Friday, March 7, 2014

အမ်ိဳးသားေရးဆိုတာ...


အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓါတ္ဆိုသည္မွာ မိမိလူမ်ိဳးကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာစိတ္ဟု ကၽြန္ေတာ္ထင္သည္။ အမ်ိဳးသားေရးမွတစ္ဆင့္ မိမိလူမ်ိဳးဘာသာအေပၚ တန္ဖိုးထား၊ အေလးထားတတ္ေသာ စိတ္ဟု ယံုၾကည္မိပါသည္။ မိမိလူမ်ိဳးဘာသာအေပၚ ခ်စ္ခင္ေလးစား တန္ဖိုးထားတတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္မွတစ္ဆင့္ တိုင္ျပည္/ ႏိုင္ငံအေပၚ ခ်စ္ခင္ေလးစားတတ္ လာမည္ဟု ယံုၾကည္ရေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားေရးတရားသည္ တန္ဖိုးရွိျမင့္ျမတ္လွေပစြာ
ကိုလိုနီဖက္ဆစ္ စနစ္မွလြတ္ေျမာက္ခဲ့ရာ ပင္မအူလမ္းေၾကာင္း ဗမာတို႔၏ အေသြးအသား ရင္းႏွီးေပးဆပ္ခဲ့ၾကရာ ဘူမိနက္သန္ေနရာတစ္ခုလည္းျဖစ္ေလသည္။ အမ်ိဳးသားေရးတရားသည္ သာလြန္ျမင့္ျမတ္လွေပစြ။

(သို႔ေသာ္) ျမင့္ျမတ္ေသာ အမ်ိဳးသားေရးတရားသည္ အလြဲအသံုးမခ်မိဖို႔ လိုအပ္လွေပသည္။

၁၈၈၅ခုႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာမင္းသီေပါဘုရင္ပါေတာ္မူၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကိုလိုနီလက္ေအာက္ က်ေရာက္ခဲ့ၾကရာ ျမန္မာတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာ၊ စာေပ ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရး စသည္ ကိုလိုနီစနစ္ေအာက္တြင္ ယိုင္နဲ႔ၿပိဳလဲခဲ့ရသည္။ ဤတြင္ယိုင္နဲ႔ခဲ့ရေသာ ျမန္မာတို႔၏ လူေနမႈကၽြန္စနစ္တြင္ လံုးပါးပါးခဲ့ရေသာ ပညာေရးစနစ္ႏွင့္ သူ႔ကၽြန္ဘ၀မွလြတ္ေျမာက္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကေသာ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားအပါ၀င္ ေတာင္သူလယ္သမား၊ အေျခခံလူတန္းစား၊ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား မ်ားစြာပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓါတ္ စစ္မွန္စြာျဖင့္ နယ္ခ်ဲ႕တို႔အား တြန္းလွန္ခဲ့ၾကခ်ိန္တြင္အဂၤလိပ္တို႔ရဲ႕ မူေျပာင္းေသြးခြဲသပ္လွ်ိဳမႈ မ်ားႏွင့္လည္း ၾကံဳခဲ့ရေပသည္။ တြဲေရးခြဲေရးျပသနာတခ်ိဳ႕မွာ အခ်င္းခ်င္း ေသြးကြဲေအာင္ အဂၤလိပ္တို႔အေနႏွင့္ ကုလားဗမာအေရးကိုဖန္တီးခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္တြင္ ကုလားဗမာအေရး အဂၤလိပ္လက္ထက္မွ စတင္ေပၚေပါက္ခဲ့ေလသည္။ သို႔ေသာ္ ... စဥ္းစားတတ္ေသာ အေတြးေခၚရွိသူ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား ရန္သူအစစ္ ၿဗိတိသွ်ကို ျမင္ေအာင္ၾကည့္ႏိုင္ခဲ့ၾကရာ အဂၤလိပ္တို႔ ႀကိဳးစားလွည့္ကြက္ကိုမ၀င္ခဲ့ၾကဘဲ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုပါ၀င္ကာ ကိုလိုနီမွ ဖက္ဆစ္စနစ္ထိ ညီညြတ္စြာတိုက္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ၾကေပသည္။
(ဤကာစာၾကြင္းမွ်သာ)

(၂၁) ရာစုေႏွာင္းပိုင္းကာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသားေရးမ်ားထပ္မံ ေခတ္စားလာျပန္သည္။
ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ျပန္လည္အားတက္စရာျဖစ္ေပသည္။ ေကာင္း၏။မည္သို႔ဆိုေသာ္ ျမန္မာတို႔၏ လူေနမႈစနစ္ (၁၉၈၈) ေႏွာင္းပိုင္းကာလ၌ အဂၤလိပ္အုပ္စိုးစဥ္ကာလကထက္ပင္ နိမ့္က်သြားခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသားေရးျဖင့္ ျမန္မာတို႔၏ လူေနမႈစနစ္မ်ား ျပန္လည္ဦးေမာ့လာမည္ဟု ထင္မိသည္။

(၁) ပညာေရးနိမ္က်သြားခဲ့သည္။

(ပညာေရးစနစ္မ်ား အမ်ိဳးသားေရးျဖင့္ ျပန္လည္ဦးေမာ့ လာဦးမည္ဟု ထင္မိသည္။)

(၂)က်န္းမာေရးစနစ္ နိမ့္က်သြားခဲ့သည္။

(အမ်ိဳးသားေရးျဖင့္ က်န္းမာေရးစနစ္မ်ား ျပန္လည္ ဦးေမာ့လာဦးမည္ဟု ထင္မိသည္။)

(၃) ျမန္မာ့စီးပြားေရးစနစ္ နိမ့္က်သြားခဲ့သည္။

(အမ်ိဳးသားေရးျဖင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးျပန္လည္ ဦးေမာ့လာဦးမည္ဟု ထင္မိသည္။)

(၄)ဘာသာေရးဖိႏွိမ့္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခံရသည္။

(အမ်ိဳးသားေရးျဖင့္ ဘာသာေရး ပိုမိုျမင့္မားလာဦးမည္ဟုထင္မိသည္။ )

သို႔ေသာ္... ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကိုယ္တိုင္ေထာက္ခံအားေပးခဲ့မိေသာ အမ်ိဳးသားေရးသည္ ဤအခ်က္မ်ား၌
လံုး၀မပါ၀င္ခဲ့ပါေခ်။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံသည္ ကိုလိုနီကၽြန္၊ ဖက္ဆစ္ကၽြန္၊ စစ္ကၽြန္ဘ၀၌ ေပေအာင္ခံခဲ့ရေသာ ျပည္သူအမ်ားျဖစ္ခဲ့ေပသည္။အထက္ပါအခ်က္ေလးခ်က္အပါ၀င္ ဗမာမွမဟုတ္။ တိုင္းရင္းသားမွမဟုတ္။ လူမ်ိဳးျခားရယ္မွမဟုတ္ စနစ္ဆိုးကို ေတာ္ေတာ္ျဖတ္သန္းလာခဲ့ရသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံသည္ ဆင္ရဲမြဲေတမႈ အလုပ္လက္မဲ့ အေပါမ်ားဆံုး စနစ္ဆိုးဒဏ္အေတာ္ခံရဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္ခဲ့သည္။ တိုးတတ္မႈေႏွာင့္ေႏွးျခင္း မဟုတ္။ အာဏာရွင္စနစ္က်င့္သံုးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ မ်က္စိပိတ္နားပိတ္အဆင့္ေရာက္ကာ အေၾကာက္တရားျဖင့္ ရပ္တည္ခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထိုအရာမွစတင္ၿပီး တိုင္းျပည္ဘက္စံုခၽြတ္ျခံဳက်ကာ လူေမႊးလူေတာင္ ဗမာမေျပာင္ေတြ ျဖစ္ခဲ့သည္။
အထက္ပါအခ်က္(၄)ခ်က္သည္ မိမိလူမ်ိဳးဘာသာ တိုးတက္ျမင့္မားေစေရးအတြက္ ပင္မမွအေထာက္ကူ ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အမ်ိဳးသားေရးတရားစစ္လည္း ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္မိသည္။
အႏွီးအခ်က္(၄)ခ်က္သည္ အမ်ိဳးဘာသာအတြက္ အေျခခံအရင္းျမစ္ဟု ဆိုလွ်င္မွားႏိုင္မည္မရွိ။
(ထိုအခ်က္မ်ားအားရွင္းအံ့)

(၁) ပညာေရး
--------------
ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံ ပညာေရးစနစ္မွာ က်င့္သံုးေနတဲ့ ဓေလ့ေတြက ဆိုင္းဘုတ္ေတြမွာသာ ရွိပါတယ္။အမ်ိဳးသားစည္းကမ္းအစစာသင္ေက်ာင္းက။ပညာေရးျဖင့္ ေခတ္မွီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတတ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး တည္ေဆာက္အံ့။ ဆိုင္းဘုတ္ေတြ ေနရာတကာမွာ ျမင္ႏိုင္ေပမဲ့ ဆယ္ႏွစ္ေလာက္ အခ်ိန္ကုန္ပညာသင္လိုက္တယ္။ ကႀကီးခေကြး ဗၺည္းမွန္ေအာင္မေရးႏိုင္သူေတြရွိပါတယ္။ ဘြဲ႕ရသြားတယ္။ အဂၤလိပ္စာ (a)ကို ေျပာင္းျပန္ေရးတဲ့သူေတြ ေတြဘူးပါတယ္။ (ဋ) ဘယ္ဘက္လွည့္မွန္းအေသခ်ာမသိသူေတြရွိပါတယ္။ အခ်ိန္တန္ဘြဲ႕ရသြားပါတယ္။ ဘြဲ႕နဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့အလုပ္ကတျခား၊ လုပ္ရတဲ့အလုပ္ကဆိုက္ကားနင္း၊ စက္ရံုဆင္း ဒီလိုေတြလည္းရွိပါတယ္။ဘြဲ႕ရၿပီးရတဲ့ဘြဲလက္မွတ္ေခ်ာင္ထိုး ေခါင္းရြက္ဗ်ပ္ထိုးေစ်းေရာင္းစားေနရတဲ့သူေတြလည္း ဒုနဲ႔ေဒးပါ။ ပညာေရးစနစ္ကအာမခံခ်က္ေကာင္း တည္ေဆာက္မေပးႏိုင္ဘူး။ ဘြဲ႕ရၿပီးအိမ္မွာငုပ္တုပ္ထိုင္ၾက ဒီလိုလက္မွတ္ကိုင္ငုပ္တုပ္ပညာေရးစနစ္နဲ႔ ငၿပိန္းေတြေမြးထုတ္တဲ့ ပညာေရးစနစ္လိုျဖစ္ေနတယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ တခ်ိဳ႕တတ္ႏိုင္သူေတြက ျပည္ပမွာ ကေလးေတြကိုပညာသင္ေစေတာ့တယ္။ ေငြတတ္ႏိုင္သူေတြေပါ့။ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ပ်မ္းမွ် ႏိုင္ငံျခားထြက္ ပညာသင္ႏိုင္သူဦးေရ..... ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းထက္မပိုဘူးလို႔ ကၽြန္ေတာ္သံုးသပ္ပါတယ္။ သာမန္လက္လုပ္လက္စား ဆင္းရဲသားလူတန္းစား ဒီေလာက္ေပါေနတာဘယ္သူမွ ျမန္မာျပည္ပညာေရးအထင္မႀကီးလို႔ ႏိုင္ငံျခားထြက္ပညာသင္ဆိုၿပီး
လုပ္ေပးႏိုင္တဲ့ မိဘေတြ မရွိဘူး။ အဲ့ဒီေနာက္မွာ ပညာေရးကိုလူငယ္ကေလးေတြအေနနဲ႔ ဘြဲ႕ရလည္း ဘာမွမထူးဘူးဆိုၿပီး ပညာေရးကို လ်စ္လ်ဴရႈ႕ ၾကံဳရာက်ဘမ္းေတြလုပ္ၿပီး ဘ၀ကိုရုန္းကန္လာရေတာ့တယ္။ အတိုခ်ံဳးေ၀ဖန္တာပါ။ ပညာေရးနိမ့္က်မႈဟာ အမ်ိဳးသားေရးနဲ႔ေကာ မဆိုင္ဘူးလား.....?

(၂)က်န္းမာေရးစနစ္
---------------------
ဒီေနရာမွာ ေ၀ဖန္ရရင္လည္း တိုးတတ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားကို စံမျပဳဘဲ အေျခခံကိုသာေ၀ဖန္ပါရေစ။ အျခားႏိုင္ငံေတြမွာ က်န္းမာေရးအာမခံခ်က္ေတြရွိတာမေျပာဘူး။
ျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္က်င့္သံုးတဲ့ က်န္းမာေရးစနစ္ကိုအရင္ေျပာပါမယ္။ အေရးေပၚဌာနေတြဆိုတာ
ေသမဲ့သူ ထိခိုက္ဒဏ္ရာအျပင္းထန္ရသူေတြရွိပါတယ္။ အတြင္းလူနာေပါ့။ အစိုးရေဆးရံုထဲေတြမွာ
လူနာကေသြးထြက္လြန္ေနတယ္ ပတ္စရာပတ္တီးလိပ္မရွိဘူး။ ေဆးရံုမွာေဆးပစၥည္း၀ယ္ႏိုင္မွ။ တစ္ခုခုေသေအာင္ျဖစ္ ေဆးရံုတက္လို႔ ေသမဲ့လူနာမကလို႔ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေဆးထိုးအပ္၊ ပတ္တီးလိပ္၊ ေနာက္ဆံုးေသမဲ့လူနာအတြက္အသက္ကယ္ေဆးေတာင္ တတ္ႏိုင္မွ။ အလကားေဆးရံုမွာရတာ ကုတင္တစ္လံုးပဲရွိတယ္။ အေျခခံလူတန္းစားေတြ အားကိုးရတဲ့ ေဆးရံုေတြ ေတြ႕ဖူးပါတယ္။ လူနာတစ္ေယာက္အသဲသန္ဘယ္ေလာက္ျဖစ္ေနပါေစ...
ေငြမပါလို႔ကေတာ့ ေဆးရံုေရာက္လည္း ရွင္မယ္မထင္နဲ႔ ေသတာပဲ။က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေတြ စရိတ္မွ်ေပးေတြက ေဆးရံုနံရံေတြမွာ အခန္႔သား။ လုပ္ရပ္ေတြကတလြဲေတြ။ ပိုက္ဆံမပါဘဲ ေဆးရံုသြားတက္မိလို႔ကေတာ့ ေခြးေသေကာင္လိုဘယ္သူမွလွည့္မၾကည့္ဘူး။ ဆရာ၀န္ႀကီးေတြေဆးရံုမွာမေမွ်ာ္နဲ႔ အျပင္အထူးကုေဆးခန္းေတြမွာ။ အဲ့ဒီေတာ့ တခ်ိဳ႕က တစ္ခုခုျဖစ္ရင္ အစိုးရေဆးရံုေတြေၾကာက္လာတယ္။ ေငြတတ္ႏိုင္တဲ့သူ အထူးကုေျပးၾက။ မတတ္ႏိုင္ရင္... ေသခ်င္သလိုေသေပါ့ဗ်ာ။ ေဆးရံုေတြမွာ ရွိတာဆရာ၀န္ေပါက္စနေတြပဲရွိတယ္။
ေဆးရံု၀င္းေတြ၀င္ရင္ေတာင္ လူနာေတြ႕ဖို႔ အေပါက္ေစာင့္ကို ႏွစ္ရာေလာက္ေပးရေသး။ ဒီထက္ပိုၿပီး ေၾကာက္ဖို႔ေကာင္းလာတာက ျမန္မာျပည္ဟာ ကမာၻမွာကင္ဆာအျဖစ္ပြားဆံုး ဒုတိယႏိုင္ငံမွာ စာရင္း၀င္ေနတယ္ဆိုပဲ။ ဒါေကာအမ်ိဳးသားေရးနဲ႔မဆိုင္ဘူးလား။ ေၾကာက္စရာသိပ္ေကာင္းတယ္။

(၃) ျမန္မာ့စီးပြားေရးစနစ္
--------------------------
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ ပီျပင္စြာျဖစ္ေပၚလာေရးဆိုတဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ လက္သင့္ရာစားေတာ္ေခၚေတာ့တာပဲ။ မူလရင္းျမစ္ သယံဇာတ ေရႊ၊ ေၾကး၊ ေငြ၊ ေက်ာက္စိမ္း၊ ပတၱျမား၊ဓါတ္ေငြ႕၊ ေရထြက္ပစၥည္း၊ခ်ည္၊၀ါးကုန္ၾကမ္းေတြအကုန္ေပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္နဲ႔ အကုန္ေရာင္းတာပဲ။ ေရာင္းရတာအကုန္ဘာမွမက်န္ဘူး။ လူပါမက်န္ ေခြးအထိအကုန္ေရာင္းတယ္။ ၾကက္စူပင္စီမံကိန္း ဘိုင္အိုဒီဇယ္ထုတ္မယ္၊ ဆီအုန္းစိုက္မယ္ဆိုၿပီး ေတာေတြ ရွင္းထည့္တာ ၾကက္စူေတြ ဆီအုန္းေတြ ေပါက္မေပါက္ေတာ့ မသိဘူး။ ျမန္မာျပည္သစ္ေတာ အကုန္ကုန္တာပဲ။ ကုန္ၾကမ္းေပါၿပီး ကုန္ေခ်ာအတြက္ ဘာမွ၀ါယမစိုက္မထုတ္ႏိုင္ေတာ့ အကုန္ေရာင္းပစ္တာ ဘာမွမက်န္ဘူး။ အဲ့ဒီေနာက္မွာ ခရိုနီအရင္းရွင္ေတြတင္မက၊တရုတ္အရင္းရွင္ေတြပါ၀င္လာၿပီးသာမန္ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမွဳတ္ႏွံႏိုင္သူေတြ အေျခခံစီးပြားေရးသမားေတြ အကုန္လက္ေလွ်ာ့ၾကရတယ္။ ေငြပင္ေငြရင္းေတြ မတတ္ႏိုင္ၾကဘူး။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကလည္း လက္၀ါးႀကီးအုပ္စနစ္ျဖစ္ေနတယ္။ အဲ့ဒီမွာ ျမန္မာျပည္လူတန္းစားကလည္း အေတာ္ကြာဟလာတယ္။ ခ်မ္းသာၿပီး အာဏာရွိသူေတြသာ ပိုခ်မ္းသာလာၿပီး သာမန္လက္လုပ္လက္စားေတြ ေခ်ာင္ထိုးခံရကုန္တယ္။
အေျခခံဆင္းရဲသားေတာင္သူလယ္သမား လက္လုပ္လက္စားေတြလည္း မြဲသထက္မြဲလာတယ္။
ဒါေတြကေကာ အမ်ိဳးသားေရးနဲ႔မဆိုင္ဘူးလား.....?

(၄)ဘာသာေရး
---------------
ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံက ဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံပါ။ ဆရာေတာ္ေတြတရားေဟာတယ္။ ပါမစ္ရမွ။
ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြ ရဲစခန္းေတြပါမစ္ႀကိဳတင္ရတယ္။ ခြင့္ျပဳမွတရားေဟာခြင့္ရတယ္။
ဆရာေတာ္ေတြတရားေဟာတာ ဘာလို႔ပိတ္ပင္ခံရတာလည္း။ ဘာ့ေၾကာင့္လည္း။ ေရႊ၀ါေရာင္တုန္း ကလည္း ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္ေတြ သံဃာေတာ္ေတြ သံဃာအတုပါဆိုၿပီး စစ္ဖိနပ္နဲ႔နင္း။ နံပတ္တုတ္နဲ႔ရိုက္ သဃၤန္းဆြဲခၽြန္ၿပီး ေထာင္ထဲထည့္ခံရတာ။ ေတြးရင္ရင္နာစရာ။ ဒါေတြကေကာ ဘာသာလူမ်ိဳး အမ်ိဳးသားေရးနဲ႔မဆိုင္ဘူးလား။

အဲ့ဒီေတာ့ လက္ရွိအမ်ိဳးသားေရး၀ါဒ ေပၚလာတာ ဒါေတြအတြက္ ေထာက္ခံမိေပမဲ့ အမ်ိဳးသားေရးသာဘန္းျပတယ္။ အမ်ိဳးသားေရးအစစ္အမွန္စကား မၾကားရဘူး။ အမ်ိဳးသားေရးဆိုၿပီးေအာ္တယ္။ ေဒၚစုကိုပုတ္ခတ္တိုက္ခိုက္တယ္။ ကုလားမုန္းတီးေရး ေတြနဲ႔စလာတယ္။ တကယ္ျပည္သူေတြအတြက္ လိုအပ္တဲ့ အမ်ိဳးသားေရးစကားစစ္စစ္မၾကားရဘူး။ အမ်ိဳးသားေရးစစ္စစ္ဆိုတာ ဘာမွန္းလည္း ေသခ်ာေမးမရဘူး။ အမ်ိဳးသားေရးေအာ္ၿပီး လြတ္လပ္ေရးဖခင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ႕သမီး
ဗမာစစ္စစ္မိန္းမတစ္ေယာက္ကို ဆဲဆိုေနတယ္။ ေဒၚစုမေထာက္ခံ၊ မဲမရေရးသာဦးစားေပးလာၾကတယ္။ အထက္ကေျပာခဲ့သလိုပါပဲ။ အမ်ိဳးသားေရးစကားဆိုတာ
တန္ဖိုးရွိပါတယ္။ မြန္ျမတ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ .... အမ်ိဳးသားေရးေအာ္ၿပီး ေဒၚစုကိုဆဲဖို႔လုပ္တာကေတာ့ စစ္မွန္တဲ့အမ်ိဳးသားေရး ညစ္ႏြမ္းပါတယ္။
ေျပာရရင္အမ်ိဳးသားေရးစကားဒင္းတို႔လက္ထဲေရာက္မွရြံစရာျဖစ္သြားတာ ေတာ္ေတာ္ရင္နာဖို႔ေကာင္းပါတယ္။

ထက္တြန္႔တက္မဲ့သူမ်ား
အမ်ိဳးသားေရးအရျခံဳမ်ားအတြက္
ဖင္မွန္းေခါင္းမွန္းမသိ ေခတ္သစ္အလိုေတာ္ရိလုပ္မေနပါနဲ႔....။

ဥယ်ာဥ္မွဴး

၅.၃.၂၀၁၃

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...