက်ာင္းတက္သည့္သတင္းမ်ား မ်ားမ်ားထုတ္ပါ။ ဘာသာကြယ္ေပ်ာက္ေတာ့မည္ဆိုသည့္ အေၾကာက္တရားကိုျဖန္႔ျဖဴးပါ။ ကိုယ့္ကိုအန္မတုႏိုင္သည့္ လူနည္းစုတစ္စုကို လက္ညႇိဳးထိုးစြပ္စြဲပါ။
(၄) အတိုက္အခံအဖြဲ႕အစည္းကို ခြဲထုတ္
အဓိကအတိုက္အခံအဖြဲ႕ အစည္းကို အျခားအဖြဲ႕ငယ္မ်ား ႏွင့္ေသြးခြဲပါ။ ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားႏွင့္ အဓိကအတိုက္အခံအဖြဲ႕အစည္းကို ခြဲထုတ္လိုက္ပါ။ အတိုက္အခံေတြ အာဏာရလာလွ်င္ တိုင္းျပည္ၿပိဳကြဲႏိုင္ေၾကာင္း ၿခိမ္းေျခာက္ပါ။ အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရးသမားေတြကို မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္မရွိသူအျဖစ္ စြပ္စြဲပါ။
(၅)အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားကို စည္း႐ံုး
အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက အာဏာရွင္ႏိုင္ငံမ်ားကို ဆန္႔က်င္ၾကသည့္တိုင္ ‘သံခင္းတမန္ခင္း’ရွိၿပီး အဂၤလိပ္လိုေျပာတတ္သူမ်ားကို ႏွစ္ၿခိဳက္ေလ့ရွိသည္ကို ဘယ္ေတာ့မွမေမ့ပါႏွင့္။ အေနာက္ႏိုင္ငံက သံတမန္မ်ားလာလွ်င္ ရႊန္းရႊန္းေဝေအာင္ေျပာတတ္သူမ်ား ႏွင့္ လႊတ္ေပးပါ။
ကိုယ့္တိုင္းျပည္ကို စီးပြားေရးအရမပိတ္ဆို႔ဘဲ အျပဳသေဘာေဆာင္ ခ်ဥ္းကပ္စည္း႐ံုးလွ်င္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက ယံုလာေအာင္ျပဳလုပ္ပါ။ ကမၻာပတ္ၿပီး ရႊန္းရႊန္းေဝေအာင္ေျပာသူမ်ားကုိ အခ်ိန္တစ္ခ်ိန္မွာ တာဝန္မွနားပါ။ လူသစ္လဲပါ။
(၆) ေရြးေကာက္ပြဲကုိအသံုးခ်
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက သင့္ကို ‘တရားဝင္အာဏာရွင္’ အျဖစ္ ျပဳလုပ္ေပးမည့္အခြင့္ေကာင္း ျဖစ္သည္။ ေသခ်ာစြာ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ပါ။ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ ဖမ္းရခက္ခဲသည့္အေဝးေရာက္ မဲ၊ ႀကိဳတင္မဲ၊ ပယ္မဲနည္းလမ္းမ်ားသည္ အာဏာရွင္မ်ားအၾကား ေခတ္စားသည့္ နည္းလမ္းမ်ား ျဖစ္သည္။
႐ံႈးႏုိင္သည့္အေျခအေနမ်ဳိးမွာ အဓိက႐ုဏ္းႏွင့္ပဋိပကၡမ်ား ဖန္တီးၿပီး အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာႏုိင္ေအာင္ မီးစမ်ားေမႊးထားပါ။
အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးအေလွ်ာ့အတင္းမရွိသည့္အတြက္ အဓိက အတိုက္အခံက ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ေအာင္လုပ္သည့္နည္းျဖစ္သည္။
(၇) မီဒီယာကိုေျမႇာက္လိုက္ ေျခာက္လိုက္လုပ္
သတင္းမီဒီယာမ်ားကို တစ္ခါတစ္ရံ ေႏြးေႏြးေထြးေထြးဆက္ဆံျပပါ။ သို႔ေသာ္ လိုအပ္လာလွ်င္ မီဒီယာအခ်ဳိ႕ကို ပံုစံအျဖစ္ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ပါ။ မီဒီယာေတြၾကားမွာ အေၾကာက္တရား Chilling Factor ပ်ံ႕ႏွံ႔ပါေစ။ ကိုယ္ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္မီဒီယာကို လက္မလႊတ္ပါႏွင့္။ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ေတာ့ ကိုယ့္ကို သစၥာရွိသည့္အသိုင္းအဝိုင္းက မီဒီယာေလာကကို ထဲထဲ၀င္ဝင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံပါေစ။ သတင္းမီဒီယာႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ ဥပေဒမ်ားေလ ေကာင္းေလျဖစ္သည္။
(၈) ခ႐ိုနီေတြေမြးျမဴ
သင္၏အေရးအႀကီးဆံုး ရဲေဘာ္ရဲဘက္သည္ သင့္ဇနီးၿပီးလွ်င္ သင့္ခ႐ိုနီျဖစ္သည္ကိုမေမ့ပါႏွင့္။ သင့္ကိုယ္စား စီးပြားရွာေပးဖို႔၊ သင့္သားသမီးေျမးျမစ္မ်ား ျပႆနာရွာလွ်င္ လိုက္ရွင္းလင္းေပးဖို႔၊ သင့္ဇနီးကို ႏိုင္ငံျခားေစ်းဝယ္ထြက္ရာမွာ ကူညီဖို႔ႏွင့္ သင့္ခုိးရာပါဥစၥာဓနမ်ားကို ျပည္တြင္း ျပည္ပမွာ ဖံုးကြယ္ထားဖို႔အတြက္ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္သည္။
‘သင့္ကိုခ႐ိုနီအျဖစ္ တိုင္းျပည္ကအလိုရွိသည္’ ဆိုသည့္ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို လက္တစ္ဆုပ္စာ အနက္ေရာင္စီးပြားေရးသမားတခ်ဳိ႕ထံကိုေပးပို႔ပါ။
(၉) အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကိုႏွိပ္ကြပ္
အင္န္ဂ်ီအုိမ်ားကိုတည္ရွိခြင့္ေပးပါ။ သို႔ေသာ္ ဥပေဒမ်ားထုတ္ၿပီး ခ်ဳပ္ကိုင္ပါ။ အင္္န္ဂ်ီအုိမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးလာမႈက ျပည္သူကိုမ်က္စိပြင့္ေစၿပီး သင့္အာဏာရွင္စနစ္ကို ၿခိမ္းေျခာက္လာလိမ့္မည္။
အခ်ဳိ႕ေသာေဒသမ်ားကို ခရီးသြားလာခြင့္ ကန္႔သတ္ပါ။ လံုၿခံဳေရးအေၾကာင္းျပျခင္းက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။
(၁၀) ဒီမိုကေရစီ၏အဓိပၸာယ္ကို ေျပာင္း
ဒီမိုကေရစီဆိုသည့္စကားလံုးကို ကိုယ္ပိုင္အဓိပၸာယ္ျပန္ဖြင့္ပါ။ ႐ုရွားအာဏာရွင္ပူတင္က ဒီမိုကေရစီကို ‘အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ရွိသည့္ ဒီမိုကေရစီ’ဟု ကိုယ္တိုင္ေရးအနက္အဓိပၸာယ္ဖြင့္သည္။ အီရန္အစိုးရကေတာ့ ဒီမုိကေရစီကုိ ‘စစ္မွန္ေသာအစၥလာမ္ဒီမိုကေရစီ’ဟု ေႂကြးေၾကာ္သည္။ သင္လည္း ဒီမုိကေရစီကို နာမဝိေသသနတပ္ေပးပါ။ လူထုအမ်ားစုက ဒီမုိကေရစီစနစ္ကို စိတ္ပ်က္လာေအာင္လုပ္ပါ။ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ ပဋိပကၡပိုမ်ားတာ၊ လူ႔ အဖြဲ႕အစည္း ပို႐ႈပ္ေထြးလာတာကို မီးေမာင္းထုိးျပပါ။
‘အာဏာရွင္လက္စြဲက်မ္း’ စာအုပ္အျမည္းကို ဒီမွာအဆံုးသတ္ပါသည္။ စာအုပ္ထဲမွာ ယခု ေဖာ္ျပထားသည့္အခန္းမ်ားအျပင္ တရားစီရင္ေရးစနစ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္နည္း၊ လက္လြန္ေျခလြန္ ေျပာဆိုသည့္ ဝန္ႀကီးမ်ားကို က်ိတ္ဆံုးမနည္း၊ တ႐ုတ္နဂါးႏွင့္ ကခုန္နည္းမ်ားအျပင္ အနားယူခ်ိန္အတြက္ ျပင္ဆင္နည္းမ်ား အထိပါဝင္ပါသည္။ စာအုပ္မထြက္မီ ႀကိဳတင္အမွာစာမ်ား လက္ခံေနသည္။ ေနျပည္ေတာ္မွမွာလွ်င္ အျမန္ေခ်ာပို႔ျဖင့္ ေပးပို႔မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။ ။
သတင္းစာဆရာရဲမိုး
---------------------------
တို႕ဗမာ Dobama

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...