Thursday, July 26, 2012

ဦးေႏွာက္အပိုင္းျခားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား


by မိုးၾကာညိဳ မိုး on Thursday, July 26, 2012 at 12:21pm 

ညာဘက္အျခမ္း ဦးေႏွာက္နဲ႔ ဘယ္ဘက္အျခမ္း ဦးေႏွာက္တို႔ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

 ညာဘက္အျခမ္း ဦးေႏွာက္နဲ႔ ဘယ္ဘက္အျခမ္း ဦးေႏွာက္တို႔ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္အျခမ္း ဦးေႏွာက္သန္သူ

သိပၸံ ပညာရပ္ စိတ္ဝင္စားသူ၊ သခ်ၤာအတြက္အခ်က္ဝါသနာပါသူ၊ ခင္မင္ရင္းႏွီးလြယ္သူ၊ တိက်ျပတ္သားသူ၊ ေျဖာင့္မတ္သူ၊ အေသးစိတ္တြက္ ခ်က္သူ၊
ဗ်ဴဟာဆန္ဆန္ေတြးတတ္သူ၊ လက္ေတြ႔က်မွုကို သေဘာက်သူ၊ ဘာသာစကားႏွင့္ ေဝါဟာရမ်ား ေလ့လာရန္ လြယ္ကူသူ၊ လက္ေတြ႔ကို သေဘာက်သူ၊ အီေကြးရွင္းမ်ား တြက္ခ်က္ဝါသနာပါသူ၊ ကိန္းဂဏန္းမ်ားနဲ႔ ေဆာ့ကစားေနတတ္သူ၊ အမိန္႔နာခံတတ္သူ၊ သဘာဝအတိုင္း ပံုေသနည္းစံစံ မွန္ကန္ေအာင္ လုပ္တတ္သူ၊ ကုိယ့္ကိုယ္ကိုယ္ မည္သူမည္ဝါ ေသခ်ာသိသူ။

ညာဘက္အျခမ္း ဦးေႏွာက္သန္သူ

အေတြးအျမင္သစ္မ်ား စဥ္းစားလုပ္တတ္သူ၊ လြတ္လြပ္မွုကို သေဘာက်သူ၊ သံေယာဇဥ္ၾကီးသူ၊ အေၾကာင္းအရင္းကို ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆုိတတ္သူ၊ စြန္႔စားလိုစိတ္ရွိသူ၊ ရယ္ေမာေလာင္ေျပာင္တတ္သူ၊ အႏုပညာဆန္ဆန္ ခံစားတတ္သူ၊ သီခ်င္းမ်ား ခေရဇီျဖစ္သူ၊ ဗလာမ်က္ႏွာျပင္ ကို ေဆးေရာင္ျခယ္ေပးတတ္သူ၊ စိတ္ကူး ယဥ္လြန္းသူ၊ ပန္းခ်ီဆရာ၊ ကဗ်ာဆရာ၊ ေတြးေခၚပညာရွင္၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ေက်နပ္ေနတတ္သူ။

Credit : International News for Myanmar

ဒါကျဖစ္ရပ္ဆန္းက်ယ္မွတင္ျပထားတဲ့ မူရင္း link ပါ...

https://www.facebook.com/notes/%E1%80%BB%E1%80%96%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%9B%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%86%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%9A%E1%80%B9/%E1%80%8A%E1%80%AC%E1%80%98%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%A1%E1%80%BB%E1%80%81%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%B8-%E1%80%A5%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%94%E1%80%B2%E1%82%94-%E1%80%98%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%80%98%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%A1%E1%80%BB%E1%80%81%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%B8-%E1%80%A5%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%82%94%E1%80%9B%E1%80%B2%E1%82%95-%E1%80%9C%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%86%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%81%E1%80%BA%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8/346197995462942?notif_t=note_reply

ကၽြန္မအေနနဲ႕ ထပ္ျပီးျဖည့္စြက္တင္ျပလိုတာကေတာ့

ဦးေႏွာက္ရဲ႕ ေရွ႕ပိုင္းနဲ႕ ေနာက္ပိုင္းကိုလဲ ထပ္မံပိုင္းျခားထားပါေသးတယ္...ဦးေႏွာက္ေရွ႕ပိုင္းရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြက အနာဂတ္အတြက္ ၾကိဳတင္ေတြးဆျခင္းေတြျဖစ္ျပီးေတာ့ အေနာက္ပိုင္းရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြက အတိတ္နဲ႕ ပစၥဳပၸန္အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။  ဦးေႏွာက္ေရွ႕ညာဘက္ပိုင္းက Control ၊ ေရွ႕ဘယ္ဘက္ပိုင္းက Explore ၊ ေနာက္ညာဘက္ပိုင္းက Pursue ၊ ေနာက္ဘယ္ဘက္ပိုင္းက Preserve လို႕ သတ္မွတ္ပါတယ္။


I-control

Control ပိုင္းအားသန္သူေတြက အခ်က္အလက္ေတြကို မူတည္ျပီးစဥ္းစားတတ္သူ၊ စည္းရံုးေရးစြမ္းအားျမင့္သူ၊ ဗ်ဴဟာေျမာက္ အစီစဥ္ေတြေရးဆြဲႏိုင္သူ၊ ေျဖာင့္မွန္မႈနဲ႕ တိက်မႈကိုျမတ္ႏိုးသူ။ မ်ားေျမာင္တဲ့ ကိန္းဂဏန္းစာရင္းဇယားေတြကိုမွတ္မိလြယ္ျပီး ေအာင္ျမင္မႈကို ဂုဏ္ယူတတ္သူ၊ ရွက္ရြံ႕မႈလဲရွိသူ၊ မေသခ်ာမေရရာမႈေတြ နဲ႕ ေႏွာင့္ေႏွးမႈေတြကို မၾကိဳက္တတ္သူ။


I-explore

Explore ပိုင္း အားသန္သူေတြက တီထြင္ႏိုင္ စြမ္းျမင့္မားသူ၊ စည္းကမ္းေတြကိုေက်ာ္လြန္ျပဳမူ တတ္သူ၊ စိန္ေခၚမႈကိုလိုလား သူ၊ အေျပာင္းအလဲကိုႏွစ္သက္သူ၊ ရႈပ္ေထြးမႈနဲ႕ ကြဲျပားမႈေတြကို သက္ေတာင့္သက္သာလက္ခံႏုိင္သူ၊ အၾကံဥာဏ္ေကာင္းေတြ အျမဲေဖာ္ထုတ္ေနတတ္ျပီး မည္သည့္ကိစၥကိုမဆို အလြယ္တကူ ထိုးထြင္းသင္ယူႏိုင္သူ၊ လက္ေျမွာက္အရႈံးေပးဖို႕ မစဥ္းစားတတ္သလို အခ်ိန္အကန္႕အသတ္ေတြ၊ အဆင့္အတန္းေတြကိုလဲ သိပ္ဂရုမစိုက္တတ္သူ။


I-pursue

Pursue ပိုင္းအားသန္သူ ကေတာ့ သင္ယူမႈျမန္ဆန္သူ၊ တက္ၾကြဖ်တ္လတ္သူ၊ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ဖို႕၀န္မေလး သလို ေရြးခ်ယ္မႈျမန္ဆန္သူ၊ အာရံုခံႏိုင္စြမ္း၊ မွတ္သားႏိုင္စြမ္းအား ျမင့္မားသူ၊ စကားလံုးေတြ၊ အဓိပၸါယ္ေတြကို အဘိဓါန္တခုလို မွတ္သားတတ္သူ၊ သင္ယူသမွ်ကို ခ်က္ခ်င္းအသံုးခ်တတ္သူ၊ ေဒါသၾကီးတတ္ျပီး အလုပ္ပိုေတြကိုေၾကာက္တတ္သူ၊ စိတ္ဓါတ္ျမွင့္တင္မႈ ကၽြမ္းက်င္သူ။


I-preserve

Preserve ပိုင္းအားသန္သူေတြက စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြရိုေသသူ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ရိုးရာ ႏွင့္ ဓေလ့ထံုးစံေတြကို ေလးစားသူ၊ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိသူ၊ ခံစားမႈစြမ္းအားျမင့္မားသူ၊ မိသားစု မိတ္ေဆြ နဲ႕ အမွတ္တရမ်ားကို အေလးထားသူ၊ ၾကားေန၀ါဒအားနည္းျပီး မွန္တယ္လို႕ထင္တဲ့အရာအတြက္ ခံစားခ်က္ျပင္းထန္စြာ ျပဳမူေျပာဆိုတတ္သူ၊ ခ်စ္ေမတၱာစိတ္ျပင္းထန္သူ၊ ေနာက္လိုက္ေကာင္း၊ အတိတ္ကိုတူးဆြတတ္သူ၊ ခံစားခ်က္အေသးစိတ္မ်ားကို မွတ္မိႏိုင္စြမ္းသူ၊ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေရးကိုအေလးအနက္ထားသူ။

လို႕အၾကမ္းဖ်ဥ္းမွတ္ယူလို႕ရပါတယ္။

(ref: The Brain Map)
  
ခ်စ္ျခင္းမ်ားစြာျဖင့္
မိုးၾကာညိဳ

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...