Friday, July 13, 2012

ခ်စ္ဦးညိဳ (စာအုပ္လင့္မ်ား)


မည္သူမဆိုစာေရးသူအမည္မဖ်က္ဘဲမွ်ေ၀နိူင္ပါသည္။

- မႏၱေလးဇာတိ-အဘ-ဦးေရႊေဒါင္းညို၊ အမိ-ေဒၚစိန္ရင္ , အမည္ရင္း-ေက်ာ္စြာ----
-ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ ၊ ၁၉၈၆-ခုႏွစ္တြင္ ဒႆနိကေဗဒ အဓိကျဖင့္ ၀ိဇၨာ(ဂုဏ္ထူး) ဘြဲ့ရခဲ့ ၊ မဟာ၀ိဇၨာ ဆက္လက္တက္ေရာက္ခဲ့---
- ၁၉၇၀-မွ ၁၉၇၅- အထိ ၊ တကၠသိုလ္ နည္းျပ ဆရာအျဖစ္ အမႈထမ္းခဲ့ျပီး အမႈထမ္းဘ၀ကို စြန့္လႊတ္ခဲ့----
-ပထမဆံုး ပံုႏိွပ္စာမူ--- ၁၉၇၀- ေအာက္တိုဘာလထုတ္ မိုးေ၀စာေပ မဂၢဇင္းပါ ( ရန္ကုန္ျမိဳ့အလယ္) ၀တၳဳတို ----
-ပထမဆံုး လံုးခ်င္း၀တၳဳ ၁၉၇၇- ထုတ္ ( လကၤာဒီပခ်စ္သူ) ၊( ယင္း၀တၳဳကို ယခုအခါ -၁၄ ၾကိမ္အထိ ပံုႏိွပ္ထုတ္ေ၀ျပီး) ----
-ယခုအထိ ဗုဒၶယဥ္ေက်းမႈေနာက္ခံ ၊ သမိုင္းေနာက္ခံ ၀တၳဳမ်ား - ေဆာင္းပါး၊၀တၳဳ၊ သုေတသနစာတမ္းမ်ား အပါအ၀င္ (၈၁) အုပ္ ေရးသားထုတ္ေ၀ျပီးျဖစ္သည္---
-စာေပယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ျပည္ပခရီးစဥ္မ်ားအျဖစ္ ( ၁၉၈၈ မွ, ၂၀၁၁ အတြင္း စကၤာပူ, အိႏၵိယ, တရုတ္,ထိုင္း,မေလးရွား, အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ၊ ေတာင္ကိုးရီးယားႏွင့္ ယူေအအီး ( ဒူဘိုင္း) နုိင္ငံမ်ားသို့ သြားေရာက္ခဲ့---
ျမန္မာနိုင္ငံရုပ္ရွင္အစည္းအရံုးတြင္- ဒုတိယ ဥကၠဌ , ရန္ကုန္ ယဥ္ေက်းမႈ တကၠသိုလ္တြင္ ပညာေရး အဖြဲ့၀င္အျဖစ္ တာ၀န္ယူရင္း စာေရးျခင္းျဖင့္ အဓိက အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ေနထိုင္လွ်က္ရွိ ----။

ခ်စ္ဦးညိဳ ၏ စာအုပ္ လင့္မ်ား

1. ရွင္ေစာပုhttp://www.myanmarebooks.net/wp-content/uploads/2010/08/1.pdf2. ေဒ၀စၦရာနွင့္ေတြ႔ဆံုျခင္းhttp://www.myanmarebooks.net/wp-content/uploads/2010/07/%E1%80%B1%E1%80%92%E1%81%80%E1%80%85%E1%81%A6%E1%80%9B%E1%80%AC-%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B7-%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%BC%E1%82%95%E1%80%86%E1%80%AF%E1%80%B6%E1%80%BB%E1%80%81%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8.pdf3. ရတနာဂီရိအက်ဥ္းသား
http://%e1%80%9b%e1%80%90%e1%80%94%e1%80%ac%e1%80%82%e1%80%ae%e1%80%9b%e1%80%ad%e1%80%a1%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%a5%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8/

4. ေလာကဓံနွင့္ လမ္းေလ်ွာက္အတူထြက္ျခင္းhttp://www.myanmarebooks.net/wp-content/uploads/2010/05/13.pdf5. ေနမင္းလမင္း သိန္းရာေထာင္http://www.myanmarebooks.net/wp-content/uploads/2010/04/%E1%80%B1%E1%80%94%E1%80%99%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%9C%E1%80%99%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8-%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B1%E1%80%91%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9.pdf6. ခ်စ္သူမင္းနႏၵာhttp://www.myanmarebooks.net/wp-content/uploads/2010/03/6.pdf7. နွင္းေကသရာခ်စ္တဲ့သူရဲေကာင္http://www.myanmarebooks.net/wp-content/uploads/2010/03/Hninkaythayar-Chit-Oo-Nyo.pdf8. ဝိသာခါႏွင့္သီတာhttp://burmesebooks.files.wordpress.com/2009/12/witharkhar.pdf9. ဒုဌဂါမဏိ http://burmesebooks.files.wordpress.com/2009/12/e18092e180afe1808ce18082e180abe18099e1808fe180ad.pdfမဟာေသနာပတိhttp://burmesebooks.files.wordpress.com/2009/12/e18099e1809fe180ace180b1e1809ee18094e180ace18095e18090e180ad.pdf10. စာမရီသို. ထူးထူးျခားျခားhttp://burmesebooks.files.wordpress.com/2009/11/chitoonyosar-ma-yi-toe-htu-htu-char-char.pdf11. လကၤာဒီပ ခ်စ္သူhttp://burmesebooks.files.wordpress.com/2009/11/chit00nyo.pdf12. စကၠရုနွင့္ ဘဒၵါhttp://burmesebooks.files.wordpress.com/2009/12/sakaru.pdf13. အီဂ်စ္နဲ႕ အဂၤလန္ နုိင္ငံကိုေမာင္းသြားထားေလမလားhttp://www.mediafire.com/file/mmnxwznju2m/%E1%80%A1%E1%80%AE%E1%80%82%E1%80%BA%E1%80%85%E1%80%B9%E1%82%8F%E1%80%B2%E1%82%95%20%E1%80%A1%E1%80%82%E1%81%A4%E1%80%9C%E1%80%94%E1%80%B9%20%E1%82%8F%E1%80%AF%E1%80%AD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%84%E1%80%B6%E1%80%BB%E1%80%81%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%AF%E1%80%AD%20%E1%80%B1%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%91%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%99%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%B8.pdf14. အစီရဝတီ ကုဏလေကသာhttp://images.myengineering.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/SulyCQoKCGoAACJTTsE1/%E1%80%A1%E1%80%85%E1%80%AE%E1%80%9B%E1%81%80%E1%80%90%E1%80%AE%20%E1%80%80%E1%80%AF%E1%80%8F%E1%80%9C%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9E%E1%80%AC.pdf?nmid=29365796315. သမိုင္းမတြင္ေပမဲ႕ သမိုင္းဝင္ေနမည္႕စကားမ်ားhttp://images.myengineering.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/SulwagoKCGoAABfuA601/%E1%80%9E%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%90%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%95%E1%80%99%E1%80%B2%E1%80%B7%E1%80%9E%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%81%80%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%94%E1%80%99%E1%80%B2%E1%80%B7%E1%80%85%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8.pdf?nmid=29365796316. မေလးမဏိစႏၵာရဲ႕ ေနွာင္းhttp://images.myengineering.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/SuliNgoKCGoAAErDPc01/%E1%80%99%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%8F%E1%80%AD%E1%80%85%E1%82%8F%E1%81%B5%E1%80%AC%20%E1%80%9B%E1%80%B2%E1%80%B7%20%E1%80%B1%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8.pdf?nmid=29364407117. ယာဇhttp://images.myengineering.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/SuljAwoKCGoAAFk4L081/%E1%80%9A%E1%80%AC%E1%80%87.pdf?nmid=29364407118. မဏိစႏၵာ ဥဒါန္းhttp://images.myengineering.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/Sulh7AoKCGoAAD7D@DQ1/%E1%80%99%E1%80%8F%E1%80%AD%E1%80%85%E1%82%8F%E1%81%B5%E1%80%AC%E1%80%A5%E1%80%92%E1%80%AB%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8.pdf?nmid=29364407119. ဒါဌဂါမဏိhttp://images.myengineering.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/SulhzwoKCGoAAEMKEZ41/%E1%80%92%E1%80%AF%E1%80%8C%E1%80%82%E1%80%AB%E1%80%99%E1%80%8F%E1%80%AD.pdf?nmid=29364407120. ခ်စ္ရပါေသာ ဒဧကရီhttp://images.myengineering.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/SulhmwoKCGoAADPuuQ01/%E1%80%81%E1%80%BA%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%92%E1%80%A7%E1%80%80%E1%80%9B%E1%80%AE.pdf?nmid=29364407121. ဧကရီ ဖြားေစာhttp://images.myengineering.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/SulhRwoKCGoAABUHdV81/%E1%80%A7%E1%80%80%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%96%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%85%E1%80%AC.pdf?nmid=293644071Credit;http://images.myengineering.multiply.multiplycontent.com/သူငယ္ခ်င္းမ်ားအဆင္ေျပဖတ္ရွု ့နိုင္ပါျပီ
ေလးစားေသာ
ေရႊအိမ္စည္
 — 

  1 comment:

  1. ဆရာခ်စ္ဦးညိဳရဲ႕ ပရိမၼထိပ္​ထားစာအုပ္ေလးမ်ား ရရင္ လိုခ်င္ပါတယ္...

    ReplyDelete

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...