Friday, July 27, 2012

သစ္ထူးလြင္ သတင္းစုတစည္းမႈ (၂၇-၇)


သစ္ထူးလြင္Posted: 27 Jul 2012 06:53 AM PDT
ျမန္မာျပည္္မွ သြင္းကုန္မ်ားကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ တားျမစ္ပိတ္ပင္မႈကို အနည္းဆံုး ယာယီအားျဖင့္ စက္တင္ဘာလကုန္အထိ ရပ္ဆုိင္းလိုက္သည္။ ဤသည္မွာ ဥပေဒျပဳသူမ်ားအၾကား အာဖရိက ကုန္သြယ္မႈ အေထာက္အပံ့ အတြက္ ျပဳလုပ္မႈတြင္ ပဋိပကၡမ်ား ေပၚလာ၍ျဖစ္၏။ ဤကိစၥ ႏွစ္ရပ္သည္ အုိဘားမား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ ပူးတဲြခ်မွတ္ထားေသာ ကိစၥမ်ားျဖစ္၏။ ဂုဏ္ျပဳသူမ်ားကမူ ၾသဂုတ္တစ္လလံုး အားလပ္မႈ ျပဳၿပီးမွ ျပနလည္စဥ္းစားရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားၾက၏။
အိမ္ျဖဴေတာ္က ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ပိတ္ဆို႔မႈအခ်ဳိ႕ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့၏။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ေလွ်ာ့ ခ်ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ သြင္းကုန္ တားျမစ္မႈကား မ႐ုတ္သိမ္းေပးေသး။
ရီပတ္ဘလီကန္ ဆီးနိတ္ေခါင္းေဆာင္ ''မစ္ခ်္မက္ေကာ္နယ္''ကမူ ကိစၥႏွစ္ရပ္ ကို ခဲြျခားရန္ အဆုိျပဳၿပီး ျမန္မာျပည္မွ သြင္းကုန္ ပိတ္ဆုိ႔မႈကို အသစ္ျပဳလုပ္ ရန္ အႀကံျပဳ၏။
သုိ႔ေသာ္ ဆီးနိတ္မွ ဘ႑ာေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ဒီမုိကရက္တစ္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ''မက္စ္ေဘာကပ္စ္'' ကမူ ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။ ဤသို႔ ျပဳလုပ္လွ်င္ အာဖရိက ကုန္သြယ္မႈ အတုိင္းအတာကုိ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ႏုိင္ၿပီးတုိက္၏အဝတ္ အထည္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေရးပါသည္ဟု ဆုိ၏။
သူက ''မက္ေကာ္နဲ'' ၏ အဆုိကို ပယ္ခ်ကာ ဒီမုိကရက္မ်ားသည္ ျမန္မာျပည္ အေပၚ တားဆီးပိတ္ဆို႔မႈကို အသစ္ျပန္လည္ သံုးသပ္ေနေၾကာင္းေျပာ၏။
''ေဘာကပ္စ္'' သည္ အုိကလာဟုိးမား ျပည္နယ္မွ ရီပတ္ဘလီကန္ အမတ္ဆီးနိတ္တာ ''တြမ္ကိုဘန္း'' ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္သည့္ဟု ဆုိ၏။ ''အာဖရိကကုန္သြယ္မႈ အေထာက္အပံ့အတြက္ လာမည့္ ရက္မ်ားတြင္ သူ႕သေဘာထားကုိ ေျပာၾကားမည္ဟု ဆုိသည္။
၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္က ''အာဖရိက ႀကီးပြားေရးႏွင့္ အခြင့္အေရး အက္ဥပေဒ''ကုိ ကြန္ဂရက္က ခ်မွတ္အတည္ျပဳခဲ့၏။ ဆဟာရ အာဖရိတုိက္ခဲြမွ အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံမ်ား အေနျဖင့္ အာဖရိကသုိ႔ ကုန္ပစၥည္း ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို ပုိ႔ကုန္အခြန္ မေပးပဲ တင္သြင္းခြင့္ ျပဳေသာ အက္ဥပေဒျဖစ္၏။
''အာဖရိကႀကီးပြားေရးႏွင့္ အခြင့္အေရး အက္ဥပေဒ'' ႏုိင္ငံမ်ားမွ အဝတ္ အထည္မ်ားကုိ အခြန္လြတ္ခြင့္သည္ စက္တင္ဘာ ၃ဝ တြင္ ကုန္ဆံုးမည္ ျဖစ္သည္။ အဝတ္အထည္၏ ပိတ္သားသည္ ''တတိယႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္၊ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ ဗီယက္နမ္တို႔ မွ ပိတ္စဆုိလွ်င္ အခြန္ကင္း လြတ္ခြင့္မရ။ ''ကိုဘန္း''က ဆယ္ႏွစ္အတြင္း ကုန္သြယ္မႈ အခြန္ ေဒၚလာ သန္း ၂ဝဝ အေကာက္ခြန္ဌာနမွ ေကာက္ခဲ့ျခင္းကို ကန္႔ကြက္ခဲ့၏။
ဤသည္တုိ႔မွာ အေမရိကန္အစိုးရ အေၾကြးကို ဧရာမေတာင္လိုပံုေစသည့္ ကိစၥကို ဖန္တီးသည္ဟု သူက ေျပာသည္။

ဝါရွင္တန္-ဇူလိုင္ ၂၆ (႐ိုက္တာ)

Popular Myanmar News Journal

Posted: 27 Jul 2012 06:40 AM PDT
ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ မိုဘိုင္း နည္းပ ညာ ေဈးကြက္ အတြင္းသို႔ ျပည္ပႏိုင္ ငံ အသီး သီးမွ နည္း ပညာျမင့္  ဖုန္း ကုမၸဏီမ်ား ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ ရန္အတြက္ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ား ရွိေန ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ျပင္ ျပည္တြင္းနည္းပညာ ကုမၸဏီမ်ားသို႔ နာမည္ႀကီး မိုဘိုင္းဖုန္း ကုမၸဏီမ်ားမွ တရားဝင္ ကိုယ္စား လွယ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ရန္----

သတင္းအျပည့္အစုံဖတ္ရန္ ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ 
Posted: 27 Jul 2012 05:44 AM PDT
ရွမ္းျပည္ နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေက်ာက္မဲၿမဳိ႕၌ မီတာေလွ်ာက္ ထားမႈ ကုန္က်စရိတ္ ထက္အေထြေထြ ကုန္က်စရိတ္က    ပုိမုိမ်ားျပားေနျခင္း ေၾကာင္႔အခက္အခဲ မ်ားျဖစ္ေပၚ လ်က္ရွိေၾကာင္း မီတာေလွ်ာက္ ထားသူမ်ားထံက သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ေက်ာက္မဲၿမဳိ႕ေဒသ ဖြံ႔ၿဖဳိးမႈအတြက္ လွ်ပ္စစ္မီးရ ရွိႏိုင္ရန္အိမ္ သုံးမီတာ (၇၅၀၀)လုံး ခန္႔ခ်ထား တပ္ဆင္ ေပးခဲ႔ၿပီး ထပ္မံခ်ထားေပးရန္ မီတာအလုံးေပါင္း (၅၀၀)ခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

 “ေဒသဖြံ႔ၿဖဳိးေရး အတြက္က မီးကအဓိကေလ အဲဒါေၾကာင္႔ မီတာေလွ်ာက္တဲ႔ သူေတြလည္းမ်ားတယ္။လာမယ္႔ ၾသဂုတ္လ ဆန္းပုိင္းမွာလဲ ထပ္ခ်ေပးဖုိ႔ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္”ဟု ေက်ာက္မဲၿမဳိ႕ ၿမဳိ႕နယ္လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာရုံးမွတာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာသည္။

ေက်ာက္မဲၿမဳိ႕တြင္ လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာရုံး တစ္ခုတည္းသာရွိၿပီးၿမဳိ႕တြင္း လွ်ပ္စစ္မီးျဖန္ ႔ေ၀ႏုိင္ရန္အတြက္ေရႊလီေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကန္းမွ အဓိကထား၍ လွ်ပ္စစ္မီးရယူျခင္းျဖစ္သည္။

“မီတာကသိပ္ အႀကာႀကီး မေစာင့္ရေတာ့ ဘူးဆိုေတာ့ လူတိုင္းစိတ္ ခ်မ္းသာႀကတာေပ့ါ။ ဒါေပမယ႔္ မီတာ(box)ထက္ကုိ ထပ္မံကုန္က်တဲ႔ေငြ က ပုိမ်ားေနေတာ႔ တပ္ဆင္ခေတြကုိ ရုံးက အခမဲ႔လုပ္ေပးသင္႔တယ္။ အခုကတပ္ဆင္က သက္သက္ မီတာအလုံးအတြက္က သက္သက္ဆုိေတာ႔ အဆင္မေျပဘူး” ဟုေက်ာက္မဲၿမိဳ႕ခံ မီတာတပ္ဆင္လုိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

မီတာေလွ်ာက္ထား တပ္ဆင္သံုးစြဲလုိသူမ်ားအေနျဖင္႔ အိမ္ေထာင္စုသန္းေခါင္းစာရင္း မိတၱဴ၊ မွတ္ပုံတင္မိတၱဴ၊ ေနရပ္လိပ္စာ အျပည္႔အစုံႏွင္႔ေငြက်ပ္ သုံးေထာင္ျဖင္႔ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီး မီတာတပ္ဆင္ခြင္႔အေၾကာင္းၾကား စာရရွိပါက ေငြက်ပ္ ကုိးေသာင္းေပးသြင္းကာ မီတာတပ္ဆင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

“မီတာေလွ်ာက္တာကကုိးေသာင္း တစ္သိန္းေလာက္ပဲ ကုန္တယ္။ဒါေပမယ္႔တပ္ဆင္ခကမီးတုိင္နဲ႔ အိမ္နဲ႔ ေ၀းတယ္ဆုိရင္၂ေသာင္း -၂ေသာင္းခြဲေလာက္ေပးရတယ္။ၿပီးေတာ႔ ႀကဳိး ၆ေသာင္းခြဲ ေလာက္ရွိတယ္။ ၿပီးေတာ႔အိမ္ထဲမွာဆင္တာႀကဳိးေခြးဖုိးနဲ႔ တပ္ဆင္ခက ၄ေသာင္းခြဲ ေလာက္ေပးရတယ္။ အဲဒါေၾကာင္႔အကုန္လုံးေပါင္းလုိက္မယ္ဆုိရင္ ၁သိန္း ၂ေသာင္း ေလာက္ကုန္တယ္”ဟုေက်ာက္မဲ ၿမဳိ႕ေပၚမွမီတာတပ္ဆင္ၿပီး သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာရုံးသုိ႔ ေပးသြင္းရေသာ ေငြက်ပ္ကုိးေသာင္းမွာမီတာ(Box)အတြက္သာ ျဖစ္ၿပီး မီးတုိင္မွသြယ္တန္းသည္႔ ႀကဳိးေခြ၊အိမ္တြင္းမီးႀကဳိးမ်ားအတြက္ ထပ္မံကုန္က်ကာ၊ မီးႀကဳိးအတြက္ က်ပ္ရွစ္ေသာင္း ၀န္းက်င္၊ ေနအိမ္ႏွင္႔ မီးတုိင္အကြာအေ၀း ေပၚမူတည္ၿပီးသြယ္တန္းခ က်ပ္(၂)ေသာင္း ၀န္းက်င္၊ အိမ္တြင္း သြယ္တန္းခ မီးတစ္ပြင္႔လွ်င္(၂)ေထာင္ က်ပ္ အၾကမ္းဖ်င္းကုန္က်ေၾကာင္း သိရသည္။

ေနၿဖဳိးျမင္႔ ရွမ္း/ေျမာက္- (ျမစ္မခ-ေက်ာက္မဲ)
by Myit Makha Mediagroup

Posted: 27 Jul 2012 05:22 AM PDT
ျပည္ၿမိဳ႕ မြတ္ဆလင္ သခိ်ဳၤင္းအား ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမႈးႏွင္႔ စည္ပင္က ေျပာင္းေရႊ႕ခိုင္းျခင္း အေပၚတြင္ ျငင္းဆန္လ်က္ ရွိၿပီးႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရမွ တရား၀င္ စာထုတ္ေရႊ႕ခိုင္းမွ ေရႊ႕ေျပာင္းေပး မည္ဟုအစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္မ်ား ထံက သိရွိရသည္။

၎သခိ်ဳၤင္း တည္ရွိရာ ေနရာသည္ စည္ပင္သာယာ ဥပေဒမွျပ႒ာန္း ထားခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရိွေၾကာင္းႏွင္႔ အျခားေနရာ သို႔ေျပာင္းေရႊ႕လွ်င္ အဆင္ေျပႏိုင္မည္ မဟုတ္ဟု----

 သတင္းအျပည့္ အစုံဖတ္ရန္ ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ
Posted: 27 Jul 2012 05:28 AM PDT
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းရိွ ရုိဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္မ်ား အေပၚ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနျခင္းကုိ လက္စားေျခ သည့္ အေနျဖင့္ ပါကစၥတန္ ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာသံရံုးႏွင့္ ျမန္မာ့ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကုိ တုိက္ခိုက ္သြားမည္ဟု ပါကစၥတန ္တာလီဘန္ လက္နက္ကုိင္ စစ္ေသြးၾကြ အဖြဲ႕ ့Tehreek-e-Taliban(TTP) က ၿခိမ္းေျခာက္---

သတင္းအျပည့္ အစုံဖတ္ရန္ ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ
Posted: 27 Jul 2012 05:05 AM PDT
ဒီေန့က်င္းပတဲ့ ျပည္သူ့လြွႊတ္ေတာ္မွာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားရဲ့ အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္တဲ့ ဥပေဒျပ႒ာန္းေပးဖို့ အဆိုကို ကန့္ကြက္သူမ႐ွိဘဲ အတည္ျပုလိုက္ပါတယ္။

အဲဒီအဆိုကို ႐ွမ္းျပည္နယ္ ကြတ္ခိုင္ျမို့နယ္ ျပည္သူ့လြွႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးတီခြန္ျမတ္ တင္သြင္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

မေန့က လြွႊတ္ေတာ္မွာ​ အဲဒီအဆိုကို​ ​ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က​ ​ေထာက္ခံ ​ေဆြးေနြးရာ ျပည္နယ္ေတြမွာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ရာခိုင္နႈန္းျမင့္မားတာကို ကိန္းဂဏန္း အေထာက္အထားနဲ့ တင္ျပခဲ့သလို တန္းတူညီမွ်ေရးအတြက္ ဥပေဒေတြကို လုိအပ္သလို ျပုျပင္ျပ႒ာန္းဖို့ လိုတယ္လို ့---

 သတင္းအျပည့္ အစုံဖတ္ရန္ ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ

ဦးသိန္းညြန္ ့Posted: 27 Jul 2012 05:28 AM PDT
ေသဆံုးသြားတဲ့ ျမန္မာေ႐ြွႊ့ေျပာင္းအလုပ္သမား ကုိထူးနုိင္
ထုိင္းနုိင္ငံ ဆံုခရာခရိုင္ ရာနြတ္ေဒသမွာ႐ွိတဲ့ CPF ပုဇြန္စက္ရံုက ျမန္မာေ႐ြွႊ့ေျပာင္း အလုပ္သမား ၃ ဦး ေသနတ္နဲ့ ပစ္ခတ္ခံရျပီးေနာက္ က်န္တဲ့ ျမန္မာအလုပ္သမားေတြ အလုပ္မဆင္းရဲၾကေတာ့ဘူးလုိ့ ပုစြန္စက္႐ုံ အလုပ္သမားေတြက ေျပာပါတယ္။

ဒီလ ၂၅ ရက္ေန့ မနက္အေစာပုိင္းက ရာနြတ္ေဒသမွာ႐ွိတဲ့ CPF ပုစြန္စက္ရံုက ျမန္မာအလုပ္သမား ၃ ဦးဟာ အခ်ိန္ပုိအလုပ္ဆင္းျပီး အေဆာင္ကုိ ျပန္ေရာက္ခ်ိန္ စကားေျပာေနတုန္း မ်က္နွာဖံုးစြပ္ ဆုိင္ကယ္စီး ေသနတ္သမား နွစ္ဦးရဲ့ ၀င္ေရာက္ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ မစပယ္ျဖူ (ေခၚ) မအိစံနဲ့ ကုိေအာင္ေအာင္တုိ့ နွစ္ဦး ေသဆုံးသြားခဲ့ျပီး ကုိခင္ေမာင္ထြန္းကေတာ့ ဆြန္ခလာေဆး႐ုံမွာ ကုသမႈ ခံယူေနရတယ္။

ဒီလူသတ္မႈ အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့ျပီးတဲ့ ေနာက္ပုိင္း ပုစြန္စက္႐ုံက ျမန္မာအလုပ္သမားေတြ ေၾကာက္လန့္ကုန္ျပီး အလုပ္မဆင္းရဲၾကေတာ့ဘူးလုိ့ အလုပ္သမားတဦးက ေျပာပါတယ္။

“သူတို့က ျပန္ဆင္းခုိင္းတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာျပည္သားအားလံုးက မဆင္းေတာ့ဘူး။ ဒါက အိမ္မွာထို္င္ေနရင္း အလုပ္လြွႊတ္ခ်ိန္ၾကီးျဖစ္တာဆိုေတာ့ မလုပ္ရဲေတာ့ဘူးေလ။ လူေတြက ေၾကာက္ေနၾကတယ္ေလ။ ဘာျပဿနာတစံုတရာမွ မ႐ွိခဲ့ဘဲ ျဖစ္တာဆုိေတာ့ ပိုေၾကာက္ေနတာ။”

အဲဒီစက္႐ုံမွာ ျမန္မာအလုပ္သမား ၃၀၀ ေလာက္႐ွိပါတယ္။ ဒီအခင္းျဖစ္ပြားမႈ ေနာက္ပုိင္း ျမန္မာအလုပ္သမားတခ်ဳိ့က သူတုိ့ကုိ အလုပ္ေနရာ ေျပာင္းေပးဖုိ့ ေတာင္းဆုိတဲ့အတြက္ အလုပ္႐ွင္က ၁၅ ေယာက္ကုိ အလုပ္ေနရာ ေျပာင္းေပးခဲ့ပါတယ္။

က်န္အလုပ္သမားေတြကလည္း သူတုိ့ကုိ အလုပ္ေရာေျပာင္းေပးဖုိ့ ေတာင္းဆုိထားတယ္လုိ့ အလုပ္သမားအေရး ကူညီေပးတဲ့ ဦးထူးခ်စ္က ေျပာပါတယ္။ ဆြန္ခလာခ႐ုိင္က အလုပ္သမား ေသဆုံးမႈရဲ့ အမႈေတြကုိ စံုစမ္းစစ္ေဆးေနဆဲလုိ့ သိရပါတယ္။

ထုိင္းနုိင္ငံေတာင္ပုိင္း ဖန္ငခ႐ုိင္ ထုိင္းမြန္ျမို့နားက ရာဘာျခံမွာ ေသနတ္ဒဏ္ရာ ၆ ခ်က္နဲ့ ေသသြားတဲ့ ကုိထူးနုိင္ရဲ့အမႈနဲ့ ပတ္သက္ျပီး တရားခံလုိ့ ယူဆရသူ ၁ ဦးကုိ နယ္ေျမခံရဲက ဖမ္းဆီးထားတယ္လုိ့လည္း ဦးထူးခ်စ္က ေျပာပါတယ္။

မေန့တုန္းကလည္း ဖန္ငခ႐ုိင္ ပကြက္ထုံးျမို့နယ္က ရာဘာျခံတခုမွာလည္း အသက္ ၄ နွစ္အ႐ြယ္ ျမန္မာကေလးမေလး ၁ ဦး ေသဆုံးသြားတယ္လုိ့ ဆုိပါတယ္။ အမႈ အေသးစိတ္ကို ရဲက လုိ္က္လံစုံစမ္းဆဲပဲလုိ့ ဦးထူးခ်စ္က ေျပာပါတယ္။

by ေနာ္နုိရင္း  - ဒီဗီြဘီ

Posted: 27 Jul 2012 04:49 AM PDT
မေကြးတိုင္း ပြင့္ျဖူျမို့နယ္တြင္းက ေက်း႐ြာတ႐ြာမွာ လူအုပ္စုလိုက္ ၀ိုင္း၀န္းထိုးခုတ္လို့ လူ ၁ ဦး ေသဆုံးျပီး ၁ ဦး ဒဏ္ရာရခဲ့တဲ့အမႈမွာ လူသတ္မႈနဲ့ သံသယ႐ွိသူ ၂ ဦးကို ရဲက ဖမ္းဆီးအမႈဖြင့္ထား ပါတယ္။

ပြင့္ျဖူျမို့နယ္ သမန္းရင္းေက်း႐ြာသား ဦးရဲ၀င္းနဲ့ အေဖာ္ ဦးၾကည္ေမာင္တို့ဟာ  ဇူလိုင္ ၂၅ ရက္ မနက္ ၉ နာရီခြဲက ေက်း႐ြာဘုန္းၾကီးေက်ာင္းကေန  ဆိုင္ကယ္နဲ့ အျပန္လမ္းမွာ ထိုးခုတ္ခံခဲ့ရတာပါ။

ဦးေခါင္းတ၀ိုက္ ဓားဒဏ္ရာဗရပြနဲ့ ဦးရဲ၀င္းဟာ ေဆး႐ုံအသြား လမ္းမွာတင္ ေသဆုံးခဲ့ျပီး ဦးၾကည္ေမာင္ကေတာ့ လက္ေခ်ာင္း ၃ ေခ်ာင္း ဓားဒဏ္ရာနဲ့ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ခဲ့ပါတယ္။

ဦးၾကည္ေမာင္က အကူအညီေတာင္းလို့ ႐ြာသားေတြ ထြက္လိုက္တဲ့အခါ သတ္သူေတြကို မျမင္ေတြ့ေတာ့ေပမယ့္ ဦးရဲ၀င္း အသက္မထြက္ခင္ ေျပာဆိုခ်က္နဲ့ ဦးျမင့္ၾကည္တို့ရဲ့ ေျပာဆိုခ်က္အရ ရဲက ဦး၀င္းေမာ္နဲ့ ဦးထြန္းထြန္းဆိုသူ ၂ ဦး အပါအ၀င္ ၈ ဦးကို အမႈဖြင့္ပါတယ္။

ဒီအေၾကာင္းကို ပြင့္ျဖူအန္အယ္လ္ဒီဥကၠ႒ ဦးေအာင္၀င္းက “ကိုရဲ၀င္းကုိ ကုိေဌးေအာင္က ဆြဲျပီး ကုန္းေပၚတင္တယ္။ ျပီးေတာ့ ခ်က္ခ်င္းေမးတာ ဘယ္သူေတြလဲ ဘယ္သူေတြလဲဆုိျပီး၊ ကုိရဲ၀င္းက မေသခင္ေလးမွာ ဟိုေကာင္ ၀င္းေမာ္တုိ့အဖြဲ့ ၈ ေယာက္လုိ့ ေျပာသြားတယ္။ အဲလုိေျပာျပီး ေဆး႐ုံပုိ့ဖုိ့ လုပ္ၾကတယ္။ လွည္းနဲ့တင္ျပီး လမ္းခုလတ္မွာ ဆံုးသြားတယ္”လုိ့ ေျပာပါတယ္။

၀ုိင္း၀န္းထုိးခုတ္သူ ၈ ဦးဟာ သရက္ကုန္း၊ သမန္းရင္းနဲ့ သမုန္းကုန္း ႐ြာေတြက ျဖစ္တယ္လို့ ဆိုပါတယ္။

ပြင့္ျဖူျမို့နယ္ရဲက ညတြင္းခ်င္း ဦး၀င္းေမာ္နဲ့ ဦးထြန္းထြန္းအပါ၀င္ ၄ ဦးကို ဖမ္းဆီးျပီးေနာက္ ကိုအုန္းေ႐ြွႊနဲ့ ကိုတင္လင္းတို့ ၂ ဦးကုိ ျပန္လြွႊတ္ေပးပါတယ္။

အသက္ ၅၀ ခန့္အ႐ြယ္ ဦးရဲ၀င္းဟာ သမန္းရင္းေက်း႐ြာမွာ လူထုနစ္နာတဲ့ကိစၥကို မဟုတ္မခံ တင္ျပတုိင္တန္းေလ့႐ွိသူ အန္အယ္လ္ဒီ အဖြဲ့၀င္တဦး ျဖစ္ပါတယ္။

အရင္က မီတာေဘာက္ဖိုးေငြယူျပီး ေငြစာရင္းမ႐ွင္းတဲ့အေပၚ ဦးရဲ၀င္း ဦးေဆာင္တိုင္တန္းတဲ့ကိစၥတခုေၾကာင့္ ဦး၀င္းေမာ္ဟာ ေခၚယူစစ္ေဆး ခံေနတယ္လို့ ဆိုပါတယ္။

ဖမ္းခံရတဲ့ ဦး၀င္းေမာ္ဟာ မေကြးတိုင္း လယ္ဆည္၀န္ၾကီး ဦးေအာင္နိုင္ရဲ့ တပည့္လက္သားတဦးလို့ ႐ြာသားေတြက ေျပာျပၾကပါတယ္။

အခင္းျဖစ္ျပီး နာရီပိုင္းအၾကာမွာ ပြင့္ျဖူျမို့နယ္နဲ့ ေက်ာက္ေတာ္ ေက်း႐ြာၾကား က ေမာင္ေတာၾကီးေက်း႐ြာေတာစပ္မွာ တိုင္းလယ္ဆည္၀န္ၾကီး ဦးေအာင္နိုင္နဲ့ အဖြဲ့ကို ေမာ္ေတာ္ကားနဲ့တကြေတြ့ပုံ။ ေမာင္ေတာၾကီး႐ြာဟာ ဦးေအာင္နိုင္ရဲ့ အေျချပုေဒသျဖစ္လို့ အဲဒီကို ရဲက သတင္းအရ သြားေရာက္႐ွာရာမွာ ေမာင္ေတာၾကီး႐ြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး အိမ္တြင္းကို ဆိုင္ကယ္ ၁ စီးနဲ့ လူ ၃ ဦးေရာက္လာျပီး ရဲက ၀င္ေရာက္႐ွာေဖြရာမွာ တေယာက္မွ မေတြ့ပုံကို ဦးေအာင္၀င္းက ခုလို ႐ွင္းျပပါတယ္။

“ဆုိင္ကယ္တစီးနဲ့ လူ ၃ ေယာက္စီးျပီး ေမာင္ေတာၾကီးေက်း႐ြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ေမာင္လွအိမ္ထဲကုိ ၀င္သြားပါတယ္။ လူစိမ္းေတြ ဆိုျပီး သတင္းလာေပးလို့ ရဲေတြက လုိက္သြားတဲ့အခါမွာ ဆုိင္ကယ္ ၁ စီးပဲေတြ့ပါတယ္။ လူေတြက မ႐ွိေတာ့ပါဘူး။ ျဖစ္စဥ္က ဒါပဲ။”

ေသဆုံးသူ ဦးရဲ၀င္းဟာ အန္အယ္လ္ဒီစည္း႐ုံးေရးမႉးျဖစ္သလို အမ်ားျပည္သူ ေထာက္ခံမႈ ရထားသူျဖစ္ျပီး ဦး၀င္းေမာ္ကေတာ့ ျပည္ခိုင္ျဖုိးပါတီကျဖစ္ျပီး လြန္ခဲ့တဲ့ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပဲြ ကာလမွာလည္း အေခ်အတင္ေတြ ျဖစ္ခဲ့ၾကတယ္လို့ ဆိုပါတယ္။

အခင္းျဖစ္ပြားမႈ အေျခအေနေတြနဲ့ ပတ္သက္ျပီး ပြင့္ျဖူရဲစခန္းကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းဖို့ ၾကိုးစားေပမယ့္ မရပါဘူး။

ဦးရဲ၀င္းရဲ့အေလာင္းကို မေန့က ဂူသြင္းသျဂၤိုဟ္ခဲ့ပါတယ္။ သူ့ဇနီးသည္နဲ့ တကၠသိုလ္ တက္ေရာက္ေနတဲ့ သမီးနဲ့ သားတဦး က်န္ရစ္ပါတယ္။

by ​ေအး​နိုင္ -  ဒီဗီြဘီ

Posted: 27 Jul 2012 04:40 AM PDT
လယ္ယာေျမအသိမ္းခံရမူ ့ေတြနဲ့ပက္သက္ပီးစံုုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ဖြဲ ့ဖိုု ့လြတ္ေတာ္က မဲခြဲ သေဘာတူ လိုုက္ပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုုသက္ DVB TV News

ရုပ္/သံ ၾကည့္ရႈရန္ ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ 
Posted: 27 Jul 2012 04:36 AM PDT
ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး ၊ ေ၀ါျမိဳ.နယ္အတြင္းမွာ အသက္၁၀ နွစ္အရြယ္သာရွိေသးတဲ. ကေလးငယ္ကို အာဏပိုင္ အဖြဲ.အစည္းက သူခုိးလို. စြပ္စြဲျပီး ဖမ္းဆီးရိုက္နွက္မႈတစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ.ပါတယ္။ ေဒၚညိဳမာသက္ က သတင္းေပးပို.ထားပါတယ္။ DVB TV News

ရုပ္/သံ ၾကည့္ရႈရန္ ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ
Posted: 27 Jul 2012 04:25 AM PDT
မေကြးတုိင္း ပြင့္ျဖဴျမိဳ႕နယ္ သမန္းရင္းရြာမွာ အာဏာပုိင္ေတြရဲ႕ အဂတိ လုိက္စားမႈေတြကုိ ေဖာ္ထုတ္ေနတဲ့ NLD ပါတီ ေထာက္ခံသူတစ္ဦး ဗုဒၶဟူးေန႔ မေန႔က လုပ္ၾကံ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရမႈအတြက္ သံသယရွိသူ ၂ ဦးကို ရဲက ဖမ္းဆီးထားျပီ ျဖစ္ေပမယ့္ ဒီအမႈမွာ ပါဝင္သူေတြအျဖစ္ ေဒသခံေတြ၊ မ်က္ျမင္သက္ေသေတြက ေျပာဆုိေနၾကတဲ့ က်န္ရွိသူ ၆ ဦးကုိေတာ့ အေရးယူ ဖမ္းဆီးျခင္း မရွိေသးဘူးလုိ႔ သိရပါတယ္။
ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူ အားလံုးကုိ ဖမ္းဆီး အေရးယူမႈ မရွိတာေၾကာင့္ တျခားသူေတြကုိ ထပ္မံ အႏၱရာယ္ျပဳလာႏုိင္တဲ့ အေရးအတြက္ အင္မတန္ စုိးရိမ္ပူပန္ေနၾကရတယ္လုိ႔ ျမိဳ႕ခံ NLD ပါတီ၀င္ တစ္ဦးက RFA ကုိ ေျပာပါတယ္။
"ေက်းရြာလူထုက အရမ္းစိုးရိမ္ေနရတယ္။ ဘာေၾကာင့္ဆိုေတာ့ ႏွစ္ေယာက္က အခ်ဳပ္ထဲမွာ ရိွေသးတယ္ေလ။ ႏွစ္ေယာက္ပဲ ေရာက္ေသးတယ္။ က်န္တဲ့ ၆ ေယာက္က ေပ်ာက္ေနတယ္ေလ။ ေပ်ာက္ေနတယ္ဆိုတာ ဒီေကာင္ေတြက အခု ရြာမွာ ၾကိမ္းေနတယ္။ သူ႔ရဲ႕ သားသမီးေတြက။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ NLD အမာခံေတြေပါ့ေနာ္၊ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ျပန္ျပီး သတ္ပစ္မယ္ေပါ့ေနာ္။ ဒီေကာင္ေတြ မထားဘူးေပါ့။ အဲဒီလို ၾကိမ္းေမာင္းမႈ ရိွေနတယ္။ ဒါကို ရဲကလည္း ၾကားတယ္။ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈ မရိွဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ NLD ေတြမွာ လံုျခံဳမႈ မရိွဘူး။ ဖမ္းျပီးေတာ့ေပါ့။ ႏွစ္ေယာက္ကို ခ်ဳပ္ျပီး ႏွစ္ေယာက္ကို ျပန္လႊတ္လိုက္တယ္။ ဒါဟာ ဥပေဒနဲ႔ မညီဘူးေလ။ အမွန္တကယ္ဆိုရင္ ရံုးမွာတင္ျပီး စစ္ေဆးရမယ္ေလ။ အျပစ္ရိွတယ္၊ မရိွဘူးဆိုတာက ရံုးကပဲ ဆံုးျဖတ္ရမဲ့ ကိစၥေလ။ ရဲက ဆံုးျဖတ္ခြင့္ မရိွဘူးေလ။ အခုဒါက ကာယကံရွင္ေတြ မိသားစုက လံုးဝမေက်နပ္ဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမိဳ႕နယ္ကလည္း မေက်နပ္ဘူး။ ျပည္သူလူထုကလည္း မေက်နပ္ဘူး"
ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ပြင့္ျဖဴျမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းကုိ RFA က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာမွာ တယ္လီဖုန္း လက္ခံေျပာဆုိသူ ဝန္ထမ္းကုိ တျခား တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဆက္လက္ ေျဖၾကားျခင္း မျပဳဖုိ႔ ညႊန္ၾကားသံ ၾကားလုိက္ရျပီးေနာက္ တယ္လီဖုန္းလုိင္း အဆက္အသြယ္ ျပတ္ေတာက္သြားခဲ့ပါတယ္။
ဦးရဲ၀င္းရဲ႕ အေလာင္းကို စစ္ေဆးခဲ့တဲ့ ပြင့္ျဖဴျမိဳ႕နယ္ ေဆးရံုကုိ RFA က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာမွာ မိမိအေနနဲ႔ ဒီကိစၥကို ေျဖဆုိခြင့္မရွိဘူးလုိ႔ တာ၀န္က် ဆရာ၀န္တစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။ ဦးရဲ၀င္းရဲ႕ အေလာင္းကုိ ဒီကေန႔ ၾကာသပေတးေန႔မွာ ဂူသြင္းသျဂိဳလ္ခဲ့ျပီး လုိက္ပါပုိ႔ေဆာင္သူ (၈၀၀) ေလာက္ရွိတယ္လုိ႔ ေစာေစာက ေဒသခံက ေျပာပါတယ္။
"ဒီေန႔ ေန႔လည္ ၂ နာရီမွာ သံဃာေတြနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အသုဘကို သြားပါတယ္ခင္ဗ်။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ သြားတဲ့ အခါမွာ လိုအပ္တဲ့ အခ်က္အလက္အေထာက္အထားေတြကို ကြ်န္ေတာ္ မွတ္တမ္း လုပ္ခဲ့ပါတယ္"
ဦးရဲ၀င္းရဲ႕ ကုိယ္မွာ ဓားဒဏ္ရာ ၁၂ ခ်က္ ေတြ႔ရွိခဲ့ရေၾကာင္း ပြင့္ျဖဴျမိဳ႕နယ္ ေဆးရံုနဲ႔ နီးစပ္သူတစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။
မေကြးတုိင္း ပြင့္ျဖဴျမိဳ႕နယ္ သမန္းရင္းရြာမွာ အာဏာပုိင္ေတြရဲ႕ အဂတိ လုိက္စားမႈေတြကုိ ေဖာ္ထုတ္ေနတဲ့ NLD ပါတီ ေထာက္ခံသူတစ္ဦး ဗုဒၶဟူးေန႔ မေန႔က လုပ္ၾကံ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရမႈအတြက္ သံသယရွိသူ ၂ ဦးကို ရဲက ဖမ္းဆီးထားျပီ ျဖစ္ေပမယ့္ ဒီအမႈမွာ ပါဝင္သူေတြအျဖစ္ ေဒသခံေတြ၊ မ်က္ျမင္သက္ေသေတြက ေျပာဆုိေနၾကတဲ့ က်န္ရွိသူ ၆ ဦးကုိေတာ့ အေရးယူ ဖမ္းဆီးျခင္း မရွိေသးဘူးလုိ႔ သိရပါတယ္။
ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူ အားလံုးကုိ ဖမ္းဆီး အေရးယူမႈ မရွိတာေၾကာင့္ တျခားသူေတြကုိ ထပ္မံ အႏၱရာယ္ျပဳလာႏုိင္တဲ့ အေရးအတြက္ အင္မတန္ စုိးရိမ္ပူပန္ေနၾကရတယ္လုိ႔ ျမိဳ႕ခံ NLD ပါတီ၀င္ တစ္ဦးက RFA ကုိ ေျပာပါတယ္။
"ေက်းရြာလူထုက အရမ္းစိုးရိမ္ေနရတယ္။ ဘာေၾကာင့္ဆိုေတာ့ ႏွစ္ေယာက္က အခ်ဳပ္ထဲမွာ ရိွေသးတယ္ေလ။ ႏွစ္ေယာက္ပဲ ေရာက္ေသးတယ္။ က်န္တဲ့ ၆ ေယာက္က ေပ်ာက္ေနတယ္ေလ။ ေပ်ာက္ေနတယ္ဆိုတာ ဒီေကာင္ေတြက အခု ရြာမွာ ၾကိမ္းေနတယ္။ သူ႔ရဲ႕ သားသမီးေတြက။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ NLD အမာခံေတြေပါ့ေနာ္၊ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ျပန္ျပီး သတ္ပစ္မယ္ေပါ့ေနာ္။ ဒီေကာင္ေတြ မထားဘူးေပါ့။ အဲဒီလို ၾကိမ္းေမာင္းမႈ ရိွေနတယ္။ ဒါကို ရဲကလည္း ၾကားတယ္။ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈ မရိွဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ NLD ေတြမွာ လံုျခံဳမႈ မရိွဘူး။ ဖမ္းျပီးေတာ့ေပါ့။ ႏွစ္ေယာက္ကို ခ်ဳပ္ျပီး ႏွစ္ေယာက္ကို ျပန္လႊတ္လိုက္တယ္။ ဒါဟာ ဥပေဒနဲ႔ မညီဘူးေလ။ အမွန္တကယ္ဆိုရင္ ရံုးမွာတင္ျပီး စစ္ေဆးရမယ္ေလ။ အျပစ္ရိွတယ္၊ မရိွဘူးဆိုတာက ရံုးကပဲ ဆံုးျဖတ္ရမဲ့ ကိစၥေလ။ ရဲက ဆံုးျဖတ္ခြင့္ မရိွဘူးေလ။ အခုဒါက ကာယကံရွင္ေတြ မိသားစုက လံုးဝမေက်နပ္ဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမိဳ႕နယ္ကလည္း မေက်နပ္ဘူး။ ျပည္သူလူထုကလည္း မေက်နပ္ဘူး"
ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ပြင့္ျဖဴျမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းကုိ RFA က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာမွာ တယ္လီဖုန္း လက္ခံေျပာဆုိသူ ဝန္ထမ္းကုိ တျခား တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဆက္လက္ ေျဖၾကားျခင္း မျပဳဖုိ႔ ညႊန္ၾကားသံ ၾကားလုိက္ရျပီးေနာက္ တယ္လီဖုန္းလုိင္း အဆက္အသြယ္ ျပတ္ေတာက္သြားခဲ့ပါတယ္။
ဦးရဲ၀င္းရဲ႕ အေလာင္းကို စစ္ေဆးခဲ့တဲ့ ပြင့္ျဖဴျမိဳ႕နယ္ ေဆးရံုကုိ RFA က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာမွာ မိမိအေနနဲ႔ ဒီကိစၥကို ေျဖဆုိခြင့္မရွိဘူးလုိ႔ တာ၀န္က် ဆရာ၀န္တစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။ ဦးရဲ၀င္းရဲ႕ အေလာင္းကုိ ဒီကေန႔ ၾကာသပေတးေန႔မွာ ဂူသြင္းသျဂိဳလ္ခဲ့ျပီး လုိက္ပါပုိ႔ေဆာင္သူ (၈၀၀) ေလာက္ရွိတယ္လုိ႔ ေစာေစာက ေဒသခံက ေျပာပါတယ္။
"ဒီေန႔ ေန႔လည္ ၂ နာရီမွာ သံဃာေတြနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အသုဘကို သြားပါတယ္ခင္ဗ်။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ သြားတဲ့ အခါမွာ လိုအပ္တဲ့ အခ်က္အလက္အေထာက္အထားေတြကို ကြ်န္ေတာ္ မွတ္တမ္း လုပ္ခဲ့ပါတယ္"
ဦးရဲ၀င္းရဲ႕ ကုိယ္မွာ ဓားဒဏ္ရာ ၁၂ ခ်က္ ေတြ႔ရွိခဲ့ရေၾကာင္း ပြင့္ျဖဴျမိဳ႕နယ္ ေဆးရံုနဲ႔ နီးစပ္သူတစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။

RFA Burmese


Posted: 26 Jul 2012 10:43 PM PDT
ေနၿပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေၿမ ၿမိဳ႕ပတ္ယာဥ္လိုင္ေပၚ ပထမဆံုးအၾကိမ္ ခါပိုက္ႏွဳိက္ မႈ တစ္ခု ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ေန႕( အာဇာနည္ေန႔ )ပ်ဥ္းမနား-တပ္ကုန္း ေတာ္၀င္ယာဥ္လိုင္းေပၚတြင္ၿဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု သတင္းရရွိသည္။
ခါးပုိက္ႏွိုဳက္သူမွာ ေနၿပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေၿမ၊ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္၊သာယာ၀ွမ္းေက်းရြာ၊ က်ည္ေတာင္ အုပ္စုေနအသက္၂၁ႏွစ္ အရြယ္ရွိ သူရဟိန္းဆို သူၿဖစ္ၿပီး---

သတင္းအျပည့္ အစုံဖတ္ရန္ ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ
Posted: 26 Jul 2012 10:35 PM PDT
၂၆-၇-၂၀၁၂ (ၾကာသပေတး)၊ မြန္းလြဲ ၂း၃၀ ခန္႔တြင္ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းတကၠသိုလ္ ဂိတ္ေပါက္၀အေရွ႕တြင္၊ ဆိုင္ကယ္ကယ္ရီတစ္စီး၏မဆင္မျခင္ ေမာင္းႏွင္မႈေၾကာင့္ လက္ေထာက္ကထိက ဆရာမတစ္ဦးအား တိုက္မိၿပီးထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ားရိွခဲ့ပါသည္။

ဒဏ္ရာမ်ားရရိွခဲ့သည့္ ဆရာမအား သန္လွ်င္ေဆးရုံသို႔အေရးေပၚခ်က္ခ်င္းပိုေဆာင္ၿပီးလိုအပ္သည့္ စစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ကုသမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ စစ္ေဆးခ်က္ေတြအရ ဆရာမဟာ ဦးေခါင္းတြင္ဖူးေရာင္ဒဏ္ရာတစ္ခု၊ ၀ဲဖက္မ်က္ခုံးကြဲဒဏ္ရာတစ္ခု၊ လက္ႏွင့္ ေပါင္တြင္စုတ္ျပဲဒဏ္ရာမ်ား--

သတင္းအျပည့္ အစုံဖတ္ရန္ ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ

Posted: 26 Jul 2012 10:21 PM PDT
ယေန႔ က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ စတုတၳ ပံုမွန္ အစည္းအေ၀း
ယေန႔ က်င္းပမည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ စတုတၳ ပံုမွန္ အစည္းအေ၀း တြင္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ သဃၤန္းကြ်န္း မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းညြန္႔က
"ျမန္မာႏုိင္ငံ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ကာလတြင္ ႏို္င္ငံေတာ္ သမၼတ က အရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းအားလံုးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ မိန္႔ၾကားခဲ႔ၿပီးျဖစ္၍ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ပါ၀င္သည့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ လူ႔ အဖြဲ႔အစည္း (NGO) မ်ား ဖြ႔႔ဲစည္းေရးအတြက္ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေသာ အစုိးရ မဟုတ္ေသာ လူ႔ အဖြဲ႔အစည္း (NGO) မ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒတစ္ရပ္ ျပဌာန္းႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရအား ဤ လႊတ္ေတာ္မွ တိုက္တြန္းေၾကာင္း "
အဆိုကို တင္သြင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလႊတ္ေတာ္သို႔ သြားေရာက္သတင္းရယူေနသည့္ The Voice Weekly သတင္းေထာက္က သတင္းေပးပို႔သည္။

The Voice Weekly

Posted: 26 Jul 2012 10:17 PM PDT
မယ္ကမာၻရရွိခဲ႔သူ Miss Aishwarya Rai ၏ ဖက္ရွင္ဒီဇုိင္းဖန္တီးရွင္ Ms. Sherna မွ  Fashion Industry တြင္ ေအာင္ျမင္မႈ ဆြတ္ခူးႏုိင္မည္႔ တီထြင္ဖန္တီးမႈ လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဟာေျပာပို႔ခ်မည္

ေျပာင္းလဲလာသည္႔ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းႏွင္႔အတူ ထိပ္တန္း ဖက္ရွင္ဒီဇုိင္း မ်ားကို ဖန္တီးလုိသူမ်ားအတြက္ မယ္ကမာၻMiss Ashwariya Rai ၏ ဒီဇုိင္းဖန္တီး ရွင္မွ ရွင္းလင္းေျပာၾကားေပးမည္ျဖစ္ပါသျဖင္႔ Summit Parkview Hotel Ballroom တြင္ ဇူလုိင္ ၂၉ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔   ေန႔လည္ ၂နာရီမွ ၃နာရီအထိ က်င္းပျပဳလုပ္မည္႔ MDIS’s Open House တြင္ စိတ္၀င္စားသူ မည္သူမဆို အခမဲ႔ တက္ေရာက္ နားေထာင္ႏုိင္ပါသည္။

ဖက္ရွင္ပညာႏွင္႔ ပတ္သက္သည္႔ ဖန္တီးႏုိင္မႈစြမ္းရည္ႏွင္႔ ေစ်းကြက္ဆုိင္ရာ က်ယ္ျပန္႔မႈကုိ ျဖစ္ေစရန္ထုိးေဖာက္ရမည္႔နည္းလမ္းမ်ား၊ ကမာၻေပၚရွိ ဖက္ရွင္စတုိင္ႏွင္႔ အရည္အေသြးတုိ႔ကုိ စားသံုးသူထံ အေရာက္ပုိ႔ေပးရမည္႔ နည္းလမ္းေကာင္း မ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ေဟာေျပာမည္ျဖစ္သည္။ Ms. Shema မွ ဖက္ရွင္မ်ားကုိ ဖန္တီးရာ၌ အေရာင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္သုံးစြဲရာတြင္ အဆင္ေျပ ညီညြတ္မႈ၊ လုိက္ဖက္မႈ၊ တစ္ေရာင္ခ်င္းစီ၏ သီးသန္႔အဓိပၸာယ္ေဖာ္ညႊန္းမႈမ်ား၊ Ms. Sherna တက္ေရာက္ခဲ႔ေသာ ႏုိင္ငံတကာဖက္ရွင္ ရႈိးပြဲမ်ာမွ အေတြ႕အ ႀကံဳမ်ားစြာ ႏွင္႔ ဖက္ရွင္ဒီဇုိင္းဘာသာရပ္မ်ားကိုသင္ယူၿပီးေျမာက္ၿပီးေနာက္ အလုပ္အကုိင္အခြင္႔ အလမ္းမ်ား အေၾကာင္းကုိ ေဆြးေႏြးေျပာၾကား ေပးမည္ျဖစ္ ၿပီး၊ စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား CROWN Education ဖုန္း ၀၉ ၇၃၂ ၇၃၂ ၇၇ ႏွင္႔ ၀၉ ၅၀၈၅ ၁၈၅ တုိ႔တြင္ ဆက္သြယ္စာရင္းေပး တက္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။

Posted: 26 Jul 2012 10:30 PM PDT
ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္ ပန္းဆိုးတန္း ေလာကနတ္ ခန္းမတြင္ ဇူလိုင္ ၂၆ ရက္မွ ၂၉ ရက္ေန႔အထိ ျပဳလုပ္မည့္ အဆိုပါ ကာတြန္းျပပြဲတြင္ ကာတြန္းဆရာ ၇၇ ဦး ေရးဆြဲထားသည့္ ကာတြန္းကား ၁၆၈ ကားကုိ ျပသခြင့္ရခဲ႔ၿပီး ကာတြန္းဆရာ ေရႊဘို ႏွင့္ ကာတြန္းဆရာ အာယုတို႔၏ လက္ရာ--

သတင္းအျပည့္ အစုံဖတ္ရန္ ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ

အမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ဇနီးျဖစ္သူ ေဒၚခင္ၾကည္ ေဖါင္ေဒးရွင္းအတြက္ ဒုတိယ အႀကိမ္ ရံပံုေငြ ကာတြန္း ျပပြဲPosted: 26 Jul 2012 09:15 PM PDT
ဒီမုိကေရစီ အာဏာရွင္ စနစ္ျဖစ္ လာႏိုင္သည့္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသျကီး ဝန္ျကီးခု်ပ္ေနရာတြင္  တပ္မေတာ္ ဘက္သားကိုယ္စားလွယ္အားတာ ဝန္ေပး အပ္မည္ ဆိုပါက ယခုသြား ေနသည့္လမ္းေျကာင္းအေပၚအ ျမင္မရွင္းမႈမ်ားျဖစ္လာနိုင္ျပီး အုပ္ခု်ပ္ေရး ေနရာမ်ား လစ္လပ္ပါ ကတပ္မ ေတာ္ဘ က္မွသာ ခန့္အပ္ သည့္  အစဉ္အလာမ်ားျဖစ္လာမည္ ကိုစိုး ရိမ္ ေျကာင္း သဃၤန္းကြ်န္းမဲဆႏၵ နယ္မွတိုင္းေဒသျကီးလွြတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေက်ာ္က တိုင္း ေဒသ ျကီး နွစ္လပတ္ အစည္း အေဝး တြင္----

သတင္းအျပည့္ အစုံဖတ္ရန္ ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ


Posted: 26 Jul 2012 08:26 PM PDT
ၿပီးခဲ့တဲ့ သီတင္းပတ္က အိႏၵိယႏိုင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ၊ အာသံျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ လူမ်ိဳးေရး အဓိကရုဏ္းေတြမွာ အနည္းဆံုး (၄၁) ေယာက္ ေသဆံုး ခဲ့ရၿပီး ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းေတြမွာ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးလာသူေတြ ေထာင္ေသာင္းခ်ီၿပီး ေရာက္ရိွေနၾကပါတယ္။

Bodo ေတာင္ေပၚတိုင္းရင္း သားေတြနဲ႔ ေနာက္ထပ္၀င္ေရာက္ အေျခခ်လာတဲ့ ဘဂၤါလီ ----

သတင္းအျပည့္ အစုံဖတ္ရန္ ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...