Saturday, February 15, 2014

မိန္းမဆိုတဲ့ ပစၥည္း

မိန္းမဆိုတဲ့ ပစၥည္း

【ပစၥည္းအမည္】အမ်ားအားျဖင့္ မိန္းမဟုသံုးႏႈန္း၊ လူၾကားသူၾကားတြင္ ဇနီးမယား သို႔မဟုတ္ အမ်ဳိးသမီးဟုသံုးႏႈန္း၊ ေရွးယခင္က ၾကင္ယာေတာ္ဟု သံုးႏႈန္း

【ပါဝင္ပစၥည္း】 ေရ၊ ေသြး၊အဆီဓါတ္ႏွင့္ကာဘြန္၊ဟိုက္ဒရုိဂ်င္ႏွင့္
ေအာက္စီဂ်င္ဓါတ္မ်ားပါဝင္

【စရိုက္လကၡဏာ】ဤပစၥည္းသည္ ေသးသြယ္သည့္ အခ်ဳိတံုးသ႑ာန္ ရွိသည္။ သာမန္အားျဖင့္မ်က္ႏွာျပင္အားမိတ္ကပ္၊ ႏႈတ္ခမ္းနီစေသာအရာမ်ားျဖင့္ ဖံုးအုပ္ထားသည္။ ထုိအရာမ်ားကို ဖယ္ရွားလိုက္လွ်င္ အဝါေဖ်ာ့ေရာင္ အသားကိုေတြ႔ရသည္။ မဖယ္ရွားခင္ႏွင့္ဖယ္ရွားၿပီးမွာအနည္းငယ္ျခားနားေၾကာင္း ေတြ႔ရမည္။ အခ်ိန္ႏွင့္လိုက္၍ ပံုသ႑ာန္ေျပာင္းလဲတတ္သည္။
ဝျခင္း၊ အသားအေရတြန္႔ျခင္း သ႑ာန္မ်ားျဖစ္ေပၚတတ္သည္။
သို႔ေသာ္ ဆက္လက္အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

【အသံုးဝင္ပံု】တစ္ကိုယ္တည္းေန အေၾကာက္လြန္ေရာဂါ (single phobia)ႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ျပန္႔ပြားသည့္ေရာဂါအတြက္ အသံုးဝင္သည့္အျပင္ အသည္းကဲြႏွင့္ စဲြလမ္းျခင္းေဝဒနာကိုလည္း သိသိသာသာ အက်ဳိးရွိေစ သည္။

【အသံုးျပဳပံု】အတြင္းစိတ္၊အျပင္စိတ္ႏွင့္တစ္သက္တြင္တစ္ခုသာ အသံုးျပဳရ မည္။ အက်ဳိးမထိေရာက္ပါက အသံုးျပဳေနရာမွ ေခတၱရပ္နားၿပီး တတ္သိနားလည္ေသာအိမ္ေထာင္ေရးပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သင့္သည္။ သို႔မဟုတ္ အခ်ိန္ကာလတေအာင့္ေနၿပီးမွ ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

【သတိထားရမည့္အခ်က္】ဤပစၥည္းသည္တစ္ကိုယ္ေရအမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္
သာ သင့္ေတာ္ သည္။ အသံုးျပဳခ်ိန္တြင္ သတိႏွင့္အသံုးျပဳရမည္။ ဤပစၥည္းေၾကာင့္ ေဘးျဖစ္မည့္အေျခအေနသို႔ေရာက္ခဲ့ေသာ္ အသံုးျပဳေနရာ မွ ခ်က္ခ်င္းရပ္လိုက္ပါ။
မရွိခဲ့ပါက ဆက္လက္အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
အရက္ေဆးလိပ္မေသာက္ဘဲ အသံုးျပဳပါက ပိုအက်ဳိးထိေရာက္ေစသည္။

【အတိုင္းအတာ သတ္မွတ္ခ်က္】 ဤအရာသည္ သာမန္အားျဖင့္ အေလးခ်ိန္ ၄၅ကီလိုမွ ၅၅ကီလိုအတြင္း ရွိသည္။ အေျခအေနအရ ေျပာင္းလဲမႈရွိသည္။

【တားျမစ္ခ်က္】မည့္သည့္အခ်ိန္အခါတြင္ျဖစ္ေစ "အသံုးမဝင္"ဟု မေျပာရ။

【သိုေလွာင္ထားမည့္ေနရာ】သာမန္အပူခ်ိန္ေအာက္တြင္ ထားႏိုင္သည္။ အိမ္တြင္းေအးျမေသာေနရာသည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ အိမ္အျပင္တြင္ျဖစ္ပါက ျပင္းထန္ေသာေနေရာင္ျခည္ႏွင့္ တိုက္ရိုက္ ထိေတြ႔ျခင္းကို ေရွာင္ရမည္။ ထားခ်င္သည့္ေနရာတြင္ထားၿပီး ေမ့ေလ်ာ့၊ ဂရုမစိုက္ျခင္းမျပဳရန္ အထူးတားျမစ္သည္။

【အထုပ္အပိုး】ေခတ္ေပၚအဝတ္အစားမ်ားကိုရာသီဥတုႏွင့္လိုက္ၿပီး
ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။

【ဒိတ္လြန္ေန႔စဲြ】စိတ္ခ်မ္းသာေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း အတိုင္းအတာႏွင့္လိုက္ၿပီး တစ္သက္တာျဖစ္ႏိုင္သလို အတိုဆံုးမွာ တစ္ရက္၊ တစ္လလည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။

【အတည္ျပဳအမွတ္】အတည္ျပဳအမွတ္ကို အတြင္းစာသား လက္ထပ္စာခ်ဳပ္ရွင္းလင္းခ်က္တြင္ ဖတ္ႏိုင္သည္။

【ထုတ္လုပ္သည့္ေနရာ】ေယာကၡထီး ေယာကၡမ

【အထူးအသိေပးခ်က္】

(၁) အိမ္ေထာင္မက်ေသးေသာအမ်ဳိးသားမ်ား အသံုးမျပဳခင္ အသံုးျပဳပံုရွင္းလင္းခ်က္ကို ေသေသခ်ာခ်ာဖတ္ၿပီး ရွင္းလင္းခ်က္အတိုင္း လိုက္နာအသံုးျပဳရမည္။ သို႔မဟုတ္ အိမ္ေထာင္ေရးပညာရွင္တို႔ လမ္းညႊန္သည့္အတိုင္း လိုက္နာအသံုးျပဳရမည္။

(၂) ဤပစၥည္းႏွင့္ မတည့္သူမ်ား၊ အလာဂ်ီျဖစ္တတ္သူမ်ား သံုးစဲြရန္မသင့္ပါ။

(၃) အလားတူပစၥည္းမ်ဳိး လက္ရွိအသံုးျပဳေနသူမ်ား ဤပစၥည္းႏွင့္တၿပိဳင္တည္း အသံုးမျပဳရန္ အထူးတားျမစ္သည္။

(၄) ဤပစၥည္းသည္ ဆရာဝန္ေဆးစာမပါဘဲ အလြတ္ဝယ္၍ရေသာ ပစၥည္းျဖစ္လွ်င္ကစ မွတ္ပံုတင္ၿပီးမွ ဝယ္ယူရသည့္အျပင္ မဝယ္ယူခင္ လိုအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားလည္း လိုအပ္သည္။

(၅) ဤပစၥည္းအား ကေလးသူငယ္ အသက္အရြယ္မျပည့္သူမ်ား ထိေတြ႔ႏိုင္သည့္ေနရာတြင္ မထားပါႏွင့္။

ကဲကဲ အာ့ေလာက္ဆို ညီေလး @[100002030989237:2048:Min Ko] သိေလာက္ပါျပီ မိန္းမအေႀကာင္းကိုေလ

【ပစၥည္းအမည္】အမ်ားအားျဖင့္ မိန္းမဟုသံုးႏႈန္း၊ လူၾကားသူၾကားတြင္ ဇနီးမယား သို႔မဟုတ္ အမ်ဳိးသမီးဟုသံုးႏႈန္း၊ ေရွးယခင္က ၾကင္ယာေတာ္ဟု သံုးႏႈန္း

【ပါဝင္ပစၥည္း】 ေရ၊ ေသြး၊ အဆီဓါတ္ႏွင့္ ကာဘြန္၊ ဟိုက္ဒရုိဂ်င္ႏွင့္ေအာက္စီဂ်င္ဓါတ္မ်ားပါဝင္

【စရိုက္လကၡဏာ】ဤပစၥည္းသည္ ေသးသြယ္သည့္ အခ်ဳိတံုးသ႑ာန္ ရွိသည္။ သာမန္အားျဖင့္မ်က္ႏွာျပင္အားမိတ္ကပ္၊ ႏႈတ္ခမ္းနီစေသာအရာမ်ားျဖင့္ ဖံုးအုပ္ထားသည္။ ထုိအရာမ်ားကို ဖယ္ရွားလိုက္လွ်င္ အဝါေဖ်ာ့ေရာင္ အသားကိုေတြ႔ရသည္။ မဖယ္ရွားခင္ႏွင့္ဖယ္ရွားၿပီးမွာအနည္းငယ္ျခားနားေၾကာင္း ေတြ႔ရမည္။ အခ်ိန္ႏွင့္လိုက္၍ ပံုသ႑ာန္ေျပာင္းလဲတတ္သည္။
ဝျခင္း၊ အသားအေရတြန္႔ျခင္း သ႑ာန္မ်ားျဖစ္ေပၚတတ္သည္။
သို႔ေသာ္ ဆက္လက္အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

【အသံုးဝင္ပံု】တစ္ကိုယ္တည္းေန အေၾကာက္လြန္ေရာဂါ (single phobia)ႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ျပန္႔ပြားသည့္ေရာဂါအတြက္ အသံုးဝင္သည့္အျပင္ အသည္းကဲြႏွင့္ စဲြလမ္းျခင္းေဝဒနာကိုလည္း သိသိသာသာ အက်ဳိးရွိေစ သည္။

【အသံုးျပဳပံု】အတြင္းစိတ္၊အျပင္စိတ္ႏွင့္တစ္သက္တြင္တစ္ခုသာ အသံုးျပဳရ မည္။ အက်ဳိးမထိေရာက္ပါက အသံုးျပဳေနရာမွ ေခတၱရပ္နားၿပီး တတ္သိနားလည္ေသာအိမ္ေထာင္ေရးပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သင့္သည္။ သို႔မဟုတ္ အခ်ိန္ကာလတေအာင့္ေနၿပီးမွ ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

【သတိထားရမည့္အခ်က္】ဤပစၥည္းသည္တစ္ကိုယ္ေရအမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္
သာ သင့္ေတာ္ သည္။ အသံုးျပဳခ်ိန္တြင္ သတိႏွင့္အသံုးျပဳရမည္။ ဤပစၥည္းေၾကာင့္ ေဘးျဖစ္မည့္အေျခအေနသို႔ေရာက္ခဲ့ေသာ္ အသံုးျပဳေနရာ မွ ခ်က္ခ်င္းရပ္လိုက္ပါ။
မရွိခဲ့ပါက ဆက္လက္အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
အရက္ေဆးလိပ္မေသာက္ဘဲ အသံုးျပဳပါက ပိုအက်ဳိးထိေရာက္ေစသည္။

【အတိုင္းအတာ သတ္မွတ္ခ်က္】 ဤအရာသည္ သာမန္အားျဖင့္ အေလးခ်ိန္ ၄၅ကီလိုမွ ၅၅ကီလိုအတြင္း ရွိသည္။ အေျခအေနအရ ေျပာင္းလဲမႈရွိသည္။

【တားျမစ္ခ်က္】မည့္သည့္အခ်ိန္အခါတြင္ျဖစ္ေစ "အသံုးမဝင္"ဟု မေျပာရ။

【သိုေလွာင္ထားမည့္ေနရာ】သာမန္အပူခ်ိန္ေအာက္တြင္ ထားႏိုင္သည္။ အိမ္တြင္းေအးျမေသာေနရာသည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ အိမ္အျပင္တြင္ျဖစ္ပါက ျပင္းထန္ေသာေနေရာင္ျခည္ႏွင့္ တိုက္ရိုက္ ထိေတြ႔ျခင္းကို ေရွာင္ရမည္။ ထားခ်င္သည့္ေနရာတြင္ထားၿပီး ေမ့ေလ်ာ့၊ ဂရုမစိုက္ျခင္းမျပဳရန္ အထူးတားျမစ္သည္။

【အထုပ္အပိုး】ေခတ္ေပၚအဝတ္အစားမ်ားကိုရာသီဥတုႏွင့္လိုက္ၿပီး
ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။

【ဒိတ္လြန္ေန႔စဲြ】စိတ္ခ်မ္းသာေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း အတိုင္းအတာႏွင့္လိုက္ၿပီး တစ္သက္တာျဖစ္ႏိုင္သလို အတိုဆံုးမွာ တစ္ရက္၊ တစ္လလည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။

【အတည္ျပဳအမွတ္】အတည္ျပဳအမွတ္ကို အတြင္းစာသား လက္ထပ္စာခ်ဳပ္ရွင္းလင္းခ်က္တြင္ ဖတ္ႏိုင္သည္။

【ထုတ္လုပ္သည့္ေနရာ】ေယာကၡထီး ေယာကၡမ

【အထူးအသိေပးခ်က္】

(၁) အိမ္ေထာင္မက်ေသးေသာအမ်ဳိးသားမ်ား အသံုးမျပဳခင္ အသံုးျပဳပံုရွင္းလင္းခ်က္ကို ေသေသခ်ာခ်ာဖတ္ၿပီး ရွင္းလင္းခ်က္အတိုင္း လိုက္နာအသံုးျပဳရမည္။ သို႔မဟုတ္ အိမ္ေထာင္ေရးပညာရွင္တို႔ လမ္းညႊန္သည့္အတိုင္း လိုက္နာအသံုးျပဳရမည္။

(၂) ဤပစၥည္းႏွင့္ မတည့္သူမ်ား၊ အလာဂ်ီျဖစ္တတ္သူမ်ား သံုးစဲြရန္မသင့္ပါ။

(၃) အလားတူပစၥည္းမ်ဳိး လက္ရွိအသံုးျပဳေနသူမ်ား ဤပစၥည္းႏွင့္တၿပိဳင္တည္း အသံုးမျပဳရန္ အထူးတားျမစ္သည္။

(၄) ဤပစၥည္းသည္ ဆရာဝန္ေဆးစာမပါဘဲ အလြတ္ဝယ္၍ရေသာ ပစၥည္းျဖစ္လွ်င္ကစ မွတ္ပံုတင္ၿပီးမွ ဝယ္ယူရသည့္အျပင္ မဝယ္ယူခင္ လိုအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားလည္း လိုအပ္သည္။

(၅) ဤပစၥည္းအား ကေလးသူငယ္ အသက္အရြယ္မျပည့္သူမ်ား ထိေတြ႔ႏိုင္သည့္ေနရာတြင္ မထားပါႏွင့္။

ကဲကဲ အာ့ေလာက္ဆို ညီေလး Min Ko သိေလာက္ပါျပီ မိန္းမအေႀကာင္းကိုေလ

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...