Monday, July 23, 2012

ပန္းခ်ိဳးေသာ လက္မ်ား.ကၽြန္ေတာ္ေနေသာလမ္းတြင္ ျဖဴျဖဴသြယ္သြယ္ နုနုနယ္နယ္ႏွင့္ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ပဥၥမတန္း
ေက်ာင္းသူေလးတစ္ဦးရွိသည္။ ေမြးခ်င္းသံုးေယာက္တြင္အႀကီးဆံုးျဖစ္သင့္အားေလ်ာ္စြာ ပညာေရး
ႏွင့္ပတ္သတ္၍ မိဘမ်ား၏ အထူးေလးထားေဖးမမႈကုိရထားသူေလးျဖစ္ပါသည္။ ေန ့စဥ္နံနက္ ခုႏွစ္
နာရီ ေဒါင္ခနဲဆိုသည္နွင့္ က်ဴရွင္သို ့ဇဲြရွိရွိႏွင့္ ေရာက္ေနႏွင့္သည္။

အငယ္မေလးႏွင့္ ေမာင္ေလးတို ့က အမလက္ကုိ ေႏြးေထြးဆုပ္ကုိင္က က်ဴရွင္သို ့လိုက္ပါလာ တတ္ၾကသည္။ သမင္လည္ျပန္ႏွင့္ ႏႈတ္ဆက္ျပန္သြားၾကသည့္ အငယ္ေလးႏွစ္ေယာကုိေငးရင္း သမီးေလးအတြက္ ေန ့တစ္ေန ့ကုိ ပထမက်ဴရွင္ႏွင့္အစျပဳသည္။ ကုိးနာရီထိုးသည္ႏွင့္ ဒုတိယက်ဳရွင္သို ့ဆက္သြားရသည္။
ထိုက်ဴရွင္မွာပဲ အေမလာပို ့ေသာ နံနက္စာကုိ တတ္သုတ္ရိုက္စားၿပီး ဆယ့္ႏွစ္နာရီေက်ာင္းသို
့ကတိုက္ကရိုက္ေျပးရျပန္သည္။
ညေန ငါးနာရီေက်ာင္းဆင္း၊ အိမ္ျပန္အဝတ္အစားလဲ၊ ညစာက်က္ဝိုင္းရွိရာသို
့သြား၊ ဤသို ့ျဖင့္ ညရွစ္နာရီေက်ာ္မွ တစ္ေန ့တာ စာသင္ၿပီးဆံုးသြားသည္။ အိမ္ေရာက္ခ်ိန္
အငယ္ေလးႏွစ္ေယာက္က အိပ္ေပ်ာ္ေနၾကၿပီး ေမာေမာပန္းပန္းႏွင့္ ညေနစာစား၊ အငယ္ေလးႏွစ္ေယာက္ၾကားကုိဝင္အိပ္စက္ သမီးေလးတစ္ေန ့တာ ပံုမွန္လုပ္ငန္းျဖစ္သည္။
       ေမာင္ႏွမသံုးေယာက္ေႏြးေႏြးေထြးေထြးဆံုရခ်ိန္ဆို၍နံနက္က်ဴရွင္လာခ်ိန္ႏွင့္ ညအိပ္ခ်ိန္ႏွစ္ခ်ိန္
တည္းသာရွိသည္။ တစ္ေန ့စာသင္ခ်ိန္ ဆယ့္ႏွစ္နာရီပံုမွန္ရွိေနၿပီး ေက်ာပိုးအိတ္ေလးကုိ မနိုင္မနင္းသယ္၊
က်ဴရွင္ႏွင့္ေက်ာင္း ေခါက္တံု ့ေခါက္ျပန္ေျပးလြားသြားေနရေသာ ေတြေတြေဝေဝ
ညိွးညိွးႏြမ္းႏြမ္းႏွင့္ သမီးေလးကုိၾကည့္ၿပီး ရင္ေမာမိသည္။ ဤကဲ့သို ့ အရြယ္ႏွင့္မလိုက္ေအာင္
ပင္ပင္ပန္းပန္း သမီးေလးလိုကေလးမ်ိဳး မည္ေရြ ့မည္မွ်ရွိေနသည္ မသိပါ။ မိဘႏွစ္ပါး၏
ပညာေရးဦးစားေပးစီမံမႈေအာက္တြင္ မရုန္းသာမရြံသာကစားခ်ိန္၊ နားခ်ိန္မရွိ၊ ခဏတစ္ျဖဳတ္ရသည့္အခ်ိန္ အငယ္ေလးေတြႏွင့္ေဆာ့တာျပဳတာ သူ ့အေမလုပ္သူက မႀကိဳက္၊ မိဘေတြရဲ ့ေခါင္းထဲမွာ စာမွတစ္ပါးအျခားမရွိ၊ သမီးဦးမို့ပညာေရးတြင္ ဦးက်ိဳးမသြားေစခ်င္၊ ေရွ ့ကႏြားလား ေျဖာင့္ေျဖာင့္သြားမွ ဆုိသလို အငယ္ေလးမ်ားအတြက္စံနမူနာျဖစ္ေစလုိေသာ မိဘႏွစ္ပါး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ အခက္အခဲၾကားမွ လိုေလေသးမရွိ ပံ့ပိုးေပးလွ်က္ ေမတၱာ၊ ေစတနာပံုေအာေပးထားသည္။
        သို ့ေသာ္ ေပးကာ ေပး၏ ၊ ရ မရကုိ သူတို ့မစဥ္းစားမိၾကပါ။ အိပ္စက္ခ်ိန္မွအပ ကစားခ်ိန္၊ နားခ်ိန္
မရိွ “ စာ ” ႏွင့္ ဖိထားခံရေသာ သမီးေလး၏ အနာဂတ္္ဘဝကုိ အိုးကမပူ စေလာင္းကပူ မဆီမဆိုင္ေတြး
ပူမိပါသည္။ လည္ပတ္ေနေသာ သက္မဲ့ပစၥည္းမ်ားသည္ပင္လွ်င္ အခ်ိန္အကန့္အသတ္ႏွင့္ အနားေပးရ
ေသးသည္ မဟုတ္ပါေလာ့။ ေရာမၿမိဳ  ့ႀကီးကုိတစ္ေန ့တည္းနဲ့အၿပီးတည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္ဟု ဆိုရိုး
စကားရွိပါသည္။ ခံစားသိတတ္ေသာ လူသားမ်ားျဖစ္ၾကသည္ႏွင့္အညီ အခ်ိန္တိုအတြင္း
အတင္းတြန္း၍ပံုသြန္းလုပ္ယူရအ္ပ္ေသာ အရာမ်ိဳးမဟုတ္ပါ။ သို ့ေၾကာင့္လည္း အရြယ္ႏွင္လိုက္၍ သင္ၾကားသင္ယူနိုင္ေစေရး၊ ပညာရွင္မ်ားကုိယ္တိုင္ စနစ္တက် သင္ရိုးမာတိကာမ်ားေရးဆဲြလွ်က္
စီမံေဆာင္ရြက္ၾကရျခင္းျဖစ္ပါသည္။
         ပန္းတစ္ပြင့္ ငြားငြားစြင့္စြင့္ပြင္လာနိုင္ေရးတြင္ အခ်ိန္အခါႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာည ေပါင္းသင္
ေရးေလာင္း ေျမၾသဇာေကၽြး၊ ေႏြးေထြးမႈႏွင့္ ေဖးမေပးရမည္မွာ မိဘတို ့၏ တာဝန္ျဖစ္သည္။ အခ်ိန္မတိုင္
မီ ဆႏၵေစာလွ်က္ ပြင့္ဖတ္ပြင့္ခ်ပ္ကေလးမ်ားကုိ အတင္းဆဲြလွန္ပြင့္ေစပါက
လက္ဆိပ္သင့္ၿပီး ပန္းေကာင္းအညႊန္က်ိဳး ခ်ိဳးလိ္ုက္သလို ညိွႏြမ္းသြားေစနိုင္ပါသည္။ ပုခက္လဲြေသာ
မိခင္လက္သည္ မရည္ရြယ္ဘဲ ပန္းခ်ိဴးသည့္လက္ျဖစ္သြားနိုင္ၿပီး ယူက်ံဴးမရ ေနာင္တရခ်ိန္တြင္ အစားထိုးမရေသာအခ်ိန္ကေႏွာင္းခဲ့ေလၿပီ ျဖစ္သြားလိမ့္မည္။ ကေလးတိုင္း၏ ေလ့လာသင္ယူခြင့္၊ ကစားခြင့္ႏွင့္ရွင္သန္ဖံြ ့ၿဖိဳးခြင့္မ်ားစသည့္ ေမြးရာပါ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ မိဘတိုင္းက အေလးထားသင့္ သိထားသင့္ပါသည္။ ဗလငါးတန္ဖံြ ့ၿဖိဳးကာ ပညာျပည့္ဝႏွလံုးလွေသာ လူမြန္လူခၽြန္ေလးေတြျဖစ္ေစဖို ့ဆိုပါလွ်င္ေလ့လာသင္ယူျခင္းႏွင့္အတူ ကစားခ်ိန္၊ နားခ်ိန္ သံုးနားညီေနဖို ့လိုအပ္ပါသည္။ သို ့မွသာ အႏွစ္သာျပည့္ဝေသာရွင္သန္ဖံံြ  ့ၿဖိဳးခြင့္ကုိ ကေလးတိုင္းရရွိပိုင္ဆိုင္လာနိုင္ပါလိမ့္မည္။
     ပညာေရးေလာကတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ေလးဆယ္ေက်ာ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသူတစ္ဦး၏ လက္ေတြ ့၊
မ်က္ေတြ ့၊ စာေတြ ့ေပါင္းစုအႀကံျပဳလိုသည္မွာ ကေလးတိုင္းတြင္ေလ့လာသင္ယူျခင္းႏွင့္အတူ ကစား
ခ်ိန္၊ အနားယူခ်ိန္ ထပ္တူညီမွွ်ရွိေနဖို ့အမွန္တကယ္လိုအပ္ပါေၾကာင္း
ပညာရွိ သတိျဖစ္ခဲအသိေပးတင္ျပလိုက္ရပါသည္။

                                    ေအာင္ေက်ာ္ညိဳ  ( ဆင္ခ်ဆိပ္ )

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...