Sunday, July 1, 2012

ပြင္႔လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင္႔ ကဗ်ာရြတ္ဆုိမႈပြဲအတြက္ စာတမ္း


by မင္းခက္ရဲ (Min Khet Ye) on Saturday, June 30, 2012 at 11:52pm 

ႏုိင္ငံေရးေခတ္ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ကဗ်ာ

             ယေန႔ ကာလ ႏုိင္ငံေရးပုံသဏၭာန္ထဲမွာ အခ်ဳိးမက်ဆုံး ပုံသဏၭာန္တစ္ခုကုိ ျပပါဆုိရင္ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူး ေျပာင္းေရးနဲ႔ အတူ ျဖစ္ေပၚေနတဲ႔ ျပည္တြင္းစစ္ဆုိတဲ႔ အရာပါပဲ ။ တုိင္းျပည္တစ္ျပည္မွာ စစ္ကုိႀကဳံေတြ႔ခံစားလာရၿပီး ဆုိရင္ သက္ဆုိင္ရာ နုိင္ငံေရးအေဆာက္အအုံဟာ သံသယရွိခံရတတ္ပါတယ္ ။ ပထမကမၻာစစ္အၿပီး ကမၻာစစ္ႏွစ္ခု အၾကား စစ္ရိပ္စစ္ေငြ႔ေတြေလာင္ကၽြမ္းေနခ်ိန္မွာ အေနာက္တုိင္းဥာဏ္အလင္းပြင္႔ေခတ္နဲ႔ အတူထြက္ေပၚလာတဲ႔ လစ္ဘရယ္ ၀ါဒဟာ က်ဆုံးခဲ႔တယ္ ။ ဒီမုိကေရစီအေပၚ မယုံၾကည္မႈနဲ႔ လစ္ဘရယ္၀ါဒအေပၚသံသယေတြဟာ အေနာက္တုိင္းေမာ္ဒန္၀ါဒကုိ ထင္ဟပ္ခဲ႔တယ္။ ဒါေပမယ္႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဆီက ႏုိင္ငံေရးကဗ်ာေတြမွာေတာ႔  ဒီမုိကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရးနဲ႔ ျပည္တြင္းစစ္ဆုိတဲ႔ အခ်ဳိးမက်မႈရွိေနရက္သားနဲ႔  ဒီမုိကေရစီစနစ္အေပၚယုံၾကည္မႈေပ်ာက္သြား တာမ်ဳိး မရွိခဲ႔ဘူး ။ ျပည္တြင္းစစ္ဟာ ယခင္အာဏာရွင္ကာလရဲ႕ အက်ဳိးဆက္ျဖစ္တယ္လုိ႔သာ ပုိမုိယုံၾကည္ထားၾကတယ္ ။
ဒီအတြက္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာကဗ်ာတစ္ခ်ဳိ႕မွာ ေတြ႔ရတဲ႔  လကၡဏာေတြထဲက တစ္ခုက ယုံၾကည္သက္၀င္မႈ(Commitment) နဲ႔ အခ်ဳိးမက်မႈ (irony)ႏွစ္ခုလုံး တၿပဳိင္တည္း သက္၀င္ေနတဲ႔ ပုံစံပဲ ။ ယခင္က ပုံသဏၭာန္ဆုိင္ရာစမ္းသပ္တီထြင္မႈကုိ ပုိၿပီး အားစုိက္ခဲ႔တဲ႔ ကဗ်ာဆရာလူဆန္းရဲ႕ အေရးအသားတစ္ခုမွာေတာင္ အေၾကာင္းအရာပုိင္း ကုိလွည္႔လည္ ကုိင္တြယ္လာတယ္ ။ ဒါေပမယ္႔ အေၾကာင္းအရာ သက္သက္ေတာ႔မဟုတ္ဘူး ။ယေန႔ေခတ္ၿပဳိင္အေျခအေနရယ္ ၊ ကဗ်ာေပၚမွာ ေရးသားတင္ျပ ထားတဲ႔ အေၾကာင္းအရာနဲ႔ ကုိက္ညီမယ္႔ ပုံသဏၭာန္ဆုိင္ရာရယ္ကုိရွာေဖြေဖာ္ထုတ္လာတာပဲ ။ ယေန႔ ႏုိင္ငံေရးပုံသဏၭာန္ထဲ မွာ အခ်ဳိးမက်ဆုံးပုံသဏၭာန္တစ္ခုျဖစ္တဲ႔ ဒီမုိကေရစီကူးေျပာင္းေရးနဲ႔  ျပည္တြင္းစစ္ဆုိတာ ကေနျဖစ္လာတဲ႔ ကဗ်ာပုံသဏၭာန္ေတြထဲ ကတစ္ခုကေတာ႔ ကၽြန္ေတာ္အထက္မွာ ဆုိသလုိပဲ ယုံၾကည္သက္၀င္မႈနဲ႔ အခ်ဳိးမက်မႈပဲ ။ဒီသေဘာကုိ လူဆန္းရဲ႕ ကဗ်ာ႔ ပုံသဏၭာန္အျဖစ္ေတြ႔လာရမယ္ ။
                                    လာျပန္ၿပီလားလုိ႔ ေနာက္မေျပာေတာ႔ဘူး

                        ပထမေတာ့ လာျပန္ဘီလားဆိုျပီး တာ၀န္မဲ့ ျငင္းပယ္ ပစ္လိုက္ဦးမလို႔ပဲ။
ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ အမွဴးျပဳေသာ အရာရွိ အရာခံ အၾကပ ္တပ္သား ရဲေဘာ္သစ္ေတြ ကေန ယေန႔ ၀က္စာေကၽြး၊ ခ်ဥ္ေပါင္စိုက္၊ ကန္စြန္းရြက္ ႏႈတ္ေနရတဲ့၊ အေလးေတာင္ ေသေသ သပ္သပ္ မျပဳတတ္လို႔ နားရင္း ပါးရင္း ခဏခဏ အရိုက္ခံရတဲ့ ရဲေဘာ္ငယ္ ရဲေဘာ္အသစ္ ေပါက္စနေတြ။
လူထု ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အမွဴးျပဳေသာ အသိ ပညာရွင္ အတတ္ ပညာရွင္ ျမိဳ႕နယ္၊ ခရိုင္၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ၊ အိမ္စု၊ အိမ္တန္း အဆင့္ဆင့္ စည္းရံုးေရး မွဴးမ်ား၊ လူထု ေရးရာမွဴးမ်ား၊ ယံုၾကည္ခ်က္အတြက္ အက်ဥ္း က်ခံေနရသူမ်ား၊ လူအခ်င္းခ်င္း သိကၡာ သမာဓိရွိရွိ မသိမသာ သိသိသာသာ ေတာင္းရမ္း စားေသာက္ ေနၾကရတဲ့ သူငယ္ခ်င္း ရဲေဘာ္ ေရးေဘာ္ ကဗ်ာဆရာမ်ား အေရးသမားမ်ား၊ သမားေတာ္ ပညာရွင္မ်ား။
ေဒသဆိုင္ရာ ေရခဲေတာင္ ေတာင္တန္း၊ ျပည္မ၊ နယ္စပ္၊ ေဒါန တနသၤာရီ တစ္ေၾကာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးႀကီးစု လက္နက္ကိုင္ တပ္မေတာ္ စစ္ အႀကီးအကဲ ေခါင္းေဆာင္ အသီးသီး အႀကီးအမွဴး ျပဳေသာ သူတို႔ရဲ႕ စစ္ပုန္း၊ စစ္ေရွာင္၊ စစ္ေျပး၊ ရြာပုန္း၊ ရြာေရွာင္၊ ရြာေျပး၊ သားသမီး၊ ေျမး၊ ျမစ္၊ ေဆြမ်ိဳး၊ ညာတိ အသိပညာ မ်ိဳးဆက္ အဆင့္ဆင့္ စတဲ့ သံုးဦး သံုးစား ရွိတည္ ေနတာဟာ ယေန႔အေျခအေနပါ။
ျငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ အထိအရွ မခံပါဘူး။ အကိုင္အတြယ္ မတတ္ရင္ က်ကြဲ လြင့္ျပယ္ တတ္တယ္လို႔ ဖတ္ခဲ့ မွတ္သား ခဲ့ရဖူးပါတယ္။
အားႀကီးသူက အားနည္းသူအေပၚ နည္းမ်ိဳးစံု ဖိစီး လႊမ္းမိုး ႀကီးစိုးျပီးလုပ္တဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရး
အားနည္းသူက အားႀကီးသူအေပၚ မယံုမၾကည္ သကၤာမကင္းပဲ လက္နက္ အသင့္ ျပင္ထားရတဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရး
စတဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ သမိုင္းရွိပါတယ္။
လက္နက္ မကိုင္ပဲ ေျခညွပ္ ဖိနပ္နဲ႔ သြားလာေနတဲ့ ကၽြန္ေတာ္ အပါအ၀င္ ျမိဳ႕ေန၊ ေတာေန၊ ပင္လယ္ ရပ္ျခား၊ အိမ္နီးခ်င္း၊ အိမ္ေ၀းခ်င္းေနေတြ ေတာင္မွ စိတ္ပန္း၊ လူပန္း၊ ေျခကုန္ လက္ပန္း က်ေနတာ။
ကိုယ္စီ ကိုယ္စီ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ စကား၊ သာသနာ၊ နယ္ေျမ၊ စာေပ အတြက္ဆိုျပီး သံုးပိသာ ေလာက္ေလးတဲ့ လက္နက္ေတြကို ကိုင္ေဆာင္ ထားရတဲ့ ဗမာ့ တပ္မေတာ္၊ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု တပ္မေတာ္ အသီးသီးဟာ ဘယ္ေလာက္ စစ္ပန္း၊ စိတ္ပန္း၊ ေျခကုန္ လက္ပန္း က်ေနၾကမလဲ။ ေတြးမိပါတယ္။
ဘယ္ေလာက္ပဲ ပန္းပန္းပါ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာ အသံ ၾကားရရံုနဲ႔တင္ အေမာေတြ၊ အပန္းေတြ ေျပလည္ျပီး ကိုယ့္အိမ္ ကိုယ့္ယာထဲ ကို္ယ့္ လယ္ကြက္၊ ကိုယ့္ ေတာင္ယာထဲ လံုလံုျခံဳျခံဳ စိတ္ေအးရတဲ့ အဓိပၸါယ္ကို ေဆာင္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ အထက္ ေဖၚျပပါ အမွဴး ျပဳၾကကုန္ေသာ သံုးဦး သံုးဖလွယ္အျပင္ လူတိုင္း လူတိုင္းထဲက တစ္ေယာက္ အပါ၀င္ျဖစ္တဲ့ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း ဇြန္ပန္း ရံုအနီး ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီး ျပီးကတည္းက ႏြံ႔နစ္ ကၽြံ၀င္ေနတဲ့ လွည္းဘီးႀကီးကို တကယ္ ေရြ႕မယ္၊ တကယ္ ေရြ႕မယ္ဆိုရင္ အတူတူ အခုပဲ ၀ိုင္းကူ တြန္းဖို႔ အဆင္သင့္ပါပဲ ခင္ဗ်ား။ ေက်းဇူးနဲ႔မွ ဥပကာယ အရမ္းနဲ႔မွ တင္ခ်င္ပါတယ္။

ေရးသူ – လူဆန္း
စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၁၁။
လူဆန္းရဲ႕ ကဗ်ာပထမဆုံးႏွစ္ပိုဒ္မွာကတည္းက ယုံၾကည္သက္၀င္မႈနဲ႔ အခ်ဳိးမက်မႈကုိ ေတြ႔ရမယ္။ ပထမပုိဒ္က စစ္တပ္ အေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်က္ကုိေတြ႔ရမယ္ ။ စစ္တပ္အေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္မွာ လူဆန္းဟာ မုန္းတီးစိတ္နဲ႔ ေဖာ္ျပတာမ်ဳိးမရွိ ဘူး ။  ယေန႔ ဒီမုိကေရစီအေျပာင္းအလဲအတြက္ အခ်ဳိးမက်မႈေတြရွိေနေပမယ္႔ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ႔ စိတ္ထားနဲ႔ ေျပာဆုိလုပ္ ကုိင္ေနရတယ္ဆုိတဲ႔ သေဘာထားကို ကဗ်ာရဲ႕ အေၾကာင္းအရာအတြင္းမွာတည္ေဆာက္သြားတာကုိေတြ႔ရမယ္ ။ ကဗ်ာကုိ ဖတ္တဲ႔အခါသမၼတႀကီးဆုိတဲ႔ အသုံးအႏႈန္းနဲ႔ တစ္ေလးတစား အသိအမွတ္ျပဳေဖာ္ျပထားတယ္ ။ တစ္ဖက္မွာလည္း စစ္သားေတြအေပၚစာနာနားလည္စိတ္နဲ႔ ေဖာ္ျပထားပုံကုိ လူဆန္းရဲ႕ “ဒီမုိကေရစီအကူးအေျပာင္းကာလ အျပဳသေဘာ ေဆာင္တဲ႔ စိတ္  ၀ါ ဒီမုိကေရစီေျပာင္းလဲမႈအေပၚ တတ္သိနားလည္မႈရယ္” လုိ႔ဆုိခ်င္တယ္ ။ တနည္းအားျဖင္႔ ဒါဟာ ကဗ်ာမွာေတြ႔ရတဲ႔ ကဗ်ာဆရာရဲ႕ လစ္ဘရယ္ဒီမုိကေရစီအေပၚ “ယုံၾကည္သက္၀င္မႈ” ပါပဲ ။                                                  တစ္ဖက္မွာလည္း ကဗ်ာဆရာဟာ ယေန႔ ႏုိင္ငံေရးပုံသဏၭာန္မွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ႔ အခ်ဳိးမက်မႈကုိ လစ္လ်ဴရႈမထား ခဲ႔ဘူး ။ ဒါေပမယ္႔ အခ်ဳိးမက်မႈကုိ ေဖာ္ျပတဲ႔ ေနရာမွာေတာင္ စကားလုံးအရ ၊ ပုံသဏၭာန္အရ သိမ္ေမြ႔စြာတည္ေဆာက္ သြားတာကိုေတြ႔ရမယ္ ။ ကဗ်ာရဲ႕ ပထမပုိဒ္မွာပဲ  ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးဆုိတဲ႔ ေ၀ါဟာရနဲ႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းဆုိတဲ႔ အရာ ႏွစ္ခုကုိ တြဲဖက္ေဖာ္ျပတယ္ ။ ဒီစကားကုိေဖာ္ျပတဲ႔ ေနရာမွာ အခ်ဳိးမက်မႈကုိ ေဖာ္ျပထားတယ္ဆုိေပမယ္႔ ေခတ္ၿပဳိင္ ႏုိင္ငံေရးေလာကမွာ အလႊမ္းမုိးဆုံးႏုိင္ငံေရးတရားတစ္ခုလုိ႔ဆုိရမယ္႔အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ႔ စိတ္ထားကေလးနဲ႔သာလ်င္ အခ်ဳိးမက်မႈကုိေဖာ္ျပထားတယ္ဆုိတာကုိေတြ႔ရမယ္ ။ အေၾကာင္းက ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးဆုိတဲ႔ ေ၀ါဟရနဲ႔ ကပ္သုံးတဲ႔ ေနရာမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းေနရာမွာ နဲနဲ အပ်က္သေဘာဆန္မယ္႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဒါမွမဟုတ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းႀကီးလုိ႔ သုံးႏႈန္းေဖာ္ျပ ထားတာကုိမေတြ႔ရဘူး ။                                                                                                                  ကဗ်ာမွာ အခ်ဳိးမက်မႈကုိ အစပုိင္းနွစ္ပုိဒ္မွာေတြ႔ရမယ္ ။ တနည္းအားျဖင္႔ ကဗ်ာႏွစ္ပုဒ္မွာ ပထမပုိဒ္က အစုိးရနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းကုိေဖာ္ျပထားၿပီး ဒုတိယပိုင္းက အတိုက္အခံႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္နဲ႔ အအုပ္ခ်ဳပ္ခံျပည္သူေတြရဲ႕ အေၾကာင္းကုိေဖာ္ျပထားတယ္ ။ တတိယအပုိဒ္မွာေတာ႔ လူဆန္းဟာ ေခတ္ၿပဳိင္အေျခအေနကုိ ထင္ဟပ္ႏုိင္တဲ႔ ယုံၾကည္ သက္၀င္မႈကုိ ေဖာ္ျပလာတယ္ ။ ဒီအပုိဒ္ေတြထဲမွာ အဓိကေဖာ္ျပထားတာက ျပည္တြင္းစစ္ရဲ႕ အေျခအေနပဲ ။ လူဆန္းရဲ႕ ကဗ်ာကုိ ထပ္ရြတ္ၾကည္႔နုိင္ပါတယ္ ။
“ေဒသဆိုင္ရာ ေရခဲေတာင္ ေတာင္တန္း၊ ျပည္မ၊ နယ္စပ္၊ ေဒါန တနသၤာရီ တစ္ေၾကာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးႀကီးစု လက္နက္ကိုင္ တပ္မေတာ္ စစ္ အႀကီးအကဲ ေခါင္းေဆာင္ အသီးသီး အႀကီးအမွဴး ျပဳေသာ သူတို႔ရဲ႕ စစ္ပုန္း၊ စစ္ေရွာင္၊ စစ္ေျပး၊ ရြာပုန္း၊ ရြာေရွာင္၊ ရြာေျပး၊ သားသမီး၊ ေျမး၊ ျမစ္၊ ေဆြမ်ိဳး၊ ညာတိ အသိပညာ မ်ိဳးဆက္ အဆင့္ဆင့္ စတဲ့ သံုးဦး သံုးစား ရွိတည္ ေနတာဟာ ယေန႔အေျခအေနပါ။“
ဒီအပုိဒ္သုံးပုဒ္ကုိၾကည္႔ရင္ လူဆန္းရဲ႕ နုိင္ငံေရး ဆုိင္ရာကဗ်ာမွာ ပထမႏွစ္ပုဒ္ဟာ ဒီမုိကေရစီကူးေျပာင္းေရးအတြက္ အေရးပါတဲ႔  ႏိုင္ငံေရးအက္တာေတြကုိ ေဖာ္ျပထားၿပီး တတိယအပုိင္းကေတာ႔ ျပည္တြင္းစစ္ရဲ႕ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ကုိ ေဖာ္ျပထားတယ္ ။ ထပ္ၿပီး ဆုိရရင္ ကဗ်ာရဲ႕ ပုံသဏၭာန္ပုိင္းမွာလည္း ယုံၾကည္သက္၀င္မႈရဲ႕သေဘာနဲ႔ အခ်ဳိးမက်မႈကုိ ထင္ရွားေပၚလြင္ေအာင္ပုံသဏၭာန္ဆုိင္ရာတည္ေဆာက္မႈလုပ္ထားတယ္လုိ႔ ဆုိရမယ္ ။ ယေန႔ ႏုိင္ငံေရးရဲ႕ပုံသဏၭာန္ ဆုိင္ရာ အခ်ဳိးမက်မႈပါပဲ ။
ကဗ်ာဆရာေတြရဲ႕ ဒီမုိကေရစီအကူးအေျပာင္းကာလအတြင္း ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာကဗ်ာေတြမွာ အခ်ဳိးမက်မႈ(irony)ရဲ႕ သေဘာဟာထင္ရွားတဲ႔ လကၡဏာတစ္ခုပါပဲ ။ယေန႔ ေခတ္ၿပဳိင္စာေပအဘိဓါန္ေတြမွာ အခ်ဳိးမက်မႈ(irony)ရဲ႕ သေဘာက အဓိပၸာယ္တစ္စုံတစ္ရာ ဒါမွမဟုတ္ ခံစားခ်က္နဲ႔ ယုံၾကည္သက္၀င္မႈတစ္ခုကုိ တည္ေဆာက္တဲ႔ ေနရာမွာ မတူညီတဲ႔ ကြဲျပားျခားနားေနတဲ႔အရာေတြကေန သူတုိ႔ရဲ႕ ယုံၾကည္သက္၀င္မႈနဲ႔ အဓိပၸာယ္ကုိ ထြက္ေပၚလာေအင္လုပ္တာပါပဲ ။ ယေန႔ အကူးအေျပာင္းကာလမွာ ဦးသိန္းစိန္အေပၚအေျခခံတဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြရယ္၊ အတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ပညာတတ္ေတြနဲ႔ ျပည္သူေတြဟာ ဒီမုိကေရစီ စနစ္ကုိ သူ႔ရဲ႕ တန္ဖုိးစံေတြနဲ႔ အညီေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္တ႔ဲ႔ အေတြးအေခၚေတြနဲ႔ တတ္ႏုိင္သမွ် ေဖာ္ေဆာင္ဖုိ႔ႀကဳိးစားေနတယ္ဆုိတာကိုေတာ႔ မျငင္းႏုိင္ပါဘူး ။ တစ္ဖက္မွာလည္း အဲဒီလုိ ဒီမုိကေရစီအကူအေျပာင္းရယ္ လုိ႔ ဆုိၿပီး ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ေနျခင္းဟာ ႏုိုင္ငံေရးရဲ႕ ပုံသဏၭာန္ဆုိင္ရာမညီညြတ္မႈပဲဆုိတဲ႔ ခံစားမႈဟာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအေပၚ ရုိက္ခတ္ေနတယ္ ။ ကဗ်ာဆရာေတြရဲ႕ နုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ကဗ်ာေတြမွာ ဒီလုိ ပုံသဏၭာန္ဆုိင္ရာ မညီညြတ္မႈကုိ တုံ႔ျပန္တဲ႔ ကဗ်ာေဗဒအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိေတြ႔ရမွာျဖစ္တယ္ ။ တနည္းအားျဖင္႔ ကၽြန္ေတာ္႔အေနနဲ႔ ဒီသေဘာကုိ လူဆန္းရဲ႕ ကဗ်ာအျပင္ ၊ ေဇာ္လူစိမ္းရဲ႕ ကဗ်ာမွာလည္းေတြ႔ရပါတယ္ ။                      ကဗ်ာဆရာေဇာ္လူစိမ္းရဲ႕ ကဗ်ာဟာလည္း ျပည္တြင္းစစ္အေပၚ တုံ႔ျပန္ထားတဲ႔ ကဗ်ာပါပဲ ။ကဗ်ာ႔ေခါင္းစဥ္က ေတာ႔ “စစ္ဟာ ကခုန္ေနတယ္” ေခါင္းစဥ္ပါပဲ ။
“စစ္ဟာ ကခုန္ေနတယ္”

မနက္ခင္း သတင္းေတြထဲကေန တို႔ကိုပါးနားရိုက္လို႔
စစ္ဟာ ကခုန္ေနတယ္၊

စစ္ျပန္တစ္ေယာက္ေျပာတာက
စစ္ဟာ ေက်ာသားရင္သား မခြဲျခားဘူးဆိုပါလား
ဟုတ္တာေပါ့၊
ဒုကၡသည္ေတြရဲ႕ေက်ာေတြရင္ေတြတီးၿပီး
စစ္ဟာ ကခုန္ေနတယ္၊

သူ႔ကိုယ္သူျပန္ေကာက္လို႔ မရေတာ့ဘူးတဲ့
အ၀တ္တစ္ထည္ကိုယ္တစ္ခုက ေအာ္လိုက္တာ
ဟုတ္တာေပါ့၊
ေျချပတ္လက္ျပတ္ေတြ ေျမွာက္ေျမွာက္ၿပီး
စစ္ဟာ ကခုန္ေနတယ္၊

အပိုင္းပိုင္း အတစ္တစ္ေတြၾကားထဲမွာ
စစ္ဟာ ကခုန္ေနတယ္၊
အိုးပစ္အိမ္ပစ္ေတြရဲ႔ ေျပးလမ္းေၾကာင္းေနာက္မွာ
စစ္ဟာ ကခုန္ေနတယ္၊

တစျပင္ရဲ႔မီးေတာက္ေတြနဲ႔အတူ
စစ္ဟာကခုန္ေနတယ္၊

ထိုးစစ္ျဖစ္ျဖစ္ ခံစစ္ျဖစ္ျဖစ္
စစ္ဟာကခုန္ေနတယ္၊

ဗံုတစ္လံုးျဖစ္ဖို႔ ႏြားမည္းေတြရဲ႔အေရကို ဘယ္လိုဆုပ္ခဲ့သလဲ

စစ္တစ္ခုအသံထြက္ဖို႔မ်ား ဒုကၡသည္ေတြကို ခ်နင္းရတယ္လို႔
စစ္ဟာ ကခုန္ေနတယ္၊

စစ္ေလ်ာ္ေၾကးအျဖစ္
ေခတ္အဆက္ဆက္ ဒုကၡသည္ေတြရဲ႔ခံုရံုးမွာ
စစ္ကို စီရင္ပါ
စစ္ကို ကြပ္မ်က္ပါ
ဒုကၡသည္စခန္းထဲက အမွ်ေ၀သံနဲ႔အတူ စစ္ကိုစြဲခ်က္တင္လိုက္တယ္
ခုထိ ့ ့ ့စစ္ဟာ ကခုန္ေနတယ္၊

ခင္ဗ်ားအနားမွာ ၀ိညာဥ္တစ္ခုလို
စစ္ဟာ ကခုန္ေနတယ္၊

ခင္ဗ်ား မ်က္စိေရွ႔မွာ စုန္းတစ္ေကာင္လို
စစ္ဟာ ကခုန္ေနတယ္၊
အရိုးထဲအထိ စိမ့္လာေအာင္
ခင္ဗ်ားရဲ႔ေသြးျပန္ေၾကာထဲကေန
စစ္ဟာ ကခုန္ေနတယ္၊
ခုထိ ့ ့ ့စစ္ဟာ ကခုန္ေနတယ္။
                                                                        ေဇာ္လူစိမ္း
ကဗ်ာဆရာေဇာ္လူစိမ္းရဲ႕ အေရးအသားမွာ ႏုိင္ငံေရးပုံသဏၭာန္ဆုိင္ရာအခ်ဳိးမက်မႈကုိ ကဗ်ာေဗဒတစ္ရပ္ေနနဲ႔ ထင္ဟပ္တဲ႔ အခါ တန္ျပန္အဆုိ (counter narrative) ကုိသုံးထားတယ္ ။   ဒီေနရာမွာ Counter ၀ါ တန္ျပန္ုလုိ႔သုံးရတာက စစ္ဟာ ကခုန္ေနတယ္ဆုိတဲ႔  သာယာႏူးညံ႔တဲ႔ ဂီတအႏုပညာရဲ႕ အျပဳအမူကုိစစ္ေနတြဲဖက္ထားတဲ႔ အတြက္ပဲ ။ စစ္ဟာ ကခုန္ေန တယ္ ။ဒါေပမယ႔္ မနက္ခင္သတင္းေတြထဲက သတင္းေတြဟာ တုိ႔ကိုပါးနားရုိက္ၿပီး ကခုန္ေနတာ ၊ ဒုကၡသည္ေတြရဲ႕ ေက်ာရင္ေတြ တီးၿပီး ကခုန္ေနတာ ၊ ခင္ဗ်ားမ်က္စိေရွ႕ေမွာက္မွာ စစ္ဟာ ကခုန္ေနတာ ။ တနည္းအားျဖင္႔  စစ္ရဲ႕ ကခုန္ခ်င္းဟာ ႏူးည႔ံေပ်ာေျပာတဲ႔ အႏုပညာအလုပ္ကုိ မလုပ္ေတာ႔ဘဲ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳပ္မႈအေပၚေမြ႕ေလ်ာ္တဲ႔ အဓိပၸာယ္ ထြက္လာေအာင္လုပ္လုိက္တာျဖစ္တယ္ ။ စစ္ဟာကခုန္ေနတယ္ဆုိတာကုိ ေနာက္ထပ္အဆုိတစ္ခုနဲ႔ အဓိပၸာယ္ ပုိမုိ ထြက္ေပၚလာေအာင္လုပ္ထားတာပါပဲ ။  ဒါေၾကာင္႔ တန္ျပန္အဆုိေတြကုိ အသုံးခ်ရင္း ပထမအဆုိ ျဖစ္တဲ႔ စစ္ဟာ ကခုန္ေနတယ္ဆုိတဲ႔ သေဘာမွာ အခ်ဳိးမက်မႈျဖစ္ေပၚလာတယ္ ။  အေနာက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းက ကဗ်ာေတြမွာ စစ္ပြဲကုိ သရုပ္ေဖာ္တဲ႔ အခါအမ်ားစုက စစ္ပြဲရဲ႕ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳပ္မႈေတြကုိ ေဖာ္ျပတယ္ ။  ေဇာ္လူစိမ္းရဲ႕ ကဗ်ာမွာ စစ္ရဲ႕ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳပ္မႈအျပင္ စစ္ပြဲကုိ ရပ္တန္႔ၾကပါလုိ႔ အျပဳသေဆာင္တဲ႔ ဘက္အျခမ္းကုိပါလွမ္းၾကည႔္ထားတာေတြ႔ရမယ္ ။ ကဗ်ာမွာေတာ႔ “
“ထိုးစစ္ျဖစ္ျဖစ္ ခံစစ္ျဖစ္ျဖစ္
စစ္ဟာကခုန္ေနတယ္၊

ဗံုတစ္လံုးျဖစ္ဖို႔ ႏြားမည္းေတြရဲ႔အေရကို ဘယ္လိုဆုပ္ခဲ့သလဲ

စစ္တစ္ခုအသံထြက္ဖို႔မ်ား ဒုကၡသည္ေတြကို ခ်နင္းရတယ္လို႔
စစ္ဟာ ကခုန္ေနတယ္၊

စစ္ေလ်ာ္ေၾကးအျဖစ္
ေခတ္အဆက္ဆက္ ဒုကၡသည္ေတြရဲ႔ခံုရံုးမွာ
စစ္ကို စီရင္ပါ
စစ္ကို ကြပ္မ်က္ပါ
ဒုကၡသည္စခန္းထဲက အမွ်ေ၀သံနဲ႔အတူ စစ္ကိုစြဲခ်က္တင္လိုက္တယ္
ခုထိ ့ ့ ့စစ္ဟာ ကခုန္ေနတယ္၊”
လုိ႔ဆုိတာ ။စစ္ကုိ ရပ္တန္႔ဖုိ႔ သူအေနနဲ႔ ဖိအားေပးထားတယ္။ သူ႔ရဲ႕ ေလသံထဲမွာ အဓိကသုံးထားတဲ႔ “စစ္ဟာ ကခုန္ေနတယ္” ဆုိတာကုိက အခ်ဳိးမက်ျဖစ္ေနတာ ။ ဒါေပမယ္႔ သူ႔ရဲ႕ ကဗ်ာကုိ သေဘာထားႀကီးမႈ ၊ အျပဳသေဘာေဆာင္မႈေတြနဲ႔ တည္ေဆာက္ထားတယ္ ။စစ္ေၾကာင္႔ ဒုကၡေရာက္ရသူေတြရဲ႕ အေျခအေနကုိသာေဖာ္ျပၿပီး ဘယ္သူကုိမွ ထူးထူးျခားျခား အပစ္မတင္ထားတာဟာ ဒီမုိကေရစီအေျပာင္းအလဲကာလနဲ႔ ကုိက္ညီတဲ႔ သေဘာထားႀကီးမႈနဲ႔အျပဳသေဘာေဆာင္အေျခအေနတစ္ရပ္ဆီ ေခၚေဆာင္ခ်င္မႈရဲ႕ သေဘာေတြပဲ ။ထပ္ဆုိရရင္ ေဇာ္လူစိမ္းရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ကဗ်ာမွာ ဒီမုိကေရစီ အကူအေျပာင္းနဲ႔ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင္႔ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ အခ်ဳိးမက်မႈကုိ “စစ္နဲ႔ ကခုန္ျခင္းကုိ တြဲျပတဲ႔ အခ်ဳိးမက်မႈပုံစံ ”  ေနာက္ “ စစ္ဟာ ကခုန္ေနတယ္ဆုိတဲ႔ စာသားကုိ  အုိးပစ္အိမ္ပစ္ေတြရဲ႕ ေျပးလမ္းေၾကာင္းမွာ ဆုိတဲ႔ စာသားမ်ဳိးေတြနဲ႔ တန္ျပန္ ထားတဲ႔ တန္ျပန္အဆုိ အတြင္းကေနလုပ္ကုိင္သြားတယ္လုိ႔ဆုိရမယ္ ။
 ယေန႔ေတြ႔ရတဲ႔ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ ကဗ်ာေတြမွာ ႏုိင္ငံသားလြတ္လပ္ခြင္႔၊ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္ေတြနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ႔ ကဗ်ာေတြကုိလည္းေတြ႔ရမယ္ ။ မုိးေ၀းရဲ႕ သမၼတႀကီးနဲ႔ သုံးေလးမွတ္တုိင္ကလည္း သိသားထင္ရွားတဲ႔ ကဗ်ာေဗဒပုံစံသစ္ တစ္ရပ္ဆီကုိ ေရြ႕လ်ားသြားဖုိ႔ ဦးတည္မႈတစ္ခုပဲ ။
                                    သမၼတႀကီးနဲ႔ သံုးေလးမွတ္တိုင္ 
  
ဘတ္စ္ကားေတြ တင္သြင္းခြင့္ျပဳေတာ့မယ္ ဆိုတဲ့ သတင္းကို
သတင္းစာမွာ ဖတ္ခဲ့ရင္း ဘတ္စ္ကား တစ္စီးေပၚမွာ
ငါရယ္ သမၼတႀကီးရယ္ ထိုင္ခံုအလြတ္တစ္ခုမွာ ေနရာဦးၾကရင္း ေတြ႔ၾက
ငါတို႔ကဗ်ာအေၾကာင္းေျပာမိ၊ ငါကလည္း ကဗ်ာေတြ စိစစ္ေရး တင္ရဦးမလားေမးမိ
သမၼတႀကီးက ရိုးစင္းလွပါတယ္၊ သူ မသိပါဘူး တဲ့
သူဟာ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အေျခံခံလိုအပ္ခ်က္ေတြတည္ေဆာက္ျခင္းမွာ
အလုပ္မ်ားေနပါသတဲ့။ ဒါနဲ႔ ငါလည္း ေရာက္တတ္ရာရာ
ခု သမၼတႀကီးစီးေနတာ အထူးဘတ္စ္ကားႀကီးေတြေပါ့ လို႔
စကူျပဳတ္၊ထိုင္ခံုနဲ႔ေနတဲ့ ေနရာလြတ္ကို ဦးစားေပးရင္း ေျပာရင္း
အကၤ်ၤီဟၿပဲစပယ္ယာကို ငါးရာတန္တစ္ရြက္ ေပးမိ
၂ ေယာက္စာ အဲဒီမွာ စပယ္ယာက သမၼတႀကီးရဲ႕ ေဘးျပတင္းကေန
ကြမ္းတံေထြးကို ဗ်စ္ကနဲ ေထြးရင္း တစ္ရာတန္ေပးဖို႔ ေဟာက္လိုက္တာ
ငါခံလိုက္ရ၊ သမၼတႀကီး ျမင္သြားတယ္၊ သမၼတႀကီးကိုလည္း ခရီးသည္ေတြ ျမင္သြားတယ္။

ဒီလိုနဲ႔ စံျပ၊ ဒီလိုနဲ႔ စိန္ဂၽြန္း၊ ဒီလိုနဲ႔ ပဲခူးကလပ္
ဒီလိုနဲ႔ အဲဒီေရွ႕ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးရံုးေဟာင္း(ျပဳျပင္ဆဲ)ကို ဖ်တ္ကနဲ၊
ၿပီးေတာ့မွ အမ်ဳိးသားျပတိုက္ မတ္တပ္ရပ္ေတြ ျပည့္ၾကပ္ညပ္ေနတဲ့
ဘတ္စ္ကားေပၚမွာ ထိုင္ခံုအျပည့္သာ တင္သည္ ဆိုတဲ့
စာတန္းေလးကို သမၼတႀကီးက ဘာနဲ႔ဆက္စပ္ ေငးရင္း အလံုလမ္းမွာ ပြိဳင့္မိ
ဒရိုင္ဘာက ေရွ႕က တြန္႔ဆုတ္ေနတဲ့ နံပါတ္မဲ့ယာဥ္ေတာက္ေတာက္ႀကီးကို ႀကိမ္ဆဲ
မိုးကလည္း ေမလလယ္မွာ ရြာရင္း
ကားေခါင္မိုးကလည္း ေရေတြ ယိုက်
ဒီေတာ့မွ သမၼတႀကီးက သက္ျပင္းခ် စကားတစ္ခြန္းေျပာတယ္
ေမာင္ရင္တို႔ ေရးတဲ့ကဗ်ာေတြထဲမွာ ဒါေတြပါလားတဲ့
ဒါဆို ကဗ်ာကိုလည္း တိုင္းျပည္ရဲ႕အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ထဲ ထည့္ရမတဲ့
ဟုတ္ကဲ့ပါ သမၼတႀကီး၊ က်မ္းမာပါေစလို႔ ေျပာရင္း
ေျမနီကုန္း ေျမနီကုန္းမွတ္တိုင္ (ၿပိဳင္တူ)တြန္းခ်တာ ခံလိုက္ၾကရတယ္
သမၼတႀကီးဟာ သစ္လြင္ လွပတဲ့ကားမွတ္တိုင္ကို ပြတ္သပ္ၾကည့္ရင္း
တို႔ဆင္းခဲ့ၾကတာ ေျမနီကုန္းမွတ္တိုင္လား တဲ့
ဟုတ္ကဲ့ပါ သမၼတႀကီး  ျပည္သူ႔ရင္ျပင္ေရွ႕မွာ လုပ္ထားတဲ့
ေျမနီကုန္းမွတ္တိုင္ပါလို႔ ျပန္ေျဖလိုက္ရတယ္
ဒါေတြေကာ ေမာင္ရင္တို႔ ကဗ်ာေတြမွာ ပါသလား တဲ့
ဒါဆို ကဗ်ာကိုလည္း တိုင္းျပည္ရဲ႕အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ထဲ ထည့္ရမတဲ့
ဒီလိုနဲ႔ ငါနဲ႔ သမၼတႀကီး တကယ့္ေျမနီကုန္းလည္း ေရာက္ေရာ
ေမာလို႔ ပန္းလို႔ ေရရွိရာအရပ္ကို အျမန္ရွာခဲ့ၾက
ေခါင္းေဆာင္နဲ႔ ျပည္သူ ေခၽြးေပါက္ခ်င္း လဲလွယ္ၾက
ဒီလိုနဲ႔ ေနာက္တစ္ေန႔မွာ သမၼတႀကီးရဲ႕ က်မ္းမာေရးသတင္းေတြ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့တယ္
ငါတို႔ရဲ႕ကဗ်ာေတြဟာလည္း တိုင္းျပည္ရဲ႕ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ထဲ ပါမပါ မႈန္း၀ါးခဲ့တယ္။  ။

မိုးေ၀း
ကဗ်ာမွာ ဒီမုိကေရစီအကူးအေျပာင္းကာလ သေဘာထားႀကီးမႈ ၊ အခ်ဳိးမက်မႈကုိ ကဗ်ာေဗဒတစ္ခုအေနနဲ႔ တည္ေဆာက္ ၾကည္႔ႏုိင္တယ္ ။ သမၼတႀကီး ဘတ္စ္ကားေပၚပါလာတာဟာ အခ်ဳိးမက်မႈ(irony)ပဲ ။ ဒီအခ်ဳိးမက်မႈကုိ ၀န္းရံတည္ ေဆာက္ထားတာက ဘတ္စကားေပၚေရာက္လာျခင္းဆုိတာတဲ႔ တင္စားေျပာဆုိမႈ မတၱေဖာ္(Metaphor)၊ၿပီးရင္ သမၼတနဲ႔ တုိင္းျပည္ရဲ႕ လက္ရွိအေျခအေနကုိ ကပ္လ်က္ခ်ျပထားတဲ႔ မေတာန္နမီ(metonymy)ပဲ ။ အခ်ဳိးမက်မႈကုိ ေနာက္ထပ္ ၀န္းရံေဖာ္ေဆာင္ထားတဲ႔ ပုံသဏၭာန္က လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕တဲ႔ ဘာသာစကားေရးသားဟန္နဲ႔ ကဗ်ာထဲမွာ ပါ၀င္တဲ႔ လုံး၀ထပ္တူ မညီႏိုင္တဲ႔ အေျခအေနတစ္ရပ္ကပ္လ်က္ခ်ထားျခင္း ၀ါ radical parataxis ကုိ သုံးထားတဲ႔ ဟန္ပါပဲ ။ လြယ္ကူၿပီး အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ႔ ဟန္ ၊ သေဘာထားႀကီးတဲ႔ ကဗ်ာဆရာတစ္ေယာက္ရဲ႕ “သမၼတႀကီးက ရုိးစင္းလွပါတယ္” ဆုိတဲ႔ ေဖာ္ျပခ်က္ ၊ ရုိးစင္းတဲ႔ အေရးအသားနဲ႔  လုံး၀ထပ္တူမညီတဲ႔ အေျခအေနအျဖစ္အပ်က္က ဒီမုိကေရစီကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္နဲ႔ နုိင္ငံေရးပုံသဏၭာန္အခ်ဳိးမက်မႈေတြကုိ ေဖာ္ျပတဲ႔ ကဗ်ာေဗဒတစ္ခုအျဖစ္ တည္ေဆာက္ ၾကည္႔နုိင္တယ္ ။

ဒီေဆာင္းပါးဟာ ယေန႔ ေခတ္ၿပဳိင္အတြင္း ကဗ်ာမွန္သမွ်မေတြမွာလည္း ဒီလုိ အေျခအေနနဲ႔ ကဗ်ာေဗဒေတြရွိတယ္လို႔ အစြန္းေရာက္အနက္ျပန္ထားျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ပါဘူး ။  ကၽြန္ေတာ္တည္ေဆာက္ယူထားတဲ႔ ေခတ္ၿပဳိင္ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနအတြင္းက နမိတ္ပုံေတြဟာ ဒီကဗ်ာသုံးပုဒ္မွာ ဘယ္လုိယွက္နြယ္ေနသလဲဆုိတာကုိ အနက္ျပန္ဖြင္႔ဆုိ ၾကည္႔ျခင္းပါပဲ ။ ေခတ္ေပၚကဗ်ာေတြမွာ အမ်ားဆုံးေတြ႔ရတတ္တဲ႔ သီးျခားအမွတ္လကၡဏာအၾကပ္အတည္း ၊ လူသားဘ၀ေပ်ာက္ဆုံးျခင္းဆုိတဲ႔ လကၡဏာမ်ဳိးေတြကုိလည္း ဒီကဗ်ာသုံးပုဒ္မွာ လုံး၀မေတြ႔ရဘူး။ ဒီအစားယေန႔ ဒီမုိကေရစီအေျပာင္းအလဲ၊ နုိင္ငံေရးပုံသဏၭာန္ အခ်ဳိးမက်မႈေတြနဲ႔  သက္ဆုိင္တဲ႔ သေဘာထားႀကီးမႈ ၊ ယုံၾကည္သက္၀င္မႈ ၊ အခ်ဳိးမက်မႈေတြကုိသာ ကဗ်ာေဗဒ အျဖစ္ေတြ႔ရတယ္ ။
အဂၤလိပ္နဲ႔အေမရိကန္လုိႏုိင္ငံမ်ဳိးေတြ၊ အာဏာရွင္ႏုိင္ငံမ်ဳိးေတြမွာ သူတုိ႔ဟာ စစ္ပြဲေတြနဲ႔ ဖိႏုိင္တဲ႔ ႏုိင္ငံေရးစနစ္တစ္ခု ၊ ဒါမွမဟုတ္ သမုိင္းဆုိင္ရာ အခင္အက်င္းတစ္ခုကုိ ျဖတ္သန္းၿပီးသြားတဲ႔ အခါတုိင္းမွာ  အေၾကာင္းအရာအသစ္ေတြေပၚေပါက္လာၿပီး ေပၚေပါက္လာတဲ႔ အေၾကာင္းအရာ အသစ္နဲ႔ ကုိက္ညီမယ္႔ တက္ခနိေတြ၊ ပုံသဏၭာန္ေတြကုိ ရွာေဖြရင္း ကဗ်ာလႈပ္ရွားမႈအသစ္ေတြ၊ ကဗ်ာေဗဒအသစ္ေတြေပၚေပါက္လာတတ္တယ္ ။ ။အာဏာရွင္စနစ္ကုိ သာဖ်တ္သန္းခဲ႔ရတဲ႔ ေခတ္ေပၚကဗ်ာနဲ႔ ယေန႔ကာလ ပုံသဏၭာန္ဆုိင္ရာ တီထြင္ဖုိ႔ႀကဳိးပမ္းေနတဲ႔ ကဗ်ာေတြမွာ မကုိင္တြယ္ခဲ႔ေသးတဲ႔ အေၾကာင္း အရာ အသစ္ ေပါင္းမ်ားစြာလည္းတုိး လာမွာေတာ႔အမွန္ပဲ ။ ကဗ်ာဆရာေတြက သူတုိ႔ရဲ႕ အာရုံခံစားမႈနဲ႔ စမ္းသပ္တီထြင္မႈေတြကုိ အေျခခံၿပီး လူ႔အခြင္႔အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြ၊ စီးပြားေရးဆုိင္ရာမညီမွ်မႈေတြ၊  လူမႈေရးဆုိင္ရာ တရားမွ်တမႈကင္းမဲ႔ ေနပုံေတြ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈေတြ၊ ႏုိင္ငံျခားေရးေပၚလစီအပါအ၀င္ ေပၚလစီမွားယြင္းမႈေၾကာင္႔ျဖစ္လာတဲ႔ ဒုကၡေတြကုိ လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ေရးလာတာေတြ႔လာရနုိင္တယ္ ။ ကၽြန္ေတာ္အေနနဲ႔ေတာ႔ ဒီလုိအေၾကာင္း အရာအသစ္ ေတြကုိကုိင္တြယ္ ျခင္းဟာ ျမန္မာကဗ်ာအသစ္အသစ္ ဖြံ႔ၿဖဳိးမႈေတြဆီ ဆက္လက္ဦးတည္သြားေကာင္းသြားႏုိင္တယ္လုိ႔ ျမင္တယ္။ ဒါေပမယ္႔အေၾကာင္း အရာ အသစ္ေအာက္ကုိ ေရာက္သြားရင္ ကဗ်ာဟာ လူမႈေရး ၊ ႏုိင္ငံေရးသက္သက္ ေအာက္ေရာက္သြားႏုိင္တဲ႔ အစြန္းေရာက္မႈလည္းရွိေနတယ္ ။အဲဒီလုိ မေရာက္ဖုိ႔ လုိအပ္တာက ကုိယ္တင္ျပမယ္႔ အေၾကာင္းအရာအသစ္နဲ႔ ကုိက္ညီမယ္႔ ပုံသဏၭာန္အသစ္ေတြ ၊တက္ခနိအသစ္ေတြရွာ ေဖြတည္ေဆာက္ႏုိင္ဖုိ႔အေရးႀကီး တယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။
                                                                                    မင္းခက္ရဲ

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...