Monday, July 9, 2012

လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ လူမႈေတာ္လွန္ေရး ( ျမတ္သစ္ )


by Ye Myint Thu on Monday, July 9, 2012 at 10:06am 

လူမႈေရးတည္ၿငိမ္မႈကင္းမဲ့ရျခင္း၏အေၾကာင္းေတြထဲမွာ ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာဟခ်က္လည္း တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ဤျဖစ္စဥ္သေဘာတရားကိုတ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္ေတြသတိျပဳမိလာၾကသည္။ခ်မ္းသာႏွင့္ဆင္းရဲကိုလူတန္းစားတိုက္ပြဲဆင္ႏြဲျခင္းျဖင့္သာ ေအာင္ျမင္ရာ၏ဟု ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒက ယံုၾကည္ထားသည္။ လူတန္းစားတိုက္ပြဲကို ကိုင္စြဲထားခဲ့ေသာတ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ယခုအခါတြင္မူ ေတာ္လွန္ေရး၊လူမႈမတည္ၿငိမ္မႈမျဖစ္ေပၚေစေရးတို႔ကိုေရွာင္လႊဲရန္ႀကိဳးပမ္းလာေနၾကသည္။
ေမာ္၏ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ကို တိန္ေရွာင္ဖိန္၏ခ်မ္းသာ ရတာမဂၤလာဟူေသာအယူဆျဖင့္ အစားထိုး ခဲ့ၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ အႀကီးက်ယ္ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ခ်မ္းသာသူေတြမ်ားလာၾကသည္။
 ထိုခ်မ္းသာျြကယ္ဝသူေတြသည္အဆင့္ျမင့္အရာရွိေတြ၊ အာဏာပိုင္ေတြႏွင့္ လက္တြဲၿပီးခ်မ္းသာမႈကို တိုးပြားေစခဲ့သည္။
လူလတ္တန္းစားေတြလည္းပို၍မ်ားျပားလာသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ခ်မ္းသာသည့္ လူတန္းစားတို႔၏ လူေနမႈဘဝပံုစံကလည္း သိသိသာသာႀကီးဆိုသလို ကြဲျပားလာသည္။
ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၏ ဘဝကေတာ့ ဘာမွသိပ္မေျပာင္းလဲ။

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ အစိုးရႏွင့္စစ္တပ္ဟူေသာ ေထာက္သံုးေခ်ာင္းေပၚတြင္ရပ္ခဲ့ေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ပါတီႏွင့္စစ္တပ္သည္ ယခင္ကကဲ့သို႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ထင္ထင္ေပၚေပၚမပါဝင္ေတာ့။ အခန္းက႑အတန္ငယ္ေမွးမွိန္သြားသည္။ လံုးဝဥႆံုေတာ့ေပ်ာက္ကြယ္မသြားေသး။ ပါဝါႏွင့္ဥစၥာဓနတို႔ကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ား၊ ပါတီအႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ စစ္ဘက္အရာရွိႀကီးမ်ားက ခ်ဳပ္ကိုင္ထားေနဆဲ အျဖစ္ကလည္းေပ်ာက္ကြယ္မသြားေသး။ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ သူတို႔မိသားစုေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းေတြသည္ ဩဇာအာဏာကိုလည္းေကာင္း၊ ဥစၥာဓနေတြျဖစ္ေစသည့္စီးပြားေရးကိုလည္းေကာင္း ခ်ဳပ္ကိုင္ထားေနဆဲျဖစ္သည္။ ထိုေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းေတြကဆြစ္ဘဏ္မ်ားတြင္ေငြမ်ားအပ္ႏွံထားၾကသည္။ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ရွိေသာေက်ာင္းေတြမွာ စာသြားသင္ေစသည္။ ၿပီးေတာ့ႏိုင္ငံျခားသား အိမ္ျခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္ေတြႏွင့္ေပါင္းသင္းၿပီး အိမ္ျခံေျမေတြဝယ္ၾကသည္။ျပည္တြင္းမွာအိမ္ျခံေျမေဈးေတြ ကစားၾကသည္။ထိုထက္ပို၍ဆိုးတာကေတာ့ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕က ျပည္တြင္းမွာဩဇာအာဏာ
ႀကီးႀကီးမားမားရထားခ်ိန္တြင္ သူတို႔၏ ခ်စ္လွစြာေသာ ဇနီးမယားသားသမီးေတြက ျပည္ပႏိုင္ငံျခားသြားေရာက္လည္ပတ္၏။ေဈးဝယ္ထြက္ၾကသည္။ ေက်ာင္းသြားတက္ၾကသည္။ အဆိုးရြားဆံုး ကေတာ့ ႏိုင္ငံျခားမွာ ေျမေတြဝယ္၊အိမ္ေတြေဆာက္ထားၾကသည္။

ေက်းလက္ေနေတာင္သူ လယ္သမားေတြကေတာ့ စက္႐ံုေဆာက္ရန္လယ္ေတြ သိမ္းခံၾကရသည္။တိုက္ေတြေဆာက္ရန္ဆိုၿပီး လုပ္ငန္းရွင္ေတြကေျမေတြသိမ္းတာခံရသည္။တခ်ိဳ႕က်ေတာ့လည္း လယ္ယာလုပ္ငန္းအဆင္မေျပ၍ ၿမိဳ႕တက္ၿပီးၾကံဳရာက်ပမ္း လုပ္ကိုင္ေနၾကရသည္။ ေက်းလက္ကို စြန္႔ခြာလာၾကသည္။လယ္သမားေတြ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာ အဆမတန္မ်ားျပားလာသျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပမွာလည္း လူဦးေရေပါက္ကြဲမႈ ဒဏ္ ခံေနရသည္။ ၿမိဳ႕ျပလူတန္းစားေတြဘဝကလည္း သိပ္ၿပီး ထူးလွသည္ေတာ့ မဟုတ္။ သာမန္လူလတ္တန္းစားကေတာ့သာယာလွပသည့္အနာဂတ္တစ္ခုေရာက္လာလိမ့္ႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္၏ပေဒသာပင္ေခတ္ႀကီးေျမေပၚက ေပါက္လိမ့္ႏိုးႏွင့္ ထင္ထားခဲ့သမွ်သဲထဲေရသြန္ျဖစ္ၿပီးေနာက္လြတ္လပ္ပြင့္လင္းေသာဒီမိုကေရစီစနစ္ေပၚေပါက္လာလိမ့္ႏိုး
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကလည္းအရာမထင္ႏိုင္ေသး။
ခ်မ္းသာႀကြယ္ဝမႈ၏ အသီးပြင့္ကိုခံစားေနရသည္ကေငြရွင္မ်ား၊ အစိုးရ အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ တိုင္းတစ္ပါးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသာျဖစ္ေနသည္။ အက်င့္ပ်က္ျခစားထားေသာ အရာရွိႀကီးမ်ားက ျပည္ပတြင္သံုးစြဲထားသည့္ ပမာဏမွာေဒၚလာ ၁၂၀ ဘီလ်ံထိရွိသည္ဟု သတင္းရင္းျမစ္တစ္ရပ္က ဆိုထားသည္။

တ႐ုတ္မီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကိုယခင္ကထက္ ပို၍လြတ္လပ္စြာေဖာ္ျပခြင့္ျပဳၿပီဟု ဆိုထားသည့္တိုင္အာဏာပိုင္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ပါတီထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဇနီးမယားမ်ား၏ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကို ေဖာ္ျပခြင့္မရၾက။ မေဖာ္ျပၾက႐ံုမွ်မကေသးဖံုးဖိထားရသည္။

ခ်မ္းသာဆင္းရဲကြာဟခ်က္ အထူးအခြင့္ေရးရရွိထားသည့္အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ၎ တို႔၏မိသားစုမ်ားတို႔သည္ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒကို ျပက္ရယ္ျပဳေနသလိုအရင္းရွင္စီးပြားေရးစနစ္အတြက္လည္း အႏၱရာယ္ကိုစိန္ေခၚေနသည့္
လကၡဏာမ်ားျဖစ္ေနသည္။ပစၥည္းမဲ့ အာဏာရွင္စနစ္သည္ အလုပ္သမား၊လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ပညာတတ္ လူတန္းစားမ်ား၏ ဘဝသာယာေရးကို လံုးဝဥႆံုမဖန္တီးေပးႏိုင္ခဲ့။ ထိုကဲ့သို႔ပင္ အရင္းရွင္စနစ္ကို လုပ္ေဆာင္ရာတြင္လည္း လြတ္လပ္မႈ၊ ပြင့္လင္းမႈႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို အေျခခံျခင္းမျပဳဘဲ အာဏာရွင္စနစ္ လက္က်န္အယူအဆ၊ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းေကာင္းစားေရးအယူအဆ သို႔မဟုတ္ ပေဒသရာဇ္အယူဆတို႔ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပါဝါရယူၿပီးခ်မ္းသာေအာင္ ျပဳလုပ္ေနျခင္းေၾကာင့္အေျခခံအလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ ျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို လံုးဝေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မႈမျပဳႏိုင္သည့္အခ်က္ကို ျပည္သူမ်ားက နားလည္ သေဘာေပါက္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီကိုလိုလားေနသည့္ျပည္သူမ်ား၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို လိုလားသည့္အာဏာပိုင္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ သေဘာထားတင္းမာသူမ်ားဟုဆိုရမည့္ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒႏွင့္ ပါတီအေပၚ ယံုၾကည္ကိုးစားေနသူမ်ား၊ မိမိႏွင့္ မိမိေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားႏွင့္ခ်မ္းသာေရးသာအဓိကဟု လက္ခံထားသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ားသည္မၾကာမီၾကံဳေတြ႕ရမည့္အေနအထားပင္ျဖစ္သည္။ ေျပာင္းလဲမႈတစ္ရပ္ ကေတာ့ ျပဳရေပမည္။ မျပဳခဲ့လ်င္မူ . . .။

" ကြ်ႏု္ပ္တို႔အားလံုး ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ႀကိဳးေပး အဆံုးစီရင္ရမည္။
သို႔မဟုတ္ သီးျခားစီ ႀကိဳးေပးအဆံုးစီရင္ရလအံ့ " ... ဟူသည့္

ဘင္ဂ်မင္ဖရန္ကလင္၏စကားကိုသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရကိန္းဆိုက္ေပေတာ့မည္။

ျမ တ္ သ စ္
Ref; Wealth and Power;It's a family affair
Economist

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...