Friday, March 28, 2014

ကၽြန္ေတာ္ ကန္႔ကြက္ပါတယ္ ..

၂၀၁၄- ဧျပီလမွစတင္ျပီး လူဦးေရစာရင္းေကာက္ယူတဲ့အခါ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးဆိုျပီး သတ္ မွတ္ေကာက္ယူမည့္အေၾကာင္းၾကားသိရတဲ့အခါ ကၽြန္ေတာ္ အလြန္ဘဲ စိတ္ပ်က္၊ စိတ္ညစ္သြား မိတယ္။အလြန္ အႏ ၱရာယ္ၾကီးျပီး မဆံုးနိဳင္တဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာမ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္ လာနိဳင္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ယံုပါတယ္။
ျမန္မာနိဳင္ငံသားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္စိုးရိမ္ပူပန္မွဳ႔ကို ရွင္းလင္းတင္ျပပါရေစ၊
ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္းသား ကရင္၊ရွမ္း၊ မြန္၊ ကခ်င္စတဲ့လူမ်ိဳးမ်ားဟာ အိမ္နီးခ်င္း တရုပ္၊ထိုင္းနိဳင္ ငံမ်ားမွာလဲ ရွိေနျပီး သူတို႔နိဳင္ငံထဲမွာ တိုင္းရင္းသားျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ တိုင္းျပည္နယ္နိမိတ္ ဆိုတာ ျခံစည္းရိုးမခတ္ခင္က လူသားမ်ား ျပန္႔ႏွံေနထိုင္ၾကတဲ့အတြက္ အခုလိုရွိေနျခင္းပါ။ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႔ အိမ္နီးခ်င္းနိဳင္ငံမ်ားနဲ႔ ဘဂၤလားေဒရွ္႔မွာလံုး၀ မရွိဘဲ ျမန္ မာနိဳင္ငံအတြင္းမွာသာ ရွိေနတဲ့ ထူးဆန္းတဲ့ လူမ်ိဳးျဖစ္ေနပါတယ္။
အသားအေရာင္ အေသြးအေမြး ကစျပီး ဘဂၤလားေဒရွ္႔နိဳင္ငံအတြင္းက စစ္တေကာင္းဘဂၤလီမ်ားနဲ႔ ထပ္တူထပ္မွ်တူပါတယ္။
ဘဂၤလာေဒရွ္႔နိဳင္ငံတြင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီမွာလဲ တိုင္းရင္းသားျဖစ္ေနတဲ့ ရခိုင္၊ျမိဳ၊ ခမီ၊ မရမာၾကီးတို႔ရွိပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးဆိုတာ (ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္က ထြက္ေျပးလာလို႔ လက္ခံထားရပါတယ္ဆိုတဲ့၊ ဒုကၡသည္ စခန္းမွလြဲျပီး) တစ္ျခားေနရာမွာ လံုး၀မရွိပါ။
ဦးႏု ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္တာ၀န္ယူစဥ္ ပါတီတြင္းအက္ကြဲေၾကာင္းထင္လာလို႔ ဦးရာရွစ္တို႔အၾကိဳက္လိုက္ရင္း ရိုဟင္ဂ်ာဆိုတဲ့လူမ်ိဳးအမည္ စတင္ေပၚေပါက္လာရတယ္ဆိုတာ သမိုင္းေလ့လာ သူတိုင္း သိၾကပါတယ္။ ဖဆပလအစိုးရရဲ႔ နိဳင္ငံေရးက်ားကြက္ အေရႊ႔မွားခဲ့တာပါ။
ေနာက္ပိုင္း မဆလပါတီေခတ္၊ စစ္အစိုးရေခတ္တို႔မွာ စီမံခန္႔ခြဲမွဳ႔ ညံ့ဖ်င္းျပီး အက်င့္ပ်က္ျခစား မွဳ႔ေတြေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔နိဳင္ငံအတြင္းမွာ အိမ္နီးခ်င္းတိုင္းျပည္မွ ခိုး၀င္ဘဂၤလီမ်ား သန္းခ်ီ ရွိေနျပီလို႔ သိရပါတယ္။ ဒါဟာ ကၽြႏ္ေတာ္တို႔အတြက္ ရတက္ မေအးျဖစ္ေစ ပါတယ္။ ျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္အစပိုင္း ဘူးသီးေတာင္ေမာင္းေတာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေမး၊ ဦးခင္ရီေျဖရာ မွာ ျပည္တြင္း မြတ္စလင္ ၁.၂ သန္းရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္၊ ၂၀၁၃-ခုႏွစ္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္ အေရးကိုယ္စားလွယ္ ကင္တားနားအစီရင္ခံစာကို အယ္ဂ်ားဇီး ယား သတင္းဌာန က ေဖာ္ျပရာ မွာ ျပည္တြင္းမြတ္စလင္ ၃-သန္း၊ နိဳင္ငံေရး ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအဆို ၇-သန္းရွိေနျပီး၊ ၾသစေတးလွ် သတင္းတစ္ခုမွာ ၁၃-သန္းရွိတယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒီအေရအတြက္ အမွန္ဘဲလားဆိုတာ ရန္ကုန္ျမိဳ႔လည္လမ္းမၾကီးမ်ားေပၚက ပလက္ေဖာင္းေစ်းသည္အေရအတြက္၊ တနသၤာရီနဲ႔ ရွမ္းျပည္အထိ ျမိဳ႔ရြာမ်ားမွ ဘဂၤလီဦးေရကို ခန္႔မွန္းၾကည့္ရင္ ဟုတ္နိဳးနိဳးထင္ရပါတယ္။ မၾကာခင္ ျပဳလုပ္မည့္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရာမွာ ရွင္းလင္းျပတ္သားဖို႔ လိုပါတယ္။
အဲဒီေတာ့ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးအျဖစ္ အစိုးရက စာရင္းသြင္းမိလွ်င္ -----
(၁) နိဳင္ငံတကာေရာက္ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုသူ ေလွစီးေျပးဒုကၡသည္မ်ားဟာ ျမန္မာနိဳင္ငံမွျဖစ္တယ္လို႔ ၀န္ခံရာ ေရာက္ပါလိမ့္မယ္။ သူတို႔ဟာ လူဦးေရ တစ္သန္းနီးပါးရွိနိဳင္ပါတယ္။ (ရိုဟင္ဂ်ာ အျဖစ္စာရင္းသြင္းခဲ့ရင္ ႔ဘဂၤလားေဒရွ္႔ ဒုကၡသည္စခန္းရွိ ဘဂၤလီမ်ားကိုလဲ လက္ခံရမွာေၾကာင့္ ) ရခိုင္ျပည္နယ္ ရွိဦးေရနဲ႔ေပါင္းရင္ တစ္သန္းခန္႔ရွိနိဳင္ပါတယ္။
(၂) ၂၀၀၈-ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္ပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္တဲ့အခါ၊ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ရပ္ အဆိုတင္သြင္း နိဳင္ဖို႔၊ အတည္ျပဳနိဳင္ဖို႔ လိုအပ္မဲဆႏၵအေရအတြက္ အလြန္မ်ားပါတယ္။ ၂၀၀၈-ေျခ/ဥ ကို ျပင္တဲ့အခါ၊ အဲဒီအခ်က္ကို အဓိကထားျပင္ၾကလိမ့္မယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။ ဒါဆို အဆိုျပဳ ခ်က္/ဥပေဒၾကမ္းအတည္ျဖစ္ဖို႔ မခဲယဥ္း နိဳင္တဲ့အလားအလာရွိပါတယ္။ လြယ္လြယ္နဲ႔ အဆိုျပဳ- အတည္ျဖစ္လာနိဳင္တဲ့ ဥပေဒ ၾကမ္း/အဆို ျပဳခ်က္ေတြရွိလာမွာပါ။
၂၀၀၈-အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၃ မွာ ျပည္နယ္ နယ္နိမိတ္ကိုျပင္ဆင္ရန္ အဆိုတင္ဖို႔၊ အတည္ျပဳဖို႔အေျခအေန မ်ားဟာလဲ မခဲယဥ္းေတာ့ပါ၊ အဲဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔နိဳင္ ငံအတြင္းမွာ ျပည္နယ္အသစ္၊ လူမ်ိဳးအသစ္တိုးလာျပီး လက္ရွိလူေနမွဳ႔ပံုစံ၊ ဘာသာေရး၊ ယဥ္ေက်းမွဳ႔ အမ်ိဳးသားစရိုက္လကၡဏာမ်ားေျပာင္းလဲသြားမွာပါ။ ၊ ဒါဟာ ျပည္တြင္း ဗုဒၶဘာသာရာႏွဳန္းလူမ်ားစုအတြက္ အလြန္ၾကီးမားတဲ့ ေျပာင္းလဲမွဳ႔ၾကီးကို ၾကံဳေတြ႔ရမွာပါ။တိုင္း ရင္းသားအခ်ိဳ႔ကလဲ လက္ခံမည္မဟုတ္။ ဒါဟာ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိပါးနိဳင္ပါတယ္။ ျပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္းအတြင္း ဘဂၤလားေဒရွ္႔သတင္းစာတစ္ေစာင္က ဘူးသီးေတာင္၊ေမာင္းေတာ ေဒ သကို ျမန္မာျပည္က ခြဲထြက္ျပီး ဘဂၤလားေဒရွ္႔နဲ႔ ပူးေပါင္းဖို႔ ႏွပ္ေၾကာင္းေပးလာတာကို စစ္ေရးအျမင္ရွိသူဟု ဆိုသူမ်ား စဥ္းစားၾကပါ။
(၃) လက္ရွိ ကမၻာအရပ္ရပ္ နိဳင္ငံအခ်ိဳ႔မွာ ဘာသာေရးအယူျပင္းထန္တဲ့ မြတ္စလင္မ်ား သီးျခားျပည္နယ္/အစိုးရ ပံုစံရရွိေရး လွဳပ္ရွားမွဳ႔မ်ားေၾကာင့္ ျပည္ တြင္းမျငိမ္မ သက္ျဖစ္တာေတြ႔ရပါတယ္။ တရုပ္အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း စင္က်န္းျပည္နယ္၊ အီဂ်စ္၊ဘဂၤ လားေဒရွ္႔၊ထိုင္းေတာင္ပိုင္း၊ အေရွ႔မေလးရွား ဆာဗားျပည္နယ္၊ ဖိလစ္ပိုင္ ေတာင္ ပိုင္းတို႔ျဖစ္ ပါတယ္။ အဲဒီမွာ အီဂ်စ္၊ဘဂၤလားေဒရွ္႔၊မေလးရွားတို႔ဟာ မြတ္စလင္ ရာႏွဳန္းအ မ်ားစုနိဳင္ငံမ်ားျဖစ္ျပီး ဖိလစ္ပိုင္ေတာင္ပိုင္းဟာ မြတ္စလင္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသျဖစ္ေနပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ ဒီလို ဘာသာ ေရးအယူျပင္းထန္ျပီးဘာသာေရးအစိုးရ၊နိဳင္ငံ ထူေထာင္လိုသူမြတ္စလင္ဦးေရဟာ သက္ဆိုင္နိဳင္ငံအတြင္း အလြန္နည္းပါးတဲ့ အေရအတြက္ပါ။ လက္ရွိ ျပည္တြင္းမြတ္စလင္အေရအ တြက္ဟာ လူနည္းစုလို႔ မေျပာနိဳင္ ေတာ့ပါ။ တစ္ခ်ိဳ႔တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုထက္ လူဦးေရ ပိုမ်ားေနပါတယ္။ ဘဂၤလီနဲ႔ မြတ္စလင္မရွိတဲ့တိုင္း ျပည္ျဖစ္နိဳင္/မျဖစ္နိဳင္၊ ဒါကို ျပည္တြင္းေနထိုင္သူ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုး ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔အတူေနထိုင္မည့္ သူမ်ားအတြက္ အနာဂါတ္ ျမန္မာနိဳင္ငံ လူေနမွဳ႔ပံု စံအတြက္ ေခါင္းေအးေအးထားစဥ္းစားရမွာပါ။ အခ်ိဳ႔ေဟာေျပာခ်က္၊ ျပဳ မူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားဟာ အၾကမ္းဖက္သမားအၾကိဳက္ေတြ႔မွာပါ၊ သူတို႔ဆင္တဲ့ ေထာင္ေခ်ာက္ထဲ တိုး၀င္သလိုျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား အင္အားသစ္ /မ်ိဳးဆက္သစ္ ေမြးျမဴရာမွာ နာက်ည္းခ်က္ျဖစ္ေပၚေစရန္ ဖန္တီးျပီး အဲဒီနာက်ည္းခ်က္ကို ေခါင္းထဲရိုက္သြင္းသလို အဖန္ဖန္အလဲလဲ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ဒီလိုနည္းနဲ႔ နာက်ည္းခံစားရသူဟာ သူလုပ္တာ မွန္တယ္၊တရားမွ်တတယ္လို႔ ထင္ျမင္လာပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဆင္ျခင္သင့္ၾကပါတယ္။
(၃) ဘဂၤလားေဒရွ္႔နိဳင္ငံအတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ရိုဟင္ဂ်ာ အေရးလွဳပ္ရွားေနသူ မ်ားဟာ ျပည္ပ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔ အစည္းနဲ႔ဆက္သြယ္မွဳ႔ရွိေၾကာင္းတရား၀င္ေျပာၾကားခဲ့သူဟာ ဘဂၤလားေဒရွ္႔ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ရွိတ္ဟာစီနာျဖစ္ပါတယ္၊ (၂၀၁၂-ခုႏွစ္ နိဳင္ငံျခားသတင္းမ်ားမွာျပန္ၾကည့္နိဳင္ပါတယ္) ဒီေနရာမွာ နိဳင္ငံတကာ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အစည္း Global Network of Terror အေၾကာင္း ေျပာ ခြင့္ျပဳပါ၊ အဲဒီအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဟာ အစၥလာမ္ဘာ သာ၀င္မ်ားးဟုဆိုေသာ္လည္း သူတို႔ဟာ ကိုရန္က်မ္းစာ သြန္သင္ခ်က္မ်ားနဲ႔ ေသြဖီျပဳမူေဆာင္ရြက္ ေနသူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။
“….. မိန္းမႏွင့္ကေလးမ်ားေရွ႔တြင္ ရန္သူကိုမသတ္ရ၊ မိန္းမ ကေလးႏွင့္ သက္ၾကီးရြယ္ အိုမ်ားအားမသတ္ရ၊ စစ္ပြဲႏွင့္ မသက္ဆိုင္သူမ်ား မိမိအားခုခံတိုက္ခိုက္ျခင္းမျပဳနိဳင္သည့္ ဒုကၡိတမ်ားအား သတ္ရန္ဟု ဒါးျဖင့္ပင္ မရြယ္ရ … “ လို႔ က်မ္းစာမွာ အတိအလင္း တားျမစ္ထားတာကို မြတ္စလင္ဘာ သာ ၀င္အမ်ားစုၾကီးမွာ မသိၾကသူအလြန္မ်ားပါတယ္။ မိမိကိုယ္မိမိ ေသေစျခင္းနဲ႔ အရွင္ျမတ္ေရွ႔ေမွာက္ အာဇာနည္ျဖစ္မည္ဟု မပါရွိ ။ မိမိကိုယ္မိမိ အေသခံျခင္း ( အေသခံဗံုးခြဲျခင္း) ကို က်မ္းစာ တြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိေၾကာင္း၊ Global Network of Terror စာအုပ္ေရးသားသူ ကုလသမဂၢ အၾကမ္းဖက္မွဳ႔ တန္ျပန္တိုက္ဖ်က္ေရး မဟာမင္း ၾကီးေဟာင္း ပါေမာကၡ ရိုဟန္ ဂူနာရတ္နာ က ေရးသားေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အြန္လိုင္းမွာ အလြယ္တကူျမင္ေတြ႔ေနရတဲ့ လူအရွင္လတ္လတ္ လည္လွီး၊ ဦးေခါင္းေသနတ္နဲ႔ပစ္၊ အေသခံဗံုးခြဲေန သူမ်ားဟာ အဲဒီ Global Network of Terror ရဲ႔ စည္းရံုးသိမ္းသြင္းခံရသူေတြပါ။ သူတို႔ဟာ တစ္ကမၻာလံုးမွာ အင္အား ၆-သန္း၊ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္မည့္သူ တစ္ သိန္းေျခာက္ေသာင္းခန္႔သာရွိတဲ့အတြက္ ကမၻာမြတ္စလင္ဦးေရ သန္း ၁၆၀၀ နဲ႔ ယွဥ္ထိုးစဥ္းစားရင္ အလြန္နည္းပါးတဲ့အေရအတြက္ျဖစ္ေနပါတယ္။ မြတ္စလင္မွန္သေရြ႔ အားလံုးတက္ညီ လက္ညီ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေနျခင္းမဟုတ္သလို သက္ဆိုင္ရာ ေဒသႏၱရအာဏာပိုင္၊ အစိုးရမ်ားနဲ႔ ကုလသမဂၢအပါအ၀င္ နိဳင္ငံတိုင္းမွာ ဖမ္းဆီး ႏွိပ္ကြပ္ေနပါတယ္။ အၾကမ္းဖက္ သမား/အဖြဲ႔ အစည္းျဖစ္ခဲ့ရင္ မေျပာမဆို ၀င္သတ္သြားမဲ့နိဳင္ငံၾကီးေတြရွိေနသလို မြတ္စလင္ အခ်င္းခ်င္းၾကားမွာလဲ ဒီအတြက္ တိုက္ခိုက္ေနၾကပါတယ္။ ဒီအခ်က္အလက္မ်ားနဲ႔ အျဖစ္မွန္ကိုမသိသူ မြတ္စလင္ဘာသာ၀င္မ်ားအေနနဲ႔ တစ္စံုတစ္ခုျပဳလုပ္တိုင္း မိမိတို႔ဘာ သာ၀င္မ်ားအား တမင္ႏွိပ္ကြပ္တယ္လို႔ ယူဆၾကသလို မြတ္စလင္ ဘာသာ၀င္မ ဟုတ္သူမ်ားမွာလဲ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရးမုန္းတီးမွဳ႔ က်ယ္ျပန္႔လာေနပါတယ္။ ဒါဟာ တစ္ကမၻာလံုးမွာ ျဖစ္ေနတာပါ။ နိဳင္ငံၾကီးမ်ားမွာ ဗဟုသုတနဲ႔ ပညာတတ္မ်ားတဲ့အတြက္ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရးမုန္းတီးမွဳ႔ မက်ယ္ျပန္႔ေပမဲ့ တစ္ခ်ိဳ႔နိဳင္ငံ ေဒသမ်ားမွာ ပဋိပကၡ က်ယ္ျပန္႔လာေနပါတယ္။
(၄) ကၽြန္ေတာ့္မွာ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဘာသာျခား၊ လူမ်ိဳးျခားမိတ္ေဆြမ်ားရွိျပီး ေဆြမ်ိဳးရင္းျခာပမာ ခင္မင္တဲ့ ဘာသာျခားအိမ္နီးနားခ်င္း၊ ငယ္သူငယ္ခ်င္းမ်ားလဲ ရွိပါတယ္။ ျပီးခဲ့တဲ့ ျပည္တြင္း အၾကမ္းဖက္ ပဋိပကၡမ်ားကို အျမန္ဆံုး ျပီးဆံုးျပီး၊ ယခင္အတိုင္း ျငိမ္းခ်မ္းစြာေနထိုင္လိုပါတယ္။ အဲဒီ ပဋိပကၡမ်ား ျပည္တြင္းမွာ က်ယ္ျပန္႔သြားျပီး ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး အျမင္ မၾကည္လင္ျဖစ္ရတာမွာ “ ရိုဟင္ဂ်ာ “ ဆိုတာၾကီးနဲ႔ တရားမ၀င္ ခိုး၀င္လာသူ သန္းခ်ီရွိေနျပီဆိုတဲ့ စိုးရိမ္မွဳ႔ဟာ အဓိကျဖစ္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ယံုပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးဟု စာရင္းေကာက္ယူျခင္းအေပၚ ကၽြန္ေတာ္ ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ကို စဥ္းစားမိတဲ့မိတ္ေဆြမ်ားကလဲ ျငိမ္းခ်မ္းစြာအေျဖရွာသင့္ပါတယ္။
(ကၽြန္ေတာ့္ ကြန္နက္ရွင္ အလြန္ေႏွးတဲ့အတြက္ သက္ဆိုင္တဲ့ Link နဲ႔ အေထာက္အထားမ်ား မတင္ျပနိဳင္တာခြင့္လႊတ္ၾကပါ၊ အခ်ိဳ႔ကို ကၽြန္ေတာ့္ Timeline “ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွင့္ ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ား (၄၈ ) “ မွာ အပိုင္း(၅)ပိုင္းခြဲ ေရးထားတာရွိေနပါတယ္ )

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...