Tuesday, March 25, 2014

ပညာေရးစနစ္စနစ္ကုိ ဖ်က္ဆီးပစ္တာ စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္ပါ

Bo K Nyein March 24, 2014 at 6:32pm
မဆလ..ေခတ္ကိုမမွီလိုက္ၾကတဲ႔ လူငယေလးေတြကို သိေစခ်င္တာက....
ျမန္မာႏုိင္ငံကို (စ) တင္ဖ်က္စီးသြားတဳဲ့သူေတြကို သိထားေစခ်င္တယ္
စစ္အာဏ္ရွင္စနစ္ေထာင္ျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ခုလံုးကို (စ)
ဖ်က္သြားတာက......                                                             ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း စီးပြားေရးကို ဖ်က္စီးသြားတာက                                             မာ႔က္စစ္ ဦးဘျငိမ္ ပညာေရးကိုဖ်က္စီးသြားတာက                                               ေဒါက္တာညီညီ                                                                                          တပ္ဦးေက်ာင္းသားေဟာင္း

၂၀၁၄ ခုမတ္လဆန္းမွာ အေမရိကန္ျပန္ ၈၈ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းတဦးက လြဲမွားစြာ အလြပ္က်က္တဲ႔ အက်င္႔ေၾကာင္႔ ျမန္မာႏုိင္ငံေရးပညာေရးနိမ္႔က်လာတယ္လို႔ ဆိုမိန္႔လာတဲ႔အတြက္၊ ထင္ ေယာင္ထင္မွားျဖစ္စရာေတြျဖစ္လာပါတယ္။ ထို႔အတြက္၊အမ်ားအေနနဲ႔ အျမင္ရွင္းရေအာင္ ဤေဆာင္းကိုေရး ရသည္ပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံပညာေရးကို (စ)တင္ဖ်က္စီးခဲ႔သူဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းစစ္အစိုးရေခတ္ ၊ပညာေရး၀န္ (ဒု)၀န္ ၾကီးေဒါက္တာညီညီျဖစ္ျပီး၊ ဆက္တိုက္ဖ်က္စီးခဲ႔သူမ်ားကေတာ႔ စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္ ပညာေရးတာ၀န္ ရွိသူမ်ားပဲျဖစ္ၾကပါတယ္။ ကိုလိုနီသူ႔ကၽြန္ေခတ္မွာေတာင္ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႔ ပညာေရးဟာအဆင္႔အတန္းမွီခဲ႔ တယ္လို႔ေျပာလို႔ရပါတယ္။ အေၾကာင္းကအဂၤလိပ္ေတြက “လစ္ဖရယ္ပညာေရးစနစ္”ကို ေပၚလစီအျဖစ္ ခ်မွတ္ခဲ႔လို႔ပါ။ မွန္ပါတယ္အဂၤလိပ္ေတြရဲ႔အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္က အဂၤလိပ္အစိုးရကိုအခစားျပဳမဲ႔ ပညာတတ္ ဗ်ဴရိုကရက္ေတြေဖၚ ထုတ္ဖို႔ုရည္မွန္းေသာ္ျငားလည္း၊ ပညာတတ္ေတြကိုေမြးထုတ္မဲ႔ တကၠသိုလ္ေကာလိပ္ ေတြမွာေတာ႔ လစ္ဖရယ္ပညာေရးစနစ္ ကိုသင္ၾကားေဖၚထုတ္ေပးခဲ႔ပါတယ္။

လစ္ဖရယ္ပညာေရးစနစ္
လစ္ဖရယ္ပညာေရးစနစ္ဟာ မ႑ိုဳင္(၂) ခုအေပၚမွာရပ္တည္ပါတယ္။
(၁)ဖက္စံု၊ ဘာသာစံု၊ ပညာေရး
(၂)လြပ္လပ္စြာေ၀ဖန္ပိုင္းျခားေတြးေခၚျခင္းပါ။ Critical Thinking လုိ႔ေခၚပါတယ္။
ဖက္စံု၊ဘာသာစံုပညာေရးဆိုတာက တကၠသိုလ္ေရာက္တာနဲ႔လူ႔ေလာကအတြက္အသံုး၀င္မဲ႔ဘာသာရပ္ေတြ ကိုေထာင္႔စံုေအာင္သင္ၾကားေပးလိုက္ပါတယ္။ သာမန္ရာဇ၀င္၊ပထ၀ီ၊ အဂၤလိပ္စာ၊တို႔အျပင္(ေတြးေခၚမႈ)အတြက္ လိုအပ္တဲ႔ဒႆနိက (Philosophy)၊နဲ႔အတူ Humanities လူမႈေရးဘာသာရပ္၊Social Science လူမႈေရး သိပၸံပညာရပ္မ်ားကိုဘာသာစံုယူရပါတယ္။

ပညာေရးမွာဘယ္ပထမဘြဲ႔(Bachelor)မဆိုအေျခခံပညာေရးကိုပဲသင္ေပးလိုက္ၾကတာပါ။လစ္ဖရယ္ပညာ ေရးကအေျခခံခိုင္ရံုမကအေျခခံကိုက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖစ္ေအာင္သင္ေပးလိုက္ၾကပါတယ္။အေမရိကားမွာဆိုရင္ဆရာ၀န္ေသာ္၎၊ဥပေဒဘြဲ႔ရဖို႔ရာေသာ္၎၊ ပထမဘြဲ႔Bachelor Degreeကိုအရင္ယူရပါတယ္။ ျပီးမွဆရာ၀န္လုိင္းလိုက္ခ်င္သူေတြက GMAT၊ဥပေဒဘြဲ႔ယူခ်င္သူေတြက LSAT စာေမးပြဲေျဖရပါတယ္။ဒီစာေမး ပြဲေတြမွာအမွတ္မွီသူေတြမွဆရာ၀န္ဘြဲ႔အတြက္ေဆးေက်ာင္း၊ဥပေဒဘြဲ႔႔အတြက္ဥပေဒေက်ာင္းေတြတက္ခြင္႔ရပါတယ္။ ဆရာ၀န္ဆိုရင္Internship လို႔ေခၚတဲ႔ အလုပ္သင္တႏွစ္ေသာ္၎၊ (၆)လေသာ္၎ဆင္းျပီးမွ အထူးကုအတြက္Specialties လို႔ေခၚတဲ႔အထူးကုဘာသာရပ္ေတြကို စာေတြ႔နဲ႔လက္ေတြ႔ေရာျပီး ေဆးရံု ေတြမွဆက္ပညာစည္းပူးရပါတယ္။ Residency လို႔ေခၚပါတယ္။ ေအာင္လာတဲ႔အခါ Board Exam လို႔ေခၚ တဲ႔စာေမးပြဲေျဖၾကရပါတယ္။ ဥပေဒပညာရွင္ဆိုရင္လည္း Bar Exam ကိုေျဖျပီးမွအမႈလိုက္လို႔ရပါတယ္။ အမႈမလုိက္ပဲကုမၸဏီၾကီးေတြ မွာလုပ္တယ္ဆိုရင္ေတာ႔ စာေမးပြဲေအာင္စရာမလိုပါ။ ထို႔နည္းတူအင္ဂ်င္ နီယာဆိုလွ်င္လည္း Professional Engineer ဆိုတဲ႔(P.E.) စာေမးပြဲေျဖရပါတယ္။ ဥပမာတိုက္တစ္ခု ေဆာက္မယ္၊ တံတားတစ္ခုေဆာက္မယ္ ဆိုရင္ P.E. လက္မွတ္မပါပဲေဆာက္လုပ္ခြင္႔မျပဳပါ။ လူထုနဲ႔ထိ ေတြ႔ရမယ္ဆိုလွ်င္၊ ဘြဲ႔တစ္ခုထဲနဲ႔ မျပည္႔စံုပါ။Professional စာေမးပြဲလို႔ေခၚတဲ႔ မိမိဘာသရပ္ ကိုကၽြမ္းက်င္ စြာလုပ္စားႏုိင္သည္႔ အဆင္႔ရွိမရွိစစ္ေဆးခံၾကရပါတယ္။
အဓိက သတိျပဳေစခ်င္တာက ဆရာ၀န္တို႔လို၊ေရွ႔ေနတို႔လို ျပည္သူကိုကိုယ္စားျပဳရမဲ႔၊ ေစာင္႔ေလွ်ာက္ရမဲ႔ ဘြဲ႔ ေတြမယူခင္၊အေျခခံခိုင္ေအာင္ ပထမဘြဲ႔တစ္ခုကို အရင္ယူခိုင္းပါတယ္။က်ယ္က်ကယ္ျပန္႔ျပန္႔အေျခ ခိုင္ေအာင္ဖို႔ပါ။ျပီးမွ မိမိဆိုင္ရာဘာသာရပ္ကို အထူးျပဳသင္ၾကားေစပါတယ္။

လြပ္လပ္စြာေ၀ဖန္ပိုင္းျခားေတြးေခၚခြင္႔ (Critical Thinking)
လစ္ဖရယ္ပညာေရးမွာအဓိကက်တဲ႔မ႑ိဳင္တစ္ခုက ပညာကိုတတ္ေအာက္ (သင္) ေပးလိုက္ရံုကမ၊ ပညာ ကရလာတဲ႔ (အသိ) တရားကို အမွီျပဳျပီး ပိုင္ျခားေ၀ဖန္သံုးသပ္တတ္ေအာင္သင္ၾကားေပးလိုက္ပါတယ္။ ဤ ကဲ႔သို႔သံုးသပ္မႈကို (Critical Thinking) ဟုေခၚပါသည္။

ဆရာေတြ၊ ပါေမာကၡေတြေဟာၾကားလိုက္တာကို လုိက္မွတ္ရံုနဲ႔ မရ၊ ကိစၥတစ္ခုကို ဘယ္လိုျမင္သလဲ၊ ဘာေၾကာင္႔ျမင္သလဲ၊ဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင္႔မိမိထင္ျမင္ခ်က္သည္ မွန္ကန္သည္ဟု ယူဆပါသလဲ၊ ဤတနည္းပဲျမင္သည္လား၊ေနာက္တနည္းေရာမျမင္ႏုိင္ဖူးလားစသည္ျဖင္႔ (အေတြး) မ်ားကို(ေတြးတတ္) ေအာင္ဆက္တိုက္ (သင္) ၾကားေပးလိုက္ပါသည္။

အေမရိကန္မွာ Ivy League လို႔ေခၚတဲ႔အေကာင္းဆံုးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းေတြလို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ႔ ေက်ာင္း ေတြရွိၾကပါတယ္။ ဟားဗတ္ (Harvard)တို႔လို ၊ေယးလ္ (Yale) တို႔လိုအမ္အိုင္တီ(M.I.T) တို႔လိုရာဇ၀င္ေရာ ၊နံမည္ေရာရွိတဲ႔ နံမည္ေက်ာ္ေက်ာင္းၾကီးေတြပါ။ ဒီလိုေက်ာင္းေတြကအစ ၊ အစိုးရအေထာက္အကူျပဳေက်ာင္းေတြအဆံုး ၊Critical Thinking ကို ဦးစားေပးသင္ၾကားေပးၾကပါတယ္။

လစ္ဖရယ္ပညာေရးရဲ႔ အားသာခ်က္ကတကၠသိုလ္ဘာသာရပ္ေတြကို တတ္ကၽြမ္းေအာင္သင္ၾကားေပးရံု သာမက၊မိမိတတ္လာေသာပညာေတြကို အသံုးခ်ရာတြင္၊ ရဲရဲေတြးတတ္ေအာင္(သင္ၾကား) ေပးလိုက္ပါတယ္။ ဒီလို(အေတြး) ကိုပါ(အားေပး) သည္႔အတြက္၊(တည္ထြင္မႈ) ကေနာက္ကကပ္ပါလာပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင္႔အေမရိကန္လို လစ္ဖရယ္ပညာေရးစနစ္ကို က်င္႔သံုးတဲ႔ႏိုင္ငံေတြမွာ (တည္ထြင္မႈ)ကို အားေပးတာေၾကာင္႔ ကမၻာၾကီးကိုေျပာင္းလဲေစေသာ မိုင္ကရိုေဆာ႔(Microsoft) လိုကုမၸဏီၾကီးေတြ၊ အဲလ္ပယ္(Apple) လိုကုမၸဏီၾကီးေတြ၊ ေပၚေပါက္လာသလို ၊ ကမၻာကိုဖံုးလႊမ္းသြားႏုိင္ေသာ အိုင္ဖုန္း(iPhone) ၊ အုိင္ပဲ႔(iPad) တို႔ကဲ႔သို႔ ပစၥည္းေတြလည္းထြက္ေပၚလာခဲ႔ရပါတယ္။
သို႔ေသာ္ Critical Thinking ဆိုတာလွ်ပ္စစ္မီး ဖြင္႔-ပိတ္ျပဳလုပ္သလို ခ်က္ခ်င္းဖြင္႔ခ်င္လို႔ ဖြင္႔၍(မရ)ႏုိင္ပါ။ ပညာေရးစနစ္အတြင္းထဲ႔သြင္းျပီး စနစ္အတြင္းကေဖၚထုတ္ဖို႔လိုပါတယ္။ (စနစ္)ကို (ေပၚလစီ)က ေဖၚ ထုတ္ေပးသည္ပါ။ သင္ျပမည္႔ဆရာေတြကိုယ္ႏႈိက္က Critical Thinking ကိုနားလည္ဖို႔လိုပါသည္။

ဒီမိုကေရစီေခတ္ပညာေရးစနစ္
ဒီမိုကေရစီပညာေရးစနစ္ဟာ အဂၤလိပ္ေခတ္ကပညာေရးေပၚလစီကိုအေမြခံခဲ႔သည္မို႔ လစ္ဖရယ္ပညာေရး စနစ္ကို ဆက္လက္က်င္႔သံုးခဲ႔ပါသည္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ဟာ ကမၻာ႔အဆင္႔အတန္းမွီတဲ႔တကၠသိုလ္တစ္ခု ျဖစ္သလိုရန္ကုန္ေဆးေက်ာင္းမွေအာင္သူမ်ားကို အဂၤလန္လိုႏုိင္ငံေတာင္မွ အသိအမွတ္ျပဳၾကရပါတယ္။ ဒီေနရာမွာသတိျပဳစရာတစ္ခုက တကၠသိုလ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တနည္းအားျဖင္႔တကၠသိုလ္ရဲ႔ လမ္းညႊန္ေပၚလစီ ကို တကၠသိုလ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ ကလြပ္လြပ္လပ္လပ္ခ်ပိုင္ခြင္႔ရွိပါသည္။ အစိုးရကအမိန္႔ေပးလို႔မရပါ။ ထို႔အျပင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မွာ ေက်ာင္းသားသမဂၢႏွင္႔ေက်ာင္းသားထုကေရြးေသာေက်ာင္းသားကိုယ္စလွယ္မ်ား လည္းပါ၀င္ခြင္႔ရွိၾကပါသည္။

ဒီလိုတကၠသိုလ္ေတြကိုကိုယ္ပိုင္လြပ္လပ္ခြင္႔ေပးျခင္းက ပညာေရးဆိုတာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အေျခခံပညာေရးကိုသင္ၾကားေပးတဲ႔မူၾကိဳမွ (၁၀)တန္းအထိေက်ာင္းေတြမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ သင္ၾကားမႈ နည္း နာသာမက ဘာကိုသင္မလဲ ဆိုတဲ႔(သင္ရိုးညႊန္တန္း) (Curriculum) ဆိုတာေတြဟာ အလြန္အေရးပါတယ္။ ဒီသင္ရိုး ညႊန္တန္းေတြအပါအ၀င္ ပညာသင္ေက်ာင္းေတြ၏ ဦးတည္ခ်က္သည္ ပညာေရးသက္ သက္ေက်ာင္းသားေတြအတြက္အေကာင္းဆံုးျဖစ္ရန္ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔သည္လြပ္လပ္စြာ ဆံုး ျဖတ္ခြင္႔္ရိွရပါ မည္။ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီလက္ထက္၊ ဦးေဆာင္ခဲ႔ၾကေသာ ဦးႏု၊ ဦးဗေဆြ၊ ဦးေက်ာ္ျငိမ္းအစရွိတဲ႔ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္သမဂၢ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ဘ၀မွ တက္လာ ၾကသူမ်ား ျဖစ္ျခင္းေၾကာင္႔ ဤလြပ္လပ္ခြင္႔ကိုေကာင္းစြာသေဘာေပါက္ၾကပါသည္။ 

အဓိကအေရးၾကီတဲ႔အခ်က္က ယေန႔ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အနာဂတ္ရဲ႔ ေခါင္းေဆာင္၊ တုိင္းျပည္တည္ ေထာင္မႈအတြက္မရွိမျဖစ္လုိအပ္တဲ႔ပညာရွင္ေတြ၊ တိုင္းျပည္ရဲ႔ ရတနာေတြဆိုတာကို ဒီမိုကေရစီေခတ္က ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြကသေဘာေပါကၾ္ကပါတယ္။သူတို႔လည္း ေက်ာင္းသားဘ၀ကို ျဖတ္သန္း ခဲ႔ၾကရ သည္ကိုး။ ဒါေၾကာင္႔ ရႏုိင္သမွ်နုိင္ငံျခားအကူအညီယူကာႏုိင္ငံျခားပညာေတာ္သင္ လႊပ္ခဲ႔ၾကပါ တယ္။ ဒါေၾကာင္႔ တကၠသိုလ္က ပါေမာကၡေတြဟာ နံမည္ေက်ာ္ကမာၻ႔တကၠသို္လ္မ်ားကပါရဂူ ဘြဲ႔ရသူ ေတြမ်ားၾကပါတယ္။
ရာဇ၀င္ပါေမာကၡေဒါက္တာေက်ာ္သက္အဂၤလိပ္လိုသင္ၾကားပို႔ခ်ေနသည္ကို ယေန႔ ယူက်ဴ႔ (You Tube) မွာၾကည္႔ႏုိင္ပါေသးသည္။ ၾကိဳက္ေသာ္ရွိ၊ မၾကိဳက္ေသာ္ရွိ၊အဂၤလိပ္စကားသည္ ကမၻာသံုးစကားျဖစ္ျခင္း ေၾကာင္႔ အဂၤလိပ္စကားႏွင္႔ အဂၤလိပ္စာတတ္မွ က်ယ္္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေလ႔လာႏုိင္ပါမည္။ယေန႔ေခတ္လို အင္တာနက္လႊမ္းမိုးထားေသာေခတ္တြင္အေမရိကန္၏အရွိန္ေၾကာင္႔ အဂၤလိပ္စာသည္ပိုအေရးပါလာပါသည္။ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီေခတ္က ေက်ာင္းသားေတြရဲ႔ အဂၤလိပ္စာအဆင္႔အတန္းက ျမင္႔တယ္လို႔ေျပာလို႔ရႏုိင္ပါတယ္။

ပညာေရးစနစ္ဆိုတာတကၠသိုလ္တစ္ခုပဲ ေကာင္းလို႔မရပါဖူး။ အေျခခံပညာေရးျဖစ္တဲ႔ ၊ မူလတန္းမွ    တကၠသိုလ္၀င္တန္းအထိအဆင္႔မွီရပါမယ္။ ဒီမိုကေရစီေခတ္က အစိုးရေက်ာင္းမ်ားအျပင္ ပုဂၢလိက ေက်ာင္းေတြဖြင္႔ခြင္႔ျပဳထားတာေၾကာင္႔ျမိဳ႔မေက်ာင္းကဲ႔သို႔ျမန္မာဆန္ဆန္ေက်ာင္းမ်ားရွိသလို၊ ခရိယန္ သာသနာျပဳေက်ာင္းမ်ားတည္ရွိခြင္႔ရွိၾကပါတယ္။ခရိယန္သာသနာျပဳေက်ာင္းေတြဟာ ကမၻာနဲ႔တ၀ွမ္း တည္ ရွိခဲ႔ၾကတာမို႔၊ အေတြ႔အၾကံဳရင္႔က်က္ကာအဆင္႔ျမင္႔ပညာေရးကိုေဖၚေဆာင္ေပးႏုိင္ၾကပါတယ္။စာေရးသူတို႔ ေက်ာင္းသားဘ၀က ရန္ကုန္မွာအဂၤလိပ္မက္သတစ္နဲ႔ စိမ္႔ေပါလ္ (StPaul) ေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္းဟာ အ ေကာင္း ဆံုးနဲ႔ အျပိဳင္ျဖစ္ခဲ႔ၾကပါတယ္။ဗမာျပည္မွာပထမဆြဲတဲ႔ေက်ာင္းသားေတြဟာ ဒီေက်ာင္း ႏွစ္ ေက်ာင္းက ထြက္ ၾကတာမ်ားပါတယ္။ စာေရးသူကအဂၤလိပ္မက္သတစ္ကေအာင္ခဲ႔ပါတယ္။ ဒီေက်ာင္း ေတြမွာ အဂၤလိပ္စာ ကို မူၾကိဳကတည္းက သင္ၾကားေပးရံုမကအဓိကက်ေသာအခ်က္မွာValue System ဟုေခၚေသာ (တန္ဖိုး)ထားရမည္႔ အရာမ်ားကိုပါသင္ၾကားေပးလိုက္ပါတယ္။ ဥပမာ မလိမ္ရဖူး၊မခိုးရဖူး၊စည္းကမ္းရွိရမယ္၊ အလုပ္ ကိုတန္ဖိုးထားတတ္ရမယ္၊ လူၾကီးမိဖကိုရိုေသရယ္ဆိုတဲ႔(အသိ) တရားေတြကို ငယ္ငယ္ကတည္းက သင္ ၾကားေပးခဲ႔ပါတယ္။
တခ်ိန္ထဲမွာ ျမဳိမေက်ာင္းလိုျမန္မာဆံတဲ႔ ေက်ာင္းေတြကလည္း၊ ျမန္မာ႔ဓေလ႔ႏွင္႔အညီတန္ဖိုးထားအပ္ ေသာ Value Systems မ်ားကိုသင္ၾကားေပးခဲ႔ၾကပါသည္။အစိုးရေက်ာင္းမ်ား၏အဆင္႔သည္လည္းနိမ္႔ သည္ဟုမဆိုသာပါ။ အဘယ္ေၾကာင္႔ဆိုေသာ္၊ အစိုးရ၏အဓိကေပၚလစီမွာ၊ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား ကို အနာဂတ္အသီးအပြင္႔မ်ားဟုျမင္ေသာေၾကာင္ မွန္မွန္ကန္ကန္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္းေပးရန္ျဖစ္သည္။

စစ္အစိုးရ၏ပညာေရးေပၚလစီ ႏွင္႔ အျမင္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းဟာ၁၉၆၂ခုႏွစ္ မွာ ျပည္သူလူထုက တရား၀င္ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ဦးႏုေခါင္းေဆာင္ေသာ  အရပ္သားအစိုးရကိုေသနပ္အားကိုးျပီး အာဏါသိမ္းယူခဲ႔တာရာဇ၀င္မွာျငင္းလိုမရတဲ႔ အခ်က္တစ္ခ်က္ပါ။ ဇူလုိင္လ(၇)ရက္မွာရာဇ၀င္ရွိတဲ႔ တသကၠသိုလ္သမဂၢအေဆာက္အအံုကိုျဖိဳခြဲကာအျပစ္မဲ႔၊ လက္နက္မဲ႔ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကိုရက္ရက္စက္စက္သတ္ျဖတ္ခဲ႔တာလည္းစစ္အစိုးရရာဇ၀င္မွာေသြး(စ)စြန္းရ တဲ႔ေန႔တစ္္ေန႔ျဖစ္ခဲ႔ရပါတယ္။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းဟာသူရဲ႔စစ္အာဏါရွင္စနစ္ ကိုထူေထာင္ဖို႔ၾကိဳးပမ္းရာမွာ ေက်ာင္းသူေက်င္းသားမ်ားဟာခလုပ္စူးေညာင္႔သဖြယ္လာျဖစ္ေနတယ္လို႔ (စ)ျမင္လာခဲ႔ပါျပီ။ ထို႔ေၾကာင္႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းရဲ႔ စစ္အစိုးရရဲ႔ ပညာေရးေပၚလစီဟာေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြကို ပညာသင္ၾကားေရး ထက္ အႏၱရာယ္ေကာင္ေတြကို ရွင္းဖို ဦးတည္ခ်က္(စ) ေျပာင္းခဲ႔ျပီလို႔သံုးသပ္မိပါတယ္။
အစြယ္ကိုလိုသူကစစ္အစိုးရ ၊ အစြယ္ကိုရိုက္ခ်ိဳးေပးမဲ႔ ေတာမုဆိုးကို လက္၀ဲတပ္ဦးေက်ာင္းသားေဟာင္း ေဒါက္တာညီညီစီမွာသြားေတြ႔ၾကေလရဲ႔။

ေဒါက္တာညီညီေခတ္
ေဒါက္တာညီညီ မတိုင္ခင္အစိုးရရဲ႔ ပညာေရးေပၚလစီအရ (၁၀) တန္းေအာင္ရင္ (BOC) ေကာလိပ္ကိုတက္ၾကရပါတယ္။ (IA) အင္တာမီဒတရိပ္ (Intermediate) လုိ႔ေခၚပါတယ္။ ဒုတိယႏွစ္ျပီးမွ ေဆးေက်ာင္း ၊ အင္ဂ်င္နီယာေက်ာင္း၊ သိပၸံ(BSc) ၀ိဇၨာ (BA) ၊ Bachelor of Arts –Bachelor of Science ဆိုျပီး ဆက္ တက္ရပါတယ္။ အားလံုး အတူတူတက္ၾကျပီးမွမိမိ၀ါသနာပါရာကိ ေရြးခ်ယ္ခြင္႔ရွိတဲ႔ စနစ္ေကာင္းတစ္ခုပါ။

ဒါကလစ္ဖရယ္ပညာေရးစနစ္ကိုေျချပဳျပီးအေျခခံစံုေအာင္သင္ေပးတဲ႔ ပညာေရးစနစ္ပါ။
စစ္အစိုးရသစ္အတြက္ျပႆသနာက ဒီစနစ္ေအာက္မွာ ပညာစံုေအာင္ ေက်ာင္းသားေတြအားလံုးကို တစုတေ၀းထဲထားျပီး ပညာသင္ေပးတယ္။ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသာေတြစံုရင္ ျပႆနာတက္ေတာ႔မယ္။

ဒါေၾကာင္႔၊ ေဒါက္တာညီညီက ေရႊဥါဏ္ေတာ္စူးေရာက္ျပီး လူၾကားေကာင္းေအာင္ ဆိုရွယ္လစ္ပညာေရးစ နစ္သစ္ ဆိုျပီးေၾကြးေက်ာ္လာပါတယ္။ေဒါက္တာညီညီ ရဲ႔ ပညာေရးစနစ္မွာ အာလံုးစံုစံုလင္လင္သင္ၾကား ေပးတဲ႔ အေျခခိုင္တဲ႔ လစ္ဖရယ္ပညာေရးနစ္ကိုဖယ္ရွားလိုက္ျပီး (အထူးျပဳ) (Specialization) စနစ္ကို ေဖၚထုတ္လာပါတယ္။ စာေရးသူ အျမင္ အရေတာ႔ (အထူးျပဳ)စနစ္ကို ဘန္းျပျပီး ေက်ာင္းသားေတြကို ခြဲထုတ္လိုက္တာပါပဲ။ ေနာက္အေရးၾကီးတဲ႔ထူးျခားခ်က္က(၁၀)တန္းေအာင္တာနဲ႔တကၠသိုလ္၀င္ခြင္႔စာရင္းကို (အစိုးရ) ကိုင္ျပီးေၾကညာတာေၾကာင္႔ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႔အနာဂတ္ကို အစိုးရက အဆံုးျဖတ္ျပဳခြင္႔ အာဏါကိုေဖၚထုတ္ေပးလိုက္တာပါပဲ။

တနည္းအားျဖင္႔ လူငယ္ေလးေတြရဲ႔အနာဂတ္ဟာ အစိုးရလက္ထဲေရာက္သြားတာေၾကာင္႔ မလိုတဲ႔လူငယ္ ေတြ၊ အစိုးရကို အတိုက္အခံျပဳမဲ႔ေက်ာင္းသားေတြ၊အတိုက္ခံႏိုင္ငံေရးသမားေတြရဲ႔ သားသမီးေတြရဲ႔ အ နာဂတ္ကို အစိုးရအာဏါနဲ႔ ဖယ္ရွားခ်ဳပ္ကိုင္ႏုိင္မဲ႔ (အာဏါရွင္စနစ္) ရဲ႔ လက္ကိုင္ထုတ္ကိုေဖၚထုတ္လိုက္တာပါ။ ေဒါက္တာညီညီရဲ႔ စနစ္မေပၚေပါက္မွီ၊ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႔ အနာဂတ္ဟာ (ေက်ာင္း) ေတြကေရြး (ေက်ာင္းသား)ေတြက မိမိလိုရာကို ေလွ်ာက္ရတာမို႔ ၊မိမိလိုရာကိုေရြးခ်ယ္ခြင္႔ရွိၾကပါတယ္။အေမရိကားမွာ ယေန႔အထိ၊ေက်ာင္းေတြကပဲ၊ ေရြးခ်ယ္သမႈျပဳၾကပါတယ္။
အရင္က အမွတ္အလုိက္ေရြးခ်ယ္ရာမွာထိုက္ရိုက္အမွတ္နဲ႔ပဲဆံုးျဖတ္ၾကပါတယ္။
Aggregate ျဖန္းမွ်ရာခိုင္ ႏႈန္းအတိုင္းဆံုးျဖတ္ပါတယ္။ ဥပမာ (၅)ဘာသာရွိတယ္။ တဘာသာ (၁၀၀)ေပးတယ္ဆိုရင္ စုစုေပါင္း အမွတ္ ၅၀၀ ရႏုိင္စရာရွိတယ္။ (၄၀၀) ရရင္ ၈၀%၊ ၄၅၀ ရရင္ ၉၀%..တြက္ရတာရွင္းပါတယ္။ ၈၀% သို႔ မဟုတ္ စုစုေပါင္း ၄၀၀ ရမွေဆးေက်ာင္း၀င္မယ္ဆိုရင္ ျမင္သာ၊သိသာရွင္းပါတယ္။

ေဒါက္တာညီညီက အစိုးရအာဏါကို (စု)ယူလိုက္ရံုမက ထိုက္ရိုက္တြက္တဲ႔နည္းအစားIL(A)  Intelligent Level (Aggregate) ဆုိတဲ႔၊ ဘယ္ကကမွန္းမသိတဲ႔ (စနစ္သစ္) ကို ေဖၚထုတ္လာျပန္တယ္။ ထိုက္ရိုက္နည္း အစား ၊ တဆင္႔ခံ နည္းကိုေဖၚထုတ္လာတာပါ။တစ္ဘာသာကို အမွတ္(၂၀) စီေပးပါတယ္။ ဥပမာသခၤ်ာ ဘာသာအတြက္ အမွတ္ (၉၀) ရမွIL(A) အမွတ္ (၂၀) အျပည္႔ရမယ္။ရာဇ၀င္အတြက္က်ေတာ႔ (၇၅) မွတ္ ရရင္ပဲIL(A) အမွတ္ (၂၀) အျပည္႔ရမယ္ဆိုတဲ႔အစိုးရကပဲ၊ သတ္မွတ္ေပးတဲ႔ (စနစ္) ျဖစ္ပါတယ္။Arbitary ၊ လိုသလို သတ္မွတ္ႏုိင္တဲ႔ စနစ္ပါ။ တနည္းအားျဖင္႔ (၁၀) တန္းေက်ာင္းသားဘ၀ ကတည္းက အစိုးရက အညွာကိုင္လႈပ္ႏုိင္မဲ႔စနစ္ကိုတမင္ ေဖၚထုတ္လာသည္လို႔ပဲ ေကာက္ခ်က္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ ေက်ာင္း သား တစ္ေယာက္ရဲ႔ အရည္အခ်င္းတစ္ခုထဲနဲ႔ေက်ာင္း၀င္ခြင္႔ကိုဆံုးျဖတ္သည္မဟုတ္ပဲ အေဖရာအေမပါ (NRC) ျဖစ္ရမယ္တို႔စသည္ျဖင္႔ (ေပၚလစီ) ကို အစိုးရက ေျပာင္းခြင္႔ရွိေအာင္ဖန္တီး ယူေသာ ညစ္ပတ္သည္႔ ဦးတည္ခ်က္ (Cynical Agenda) ရွိသည္ဟုစာေရးသူက သံုးသပ္မိပါသည္။ လက္၀ဲ အက်င္႔အရ ညစ္ပတ္သည္႔ အမူအက်င္႔တစ္ခုပါေပ။

ခြဲျခားသည္ ၊ ခြဲပို႔သည္
ေဒါက္တာညီညီ၏ ေပၚလစီအရ (၁၀)တန္းေအာင္တာနဲ႔ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြရဲ႔ဘ၀ကို အစိုးရက ဆံုးျဖတ္ေပးလို္က္ျပီး ေဆးေက်ာင္းကအမွတ္အမ်ားဆံုး နဲ႔ စက္မႈတကၠသိုလ္ကဒုတိယအမ်ားဆံုး ဆိုလာ ေတာ႔ ဒီတကၠသိုလ္ႏွစ္ခုမရရင္ပဲ စာမေတာ္သည္႔ အသြင္ေဆာင္လာပါသည္။ထို႔ေၾကာင္႔ ဆရာ၀န္ျဖစ္ခ်င္ သလား၊ အင္ဂ်င္နီယာျဖစ္ခ်င္သလား ဆိုတာအေရးမၾကီးေတာ႔ပါ၊ မိဖမ်ားဂုဏ္ယူႏူိင္ရန္ေသာ္၎၊မိမိကို အထင္မေသးရန္ေသာ္၎၊ အမွတ္မွီက ေဆးနွင္႔စက္မႈတကၠသိုလ္တို႔ကိုေလွ်ာက္ရေသာ ယဥ္ေက်းမႈစိုးၾကီးတစ္ခုေပါက္ဖြားခဲ႔ပါေတာ႔သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားစိတ္ပါရာသင္ၾကားခြင္႔ရျပီး ထူခၽြန္းခြင္႔မရွိေတာ႔ပါ။ထို႔ ေၾကာင္႔ စိတ္မပါပဲ ဆရာ၀န္ျဖစ္လာသူေတြ၊ အင္ဂ်င္နီယာျဖစ္လာသူေတြ ေပၚေပါက္ခဲ႔ရသည္ပါ။ယေန႔ အထိဆရာ၀န္ဘြဲ႔ရျပီး ဆရာ၀န္မလုပ္သူေတြရွိပါေသးတယ္။ တိုင္းျပည္အတြက္အလြန္နစ္နာပါတယ္။  

ေနာက္တစ္ခုမွာ အထူးျပဳဘာသာရပ္မ်ားကိုခြဲထုတ္လိုက္သျဖင္႔ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အစိုးရကပို႔ေသာ ေကာလိပ္အသီးသီးသို႔ လြင္႔ဆင္ကုန္ၾကျပန္သည္။ဤသည္မွာလည္း လူစုခြဲသည္႔နည္းတနည္း မျဖစ္ႏုိင္ ေပဖူးလား။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း၏စစ္အစိုးရေခတ္၊ ေဒါက္တာညီညီေဖၚထုတ္လာေသာဆိုရွယ္လစ္ပညာေရးးေခတ္တြင္ ေက်ာင္းသား မ်ားကိုသာမက၊ဆရာမ်ားကို ထိန္းခ်ုဳပ္လာပါသည္။ေက်ာင္းဆရာမ်ားသည္ စာသင္ရံု သက္ သက္မဟုတ္ေတာ႔ျမန္မာဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္သေဘာတရားကိုပါေလ႔လာၾကရသည္။ရာထူးတိုးရန္အတြက္ မဆလပါတီ ကို၀င္ၾကရေတာ႔သည္၊ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒမွလာေသာ ဗဟိုဦးစီးစနစ္၏လူေတြကိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈနည္းပရိရာယ္ကိုသြပ္သြင္းလာျခင္းပါ။
ထုိ႔ျပင္ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ဆိုရွယ္လစ္အသံေအာ္ျပီး ရွိရွိသမွ်လုပ္ငန္းေတြကိုျပည္သူပိုင္သိမ္းျပန္ရာ ပုဂၢလိက ေက်ာင္းေတြအားလံုးျပည္သူပိုင္အသိမ္းခံရကာအားလံုးအစိုးရေက်ာင္းမ်ားအျဖစ္ေျပာင္းလဲကုန္ရာ၊ ျမန္မာ ႏုိင္ငံရွိေက်ာင္းမ်ားသည္ စာသင္မႈကိုဦးစားေပးေသာစာသင္ေက်ာင္းမ်ားမွဗ်ဴရိုကရက္မ်ား အာဏါႏွင္႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေစခိုင္းေသာ စနစ္စီသို႔ ရုတ္ခ်ည္းေျပာင္းလဲသြားခဲ႔ပါသည္။

ေက်ာင္းမ်ားတြင္သာမက၊ေက်ာင္းသားမ်ားကိုဘာသင္မည္ကို ညႊန္ၾကားသည္႔ သင္ရိုးညၽြန္းတမ္းကိုလည္း ပညာေရး၀န္ၾကီးဌါနမွဗ်ဴရိုကရက္မ်ားကဆံုးျဖတ္ကာ တျပည္လံုးအတိုင္းအတာႏွင္႔လိုက္နာေစပါသည္။ ဤ ဌါနမ်ားတြင္လည္းလက္၀ဲအယူရွိေသာသူမ်ားၾကီးစိုးထားၾကျပန္သည္။ဥပမာလက္၀ဲစာေရးဆရာေမာင္စြမ္းရည္တို႔လိုလူစားေတြကေနရာယူထားၾကသည္။ ဒီမိုကေရစီေခတ္ကပုဂၢလိကေက်ာင္း မ်ားကိုခြင္႔ျပဳရာ၊တစ္ ေက်ာင္း ႏွင္႔တစ္ေက်ာင္း အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္သင္ရိုညႊန္းတမ္းမ်ားကို အျပိဳင္အဆုိင္ေဖၚထုတ္ၾကရာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္အက်ိဳးရွိပါသည္။ ယၡဳေတာ႔ ႏိုင္ငံေရးဦးတည္ခ်က္ရွိရွိပံုစံတူ မဆလလမ္းစဥ္ကို အေထာက္အကူျပဳမိ (စက္ရုပ္) ကေလးမ်ားကို ေမြးထုတ္္ေပးမည္႔ (စက္ရံု) မ်ားအျဖစ္ ဆိုရွယ္လစ္ပညာ ေရးစနစ္သစ္ကေက်ာင္းမ်ားကိုဖန္တီးေဖၚထုတ္ခဲ႔ၾကပါသည္။

ေဒါက္တာညီညီေဖၚထုတ္္လုိက္ေသာဆိုရွယ္လစ္စနစ္သစ္ေၾကာင္႔ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ပညာေရးဟာသိသိသာသာၾကီးက်ဆင္းခဲ႔ရပါတယ္။ စာေရးသူတို႔ကေဒါက္တာညီညီ စစ္အစိုးရကိုပံ႔ပိုးရန္အတြက္လက္တဲ႔စမ္းလိုက္ေသာပညာေရးစနစ္ေအာက္မွာလက္ေတြခံခဲ႔ရတဲ႔ သားေကာင္ေတြပါ။စာေရးသူက၁၉၆၈ခုႏွစ္မွာ(၁၀) တန္း ေအာင္ပါတယ္။IL (A) စနစ္ရဲ႔ေနာက္ဆးံုႏွစ္ပါ။ မေအာင္ျမင္၍ (၄)ႏွစ္ေလာက္ႏွင္႔ IL(A) စနစ္ကိုရပ္တန္႔ခဲ႔ရ ပါသည္။ စာေရးသူစက္မႈတကၠသိုလ္ေရာက္ေတာ႔ စက္မႈတကၠသိုလ္ ရဲ႔ ဆရာဆရာမေတြဟာ ဒီမိုကေရစီ ေခတ္က ႏုိင္ငံျခားပညာေတာ္သင္လႊပ္ထားတဲ႔အေမရိကားကဘြဲ႔ရထားသူေတြပါ။ ေနာက္ဆံုး ပါေမာကၡ ခ်ဳပ္ေဒါက္တာေအာင္ၾကီးအပါအ၀င္ဆရာေကာင္းေတြအားလံုးအေမရိကားစတဲ႔ အေနာက္ႏုိင္ငံေတြကိုျပန္႔ လြင္႔ကုန္ပါတယ္။ေဒါက္တာညီညီကိုယ္တိုင္၀န္ၾကီးကျပဳတ္ေတာ႔ကုလသမဂၢမွာအလုပ္ရျပီး အေမရိကားကို ေရာက္လာပါတယ္။ သူ (စ)တင္ဖ်က္စီးခဲ႔တဲ႔ ပညာေရးစနစ္ၾကီး ကေတာ႔ အဖတ္ဆည္လို႔မရေတာ႔ပါဖူး။

စာေရးသူတို႔ေခတ္က IL(A) နဲ႔ ေရြးတာမို႔ ၀ိဇၨာဘာသာမွစာေတာ္သူတို႔လည္းေဆးေက်ာင္း ကိုေရာက္လာ ၾကပါသည္။  (၁၀) တန္းမွာ သိပၸံအေျခခံပါမလာ ၊ ဘိုင္အိုဘာသာမယူလာၾကေတာ႔အေတာ္အခက္ အခဲ ျဖစ္ၾကရသည္ဟုနားလည္ရပါသည္။ IL (A) စနစ္ေၾကာင္႔ကေမာက္ကမျဖစ္ၾကရသည္ပါ။
အေမရိကန္ပညာေရးစနစ္မွာ (Core) ဆိုတဲ႔ အသင္မေနရဘာသာရပ္ေတြရွိပါတယ္။ ဒီဘာသာရပ္ေတြအျပင္ဖက္မွာ (elected) ဆိုတဲ႔ မိမိႏွစ္သက္ရာကို ေရြးခ်ယ္ျပီးတက္ႏုိ္င္တဲ႔ဘာသာရပ္ေတြရွိပါတယ္။ထို႔ ေၾကာင္႔ တဦးနဲ႔တဦး ယူခဲ႔တဲ႔ဘာသာခ်င္းမတူႏုိင္ၾကပါ။ Transcript လို႔ေခၚတဲ႔မိမိယူခဲ႔ရာဘာသာေတြနဲ႔ရခဲ႔ တဲ႔ အမွတ္ေတြကိုၾကည္႔ျပီးမွဘြဲ႔ရတဦးရဲ႔တတ္ကၽြမ္းမႈကိုခန္႔မွန္းႏုိင္ပါတယ္။ေဒါက္တာညီညီရဲ႔ဆုိရွယ္လစ္ ပညာေရးစနစ္မွာေတာ႔ ဘြဲ႔ရသူတိုင္း ပံုတူကေလး ေတြကို ထုတ္ေပးလိုက္သည္ပါ။ေပးတာယူ၊ခိုင္းတာလုပ္၊ ျပန္မေျပာတဲ႔ဆိုတဲ႔ ပံုတူဆိုရွယ္လစ္အရုပ္ေတြကိုထုတ္ေပးတဲ႔ စနစ္နဲ႔ ပညာကိုတတ္ေအာင္သင္ေပးျပီး (ေတြးေခၚ)တတ္တဲ႔ (ပညာရွင္) ေတြထုတ္ေပးတဲ႔ ပညာေရးစနစ္ခ်င္း မတူညီၾကပါ။

ဖက္စံုပညာေရးရဲ႔အေျခခံေကာင္းမႈကိုဥပမာေပးပါရေစ။ စာေရးသူဟာ ျမဳိ႔ျပအင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႔ကိုရခဲ႔ေပမဲ႔ အေတြ႔အၾကံဳမရွိပါ။အေမရိကားမွာ ကြန္ျပဴတာတက္ခဲ႔ျပီး မာစတာဘြဲ႔ရခဲ႔ပါတယ္။ အလုပ္ထဲေရာက္ေတာ႔ လွ်ပ္စစ္အင္အင္ဂ်င္္နီယာနဲ႔ဆိုင္တာေတြကိုေလ႔လာျပီးလက္ေတြ႔ထမင္းစာရွာႏုိင္ခဲ႔ပါတယ္။ ATM ဆိုတဲ႔ နည္းပညာေပၚလာေတာ႔ ကိုယ္႔ဟာကိုဖတ္ျပီးတတ္ခဲ႔ရတာပါ။နည္းပညာအသစ္ဆိုေတာ႔ တည္ထြင္ရင္း စက္ပစၥည္း (Products) ေတြထုတ္ၾကရတာပါ။စာေရးသူအေမရိကားမွာထမင္းရွာစားႏိုင္ရံုမက Cisco ကဲ႔သို႔ထိပ္တန္းကုမၸဏီလိုမ်ိဳးမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေနရာရခဲ႔တာ ATM ပညာေၾကာင္႔ပါ။ ဒီလိုနားလည္စြမ္းရွိတာ စက္မႈတကၠသိုလ္က အင္ဂ်င္နီယာအေျခခံကိုရခဲ႔ျပီးအဂၤလိပ္စာကိုကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ဖတ္တတ္ေျပာ တတ္လို႔ရယ္ပါ။ အေျခခံေကာင္းခဲ႔လို႔ပါ။

(၈၈) ေနာက္ပိုင္းပိုဆိုးလာတယ္
ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုၾကီးက မဆလေခတ္ကိုဇီ၀ိန္ခ်ဳပ္ေစခဲ႔ပါတယ္။ ေနာက္တက္လာတဲ႕ စစ္အစိုးရ (န၀တ) ဟာ စာေရးသူအျမင္အရေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြကို ျပႆနာေကာင္ေတြ၊ အႏၱရယ္ေကာင္ေတြ ဟုသာ ျမင္သည္ကမ (ရန္သူ) ေတြဟု (ျမင္)လာသည္၊ သေဘာထားသည္ဟု စာေရးသူခံစားရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ေက်ာင္းသားမ်ား(စုေ၀း) ျခင္းမျပဳႏုိင္ရန္ ေကာလိပ္မ်ားကိုျမိဳ႕အစြန္မ်ားသို႔ပို႔ေဆာင္ကာ ေကာ လိပ္ ေက်ာင္းမ်ာစြာကိုတည္ေဆာက္လာျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ၊လူစုခြဲရန္သက္သက္ပက္ျဖစ္သည္ဟု စာေရးသူ ကသံုးသပ္မိပါသည္။

စစ္အာဏါရွင္စနစ္ဆိုသည္မွာအာဏါတည္ျမဲေရးအတြက္ စစ္တပ္ကိုသာ ေငြပံုေအာ္ရရာ၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊လူမႈေရးအားလံုးကိုဥပကၡာျပဳကာျပည္သူတို႔၏စား၀တ္ေနေရးကို ဂရုမျပဴႏုိင္ေတာ႔ပါ။ ဦး ေန၀င္း၏ (မဆလ) ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ဆိုးေၾကာင္႔တိုင္းျပည္တစ္ခုလံုးလည္းခၽြပ္ျခံဳက်ကာ လဘ္စားမႈမ်ား သည္လည္းၾကီးထြားခဲ႔ရပါသည္။န၀တ၊နအဖေခတ္မွာလဘ္စားမႈဟာစနစ္၏ယဥ္ေက်းမႈတရပ္အထိဆုပ္ရုပ္လာကာရုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ျဖစ္ခဲ႔ရပါတယ္။

ေလာကမွာ ပရမ္းပတာျဖစ္တာကိုအဂၤလိပ္ကို Chaos လို႔ေခၚပါတယ္။ ဒီပရမ္းပတာျဖစ္တာကိုေလ႔လာတဲ႔ Chaos Theory ဆိုတာရွိပါတယ္။ဒီသီအုိရီကဘာဆိုသလဲဆိုေတာ႔အေသျခာေလ႔လာရင္ပရမ္းပတာအတြင္း မွာပဲ(System) လို႔ေခၚတဲ႔ (စနစ္)ဆိုတာျဖစ္ေပၚတတ္ပါတယ္တဲ႔။အစိုးရ၏လစ္လ်ဴရႈမႈေၾကာင္႔ န၀တ ေခတ္ မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႔ပညာေရးစနစ္ၾကီးဟာ ပရမ္းပတာ ျဖစ္ေနပါျပီ။ ဦးတည္ခ်က္မရွိ ပ်က္စီးေနပါျပီ။ လဘ္စား မႈဟာလည္း အျမစ္တြက္ခဲ႔တာၾကာပါျပီ။ ဒီအခ်ိန္မွာ အသက္ရွင္ဖို႔အတြက္ (က်ဴရွင္) ေပးစားတဲ႔ (စနစ္)ေပၚလာခဲ႔ပါတယ္။ ရိုးရိုးေလးနားလည္ရရင္ ဆရာဆရာမေတြဟာ အတန္းထဲမွာစာ မသင္ၾကေတာ႔ဖူး။ က်ဴရွင္၀ိုင္းေပးစားျပီး စာေမးပြဲေမးခြန္းေတြကို က်ဴရွင္၀ိုင္းေတြမွာေပးကာ ေက်ာင္းသာေတြဟာတတန္း ျပီးတတန္းေအာင္လာၾကတယ္၊ ဘာမွ (မတတ္) ၾကေတာ႔ပါဖူး။ (အလြပ္) က်က္တဲ႔ စနစ္ကိုေက်ာ္လြန္ျပီး(ဒါေမး) (ဒါေျဖ) ဆိုတဲ႔(ေမးခြန္း) ကို (ေငြ)နဲ႔လဲစားတဲ႔ ပညာေရးစနစ္ၾကီးေပၚခဲ႔ရပါျပီ။ ယေန႔အထိရွင္သန္ ဆဲပါ။

စာေရးသူတို႔ေခတ္အကတကၠသု္လ္ေရာက္ရင္ က်ဴရွင္ဆိုတာ ၾကားေတာင္မၾကားဖူးေတာ႔ပါ။ အတန္းထဲမွာ သင္လိုက္တဲ႔ဘာသာရပ္ကိုအဂၤလိပ္စာအုပ္ (text books) ေတြဖတ္ျပီးနားလည္ႏုိင္တဲ႔အဆင္႔ရွိပါတယ္။ ယေန႔ပညာေရးစနစ္ေအာက္မွာ ေဆးေက်ာင္းေနာက္ဆံုးႏွစ္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားလည္းက်ဴရွင္ယူ ၾကရပါတယ္။ စာေရးသူရဲ႔မိတ္ေဆြရဲ႔မိန္းမကက်ဴရွင္ေပးေနတာပါ။ (သိ) လိုက္ရတဲ႔အခ်ိန္မွာ စာေရးသူမယံု ၾကည္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ျဖစ္ခဲ႔ရပါတယ္။ဆရာ၀န္၊ အင္ဂ်င္နီယာမျဖစ္ခင္၊ သက္ရာဆိုင္ဘာသာစာအုပ္ အထူၾကီးေတြကိုဖတ္ျပီးကိုယ္ပိုင္(အသိဥါဏ္) နဲ႔နားလည္ႏိုင္တဲ႔အဆင္႔ရွိရပါေတာ႔မယ္။ ဆရာ၀န္ေနာက္ ဆံုးႏွစ္ေက်ာင္းသားေတြ က်ဴရွင္ယူေနရတယ္ဆိုရင္reference လုိ႔ေခၚတဲ႔ (အညႊန္း) ကိုဘယ္လိုရွာတတ္ ၾကေတာ႔မွာလဲ။ ဘယ္လိုလူနာေတြကို ကုစားၾကေတာ႔မွာလဲ။ ရင္ေလးစရာပါ။
စာေရးသူနားလည္သေလာက္စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မျဖစ္ခင္တက္ရၾကတဲ႔National Defense College မွာေတာင္ ျပဳစုရတဲ႔ စာတန္းေတြကို အျပင္လူေတြကို (ေငြ) ေပးျပီးေရးခိုင္းၾကတယ္လို႔နားလည္ပါတယ္။ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႔ လက္ရွိပညာေရးစနစ္ဟာ (ကိုယ္ပိုင္ေတြးေခၚမႈ)မေျပာနဲ႔ (ကိုယ္ပိုင္ၾကိဳစားမႈ) အဆင္႔မွာမရွိရင္ ၊ Critical Thinking လို႔ေခၚတဲ႔(ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားမႈ) အေတြးဆိုတာကို ဘယ္လိုနားလည္ႏိုင္မွာလည္း။

ျမန္မာႏိုင္ငံပညာေရးစနစ္က်ဆင္းရတာဟာ.
ျမန္မာႏိုင္ငံပညာေရးစနစ္က်ဆင္းရတာဟာ၊စစ္အာဏါရွင္စနစ္ ကိုအျခခံအုပ္ခ်ဳပ္တဲ႔ စစ္အစိုးရ အဆက္ ဆက္က  ေက်ာင္းသားထုကိုအႏၱရယ္ေကာင္ေတြ ၊ ျပႆနာေကာင္ေတြလုိ႔ (အျမင္) ရျပီး (ရန္သူ) လုိ႔ သေဘာထားခဲ႔တဲ႔အတြက္ ေက်ာင္းသားထုကို ပညာသင္ၾကာေရးထက္၊ ႏွိပ္ကြပ္ဖို႔ စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္္ ရဲ႔ၾကိဳးစားမႈရဲ႔(ရလဒ္) လုိ႔႔ပဲ စာေရးသူ သံုးသပ္မိပါတယ္။

 ဒါေၾကာင္႔ စာဖတ္ပရိပ္သတ္ၾကီးကိုလည္ေစခ်င္တာက၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ ႔ ပညာေရးနစ္က်ဆင္းရတာဟာ (အလြပ္က်က္မွတ္ျခင္း)ဆုိတဲ႔ သင္ၾကားနည္းေၾကာင္႔ မဟုတ္ရပါ။ ဘာသာေရးနဲ႔လည္း ဘယ္လိုမွ(မပတ္ သက္) ရပါ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းရဲ႔ (အားလံုကိုခ်ဳပ္ကိုင္) လုိ္တဲ႔  (ဆႏၵ) နဲ႔ ေဒါက္တာညီညီ တမင္ေဖၚထုတ္လာခဲ႔ တဲ႔ “ဆိုရွယ္လစ္ပညာေရးစနစ္” က (စ)ခဲ႔တဲ႔ (ေပၚလစီ) နဲ႔(တမင္ဖ်က္စီး) မႈရဲ႔ ရလဒ္ပါ။

ေပၚလစီ ဆိုတာနားလည္ေစခ်င္တယ္
အစိုးရဆိုတာ (ေပၚလစီ) ခ်ျပီး(ေပၚလစီ) နဲ႔အုပ္ခ်ဳပ္ရတာပါ။ ေပၚလစီမွာ(ဦးတည္ခ်က္) နဲ႔ (ရည္မွန္းခ်က္)ဆိုတာရွိပါတယ္။
ဦးေန၀င္း (စ) တင္တည္ေထာင္ခဲ႔တဲ႔စစ္အစိုးရ အဆက္ဆက္က ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြကို (ပညာသင္)ၾကားဖို႔ထက္ (ထိန္းခ်ုဳပ္) ႏုိင္ဖို႔ကို (ဦးတည္)ခဲ႔သည္ပါ။ထို႔ေၾကာင္႔ ေဒါက္တာညီညီ မွစ၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြ႔န္တို႔ေနာက္ဆံုး ခ်မွတ္က်င္႔သံုးခဲ႔ေသာ(ေပၚလစီ) မ်ားေၾကာင္႔ ျမန္မာႏုိင္ငံကညာေရး ဟာ လံုးလံုးေရတိမ္နစ္ခဲ႔ၾကရသည္။(ဘြဲ႔) သာရျပီး (စာမတတ္)ၾကေသာ (ဘြဲ႔ရပညာမတတ္) မ်ားေပၚထြက္ခဲ႔သည္ကို စာဖတ္ပရိတ္သတ္ၾကီးကိုသိေစခ်င္ပါသည္။
ပ်က္စီးသြားတဲ႔ ပညာေရးစနစ္ၾကီးကိုျပန္အဖတ္ဆည္မယ္ဆိုရင္ ေပၚလစီနဲ႔ပဲ ကုစားရမွာပါ။

အရင္အခ်င္း ျပည္႔တဲ႔ ေက်ာင္းဆရာေတြကိုေမြးထုတ္ရပါတယ္။ဆရာဆရာမေတြ စားေလာက္တဲ႔လစာေပးရပါတယ္။ အဓိက ကေတာ႔ (က်ဴရွင္၀ိုင္း) ေပးစားတဲ႔စနစ္ကိုေပၚလစီနဲ႔ျဖစ္ေစ၊ ဥပေဒနဲ႔ျဖစ္ေစ (ရပ္ဆိုင္း) ပစ္ရပါမယ္။ ဖက္စံုပညာေရး၊ လစ္ဖရယ္ပညာေရးစနစ္ကိုျပန္လည္အေကာင္ထည္ေဖၚရပါမယ္။အဂၤလိပ္စာအတြက္ native speakers လို႔ေခၚတဲ႔ အဂၤလိပ္စားေျပာႏိုင္ငံကသူေတြကို ဖတ္ၾကားရပါမယ္၊စာေရးသူတို႔အရြယ္ အလုပ္မွအနားယူသြားသူေသာ ႏုိင္ငံျခားေရာက္ ပညာတတ္ေတြကိုအနဲဆံုး စာလာသင္ေပးၾကဖို႔ဖိတ္ေခၚရပါမယ္။လာခ်င္ေအာင္၊လာႏိုင္ေအာင္ (လ၀က) ဥပေဒေတြေဖၚထုတ္ျပီး ေပၚလစီနဲ႔ အားေပးသမႈျပဳရပါမယ္။

ပညာေရးစနစ္ဆိုတာခ်က္ခ်င္းၾကီးဖြင္႔လိုက္-ပိတ္လိုက္ လုပ္၍မရပါ။ အခုခ်က္ခ်င္း Critical Thinking ရေစလို႔ စိတ္ကူးယဥ္လို႔မရပါ။ေပၚလစီ ကိုဘယ္လိုခ်ျပီး၊ ဘယ္လိုအေကာင္အထည္ေဖၚမယ္ဆိုတာကို နားလည္ရပါမယ္။ အဓိက ကေတာ႔အစိုးရက ဘတ္ဂ်က္ခ်ျပီး ေရရည္ေပၚလစီကိုဆြဲႏုိင္ရပါမယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံပညာေရးစနစ္ျပန္လည္ေတာက္ေျပာင္လာပါေစသား

ဘိုဘိုေက်ာ္ျငိမ္း
မတ္လ ၁၂ရက္ ၂၀၁၄ခု

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...