Thursday, July 19, 2012

ေဒၚနန္းဝါဝါႏု၊ ဆန္ရွင္နဲ႔ အပိတ္ခံထားရတဲ့ ဇိမ္ခန္း


by အား မာန္ on Thursday, July 19, 2012 at 10:21am ·

အမည္-ေဒၚနန္း၀ါ၀ါႏု (ေရွ႕ေန)
အသက္-(၃၀) ႏွစ္
အဖအမည္-စိုင္းဦးဆိုင္ (၂၀၀၅-ခုႏွစ္ ရွမ္းျပည္အတိုင္ပင္ခံေကာင္စီ ဖမ္းဆီးမႈတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဆထင္ကို အားေပးကူ ညီမႈျဖင့္ ပုဒ္ ၁၇ (၁) တပ္ကာ ထိန္းသိမ္းခံရသည္။ လပိုင္းအတြင္း ျပန္လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕-သစ္ေတာ ရပ္ကြက္တြင္ အႏွိပ္ခန္းဖြင့္လွစ္ ေနထုိင္သည္။ အႏွိပ္ခန္းသက္သက္မဟုတ္ဘဲ ျပည့္တန္ဆာခန္းပါ ပူးတြဲလုပ္ကိုင္သည္)
ခင္ပြန္းအမည္- ခြန္ေဌးႏိုင္ေလာ


နန္း၀ါႏုသည္ ေရွ႕ေနလုပ္ငန္းျဖင့္ အခေၾကးေငြမယူပါဟုဆိုျပီး တရားခံမ်ားဘက္မွ ပါ၀ါမ်ားကို ယူေဆာင္သည္။ သို႔ေသာ္ ရဲေၾကး၊ တရားသူႀကီးေၾကး၊ ဆြဲခ်ေရွ႕ေနအတြက္ဟုဆိုကာ ေငြမ်ားကို တရားခံမ်ားထံ ျပန္လည္ေတာင္းခံေသာ ထူးျခား သည့္ တုိိင္းရင္းသူ ရုပ္ရွည္ေခ်ာေမာသည့္ ေရွ႕ေနမ တဦးျဖစ္သည္။

ခင္ပြန္းျဖစ္သူမွာ ဗိုလ္ေန၀င္းရဲ႕ ေဒါက္တုိင္ ဒုတိယ-ဗုိလ္မွဴးႀကီးထြန္းရင္ေလာ (ျမသန္းတင့္၊ ဗန္းေမာ္ တင္ေအာင္၊ လူထု စိန္ဝင္းႏွင့္ ရဲေဘာ္ဖိုးသံေခ်ာင္းတို႔ကို ကၽြန္းသို႔ပို႔ေဆာင္ခဲ့သူ) ၏ တူေတာ္ေမာင္ ခြန္ေဌးႏုိင္ေလာ ျဖစ္သည္။

ထြန္းရင္ေလာဆုိသူမွာ ပအို၀္းအမ်ဳိးသား ေလာက္ေကာင္အျဖစ္ ပအို၀္းျပည္သူမ်ားက သတ္မွတ္ခံထားရသူ ျဖစ္သည္။ မဆလ ေဒါက္တုိင္ျဖစ္သလို နအဖ ေညာင္ႏွစ္ပင္ညီလာခံတြင္လည္း သဘာပတိအျဖစ္ ကုလားထုိင္ေပၚ တက္ခြထုိင္ဖူး သူ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ နန္း၀ါႏု ခင္ပြန္း ခြန္ေဌးႏုိင္ေလာမွာ အျမဲတမ္းေသာက္စားေနသူျဖစ္သည္။ တကယ့္ယစ္ထုပ္ ႀကီးျဖစ္ေနပါသည္။ ဇနီးသည္မွာလည္း ရုပ္ရွည္ေခ်ာေမာသျဖင့္ စိုင္းအုိက္ေပါင္းတို႔ လက္စြဲေတာ္ျဖစ္ ေနသည္ကို သိရွိသျဖင့္ ထြက္ေပါက္ ရွာသည့္အေနျဖင့္ ပိုမိုအရက္ေသာက္ေနသူျဖစ္သည္။

ဖခင္မွာလည္း ဇိမ္ခန္းဖြင့္လွစ္ထားသျဖင့္ စိုင္္းအိုက္ေပါင္းကဲ့သို႔ေသာလူမ်ား ရန္ကုုန္တြင္ ေျခၿငိမ္သေလာက္ ေတာင္ႀကီး တြင္ ထင္တိုင္းက်ဲေနသည္မွာ နန္း၀ါႏု ဖခင္ဖြင့္ထားေသာ ဇိမ္ခန္းတြင္ျဖစ္သည္။ တကယ္လည္း စိုင္းအုိက္ေပါင္းသည္ ရန္ကုန္တြင္ ေျဗာင္ မ'ဘူး' ရဲပါ။ ေတာင္ႀကီးတြင္သာ စိတ္လြတ္ကိုယ္လြတ္ 'ဘူး' ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း နန္း၀ါႏု ဖခင္ ဇိမ္ေခါင္း စိုင္းဦးဆိုင္ႏွင့္ ေဖာက္သည္ျဖစ္သြားပံုရသည္။

၂၀၁၀-ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ က်န္းမာေရးမွဴး ေဒါက္တာစိုင္းခမ္းလႈိင္သည္ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္သည္။ နအဖ အေျခခံဥပေဒ ေနာက္ဆံုးေရးဆြဲသည့္ ၅၄ ဦးေကာ္မတီတြင္လည္း ေဒါက္တာစိုင္းခမ္းလႈိင္ပါ၀င္သည္။ (ေညာင္ႏွစ္ပင္ညီလာခံအၿပီးတြင္ သိန္းစိန္ဦးေဆာင္ေသာ အေျခခံဥပေဒ ေနာက္ဆံုးအေခ်ာသတ္ေရးဆြဲသည့္ ၅၄ ဦး ေကာ္မတီ ျဖစ္သည္)

ေဒါက္တာစိုင္းခမ္းလွုိင္သည္ နန္း၀ါႏု၏ ဦးေလးအရင္းေခါက္ေခါက္ျဖစ္သည္။ ေဒါက္တာစိုင္းခမ္းလႈိင္သည္ ၂၀၁၀ -ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ ေကာ္မရွင္မွထြက္ကာ ကြန္ဟိန္းမဲဆႏၵနယ္တြင္ ၾကံ့ဖြတ္အမတ္ အေရြးခံသည္။ စုိင္းအုိက္ေပါင္းကလည္း စိုင္းခမ္းလႈိင္ တူမျဖစ္သူ နန္း၀ါ၀ါႏုကိုေရြးခ်ယ္ကာ က်ားျဖဴအမတ္အျဖစ္ ကြန္ဟိန္းတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေစသည္။ ကြန္ဟိန္းရွမ္းမ်ား ၾကံ့ဖြတ္ကို ေအာ့ႏွလံုးနာသျဖင့္ နန္း၀ါႏုသည္ အေရြးခံ အမတ္ျဖစ္လာသည္။ ဦးေလးျဖစ္သူ ေဒါက္ တာစို္င္းခမ္လႈိင္ကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ နန္း၀ါႏုအား ေကာ္မရွင္ထံတရားစြဲသည္။ စိုင္းအိုက္ေပါင္း အားျဖည့္ ကူညီသျဖင့္ ေကာ္မရွင္တြင္ နန္း၀ါႏု အႏုိင္ရကာ အမတ္ျဖစ္လာျပီး လြတ္ေတာ္တြင္းေရာက္လာသူျဖစ္သည္။

အေမရိကန္၏ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈကို နန္း၀ါႏု မသိပါ။ နားမလည္ပါ။ စိုင္းအိုက္ေပါင္း ဖတ္ၾကားခုိင္းလို႔ ဖတ္ၾကားလိုက္ရပါ သည္။ လြတ္ေတာ္တြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ထုိင္ရခက္ ထရခက္ျဖစ္ေအာင္ နန္း၀ါႏုက လုပ္ခ်လိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အက်ဳိးရလာဒ္အျဖစ္ ေတာင္ႀကီးအက္စ္ဘီႏွင့္ စရဖမ်ား ၂၀၁၂- ဧၿပီလမွစၿပီး ပိတ္ထားသည့္ ဖခင္ျဖစ္သူ ဇိမ္ခန္းသည္ မၾကာမီအခ်ိန္တြင္း ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္လာမည္ ျဖစ္သည္။

ေအးခ်မ္းလွေသာ က်ေနာ္တို႔ ေတာင္ႀကီး-သစ္ေတာရပ္ကြက္သည္ မၾကာမီကာလအတြင္း ေအာ္ဟစ္ မူးယစ္ မုန္ယို သံမ်ားႏွင့္ ႀကီးစိုး မင္းမူ ဆူညံေပေတာ့မည္။

ခြန္ေအာင္ခမ္းကီ (ေက်ာက္တလံုး)

စကားခ်ပ္။ ရွမ္းအသိုင္းအ၀ိုင္းက နန္း၀ါ၀ါႏုလို ပအိုး၀္ပ်က္ကို လင္လုပ္ေသာေၾကာင့္ ပစ္ပယ္ေနၾကသလို ယခုအခါ ပအို၀္းမ်ားကလည္း ေဒၚစုကိုအရွက္ခြဲေသာ ေဖာက္ျပန္ေသာရွမ္းမကို ဇနီးလုပ္ေသာေၾကာင့္ ခြန္ေဌးႏုိင္ေလာကို ပစ္ပယ္ ကုန္ၿပီ။ ရွမ္းပစ္ ပအိုဝ္းပစ္ဘဝ ေရာက္ရေလၿပီ။

Yamoun Nar

http://www.dawnmanhon.com/2012/07/blog-post_5572.html
 ·  · Share

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...