Tuesday, July 10, 2012

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ဘာကုိတုိက္ခဲ့သနည္းဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးကုိ အရတုိက္ယူခဲ့ေသာ သူရဲေကာင္း အာဇာနည္ျဖစ္သည္ဟု ေႏွာင္းလူတုိ႔က အဓြန္ ႔ရွည္စြာ ရာဇ၀င္၌ စာတင္ၾကေပလိမ့္မည္။


သုိ႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္ တခု စဥ္းစာမိသည္။ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဘာကုိတုိက္ခဲ့သနည္း။
လြတ္လပ္ေရးအတြက္ တုိက္ခဲ့သည္ကား မွန္၏၊
သုိ႔ေသာ္စစ္စစ္ေပါက္ေပါက္ ရွာေဖြၾကည့္ပါဦး။
လြတ္လပ္ေရးအတြက္ သူဘာကုိတုိက္ခဲ့သလဲ။ဤအခ်က္သည္ စဥ္းစား၍ ေကာင္းေသာ  အခ်က္ျဖစ္သည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္စဥ္းစား၍ ၾကည့္သည္။ စာရွဳသူမိတ္ေဆြ---၊ မိတ္ေဆြ၌ အခ်ိန္ပုိရွိလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္အတူ လုိက္၍ စဥ္းစားၾကည့္ပါလား။ မိတ္ေဆြ စဥ္းစားခန္း ၀င္ေတာ့မည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မိတ္ေဆြ စဥ္းစားခန္း မ၀င္ေသးမီ မိတ္ေဆြက ပဏာမ အစမ္းသေဘာႏွင့္ ေတာင္ေတာင္ အီအီ ေငးေမာေနမိမည္ကုိ ကၽြန္ေတာ္ျမင္ေယာင္ ပါသည္။အကယ္၍ ဗုိလ္ခ်ဳပ္တုိက္ခဲ့ေသာ လြတ္လပ္ေရးစစ္ၾကီးသည္ အခ်ည္းအႏွီး ျဖစ္ခဲ့သည္ဆုိပါေတာ့။မိတ္ေဆြ ေတြးေပလိမ့္မည္။ အကယ္၍သာလြတ္လပ္ေရး တုိက္ပြဲၾကီးသာ မေအာင္ျမင္ဘဲရွိခဲ့ ပါလွ်င္ ယေန႔ အဖုိ႔၌ လြတ္လပ္ေရးသည္ ဘယ္သူ႔ေၾကာင့္ပဲ ရခဲ့သလုိလုိ ေဆာင့္ၾကြားၾကြားႏွင့္ အသားယူေနၾကေသာ ၊ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏ တုိက္ပြဲမွာ အသားယူေနၾကေသာ အျမတ္ထုတ္ေနၾကသူတုိ႔သည္ အဘယ္ပုံ ေနၾကလိမ့္မည္နည္း။“သူတုိ႔ သည္လုိပဲ အျမီးကုပ္ၾကမွာပါပဲ”ဟု မိတ္ေဆြ ေတြးမိေကာင္း ေတြးမိေပလိမ့္မည္။  


သုိ႔ေသာ္တခုရွိသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဘာကုိတုိက္ခဲ့သည္ ဟူေသာ အခ်က္ကုိနားလည္လွ်င္ ေဆာင့္ၾကြားၾကြား လုပ္စရာမလုိ။ အျမီးကုပ္ေနရန္လည္း အခြင့္ရွိ ေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ အမွန္မွာ လြတ္လပ္ေရးရျပီးသည့္ ေခတ္တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏ စိန္နားကပ္ အေရာင္ေၾကာင့္ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔မွာ ပါးေျပာင္၍ လက္ေနသည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏ ေတေဆး ေကာင္းလြန္း၍ ၀မ္းသက္သည္မဟုတ္ဘဲ ၊ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ က်ယ္ျခင္းေၾကာင့္ ၀မ္းလားသည္ဟု အယရွိေနျခင္း ျဖစ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဘာကုိ တုိက္ခဲ့၍ ၊ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ အဖုိ႔ ဘာအျမတ္ က်န္ရစ္သည္ကုိ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ မေတြးမိၾက။ကၽြန္ဳပ္တုိ႔အတြက္ အျမတ္ဟူသည္မွာ လုိင္စင္က် မက်၊ရာထူးရ မရ၊ လူထုအေပၚ ဗုိလ္က်ႏုိင္ မက်ႏုိင္ အရာရွိအေပၚ ၾသဇာေပးႏုိင္ မေပးႏုိင္၊ အခြင့္ အေရး ပုိရ မရ၊ စေသာ ေခ်ာက္ခ်ိ၊ေခ်ာက္ခ်က္ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ အမွီျပဳကာ တြက္ခ်က္၍ ရႏုိင္သမွ်သာ ျဖစ္ေပသည္။ 

မိတ္ေဆြ--ကၽြန္တာ္ႏွင့္အတူ လုိက္၍ စဥ္းစားၾကည့္စမ္းပါ။မိတ္ေဆြ၊ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ထားခဲ့ေသာ အရင္းမွ အျမတ္ကုိပင္ က်က် နန မထုတ္တတ္ေသးပါတကား။ဗုိလ္ဘ၀ ကားခ်ပ္မ်ားကုိ တခုစီလွန္ေလွာ၍ ၾကည့္ၾကစမ္းပါဦး။ဗုိလ္ခ်ဳပ္သည္ မွတ္ညဏ္ေကာင္းသည္မွန္၏။ စိတ္ရင္းေကာင္းသည္ မွန္၏၊ အမ်ိဳးကုိခ်စ္သည္ မွန္၏။ သုိ႔ေသာ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သည္ႏုစဥ္အခါက လူပ်င္း ကေလး တေယာက္ ျဖစ္ခဲ့၏။ဗုိလ္ခ်ဳပ္သည္ ဆံပင္ညွပ္ဖုိ႔ ပ်င္း၊အတန္းစာက်က္ဖုိ႔ ပ်င္း၏၊ အမ်ားတကာႏွင့္ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံဖုိ႔ ပ်င္း၏၊ ကုန္ကုန္ေျပာရေသာ္ထမင္းစားဖုိ႔ပင္ ခပ္ပ်င္းပ်င္း ျဖစ္သည္။ ငါ့၀မ္းပူဆာ မေနသာ၍သာ စားလုိက္ရသည္၊ ထမင္းမစားဘဲ ေန၍ရလွ်င္ ပ်င္းေသာေၾကာင့္စားမိလိမ့္မည္ မဟုတ္။


အၾကာင္းကုိမယုံလွ်င္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္အတၴဳပၸတိတုိ႔ကုိတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ျဖစ္သလုိေနတတ္ ထုိင္တတ္ပုံကုိၾကည့္၍ အကဲခတ္ေလ။ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္နီးစပ္သူတုိ႔သည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏ ညာဥ္ကုိ သိၾကေပသည္။ အကယ္၍ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သည္ ေလာကီစည္းစိမ္ တုိးပြါးမွဳကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ပ်င္းသူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ငယ္စဥ္ကပင္ ဥာဏ္ထုံသူျဖစ္ခဲ့ပါမူ၊လူပ်င္းဘ၀သည္ လူဖ်င္းဘ၀သုိ႔ သက္ေလွ်ာရဖုိ႔သာရွိသည္။သုိ႔ေသာ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏ သေႏၶစိတ္ဓါတ္ကား အပ်င္းဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္ေရးကုိ ေရွ ႔ရွဳေသာ စိတ္ဓာတ္ျဖစ္၏၊ထုိစိတ္ဓါတ္ေၾကာင့္ မလွဳပ္မရွက္ ေအးစက္စက္ေနတတ္သူသည္ စစ္ပညာကုိ အပူတျပင္း သင္ၾကားခံယူခဲ့သည္၊
လြတ္လပ္ေရး တုိက္ပြဲဆင္ပုံ ဆင္နည္းတုိ႔ကုိ ဖိႏွိပ္ခံရျခင္းဒဏ္၊ ပါးရုိက္ခံ ရျခင္း ဒဏ္တုိ႔ျဖင့္ လဲလွယ္ယူခဲ့သည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏ ေတာ္လွန္ေရးစိတ္ဓါတ္သည္ အပ်င္းဘ၀ကုိေတာ္လွန္၍ ၀ိရိယာအဓိက အျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ေအာင္ၾကံ ေဆာင္ခဲ့သည္။ 

ဗုိလ္သည္ မိမိ၏ လူပ်င္းစိတ္ဓါတ္ကုိ တုိက္ခုိက္ခဲ့သည္။ 

ဗုိလ္ခ်ဳပ္သည္ သူ၏ကုိယ္ကုိ တုိင္းျပည္အတြက္ ပူေဇာ္ထားသူျဖစ္ရကား သူ၏လူပ်င္း စိတ္ဓါတ္ကုိ တုိက္ခုိက္ရင္းမွ တုိင္းျပည္၏ အပ်င္းစိတ္ဓါတ္ကုိပါ တုိက္ခုိက္ခဲ့၏။ 

သုိ႔ေသာ္ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔သည္ ယေန႔အထိ လူပ်င္းဟုအေခၚခံရမည္ ကုိမၾကိဳက္ေသာ္လည္း ၀ိရိယ ေကာင္းစြာ မရွိေသး။ 

ဗုိလ္ခ်ဳပ္သည္ ဇြတ္သမား ျဖစ္၏၊ ဇြတ္သမားမ်ားသည္ မိမိအျမင္ကုိသာ အျမင္ဟု မွတ္ယူ တတ္သည္။ တဖက္သတ္ျဖစ္သည္။ တေစာက္ကမ္းသေဘာသာသာမွ် ျဖစ္၏။ ခပ္ရုိင္းရုိင္းစကားသုံးလွ်င္၊တေစာက္ကမ္း သေဘာသာသာမွွျဖစ္၏၊ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ မုိးမျမင္ေလမျမင္ ျဖစ္လာသည့္အခါ တဇြတ္ထုိး လုပ္တတ္ၾကသည္။ေရွ႔ေနာက္ ၀ဲယာထက္ ေအာက္ကုိ ျပန္မၾကည့္လုိ၊ “ငါေျပာတာဟုတ္တယ္၊ ငါလုပ္တာ မွန္တယ္” ဟူေသာ တဖက္သတ္ေတြးေတာခ်က္ျဖင့္ ဆင္ကန္းေတာတုိး  လုပ္ေလ့ရိွ၏၊ မိတ္ေဆြ စဥ္းစားရမွာ ပ်င္းလာျပီလား။မပ်င္းပါႏွင့္ဦး၊ မိတ္ေဆြတုိ႔ ၊ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ငယ္စဥ္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္လုိပဲ မဟုတ္လား၊။သုိ႔ေသာ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္သည္ ၾကီးမားေသာ ႏုိ္င္ငံေတာ္၏ တာ၀န္ကုိ ထမ္းရြက္သႏၷိဌာန္ ခ်မွတ္လုိက္သည့္ေန႔ကစ ၊သူ႔အျမင္ႏွင့္ကုိယ့္အျမင္ညွိႏွိဳင္းေသာ ဆင္ျခင္တုံ တရားတုိ႔ကုိ အျမဲတေစ ပင္လက္ကုိင္ထားႏုိင္ခဲ့သည္။ဗုိလ္ခ်ဳပ္သည္ အဆင္မျခင္ထင္ရာ စြတ္လုပ္ေသာ အမူ အက်င့္တုိ႔ကုိ ေတာ္လွန္တုိက္ခုိက္ခဲ့သည္။သုိ႔ေသာ္ မိတ္ေဆြႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ အျမတ္ထဲက အရွဳံးေပၚ ေနျပန္ျပီ။

`“လြတ္လပ္တဲ့အခါ၊ ျဖစ္ခ်င္ရာ ျဖစ္ကေရာ့၊ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ထင္ရာ ျမင္ရာ ဇြတ္တုိး လုပ္ၾကတာေပါ့။”ဤသုိ႔ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ ယူဆေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္ မဟုတ္ပါလား။ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း ေသာင္းက်န္းမွဳ အေထြေထြတုိ႔သည္ ေ၀ေ၀ဆာဆာ ရွိေနသည္မဟုတ္ ေလာ။စိတ္၏ေသာင္းက်န္းမွဳ--ကုိယ္၏ေသာင္းက်န္းမွဳ --ႏွဳတ္၏ ေသာင္းက်န္းမွဳ အေထြေထြတုိ႔ကား မဆုံးႏုိင္သည့္ ၈မုန္းခုိင္ၾကီးလုိ--။ဗုိလ္ခ်ဳပ္သည္ ႏုစဥ္က မွားခဲ့၏၊ “က်ဳပ္တုိ႔ တေတြ မွားတာေတြ ရွိခဲ့တယ္၊ မွားရင္လဲ ေစတနာနဲ႔ မွားတာပဲဗ်ာ့” ဟု တဖြဖြ ၀န္ခံခဲ့၏။ သုိ႔ျဖစ္ျငားလည္း အမွားေတာ္ပုံ အရပ္ရပ္တုိ႔ကုိ ေတာ္လွန္တုိက္ခုိက္၍ ၊အမွန္ေရာက္ေအာင္ ၾကံဆခဲ့၏။ ေျပာဆုိခဲ့၏၊ လုပ္ေဆာင္ခဲ့၏၊ ထုိ႔ေျကာင့္ လြတ္လပ္ေရး ပဏာမတုိက္ပြဲတုိ႔၌ ေျခေခ်ာ္လက္ေခ်ာ္ အမွားမ်ားရွိခဲ့ေစကာမူ၊“လြတ္လပ္ေရးကုိ တႏွစ္အတြင္း ရေစ့မယ္” ဟူေသာၾကဳံး ၀ါးခ်က္ အတုိင္း တိတိက်က် ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ ႏုိင္ခဲ့၏။ကၽြန္ေတာ္စဥ္းစားမိသည္၊ ယေန႔ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔သည္ အမွန္ကုိပင္လွ်င္အမွား၊ မွားအယြင္းယြင္း လုပ္ေနၾက သေလာ။ မိတ္ေဆြေကာစဥ္းစားမိပါစ။ မွန္သည္ကုိစဥ္းစားရသည္မွာ မ်ားစြာ မေကာင္းလွ၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ အမွန္အေၾကာင္း မိတ္ေဆြမစဥ္းစားလုိလွ်င္ မစဥ္းစားပါ ႏွင့္ေတာ့။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္သည္ စည္းကမ္းကလနား ဟူသည္ကုိ နားမလည္။ သူ႔ပုဆုိးဟူသည္မွာ သူ၀တ္ဖုိ႔၊ငါ့ပုဆုိးဟူသည္မွာ ငါ၀တ္ဖုိ႔ဟူေသာ အေျခခံစည္းကမ္းခ်က္ မွ်ပင္ မရုိေသ။ ပစၥည္းပစၥယတုိ႔ကုိ သူေနရာႏွင့္သူ မထားတတ္။ စကားကုိသူ႔ေနရာႏွင့္သူ ေျပာခ်င္မွ ေျပာသူ႔ယုံၾကည္ခ်က္ကုိ ေနရာ မေရြး ေျပာတတ္သည္။မခံခ်င္လွ်င္ လဲ၍ေသေပေရာ့။ သူေျပာခ်င္ရာေျပာ၊ သူလုပ္ခ်င္ရာ လုပ္မည္။တတ္သည္။ သုိ႔ေသာ္တႏုိင္ငံ လုံး၏ ကံၾကမၼာ ကုိဖန္တီးရမည့္ လုပ္ငန္းသေဘာသုိ႔ ေရာက္လာေသာအခါ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သည္ သူတပါးတုိ႔ႏွင့္လုံး၀မတူ။ စည္းကမ္းအလြန္ၾကီးလာသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ သူသည္သူ၏  အမ်ိဳးအေဆြႏွင့္ အေပါင္းအေဖာ္တုိ႔အား သူႏွင့္ရင္းႏွီးသည္ကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ မခ်ီးျမွင့္။ လုပ္ရည္ကုိင္ရည္ကုိအေၾကာင္း ျပဳ၍သာ ခ်ီးျမွင့္သည္။လုပ္ရည္ကုိင္ရည္မရွိ၍ ႏွိမ့္ခ်သင့္သူတုိ႔ကုိ သူ၏ အေဆြအမ်ိဳး အေပါင္းအေဖာ္ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ခ်မ္းသာမေပး။ ကာကြယ္မေပး။ ႏွိမ့္ခ်သင့္သူကုိ ႏွိမ့္ခ်ေပသည္။

စည္းမဲ့ ကမ္းမဲ့ အျဖစ္ကုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သည္ တုိက္ထုတ္ခဲ့သည္။ 

သုိ႔ေသာ္ မိတ္ေဆြ ၊ခင္ဗ်ားတုိ႔ ၊ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးေသာ ႏုိင္ငံတြင္ စည္းကမ္းဟူသည္မွာ အဘယ္နည္း။ကၽြန္ဳပ္တုိ႔သည္ လူသြားလူလာ လမ္းေဘး၌ အိမ္ရာတည္ေထာင္၍ ေနၾကသည္ မဟုတ္ေလာ။လမ္းမၾကီးေပၚ၌ မည္သူမဆုိ စည္းမဲ့ဲ့ကမ္းမဲ့၊မစင္စြန္႔ ႏုိ္င္ၾကသည္ မဟုတ္ေလာ။ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ သာမက၊ကၽြန္ဳပ္တုိ႔သာမက ကၽြန္ဳပ္တုိ႔၏ ဧည့္၀တ္ေက်ျပြန္မွဳအေပၚ မွီခုိေနၾကသည့္ ႏုိင္ငံၾကီးသားတုိ႔ပင္လွ်င္ ၊စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ ကုိယ့္ဘုိ႔သာလွ်င္ ကုိယ္အျမတ္ထုတ္ေနၾကသည္ မဟုတ္ေလာ။ကုိင္း--စာရွဳသူ မိတ္ေဆြ။စဥ္းစားလုိ႔ ရပါျပီလား။စဥ္းစားရမွာ ပ်င္းေသးလွ်င္ တေအာင့္ေလာက္နားလုိက္ပါဦး။ စာေရးသူအဖုိ႔မွာေတာ့ ေရွ ႔ဆက္ေရးရ မွာ ပ်င္း၍ -ပ်င္း၍လာေခ်ျပီ။ သုိ႔ေသာ္“ဒီေသာက္က်င့္ေတြ ေဖ်ာက္ရမယ္” ဟူေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏ စစ္ေၾကျငာခဲ့ေသာ အသံသည္ ကၽြန္ေတာ့္နားထဲတြင္ ၀င္ေနပါသည္။ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ဘာကုိ တုိက္ခဲ့သနည္း။


ေမာင္ထင္(ဗမာ့ ႏုိင္ငံေရး သုခမိန္ --မွ)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...