Sunday, July 8, 2012

ဆြစ္ဘဏ္တို႔၏ လွ်ဳိ႕၀ႇက္ခ်က္ ပြင့္လာျခင္း


Richard Aung

ဆြစ္ဇာလန္ဘဏ္မ်ား၏ ေဖာက္သည္တို႔အတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထိပ္တန္းလ်ဳိ႕၀ႇက္ေပးမႈဟူေသာ ၁၉၆၀ ျပည့္ႏႇစ္မ်ားေလာက္အထိ ထိန္းသိမ္းခဲ့ေသာ အစဥ္အလာသည္ ရာဇ၀တ္ေကာင္ လူဆိုးဂုိဏ္းေခါင္းေဆာင္ မ်ား၊ အာဏာရႇင္ ေဟာင္းမ်ားအတြက္သာ ေကာင္းေသာ စနစ္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ အာဏာရႇင္လက္ေအာက္မႇ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ႐ုန္းကန္ခဲ့ၾကေသာ ႏုိင္ငံမ်ားမႇ ျပည္သူမ်ား၊ ႏုိင္ငံႀကီးမ်ားမႇ အခြန္ထမ္္းျပည္သူ မ်ားႏႇင့္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား၏ ရႇယ္ယာရႇင္ သာမန္ျပည္သူမ်ားအတြက္ တစ္ဖက္သတ္ဆန္ေသာ က်င့္စဥ္အေပၚ ႏုိင္ငံတကာ ဖိအားႀကီးမားသထက္ ႀကီးမားလာသကဲ့သို႔ ဘဏ္ႀကီးမ်ားဘက္မႇ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု အေလ်ာ့ေပးလာခဲ့ရပါသည္။

အစိုးရခ်င္း (ဂ်ီတူဂ်ီ)
ယခုေနာက္ဆံုး အခြန္ေရႇာင္ေျပး ကြန္းခိုရာ tax havens အျဖစ္ က်န္ေနေသးသည့္ ဆြစ္ဇာလန္ဘဏ္မ်ားအေပၚ  ၿဗိတိသွ်အစိုးရက သူ႔ႏုိင္ငံသားမ်ားႏႇင့္ပတ္သက္၍ ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္မေပးေတာ့ရန္ သေဘာတူညီမႈ ယူခဲ့သည္။ အလားတူ သေဘာတူညီမႈကို ဂ်ာမနီႏိုင္ငံႏႇင့္ အေစာပိုင္းက ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ၿဗိတိသွ် ႏိုင္ငံမ်ား ဆြစ္ဇာလန္ဘဏ္တြင္ တိတ္တဆိတ္ သြားေရာက္ထားသမွ်အေပၚ ၂၀၁၃ မႇစ၍ ၃၄ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ် အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ ျဖစ္လာပါသည္။ ယင္းႏႇင့္အတူ ၿဗိတိန္သို႔ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးပို႔ remittance မ်ားအတြက္ပါ ဆြစ္ဇာလန္အစိုးရက ႀကိဳတင္ျဖတ္ေတာက္မႈအခြန္ withholding tax ျပဳထားၿပီး ၿဗိတိန္အစိုးရထံ လႊဲေျပာင္းၿပီးမႇ စာရင္းပိတ္ရန္ သေဘာတူၾကသည္။
ဤသေဘာတူညီခ်က္မႇ ၿဗိတိန္သည္ ေဒၚလာအားျဖင့္ ၇ ဒသမ ၈ ဘီလ်ံမွ် အခြန္၀င္ေငြ ရရႇိသြားမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ရတနာကြၽန္း Treasure Islands ၀တၴဳ (၁၉ ရာစုဂႏၳ၀င္) ကို အမည္ယူထားေသာ စီးပြားေရး စာအုပ္အားေရးသူ နီကိုလပ္စ္ရႇက္ဆြန္ Nicholas Shaxson က ဆြစ္ဘဏ္ႀကီးမ်ားသည္ သူတို႔ေဖာက္သည္မ်ား၏ အမည္မ်ားကို ဆက္လက္ဖံုး ကြယ္ေပးထားႏုိင္ရန္ အေတာ္ႀကီးမားေသာ လာဘ္ေငြမ်ားသုံးထား ဆဲရႇိသည္ဟု ဆိုသည္။ ဤအတုိင္း မႇန္လွ်င္ ပဲရစ္အေျခစိုက္ ခ်မ္းသာေသာ ႏုိင္ငံႀကီးမ်ားခ်ည္း ပါ၀င္သည့္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏႇင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔ႀကီး Organization for Economic Co-operation and Development OECD က ခ်မႇတ္သည့္ ႏုိင္ငံတကာ အခြန္တိမ္းေရႇာင္ မႈအေပၚ ပူးေပါင္းႏႇိမ္နင္းေရး သေဘာတူညီမႈအား ေဖာက္ဖ်က္ရာက်ပါမည္။
ဆြစ္ဘဏ္ႀကီးမ်ားဘက္မႇ အ စိုးရ၏ရပ္တည္မႈတစ္ခုခ်င္းေနာက္ ဆုတ္ေပးလာရသည့္ကာလႏႇစ္ငါး ဆယ္မ်ရႇိလာပါၿပီ။ ဘဏ္ႀကီးမ်ား ဘက္မႇရပ္တည္ၾကသူတို့၏အင္အား မႇာကလည္းမေသးငယ္လႇပါ။ သူတို့ က ဘဏ္မ်ားတြင္ေငြထားျခင္းသည္  စီးပြားေရးလည္ပတ္မႈကိုအားေပး ေသာေၾကာင့္ ေငြေၾကးခ၀ါခ်ျခင္း အ ခြန္တိမ္းေရႇာင္လိမ္လည္ျခင္းမဟုတ္ ဟုဆိုပါသည္။ ဘဏ္အပ္ေငြသည္ ေငြေၾကးေစ်းကြက္၌ ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံရန္ ေငြေခ်းငႇားမႈလြယ္ကူေပါမ်ားေစၿပီး တုိင္းျပည္စီးပြားေရးကို အက်ဳိးရႇိေစ သည္။ ထိုဘဏ္အပ္ေငြအေပၚ အခြန္ေကာက္ ျဖတ္ေတာက္ျခင္းသည္ပင္ ထုိစီးပြားေရး အက်ဳိးျပဳမႈကို ထိခိုက္ေစေသာေၾကာင့္ 'မတို႔မထိ' အပ္ေသာအရာဟု ဆိုၾကသည္။ ဤအယူအဆအားျဖင့္ ဘဏ္တို႔၏ ေဖာက္သည္အေပၚသစၥာရႇိမႈ၊ လွ်ဳိ႕၀ႇက္စရာရႇိတာ လွ်ဳိ႕၀ႇက္ေပးထားမႈသည္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေပးျခင္းသာျဖစ္သည္ဟု ဆိုျပန္သည္။

သူတို႔ေလာက္ အယူအဆ မျပင္းထန္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔က်သည့္ ႐ႈေထာင့္မႇ ကန္႔ကြက္သူမ်ားစြာ ရႇိေနေသးသည္။ အခ်ဳိ႕က ရႇယ္ယာရႇင္မ်ား အက်ဳိးကိုသာ ၾကည့္ရမည့္တာ၀န္ရႇိေသာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ အခြန္ကို ရႇင္းရႇင္းကေလးႏႇင့္ နည္းနည္း ကေလးသာေဆာင္ႏုိင္ရန္ ကမ္းလြန္ဘဏ္မ်ား၌ ေငြစာရင္းဖြင့္ျခင္းသည္ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ မိမိလုပ္ငန္းကို တကယ္လုပ္ေသာ ႏိုင္ငံမဟုတ္သည့္ အခြန္ႏႇင့္စည္းမ်ဥ္း ေလ်ာ့လ်ဲသည့္ႏိုင္ငံ၌ အေျခစိုက္ထားရႇိျခင္း (သို႔)ဘဏ္စာရင္း သြားေရာက္ဖြင့္လႇစ္ထားရႇိ လႊဲယူ၊ လႊဲပို႔လုပ္ျခင္းကို ကမ္းလြန္ offshore ဟုေခၚပါသည္။
ျပည္သူအမ်ားစုၾကား လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္ေတာက္မႈ၊ သြားလာေရးခက္ ခဲပင္ပန္းမႈ၊ ေနစရာရႇားပါးမႈ၊ ၀င္ေငြႏႇင့္ အသံုးစရိတ္ မတန္တဆ ကြာဟမႈ၊ ေပးရေသာ ေငြႏႇင့္ပစၥည္းတန္ဖိုး အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ရမႈဟူေသာ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈ အစရႇိေသာ ျပႆနာမ်ားသည္ . . . 

ကုန္းတြင္းမႇာ ျပင္ဆင္ပါ
ကုန္းတြင္း onshore ၌ အခြန္ႏႇင့္ စည္းမ်ဥ္းတင္းက်ပ္မ်ားျပားသလို မလိုအပ္မႈမ်ား၊ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား၊ မတူညီမႈမ်ားက လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ရသည့္စရိတ္ transaction cost ကို ႀကီးေစသည္။ ကမ္းလြန္ေငြေၾကး လုပ္ငန္းရႇင္မ်ားသည္လည္း ေပၚကာစႏႇင့္မတူေတာ့ဘဲ အခြန္ႏႇင့္စည္းမ်ဥ္း ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအားျဖင့္ ကုန္းတြင္းေငြေၾကးလုပ္ငန္းမ်ားႏႇင့္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ သေဘာတရားအရ ပိုမိုလြယ္ကူရႇင္းလင္းျခင္းတစ္ခုသာ ႀကီးမားသာလြန္ပါေတာ့သည္။
တဖန္ ကုမၸဏီအတြက္သာ အျမတ္ေရႇာင္တိမ္းႏုိင္ေသာ္လည္း ရႇယ္ယာရႇင္မ်ားအဖို႔ သူ႔ႏိုင္ငံအေရာက္တြင္ သူ႔ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းႏႇင့္ သူ႔ရႇယ္ယာအေပၚ အျမတ္ dividends ကို ၀င္ေငြခြန္အျဖစ္ ေပးေဆာင္ၾကရမည္သာျဖစ္ ပါသည္။ ယခုအခါ ကုန္းတြင္း ေငြေၾကးဘ႑ာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈမ်ား၌ လုပ္ငန္းအမ်ဳိးမ်ဳိးအေပၚ တစ္ခုခ်င္းစရိတ္ႏႇင့္ အျမတ္အစားကုမၸဏီ၏ ႏႇစ္စဥ္အျမတ္၀င္ေငြကိုသာ ေကာက္ခံျခင္း၊ ကုမၸဏီ၀င္ေငြအေပၚ ေကာက္ခံၿပီးပါက ရႇယ္ယာရႇင္တစ္ဦးခ်င္း၏ ၀င္ေငြအေပၚ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳျခင္း အစရႇိသည့္ စည္းမ်ဥ္းေျဖ ေလ်ာ့မႈမ်ား စတင္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ၾကရပါသည္။
ဆိုလိုသည္မႇာ OECD ၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖစ္ေသာ အခြန္တိမ္းေရႇာင္မႈအေပၚ ပူးေပါင္းႏႇိမ္နင္းေရး၊ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားက ကမ္းလြန္ေငြေၾကးလုပ္ငန္းမ်ားထံ သြားေရာက္ေရး အစရႇိသည္တို႔မႇာ မလိုအပ္ေတာ့ေသာ ေခတ္ေနာက္က်က်န္ရစ္ေတာ့မည့္ မီဒီယာႏႇင့္ အရပ္သားတို႔ၾကားသာ က်န္ရစ္ေတာ့မည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္လာေနပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ကမ္းလြန္ေငြေၾကးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ကုန္းတြင္းေငြေၾကးႏႇင့္ ဘ႑ာေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ေကာင္းရာမႇန္ရာဘက္သို႔ လိမၼာပါးနပ္စြာေျပာင္းလဲသြားေစသည့္ အက်ဳိးကိုပင္ျပဳေနသည္ဟု ဆိုရပါမည္။ ဤတြင္ဆင္းရဲၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏႇင့္ ေခတ္ေနာက္က် က်န္ရစ္ေသာ ႏုိင္ငံငယ္မ်ား၊ ကုမၸဏီငယ္မ်ားအတြက္ ပါးနပ္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လိုအပ္မႈကို ဆက္လက္ေတြ႔ျမင္ေနရပါသည္။

အခြန္တိမ္းေရႇာင္၊ ေငြေၾကးခ၀ါခ်၊ ျပည္ပေျပးထြက္မႈမ်ား အစျပဳျခင္းႏႇင့္ ႀကီးမားမ်ား က်ယ္ျပန္႔လာျခင္း၊ impulse and promulgation သည္ ျပည္တြင္း၌ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ကြာဟမႈႀကီးမားသထက္ ႀကီးမားလာျခင္းကို ျဖစ္ေစသည္။ အစိုးရမ်ားဘက္မႇ လြယ္ကူရႇင္းလင္းျမင္သာၿပီး ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္စြာ အခြန္၀င္ေငြ ေကာက္ခံသံုးစြဲေပးမႈအားျဖင့္ ျပႆနာႀကီးမားမႈကို ခ်က္ခ်င္းေသးငယ္သြားေအာင္ ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္မည့္ အေနအထားရႇိသည္ဟု ေဘာဂေဗဒပညာရႇင္တို႔က ယံုၾကည္ၾကပါသည္။ တုိင္းျပည္ဆင္းရဲၿပီး လက္တစ္ဆုပ္စာ တစ္ဦးခ်င္း ခ်မ္းသာမႈႀကီးမားျခင္း အားျဖင့္ အလြယ္တကူျမင္ေတြ႔ ခံစားႏုိင္ေသာ ဤျပႆနာကိုဘာမႇ ထိေရာက္စြာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရႇိေသာေၾကာင့္သာ ဆက္လက္ျမင္ေတြ႔ေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရႇားသည္။
ျပည္သူအမ်ားစုၾကား လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္ေတာက္မႈ၊ သြားလာေရး ခက္ခဲပင္ပန္းမႈ၊ ေနစရာရႇားပါးမႈ၊ ၀င္ေငြႏႇင့္ အသံုးစရိတ္ မတန္တဆ ကြာဟမႈ၊ ေပးရေသာ ေငြႏႇင့္ပစၥည္းတန္ဖိုး အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ရမႈဟူေသာ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္မႈအစရႇိေသာ ျပႆနာမ်ားသည္ အစိုးရဆင္းရဲျခင္းကို ျပ သပါသည္။ တစ္ဖက္တြင္ ႏိုင္ငံျခား ေဆးသြားကု၊ ေစ်း၀ယ္ထြက္၊ အပန္းေျဖထြက္၊ ေစ်းႀကီးမ်ား၌ အရြယ္ႏႇင့္မလိုက္ေအာင္ ေငြေၾကးအထပ္ လိုက္သံုးစြဲေနႏိုင္သူ၊ နန္းေတာ္ႀကီး တမွ် အိမ္ႀကီးမ်ားႏႇင့္ ေနထိုင္ႏိုင္လာ ၾကသူတို႔ကို ျပည္သူအမ်ား ေတြ႔ျမင္လာေနရသည္။

ေစ်းကြက္ကို မႇန္ကန္ပါေစ
မိမိတို႔အမ်ားစု ခံစားေနရေသာ ဒုကၡႏႇင့္ လူတစ္စုခံစားေနရေသာ ဘ၀တို႔ကို မည္သူမွ် မႏိႈင္းယႇဥ္ဘဲေနၾကမည္ မဟုတ္ေပ။ အစပိုင္းတြင္ အသံတိတ္ေနႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း မ်က္လံုးမ်ားက ေအးစက္မာေက်ာ လာၾကေပမည္။ 'ေ၀ါလ္စထရိကို သိမ္းပိုက္ၾက' ဟူေသာ မႇန္ကန္သည့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးႏႇင့္ ကမၻာမႈျပဳျခင္းတို႔၏ အက်ဳိးေက်းဇူးအေပၚ ဆန္႔က်င္ဖက္ျမင္လာျခင္းသည္ ေကာင္းေသာ အလားအလာ မဟုတ္ေပ။ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ public coffers ခန္းေျခာက္ၿပီး ေဖာင္ေဒးရႇင္းမ်ား၊ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔မ်ား၊ ျပည္ပအကူအညီမ်ား၊ အရပ္ ဘက္လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔မ်ား၏ လူမႈ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားသာ မစို႔မပုိ႔၊ မထိမေရာက္ ေမွ်ာ္ကိုးေတာင္းခံေနရသည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ဤအသံမ်ား ထြက္ေပၚလာေပမည္။ တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္ဆန္ လြတ္ေျမာက္ေရး၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူပံုစံထြက္ေပါက္ရႇာေရး၊ မင္းမဲ့စ႐ိုက္ႏႇင့္ ကြန္ ျမဴနစ္ေလသံ လႊမ္းမိုးလာမည့္အေရးမ်ား ရႇိေနပါသည္။
ေစ်းကြက္စီးပြားေရးသည္ သူ႔အလုိလို မွ်တေအာင္ ေကာင္းစြာျပန္လည္တည့္မတ္ပါသည္။ အခ်ိန္ကို လိုအပ္သလိုယူဆရသည္မႇာ ေစ်းကြက္တြင္ ပါ၀င္ကစားၾကရသူ စီးပြားေရးကိုယ္စားလႇယ္ economic agent  လူသားမ်ား၏ ကိုယ္က်ဳိးအတြက္ ေစ်း ကြက္ကို စြက္ဖက္မႈ အတိုင္းအတာအရ ကြာျခားမႈသာ ရႇိပါသည္။
ကမ္းလြန္ ေငြေၾကးလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ေငြေၾကးစီးထြက္ျခင္း၊ ဆြစ္ဇာလန္ဘဏ္မ်ားသို႔ လွ်ိဳ႕၀ႇက္ေငြစာရင္းဖြင့္ ေငြေၾကးေပးပို႔ အပ္ႏႇံျခင္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာဖိအား၊ ကမ္းလြန္ႏႇင့္ ကုန္းတြင္းေငြေၾကးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေစ်းကြက္ သေဘာအရ ၿပိဳင္ဆိုင္ရျခင္းစသည္တို႔ေၾကာင့္ မႇန္ကန္ေသာ ေငြ ေၾကးစီးဆင္းမႈပုံစံသို႔ ျပန္လည္ဦးတည္ေနပါသည္။ ေစ်းကြက္၏ သူ႔အလိုလို ျပန္လည္တည့္မတ္မႈကို ျမန္ဆန္မွ်တေအာင္ အစိုးရမ်ားဘက္မႇ ေလ်ာ့ေပါ့ သင့္ေသာ အခြန္ႏႇင့္စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေျဖေလ်ာ့သည့္ မူ၀ါဒါမ်ားသာ က်င့္သံုးေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

Ref; The Economist
Written by ဦးၾကည္ျမင့္(လသာ)   Eleven Media Group

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...