Sunday, March 30, 2014

ႏိုင္ငံေရးသမားနဲ႔ စပြန္ဆာ၊ ဒီလိုေထာင္ေခ်ာက္ေတြ ရွိတယ္


Published on: March 30, 2014

(၁)
ျဖတ္ေလးျဖတ္ နည္းဗ်ဴဟာနဲ႔ ရန္သူကို အၿပီးတိုင္ ေခ်မႈန္းမယ္ဆိုတာ ျမင္းေလာင္းတဲ့ေနရာမွာ ကြၽမ္းက်င္တဲ့ အာဏာရွင္ေဟာင္း ဦးေန၀င္း က်င့္သံုးခဲ့တဲ့ နည္းလမ္းျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္ကစလို႔ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္အထိ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (BCP) နဲ႔ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ံုး (ဳKNU) ကို ဒီနည္းလမ္းအတိုင္း ေခ်မႈန္း ခဲ့ပါတယ္။

ဒီေန႔အခ်ိန္မွာ BCP က ပ်က္သုဥ္းသြားၿပီး KNU က ယိုင္နဲ႔နဲ႔ ျဖစ္ေနပါၿပီ။

ျဖတ္ေလးျဖတ္ဆိုတာ ကိုယ့္ရဲ႕ရန္သူကို ရိကၡာမရွိေအာင္၊ ဘ႑ာေငြမရွိေအာင္၊ သတင္းအဆက္အသြယ္၊ လူထုနဲ႔ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ မရွိေအာင္ ျဖတ္ေတာက္တားဆီးၿပီး အင္အားခ်ည့္နဲ႔ေအာင္ ျပဳလုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ကာလအတြင္း ရန္သူကို ေခ်မႈန္းတဲ့အခါ ျဖတ္ေလးျဖတ္နည္းကိုပဲ အာဏာရွင္ေတြ ေတာက္ေလွ်ာက္သံုးခဲ့ပါတယ္။ စစ္ဆင္ေရးေတြ အသံုးျပဳခဲ့သလို စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရး အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္က သူေတြကိုလည္း ျဖတ္ေလးျဖတ္နည္းနဲ႔ အင္အားခ်ည့္နဲ႔ေအာင္ လုပ္ခဲ့တယ္။

ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းဆဲ ကာလလို႔ ေၾကြးေၾကာ္ထားတဲ့ ဒီေန႔ကာလမွာလည္း ဦးေန၀င္း မ်ဳိးေစ့ခ်ေပးခဲ့တဲ့ ျဖတ္ေလးျဖတ္နည္းကို အာဏာရွင္ေတြက အသြင္ေျပာင္း သံုးစြဲလာတာ ေတြ႕ေနရပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြထဲက အခ်ိဳ႕ေသာသူေတြဟာ ရပ္တည္ခ်က္ မခိုင္မာေတာ့ပါဘူး။ ကိုယ္ရပ္တည္ရွင္သန္ေရး တစ္ခုတည္းကိုၾကည့္ၿပီး ျပည္သူကို မ်က္ကြယ္ျပဳမယ့္ ေျခလွမ္းေတြ ျမင္လာရပါတယ္။

(၂)
အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ ေခတ္သစ္ျဖတ္ေလးျဖတ္ နည္းဗ်ဴဟာမွာ ခ႐ိုနီေတြက အဓိကက်ပါတယ္။ စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရးအျဖစ္ ေငြရွိမွ လုပ္ခ်င္တာ ျဖစ္ႏိုင္မယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆကို ႏိုင္ငံေရးသမားေတြၾကား အရင္႐ိုက္သြင္းပါတယ္။ အျခားတစ္ဖက္မွာေတာ့ ေငြလိုအပ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြကို ေငြမရွိေအာင္ ပိတ္ဆို႔ခဲ့ပါတယ္။

ဘ႑ာေရး အခက္အခဲၾကံဳတဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြအတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းႏွစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ တစ္ခုက ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းေတြဆီက ေထာက္ပံ့တာကို လက္ခံတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ခ႐ိုနီေတြကတစ္ဆင့္ ကမ္းလွမ္းလာတဲ့ ေငြေၾကး၊ အခြင့္အေရး၊ သက္သာခြင့္ေတြကို လက္ခံတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီနည္းလမ္းႏွစ္ခုလံုးကို ေရြးခ်ယ္မႈမလုပ္ဘဲ ခိုင္ခိုင္မာမာရပ္တည္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတဲ့သူေတြ ရွိသလို နည္းလမ္းႏွစ္ခုစလံုးကို ေရြးခ်ယ္လိုက္သူေတြ ရွိပါတယ္။ တခ်ဳိ႕က ခ႐ိုနီေအာက္ကိုမ၀င္ဘဲ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းေတြဆီက ေထာက္ပံ့ေငြကိုယူၿပီး ရပ္တည္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ေခတ္အဆက္ဆက္ အာဏာရွင္ေတြဆီက သက္သာခြင့္ေတြရၿပီး အခြင့္ထူးခံေတြ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ခ႐ိုနီေတြက အာဏာရွင္ေတြအလိုက် နည္းလမ္းကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီေခတ္မွာ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြနဲ႔ မီဒီယာက အေရးပါတဲ့ေနရာမွာ ရွိပါတယ္။ အာဏာရွင္ေတြက ႏိုင္ငံေရးသမားေတြနဲ႔ မီဒီယာကို တိုက္႐ိုက္ထိန္းခ်ဳပ္တာမ်ဳိး မလုပ္ေတာ့ပါဘူး။ သူတို႔ရဲ႕ လက္ေ၀ခံ ခ႐ိုနီေတြကတစ္ဆင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။

(၃)
ဒီသံုးႏွစ္တာကာလကို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ခ႐ိုနီေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြကို နည္းမ်ဳိးစံုသံုးၿပီး ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ရပ္တည္ခ်က္ အခိုင္အမာဆံုးျဖစ္တဲ့ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) မွာေတာင္ ခ႐ိုနီေတြရဲ႕ စိမ့္၀င္မႈေတြ ရွိေနပါၿပီ။ NLD ၿပီးရင္ ျပည္သူလူထုက ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္မႈ အမ်ားဆံုးထားခဲ့တဲ့ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွာလည္း ခ႐ိုနီေတြရဲ႕ စိမ့္၀င္မႈေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ထြက္ေပၚခဲ့တဲ့ သတင္းေတြအရ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ ေထာက္ပံ့ေငြကိုလည္း သူတို႔ေတြ ရရွိထားပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြကို ေငြေၾကး၊ အခြင့္အေရး၊ သက္သာခြင့္ေတြေပးၿပီး ခ်ဥ္းကပ္၀င္ေရာက္ေနၾကတဲ့ ခ႐ိုနီေတြထဲမွာ ေပၚေပၚထင္ထင္နဲ႔ ထိပ္ဆံုးေရာက္ေနတာက ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ လက္သံုးစကားက လွဴဒါန္းေငြျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ NLD ပညာေရးကြန္ရက္ ရန္ပံုေငြပြဲမွာ ေရႊသံလြင္ပိုင္ Sky Net နဲ႔ Shwe FM က တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္ခေၾကး ကုန္က်ေငြ က်ပ္သိန္း ၁၃၀၀ လွဴခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေလလံတင္ေရာင္းခဲ့တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ သိုးေမြးဆြယ္တာကိုလည္း က်ပ္ ၄၂၅ သိန္းေပးၿပီး ၀ယ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္ေနာက္ပိုင္း NLD ကျပဳလုပ္တဲ့ ရန္ပံုေငြ ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲေတြကို ေရႊသံလြင္ပိုင္တဲ့ ေရႊထြဋ္တင္ကြင္းမွာ ျပဳ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ထဲမွာပဲ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ေစတနာ၀ႆန္ ဂီတ ရံပံုေငြပြဲမွာလည္း ဦးမင္းကိုႏိုင္၊ ဦးျပံဳးခ်ိဳနဲ႔ ဦးေ႒းၾကြယ္တို႔သံုးဦး ပန္းခ်ီေရးဆြဲခဲ့တဲ့ ဂစ္တာကို ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီကပဲ ေလလံေၾကး ၅၈၈ သိန္းေပးၿပီး ၀ယ္ခဲ့ပါတယ္။

၂၀၁၃ မွာလုပ္ခဲ့တဲ့ ရွစ္ေလးလံုးဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံု ေငြရတု အခမ္းအနားမွာ လူ ၅၀၀၀ စာ သံုးရက္ဆက္တိုက္ ေကြၽးေမြးဧည့္ခံစရိတ္ကို ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီက နာမည္မခံဘဲ ေပးခဲ့တယ္ဆိုတဲ့သတင္း ထြက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေတြဟာ ထင္သာျမင္သာရွိတဲ့ ေထာက္ပံ့မႈေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနာက္မွာ ထင္သာျမင္သာမရွိတဲ့ ေထာက္ပံ့မႈေတြလည္း ရွိေနႏိုင္ပါတယ္။

(၄)
၈၈ မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပြင့္လင္းလူအဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ျပည္သူလူထုရဲ႕ အားမလိုအားမရျဖစ္တဲ့ အသံေတြက က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ထြက္ေနခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔လြတ္ခါစမွာ ျပည္သူလူထုက ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ေပမဲ့ အခုခ်ိန္မွာ အားမဲ့ေနပါၿပီ။

ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္အတြင္း လုပ္ခဲ့တဲ့ ရွစ္ေလးလံုးဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံု ေငြရတုအခမ္းအနားမွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ ခ်ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္အထိ အဲဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို တိတိက်က် အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္စြမ္း မရွိေသးပါဘူး။ ျပည္သူလူထု အဓိကရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ လက္ငင္းျပႆနာေတြမွာလည္း သူတို႔ရဲ႕ ၀င္ေရာက္ရပ္တည္ေပးမႈက အားေပ်ာ့ေနပါတယ္။

ဒီၾကားထဲမွာပဲ အဖြဲ႕တြင္း ေငြေၾကးကိစၥေတြ ရွိေနခဲ့ပါတယ္။ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဦးေဇာ္၀င္းက ‘ႏိုင္ငံေရးသမား ေရာင္းရန္ရွိသည္’ ဆိုတဲ့ ေဆာင္းပါးရွည္တစ္ပုဒ္ကို မၾကာေသးခင္က ေရးခဲ့ပါတယ္။ News Watch ဂ်ာနယ္မွာလည္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ဒီေဆာင္းပါးမွာ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းထဲက ေငြေၾကးအ႐ႈပ္အရွင္းေတြကိုသူက ဖြင့္ထုတ္ခဲ့ပါတယ္။

လုပ္ရပ္ေတြနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ နာမည္ေကာင္းမရွိလွတဲ့ (Open Society Foundations-OSF) ရဲ႕ ပဲ့ကိုင္ရွင္ ေဂ်ာ့ဆိုးေရာ့စ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လာတဲ့အခါ ၈၈ ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ ေတြ႕ခဲ့ပါတယ္။ ဆိုးေရာ့စ္က ၈၈ မ်ဳိးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းေခါင္းေဆာင္ ဦးကိုကိုႀကီးကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၅၀၀၀ ေပးခဲ့တယ္၊ ဒီလိုရခဲ့တာကို ဦးကိုကိုႀကီးက က်န္တဲ့အဖြဲ႕၀င္ေတြကို မေျပာတဲ့အတြက္ ေမးခြန္းထုတ္မႈေတြၾကံဳၿပီး ေျဖရွင္းမႈေတြ လုပ္ခဲ့ရတယ္၊ ေနာက္ဆံုး စည္းလံုးညီညြတ္ေရး ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ အက်င့္ပ်က္မႈကို ဖံုးဖိမ်ဳိသိပ္ ထားလိုက္ၾကရတယ္လို႔ ဦးေဇာ္၀င္းက ဆိုပါတယ္။

(၅)
ေဂ်ာ့ဆိုးေရာ့စ္၊ ၈၈ ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ ေငြေၾကးကိစၥဟာ မီဒီယာထက္ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေရာက္မလာခဲ့ေပမဲ့ သူတို႔ရဲ႕ အဖြဲ႕အစည္းနာမည္ကို ေဂ်ာ့ဆိုးေရာ့စ္ အဖြဲ႕နာမည္နဲ႔ ဆင္တူတဲ့ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းလို႔ ေပးခဲ့တာကို ေမးခြန္းထုတ္သူေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။

အခု ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ အစိုးရခ႐ိုနီ ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီတို႔အၾကား ဆက္ႏႊယ္မႈေတြအေပၚ ေမးခြန္းထုတ္လာၾကပါၿပီ။ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းေခါင္းေဆာင္ ဦးကိုကိုႀကီးရဲ႕ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မဂၤလာဧည့္ခံပြဲကို ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီပိုင္ Sky Star ဟိုတယ္မွာ ျပဳလုပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဟိုတယ္မွာ နာမည္ႀကီးအဆိုေတာ္တစ္ေယာက္ရဲ႕ မဂၤလာေဆာင္ လုပ္ခဲ့တာကလြဲလို႔ တျခားႀကီးႀကီးမားမား မဂၤလာေဆာင္ေတြ လုပ္ခဲ့တာ မရွိပါဘူး။
ခ႐ိုနီေတြေပးတဲ့ေငြေၾကး၊ အထူးသက္သာခြင့္၊ ေထာက္ပံ့မႈ၊ စပြန္ဆာေတြကို လက္ခံထားသူေတြဟာ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ သူတို႔အစိုးရျဖစ္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ခ႐ိုနီေတြရဲ႕ မသမာမႈကို ဘယ္လိုအဂတိတရားနဲ႔ ဆံုးျဖတ္ၾကမွာလဲ . . . . .
ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားတဲ့ မဂၤလာပြဲလုပ္တာက ျပႆနာမ ဟုတ္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ဦးက ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီပိုင္တဲ့ Sky Star ဟိုတယ္မွာ ဘာေၾကာင့္လုပ္တာလဲ ဆိုတာက ေမးခြန္းျဖစ္ေနပါတယ္။ ဦးကိုကိုႀကီးနဲ႔ နီးစပ္သူေတြက ေစ်းသက္သာလို႔ ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာလို႔ ဆိုပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ သိရသေလာက္ေတာ့ Sky Star ဟိုတယ္ရဲ႕ မဂၤလာဧည့္ခံပြဲစရိတ္က ေစ်းသက္သာတဲ့ ဟိုတယ္ေတြစာရင္းမွာ မပါပါဘူး။ ေစ်းႏႈန္းသက္သာခြင့္ အခြင့္အေရး ေပးခဲ့သလားဆိုတာ ေမးစရာရွိပါတယ္။ ပံုမွန္အေျခအေနမဟုတ္ဘဲ သြယ္၀ိုက္ေသာအားျဖင့္ အထူးအခြင့္အေရး ေပးတယ္ဆိုရင္ ဒါဟာ လာဘ္ထိုးမႈ ျဖစ္ပါတယ္။

(၆)
အာဏာရွင္ေတြရဲ႕အိမ္ကို အခုခ်ိန္အထိ ၀င္ထြက္ၿပီး အခြင့္အေရးေတြ ယူေနဆဲျဖစ္တဲ့ ခ႐ိုနီေတြက ဒီမိုကေရစီ ဘက္ေတာ္သား ႏိုင္ငံေရးသမားေတြကို ခ်ဥ္းကပ္ေနတာ ေကာင္းတဲ့ကိစၥ မဟုတ္ပါဘူး။ တခ်ဳိ႕ခ႐ိုနီေတြဆိုရင္ အာဏာရွင္ေတြကို တစ္ဖက္မွာ ေျခဆုပ္လက္နယ္ျပဳၿပီး တစ္ဖက္မွာလည္း ႏိုင္ငံေရးသမားေတြနဲ႔ အနီးကပ္ေနထိုင္၊ အခြင့္အေရးေတြေပးၿပီး ဟိုစကားဒီပို႔၊ ဒီစကားဟိုပို႔ လုပ္ေနၾကသူေတြပါ။

ခ႐ိုနီပဲျဖစ္ျဖစ္၊ စီးပြားေရးသမားႀကီးလို႔ပဲေခၚေခၚ ခ႐ိုနီတိုင္းက ဆိုးတဲ့သူေတြခ်ည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ခ႐ိုနီေတြထဲမွာ ေကာင္းတဲ့သူေတြ ရွိပါတယ္။ အမည္မခံဘဲ သာမန္ျပည္သူေတြလို ႏိုင္ငံေရးသမားေတြကို ကူညီေနသူေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ ေနာင္အစိုးရလက္ထက္မွာ ဒီႏိုင္ငံေရးသမားေတြ အာဏာရလာရင္ဆိုတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ ႀကိဳခ်ိတ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ခ႐ိုနီေတြနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီကို ဦးတည္ေျပာေနရတာက သူတို႔ရဲ႕ လုပ္ရပ္ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ႐ိုနီတခ်ဳိ႕ သူတို႔ေပးသင့္ေပးထိုက္တဲ့ အခြန္ေငြကိုေပးဖို႔ ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္မွာ ေရႊသံလြင္က ဒီလိုမဟုတ္ပါဘူး။ အခြင့္အေရးေတြကို ဆက္ယူေနတဲ့အျပင္ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြကို ခ်ဳပ္ကိုင္၊ မီဒီယာကို လႊမ္းမိုးၿပီး အာဏာရွင္ေတြအလိုက် လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ေျခလွမ္းေတြကို ေတြ႕ေနရလို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔မွာ စီးပြားေရးရည္မွန္းခ်က္အျပင္ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ပါ ရွိလိမ့္မယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။

႐ုပ္သံမီဒီယာကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတဲ့ သူတို႔ဟာ ပံုႏွိပ္မီဒီယာကိုပါ ခ်ဳပ္ကိုင္ဖို႔ ေျခလွမ္းျပင္ထားပါတယ္။ မၾကာေသးခင္က ထြက္ရွိလာတဲ့ ဒီမိုကေရစီတူေဒးရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီ ရွိေနပါတယ္။ ျငင္းခ်က္ထုတ္တာေတြ ရွိေနေပမယ့္ ဒီသတင္းစာေတြကို Sky Net ႐ံုးခြဲေတြကတစ္ဆင့္ ျဖန္႔တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ပုဂၢလိက သတင္းစာအမ်ားစု ႐ံႈးေနၾကေပမဲ့ ဒီမိုကေရစီတူေဒးကို တစ္ရက္သိန္းေျခာက္ဆယ္ အ႐ံႈးခံထုတ္ေနၿပီး စုစုေပါင္း ေငြက်ပ္သိန္းတစ္ေသာင္းေက်ာ္ အ႐ံႈးခံၿပီး ထုတ္ဖို႔အတြက္လည္း ျပင္ဆင္ထားပါတယ္။ က်ပ္ ၂၀၀ ၀န္းက်င္ျဖစ္ေနတဲ့ ပုဂၢလိက သတင္းစာေစ်းကြက္မွာ သူတို႔သတင္းစာေရာင္းေစ်းက က်ပ္ ၁၀၀ ပါ။ ေစ်းကြက္ဖ်က္တဲ့ သေဘာပါပဲ။

ဒါဟာ ေငြေၾကးအင္အား ခ်ည့္နဲ႔လာတဲ့ လြတ္လပ္တဲ့မီဒီယာေတြ ယိုင္နဲ႔လာခ်ိန္မွာ အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ လက္ေ၀ခံခ႐ိုနီေတြ ၀င္ေရာက္ေနရာယူတဲ့ ေျခလွမ္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

(၈)
ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီပိုင္ရွင္ ဦးေက်ာ္၀င္းဟာ အရင္က အစိုးရလက္ထက္ တာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔  ရင္းႏွီးၿပီး အခြင့္အေရးမ်ားစြာ ရခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ အခု အစိုးရသစ္ လက္ထက္မွာလည္း သမၼတဦးသိန္းစိန္ အပါအ၀င္ အစိုးရရဲ႕ ထိပ္တန္းခရီးစဥ္ေတြမွာ လိုက္ပါခြင့္ရေနၿပီး သူပိုင္တဲ့ Sky Net ႐ုပ္သံလိုင္းက ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာေတြနဲ႔ တန္းတူအခြင့္အေရး ရေနပါတယ္။

ဒါေတြအျပင္ ဦးေက်ာ္၀င္းဟာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းနဲ႔ ရင္းႏွီးသူတစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးစိုးသိန္း စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနကို တာ၀န္ယူခ်ိန္ကေရာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူခ်ိန္မွာပါ ကန္႔သတ္ကုန္စည္ေတြျဖစ္တဲ့ ဘီယာထုတ္လုပ္ခြင့္၊ စီးကရက္ထုတ္လုပ္ခြင့္ (ေရႊသံလြင္စက္မႈဇုန္တြင္) ေတြကို ဦးေက်ာ္၀င္း ရခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္ၿပီး ၉၂၆ ဧကက်ယ္တဲ့ စစ္ေတာင္းစကၠဴစက္႐ံုကို တစ္လငွားရမ္းခ က်ပ္သိန္း ၁၈၀ တည္းနဲ႔ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရခဲ့ေပမဲ့ ႐ံႈးလို႔ဆိုၿပီး ငွားရမ္းခေပးသြင္းစရာ မလိုဘဲ ေလွ်ာ့ေပးခဲ့တဲ့ အခြင့္အေရးရခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ ေျမဧရိယာ ၁၀၅ ဧကေက်ာ္ က်ယ္၀န္းတဲ့ ဘီလင္းသၾကားစက္႐ံုကို တစ္လငွားရမ္းခ က်ပ္၂၅ သိန္းတည္းနဲ႔ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳခဲ့တဲ့ အခြင့္အေရးေတြလည္း ရခဲ့ပါတယ္။

တစ္ဖက္မွာ ဘီယာ၊ စီးကရက္စက္႐ံု တည္ေထာင္ခြင့္ေတြရၿပီး လုပ္ကိုင္ေနသလို တစ္ဖက္မွာလည္း မီဒီယာအေနနဲ႔ Sky Net နဲ႔ Shwe FM ကို လုပ္ခြင့္ရေနပါတယ္။
ဒီအခ်ိန္မွာ NLD ေခါင္းေဆာင္ေတြ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြကို ေမးလိုတာက အရင္လိုမ်ဳိး ျပည္သူလူထုရဲ႕ ဒုကၡကို ခါးစည္းခံၿပီး ျပည္သူေတြနဲ႔ တစ္သားတည္းရွိေနမလား၊ ခ႐ိုနီေတြနဲ႔တြဲၿပီး ျပည္သူကို မ်က္ကြယ္ျပဳ ကပြဲသဘင္ေတြ ဆင္ႏႊဲၾကမလားဆိုတဲ့ ေမးခြန္းႏွစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ဘာလုပ္မလဲဆိုတာ ေရြးခ်ယ္ရပါမယ္ . . . . .
Sky Net ႐ုပ္သံလိုင္းကို ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္တဲ့အခါ သံုးႏွစ္အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ အက်ဳိးအျမတ္ ခြဲေ၀တဲ့အခါ စတင္ခြဲေ၀တဲ့ ႏွစ္ေတြမွာ ႏိုင္ငံေတာ္က ေလးရာခုိင္ႏႈန္းပဲ ရခဲ့ၿပီး ေရႊသံလြင္က ၉၆ ရာခုိင္ႏႈန္း အက်ဳိးအျမတ္ ရတဲ့အထိ အခြင့္အေရးမ်ားစြာ ရခဲ့ပါတယ္။ Sky Net ႐ုပ္သံလိုင္းမွာဆိုရင္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက ပါ၀င္ပတ္သက္ေနတာ ရွိသလို အဲဒီမွာရွိတဲ့ ၀န္ထမ္းအမ်ားစုက အၿငိမ္းစားတပ္မေတာ္ အရာရွိေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီဟာ BOT စနစ္နဲ႔ လမ္းတံတားေၾကးေကာက္ခံတဲ့ လုပ္ငန္း၊ စက္သံုးဆီလုပ္ငန္း၊ သတၱဳတြင္းထြက္ႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္း၊ မီဒီယာလုပ္ငန္း၊ စက္မႈဇုန္ေထာင္ၿပီး ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း၊ ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြကအစ ဘတ္စ္ကားလိုင္း ေျပးဆြဲသည့္လုပ္ငန္းအဆံုး လုပ္ငန္းေပါင္းမ်ားစြာ တည္ေထာင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိထားပါတယ္။

အဲဒါေတြအျပင္ ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီ နာမည္နဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္ ရြာငံမွာလည္း စိုက္ပ်ဳိးေရးေခါင္းစဥ္ အမည္ခံၿပီး ေျမဧရိယာ ၁၃၇၅ ဧကေက်ာ္ကို သိမ္းယူခဲ့တယ္လို႔ လႊတ္ေတာ္အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ သေဘၤာနဲ႔ စက္သံုးဆီ ေမွာင္ခိုတင္သြင္းလို႔ ဖမ္းခံခဲ့ရတာလည္း ရွိပါတယ္။

ပိုဆိုးတာက ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီရဲ႕ အခြန္တိမ္းေရွာင္မႈေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီနာမည္ အပါအ၀င္ ကုမၸဏီေပါင္း ၂၀ အထိ (လက္လွမ္းမီသမွ်) တည္ေထာင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရၿပီး အခြင့္အေရးေတြ အမ်ားႀကီး ရခဲ့ေပမယ့္ ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာနက ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုႏွစ္က ထုတ္ျပန္တဲ့ ထိပ္တန္း၀င္ေငြခြန္ေဆာင္တဲ့ ၅၀၀ ဦးစာရင္းမွာ ကုမၸဏီ ၂၀ စလံုး ပါ၀င္လာတာ မရွိပါဘူး။ ထိပ္တန္းကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ေဆာင္သည့္ ၅၀၀ ဦးစာရင္းမွာ ကုမၸဏီတစ္ခုပဲ ပါခဲ့ပါတယ္။ နံပါတ္ ၅၀၀ ဆုိတာကလည္း သိန္းတစ္ရာေလာက္ပဲ ရွိတာဆိုေတာ့ ေရႊသံလြင္ဟာ အခြန္မေဆာင္သေလာက္ပါပဲ။

၁၉၉၅ ခုႏွစ္ေလာက္က စတင္ၿပီး အခုခ်ိန္ထိ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္လာတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္မႈဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ခန္႔မွန္းရသေလာက္ ဘီလ်ံ ၃၀၀ နဲ႔ ၅၀၀ ၾကားမွာ ရွိပါတယ္။ သူတို႔ လက္ရွိပိုင္ဆိုင္မႈေတြအရ ေပးေဆာင္မယ့္ အခြန္ေငြက ဘီလ်ံ ၃၀ နဲ႔ ဘီလ်ံ ၅၀ ၾကားရွိပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္မွာ ရခဲ့တဲ့ စာရင္းေတြအရ Sky Net ႐ုပ္သံလိုင္းဟာ စက္အလံုးေရ ငါးသိန္းေက်ာ္ ေရာင္းခဲ့ပါတယ္။ ဒီပမာဏအတိုင္းဆိုရင္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္အတြက္ ဘီလ်ံေပါင္းမ်ားစြာ ေပးေဆာင္ရမွာပါ။ တျခားအရက္ဘီယာနဲ႔ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းေတြအတြက္ ေပးေဆာင္ရမွာေတြ ရွိပါေသးတယ္။

သူတို႔အေနနဲ႔ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) မွာ ဘယ္လိုကိန္းဂဏန္းေတြျပၿပီး လုပ္ကိုင္ေနသလဲဆိုတာ ေမးခြန္းထုတ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ MIC က ဒီအခ်က္အလက္ေတြကို ေကာင္းေကာင္းသိပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေငြေတြက ဘယ္ကလာေနသလဲ။ သူတို႔ေနာက္မွာ ဘယ္သူေတြ ရွိေနတယ္။ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈ ဥပေဒကို ဘယ္လိုမ်ဳိး လက္တစ္လံုးျခား ျပဳလုပ္ထားသလဲဆိုတဲ့ ကိစၥေတြက ဆန္းစစ္ရမယ့္ကိစၥေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

(၉)
ဒီအခ်ိန္မွာ တခ်ဳိ႕ခ႐ိုနီ လုပ္ငန္းရွင္ေတြက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလာၾကပါတယ္။ အခြန္ေဆာင္မႈနဲ႔ CSR ကိစၥေတြလုပ္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေနပါတယ္။ အခြင့္ထူးေတြ မယူၾကေတာ့ဘူး။ ကိုယ့္လုပ္ငန္းေတြကို ထင္သာျမင္သာရွိေအာင္ လုပ္လာၾကတယ္။ ေရႊသံလြင္က ဒီလုိလုပ္မယ့္ပံု မရွိေသးပါဘူး။ ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီရဲ႕ အခြန္ေဆာင္မႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အခ်က္အလက္ေတြ မွားတယ္ဆိုရင္ ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီ၊ အခြန္ဦးစီးဌာနနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔အၾကား ျငင္းခုံရပါလိမ့္မယ္။ အေကာင္းဆံုးကေတာ့ အခြန္ဦးစီးဌာနနဲ႔ ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီတို႔ေပါင္းၿပီး AGD ဘဏ္က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ လုပ္သလိုလုပ္ၿပီး အမ်ားျပည္သူကို ခ်ျပရပါလိမ့္မယ္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြကေတာ့ ခ႐ိုနီေထာင္ေခ်ာက္ကို သိထားဖို႔ လိုပါတယ္။ ခ႐ိုနီေတြရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ အာဏာရွင္ေတြ ရွိေနဆဲ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို သိထားဖို႔ လိုပါတယ္။ လိုအပ္တဲ့ ေငြေၾကးေတြကို ျပည္သူေတြဆီက တစ္က်ပ္တစ္ျပားရေငြေတြနဲ႔ ခရီးဆက္လို႔ ရပါတယ္။ အခုပဲ NLD ႐ံုးေဆာက္တဲ့ကိစၥမွာ စင္ကာပူေရာက္ ျမန္မာလူငယ္ေတြ ေငြစုေနၾကပါတယ္။ သူတို႔ ပင္ပန္းတႀကီး ရွာေဖြထားတဲ့ ေငြေၾကးေတြ ထည့္၀င္လွဴ ဒါန္းဖို႔ ျပင္ေနၾကတယ္။ ဒီလိုလူငယ္ေတြရဲ႕ ေငြေၾကး၊ ျပည္သူေတြဆီကရတဲ့ ေငြေၾကးေတြဟာ ခ႐ိုနီေတြေပးတဲ့ ေငြေၾကးထက္ ပိုၿပီးျဖဴစင္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြကို အခုလက္ရွိ ခ႐ိုနီေတြရဲ႕ ေပးကမ္းမႈဟာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၇၀ ကို ကာစီႏိုမွာျဖဳန္းတီး၊ ညအိပ္ေဖာ္ကို သိန္း ၁၅၀၀၊ ၂၀၀၀ ေပးဖို႔ ၀န္မေလးတဲ့ေၾကးနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ ေျပာပေလာက္တဲ့ ေငြေၾကးေတြ မဟုတ္ဘူးဆိုတာပါ။ ျပည္သူေတြရဲ႕ဘ၀ကို နင္းေျခၿပီး အစိုးရကေပးတဲ့ အခြင့္အေရးေတြနဲ႔ သူတို႔ရထားတဲ့ ေငြေတြက ျဖဴစင္တဲ့ေငြေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြကို ေပးကမ္းၿပီး ေလွ်ာ္ဖြပ္လို႔ရတဲ့ ေငြေတြလည္း မဟုတ္ပါဘူး။

ခ႐ိုနီေတြေပးတဲ့ေငြေၾကး၊ အထူးသက္သာခြင့္၊ ေထာက္ပံ့မႈ၊ စပြန္ဆာေတြကို လက္ခံထားသူေတြဟာ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ သူတို႔အစိုးရျဖစ္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ခ႐ိုနီေတြရဲ႕ မသမာမႈကို ဘယ္လိုအဂတိတရားနဲ႔ ဆံုးျဖတ္ၾကမွာလဲ။ တိုက္႐ိုက္အားျဖင့္၊ သြယ္၀ိုက္အားျဖင့္ လာဘ္ယူထားသူေတြဟာ အဂတိတရား ကင္းရွင္းႏိုင္ပါ့မလား။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈကိစၥေတြ အၿပီးမသတ္ႏိုင္ေသးခင္မွာ အစိုးရကေပးတဲ့ ကားပါမစ္ယူခဲ့လို႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြ ႏိုင္ငံေရးသိကၡာမဲ့ၿပီး ျပည္သူလူထုရဲ႕ ယံုၾကည္မႈ က်ဆင္းခဲ့ရပါတယ္။ ဒါဟာ လတ္တေလာျဖစ္ခဲ့တဲ့ သာဓကပါ။

အာဏာရွင္ေတြ ေနာက္ကြယ္မွာရွိေနတဲ့ ခ႐ိုနီတခ်ဳိ႕ဟာ ယိုင္နဲ႔လာတဲ့ ပုဂၢလိက မီဒီယာေတြေနရာကို အစားထိုး ၀င္ေရာက္လာပါၿပီ။ သူတို႔ရဲ႕ ေထာက္ေခ်ာက္ေျခလွမ္းေတြက ႏိုင္ငံေရးသမားေတြဆီကိုလည္း ဦးတည္ထားပါတယ္။

မၾကာေသးမီက ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ သမၼတဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ လႊတ္ေတာ္မိန္႔ခြန္း၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ႕ ၆၉ ႏွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႔ မိန္႔ခြန္းေတြကိုၾကည့္ရင္ သူတို႔ေျပာဆိုခ်က္ေတြဟာ အျဖစ္မွန္နဲ႔ ေ၀းကြာေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အာဏာသိမ္း လုပ္ရပ္ေတြဟာ မွန္ကန္တယ္ဆိုတဲ့ သေဘာထားမ်ိဳးကို ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေျပာပါတယ္။ ျပည္သူေတြ ဆင္းရဲမြဲေတခဲ့ရတယ္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ အဆင္းရဲဆံုး၊ အနိမ့္က်ဆံုးႏိုင္ငံ ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။ ဒါေတြဟာ တပ္မေတာ္ရဲ႕ အာဏာသိမ္း လုပ္ရပ္ေတြေၾကာင့္ပါ။ ဒါကို ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က လ်စ္လ်ဴ႐ႈၿပီး အာဏာသိမ္းလုပ္ရပ္ေတြ မွန္တယ္လို႔ေျပာတာဟာ အမွန္တရားကို ဖုံးကြယ္လိုစိတ္ ရွိေနၿပီး အမွားကို ၀န္မခံလိုတဲ့စိတ္ ရွိေနတယ္ဆိုတာ ထင္ရွားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ေတြေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အခ်ိန္မေရြး စစ္အာဏာရွင္ေအာက္ကို ျပန္ေရာက္သြားႏိုင္တယ္ ဆိုတာကို ျပည္သူေတြက သံသယ ရွိေနပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြဟာ ခက္ခဲတဲ့ ေရဆန္ခရီးကို ျဖတ္ခဲ့ၾကၿပီးပါၿပီ။ အခုခ်ိန္မွာ ေရစုန္ခရီးေရာက္ၿပီလို႔ မေျပာႏိုင္ေသးပါဘူး။ အရပ္သားအစိုးရ ပီပီျပင္ျပင္ မျဖစ္ေသးဘူး။ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးေတြ မရွိေသးပါဘူး။ စစ္အာဏာရွင္ေအာက္ကို ျပန္ေရာက္ႏိုင္ေျခေတြလည္း ရွိေနေသးတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဒီအခ်ိန္မွာ NLD ေခါင္းေဆာင္ေတြ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြကို ေမးလိုတာက အရင္လိုမ်ဳိး ျပည္သူလူထုရဲ႕ ဒုကၡကို ခါးစည္းခံၿပီး ျပည္သူေတြနဲ႔ တစ္သားတည္းရွိေနမလား၊ ခ႐ိုနီေတြနဲ႔တြဲၿပီး ျပည္သူကို မ်က္ကြယ္ျပဳ ကပြဲသဘင္ေတြ ဆင္ႏႊဲၾကမလားဆိုတဲ့ ေမးခြန္းႏွစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ဘာလုပ္မလဲဆိုတာ ေရြးခ်ယ္ရပါမယ္။

ဒီလိုပါပဲ။ ျပည္သူေတြကေရာ ကိုယ့္ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေႏွာင္ႀကိဳးကင္းကင္းေနႏိုင္ေအာင္ ဘယ္လိုကူညီေပးၾကမလဲ။ ေ၀ဖန္ေန႐ံုနဲ႔ ေတာ့မျဖစ္ပါဘူး။ ဒီလိုေထာင္ေခ်ာက္ေတြကို နားလည္ဖို႔လည္း လိုပါတယ္။
ေရႊသံလြင္မိသားစု ပိုင္ဆိုင္သည့္၊ ဆက္စပ္ပတ္သက္သည့္ ကုမၸဏီအခ်ဳိ႕စာရင္း
၁။ Shwe Than Lwin Gems Co.,Ltd
၂။ Shwe Than Lwin Media Co.,Ltd
၃။ Shwe Than Lwin Mining Co.,Ltd
၄။ Shwe Than Lwin Trading Co.,Ltd
၅။ ECO Communication Public Co.,Ltd (trsm;ydkif)
၆။ Golden Pyit Taing Htaung Services Co.,Ltd 
၇။ Golden Pyit Taing Htaung Trading Co.,Ltd 
၈။ Golden Thazin Construction Co.,Ltd 
၉။ It Is Myanmar Trading Co.,Ltd 
၁၀။ People Media Public Co.,Ltd (trsm;ydkif)
၁၁။ Shwe Nanda Trading Co.,Ltd
၁၂။ Shwe Nay Minn Gyi Co.,Ltd
၁၃။ Shwe Shan Pyi Public Co.,Ltd (trsm;ydkif)
၁၄။ Than Lwin Aye Yar Export Import Co.,Ltd
၁၅။ Than Lwin Aye Yar Gems Co.,Ltd
၁၆။ Than Lwin Aye Yar Industrial Production & Construction Co.,Ltd
၁၇။ Than Lwin Aye Yar Travels & Tours Co.,Ltd
၁၈။ Myanmar Towards Co.,Ltd
၁၉။ Shwe Thanlwin Highway Co.,Ltd
၂၀။ Shwe Thu Kha Mein Trading Co.,Ltd
မွတ္ခ်က္။ ။ ကုမၸဏီမ်ားအားလံုး ၀င္ေငြခြန္ေပးေဆာင္သည့္ ၅၀၀ ဦးစာရင္းတြင္ ပါ၀င္ျခင္း လံုး၀မရွိေပ။
ႏွစ္လအတြင္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိခဲ့သည့္ ကုမၸဏီႏွင့္ လုပ္ငန္းအလိုက္စာရင္း
           ကုမၸဏီ
လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား
တည္ေနရာ
Than Phyo Thu Mining Co., Ltd
ေက်ာက္မီးေသြးဓာတ္အားေပးစက္႐ံု
ေကာ့ေသာင္း
Myanmar Tokiwa Corporation Ltd
ခဲတံႏွင့္ အလွကုန္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း
ပ်ဥ္းမပင္စက္မႈဇုန္၊ မဂၤလာဒံု။
Globel Alliarance Industrial Co .,Ltd
စီးကရက္ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း
ေရႊသံလြင္စက္မႈဇုန္
Than Lwin Aye Yar Industrial Production & Construction  Co.,Ltd
အခ်ဳိရည္ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း
ေရႊသံလြင္စက္မႈဇုန္
Than Lwin Aye Yar Industrial Production & Construction  Co.,Ltd
ဘီယာထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း
ေရႊသံလြင္စက္မႈဇုန္
True Faith Co., Ltd
လက္ခစားစနစ္အထည္ခ်ဳပ္
ေရႊေပါက္ကံစက္မႈဇုန္
U Ni & Daw Phyu Family Co.,Ltd
ေရထြက္ပစၥည္းလက္ခစားစနစ္စက္႐ံု
ေရႊျပည္သူစက္မႈဇုန္အပိုင္း-၃
Royal Hi-Tech Group Co.,Ltd
ဆိပ္ခံတံတား
ျမင္းၿခံခ႐ိုင္၊ ဆီမီးခံုေက်းရြာ
Written by:  ေနထြန္းႏိုင္
ႏိုင္ငံေရး သတင္းမ်ား

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...