Tuesday, July 17, 2012

မာယာ - သာေဌယ်


by Min Aung Naing on Tuesday, May 29, 2012 at 6:31am

    မာယာသည္ မိမိ၌ ထင္ရွားရွိေသာ အျပစ္ကို ဖုံးလႊမ္းျခင္း သေဘာလကၡဏာ ရွိ၏။ သာေဌယ်ကား မိမိ ၌ ထင္ရွားမရွိေသာဂုဏ္ကို ခ်ီးမြမ္းျခင္း သေဘာလကၡဏာ ရွိ၏။ ဤမာယာႏွင့္ သာေဌယ်အရ တဏွာေလာဘ ကိုပင္ တရားကိုယ္ ေကာက္ယူရ၏။
    မာယာသည္ မ်က္လွည့္သမားႏွင့္ တူ၏။ မ်က္လွည့္သမားသည္ ေက်ာက္ခဲကို ေကာက္ယူ၍ ေရႊတုံးေရႊခဲ ထင္ေအာင္ လွည့္စားႏိုင္သကဲ့သို႔ ဤမာယာသည္လည္း လူတစ္ဘက္သား အထင္မွားေအာင္ မိမိမွာရွိေသာ အျပစ္ကို ဖုံးကြယ္တတ္ေလသည္။ မိမိမွာ အျပစ္ရွိပါလ်က္ မရွိသလို ဟန္ေဆာင္တတ္ေပသည္။ ေၾကာင္သူေတာ္ဟု လူအမ်ားက ေလာက၌ ေခၚေဝၚသံုးစြဲေနေသာ စိတ္ဓာတ္ တစ္မ်ဳိးပင္ ျဖစ္သည္။ ဘုရားအစရွိေသာ အရိယာ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ကား မိမိ၌ ထင္ရွားရွိေသာ အျပစ္ကို အျပစ္အားေလ်ာ္စြာ ထင္စြာ ျပဳျခင္း ကုစားျခင္းကိုသာ ႏွစ္ၿခိဳက္ေတာ္မူၾက၏။

    မိန္းမတို႔မာယာ သဲကိုးဖ်ာ --- ေရွးသေရာအခါ တကၠသိုလ္ျပည္ဝယ္ ဒိသာပါေမာကၡဆရာႀကီး၌ တပည့္ တစ္ေယာက္ ရွိေလသည္။ ထိုတပည့္၏ မိန္းမသည္ အျခားေယာက္်ားႏွင့္ ေဖာက္ျပားေလ့ရွိ၏။ ထိုေဖာက္ျပား ေသာေန႔၌ကား မိမိ၏ ခင္ပြန္းကို ခါတိုင္းထက္ ပို၍ ယုယ၏၊ မေဖာက္ျပားရေသာေန႔၌ကား ကြၽန္ကဲ့သို႔ သေဘာ ထားလ်က္ ေစာ္ေစာ္ကားကား ျပဳမူ ဆက္ဆံေလ့ရွိ၏။ ထိုကဲ့သို႔ ထူးျခားေသာ အမူအရာကို နားမလည္ရွာ၍ စိတ္႐ႈပ္ေထြးလာေသာ တပည့္က မိမိဆရာႀကီးကို ေျပာျပေလရာ ဆရာႀကီးက မိန္းမတို႔၏ ျပဳမူတတ္ပုံ သဘာဝမွန္ကို ဉာဏ္ျဖင့္ ႏႈိင္းဆ၍ အမွန္အတိုင္း ေျပာျပေလသည္။
    ဤဝတၳဳ၌ လာရွိေသာ အမ်ဳိးသမီးသည္ အျခားေယာက္်ားႏွင့္  ေဖာက္ျပားေသာေန႔ဝယ္ မိမိ၏ အျပစ္ကို ကြယ္ကာလိုေသာေၾကာင့္ ခင္ပြန္းရင္းအေပၚမွာ မ်ားစြာၾကင္နာဟန္ေဆာင္ေလသည္။ ထိုၾကင္နာဟန္ေဆာင္မႈသည္ ဤမာယာပင္တည္း။ ဤမာယာကိုပင္ အခ်ဳိ႕အရာ၌ = တခၤဏုပၸတိၱဉာဏ္ = ႐ုတ္တရက္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဉာဏ္ဟုလည္း ေခၚေဝၚသံုးစြဲၾက၏။ အမွန္မွာ ဉာဏ္ မဟုတ္ပါ။ မာယာပင္ ျဖစ္သည္။
    ရေသ့ မာယာ --- အမ်ဳိးသမီးတို႔၌သာ မာယာရွိသည္ မဟုတ္။ ေယာက္်ားယုတ္တို႔၌လည္း မာယာရွိသည္သာ ျဖစ္၏။ ေရွးသေရာအခါ ရြာတစ္ရြာဝယ္ ဒါယကာတစ္ေယာက္ ကိုယ္းကြယ္ ဆည္းကပ္ထားေသာ ဆရာရေသ့ တစ္ဦး ရွိခ့ဲဖူးေလသည္။ ခိုးသူေဘးေၾကာင့္ ေရႊစင္နိကၡတစ္ရာကို ရေသ့ကမၼ႒ာန္းေက်ာင္း အနီးအပါး၌ ျမႇဳပ္ထား ၿပီးလွ်င္ ''အရွင္ဘုရား ...သတိျပဳလိုက္ပါ''ဟု မွာထားသြား၏။ ထိုအခါ ဆရာရေသ့က ''ဟဲ့ ဒါယကာ ... ရေသ့ရဟန္းတို႔ကို ယခုလို ၾကည့္႐ႈရစ္ရန္ မမွာေကာင္းဖူး။ ငါတို႔အဖို႔ကား သူတစ္ပါး၏ ဥစၥာ၌ ေလာဘမည္သည္ မရွိပါ။'' --- ဟု မိန္႔ၾကားလိုက္ေလသည္။
    ထိုေနာက္ ရေသ့ အၾကံျဖစ္သည္မွာ --- ''ေရႊစင္နိကၡတစ္ရာေလာက္ဆိုလွ်င္ လူ႕ေဘာင္မွာ ေခ်ာင္ေခ်ာင္ လယ္လယ္ ရွိၿပီ။'' --- ဟု ၾကံလ်က္ ထိုေရႊမ်ားကို မိမိသြားမည့္ လမ္းအနီး၌ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမႇဳပ္ထားလိုက္၏။ ေနာက္တစ္ေန႔နံနက္ ဆြမ္းစားအၿပီးတြင္ --- ''ဒါယကာ ...ဒါယကာတို႔ကို အမွီျပဳ၍ ေနခ့ဲရသည္မွာ အေတာ္ ၾကာေညာင္းခ့ဲေလၿပီ။ ၾကာလြန္းေတာ့လည္း သံေယာဇဥ္ ျဖစ္တတ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ တစ္ျခားအရပ္သို႔ သြားဦးမည္'' ဟု ေျပာျပေလရာ, ဒါယကာကလည္း အခါခါ တားေတာ္မူေလရွာသည္။ ဘယ္လိုပင္ အခါခါတားေသာ္လည္း တားမရေသာေၾကာင့္ ရြာတံခါးထိေအာင္ပင္ လိုက္၍ ပို႔ရွာလိုက္ေသးသည္။
    ထိုေနာက္ အတန္ၾကာေအာင္ ေတာ္ေတာ္ကေလး ခရီးသြားေရာက္ၿပီးကာမွ တစ္ဖန္ျပန္လာ၍ --- ''ဒါယကာ သင္တို႔အိမ္၏ အမိုးက သက္ငယ္ျမက္ တစ္မွ်င္သည္ ငါ၏ ဆံက်စ္အၾကား၌ ၿငိကပ္၍ ပါလာသည္။ ရေသ့ရဟန္း ဆိုတာ ပိုင္ရွင္တို႔က မေပးမလွဴအပ္ေသာအရာကို ျမက္တစ္ပင္မွ်ေသာ္လည္း မယူေကာင္းပါ'' --- ဟု ေျပာျပေလ၏။ ႐ိုးသားရွာေသာ ဒါယကာကလည္း ''ငါ၏ ဆရာရေသ့သည္ သိပ္ၿပီး သီလရွိတာဘဲ'' --- ဟု ေလးေလးပင္ပင္ ၾကည္ညိဳသြားေလသည္။
    သို႔ရာတြင္ ထိုအခါ၌ ထိုဒါယကာ၏အိမ္ဝယ္ အေလာင္းေတာ္ပညာရွိ ျဖစ္သည့္ အေတာ္ပါးနပ္ေသာ ဧည့္သည္တစ္ေယာက္ ေရာက္ရွိေနသျဖင့္ ထိုဧည့္သည္က --- '' မိတ္ေဆြ ...မိတ္ေဆြ၏ ဆရာ့ထံမွာ ဘာမ်ား အပ္ႏွံထားပါသလဲ။ အပ္ထားလွ်င္ ထိုပစၥည္း ရွိေသး၏ မရွိေသး၏ကို သြားၾကည့္စမ္းပါ။'' --- ဟု သတိေပးမွ သြား၍ ၾကည့္ေလရာ ေရႊမ်ား မရွိေတာ့၍ ဧည့္သည္ႏွင့္အတူ ရေသ့ေနာက္သို႔ အျမန္လိုက္ၾကေသာအခါ ေရႊမ်ား ႏွင့္တကြ ရေသ့ကို လက္ရဖမ္းမိၾကေလသည္။ (ဇာတက၊႒၊၁၊၃၉၈-၃၉၉။ ကုဟကဇာတ္။)
    ဤဝတၳဳ၌ ရေသ့၏ မိမိေရႊခိုးမႈ ေပၚမည္စိုး၍ သက္ငယ္ျမက္ တစ္ပင္ကိုပင္ ျပန္၍ေပးျခင္းသည္ ဤ မာယာပင္ ျဖစ္၏။ ဤသို႔လွ်င္ ပရိယာယ္မာယာသည္ ရေသ့ရဟန္းအခ်ဳိ႕သို႔တိုင္ေအာင္ ပ်ံ႕ႏွံ႕လ်က္ ရွိရကား ယခုကဲ့သို႔ ''ပရိယာယ္တစ္ေထာင္ မာယာတစ္သိန္း, အပလိန္းအနႏၲ သဲကိုးဖ်ာ မေလာက္လို႔ ရွားကိုးပင္က ရွား ရြက္ေတြကို ေရာေႏွာက္၍ ေရတြက္ရသည္။'' ဟူေသာ ဉာဏ္နီဉာဏ္နက္ အေပြအလီေတြ ေပါမ်ားလြန္းလွေသာ မာယာေတြ ေရလိုေလလို ေပါမ်ားေနေသာ ေခတ္ကာလ၌ လုံးဝပံု၍ ယုံၾကည္ထိုက္သူ နည္းပါးေသာေၾကာင့္ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္သူ သူေတာ္ေကာင္းမ်ားႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမိဖို႔ အေရးမွာ ပုေဗၺ စ ကတပုညတာ စက္ ဟူေသာ ေရွးကံေကာင္း ေထာက္မမွသာလွ်င္ ျဖစ္ႏိုင္ၾကေပလိမ့္မည္။
    သာေဌယ် --- အျခားသူတို႔ အထင္ႀကီးေအာင္ မိမိမွာ မရွိေသာ ဂုဏ္ကို ရွိဟန္ေဆာင္တတ္ေသာ ေလာဘ တစ္မ်ဳိးကိုပင္ သာေဌယ်ဟု ေခၚသည္။ မာယာကား ရွိေသာအျပစ္ကို ဖုံးကြယ္၍ မိမိမွာ အျပစ္ကင္းဟန္ေဆာင္၏။ သာေဌယ်ကား မိမိမွာ မရွိေသာ ဂုဏ္ကို ရွိဟန္ေဆာင္သည္။ ထိုႏွစ္မ်ဳိးလုံးပင္ အလိမ္ဉာဏ္ အပလီဉာဏ္ အေကာက္ဉာဏ္မ်ဳိးခ်ည္းတည္း။ သီလ မရွိဘဲ သီလရွိဟန္,  သမာဓိ မရွိဘဲ သမာဓိရွိဟန္, ပညာ မရွိဘဲ ပညာ ရွိဟန္, အက်င့္ မေကာင္းဘဲ အက်င့္ေကာင္းဟန္, စာေပက်မ္းဂန္ မတတ္ဘဲ စာေပက်မ္းဂန္တတ္ဟန္ ဟန္ ေဆာင္ျခင္းဟူသမွ်သည္ သာေဌယ်ခ်ည္းပင္တည္း။
    လူေလာက၌လည္း သီလ သမာဓိ ပညာ မရွိပါဘဲလ်က္ ရွိေလဟန္ေဆာင္မႈ, ဘြဲ႕ မရဘဲ ဘြဲ႕ရဟန္ေဆာင္မႈ, ပစၥည္းဥစၥာ မရွိပါဘဲလ်က္ ပစၥည္းဥစၥာ ရွိဟန္ေဆာင္မႈ, လူတကာအထင္ႀကီးေအာင္ သူတစ္ပါး၏ လက္ဝတ္ တန္ဆာ စိန္ေရႊရတနာ အျဖာျဖာတို႔ကို ငွားရမ္းဝတ္ဆင္မႈ, စြမ္းရည္သတၱိ မရွိဘဲ သတိၱရွိဟန္ေဆာင္မႈ, ဟိတ္ဟန္ ထုတ္မႈ စသည္တို႔သည္လည္း သာေဌယ်ပင္တည္း။
ဗိဠာရဝတ ဇာတ္ေတာ္
    သံုးေလာကထြတ္ထား သဗၺညဳသမၼာသမၺဳဒၶဘုရားရွင္သည္ ေဇတဝန္ေရႊေက်ာင္း၌ ကိန္းေအာင္းေမြ႕ေလ်ာ္ ေနစံေပ်ာ္ေတာ္မူဆဲအခါတြင္ သီလ သမာဓိ ပညာ သိကၡာသံုးရပ္ အက်င့္ျမတ္တို႔ မိမိသႏၲာန္ဝယ္ ထင္ရွားမရွိပါ ဘဲလ်က္ ရွိေနဟန္ေဆာင္ေသာ ဒါယကာ ဒါယိကာမတို႔၏ စိတ္အစဥ္ဝယ္ အံ့ဖြယ္သရဲ ျဖစ္ေစတတ္ေသာ ရဟန္း တစ္ပါးကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဤဗိဠာရဝတဇာတ္ေတာ္ကို ေဟာၾကားေတာ္မူေလသည္။
    အတိတ္ဘဝတစ္ခုဝယ္ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ ႂကြက္မ်ဳိး၌ ပဋိသေႏၶ တည္ေနရေသာ္ တျဖည္းျဖည္း ႀကီးျပင္းလာေသာအခါ ခႏၶာကိုယ္ကား အလြန္ႀကီးထြားသျဖင့္ ဝက္ငယ္တစ္ေကာင္ႏွင့္ တူသည္ျဖစ္၍ မ်ားစြာေသာ ႂကြက္အေပါင္း ျခံရံလ်က္ ေတာထဲ၌ ေန၏။
    တစ္ေန႔တြင္ ေျမေခြးတစ္ေကာင္သည္ ထိုထိုဤဤ လွည့္လည္က်က္စားရင္းပင္ ႂကြက္အေပါင္းကို ျမင္ေတြ႕ ရ၍ --- ''ဤႂကြက္တို႔ကို လွည့္ပတ္ျဖားေယာင္းလ်က္ စားေပအံ့'' --- ဟု စိတ္အၾကံ ျဖစ္၍ ႂကြက္တို႔၏ ေနရာႏွင့္ မလွမ္းမကမ္း တစ္ေနရာတြင္ ေနဘက္သို႔ မ်က္ႏွာမူလ်က္ ေလကိုေသာက္လ်က္ ေျခတစ္ဘက္တည္းျဖင့္ ရပ္တည္ ေန၏။
    ဘုရားအေလာင္းေတာ္ႂကြက္သည္ အစာရွာေဖြရန္အလို႔ငွာ လွည့္လည္လတ္ေသာ္ ထိုေျမေခြးကို ေတြ႕ျမင္ ေသာအခါ --- ''ဤသူကား သီလရွိသူ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္'' --- ဟု ယုံၾကည္၍ ထိုေျမေခြးထံသို႔ သြားေရာက္ကာ - ''အရွင္ဘုရား ...အရွင္ဘုရားသည္ အဘယ္အမည္ရွိပါသနည္း'' --- ဟု ေလွ်ာက္ထားၾကည့္ေသာအခါ ''ဓမိၼက'' အမည္ရွိေၾကာင္း ေျမေခြးက ျပန္ေျပာေလ၏။ ေျခေထာက္ ေလးေခ်ာင္းလုံးတို႔ကို ေျမႀကီးေပၚ၌ ရပ္တည္မထား ဘဲ အဘယ္ေၾကာင့္ ေျခေထာက္ တစ္ေခ်ာင္းတည္းျဖင့္သာလွ်င္ ရပ္တည္၍ ေနပါသနည္းဟု ေမးျမန္းေသာအခါ  ''ငါ၏ အေျခ ေလးေခ်ာင္းတို႔ကို ေျမႀကီးေပၚ၌ ခ်ထားလိုက္ေသာ္ မဟာပထဝီေျမႀကီးသည္ ငါ့ကို ရြက္ေဆာင္ ထားဖို႔ရန္ မစြမ္းႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေျခေထာက္ တစ္ေခ်ာင္းတည္းျဖင့္သာလွ်င္ ရပ္တည္ေနရပါ၏'' --- ဟု ျပန္ ေျပာေလ၏။
    ''ပါးစပ္ကို ဖြင့္ဟ၍ အဘယ္ေၾကာင့္ ရပ္တည္ေနပါသနည္း''ဟု ေမးၾကည့္ေသာအခါ --- ''ငါသည္ အျခား ေသာ အစားအစာကို မစားပါ၊ ေလကိုသာ စားပါ၏'' --- ဟု အေျဖေပးျပန္၏။
    ထိုသို႔ျဖစ္လွ်င္ အဘယ္ေၾကာင့္ ေနကို မ်က္ႏွာမူလ်က္ ရပ္တည္ေနပါသနည္းဟု ေမးေသာအခါ ''ေနကို ရွိခိုးပါ၏''ဟု ေျဖဆိုျပန္၏။
    ဘုရားအေလာင္းေတာ္ႂကြက္သည္ ထိုေျမေခြး၏ စကားကို ၾကား၍ ''ဤေျမေခြးသည္ သီလရွိေသာသူ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္''ဟု ႏွလုံးပိုက္၍ ထိုေန႔မွ စ၍ ႂကြက္အေပါင္းႏွင့္ အတူတကြ ညဥ့္ နံနက္ ထိုေျမေခြးအား ဆည္းကပ္ခစား၏။
    ထိုအခါ ေျမေခြးအား ႂကြက္အေပါင္းက ဆည္းကပ္ခစားလာေသာအခါဝယ္ ေျမေခြးသည္ ေနာက္ဆုံးဘိတ္ ႂကြက္တစ္ေကာင္ကို ဖမ္းစားၿပီးေနာက္ ပါးစပ္ကိုသုတ္၍ ရပ္တည္ေန၏။ တျဖည္းျဖည္း ႂကြက္အေပါင္းသည္ နည္းပါးလာ၏။ ထိုအခါ ႂကြက္တို႔က ဤသို႔ စဥ္းစားမိၾက၏ --- ''ေရွးယခင္အခါတုန္းက ငါတို႔၏ ဤေနရာသည္ မဆန္႔ ျဖစ္ေန၏။ အၾကားအလပ္မရွိ တည္ေနၾက၏။ ယခုအခါ၌ကား ေလ်ာ့ေလ်ာ့ရဲရဲ က်ဳိးက်ဳိးကဲ်ကဲ် တည္ေန ၾကရ၏၊ ဤသို႔ တည္ေနရေသာ္လည္း ငါတို႔၏ တည္ေနရာသည္ (= ႂကြက္တြင္းသည္) မျပည့္ ျဖစ္ေန၏၊ ဤ အေၾကာင္းကား အသို႔နည္း''ဟု စဥ္းစားမိၾက၏။
    ဘုရားအေလာင္းေတာ္အားလည္း ထိုအေၾကာင္းကို ေျပာျပၾက၏။ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္လည္း စဥ္းစား ဆင္ျခင္ေတာ္မူလတ္ေသာ္ ေျမေခြးအေပၚ၌ သံသယမကင္း ျဖစ္ေနသျဖင့္ ေျမေခြးကို စူးစမ္းဖို႔ရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်လိုက္၏။ ေျမေခြးထံသို႔ ဆည္းကပ္ခစားရန္ သြားေသာအခါ၌ အျခားႂကြက္တို႔ကို ေ႕ရွက သြားေစ၍ မိမိက ေနာက္မွ လိုက္သြား၏။ ေျမေခြးသည္ ထိုဘုရားေလာင္းႂကြက္၏ အထက္၌ ခုန္အုပ္ဖို႔ရန္ ဘုရားေလာင္း ႂကြက္ထံသို႔ ေျပးလာ၏၊ ဘုရားေလာင္းႂကြက္ကလည္း မိမိကို ခုန္ဖမ္းဖို႔ရန္ ေျပးလာေသာ ထိုေျမေခြးကို ျမင္၍ ေနာက္သို႔ျပန္ဆုတ္ကာ ---
    ''အိုေျမေခြး ...သင္၏ ဤက်င့္ဝတ္ကို ေဆာက္တည္ထားျခင္းသည္ တရားေတာ္၏ ေကာင္းေသာ တရား ဓမၼ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤက်င့္ဝတ္ကို ေဆာက္တည္၍ က်င့္သည္ကား မဟုတ္၊ သူတစ္ပါးတို႔အား ညႇဥ္းဆဲလို သည့္အတြက္ တရားကို တံခြန္အလံ ျပဳ၍ လွည့္လည္က်က္စားဘိ၏။'' --- ဤသို႔ ေျပာဆို၍ ေအာက္ပါ ဂါထာကို ရြတ္ဆိုေလ၏ ---
ေယာ ေဝ ဓမံၼ ဓဇံ ကတြာ၊ နိဂူေဠႇာ ပါပမာစေရ။
ဝိႆာသယိတြာ ဘူတာနိ၊ ဗိဠာရံ နာမ တံ ဝတံ။ (ဇာ၊႒၊၁၊၄၈၆။)
    အၾကင္သူသည္ စင္စစ္အားျဖင့္ ကုသိုလ္ကမၼပထတရား (၁ဝ)ပါးတည္းဟူေသာ တရားတံခြန္ အလံကို ေတာင္ထြတ္ကဲ့သို႔ အေလးဂ႐ုျပဳကာ ေဆာင္းမိုးစိုက္ထူလ်က္, ''ဤသူကား သီလရွိသူတည္း''ဟူေသာ အမွတ္ သညာျဖင့္ အကြၽမ္းဝင္ေအာင္ ျပဳလုပ္၍ မေကာင္းမႈကို လွ်ဳိ႕ဝွက္ကာ ျပဳက်င့္ေန၏၊ ဤကဲ့သို႔ တရားတည္းဟူေသာ အလံတံခြန္ကို စိုက္ထူေဆာင္းမိုးလ်က္ ဆိတ္ကြယ္ရာ၌  မေကာင္းမႈတို႔ကို ျပဳေနေသာသူသည္ကား စင္စစ္အားျဖင့္ ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲေသာအက်င့္ ရွိေသာ ေၾကာင္သူေတာ္ပင္တည္း။ (ဇာတက၊႒၊၁၊၄၈၆။)
    ထိုအခါက ေျမေခြးသည္ကား ယခုအခါ၌ သီလ သမာဓိ ပညာ စသည္ အက်င့္ျမတ္ မရွိပါဘဲလ်က္ ရွိဟန္ေဆာင္ကာ ဒါယကာ ဒါယိကာမတို႔ အထင္ႀကီးေအာင္ ျပဳမိရွာေသာ ကုဟကဘိကၡဳ ေခၚေသာ ရဟန္းေတာ္ ပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ဘဝတစ္ခု၌ လက္ခံ က်င့္သံုးခ့ဲေသာ ဓာတ္ေငြ႕တို႔ကား အရွိန္အဝါ မကုန္ေသးသမွ် သံသရာ အဆက္ဆက္၌ ကပ္၍ ပါလာတတ္သည္ကို သတိျပဳသင့္လွေပသည္။
    ဤ မာယာ သာေဌယ်တို႔သည္ ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္ လိုခ်င္မႈ ေလာဘထက္ပင္ ေလာက၌ သာလြန္၍ ဆိုးဝါး၏။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို ျဖစ္ေစ လူအမ်ားကို ျဖစ္ေစ, တစ္တိုင္းတစ္ျပည္လုံးကို ျဖစ္ေစ ဘုရား မဟုတ္ပါဘဲလ်က္ ဘုရားလုပ္ေနသူ တိတၳိႀကီးမ်ားတို႔ကဲ့သို႔ တစ္ကမာၻလုံးကို ျဖစ္ေစ လွည့္ပတ္တတ္ေလရကား အလြန္ယုတ္မာ ဆိုးဝါးေသာတရားဟု ဆိုထိုက္ေပသည္။ ထိုမွ်ေလာက္ ဆိုးဝါးေသာ္လည္း ယခုကာလ၌ အမ်ားအျပားပင္ ျဖစ္လ်က္ ရွိေသာေၾကာင့္ မိမိကိုယ္ကို ပါရမီရွင္ သူေတာ္စင္ဟု ဆုံးျဖတ္ထားသူတို႔သည္ ထိုမာယာ သာေဌယ်သမား လူအမ်ား တြင္ မပါဝင္ၾကေစဘဲ မ႐ိုးမသား ဆိုးဝါးေသာတရားတို႔ကို မိမိသႏၲာန္မွာလည္း မျဖစ္ေအာင္ မိမိႏွင့္ ဆက္သြယ္သူ မ်ား၌လည္း မျဖစ္ေစရေအာင္ အထူးသတိထားၿပီးလွ်င္ ျဖဴစင္ ထက္ျမက္ သြက္လက္ ေျဖာင့္မတ္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ထားရွိသူခ်ည္းသာ ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားသင့္ၾကေပသည္။
ိ ိ ိ ိ                                                                                                 နိဗၺာနဂါမိနိပဋိပဒါ - စတုတၳတြဲ-5

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...