Thursday, February 13, 2014

ဝိနယ ပိဋက ပါဠိေတာ္ ဒုတိယပိုင္းလာ သံဃေဘဒ (ဝါ) သံဃာကို သင္းခြဲေသာကံ (အပိုင္း ၃)

ဝိနယ ပိဋက ပါဠိေတာ္ ဒုတိယပိုင္းလာ
သံဃေဘဒ (ဝါ) သံဃာကို သင္းခြဲေသာကံ (အပိုင္း ၃)

Feb 9,2014 | ညိဳထြန္း | ေန႔သစ္

သံဃာ သင္းကြဲမႈ (သံဃေဘဒ) ဟူသည္မွာ နယ္ပယ္ရပ္ဝန္း တခုတြင္ ဓမၼဝိနယႏွင့္အညီ က်င့္ၾကံညီညြတ္သည့္ မူလ သံဃာ အဖြဲ႔အစည္းမွ အဖြဲ႔ ႏွစ္ဖြဲ႔ ကြဲထြက္သြားၿပီး ထုိႏွစ္ဖြဲ႔ အနက္ တဖြဲ႔တြင္ အနည္းဆံုး သံဃာငါးပါး ပါဝင္ကာ က်န္တစ္ဖြဲ႔တြင္ အနည္းဆံုး သံဃာေလးပါး ပါဝင္ခဲ့ေသာ္ သံဃာသင္းကြဲျခင္း ေျမာက္ပါသည္။

ဗုဒၶသည္ သံဃာသင္းကြဲမႈကို ျပင္းထန္စြာ ႐ွဳံ႕ခ်ၿပီး ရွင္ေတာ္က ႁမြက္ၾကားသည္မွာ ပုဂၢိဳလ္တဦးသည္ ဓမၼဝိနယကို မွန္ကန္စြာ နားလည္ က်င့္ၾကံေသာ သံဃာ အဖြဲ႔အစည္းတြင္ မူလတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး တရားဓမၼႏွင့္ မေလ်ာ္ညီစြာ က်င့္ၾကံသည့္ သံဃာ အဖြဲ႔အစည္း ဘက္သို႔ ၎သံဃာအဖြဲ႔သည္ တရားဓမၼ ႏွင့္ မေလ်ာ္ညီစြာ က်င့္ၾကံသည္ကို မိမိက သိထားပါလ်က္ (သို႔မဟုတ္) သံသယ ရွိပါလ်က္ႏွင့္ ကူးေျပာင္းခဲ့ေသာ္ ထို ပုဂၢိဳလ္သည္ ကပ္ကမာၻ တခုလံုး ငရဲတြင္ က်က္ရပါလိမ့္မည္ ။

ခႏၶကဝဂ္ တြင္ ဗုဒၶသည္ ရဟန္းသံဃာတို႔အား သံဃာသင္းကြဲမႈကို ကာကြယ္ တားဆီး ျဖတ္ေတာက္ရန္ နည္းလမ္းတို႔ကို ညႊန္ျပထားၿပီး သံဃေဘဒ အမႈကို တားဆီးဖို႔ အတြက္ဆို ဘိကၡဳတို႔ ဝါမဆိုႏိုင္ျခင္းကိုပင္ အထူးႁခြင္းခ်က္ အေနျဖင့္ ခြင့္ျပဳေတာ္ မူပါသည္။ သို႔ေသာ္ ခႏၶကဝဂ္ တြင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးသည္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား သံဃာသင္းကြဲေသာ ကိစၥမွာ ဝင္မပါနဲ႔လို႔ေတာ့ တားျမစ္လို႔ ထားေတာ္ မမူပါ။ ထိုအစား ရွင္ေတာ္က တရားဓမၼႏွင့္ အညီ က်င့္ၾကံေသာ အဖြဲ႔ဘက္သို႔ ပူးေပါင္း ပါဝင္ၾကရန္ တိုက္တြန္းေတာ္ မူပါသည္။

ေနာက္ၿပီးေတာ့လည္း သံဃာသင္းကြဲမႈကို အလ်င္စလို ေစ့စပ္ေျပၿငိမ္းျခင္းကို ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီး အားေပးေတာ္ မမူပါ။ အကယ္၍ ကြဲျပားခဲ့ေသာ သံဃာတို႔သည္ ကြဲျပားရျခင္း အေၾကာင္းရင္းကို ျပန္လည္ မတည့္မတ္ႏိုင္ဘဲ ျပန္ပူးေပါင္းခဲ့ေသာ္ ထိုသို႔ ပူးေပါင္းျခင္းသည္ တရားဝင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ဘဲ ကြဲျပားခဲ့ရေသာ အမႈ အေၾကာင္းရင္းကို ျပန္ဖြင့္ စစ္ေဆးရပါမည္။

ဥပမာ ၉၆၉ ကို ကိုးကြယ္မႈ ႏွင့္ ရတနာ သံုးပါးကို ကိုးကြယ္မႈဆိုၿပီး ကြဲျပားခဲ့ၿပီ ဆိုလွ်င္ ႏွစ္ခုလံုး ကိုးကြယ္လို႔ရသည္ဆိုၿပီး သံဃာႏွစ္ဖြဲ႔ ျပန္ဇာတ္ေပါင္း၍ မရပါ၊ ၉၆၉ သံဃာတို႔သည္ မိမိတို႔သည္ တရားဓမၼ ႏွင့္ အညီ မက်င့္ၾကံခဲ့ပါ ၊ အဓမၼ တရားတို႔ကို ျပဳမိမိုက္မွား ေဟာေျပာခဲ့ ပါသည္ ဟု သံဃာေကာင္းတုိ႔ကို လူသိရွင္ၾကား တရားဝင္ ဝန္ခံရပါမည္။ ထို႔အတူပင္ သာသနာ့ပါလ အဖြဲ႔ဝင္တို႔သည္လည္း ၎အဖြဲ႔၏ ဖြဲ႔စည္းျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ ေစတနာ (ဝါ) အမ်ဳိး ဘာသာ သာသနာ သည္ ဘုရားဆံုးမထားသည့္ တရားဓမၼႏွင့္ မညီပါ ဟု အတိအလင္း ေၾကညာဝန္ခံမွ သာလွ်င္ မူလသံဃာ ႏွင့္ ျပန္ေပါင္းခြင့္ (ဝါ) သံဃာေတာ္ ျပန္ျဖစ္ခြင့္ ရွိပါသည္။

တနည္းအားျဖင့္ ဗုဒၶသည္ အေပၚယံ ညီညြတ္ေသာ သံဃာကို လံုးဝ ခြင့္ျပဳေတာ္ မမူပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အဲသလို အေပၚယံ ညီညြတ္ျပတယ္ ဆိုတာမ်ဳိးဟာ သံဃာဟာ တရားဓမၼကို မ႐ိုေသ၊ ေျခနဲ႔နင္းတဲ့ သေဘာ ျဖစ္သည္ဟု ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးက ျမင္ေသာေၾကာင့္ ပါတည္း။

ဥပမာအားျဖင့္ မဟန သံဃာ အဖြဲ႔ (ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃ မဟာနာယက အဖြဲ႔သည္) ငါတို႔ ဘုန္းႀကီး လုပ္မပ်က္ရင္ ၿပီးေရာဆိုၿပီး ၉၆၉ ကို ကိုးကြယ္တာဟာလဲ မွန္ပါတယ္ဟု ၉၆၉ ဂိုဏ္းႏွင့္ ေစ့စပ္ခဲ့ေသာ္ မဟန အစိုးရသံဃာ အဖြဲ႔ ႏွင့္ ၉၆၉ ဘိကၡဳမာဖီးယားတို႔ ေပါင္းသြားေသာဂိုဏ္း ဟူသည္ သံဃာမေျမာက္။ အဲသလို ေပါင္းလွ်င္ လူမိုက္ကို လက္ခံေပါင္းသင္းေသာ မဟန အဖြဲ႔ပါ သံဃာ အျဖစ္မွ ဆံုးရူံး၏။

လြယ္လြယ္မွတ္မည္ ဆိုလွ်င္ ေဖာက္ျပန္ခြဲထြက္သည့္ ရဟန္းအဖြဲ႔က မိမိတို႔၏ ခြဲထြက္ရျခင္း အေၾကာင္းရင္း အျပစ္ကို ဝန္ခံျခင္း မရွိလွ်င္ (အမွန္တကယ္ ေနာင္တရျခင္း မရွိလွ်င္) ၎ ေဖာက္ျပန္ခြဲထြက္သူတို႔ ႏွင့္ ေစ့စပ္ပူးေပါင္းျခင္းကို ခြင့္ျပဳေတာ္ မမူ။ ဒါမ်ဳိး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရဖို႔ဘဲ လိုတယ္ ဟု ဆိုကာ အထပ္ထပ္ ပူးေပါင္းေနပါလွ်င္ လူဆိုး သံဃာဂုိဏ္း တဂိုဏ္းဟာ သံဃာထု တရပ္လံုးကို ေကာက္စားကာ ေတာမသတ္ ႀကီးထြားလာႏိုင္ပါသည္ (infinite regress) ။

ဝီရသူက သံဃာ ငါးသိန္းလံုး သူ႔ေနာက္မွာ ရွိတယ္ ဆိုတဲ့ စကားကို ေပါ့ေသးေသး မထင္ပါနဲ႔။ သင္းသည္ ခုျပသလို သံဃာကို ေကာက္စား မ်ဳိခ်ဖို႔ စဥ္းစားထားၿပီး ျဖစ္၍ မ်ဳိလည္း မ်ဳိသြားႏိုင္ေလာက္သည့္ အေျခအေန ရိွေနပါသည္။ ဒါေၾကာင့္လည္း “လူမိုက္ေတြနဲ႔ ေရႊျပည္ေအး လုပ္ၿပီး ေစ့စပ္ ေပါင္းထုပ္ခြင့္ လံုးဝမရွိ” လို႔ ျမတ္စြာဘုရားက ျပခဲ့ေသာ မူလအာေဘာ္ သည္ အင္မတိ အင္မတန္ အေရးႀကီးပါ ၏။ ေခတ္သံုး ဘိုစကား နဲ႔ ေျပာရင္ The Sangha will never negotiate the Sangha corrupted လို႔ လည္း တမ်ဳိး မွတ္ႏိုင္ပါေပ သတည္း။

သံဃာသင္းကြဲခဲ့လွ်င္ လုပ္ေဆာင္အပ္ေသာ က်င့္ဝတ္

ရဟန္းတပါးသည္ သံဃာသင္းကြဲၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းကို သိလွ်င္ သူသည္ တရားဓမၼ ႏွင့္ အညီ က်င့္ၾကံေသာဘက္ ကိုသာ ပူးေပါင္း ပါဝင္ရ ပါမည္။

မဟာဝဂ္ အရ တရားဓမၼႏွင့္ အညီ မက်င့္ၾကံေသာ ရဟန္းကို ဤသို႔ ခြဲျခား သိႏိုင္ပါသည္ 

“ဘိကၡဳ သည္ ဓမၼ မဟုတ္သည္ကို ဓမၼ အျဖစ္၊ ဓမၼ ဟုတ္သည္ကို အဓမၼ အျဖစ္၊ ဝိနယ မဟုတ္သည္ကို ဝိနယ အျဖစ္၊ ဝိနယ ဟုတ္သည္ကို အဝိနယ အျဖစ္၊ ဘုရားက မေဟာၾကားခဲ့သည္ကို ဘုရားက ေဟာၾကားခဲ့သည္ အျဖစ္၊ ဘုရားက ေဟာၾကားခဲ့သည္ကို ဘုရားက မေဟာၾကားခဲ့သည္ အျဖစ္၊

ဘုရားက မက်င့္ၾကံ မအားထုတ္ခဲ့သည္ ကို ဘုရားက က်င့္ၾကံအားထုတ္ခဲ့သည္ အျဖစ္၊ ဘုရားက က်င့္ၾကံအားထုတ္ခဲ့သည္ ကို ဘုရားက မက်င့္ၾကံ မအားထုတ္ခဲ့သည္ အျဖစ္၊ ဘုရားက မတိုက္တြန္း မခ်မွတ္ခဲ့သည္ကို ဘုရားက တိုက္တြန္း ခ်မွတ္ခဲ့သည္ အျဖစ္၊ ဘုရားက တိုက္တြန္း ခ်မွတ္ခဲ့သည္ ကို ဘုရားက မတိုက္တြန္း မခ်မွတ္ခဲ့သည္ အျဖစ္၊ ဝိနည္းခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း မဟုတ္သည္ကို ဝိနည္းခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း ဟုတ္သည္ အျဖစ္၊ ဝိနည္းခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း ဟုတ္သည္ကို ဝိနည္း ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း မဟုတ္သည္ အျဖစ္၊ ေသးေသာ အာပတ္ ကို ႀကီးေသာ အာပတ္ အျဖစ္၊ ႀကီးေသာ အာပတ္ကို ေသးေသာ အာပတ္အျဖစ္၊ မကုုစားႏိုင္ေသာ အာပတ္ကို ကုစားႏိုင္ေသာ အာပတ္ အျဖစ္၊ ကုစားႏိုင္ေသာ အာပတ္ကို မကုစားႏိုင္ေသာ အာပတ္အျဖစ္၊ ဆိုးဝါးေသာ ဝိနည္း ခ်ဳိးေဖာက္မႈကို မဆိုးဝါးေသာ ဝိနည္း ခ်ဳိးေဖာက္မႈ အျဖစ္ (ဥပမာ ပါရာဇိက ကို ခုဒၵကဟု ေျပာျခင္း)၊ မဆိုးဝါးေသာ ဝိနည္းခ်ဳိးေဖာက္မႈကို ဆိုးဝါးေသာ ဝိနည္း ခ်ဳိးေဖာက္မႈ အျဖစ္ (ခုဒၵက ကို ပါရာဇိက ဟုေျပာျခင္း) စသျဖင့္ သိၾကား ေစ၏၊ ဤဘိကၡဳ သည္ တရားႏွင့္ အညီ မက်င့္ၾကံေသာ ရဟန္းတည္း ဟု သိမွတ္ရာသည္”

တဖက္တြင္ တရားဓမၼႏွင့္ အညီ က်င့္ၾကံေသာ ရဟန္းကို ဤသို႔ ခြဲျခား သိႏိုင္ပါသည္ “ဘိကၡဳ သည္ ဓမၼ ဟုတ္သည္ ကို ဓမၼ အျဖစ္၊ အဓမၼ ဟုတ္သည္ကို အဓမၼ အျဖစ္ … စသျဖင့္ သိၾကား ေစ၏။ ဤဘိကၡဳသည္ တရားႏွင့္ အညီ က်င့္ၾကံေသာ ရဟန္းတည္း ဟု သိမွတ္ရာသည္”

ဤ လမ္းညြန္ ေဟာၾကားထားခ်က္ကို ေထာက္လွ်င္ ရဟန္းတပါးသည္ မည္သည့္ သံဃအသင္းတြင္ ပါဝင္ရမည္နည္း ဆိုသည္ကို ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္ ဗုဒၶ ေဟာၾကားခဲ့ေသာ တရားဓမၼတို႔၏ ပရိယာယ္ကို ေကာင္းစြာ ကၽြမ္းက်င္နားလည္သူ ျဖစ္ရပါမည္။ အေရးႀကီးေသာ စဥ္းစားရန္ ေနာက္ တခ်က္မွာ ကြဲထြက္လာေသာ ႏွစ္ဖြဲ႔လံုးသည္ ေဖာက္ျပန္မိုက္မွားေနတာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရဟန္းသည္ မိမိ အေနျဖင့္ တရားဓမၼ တို႔၏ ပရိယာယ္ကို ကၽြမ္းက်င္စြာ နားလည္ျခင္း မရွိေသးသည့္ အတြက္ မည္သည့္ အဖြဲ႔တြင္ ပါဝင္ရမည္ကို မဆံုးျဖတ္ႏိုင္ ရွိခဲ့ေသာ္ ထိုရဟန္းအတြက္ ဘယ္အဖြဲ႔ကိုမွ မပူးေပါင္းျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ မဟာဝဂ္သည္ ဤကိစၥမ်ဳိးကို ႀကိဳျမင္ထားပံုရၿပီး ရဟန္းသံဃာသည္ မည္သည့္ သင္းကြဲအဖြဲ႔တြင္မွ မပါဝင္လို ခဲ့လွ်င္ ဝါဆိုစရာ ကိစၥ ရွိေနသည့္တိုင္ ၎အဖြဲ႔တို႔မွ ေဝးရာသို႔ ထြက္ခြာျခင္းကို ခြင့္ျပဳထားပါသည္။

မူလ သံဃာတြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ ဘိကၡဳနီတို႔သည္ သင္းကြဲ ရဟန္း ႏွစ္ဖြဲ႔လံုး၏ တင္ဆိုခ်က္ကို ၾကားနာၿပီး မည္သည့္ အဖြဲ႔သည္ တရားႏွင့္ အညီ က်င့္ၾကံသနည္းဟု ဆံုးျဖတ္ကာ ၎တို႔မွ တရားဓမၼ ႏွင့္ အညီ က်င့္ၾကံသည္ဟု ယံုၾကည္ယူဆရေသာ အဖြဲ႔ ႏွင့္ ပူးေပါင္းရပါမည္။ လူပုဂၢိဳလ္တို႔ အတြက္မူ ၎တို႔သည္ ႏွစ္ဖြဲ႔လံုးကို ဆက္လက္ လႉဒါန္းထားသင့္ၿပီး ႏွစ္ဖက္လံုးက ေဟာေသာ တရားကို ၾကားနာ၍ တရားဓမၼႏွင့္ အညီ က်င့္ၾကံသည္ဟု ယံုၾကည္ယူဆရေသာ သံဃာအဖြဲ႔ကို ဦးစားေပး ဆည္းကပ္ရပါမည္။

တခု မွတ္ရန္မွာ ဗုဒၶသည္ တရားႏွင့္ အညီ မက်င့္ၾကံေသာ ရဟန္းအဖြဲ႔ကို ဆြမ္း မလႉဒါန္းရဘူး လို႔ တားျမစ္ထားျခင္း မရွိပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လူသားတဦး၏ အသက္ရွင္ရန္ အေျခခံ ဇီဝ လုိအပ္ခ်က္ကို မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္မွ (unconditional) တားျမစ္ ပိတ္ပင္ျခင္း မရွိသင့္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ဒါေပမယ့္လည္း ေကာသဗၺီျပည္တြင္ သင္းကြဲကုန္ေသာ ရဟန္းသံဃာ အဖြဲ႔တို႔သည္ အလြန္ ခက္ထန္ဆိုးသြမ္းလာခဲ့ ေသာအခါ ဘုရားရွင္သည္ ရဟန္းတို႔မွ ေဝးရာ ေတာအရပ္သို႔ ဖဲထြက္သြားရာ ျပည္သူလူထုမွ (ဤ ခက္ထန္ေသာ ရဟန္းတို႔ကို အျပစ္ေပးေသာ အေနျဖင့္) ၎ရဟန္းတို႔အား ေထာက္ပံ့လႉဒါန္းမႈကို လံုးဝ ရပ္တန္႔ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေသာ သာဓက ရွိပါသည္။

ေကာသဗၺီ ကိစၥတြင္ စားဖုိ႔ ဆြမ္းရွာ မရေတာ့ေသာ ရဟန္းတို႔သည္ ျပည္သူလူထုကို ရူံးရကား ျမတ္စြာဘုရား ရွိရာ လုိက္သြား ေတာင္းပန္ အျပစ္ဝန္ခံကာ ကိစၥသည္ ေျပျငိမ္းခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဤသို႔ ျပည္သူက သံဃာကို အၾကပ္ကိုင္ကာ အႏိုင္ရေသာ ကိစၥမ်ဳိးသည္ အလိုအေလ်ာက္လာေသာ လူမႈ ျဖစ္စဥ္ (Spontaneous Order) တြင္သာ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ တမင္ ပံုစံခ်ထားေသာ လူမႈျဖစ္စဥ္ (Designed Order) တြင္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ခ်မ္းသာလြန္းေသာ ‘ႏိုင္ငံေတာ္’ မွ သူ မ်က္ႏွာသာေပးလိုေသာ ဘာသာေရး အဖြဲ႔ကို ပါးျဖဲနားျဖဲ လႉဒါန္းေနေသာ ငါတုိ႔၏ ဗမာျပည္ လူမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ဳိးတြင္ ငါတိို႔၏ ဆင္းရဲသား ျပည္သူလူထုသည္ ဓန ခြန္အားႀကီးသူတို႔ႏွင့္ ပလူးသည့္ မာဖီးယား သံဃာဂိုဏ္း တဂိုဏ္းကို ဘုရားေခတ္ လြတ္လပ္သည့္ ေကာသဗၺီျပည္သားေတြလို အၾကပ္ကိုင္ လုပ္ႏိုင္ဖို႔ရန္ စြမ္းအား မမွ်ပါ။

လက္ေတြ႔ ကိစၥမ်ား

သင္းကြဲေသာ ႏွစ္ဘက္လံုးသည္ ၾသဝါဒ ပါတိေမာက္ကို ျပျခင္း (ရြတ္ဆိုျခင္း) အစည္းအေဝးတို႔ကို တျခားစီ ျပဳလုပ္ပါေသာ္လည္း ၎ ႏွစ္ဖြဲ႔လံုးသည္ ၾသဝါဒ ပါတိေမာက္ ျပျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတို႔ ကို မွန္ကန္စြာ လုိက္နာေနသေရြ႕ ၎ ရဟန္း ႏွစ္ဖြဲ႔လံုး၏ (သံဃာျဖစ္ျခင္းကို ထိန္းသိမ္း အတည္ျပဳသည့္) ဤ အစည္းအေဝးတို႔ သည္ တရားဝင္ပါသည္။ မည္သည့္ အဖြဲ႔ကမွ က်န္တဖြဲ႔၏ ၾသဝါဒ ပါတိေမာက္ ျပျခင္းကို တရားမဝင္ ဟု ေၾကျငာခြင့္ မရွိပါ။

ဥပမာ အားျဖင့္ ဗမာ ေရႊက်င္ဂိုဏ္းမွ သံဃာမ်ားသည္ ဗမာ သုဓမၼာ ဂိုဏ္းမွ သံဃာမ်ား၏ ၾသဝါဒ ပါတိေမာက္ ျပျခင္းကို တရားမဝင္ဟု ေၾကျငာခြင့္ မရွိပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ၎ ႏွစ္ဖြဲ႔လံုးသည္ ဝိနည္းဆိုင္ရာ ဝိဝါဒ ကြဲျပားသည္ ျဖစ္ပေစ သံဃာ့ ဘံုကိစၥျဖစ္သည့္ “စင္ၾကယ္ အျပစ္ကင္းေသာ အသက္ေမြးမႈကို ျပဳပါမည္” ဟူသည့္ သံဃခံဝန္ခ်က္ သေဘာတြင္ ေယ်ဘုယ် တူညီသည့္ အတြက္ ဤ ခံဝန္ခ်က္ကို အမွတ္ျပဳေသာ ဥပုသ္ အစည္းအေဝးတုိ႔သည္ ဂိုဏ္းခြဲ ျပဳလုပ္သည္ ျဖစ္ပေစ တရားဝင္ပါသည္။

သို႔ရာတြင္ စဥ္းစားစရာ ရွိသည္မွာ ပါတိေမာက္ အတူ ရြတ္ဆိုရာတြင္ ပါရာဇိက က်ၿပီးေသာ ရဟန္းတို႔၏ အေရအတြက္က မ်ားေနခဲ့ေသာ္ အသို႔ လုပ္ရပါ မည္နည္း၊ ဤ ပါရာဇိကက် ရဟန္းတို႔ျဖင့္ ပါတိေမာက္ ျပျခင္းသည္ တရားဝင္ ပါေသး သေလာ။ ဤ ကိစၥကို ပိဋကေတာ္တြင္ ရွင္းျပထားသည္ကို မေတြ႔ပါ။

ကၽြန္ေတာ့္ အျမင္မွာ ပါတိေမာက္ ျပျခင္းတြင္ သံဃာ အစစ္အမွန္ ဘယ္ေလာက္ ရွိသလဲဆိုေသာ အေရအတြက္သည္ အဓိက မက်၊ သံဃာ၏ ေကာင္းမြန္စင္ၾကယ္ေသာ အသက္ေမြးမႈကို အမွတ္ျပဳျခင္းသည္သာ အဓိကလိုရင္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ ပါရာဇိက မက်ေသာ ရဟန္းတပါး ရွိ႐ုံႏွင့္ ဤ အစည္းအေဝးတို႔သည္ သံဃာ့ အစည္းအေဝး အျဖစ္ တရားဝင္ႏိုင္ ပါသည္။ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အခင္းတို႔မွာ ပါရာဇိက က်ၿပီး ရဟန္းတဦးသည္ အျပင္ အျမင္အရ ရဟန္းေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္ျဖင့္ ယင္းအစည္းအေဝးတြင္ ရွိၿပီး ပါရာဇိက မက်ေသာ ရဟန္းတပါးသည္ ရဟန္းအမည္ခံ ရဟန္းေခါင္းေဆာင္၏ ေနာက္လိုက္ အျဖစ္ျဖင့္ပင္ ဤ အစည္းအေဝးတြင္ ရွိေနႏိုင္ပါေသာ္လည္း အသက္ေမြးမႈ စင္ၾကယ္သျဖင့္ အလႉခံထိုက္ေသာ “သံဃာ” သေဘာကို အမွတ္ျပဳ ထိန္းသိမ္းရန္ ရဟန္းကိစၥသည္သာ ပဓာန ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤ အစည္းအေဝးသည္ ေနာက္လိုက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရေသာ သံဃာအစစ္၏ သံဃ အေၾကာင္းကိစၥအားျဖင့္ တရားဝင္ပါသည္။

ဆိုပါစို႔။ ဗမာျပည္တြင္ လက္ေတြ႔ ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ ကိစၥတခုကို သံုးသပ္ပါမည္။ မင္းဆိုးမင္းမိုက္၏ အကူအညီ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံကုိ ရေသာ ယေန႔ သာသနာ့ပါလ အဖြဲ႔သည္ အင္အား ႀကီးထြားသည္ထက္ ႀကီးထြားလာၿပီး ေနာင္ ဗမာျပည္တြင္ ရွိရွိသမွ် ရဟန္းသံဃာ အားလံုး သာသနာ့ပါလ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ျဖစ္ကုန္သည္ ဆိုၾကပါစို႔။ ထုိရဟန္းတို႔သည္ အမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ သာသာနာေရးသာ ရဟန္းတို႔၏ ပဓာန အေရး စသျဖင့္ဆိုကာ အတိုင္းထက္ အလြန္ ေဖာက္ျပန္ လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္သျဖင့္ ၎ သာသနာ့ပါလ အဖြဲ႔ဝင္ ရဟန္းအားလံုး ပါရာဇိက က်ေနၿပီးၿပီ ဆိုပါစို႔။ အမ်ဳိးေကာင္းသား တေယာက္သည္ တရားေတာ္ကို ၾကည္ညိဳေစာင့္ေရွာက္လိုေသာ္ တတိုင္းျပည္လံုး သာသနာ့ပါလ အဖြဲ႔ ျဖစ္ေနသည့္ အတြက္ ၎ တဖြဲ႔တည္းသာ ရွိေတာ့ေသာ သာသနာ့ပါလ အဖြဲ႔သို႔သာ ဝင္ပူးေပါင္း၍ ရဟန္းျပဳရပါမည္။ ဤ ကိစၥမ်ဳိးတြင္  ၎ အမ်ဳိးေကာင္းသားကို ရဟန္းျပဳေပးေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ ပါရာဇိကက်ၿပီးသူ (လူပုဂၢိဳလ္ အျဖစ္ကို ေရႊ႕ေလ်ာေနၿပီးသူ) ျဖစ္ေနသည့္တိုင္ေအာင္ (ပရမတၱ သေဘာတြင္) ၎အမ်ဳိးေကာင္းသား၏ တရားေတာ္ကို ၾကည္ညိဳေစာင့္ေရွာက္လုိမႈ သာ လုိရင္း ျဖစ္သျဖင့္ လူက ရဟန္းျပဳေပးေသာ္လည္း ထိုရဟန္းသည္ ရဟန္းစင္စစ္ အျဖစ္ကို ရယူႏိုင္ ပါသည္။

ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ရဟန္းအစစ္ ဆိုလို႔ တပါးတည္း ရွိေပမယ့္ သာသနာ့ပါလ အဖြဲ႔၏ ပါတိေမာက္ျပ စည္းေဝး ဥပုသ္ျပဳျခင္းသည္ ဤ တပါးတည္း ရွိေသာ ရဟန္း၏ အက်ဳိးဌာ တရားဝင္ပါသည္။ ကုန္ကုန္ စဥ္းစားမည္ဆိုလွ်င္ ဤ တပါးတည္းသာ က်န္ေတာ့ေသာ ရဟန္းသည္ပင္ မရွိေတာ့လွ်င္လည္း ၾသဝါဒ ပါတိေမာက္ ျပျခင္းသည္ “ေလာကသစၥာ” သေဘာအားျဖင့္ တရားဝင္ပါသည္ ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎ ပါရာဇိက က်ၿပီး လူပုဂၢိဳလ္တို႔ႏွင့္ ပါတိေမာက္ျပျခင္းကို လုပ္ေနသည့္တိုင္ စင္ၾကယ္ အျပစ္ကင္းေသာ အသက္ေမြးမႈ ႏွင့္ ေနပါမည္ဟူေသာ ခံဝန္ခ်က္တြင္ ၎ ပါတိေမာက္ ျပေနေသာ “လူ” တို႔သည္ သူတို႔ လိမ္ညာဝန္ခံေနသည္ကို သိေနသည့္တိုင္ေအာင္ “စင္ၾကယ္ အျပစ္ကင္းေသာ အသက္ေမြးမႈ ရွိသည့္ အတြက္ လႉဒါန္းပူေဇာ္မႈကို ခံယူထိုက္သည္” ဆိုသည့္ ပရမတၱ သံဃာ၏ ဂုဏ္ေတာ္ကို “အသိအမွတ္ ျပဳျခင္း” ၊ “ အမွတ္ရျခင္း” ၊ ‘နိဳးေဆာ္ျခင္း’ သေဘာသည္ မြန္ျမတ္ဝင္းပစြာ တည္ရွိပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ ယင္း ပါတိေမာက္ ျပျခင္းဆိုင္ရာ အစည္းအေဝးတို႔တြင္ အားလံုးသည္ လူလိမ္ လူယုတ္မာ ေဖာက္ျပန္သူမ်ား ျဖစ္ေနသည့္တိုင္ ၎ ပရမတၱ ဂုဏ္ေတာ္၏ ေက်းဇူးသတၱိ - သစၥာ ကို ႏိုးၾကားေစျခင္း သေဘာ၏ သတၱိအားျဖင့္ ယင္းသို႔ေသာ အစည္းအေဝး ေပမည့္လည္း ျမတ္ေသာ ရဟန္းဥပုသ္ အျဖစ္ျဖင့္ ေခၚထိုက္ေလာက္ မည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ ထင္ပါသည္။ ဒါေပမယ့္လည္း ဝန္ခံထားရမည္မွာ ကၽြန္ေတာ္ စဥ္းစားမိသည့္ ဆိုးဝါးပ်က္ျပားလွေသာ အေျခအေနတို႔တြင္ ရဟန္းေကာင္း တပါး အေနျဖင့္ ဆက္လက္ရပ္တည္ႏိုင္ခြင့္ ရွိမရွိ ဟူေသာ ရူေဒါင့္မွ ေျပာေနသည့္ သေဘာမွာ ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္း စဥ္းစား ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ေသာ က်မ္းဂန္ပါ စည္းမ်ဥ္းတို႔ႏွင့္ တထပ္တည္း က်ခ်င္မွ က်ပါလိမ့္မည္။ အမ်ားအတြက္ ႐ိုး႐ုိးရွင္းရွင္း ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္ သတ္မွတ္ထားရေသာ စည္းမ်ဥ္းတို႔သည္လည္း ဗုဒၶသာသနာ တည္တံေရးအတြက္ အင္မတန္ အေရးႀကီးပါသည္။

ေနာက္တခ်က္ ယွဥ္ထိုးစူးစမ္း ဖို႔ရန္ အေရးႀကီးလာသည္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည့္ “တရားဓမၼႏွင့္ မေလ်ာ္ညီစြာ က်င့္ၾကံသည့္ သံဃာ အဖြဲ႔အစည္း ဘက္သို႔ ၎သံဃာအဖြဲ႔သည္ တရားဓမၼ ႏွင့္ မေလ်ာ္ညီစြာ က်င့္ၾကံသည္ကို မိမိက သိထားပါလ်က္ (သို႔မဟုတ္) သံသယ ရွိပါလ်က္ ႏွင့္ ကူးေျပာင္းခဲ့ေသာ္ ထို ပုဂၢိဳလ္သည္ ကပ္ကမာၻ တခုလံုး ငရဲတြင္ က်က္ရသည္” ဟူေသာ ဗုဒၶ၏ မဟာဝဂ္ပါ ေဟာဆိုခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ “ပါရာဇိက က်ၿပီးသူ ႏွင့္ ဥပုသ္ျပဳေပမယ့္လည္း ရဟန္းဥပုသ္ အေနျဖင့္ တရားဝင္သည္ ဆိုတာကေတာ့ ဟုတ္ႏိုင္ပါသည္ ၊ ဒါေပမယ့္ ပါရာဇိက က်ၿပီး ရဟန္းလုပ္သူေတြနဲ႔ အတူ ဥပုသ္ျပဳတာဟာ တရားႏွင့္ အညီ မက်င့္ၾကံတဲ့ အဖြဲ႔နဲ႔ သြားၿပီး ပူးေပါင္းတာမ်ဳိး မဟုတ္ဘူးလား” ဆိုတာသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သံုးသပ္ၾကည့္သင့္ေသာ ေမးခြန္းျဖစ္ပါသည္။

မူရင္း ပါဠိေတာ္စာသား အရ ေသခ်ာသည္မွာ ရဟန္းေကာင္း တပါးသည္ မိမိႏွင့္ အတူ ဥပုသ္ျပဳေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔ တရားႏွင့္ အညီ က်င့္ၾကံျခင္း မရွိ ဆိုတာကို မသိထားပါလွ်င္ ဤသို႔ အတူတကြ ဥပုသ္ ျပဳျခင္းသည္ အျပစ္ မရွိႏိုင္ပါ။ ေနာက္တခ်က္မွာ ၎ ႏွင့္ အတူ ဥပုသ္ျပဳေသာ ရဟန္းအခ်ဳိ႕ ၏ ပါရာဇိက က်ေနျခင္းကို မိမိမွ “သီးသန္႔” ပုဂၢိဳလ္တဦးခ်င္း သေဘာ အေနျဖင့္ဘဲ သိမွတ္ နားလည္မိၿပီး၊ ၎ သင္းကြဲရဟန္းတို႔၏ ရဟန္း “တဖြဲ႔လံုး” သေဘာ အေနျဖင့္ ပဓာန ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ တရားႏွင့္ ေလ်ာ္ညီျခင္း မရိွသည္ကို ရဟန္းေကာင္းသည္ မသိေသးလွ်င္ အျပစ္မွ လြတ္ႏိုင္ပါသည္။

လက္ေတြ႔ ဥပမာအားျဖင့္ ရဟန္းေကာင္း တပါးသည္ ၉၆၉ အဖြဲ႔တြင္ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ မသိဘဲ ပါဝင္ေနႏိုင္ပါသည္။ သူသည္ ဓမၼဝိနယတို႔ကို ေနာင္ခါမွာ ေသခ်ာေလ့လာသျဖင့္ ဝီရသူသည္ ဓမၼဝိနယ ႏွင့္ အညီ မက်င့္ၾကံ ၊ ပါရာဇိက က်ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မ်ားစြာေသာ ဝီရသူ ေနာက္လိုက္ရဟန္းတို႔သည္ ပါရာဇိက က်ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းကို သီးသန္႔ ပုဂၢိဳလ္ တဦးခ်င္း သေဘာ အေနျဖင့္ ေသခ်ာ သိျမင္လာႏိုင္ ပါသည္။ သို႔ေသာ္ သူသည္ ၉၆၉ အဖြဲ႔၏ ပဓာန ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ႐ိုး႐ုိးသာ ဟု ဆက္ေအာက္ေမ့ေသာေၾကာင့္ ၉၆၉ အဖြဲ႔တြင္ ဆက္လက္ ပါဝင္ေနႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ ၉၆၉ အဖြဲ႔၏ ပဓာန ရည္ရြယ္ခ်က္ကို အမွန္တကယ္ နားမလည္သျဖင့္ ၉၆၉ အဖြဲ႔ႏွင့္ အတူ ဆက္လက္ ေနမိေသာ ရဟန္းသည္ သံဃာသင္းခြဲကံ မသင့္ပါ။

အေတြး ဥပမာ တခုကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ၾကပါအံုးစို႔။ ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ ဥပမာဆိုးတြင္ ဗမာျပည္မွာ ရဟန္းအစစ္အျဖစ္ ေနာက္ဆံုး တပါးတည္းသာ က်န္ရစ္ေတာ့ေသာ အမ်ဳိးေကာင္းသား ရဟန္းသည္ မိမိႏွင့္ အတူ ဥပုသ္ျပဳေနေသာ သာသနာ့ပါလ အဖြဲ႔ဝင္အားလံုး ပါရာဇိက က်ၿပီး ျဖစ္ေနသည္ ကို သူ သိလာခဲ့သည္ ဆိုပါစို႔။ သည္လို အေျခအေနမ်ဳိးမွာ သူ ဘယ္လို ေရြးခ်ယ္မလဲ ဆိုတဲ့ ကိစၥဟာ ခန္႔မွန္းဖို႔ ခက္ေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳးစားမွန္းဆၾကည့္ၾက ပါစို႔။

ဗုဒၶ အလိုေတာ္က် အားျဖင့္ ထို တပါးတည္းေသာ ရဟန္းသည္ ၎ ေဖာက္ျပန္ေနေသာ ရဟန္း အဖြဲ႔မွ ေဝးရာသို႔ ဖဲၾကဥ္ရပါမည္။ ဒါေပမယ့္ ဤကိစၥမ်ဳိးတြင္လည္း မ်ားစြာ ျဖစ္ႏိုင္သည္မွာ သူသည္ အမ်ားစု လူယုတ္မာေတြ လႊမ္းမိုးေသာ ရဟန္းအဖြဲ႔မွာပဲ အနည္းဆံုး ခဏတျဖဳတ္ေလာက္ေတာ့ ဆက္လက္ ေနပါလိမ့္မည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူတပါးတည္း ရဟန္း အစစ္ အျဖစ္ ထူေထာင္ ခြဲထြက္ဖို႔ရာ အဲသလို အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ အင္မတန္မွပင္ ခဲယဥ္းတတ္ပါသည္။

ဒါေပမယ့္ အဲသလို ခြဲထြက္ဖို႔ရန္ ခဲယဥ္းေသာေၾကာင့္ ခဏတျဖဳတ္ ဆက္လက္ၿပီး လူယုတ္မာ ရဟန္းအဖြဲ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေနရေသာ ရဟန္း၏ ကိစၥသည္ “ပရမတၱ သံဃာ” ၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးကို ရည္မွန္း၍ မိမိ၏ ရဟန္းအျဖစ္ကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းလိုေသာ “သဒၶါတရား” ကို မေမ့မေလ်ာ့ အေသအခ်ာ ႏွလံုးသြင္းႏိုင္ မွသာ အျပစ္လြတ္ႏိုင္ ပါသည္။ “သည္ ကိုယ္ေတာ္ေတြ နဲ႔ ေပါင္းၿပီး ငါတသက္လံုး ဆြမ္း ဝဝ စားရလည္း ေအးတာပဲ” ဟူေသာ ဆင္ေျခ ရည္ရြယ္ခ်က္ အဓိက ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ မဟာဝဂ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အျပစ္ႏွင့္ မလြတ္ႏိုင္ပါ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ထပ္ေဝဖန္ ႏိုင္သည့္ အခ်က္မွာ မိမိ၏ ရဟန္းအျဖစ္ကို ဆက္လက္ေစာင့္ေရွာက္ ထိန္းသိမ္းလိုေသာ သဒၶါတရား သာလွ်င္ အဓိက ရွိသျဖင့္ ေဖာက္ျပန္ေသာ ရဟန္းအဖြဲ႔တြင္ ခဏတျဖဳတ္ ဆက္ေနရေသာ ရဟန္းသည္ ေရရွည္တြင္ ရဟန္းမဟုတ္သူတို႔ ႏွင့္ အတူ ဥပုသ္ျပဳရျခင္း (ဝါ) ရဟန္းမဟုတ္သူေတြကို ရဟန္းျဖစ္သူ မိမိက ရွိခိုးေနရျခင္းကို ၎၏ ပကတိ ဟီရိ ၾသတၱပအေလ်ာက္သာ အလြန္အမင္း ရွက္မိမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎သည္ အခြင့္အခါ ၾကံဳႀကိဳက္သည္ႏွင့္ ထိုေဖာက္ျပန္ေသာ အဖြဲ႔တို႔မွ ေဝးရာသို႔ ထြက္ခြာဖို႔သာ မ်ားပါသည္။

ျဖစ္ဖို႔ ခဲယဥ္းေသာ္လည္း တံု႔ျပန္ႏိုင္ေသာ ေနာက္ နည္းလမ္း တခုမွာ ထိုရဟန္းေကာင္းသည္ ရွင္ေမာဂၢလန္ ကိုယ္ေတာ္ႀကီးလို ဆိုးသြမ္းသူတို႔ကို တိုက္ခိုက္ႏွိမ္နင္းလိုေသာ ဝသီရွိလွ်င္ မိမိ ရဟန္းအဖြဲ႔၏ မစင္ၾကယ္ေၾကာင္းကို လူထုအား သိၾကားေစၿပီး ရဟန္းဆိုး ႏွင့္ မင္းဆိုးတို႔က တပါးတည္း လံုးတီးဆန္႔က်င္ေနေသာ သူ႔ကို အႏၲရာယ္ ျပဳလာမည့္ ေဘးဥပဒ္တို႔ကို ခါးစည္းခံလွ်င္လည္း ခံပါမည္။

ဤသို႔ ေရွာင္ထြက္သြားျခင္း ၊ စိန္ေခၚျခင္း စသျဖင့္ မည္သို႔ေသာ နည္းလမ္းတို႔ျဖင့္ တံု႔ျပန္ေစကာမူ ကၽြန္ေတာ္တို႔အား ေသခ်ာသည္မွာ အမွန္တကယ္ ရဟန္းဘဝကို ယံုၾကည္ျမတ္ႏိုးၿပီး ရဟန္းျပဳေသာသူသည္ ေဖာက္ျပန္ေသာအဖြဲ႔၏ ပကတိ ရည္ရြယ္ရင္း ("တဖြဲ႔လံုး" ဟူေသာ သေဘာအားျဖင့္) ေဖာက္ျပန္မႈကို အေသအခ်ာ သိရွိၿပီး ျဖစ္ခဲ့ပါလွ်င္ ၎ ေဖာက္ျပန္ေသာ သံဃာ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ အနည္းဆံုးအားျဖင့္ ေရရွည္တြင္ ဆက္လက္ၿပီး “ေပါင္းစား” လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။

ဤသို႔ ရဟန္းေကာင္းတုိ႔ ေဝးရာသို႔ ဖဲခြာသြားျဖင္း သေဘာ ႏွင့္ စပ္ၿပီး ပါဠိေတာ္ သုတၱန္တို႔တြင္ သက္ေသခံႏိုင္သည္မွာ ေနာင္ခါတြင္ ငါတို႔ ဘုရား သာသနာ၌ ဝိပႆနာ အရာတြင္ အျမန္ဆံုး ထိုးထြင္းသိျမင္မႈ ဧတဒဂၤရ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္လာမည့္ ဗာဟီယ ဒါ႐ုစီယ ေလာင္းလ်ာ ရဟန္းႏွင့္ တျခား ရဟန္းငါးပါးသည္ ကႆပ ျမတ္စြာဘုရား သာသနာတြင္ သံဃာအဖြဲ႔အစည္း တခုလံုး ေဖာက္ျပန္ေနရကား လူသူေဝးရာ ေတာင္ထိပ္တခုေပၚသို႔ သူတို႔ဘာသာ ခြဲထြက္ က်င့္ၾကံခဲ့ပံုမ်ဳိး ပါတည္း။

လိုရင္း ေကာက္ခ်က္ကို ျပန္ေျပာမည္ ဆိုေသာ္ ရဟန္းေကာင္း အစစ္အမွန္ ဟူသည္ အေျခအေန မတတ္သာ၍ ခဏတျဖဳတ္ေတာ့ ရဟန္းဆိုးအဖြဲ႔ထဲတြင္ ဆက္ေနရေကာင္း ေနရပါလိမ့္မည္။ သို႔ရာတြင္ ေရရွည္တြင္ သူ႔အား သင့္ကူးလာမည့္ အကုသိုလ္ေဘးကို စိုးရြံ႕ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ၊ မိမိ၏ တရားကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ သဒၶါတရားအားျဖင့္ အရွက္ရသည္ ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ေစ တနည္းနည္းျဖင့္ ရဟန္းဆိုးအဖြဲ႔မွ ခြဲထြက္ရန္ ႀကိဳးစားလိမ့္မည္ ၊ ႀကိဳးလည္း ႀကိဳးစားရမည္ ျဖစ္ပါ သတည္း။

သံဃေဘဒကို အဆုံးသတ္ျခင္း

ပါဠိေတာ္တြင္ ျမတ္စြာဘုရား လက္ထက္ေတာ္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ သံဃာသင္းကြဲမႈတို႔ကို ေျဖရွင္းခဲ့ေသာ အေတြ႔အၾကံဳတို႔ကို အေျခခံ၍ သံဃေဘဒ (သင္းကြဲမႈ) ကို မည္သို႔ အဆံုးသတ္ရပါမည့္ အေၾကာင္း ပံုစံ ႏွစ္မ်ဳိးကို ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါသည္။

ပထမတမ်ဳိးမွာ သံဃာကြဲျပားရျခင္း အေၾကာင္းကို ႏွစ္ဘက္ ေစာဒနာ၍ မည္သည့္ဘက္ သည္ ဓမၼဝိနယ ႏွင့္ အညီ က်င့္ၾကံပါသည္ဟု အတည္ျပဳ ဆံုးျဖတ္ၿပီး မွားယြင္းခဲ့သည့္ ဘက္ကို ဓမၼဝိနယ ႏွင့္ အညီ က်င့္ၾကံသည္ဟု သတ္မွတ္ဆံုးျဖတ္ ခံရေသာ အဖြဲ႔မွ ျပန္လက္ခံျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ အဖြဲ႔ႏွစ္ဖြဲ႔ ျပန္ေပါင္းရာတြင္ ေျဖရွင္းဆံုးျဖတ္ထားေသာ အေၾကာင္းရင္း ကိစၥကို ႏွစ္ဖက္လံုးမွ သံဃာအားလံုး စံုညီ တက္ေရာက္ ရြတ္ဆိုရမည္ ျဖစ္ၿပီး ဓမၼဝိနယ ႏွင့္ ညီေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အတည္ျပဳၿပီးလွ်င္ သံဃဥပုသ္ကို တဂိုဏ္းတည္းအျဖစ္ အတူျပဳရ ပါသည္။

ဤ ဓမၼဝိနယကို ျပန္လည္စံုညီ အတည္ျပဳေသာ အစည္းအေဝးသို႔ ဂိုဏ္းကြဲခဲ့ေသာ သံဃာတို႔ တပါးမက်န္ တက္ေရာက္ရ ပါမည္။ နာမက်န္းေသာ ရဟန္းသည္ပင္ မိမိ၏ သေဘာတူညီခ်က္ကို လူစားလႊတ္၍ ေျပာဆိုခြင့္ မရွိပါ (ခု ေခတ

Feb 9,2014 | ညိဳထြန္း | ေန႔သစ္

သံဃာ သင္းကြဲမႈ (သံဃေဘဒ) ဟူသည္မွာ နယ္ပယ္ရပ္ဝန္း တခုတြင္ ဓမၼဝိနယႏွင့္အညီ က်င့္ၾကံညီညြတ္သည့္ မူလ သံဃာ အဖြဲ႔အစည္းမွ အဖြဲ႔ ႏွစ္ဖြဲ႔ ကြဲထြက္သြားၿပီး ထုိႏွစ္ဖြဲ႔ အနက္ တဖြဲ႔တြင္ အနည္းဆံုး သံဃာငါးပါး ပါဝင္ကာ က်န္တစ္ဖြဲ႔တြင္ အနည္းဆံုး သံဃာေလးပါး ပါဝင္ခဲ့ေသာ္ သံဃာသင္းကြဲျခင္း ေျမာက္ပါသည္။


ဗုဒၶသည္ သံဃာသင္းကြဲမႈကို ျပင္းထန္စြာ ႐ွဳံ႕ခ်ၿပီး ရွင္ေတာ္က ႁမြက္ၾကားသည္မွာ ပုဂၢိဳလ္တဦးသည္ ဓမၼဝိနယကို မွန္ကန္စြာ နားလည္ က်င့္ၾကံေသာ သံဃာ အဖြဲ႔အစည္းတြင္ မူလတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး တရားဓမၼႏွင့္ မေလ်ာ္ညီစြာ က်င့္ၾကံသည့္ သံဃာ အဖြဲ႔အစည္း ဘက္သို႔ ၎သံဃာအဖြဲ႔သည္ တရားဓမၼ ႏွင့္ မေလ်ာ္ညီစြာ က်င့္ၾကံသည္ကို မိမိက သိထားပါလ်က္ (သို႔မဟုတ္) သံသယ ရွိပါလ်က္ႏွင့္ ကူးေျပာင္းခဲ့ေသာ္ ထို ပုဂၢိဳလ္သည္ ကပ္ကမာၻ တခုလံုး ငရဲတြင္ က်က္ရပါလိမ့္မည္ ။

ခႏၶကဝဂ္ တြင္ ဗုဒၶသည္ ရဟန္းသံဃာတို႔အား သံဃာသင္းကြဲမႈကို ကာကြယ္ တားဆီး ျဖတ္ေတာက္ရန္ နည္းလမ္းတို႔ကို ညႊန္ျပထားၿပီး သံဃေဘဒ အမႈကို တားဆီးဖို႔ အတြက္ဆို ဘိကၡဳတို႔ ဝါမဆိုႏိုင္ျခင္းကိုပင္ အထူးႁခြင္းခ်က္ အေနျဖင့္ ခြင့္ျပဳေတာ္ မူပါသည္။ သို႔ေသာ္ ခႏၶကဝဂ္ တြင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးသည္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား သံဃာသင္းကြဲေသာ ကိစၥမွာ ဝင္မပါနဲ႔လို႔ေတာ့ တားျမစ္လို႔ ထားေတာ္ မမူပါ။ ထိုအစား ရွင္ေတာ္က တရားဓမၼႏွင့္ အညီ က်င့္ၾကံေသာ အဖြဲ႔ဘက္သို႔ ပူးေပါင္း ပါဝင္ၾကရန္ တိုက္တြန္းေတာ္ မူပါသည္။

ေနာက္ၿပီးေတာ့လည္း သံဃာသင္းကြဲမႈကို အလ်င္စလို ေစ့စပ္ေျပၿငိမ္းျခင္းကို ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီး အားေပးေတာ္ မမူပါ။ အကယ္၍ ကြဲျပားခဲ့ေသာ သံဃာတို႔သည္ ကြဲျပားရျခင္း အေၾကာင္းရင္းကို ျပန္လည္ မတည့္မတ္ႏိုင္ဘဲ ျပန္ပူးေပါင္းခဲ့ေသာ္ ထိုသို႔ ပူးေပါင္းျခင္းသည္ တရားဝင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ဘဲ ကြဲျပားခဲ့ရေသာ အမႈ အေၾကာင္းရင္းကို ျပန္ဖြင့္ စစ္ေဆးရပါမည္။

ဥပမာ ၉၆၉ ကို ကိုးကြယ္မႈ ႏွင့္ ရတနာ သံုးပါးကို ကိုးကြယ္မႈဆိုၿပီး ကြဲျပားခဲ့ၿပီ ဆိုလွ်င္ ႏွစ္ခုလံုး ကိုးကြယ္လို႔ရသည္ဆိုၿပီး သံဃာႏွစ္ဖြဲ႔ ျပန္ဇာတ္ေပါင္း၍ မရပါ၊ ၉၆၉ သံဃာတို႔သည္ မိမိတို႔သည္ တရားဓမၼ ႏွင့္ အညီ မက်င့္ၾကံခဲ့ပါ ၊ အဓမၼ တရားတို႔ကို ျပဳမိမိုက္မွား ေဟာေျပာခဲ့ ပါသည္ ဟု သံဃာေကာင္းတုိ႔ကို လူသိရွင္ၾကား တရားဝင္ ဝန္ခံရပါမည္။ ထို႔အတူပင္ သာသနာ့ပါလ အဖြဲ႔ဝင္တို႔သည္လည္း ၎အဖြဲ႔၏ ဖြဲ႔စည္းျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ ေစတနာ (ဝါ) အမ်ဳိး ဘာသာ သာသနာ သည္ ဘုရားဆံုးမထားသည့္ တရားဓမၼႏွင့္ မညီပါ ဟု အတိအလင္း ေၾကညာဝန္ခံမွ သာလွ်င္ မူလသံဃာ ႏွင့္ ျပန္ေပါင္းခြင့္ (ဝါ) သံဃာေတာ္ ျပန္ျဖစ္ခြင့္ ရွိပါသည္။

တနည္းအားျဖင့္ ဗုဒၶသည္ အေပၚယံ ညီညြတ္ေသာ သံဃာကို လံုးဝ ခြင့္ျပဳေတာ္ မမူပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အဲသလို အေပၚယံ ညီညြတ္ျပတယ္ ဆိုတာမ်ဳိးဟာ သံဃာဟာ တရားဓမၼကို မ႐ိုေသ၊ ေျခနဲ႔နင္းတဲ့ သေဘာ ျဖစ္သည္ဟု ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးက ျမင္ေသာေၾကာင့္ ပါတည္း။

ဥပမာအားျဖင့္ မဟန သံဃာ အဖြဲ႔ (ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃ မဟာနာယက အဖြဲ႔သည္) ငါတို႔ ဘုန္းႀကီး လုပ္မပ်က္ရင္ ၿပီးေရာဆိုၿပီး ၉၆၉ ကို ကိုးကြယ္တာဟာလဲ မွန္ပါတယ္ဟု ၉၆၉ ဂိုဏ္းႏွင့္ ေစ့စပ္ခဲ့ေသာ္ မဟန အစိုးရသံဃာ အဖြဲ႔ ႏွင့္ ၉၆၉ ဘိကၡဳမာဖီးယားတို႔ ေပါင္းသြားေသာဂိုဏ္း ဟူသည္ သံဃာမေျမာက္။ အဲသလို ေပါင္းလွ်င္ လူမိုက္ကို လက္ခံေပါင္းသင္းေသာ မဟန အဖြဲ႔ပါ သံဃာ အျဖစ္မွ ဆံုးရူံး၏။

လြယ္လြယ္မွတ္မည္ ဆိုလွ်င္ ေဖာက္ျပန္ခြဲထြက္သည့္ ရဟန္းအဖြဲ႔က မိမိတို႔၏ ခြဲထြက္ရျခင္း အေၾကာင္းရင္း အျပစ္ကို ဝန္ခံျခင္း မရွိလွ်င္ (အမွန္တကယ္ ေနာင္တရျခင္း မရွိလွ်င္) ၎ ေဖာက္ျပန္ခြဲထြက္သူတို႔ ႏွင့္ ေစ့စပ္ပူးေပါင္းျခင္းကို ခြင့္ျပဳေတာ္ မမူ။ ဒါမ်ဳိး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရဖို႔ဘဲ လိုတယ္ ဟု ဆိုကာ အထပ္ထပ္ ပူးေပါင္းေနပါလွ်င္ လူဆိုး သံဃာဂုိဏ္း တဂိုဏ္းဟာ သံဃာထု တရပ္လံုးကို ေကာက္စားကာ ေတာမသတ္ ႀကီးထြားလာႏိုင္ပါသည္ (infinite regress) ။

ဝီရသူက သံဃာ ငါးသိန္းလံုး သူ႔ေနာက္မွာ ရွိတယ္ ဆိုတဲ့ စကားကို ေပါ့ေသးေသး မထင္ပါနဲ႔။ သင္းသည္ ခုျပသလို သံဃာကို ေကာက္စား မ်ဳိခ်ဖို႔ စဥ္းစားထားၿပီး ျဖစ္၍ မ်ဳိလည္း မ်ဳိသြားႏိုင္ေလာက္သည့္ အေျခအေန ရိွေနပါသည္။ ဒါေၾကာင့္လည္း “လူမိုက္ေတြနဲ႔ ေရႊျပည္ေအး လုပ္ၿပီး ေစ့စပ္ ေပါင္းထုပ္ခြင့္ လံုးဝမရွိ” လို႔ ျမတ္စြာဘုရားက ျပခဲ့ေသာ မူလအာေဘာ္ သည္ အင္မတိ အင္မတန္ အေရးႀကီးပါ ၏။ ေခတ္သံုး ဘိုစကား နဲ႔ ေျပာရင္ The Sangha will never negotiate the Sangha corrupted လို႔ လည္း တမ်ဳိး မွတ္ႏိုင္ပါေပ သတည္း။

သံဃာသင္းကြဲခဲ့လွ်င္ လုပ္ေဆာင္အပ္ေသာ က်င့္ဝတ္

ရဟန္းတပါးသည္ သံဃာသင္းကြဲၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းကို သိလွ်င္ သူသည္ တရားဓမၼ ႏွင့္ အညီ က်င့္ၾကံေသာဘက္ ကိုသာ ပူးေပါင္း ပါဝင္ရ ပါမည္။

မဟာဝဂ္ အရ တရားဓမၼႏွင့္ အညီ မက်င့္ၾကံေသာ ရဟန္းကို ဤသို႔ ခြဲျခား သိႏိုင္ပါသည္

“ဘိကၡဳ သည္ ဓမၼ မဟုတ္သည္ကို ဓမၼ အျဖစ္၊ ဓမၼ ဟုတ္သည္ကို အဓမၼ အျဖစ္၊ ဝိနယ မဟုတ္သည္ကို ဝိနယ အျဖစ္၊ ဝိနယ ဟုတ္သည္ကို အဝိနယ အျဖစ္၊ ဘုရားက မေဟာၾကားခဲ့သည္ကို ဘုရားက ေဟာၾကားခဲ့သည္ အျဖစ္၊ ဘုရားက ေဟာၾကားခဲ့သည္ကို ဘုရားက မေဟာၾကားခဲ့သည္ အျဖစ္၊

ဘုရားက မက်င့္ၾကံ မအားထုတ္ခဲ့သည္ ကို ဘုရားက က်င့္ၾကံအားထုတ္ခဲ့သည္ အျဖစ္၊ ဘုရားက က်င့္ၾကံအားထုတ္ခဲ့သည္ ကို ဘုရားက မက်င့္ၾကံ မအားထုတ္ခဲ့သည္ အျဖစ္၊ ဘုရားက မတိုက္တြန္း မခ်မွတ္ခဲ့သည္ကို ဘုရားက တိုက္တြန္း ခ်မွတ္ခဲ့သည္ အျဖစ္၊ ဘုရားက တိုက္တြန္း ခ်မွတ္ခဲ့သည္ ကို ဘုရားက မတိုက္တြန္း မခ်မွတ္ခဲ့သည္ အျဖစ္၊ ဝိနည္းခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း မဟုတ္သည္ကို ဝိနည္းခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း ဟုတ္သည္ အျဖစ္၊ ဝိနည္းခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း ဟုတ္သည္ကို ဝိနည္း ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း မဟုတ္သည္ အျဖစ္၊ ေသးေသာ အာပတ္ ကို ႀကီးေသာ အာပတ္ အျဖစ္၊ ႀကီးေသာ အာပတ္ကို ေသးေသာ အာပတ္အျဖစ္၊ မကုုစားႏိုင္ေသာ အာပတ္ကို ကုစားႏိုင္ေသာ အာပတ္ အျဖစ္၊ ကုစားႏိုင္ေသာ အာပတ္ကို မကုစားႏိုင္ေသာ အာပတ္အျဖစ္၊ ဆိုးဝါးေသာ ဝိနည္း ခ်ဳိးေဖာက္မႈကို မဆိုးဝါးေသာ ဝိနည္း ခ်ဳိးေဖာက္မႈ အျဖစ္ (ဥပမာ ပါရာဇိက ကို ခုဒၵကဟု ေျပာျခင္း)၊ မဆိုးဝါးေသာ ဝိနည္းခ်ဳိးေဖာက္မႈကို ဆိုးဝါးေသာ ဝိနည္း ခ်ဳိးေဖာက္မႈ အျဖစ္ (ခုဒၵက ကို ပါရာဇိက ဟုေျပာျခင္း) စသျဖင့္ သိၾကား ေစ၏၊ ဤဘိကၡဳ သည္ တရားႏွင့္ အညီ မက်င့္ၾကံေသာ ရဟန္းတည္း ဟု သိမွတ္ရာသည္”

တဖက္တြင္ တရားဓမၼႏွင့္ အညီ က်င့္ၾကံေသာ ရဟန္းကို ဤသို႔ ခြဲျခား သိႏိုင္ပါသည္ “ဘိကၡဳ သည္ ဓမၼ ဟုတ္သည္ ကို ဓမၼ အျဖစ္၊ အဓမၼ ဟုတ္သည္ကို အဓမၼ အျဖစ္ … စသျဖင့္ သိၾကား ေစ၏။ ဤဘိကၡဳသည္ တရားႏွင့္ အညီ က်င့္ၾကံေသာ ရဟန္းတည္း ဟု သိမွတ္ရာသည္”

ဤ လမ္းညြန္ ေဟာၾကားထားခ်က္ကို ေထာက္လွ်င္ ရဟန္းတပါးသည္ မည္သည့္ သံဃအသင္းတြင္ ပါဝင္ရမည္နည္း ဆိုသည္ကို ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္ ဗုဒၶ ေဟာၾကားခဲ့ေသာ တရားဓမၼတို႔၏ ပရိယာယ္ကို ေကာင္းစြာ ကၽြမ္းက်င္နားလည္သူ ျဖစ္ရပါမည္။ အေရးႀကီးေသာ စဥ္းစားရန္ ေနာက္ တခ်က္မွာ ကြဲထြက္လာေသာ ႏွစ္ဖြဲ႔လံုးသည္ ေဖာက္ျပန္မိုက္မွားေနတာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရဟန္းသည္ မိမိ အေနျဖင့္ တရားဓမၼ တို႔၏ ပရိယာယ္ကို ကၽြမ္းက်င္စြာ နားလည္ျခင္း မရွိေသးသည့္ အတြက္ မည္သည့္ အဖြဲ႔တြင္ ပါဝင္ရမည္ကို မဆံုးျဖတ္ႏိုင္ ရွိခဲ့ေသာ္ ထိုရဟန္းအတြက္ ဘယ္အဖြဲ႔ကိုမွ မပူးေပါင္းျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ မဟာဝဂ္သည္ ဤကိစၥမ်ဳိးကို ႀကိဳျမင္ထားပံုရၿပီး ရဟန္းသံဃာသည္ မည္သည့္ သင္းကြဲအဖြဲ႔တြင္မွ မပါဝင္လို ခဲ့လွ်င္ ဝါဆိုစရာ ကိစၥ ရွိေနသည့္တိုင္ ၎အဖြဲ႔တို႔မွ ေဝးရာသို႔ ထြက္ခြာျခင္းကို ခြင့္ျပဳထားပါသည္။

မူလ သံဃာတြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ ဘိကၡဳနီတို႔သည္ သင္းကြဲ ရဟန္း ႏွစ္ဖြဲ႔လံုး၏ တင္ဆိုခ်က္ကို ၾကားနာၿပီး မည္သည့္ အဖြဲ႔သည္ တရားႏွင့္ အညီ က်င့္ၾကံသနည္းဟု ဆံုးျဖတ္ကာ ၎တို႔မွ တရားဓမၼ ႏွင့္ အညီ က်င့္ၾကံသည္ဟု ယံုၾကည္ယူဆရေသာ အဖြဲ႔ ႏွင့္ ပူးေပါင္းရပါမည္။ လူပုဂၢိဳလ္တို႔ အတြက္မူ ၎တို႔သည္ ႏွစ္ဖြဲ႔လံုးကို ဆက္လက္ လႉဒါန္းထားသင့္ၿပီး ႏွစ္ဖက္လံုးက ေဟာေသာ တရားကို ၾကားနာ၍ တရားဓမၼႏွင့္ အညီ က်င့္ၾကံသည္ဟု ယံုၾကည္ယူဆရေသာ သံဃာအဖြဲ႔ကို ဦးစားေပး ဆည္းကပ္ရပါမည္။

တခု မွတ္ရန္မွာ ဗုဒၶသည္ တရားႏွင့္ အညီ မက်င့္ၾကံေသာ ရဟန္းအဖြဲ႔ကို ဆြမ္း မလႉဒါန္းရဘူး လို႔ တားျမစ္ထားျခင္း မရွိပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လူသားတဦး၏ အသက္ရွင္ရန္ အေျခခံ ဇီဝ လုိအပ္ခ်က္ကို မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္မွ (unconditional) တားျမစ္ ပိတ္ပင္ျခင္း မရွိသင့္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ဒါေပမယ့္လည္း ေကာသဗၺီျပည္တြင္ သင္းကြဲကုန္ေသာ ရဟန္းသံဃာ အဖြဲ႔တို႔သည္ အလြန္ ခက္ထန္ဆိုးသြမ္းလာခဲ့ ေသာအခါ ဘုရားရွင္သည္ ရဟန္းတို႔မွ ေဝးရာ ေတာအရပ္သို႔ ဖဲထြက္သြားရာ ျပည္သူလူထုမွ (ဤ ခက္ထန္ေသာ ရဟန္းတို႔ကို အျပစ္ေပးေသာ အေနျဖင့္) ၎ရဟန္းတို႔အား ေထာက္ပံ့လႉဒါန္းမႈကို လံုးဝ ရပ္တန္႔ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေသာ သာဓက ရွိပါသည္။

ေကာသဗၺီ ကိစၥတြင္ စားဖုိ႔ ဆြမ္းရွာ မရေတာ့ေသာ ရဟန္းတို႔သည္ ျပည္သူလူထုကို ရူံးရကား ျမတ္စြာဘုရား ရွိရာ လုိက္သြား ေတာင္းပန္ အျပစ္ဝန္ခံကာ ကိစၥသည္ ေျပျငိမ္းခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဤသို႔ ျပည္သူက သံဃာကို အၾကပ္ကိုင္ကာ အႏိုင္ရေသာ ကိစၥမ်ဳိးသည္ အလိုအေလ်ာက္လာေသာ လူမႈ ျဖစ္စဥ္ (Spontaneous Order) တြင္သာ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ တမင္ ပံုစံခ်ထားေသာ လူမႈျဖစ္စဥ္ (Designed Order) တြင္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ခ်မ္းသာလြန္းေသာ ‘ႏိုင္ငံေတာ္’ မွ သူ မ်က္ႏွာသာေပးလိုေသာ ဘာသာေရး အဖြဲ႔ကို ပါးျဖဲနားျဖဲ လႉဒါန္းေနေသာ ငါတုိ႔၏ ဗမာျပည္ လူမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ဳိးတြင္ ငါတိို႔၏ ဆင္းရဲသား ျပည္သူလူထုသည္ ဓန ခြန္အားႀကီးသူတို႔ႏွင့္ ပလူးသည့္ မာဖီးယား သံဃာဂိုဏ္း တဂိုဏ္းကို ဘုရားေခတ္ လြတ္လပ္သည့္ ေကာသဗၺီျပည္သားေတြလို အၾကပ္ကိုင္ လုပ္ႏိုင္ဖို႔ရန္ စြမ္းအား မမွ်ပါ။

လက္ေတြ႔ ကိစၥမ်ား

သင္းကြဲေသာ ႏွစ္ဘက္လံုးသည္ ၾသဝါဒ ပါတိေမာက္ကို ျပျခင္း (ရြတ္ဆိုျခင္း) အစည္းအေဝးတို႔ကို တျခားစီ ျပဳလုပ္ပါေသာ္လည္း ၎ ႏွစ္ဖြဲ႔လံုးသည္ ၾသဝါဒ ပါတိေမာက္ ျပျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတို႔ ကို မွန္ကန္စြာ လုိက္နာေနသေရြ႕ ၎ ရဟန္း ႏွစ္ဖြဲ႔လံုး၏ (သံဃာျဖစ္ျခင္းကို ထိန္းသိမ္း အတည္ျပဳသည့္) ဤ အစည္းအေဝးတို႔ သည္ တရားဝင္ပါသည္။ မည္သည့္ အဖြဲ႔ကမွ က်န္တဖြဲ႔၏ ၾသဝါဒ ပါတိေမာက္ ျပျခင္းကို တရားမဝင္ ဟု ေၾကျငာခြင့္ မရွိပါ။

ဥပမာ အားျဖင့္ ဗမာ ေရႊက်င္ဂိုဏ္းမွ သံဃာမ်ားသည္ ဗမာ သုဓမၼာ ဂိုဏ္းမွ သံဃာမ်ား၏ ၾသဝါဒ ပါတိေမာက္ ျပျခင္းကို တရားမဝင္ဟု ေၾကျငာခြင့္ မရွိပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ၎ ႏွစ္ဖြဲ႔လံုးသည္ ဝိနည္းဆိုင္ရာ ဝိဝါဒ ကြဲျပားသည္ ျဖစ္ပေစ သံဃာ့ ဘံုကိစၥျဖစ္သည့္ “စင္ၾကယ္ အျပစ္ကင္းေသာ အသက္ေမြးမႈကို ျပဳပါမည္” ဟူသည့္ သံဃခံဝန္ခ်က္ သေဘာတြင္ ေယ်ဘုယ် တူညီသည့္ အတြက္ ဤ ခံဝန္ခ်က္ကို အမွတ္ျပဳေသာ ဥပုသ္ အစည္းအေဝးတုိ႔သည္ ဂိုဏ္းခြဲ ျပဳလုပ္သည္ ျဖစ္ပေစ တရားဝင္ပါသည္။

သို႔ရာတြင္ စဥ္းစားစရာ ရွိသည္မွာ ပါတိေမာက္ အတူ ရြတ္ဆိုရာတြင္ ပါရာဇိက က်ၿပီးေသာ ရဟန္းတို႔၏ အေရအတြက္က မ်ားေနခဲ့ေသာ္ အသို႔ လုပ္ရပါ မည္နည္း၊ ဤ ပါရာဇိကက် ရဟန္းတို႔ျဖင့္ ပါတိေမာက္ ျပျခင္းသည္ တရားဝင္ ပါေသး သေလာ။ ဤ ကိစၥကို ပိဋကေတာ္တြင္ ရွင္းျပထားသည္ကို မေတြ႔ပါ။

ကၽြန္ေတာ့္ အျမင္မွာ ပါတိေမာက္ ျပျခင္းတြင္ သံဃာ အစစ္အမွန္ ဘယ္ေလာက္ ရွိသလဲဆိုေသာ အေရအတြက္သည္ အဓိက မက်၊ သံဃာ၏ ေကာင္းမြန္စင္ၾကယ္ေသာ အသက္ေမြးမႈကို အမွတ္ျပဳျခင္းသည္သာ အဓိကလိုရင္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ ပါရာဇိက မက်ေသာ ရဟန္းတပါး ရွိ႐ုံႏွင့္ ဤ အစည္းအေဝးတို႔သည္ သံဃာ့ အစည္းအေဝး အျဖစ္ တရားဝင္ႏိုင္ ပါသည္။ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အခင္းတို႔မွာ ပါရာဇိက က်ၿပီး ရဟန္းတဦးသည္ အျပင္ အျမင္အရ ရဟန္းေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္ျဖင့္ ယင္းအစည္းအေဝးတြင္ ရွိၿပီး ပါရာဇိက မက်ေသာ ရဟန္းတပါးသည္ ရဟန္းအမည္ခံ ရဟန္းေခါင္းေဆာင္၏ ေနာက္လိုက္ အျဖစ္ျဖင့္ပင္ ဤ အစည္းအေဝးတြင္ ရွိေနႏိုင္ပါေသာ္လည္း အသက္ေမြးမႈ စင္ၾကယ္သျဖင့္ အလႉခံထိုက္ေသာ “သံဃာ” သေဘာကို အမွတ္ျပဳ ထိန္းသိမ္းရန္ ရဟန္းကိစၥသည္သာ ပဓာန ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤ အစည္းအေဝးသည္ ေနာက္လိုက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရေသာ သံဃာအစစ္၏ သံဃ အေၾကာင္းကိစၥအားျဖင့္ တရားဝင္ပါသည္။

ဆိုပါစို႔။ ဗမာျပည္တြင္ လက္ေတြ႔ ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ ကိစၥတခုကို သံုးသပ္ပါမည္။ မင္းဆိုးမင္းမိုက္၏ အကူအညီ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံကုိ ရေသာ ယေန႔ သာသနာ့ပါလ အဖြဲ႔သည္ အင္အား ႀကီးထြားသည္ထက္ ႀကီးထြားလာၿပီး ေနာင္ ဗမာျပည္တြင္ ရွိရွိသမွ် ရဟန္းသံဃာ အားလံုး သာသနာ့ပါလ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ျဖစ္ကုန္သည္ ဆိုၾကပါစို႔။ ထုိရဟန္းတို႔သည္ အမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ သာသာနာေရးသာ ရဟန္းတို႔၏ ပဓာန အေရး စသျဖင့္ဆိုကာ အတိုင္းထက္ အလြန္ ေဖာက္ျပန္ လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္သျဖင့္ ၎ သာသနာ့ပါလ အဖြဲ႔ဝင္ ရဟန္းအားလံုး ပါရာဇိက က်ေနၿပီးၿပီ ဆိုပါစို႔။ အမ်ဳိးေကာင္းသား တေယာက္သည္ တရားေတာ္ကို ၾကည္ညိဳေစာင့္ေရွာက္လိုေသာ္ တတိုင္းျပည္လံုး သာသနာ့ပါလ အဖြဲ႔ ျဖစ္ေနသည့္ အတြက္ ၎ တဖြဲ႔တည္းသာ ရွိေတာ့ေသာ သာသနာ့ပါလ အဖြဲ႔သို႔သာ ဝင္ပူးေပါင္း၍ ရဟန္းျပဳရပါမည္။ ဤ ကိစၥမ်ဳိးတြင္ ၎ အမ်ဳိးေကာင္းသားကို ရဟန္းျပဳေပးေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ ပါရာဇိကက်ၿပီးသူ (လူပုဂၢိဳလ္ အျဖစ္ကို ေရႊ႕ေလ်ာေနၿပီးသူ) ျဖစ္ေနသည့္တိုင္ေအာင္ (ပရမတၱ သေဘာတြင္) ၎အမ်ဳိးေကာင္းသား၏ တရားေတာ္ကို ၾကည္ညိဳေစာင့္ေရွာက္လုိမႈ သာ လုိရင္း ျဖစ္သျဖင့္ လူက ရဟန္းျပဳေပးေသာ္လည္း ထိုရဟန္းသည္ ရဟန္းစင္စစ္ အျဖစ္ကို ရယူႏိုင္ ပါသည္။

ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ရဟန္းအစစ္ ဆိုလို႔ တပါးတည္း ရွိေပမယ့္ သာသနာ့ပါလ အဖြဲ႔၏ ပါတိေမာက္ျပ စည္းေဝး ဥပုသ္ျပဳျခင္းသည္ ဤ တပါးတည္း ရွိေသာ ရဟန္း၏ အက်ဳိးဌာ တရားဝင္ပါသည္။ ကုန္ကုန္ စဥ္းစားမည္ဆိုလွ်င္ ဤ တပါးတည္းသာ က်န္ေတာ့ေသာ ရဟန္းသည္ပင္ မရွိေတာ့လွ်င္လည္း ၾသဝါဒ ပါတိေမာက္ ျပျခင္းသည္ “ေလာကသစၥာ” သေဘာအားျဖင့္ တရားဝင္ပါသည္ ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎ ပါရာဇိက က်ၿပီး လူပုဂၢိဳလ္တို႔ႏွင့္ ပါတိေမာက္ျပျခင္းကို လုပ္ေနသည့္တိုင္ စင္ၾကယ္ အျပစ္ကင္းေသာ အသက္ေမြးမႈ ႏွင့္ ေနပါမည္ဟူေသာ ခံဝန္ခ်က္တြင္ ၎ ပါတိေမာက္ ျပေနေသာ “လူ” တို႔သည္ သူတို႔ လိမ္ညာဝန္ခံေနသည္ကို သိေနသည့္တိုင္ေအာင္ “စင္ၾကယ္ အျပစ္ကင္းေသာ အသက္ေမြးမႈ ရွိသည့္ အတြက္ လႉဒါန္းပူေဇာ္မႈကို ခံယူထိုက္သည္” ဆိုသည့္ ပရမတၱ သံဃာ၏ ဂုဏ္ေတာ္ကို “အသိအမွတ္ ျပဳျခင္း” ၊ “ အမွတ္ရျခင္း” ၊ ‘နိဳးေဆာ္ျခင္း’ သေဘာသည္ မြန္ျမတ္ဝင္းပစြာ တည္ရွိပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ ယင္း ပါတိေမာက္ ျပျခင္းဆိုင္ရာ အစည္းအေဝးတို႔တြင္ အားလံုးသည္ လူလိမ္ လူယုတ္မာ ေဖာက္ျပန္သူမ်ား ျဖစ္ေနသည့္တိုင္ ၎ ပရမတၱ ဂုဏ္ေတာ္၏ ေက်းဇူးသတၱိ - သစၥာ ကို ႏိုးၾကားေစျခင္း သေဘာ၏ သတၱိအားျဖင့္ ယင္းသို႔ေသာ အစည္းအေဝး ေပမည့္လည္း ျမတ္ေသာ ရဟန္းဥပုသ္ အျဖစ္ျဖင့္ ေခၚထိုက္ေလာက္ မည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ ထင္ပါသည္။ ဒါေပမယ့္လည္း ဝန္ခံထားရမည္မွာ ကၽြန္ေတာ္ စဥ္းစားမိသည့္ ဆိုးဝါးပ်က္ျပားလွေသာ အေျခအေနတို႔တြင္ ရဟန္းေကာင္း တပါး အေနျဖင့္ ဆက္လက္ရပ္တည္ႏိုင္ခြင့္ ရွိမရွိ ဟူေသာ ရူေဒါင့္မွ ေျပာေနသည့္ သေဘာမွာ ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္း စဥ္းစား ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ေသာ က်မ္းဂန္ပါ စည္းမ်ဥ္းတို႔ႏွင့္ တထပ္တည္း က်ခ်င္မွ က်ပါလိမ့္မည္။ အမ်ားအတြက္ ႐ိုး႐ုိးရွင္းရွင္း ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္ သတ္မွတ္ထားရေသာ စည္းမ်ဥ္းတို႔သည္လည္း ဗုဒၶသာသနာ တည္တံေရးအတြက္ အင္မတန္ အေရးႀကီးပါသည္။

ေနာက္တခ်က္ ယွဥ္ထိုးစူးစမ္း ဖို႔ရန္ အေရးႀကီးလာသည္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည့္ “တရားဓမၼႏွင့္ မေလ်ာ္ညီစြာ က်င့္ၾကံသည့္ သံဃာ အဖြဲ႔အစည္း ဘက္သို႔ ၎သံဃာအဖြဲ႔သည္ တရားဓမၼ ႏွင့္ မေလ်ာ္ညီစြာ က်င့္ၾကံသည္ကို မိမိက သိထားပါလ်က္ (သို႔မဟုတ္) သံသယ ရွိပါလ်က္ ႏွင့္ ကူးေျပာင္းခဲ့ေသာ္ ထို ပုဂၢိဳလ္သည္ ကပ္ကမာၻ တခုလံုး ငရဲတြင္ က်က္ရသည္” ဟူေသာ ဗုဒၶ၏ မဟာဝဂ္ပါ ေဟာဆိုခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ “ပါရာဇိက က်ၿပီးသူ ႏွင့္ ဥပုသ္ျပဳေပမယ့္လည္း ရဟန္းဥပုသ္ အေနျဖင့္ တရားဝင္သည္ ဆိုတာကေတာ့ ဟုတ္ႏိုင္ပါသည္ ၊ ဒါေပမယ့္ ပါရာဇိက က်ၿပီး ရဟန္းလုပ္သူေတြနဲ႔ အတူ ဥပုသ္ျပဳတာဟာ တရားႏွင့္ အညီ မက်င့္ၾကံတဲ့ အဖြဲ႔နဲ႔ သြားၿပီး ပူးေပါင္းတာမ်ဳိး မဟုတ္ဘူးလား” ဆိုတာသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သံုးသပ္ၾကည့္သင့္ေသာ ေမးခြန္းျဖစ္ပါသည္။

မူရင္း ပါဠိေတာ္စာသား အရ ေသခ်ာသည္မွာ ရဟန္းေကာင္း တပါးသည္ မိမိႏွင့္ အတူ ဥပုသ္ျပဳေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔ တရားႏွင့္ အညီ က်င့္ၾကံျခင္း မရွိ ဆိုတာကို မသိထားပါလွ်င္ ဤသို႔ အတူတကြ ဥပုသ္ ျပဳျခင္းသည္ အျပစ္ မရွိႏိုင္ပါ။ ေနာက္တခ်က္မွာ ၎ ႏွင့္ အတူ ဥပုသ္ျပဳေသာ ရဟန္းအခ်ဳိ႕ ၏ ပါရာဇိက က်ေနျခင္းကို မိမိမွ “သီးသန္႔” ပုဂၢိဳလ္တဦးခ်င္း သေဘာ အေနျဖင့္ဘဲ သိမွတ္ နားလည္မိၿပီး၊ ၎ သင္းကြဲရဟန္းတို႔၏ ရဟန္း “တဖြဲ႔လံုး” သေဘာ အေနျဖင့္ ပဓာန ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ တရားႏွင့္ ေလ်ာ္ညီျခင္း မရိွသည္ကို ရဟန္းေကာင္းသည္ မသိေသးလွ်င္ အျပစ္မွ လြတ္ႏိုင္ပါသည္။

လက္ေတြ႔ ဥပမာအားျဖင့္ ရဟန္းေကာင္း တပါးသည္ ၉၆၉ အဖြဲ႔တြင္ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ မသိဘဲ ပါဝင္ေနႏိုင္ပါသည္။ သူသည္ ဓမၼဝိနယတို႔ကို ေနာင္ခါမွာ ေသခ်ာေလ့လာသျဖင့္ ဝီရသူသည္ ဓမၼဝိနယ ႏွင့္ အညီ မက်င့္ၾကံ ၊ ပါရာဇိက က်ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မ်ားစြာေသာ ဝီရသူ ေနာက္လိုက္ရဟန္းတို႔သည္ ပါရာဇိက က်ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းကို သီးသန္႔ ပုဂၢိဳလ္ တဦးခ်င္း သေဘာ အေနျဖင့္ ေသခ်ာ သိျမင္လာႏိုင္ ပါသည္။ သို႔ေသာ္ သူသည္ ၉၆၉ အဖြဲ႔၏ ပဓာန ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ႐ိုး႐ုိးသာ ဟု ဆက္ေအာက္ေမ့ေသာေၾကာင့္ ၉၆၉ အဖြဲ႔တြင္ ဆက္လက္ ပါဝင္ေနႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ ၉၆၉ အဖြဲ႔၏ ပဓာန ရည္ရြယ္ခ်က္ကို အမွန္တကယ္ နားမလည္သျဖင့္ ၉၆၉ အဖြဲ႔ႏွင့္ အတူ ဆက္လက္ ေနမိေသာ ရဟန္းသည္ သံဃာသင္းခြဲကံ မသင့္ပါ။

အေတြး ဥပမာ တခုကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ၾကပါအံုးစို႔။ ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ ဥပမာဆိုးတြင္ ဗမာျပည္မွာ ရဟန္းအစစ္အျဖစ္ ေနာက္ဆံုး တပါးတည္းသာ က်န္ရစ္ေတာ့ေသာ အမ်ဳိးေကာင္းသား ရဟန္းသည္ မိမိႏွင့္ အတူ ဥပုသ္ျပဳေနေသာ သာသနာ့ပါလ အဖြဲ႔ဝင္အားလံုး ပါရာဇိက က်ၿပီး ျဖစ္ေနသည္ ကို သူ သိလာခဲ့သည္ ဆိုပါစို႔။ သည္လို အေျခအေနမ်ဳိးမွာ သူ ဘယ္လို ေရြးခ်ယ္မလဲ ဆိုတဲ့ ကိစၥဟာ ခန္႔မွန္းဖို႔ ခက္ေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳးစားမွန္းဆၾကည့္ၾက ပါစို႔။

ဗုဒၶ အလိုေတာ္က် အားျဖင့္ ထို တပါးတည္းေသာ ရဟန္းသည္ ၎ ေဖာက္ျပန္ေနေသာ ရဟန္း အဖြဲ႔မွ ေဝးရာသို႔ ဖဲၾကဥ္ရပါမည္။ ဒါေပမယ့္ ဤကိစၥမ်ဳိးတြင္လည္း မ်ားစြာ ျဖစ္ႏိုင္သည္မွာ သူသည္ အမ်ားစု လူယုတ္မာေတြ လႊမ္းမိုးေသာ ရဟန္းအဖြဲ႔မွာပဲ အနည္းဆံုး ခဏတျဖဳတ္ေလာက္ေတာ့ ဆက္လက္ ေနပါလိမ့္မည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူတပါးတည္း ရဟန္း အစစ္ အျဖစ္ ထူေထာင္ ခြဲထြက္ဖို႔ရာ အဲသလို အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ အင္မတန္မွပင္ ခဲယဥ္းတတ္ပါသည္။

ဒါေပမယ့္ အဲသလို ခြဲထြက္ဖို႔ရန္ ခဲယဥ္းေသာေၾကာင့္ ခဏတျဖဳတ္ ဆက္လက္ၿပီး လူယုတ္မာ ရဟန္းအဖြဲ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေနရေသာ ရဟန္း၏ ကိစၥသည္ “ပရမတၱ သံဃာ” ၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးကို ရည္မွန္း၍ မိမိ၏ ရဟန္းအျဖစ္ကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းလိုေသာ “သဒၶါတရား” ကို မေမ့မေလ်ာ့ အေသအခ်ာ ႏွလံုးသြင္းႏိုင္ မွသာ အျပစ္လြတ္ႏိုင္ ပါသည္။ “သည္ ကိုယ္ေတာ္ေတြ နဲ႔ ေပါင္းၿပီး ငါတသက္လံုး ဆြမ္း ဝဝ စားရလည္း ေအးတာပဲ” ဟူေသာ ဆင္ေျခ ရည္ရြယ္ခ်က္ အဓိက ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ မဟာဝဂ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အျပစ္ႏွင့္ မလြတ္ႏိုင္ပါ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ထပ္ေဝဖန္ ႏိုင္သည့္ အခ်က္မွာ မိမိ၏ ရဟန္းအျဖစ္ကို ဆက္လက္ေစာင့္ေရွာက္ ထိန္းသိမ္းလိုေသာ သဒၶါတရား သာလွ်င္ အဓိက ရွိသျဖင့္ ေဖာက္ျပန္ေသာ ရဟန္းအဖြဲ႔တြင္ ခဏတျဖဳတ္ ဆက္ေနရေသာ ရဟန္းသည္ ေရရွည္တြင္ ရဟန္းမဟုတ္သူတို႔ ႏွင့္ အတူ ဥပုသ္ျပဳရျခင္း (ဝါ) ရဟန္းမဟုတ္သူေတြကို ရဟန္းျဖစ္သူ မိမိက ရွိခိုးေနရျခင္းကို ၎၏ ပကတိ ဟီရိ ၾသတၱပအေလ်ာက္သာ အလြန္အမင္း ရွက္မိမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎သည္ အခြင့္အခါ ၾကံဳႀကိဳက္သည္ႏွင့္ ထိုေဖာက္ျပန္ေသာ အဖြဲ႔တို႔မွ ေဝးရာသို႔ ထြက္ခြာဖို႔သာ မ်ားပါသည္။

ျဖစ္ဖို႔ ခဲယဥ္းေသာ္လည္း တံု႔ျပန္ႏိုင္ေသာ ေနာက္ နည္းလမ္း တခုမွာ ထိုရဟန္းေကာင္းသည္ ရွင္ေမာဂၢလန္ ကိုယ္ေတာ္ႀကီးလို ဆိုးသြမ္းသူတို႔ကို တိုက္ခိုက္ႏွိမ္နင္းလိုေသာ ဝသီရွိလွ်င္ မိမိ ရဟန္းအဖြဲ႔၏ မစင္ၾကယ္ေၾကာင္းကို လူထုအား သိၾကားေစၿပီး ရဟန္းဆိုး ႏွင့္ မင္းဆိုးတို႔က တပါးတည္း လံုးတီးဆန္႔က်င္ေနေသာ သူ႔ကို အႏၲရာယ္ ျပဳလာမည့္ ေဘးဥပဒ္တို႔ကို ခါးစည္းခံလွ်င္လည္း ခံပါမည္။

ဤသို႔ ေရွာင္ထြက္သြားျခင္း ၊ စိန္ေခၚျခင္း စသျဖင့္ မည္သို႔ေသာ နည္းလမ္းတို႔ျဖင့္ တံု႔ျပန္ေစကာမူ ကၽြန္ေတာ္တို႔အား ေသခ်ာသည္မွာ အမွန္တကယ္ ရဟန္းဘဝကို ယံုၾကည္ျမတ္ႏိုးၿပီး ရဟန္းျပဳေသာသူသည္ ေဖာက္ျပန္ေသာအဖြဲ႔၏ ပကတိ ရည္ရြယ္ရင္း ("တဖြဲ႔လံုး" ဟူေသာ သေဘာအားျဖင့္) ေဖာက္ျပန္မႈကို အေသအခ်ာ သိရွိၿပီး ျဖစ္ခဲ့ပါလွ်င္ ၎ ေဖာက္ျပန္ေသာ သံဃာ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ အနည္းဆံုးအားျဖင့္ ေရရွည္တြင္ ဆက္လက္ၿပီး “ေပါင္းစား” လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။

ဤသို႔ ရဟန္းေကာင္းတုိ႔ ေဝးရာသို႔ ဖဲခြာသြားျဖင္း သေဘာ ႏွင့္ စပ္ၿပီး ပါဠိေတာ္ သုတၱန္တို႔တြင္ သက္ေသခံႏိုင္သည္မွာ ေနာင္ခါတြင္ ငါတို႔ ဘုရား သာသနာ၌ ဝိပႆနာ အရာတြင္ အျမန္ဆံုး ထိုးထြင္းသိျမင္မႈ ဧတဒဂၤရ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္လာမည့္ ဗာဟီယ ဒါ႐ုစီယ ေလာင္းလ်ာ ရဟန္းႏွင့္ တျခား ရဟန္းငါးပါးသည္ ကႆပ ျမတ္စြာဘုရား သာသနာတြင္ သံဃာအဖြဲ႔အစည္း တခုလံုး ေဖာက္ျပန္ေနရကား လူသူေဝးရာ ေတာင္ထိပ္တခုေပၚသို႔ သူတို႔ဘာသာ ခြဲထြက္ က်င့္ၾကံခဲ့ပံုမ်ဳိး ပါတည္း။

လိုရင္း ေကာက္ခ်က္ကို ျပန္ေျပာမည္ ဆိုေသာ္ ရဟန္းေကာင္း အစစ္အမွန္ ဟူသည္ အေျခအေန မတတ္သာ၍ ခဏတျဖဳတ္ေတာ့ ရဟန္းဆိုးအဖြဲ႔ထဲတြင္ ဆက္ေနရေကာင္း ေနရပါလိမ့္မည္။ သို႔ရာတြင္ ေရရွည္တြင္ သူ႔အား သင့္ကူးလာမည့္ အကုသိုလ္ေဘးကို စိုးရြံ႕ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ၊ မိမိ၏ တရားကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ သဒၶါတရားအားျဖင့္ အရွက္ရသည္ ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ေစ တနည္းနည္းျဖင့္ ရဟန္းဆိုးအဖြဲ႔မွ ခြဲထြက္ရန္ ႀကိဳးစားလိမ့္မည္ ၊ ႀကိဳးလည္း ႀကိဳးစားရမည္ ျဖစ္ပါ သတည္း။

သံဃေဘဒကို အဆုံးသတ္ျခင္း

ပါဠိေတာ္တြင္ ျမတ္စြာဘုရား လက္ထက္ေတာ္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ သံဃာသင္းကြဲမႈတို႔ကို ေျဖရွင္းခဲ့ေသာ အေတြ႔အၾကံဳတို႔ကို အေျခခံ၍ သံဃေဘဒ (သင္းကြဲမႈ) ကို မည္သို႔ အဆံုးသတ္ရပါမည့္ အေၾကာင္း ပံုစံ ႏွစ္မ်ဳိးကို ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါသည္။

ပထမတမ်ဳိးမွာ သံဃာကြဲျပားရျခင္း အေၾကာင္းကို ႏွစ္ဘက္ ေစာဒနာ၍ မည္သည့္ဘက္ သည္ ဓမၼဝိနယ ႏွင့္ အညီ က်င့္ၾကံပါသည္ဟု အတည္ျပဳ ဆံုးျဖတ္ၿပီး မွားယြင္းခဲ့သည့္ ဘက္ကို ဓမၼဝိနယ ႏွင့္ အညီ က်င့္ၾကံသည္ဟု သတ္မွတ္ဆံုးျဖတ္ ခံရေသာ အဖြဲ႔မွ ျပန္လက္ခံျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ အဖြဲ႔ႏွစ္ဖြဲ႔ ျပန္ေပါင္းရာတြင္ ေျဖရွင္းဆံုးျဖတ္ထားေသာ အေၾကာင္းရင္း ကိစၥကို ႏွစ္ဖက္လံုးမွ သံဃာအားလံုး စံုညီ တက္ေရာက္ ရြတ္ဆိုရမည္ ျဖစ္ၿပီး ဓမၼဝိနယ ႏွင့္ ညီေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အတည္ျပဳၿပီးလွ်င္ သံဃဥပုသ္ကို တဂိုဏ္းတည္းအျဖစ္ အတူျပဳရ ပါသည္။

ဤ ဓမၼဝိနယကို ျပန္လည္စံုညီ အတည္ျပဳေသာ အစည္းအေဝးသို႔ ဂိုဏ္းကြဲခဲ့ေသာ သံဃာတို႔ တပါးမက်န္ တက္ေရာက္ရ ပါမည္။ နာမက်န္းေသာ ရဟန္းသည္ပင္ မိမိ၏ သေဘာတူညီခ်က္ကို လူစားလႊတ္၍ ေျပာဆိုခြင့္ မရွိပါ (ခု ေခတ

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...