Friday, February 21, 2014

ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ စိတ္စြမ္းအင္


Photo: ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ စိတ္စြမ္းအင္

ဖူးေက်ာ္ဇင္ (Future Wave)

Job Seekers Journal vol.2,no.37

ေလာကႀကီးကို ဦးေဆာင္ေနတာ ဘယ္ေခါင္းေဆာင္မွ မဟုတ္ပါဘူး။ စိတ္က သာလွ်င္ တစ္ေလာကလံုးကို ဦးေဆာင္ေနတာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဗုဒၶဘုရားရွင္ က ေဟာၾကားခဲ့ပါတယ္။ စိတ္မွာ ထူးျခားတဲ့စြမ္းအင္ေတြ၊ သတ္ၱိေတြ အမ်ား ႀကီးရွိပါတယ္။ စိတၱ (စိတ္)ဆိုတာဟာ ထူးျခားဆန္းၾကယ္ျခင္းလို႔ အဓိပၸါယ္ ရပါတယ္။ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ သက္ရွိလူသားေတြအားလံုးမွာ စိတ္ေတြကိုယ္စီ ရွိေနၾကၿပီး သားပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုးမွာဘယ္အလုပ္မ်ိဳးကိုမဆိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့၊ ဘယ္ျပႆနာအခက္အခဲကိုမဆိုရင္ဆိုင္ေျဖရွင္း ေက်ာ္လႊားႏိုင္တဲ့၊ ဘယ္လို ပန္းတိုင္မ်ိဳးကိုမဆိုေရာက္ရွိပိုင္ဆိုင္ႏိုင္တဲ့စူပါ့စူပါ အထူးစြမ္းအားေတြရွိေန ၾကပါတယ္။ စိတ္ရွိတဲ့သူတိုင္း စြမ္းအင္ရွိပါတယ္၊ သတ္ၱိထူးေတြ ရွိၾကပါတယ္။ အားလံုးအတူတူပါပဲ။ ဒါေပမယ့္မတူတာကဒီစြမ္းအင္သတိ္ၱေတြကို ထုတ္သံုး တဲ့သူနဲ႔၊ ထုတ္မသံုးတဲ့သူဆိုၿပီး ကြာျခားၾကတာပါပဲ။

စိတ္ကိုအထူးေလ့က်င့္ၿပီးစြမ္းအင္ထုတ္ရင္စြမ္းအားဆိုတာ ထြက္ပါတယ္။ စိတ္ရဲ႕ထူးကဲတဲ့ စြမ္းအင္ေတြကိုအသံုးခ်ႏိုင္ၿပီဆိုရင္မိမိအလိုရွိတဲ့ ေအာင္ျမင္ မႈအသီးသီးကိုအျမန္ဆန္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ပါတယ္။ စိတ္စြမ္းအင္ ကိုအသံုးခ်ၿပီးလူဆင္းရဲဘ၀မွ သန္းႂကြယ္သူေဌးႀကီးေတြျဖစ္လာေအာင္၊ သာမန္အညၾတဘ၀မွ ေက်ာ္ၾကားတဲ့ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ ႀကီးေတြျဖစ္ လာေအာင္ ေျပာင္းလဲပစ္ႏုိင္ၾကတဲ့ ျဖစ္ရပ္ေပါင္းမ်ားစြာကို ကမၻာ့သမိုင္း တစ္ေလွ်ာက္မွာေလ့လာျမင္ေတြ႕ခဲ့ရမွာပါ။ လက္ရွိကမၻာေပၚ မွာေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားေနတဲ့သန္းႂကြယ္သူေဌးႀကီးေတြ၊ထိပ္တန္းေအာင္
ျမင္သူေတြ၊ ၾသဇာတိကၠမႀကီးမားတဲ့ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြအားလံုးဟာလည္း စိတ္စြမ္းအင္ေတြကို ေကာင္းစြာအသံုးခ်ခဲ့ၾကတဲ့သူေတြပါပဲ။

ထက္ျမက္တဲ့ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ေခါင္းေဆာင္မႈေတြမွာစိတ္စြမ္းအင္ေတြ အထူးပါ၀င္ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ စိတ္စြမ္း အားရွိၾကသူေတြပါပဲ။ သူတို႔ေခါင္းေဆာင္မႈေတြေပးတဲ့ အခါမွာ၊ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ခ်တဲ့အခါမွာ၊ ေနာက္လိုက္ေတြကို ပန္းတိုင္ ေရာက္ေအာင္ ဦးေဆာင္တဲ့ အခါမွာစိတ္စြမ္းအင္ေတြကိုအထူးထည့္သံုးၾကပါတယ္။သမားရိုး က်ေခါင္းေဆာင္မႈနဲ႔ စိတ္စြမ္းအင္ပါတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈဟာ ထိေရာက္မႈျခင္း လံုး၀ကြာျခားပါတယ္။

 ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ျခင္းမွာ စိတ္စြမ္းအင္ကို တိုးတက္လာေအာင္ပ်ိဳးေထာင္ျခင္းလည္းပါ၀င္ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ေစဖို႔ စြမ္းအားျပည့္၀တဲ့ စိတ္ခြန္အားေတြ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းတည္ေဆာက္ယူထားရပါမယ္။ စိတ္အင္အားေတြ ထက္ျမက္ လာေအာင္ ေသြးယူၾကရပါမယ္။ စိတ္အရည္အေသြးေတြ တိုးတက္ႀကီးထြား လာေအာင္ ေလ့က်င့္ယူရပါမယ္။

မသိစိတ္ (Subconscious Mind)
စိတ္ကိုစြမ္းအင္ေတြထြက္ေပၚလာေအာင္ မေလ့က်င့္မပ်ိဳးေထာင္ဘူးဆိုရင္ စိတ္စြမ္းအင္ေတြဟာငုပ္လွ်ိဳးေနတတ္ပါတယ္။ ထြက္ေပၚလာမွာ မဟုတ္ပါ ဘူး။ ဒါဆိုဒီစြမ္းအင္ေတြကဘယ္အပိုင္းမွာငုပ္လွ်ိဳးေနတာလဲ ဆိုတာသိဖို႔ လိုပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒီစြမ္းအင္ေတြ၊ သတိ္ၱေတြ၊ တန္ခုိးေတြဟာ စိတ္ရဲ႕အတြင္းအနက္႐ႈိင္းဆံုးအပိုင္းျဖစ္တဲ့ေနရာမွာ သြားေရာက္ ခိုေအာင္းေနတတ္ပါတယ္။ ဒါကိုအလြယ္ဆံုးေခၚမယ္ဆိုရင္ေတာ့ "မသိစိတ္" (subconscious mind) ေပါ့။

ဟုတ္ပါတယ္။ လူတိုင္းရဲ႕ မသိစိတ္ထဲမွာ ထူးျခားတဲ့ စြမ္းအင္ေတြ၊ တန္ခိုး သတိ္ၱေတြ အထူးကိန္းေအာင္ေနတတ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အတိတ္ ကာလ က ေလ့လာခဲ့တာေတြ၊ သိျမင္ခဲ့တာေတြ အားလံုးဟာ မသိစိတ္ အတြင္းမွာ အစုအေပါင္းအေနနဲ႔ စုစည္းကိန္းေအာင္းေနတတ္ပါတယ္။ ဒီလိုမသိစိတ္ ထဲမွာ ကိန္းေအာင္းေနတဲ့ စြမ္းအင္ေတြ၊ အသိပညာေတြ အသီးသီးကို လူတိုင္းကရယူထုတ္ေဖာ္ကာသံုးစြဲႏိုင္တယ္လို႔ ၾသစႀတီးယန္း လူမ်ိဳးစိတ္ကု ပညာရွင္ကားလ္ယြန္းကဆိုခဲ့ဖူးပါတယ္။ သာမန္လူတစ္ဦးဘ၀မွ႐ုန္းထြက္ႏိုင္ တဲ့ စြမ္းအားေတြနဲ႔ ေအာင္ျမင္မႈအားလံုးတို႔ဟာ မသိစိတ္ရဲ႕ စြမ္းအင္ေတြကို အေျခခံက်က်သံုးစြဲၿပီးရရွိခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔သူက ယူဆခဲ့ပါတယ္။

အေမရိကန္လူမ်ိဳးေအာင္ျမင္ေရးသုေတသီႀကီးနပိုလီလံေဟးလ္ကဒီစြမ္းအား ကို"အနႏၱအသိဥာဏ္"လို႔သံုးပါတယ္။ မသိစိတ္အတြင္းကဒီအနႏၱ အသိ ဥာဏ္ေတြကိုထုတ္ယူသံုးစြဲသူေတြဟာသူတို႔ရဲ႕ဘ၀ကိုအႀကီးအက်ယ္
 ေအာင္ျမင္ေစခဲ့တယ္လို႔လည္းဆရာႀကီးက ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့ပါတယ္။
ဒီစိတ္နဲ႔ဒီစြမ္းအားေတြ၊ ဒီလိုအနႏၱအသိဥာဏ္ေတြ အားလံုးဟာ လူတိုင္း အတြက္ အၿမဲအသင့္ရွိေနပါတယ္။ မသိစိတ္ထဲက ဒီစြမ္းအားေတြကို ထြက္ေပၚလာေအာင္ဆြဲထုတ္တတ္ရမွာကေတာ့ ေအာင္ျမင္လိုသူ လူသား အားလံုးရဲ႕တာ၀န္ပါပဲ။ ဒီလိုစြမ္းအားေတြကိုမသိစိတ္ထဲကထြက္လာၿပီး ျပင္ပ မွာ အသံုးခ်တတ္ေအာင္ေတာ့ စိတ္ကိုအထူးေလ့က်င့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
မသိစိတ္ရဲ႕ စြမ္းအားဟာတီထြင္ဖန္တီးႏိုင္မႈ လုပ္ရပ္ေတြ အားလံုးရဲ႕ အႏွစ္ သာရရင္းျမစ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာေလာကႀကီးမွာရွိတဲ့ အသစ္ အဆန္း ဖန္တီးမႈမွန္သမွ်ဟာဒီစြမ္းအင္ေၾကာင့္ျဖစ္တည္လာၾကတာေတြပါပဲ။ သမိုင္း တစ္ေလွ်ာက္လံုးေပၚေပါက္လာခဲ့တဲ့ တီထြင္ပါရဂူႀကီးေတြ၊ စာေရးဆရာ ႀကီးေတြ၊ ပန္းခ်ီအေက်ာ္အေမာ္ႀကီးေတြ၊ ေတြးေခၚ ပညာရွင္ႀကီးေတြအားလံုး တို႔ဟာဒီမသိစိတ္ထဲကစြမ္းအင္ေတြနဲ႔ ေျပာင္ေျမာက္ခမ္းနားတဲ့အႏုပညာေတြ၊တီထြင္ဖန္တီးမႈေတြ၊ သီအိုရီေတြကို ေမြးထုတ္ခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

အလိုလိုသိစိတ္ (Intuition)
စိတ္ရဲ႕ စြမ္းအင္ဟာ အင္မတန္ထူးျခားဆန္းျပားပါတယ္။ သင္ တစ္ခါမွမေတြး ဖူးတဲ့ အၾကံဥာဏ္ေကာင္းေတြ တျခားသူဆီက မဟုတ္ဘဲ သင့္စိတ္ထဲက အလုိလိုသိျမင္လာတာမ်ိဳး မၾကာခဏ ႀကံဳဖူးမွာပါ။ ဒါကို အလိုလိုသိစိတ္ (Intuition)လို႔ေခၚပါတယ္။တခါတရံသင္ကသင့္မိတ္ေဆြတစ္ဦးရဲ႕အေၾကာင္း ကိုစဥ္းစားေနခ်ိန္မွာသူ႔ဆီက ဖုန္း၀င္လာတာတို႔၊ မၾကာခင္သူေရာက္လာ တို႔ႀကံဳခဲ့ရဖူးမွာပါ။ ဒါဟာမသိစိတ္က ႀကိဳတင္သိေနတဲ့ အလုိလုိသိစိတ္ရဲ႕ စြမ္းအင္တစ္ခုပါပဲ။

ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြဟာအလိုလိုသိစိတ္ကိုသံုးၿပီး ဦးေဆာင္ေလ့ရွိၾက ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံမွာ ေအာင္ျမင္လိမ့္မယ္၊က်႐ံႈးလိမ့္မယ္ဆိုတဲ့အေျဖေတြ ကို အလိုလိုသိေနၿပီးသားပါ။ သူတို႔နဲ႔ ပတ္သက္ဆက္ဆံၾကမယ့္ လူေတြကို လည္း အလိုလိုသိစိတ္နဲ႔အကဲျဖတ္တတ္ၾကပါတယ္။ သမၼတ ဂၽြန္ဆင္က "သင္အခန္းတစ္ခန္းထဲကို ၀င္သြားၿပီးေနာက္ ဘယ္သူက ခင္ဗ်ားကိုေထာက္ခံသူျဖစ္တယ္၊ ဘယ္သူကခင္ဗ်ားကို ဆန္႔က်င္မယ့္ သူ ျဖစ္တယ္ဆိုတာအကဲမခတ္တတ္ပါကသင္ဟာ ႏိုင္ငံေရးသမားေကာင္း မျဖစ္ႏုိင္ေခ်" လို႔ ေျပာခဲ့ဖူးပါတယ္။

ဒီအဆိုအမိန္႔အရ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြဟာ အလိုလိုသိစိတ္ ကိုေရွ႕တန္း တင္ၿပီး ဆံုးျဖတ္အကဲခတ္တဲ့စြမ္းအင္လိုေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါတယ္။ အလိုလိုသိ စိတ္ကို အၿမဲေလ့က်င့္ေနရင္ အလိုလိုသိစိတ္က ပိုၿပီး စြမ္းအားထက္ျမက္ လာႏိုင္ပါတယ္။ အလိုလိုသိစိတ္ရွိတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ အနာဂတ္ကိုႀကိဳ သိျမင္၊ အခက္အခဲေတြကိုႀကိဳသိျမင္၊ ျပႆနာေတြ၊ ေျဖရွင္းပံုေတြကိုခ်က္ ခ်င္းလိုလို အာ႐ံုခံစားသိျမင္ႏိုင္စြမ္းရွိၾကပါ တယ္။ ဒါဟာ အလိုလိုသိစိတ္ရဲ႕ စြမ္းအင္ကို အသံုးခ်တာပါပဲ။

"မသြားခင္က ေရာက္ႏွင့္သည့္ စိတ္စြမ္းအင္"
စိတ္ဟာ လူကိုယ္တိုင္သြားစရာမလိုဘဲ ေနရာမ်ိဳးစံုကို လ်င္ျမန္စြာ သြားေရာက္ႏိုင္တာသိၿပီးျဖစ္မွာပါ။ ဒီလိုသိၾကေပမယ့္ဒီစိတ္ရဲ႕အေ၀းသြားႏိုင္ မႈကို လူအေတာ္မ်ားမ်ားက ထိထိေရာက္ေရာက္အသံုးမျပဳၾက ပါဘူး။ ေအာင္ျမင္သူေတြနဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြဟာ စိတ္ရဲ႕အေ၀း သြား ေရာက္ႏိုင္မႈကို လက္ေတြ႕ဘ၀မွာ အသံုးခ်ၾကပါတယ္။ နမူနာအေန နဲ႔ ေျပာရရင္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ဟာ လက္ရွိမွာ႐ံုးခန္းထဲ ထိုင္ေနေပ မယ့္သူ႔ရဲ႕ စိတ္အာ႐ံုကို သူသြားေရာက္ခ်င္တဲ့ပန္းတိုင္ဆီကို ပို႔လႊတ္ၿပီး အရင္ေရာက္ႏွင့္ေနေစပါတယ္။ "မသြားခင္က ေရာက္ႏွင့္သည္" ဆိုတဲ့ စကားလိုေပါ့။

ဒါဟာ ပန္းတိုင္အတြက္စိတ္စြမ္းအင္ကိုသံုးတဲ့နည္းေလးတစ္ခုပါပဲ။ မိမိ ကိုယ္တိုင္ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ပန္းတိုင္တစ္ခုဆီကိုစိတ္နဲ႔ စြဲစြဲၿမဲၿမဲ ရည္မွန္းခ်ီ တက္ေနတဲ့အခါမွာ ကိုယ္ရည္မွန္းထားတဲ့ ပန္းတိုင္ဟာ ပိုမိုနီးကပ္လာ မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုရည္မွန္းျခင္းဟာမသိစိတ္ထဲကစြမ္းအင္ေတြ၊ စိတ္ကူး စိတ္သန္းေတြ၊ တန္ခိုးေတြဟာအစြမ္းထက္လာၿပီးပန္းတိုင္ကို မရမက ဆြဲေဆာင္ေတာ့တာပါပဲ။

ဒီအခ်က္ကို ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြ သံုးေလ့ရွိၾကပါတယ္။ ဒါဟာ ေအာင္ျမင္တဲ့ေခါင္းေဆာင္မႈရဲ႕လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္တစ္ခုပါပဲ။ ေနာက္ လိုက္ေတြကိုဆြဲေဆာင္တဲ့ေနရာမွာလည္း စိတ္စြမ္းအင္ပါသလို ပန္းတိုင္ ကိုခ်ီတက္တဲ့ေနရာမွာလည္းစိတ္စြမ္းအင္ကိုအထူး ထည့္သြင္းၾကပါတယ္။ 
စိတ္ဟာလြတ္လပ္တယ္။ ႀကိဳက္တဲ့ေနရာ၊ ျဖစ္ခ်င္တဲ့အရာကို ခ်က္ ခ်င္း စကၠန္႔မျခား ေတြးေတာႏိုင္တယ္။ လြတ္လပ္တဲ့ ဒီစိတ္စြမ္းအင္ဟာ တစ္စံု တစ္ခုကိုရယူဖို႔၊ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ဆႏၵျပင္းျပလာတဲ့အခါမွာ ထြက္ေပၚလာ တတ္ ပါတယ္။ ဒီအခါမွာပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈလံုး၀မရွိဘဲ နာရီေပါင္း မ်ားစြာအလုပ္ လုပ္ႏိုင္တယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ အလုပ္ေတြမ်ားလို႔ အစားမမွန္၊ အအိပ္မမွန္တဲ့ ၾကားကအားအင္ေတြျဖစ္ထြန္းေနတတ္တယ္။ ပန္းတိုင္ေရာက္ရင္ အ႐ုပ္ ႀကိဳးျပတ္ၿပိဳလဲခ်င္လဲက်သြားမယ္။ ဒါေပမယ့္ပန္းတိုင္ကို သြားေနစဥ္မွာ စြမ္းအင္ေတြ၊ စိတ္အားတက္ႂကြမႈေတြဟာကိုယ့္ခႏၶာဆီသို႔ အဆက္မျပတ္ စီး၀င္ေနတတ္တယ္။
 
ဒီသေဘာေတြကိုေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြက ေကာင္းေကာင္းသေဘာ ေပါက္ၿပီးသူတို႔ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္မႈခရီးစဥ္မွာေကာင္းေကာင္း အသံုးခ်ေတာ့တာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားတဲ့ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ႀကီး ေတြဟာ ဘယ္သူမွ လိုက္မမီတဲ့ ေျပာင္ေျမာက္တဲ့ေခါင္းေဆာင္မႈေတြကို ေပးႏိုင္ တာေပါ့။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။
Let's Fly Together!
ဖူးေက်ာ္ဇင္ (Futue Wave)


Job Seekers Journal vol.2,no.37

ေ ေလာကႀကီးကို ဦးေဆာင္ေနတာ ဘယ္ေခါင္းေဆာင္မွ မဟုတ္ပါဘူး။ စိတ္က သာလွ်င္ တစ္ေလာကလံုးကို ဦးေဆာင္ေနတာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဗုဒၶဘုရားရွင္ က ေဟာၾကားခဲ့ပါတယ္။ စိတ္မွာ ထူးျခားတဲ့စြမ္းအင္ေတြ၊ သတ္ၱိေတြ အမ်ား ႀကီးရွိပါတယ္။ စိတၱ (စိတ္)ဆိုတာဟာ ထူးျခားဆန္းၾကယ္ျခင္းလို႔ အဓိပၸါယ္ ရပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္တို႔ သက္ရွိလူသားေတြအားလံုးမွာ စိတ္ေတြကိုယ္စီ ရွိေနၾကၿပီး သားပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုးမွာဘယ္အလုပ္မ်ိဳးကိုမဆိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့၊ ဘယ္ျပႆနာအခက္အခဲကိုမဆိုရင္ဆိုင္ေျဖရွင္း ေက်ာ္လႊားႏိုင္တဲ့၊ ဘယ္လို ပန္းတိုင္မ်ိဳးကိုမဆိုေရာက္ရွိပိုင္ဆိုင္ႏိုင္တဲ့စူပါ့စူပါ အထူးစြမ္းအားေတြရွိေန ၾကပါတယ္။ စိတ္ရွိတဲ့သူတိုင္း စြမ္းအင္ရွိပါတယ္၊ သတ္ၱိထူးေတြ ရွိၾကပါတယ္။ အားလံုးအတူတူပါပဲ။ ဒါေပမယ့္မတူတာကဒီစြမ္းအင္သတိ္ၱေတြကို ထုတ္သံုး တဲ့သူနဲ႔၊ ထုတ္မသံုးတဲ့သူဆိုၿပီး ကြာျခားၾကတာပါပဲ။

စိတ္ကိုအထူးေလ့က်င့္ၿပီးစြမ္းအင္ထုတ္ရင္စြမ္းအားဆိုတာ ထြက္ပါတယ္။ စိတ္ရဲ႕ထူးကဲတဲ့ စြမ္းအင္ေတြကိုအသံုးခ်ႏိုင္ၿပီဆိုရင္မိမိအလိုရွိတဲ့ ေအာင္ျမင္ မႈအသီးသီးကိုအျမန္ဆန္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ပါတယ္။ စိတ္စြမ္းအင္ ကိုအသံုးခ်ၿပီးလူဆင္းရဲဘ၀မွ သန္းႂကြယ္သူေဌးႀကီးေတြျဖစ္လာေအာင္၊ သာမန္အညၾတဘ၀မွ ေက်ာ္ၾကားတဲ့ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ ႀကီးေတြျဖစ္ လာေအာင္ ေျပာင္းလဲပစ္ႏုိင္ၾကတဲ့ ျဖစ္ရပ္ေပါင္းမ်ားစြာကို ကမၻာ့သမိုင္း တစ္ေလွ်ာက္မွာေလ့လာျမင္ေတြ႕ခဲ့ရမွာပါ။ လက္ရွိကမၻာေပၚ မွာေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားေနတဲ့သန္းႂကြယ္သူေဌးႀကီးေတြ၊ထိပ္တန္းေအာင္
ျမင္သူေတြ၊ ၾသဇာတိကၠမႀကီးမားတဲ့ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြအားလံုးဟာလည္း စိတ္စြမ္းအင္ေတြကို ေကာင္းစြာအသံုးခ်ခဲ့ၾကတဲ့သူေတြပါပဲ။

ထက္ျမက္တဲ့ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ေခါင္းေဆာင္မႈေတြမွာစိတ္စြမ္းအင္ေတြ အထူးပါ၀င္ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ စိတ္စြမ္း အားရွိၾကသူေတြပါပဲ။ သူတို႔ေခါင္းေဆာင္မႈေတြေပးတဲ့ အခါမွာ၊ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ခ်တဲ့အခါမွာ၊ ေနာက္လိုက္ေတြကို ပန္းတိုင္ ေရာက္ေအာင္ ဦးေဆာင္တဲ့ အခါမွာစိတ္စြမ္းအင္ေတြကိုအထူးထည့္သံုးၾကပါတယ္။သမားရိုး က်ေခါင္းေဆာင္မႈနဲ႔ စိတ္စြမ္းအင္ပါတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈဟာ ထိေရာက္မႈျခင္း လံုး၀ကြာျခားပါတယ္။

ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ျခင္းမွာ စိတ္စြမ္းအင္ကို တိုးတက္လာေအာင္ပ်ိဳးေထာင္ျခင္းလည္းပါ၀င္ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ေစဖို႔ စြမ္းအားျပည့္၀တဲ့ စိတ္ခြန္အားေတြ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းတည္ေဆာက္ယူထားရပါမယ္။ စိတ္အင္အားေတြ ထက္ျမက္ လာေအာင္ ေသြးယူၾကရပါမယ္။ စိတ္အရည္အေသြးေတြ တိုးတက္ႀကီးထြား လာေအာင္ ေလ့က်င့္ယူရပါမယ္။

မသိစိတ္ (Subconscious Mind)
စိတ္ကိုစြမ္းအင္ေတြထြက္ေပၚလာေအာင္ မေလ့က်င့္မပ်ိဳးေထာင္ဘူးဆိုရင္ စိတ္စြမ္းအင္ေတြဟာငုပ္လွ်ိဳးေနတတ္ပါတယ္။ ထြက္ေပၚလာမွာ မဟုတ္ပါ ဘူး။ ဒါဆိုဒီစြမ္းအင္ေတြကဘယ္အပိုင္းမွာငုပ္လွ်ိဳးေနတာလဲ ဆိုတာသိဖို႔ လိုပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒီစြမ္းအင္ေတြ၊ သတိ္ၱေတြ၊ တန္ခုိးေတြဟာ စိတ္ရဲ႕အတြင္းအနက္႐ႈိင္းဆံုးအပိုင္းျဖစ္တဲ့ေနရာမွာ သြားေရာက္ ခိုေအာင္းေနတတ္ပါတယ္။ ဒါကိုအလြယ္ဆံုးေခၚမယ္ဆိုရင္ေတာ့ "မသိစိတ္" (subconscious mind) ေပါ့။

ဟုတ္ပါတယ္။ လူတိုင္းရဲ႕ မသိစိတ္ထဲမွာ ထူးျခားတဲ့ စြမ္းအင္ေတြ၊ တန္ခိုး သတိ္ၱေတြ အထူးကိန္းေအာင္ေနတတ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အတိတ္ ကာလ က ေလ့လာခဲ့တာေတြ၊ သိျမင္ခဲ့တာေတြ အားလံုးဟာ မသိစိတ္ အတြင္းမွာ အစုအေပါင္းအေနနဲ႔ စုစည္းကိန္းေအာင္းေနတတ္ပါတယ္။ ဒီလိုမသိစိတ္ ထဲမွာ ကိန္းေအာင္းေနတဲ့ စြမ္းအင္ေတြ၊ အသိပညာေတြ အသီးသီးကို လူတိုင္းကရယူထုတ္ေဖာ္ကာသံုးစြဲႏိုင္တယ္လို႔ ၾသစႀတီးယန္း လူမ်ိဳးစိတ္ကု ပညာရွင္ကားလ္ယြန္းကဆိုခဲ့ဖူးပါတယ္။ သာမန္လူတစ္ဦးဘ၀မွ႐ုန္းထြက္ႏိုင္ တဲ့ စြမ္းအားေတြနဲ႔ ေအာင္ျမင္မႈအားလံုးတို႔ဟာ မသိစိတ္ရဲ႕ စြမ္းအင္ေတြကို အေျခခံက်က်သံုးစြဲၿပီးရရွိခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔သူက ယူဆခဲ့ပါတယ္။

အေမရိကန္လူမ်ိဳးေအာင္ျမင္ေရးသုေတသီႀကီးနပိုလီလံေဟးလ္ကဒီစြမ္းအား ကို"အနႏၱအသိဥာဏ္"လို႔သံုးပါတယ္။ မသိစိတ္အတြင္းကဒီအနႏၱ အသိ ဥာဏ္ေတြကိုထုတ္ယူသံုးစြဲသူေတြဟာသူတို႔ရဲ႕ဘ၀ကိုအႀကီးအက်ယ္
ေအာင္ျမင္ေစခဲ့တယ္လို႔လည္းဆရာႀကီးက ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့ပါတယ္။
ဒီစိတ္နဲ႔ဒီစြမ္းအားေတြ၊ ဒီလိုအနႏၱအသိဥာဏ္ေတြ အားလံုးဟာ လူတိုင္း အတြက္ အၿမဲအသင့္ရွိေနပါတယ္။ မသိစိတ္ထဲက ဒီစြမ္းအားေတြကို ထြက္ေပၚလာေအာင္ဆြဲထုတ္တတ္ရမွာကေတာ့ ေအာင္ျမင္လိုသူ လူသား အားလံုးရဲ႕တာ၀န္ပါပဲ။ ဒီလိုစြမ္းအားေတြကိုမသိစိတ္ထဲကထြက္လာၿပီး ျပင္ပ မွာ အသံုးခ်တတ္ေအာင္ေတာ့ စိတ္ကိုအထူးေလ့က်င့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
မသိစိတ္ရဲ႕ စြမ္းအားဟာတီထြင္ဖန္တီးႏိုင္မႈ လုပ္ရပ္ေတြ အားလံုးရဲ႕ အႏွစ္ သာရရင္းျမစ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာေလာကႀကီးမွာရွိတဲ့ အသစ္ အဆန္း ဖန္တီးမႈမွန္သမွ်ဟာဒီစြမ္းအင္ေၾကာင့္ျဖစ္တည္လာၾကတာေတြပါပဲ။ သမိုင္း တစ္ေလွ်ာက္လံုးေပၚေပါက္လာခဲ့တဲ့ တီထြင္ပါရဂူႀကီးေတြ၊ စာေရးဆရာ ႀကီးေတြ၊ ပန္းခ်ီအေက်ာ္အေမာ္ႀကီးေတြ၊ ေတြးေခၚ ပညာရွင္ႀကီးေတြအားလံုး တို႔ဟာဒီမသိစိတ္ထဲကစြမ္းအင္ေတြနဲ႔ ေျပာင္ေျမာက္ခမ္းနားတဲ့အႏုပညာေတြ၊တီထြင္ဖန္တီးမႈေတြ၊ သီအိုရီေတြကို ေမြးထုတ္ခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

အလိုလိုသိစိတ္ (Intuition)
စိတ္ရဲ႕ စြမ္းအင္ဟာ အင္မတန္ထူးျခားဆန္းျပားပါတယ္။ သင္ တစ္ခါမွမေတြး ဖူးတဲ့ အၾကံဥာဏ္ေကာင္းေတြ တျခားသူဆီက မဟုတ္ဘဲ သင့္စိတ္ထဲက အလုိလိုသိျမင္လာတာမ်ိဳး မၾကာခဏ ႀကံဳဖူးမွာပါ။ ဒါကို အလိုလိုသိစိတ္ (Intuition)လို႔ေခၚပါတယ္။တခါတရံသင္ကသင့္မိတ္ေဆြတစ္ဦးရဲ႕အေၾကာင္း ကိုစဥ္းစားေနခ်ိန္မွာသူ႔ဆီက ဖုန္း၀င္လာတာတို႔၊ မၾကာခင္သူေရာက္လာ တို႔ႀကံဳခဲ့ရဖူးမွာပါ။ ဒါဟာမသိစိတ္က ႀကိဳတင္သိေနတဲ့ အလုိလုိသိစိတ္ရဲ႕ စြမ္းအင္တစ္ခုပါပဲ။

ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြဟာအလိုလိုသိစိတ္ကိုသံုးၿပီး ဦးေဆာင္ေလ့ရွိၾက ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံမွာ ေအာင္ျမင္လိမ့္မယ္၊က်႐ံႈးလိမ့္မယ္ဆိုတဲ့အေျဖေတြ ကို အလိုလိုသိေနၿပီးသားပါ။ သူတို႔နဲ႔ ပတ္သက္ဆက္ဆံၾကမယ့္ လူေတြကို လည္း အလိုလိုသိစိတ္နဲ႔အကဲျဖတ္တတ္ၾကပါတယ္။ သမၼတ ဂၽြန္ဆင္က "သင္အခန္းတစ္ခန္းထဲကို ၀င္သြားၿပီးေနာက္ ဘယ္သူက ခင္ဗ်ားကိုေထာက္ခံသူျဖစ္တယ္၊ ဘယ္သူကခင္ဗ်ားကို ဆန္႔က်င္မယ့္ သူ ျဖစ္တယ္ဆိုတာအကဲမခတ္တတ္ပါကသင္ဟာ ႏိုင္ငံေရးသမားေကာင္း မျဖစ္ႏုိင္ေခ်" လို႔ ေျပာခဲ့ဖူးပါတယ္။

ဒီအဆိုအမိန္႔အရ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြဟာ အလိုလိုသိစိတ္ ကိုေရွ႕တန္း တင္ၿပီး ဆံုးျဖတ္အကဲခတ္တဲ့စြမ္းအင္လိုေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါတယ္။ အလိုလိုသိ စိတ္ကို အၿမဲေလ့က်င့္ေနရင္ အလိုလိုသိစိတ္က ပိုၿပီး စြမ္းအားထက္ျမက္ လာႏိုင္ပါတယ္။ အလိုလိုသိစိတ္ရွိတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ အနာဂတ္ကိုႀကိဳ သိျမင္၊ အခက္အခဲေတြကိုႀကိဳသိျမင္၊ ျပႆနာေတြ၊ ေျဖရွင္းပံုေတြကိုခ်က္ ခ်င္းလိုလို အာ႐ံုခံစားသိျမင္ႏိုင္စြမ္းရွိၾကပါ တယ္။ ဒါဟာ အလိုလိုသိစိတ္ရဲ႕ စြမ္းအင္ကို အသံုးခ်တာပါပဲ။

"မသြားခင္က ေရာက္ႏွင့္သည့္ စိတ္စြမ္းအင္"
စိတ္ဟာ လူကိုယ္တိုင္သြားစရာမလိုဘဲ ေနရာမ်ိဳးစံုကို လ်င္ျမန္စြာ သြားေရာက္ႏိုင္တာသိၿပီးျဖစ္မွာပါ။ ဒီလိုသိၾကေပမယ့္ဒီစိတ္ရဲ႕အေ၀းသြားႏိုင္ မႈကို လူအေတာ္မ်ားမ်ားက ထိထိေရာက္ေရာက္အသံုးမျပဳၾက ပါဘူး။ ေအာင္ျမင္သူေတြနဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြဟာ စိတ္ရဲ႕အေ၀း သြား ေရာက္ႏိုင္မႈကို လက္ေတြ႕ဘ၀မွာ အသံုးခ်ၾကပါတယ္။ နမူနာအေန နဲ႔ ေျပာရရင္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ဟာ လက္ရွိမွာ႐ံုးခန္းထဲ ထိုင္ေနေပ မယ့္သူ႔ရဲ႕ စိတ္အာ႐ံုကို သူသြားေရာက္ခ်င္တဲ့ပန္းတိုင္ဆီကို ပို႔လႊတ္ၿပီး အရင္ေရာက္ႏွင့္ေနေစပါတယ္။ "မသြားခင္က ေရာက္ႏွင့္သည္" ဆိုတဲ့ စကားလိုေပါ့။

ဒါဟာ ပန္းတိုင္အတြက္စိတ္စြမ္းအင္ကိုသံုးတဲ့နည္းေလးတစ္ခုပါပဲ။ မိမိ ကိုယ္တိုင္ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ပန္းတိုင္တစ္ခုဆီကိုစိတ္နဲ႔ စြဲစြဲၿမဲၿမဲ ရည္မွန္းခ်ီ တက္ေနတဲ့အခါမွာ ကိုယ္ရည္မွန္းထားတဲ့ ပန္းတိုင္ဟာ ပိုမိုနီးကပ္လာ မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုရည္မွန္းျခင္းဟာမသိစိတ္ထဲကစြမ္းအင္ေတြ၊ စိတ္ကူး စိတ္သန္းေတြ၊ တန္ခိုးေတြဟာအစြမ္းထက္လာၿပီးပန္းတိုင္ကို မရမက ဆြဲေဆာင္ေတာ့တာပါပဲ။

ဒီအခ်က္ကို ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြ သံုးေလ့ရွိၾကပါတယ္။ ဒါဟာ ေအာင္ျမင္တဲ့ေခါင္းေဆာင္မႈရဲ႕လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္တစ္ခုပါပဲ။ ေနာက္ လိုက္ေတြကိုဆြဲေဆာင္တဲ့ေနရာမွာလည္း စိတ္စြမ္းအင္ပါသလို ပန္းတိုင္ ကိုခ်ီတက္တဲ့ေနရာမွာလည္းစိတ္စြမ္းအင္ကိုအထူး ထည့္သြင္းၾကပါတယ္။
စိတ္ဟာလြတ္လပ္တယ္။ ႀကိဳက္တဲ့ေနရာ၊ ျဖစ္ခ်င္တဲ့အရာကို ခ်က္ ခ်င္း စကၠန္႔မျခား ေတြးေတာႏိုင္တယ္။ လြတ္လပ္တဲ့ ဒီစိတ္စြမ္းအင္ဟာ တစ္စံု တစ္ခုကိုရယူဖို႔၊ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ဆႏၵျပင္းျပလာတဲ့အခါမွာ ထြက္ေပၚလာ တတ္ ပါတယ္။ ဒီအခါမွာပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈလံုး၀မရွိဘဲ နာရီေပါင္း မ်ားစြာအလုပ္ လုပ္ႏိုင္တယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ အလုပ္ေတြမ်ားလို႔ အစားမမွန္၊ အအိပ္မမွန္တဲ့ ၾကားကအားအင္ေတြျဖစ္ထြန္းေနတတ္တယ္။ ပန္းတိုင္ေရာက္ရင္ အ႐ုပ္ ႀကိဳးျပတ္ၿပိဳလဲခ်င္လဲက်သြားမယ္။ ဒါေပမယ့္ပန္းတိုင္ကို သြားေနစဥ္မွာ စြမ္းအင္ေတြ၊ စိတ္အားတက္ႂကြမႈေတြဟာကိုယ့္ခႏၶာဆီသို႔ အဆက္မျပတ္ စီး၀င္ေနတတ္တယ္။

ဒီသေဘာေတြကိုေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြက ေကာင္းေကာင္းသေဘာ ေပါက္ၿပီးသူတို႔ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္မႈခရီးစဥ္မွာေကာင္းေကာင္း အသံုးခ်ေတာ့တာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားတဲ့ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ႀကီး ေတြဟာ ဘယ္သူမွ လိုက္မမီတဲ့ ေျပာင္ေျမာက္တဲ့ေခါင္းေဆာင္မႈေတြကို ေပးႏိုင္ တာေပါ့။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။
Let's Fly Together!
ဖူးေက်ာ္ဇင္ (Futue Wave)
— with Saw Shwe Htay

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...