Friday, July 6, 2012

ပန္းတစ္ပြင့္ ဖန္ဆင္းျခင္း


by Zay Ya on Friday, July 6, 2012 at 6:16am 


လူဟာ ေမြးကတည္းက ပန္းတစ္ပြင့္ အျဖစ္ေမြးဖြား လာတဲ့သူ မဟုတ္ဘူး။ မ်ိဳးေစ့ အျဖစ္ ေမြးဖြား လာတဲ့ သူသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပန္း အျဖစ္ ပြင့္လန္း လာႏိုင္ ဖို႔ က မိမိကိုယ္တိုင္ရဲ႕ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္ မႈ ရွိမွ ရတယ္။ လူ အျဖစ္ ကို ေရာက္ လာတာ တစ္ခု တည္းနဲ႔ - ေနာင္ တစ္ ခ်ိန္ - ငါဟာ ပန္း တစ္ပြင့္ ျဖစ္ လာ လိမ့္မယ္ လို႔ ဘယ္သူမွ ကံေသ ကံမ မေျပာႏိုင္ဘူးရယ္။


ဒီ လူ႔ေလာက ကို စတင္ ေရာက္ရွိလာတာ၊ ဖြားျမင္လာ တာဟာ ဘဝ ရွင္သန္ဖို႔ အခြင့္အလန္း တစ္ရပ္ ေပးထားတာ သာ ျဖစ္ တယ္။ တစ္ခါတည္းနဲ႔ ဘဝ ၿပီးျပည့္စံု သြား၊ ၿပီးသြား တာ မဟုတ္ ဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ခင္ဗ်ား ဘဝ စတင္ လာတဲ့ေနာက္ပိုင္း - ဘဝ ရွင္သန္ဖို႔ လြဲေခ်ာ္ ႏိုင္ေန ေသးတယ္။ လြဲေခ်ာ္ႏိုင္ တဲ့ အေၾကာင္းေတြ ရွိေန ေသးတယ္။ လူသန္းေပါင္း မ်ားစြာ လည္း ဒါကို လ်စ္လ်ဴ ရွဳ ထားၾက ၿပီးသားရယ္။ ဘာလို႔ လ်စ္လ်ဴရွဳ ထားမိ သလဲ လို႔ ေမး ရင္ - ႐ိုးရွင္း တဲ့ အေၾကာင္းက - လူတိုင္း နီးပါး ဟာ - ဒီဘဝ ေမြးဖြားလာၿပီ ဆိုကတည္းက - ဘဝ ရွင္သန္ ဖို႔ လံုေလာက္ၿပီ ျပည့္စံုၿပီ လို႔ ယူဆၾကလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ တကယ္တမ္း အမိဝမ္းက ကၽြတ္လာရျခင္း တစ္ခု တည္း နဲ႔ ဘဝ မျဖစ္ ဘူး။ ဘဝ မျပည့္စံုေသးဘူး။ အမိ ဝမ္း က ထြက္ရွိ လာတာဟာ ဘဝ မဟုတ္ဘူး - ဘဝ ရွင္သန္ဖို႔ လိုအပ္ခ်က္ သာ ျဖစ္ တယ္။ ဒီဘဝကို မေရာက္ လာဘဲ ဘဝ မရွင္သန္ ႏိုင္ဘူး - ရွင္းပါ တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီဘဝ ကို ေရာက္လာ ႐ံု ေလးဟာ ဘဝ တစ္ခုလံုး နဲ႔ ထပ္တူ မက်ဘူး။ ဒုတိယ အႀကိမ္ ထပ္မံ ေမြး ဖြား ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ သလို၊ ခင္ဗ်ား အားစိုက္ ထုတ္ - ႀကိဳးပမ္း ဖို႔ လိုအပ္ေန ပါေသး တယ္။

ေယရွဳ ခရစ္က - "ခင္ဗ်ား - ကေလးသူငယ္ တစ္ဦး ျပန္ မျဖစ္ေသး သေရြ႕ ဘုရား သခင္ရဲ႕ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္ကို မဝင္ႏိုင္ဘူး" လို႔ ဆိုတယ္။ လိုရင္း က - ဒုတိယ အႀကိမ္ ျပန္လည္ မေမြးဖြားႏိုင္ ဘဲ ဘဝ စင္စစ္ မရွင္သန္ဘူးလို႔ အဓိပၸာယ္ ယူပါတယ္။

The ordinary birth is the birth of the bodymind mechanism, but your spirit is only a potential.
သမား ႐ိုးက် ေမြးဖြာလာသမ်ွဟာ ဒီ႐ုပ္နာမ္ ဒီခႏၶာ ရဲ႕ ေမြးဖြားမႈ သာ ျဖစ္ၿပီး၊ ခင္ဗ်ား စိတ္ႏွလံုး၊ အသိဉာဏ္ အတြက္က မ်ိဳးေစ့ အျဖစ္ ငုံ႔လ်ိဳးေနဆဲ ရွိပါ တယ္။ ဒီမ်ိဳးေစ့ ကို ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ ေပး၊ ေျမေတာင္ေျမွာက္ ေပးႏိုင္ဖို႔ လိုပါ တယ္။ ဒီျဖစ္စဥ္ ကို Abraham Maslow က - မိမိ ကိုယ္ကိုယ္ သိျမင္ျခင္း၊ အတၱမ ကို သိျမင္ျခင္း Self-actualization လို႔ ေခၚဆိုတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဗုဒၶေဂါတမ က သူနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ပဲ။ ဒီျဖစ္စဥ္ကို "No- self Actualization" အနတၱကို သိျမင္ျခင္း လို႔ ေခၚပါ တယ္။

အတၱမနဲ႔ အနတၱ ဘာလို႔ ကြဲျပားသြားသလဲ ေမးရင္ - Abraham Maslow ရဲ႕ အေခၚဟာ - စိတ္ကူးနဲ႔ ႀကံစည္ ရင္း၊ ေတြးေခၚ ရင္း ေခၚဆို တာ ျဖစ္ေၾကာင္ ျမင္သာ ပါတယ္။ အၾကံအစည္၊ အေတြးအတြင္း အေျဖ ရွာေနတဲ့ အေတြ႔အၾကံဳ ဟာ - အႏၱိမ အျဖစ္ကို မျမင္ဘူး ရယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ - သူ႔အျမင္ ဟာ -သူ႔စိတ္အေတြးအၾကံရဲ႕ ျပင္ပကို မေရာက္ဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ စိတ္အတြင္း သာ လည္ပတ္ေနရတဲ့ သူ႕အတြက္ အတြင္း သႏၱာန္ မွာ အတၱမ ပဲ ရွိတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အတၱမကို သိျမင္ျခင္း လို႔ အမည္ တပ္ေခၚဆို တာ ျဖစ္ပါတယ္။ စင္စစ္ စိႏၱာမယ ဉာဏ္ (ဝါ) စိတ္ကူး စိတ္သန္း အားျဖင့္ ေတြးေခၚၿပီး သိ႐ံု မ်ွ ဟာ- မ်က္မျမင္တစ္ေယာက္ အလင္းကို စဥ္းစားေနပံုမ်ိဳး - သၾကားကို မစားၾကည့္ ဘဲ ေတြးၾကည့္ သလိုမ်ိဳး - ကိုယ္ေတြ႔ ထိုးထြင္း မျမင္ရျခင္း အေၾကာင္းေၾကာင့္ သက္သက္။

မိမိ စိတ္ႏွလံုး ရဲ႕ အတြင္း အႏွစ္ ဆီထိ ငုပ္လ်ိဳး တိုးဝင္ ၾကည့္ပါ။ ပထမဦးဆံုး ကိုယ္တိုင္ ေတြ႔ႀကံဳ ရမယ့္ အျဖစ္ဟာ - မိမိ အတၱမ ရဲ႕ ေပ်ာက္ဆံုးမႈ သာ ျဖစ္ပါ တယ္။ တကယ္တမ္း - ခင္ဗ်ား ကို ပန္း တစ္ပြင့္ အျဖစ္ ဖူးပြင့္ မလာႏိုင္ေအာင္ ပိတ္ပင္ ထား တဲ့ အတား အဆီး ဟာလည္း အဲ့ဒီ အတၱ တစ္ခု တည္း။ အမ်ားစု က မိမိ အတၱကို တံတားတစ္ခု အျဖစ္ ျမင္ပါ တယ္။ ႏို႔ေပမယ့္ တကယ္ ျဖစ္ ရွိေန တာ က - အတၱဟာ တံတား တစ္ခု မဟုတ္ဘူး။ မိမိရဲ႕ ပတ္ပတ္လည္မွာ ပိတ္ဆို႔ထားေနတဲ့ ထုလိုက္ ထည္ လိုက္ ေက်ာက္သားနံရံႀကီး ပဲ။ သူ႔ေၾကာင့္ ခင္ဗ်ား ဘာ အကူအညီမွ မရဘဲ၊ သူ႔ေၾကာင့္ ေလးပင္ ေနဖို႔သာ ရွိပါတယ္။

အဲ့ဒီ "အတၱမ၊ ေက်ာက္သားနံရံကုိ ထိုးခြင္းထြက္လာျခင္း ဟာ ဒုတိယ အႀကိမ္ ေမြးဖြားျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ စစ္မွန္ တဲ့ ေမြးဖြားျခင္း ျဖစ္ တယ္။ မ်ိဳးေစ့ အျဖစ္ ကေန - ပန္း တစ္ပြင့္ အျဖစ္ ခင္ဗ်ား - ဖူးပြင့္ လာ တာ ျဖစ္ တယ္" လို႔ ဆရာ အမ်ားက ဆိုပါ တယ္။
......................
~ the Dhammapada, the way of Buddha.
......................
June 20th 2012 at 10:35 AM
......................


0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...