Tuesday, July 17, 2012

ေမြးေန႔ရက္ေလးမ်ားက ေၿပာေသာ အမူအက်င့္မ်ား


ဇန္န၀ါရီ
၀၁ - ၀၉ ေခြး
၁၀ - ၂၄ ၾကြက္
၂၅ - ၃၁ ျခေသၤ့

ေဖေဖာ္၀ါရီ
၀၁ - ၀၅ ေၾကာင္
၀၆ - ၁၄ ခ်ိဳးငွက္
၁၅ - ၂၁ လိပ္
၂၂ - ၂၈ က်ားသစ္နက္

မတ္
၀၁ - ၁၂ ေမ်ာက္
၁၃ - ၁၅ ျခေသၤ့
၁၆ - ၂၃ ၾကြက္
၂၄ - ၃၁ ေၾကာင္


ဧၿပီ
၀၁ - ၀၃ ေခြး၀၄ - ၁၄ က်ားသစ္နက္
၁၅ - ၂၆ ၾကြက္
၂၇ - ၃၀ လိပ္

ေမ
၀၁ - ၁၃ ေမ်ာက္
၁၄ - ၂၁ ခ်ိဳးငွက္
၂၂ - ၃၁ ျခေသၤ့
ဇြန္္
၀၁ - ၀၃ ၾကြက္
၀၄ - ၁၄ လိပ္
၁၅ - ၂၀ ေခြး
၂၁ - ၂၄ ေမ်ာက္
၂၅ - ၃၀ ေၾကာင္

ဇူလိုင္
၀၁ - ၀၉ ၾကြက္
၁၀ - ၁၅ ေခြး
၁၆ - ၂၆ ခ်ိဳးငွက္
၂၇ - ၃၁ ေၾကာင္
ၾသဂုတ္
၀၁ - ၁၅ ေမ်ာက္
၁၆ - ၂၅ ၾကြက္
၂၆ - ၃၁ လိပ္

စက္တင္ဘာ
၀၁ - ၁၄ ခ်ိဳးငွက္
၁၅ - ၂၇ ေၾကာင္
၂၈ - ၃၀ ေခြး

ေအာက္တိုဘာ
၀၁ - ၁၅ ေမ်ာက္
၁၆ - ၂၇ လိပ္
၂၈ - ၃၁ က်ားသစ္နက္

ႏုိ၀င္ဘာ
၀၁ - ၁၆ ျခေသၤ့
၁၇ - ၃၀ ေၾကာင္

ဒီဇင္ဘာ
၀၁ - ၁၆ ေခြး
၁၇ - ၂၅ ေမ်ာက္၂၆ - ၃၁ ခ်ိဳးငွက္

၁။ အကယ္၍ သင့္ေမြးရက္သည္ ေခြး ျဖစ္ပါက အလြန္ သစၥာရွိၿပီးသေဘာေကာင္းသူျဖစ္သည္။ သင္၏ သစၥာရွိမႈကို လံုး၀သံသယ ျဖစ္စရာ မလိုေပ။အလုပ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရိုးသား ေျဖာင့္မတ္ကာ အလုပ္ကို ေလးစားသူ ျဖစ္ၿပီးပင္ကိုစိတ္ရင္း အားျဖင့္ လည္း ရိုးသားသူ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။အမ်ားတကာႏွင့္ဆက္ဆံရာတြင္ မိမိကိုယ္မိမိ ရိုက်ိဳး၊ ႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံတတ္သူလည္း ျဖစ္သည္။ထို႔ေၾကာင့္ မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္းမ်ား အလယ္တြင္ အားလံုး၏ခ်စ္ခင္မႈကိုရယူႏုိင္စြမ္း ရွိၿပီး ၀တ္စားဆင္ယင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ လည္းလိုက္ဖက္သည့္ အ၀တ္အစားမ်ားကို ေရြးခ်ယ္တတ္သည္။ အသစ္အဆန္းကို မက္ေမာတတ္သူျဖစ္သျဖင့္ေခတ္ေပၚ အ၀တ္ အစား မ၀ယ္ႏုိင္သည့္ အခါမ်ား တြင္ စိတ္ဓါတ္က်ေလ့ရွိသည္။ ဘ၀ကို သက္သက္သာသာ ေက်ာ္ျဖတ္သူမ်ား ျဖစ္ၿပီး အေပါင္း အသင္းမ်ားအလယ္တြင္ ထင္ေပၚ ေက်ာ္ၾကား သူလည္း ျဖစ္သည္။ သိကၡာရွိေသာ အေပါင္းအသင္းမ်ားႏွင့္သာ ေပါင္းသင္းေလ့ ရွိသူလည္း ျဖစ္သည္။

၂။ အကယ္၍ သင့္ေမြးေန႔သည္ ၾကြက္ၿဖစ္ပါက သင္သည္ အေပါင္းအသင္းမ်ားအားေနာက္ေျပာင္တတ္သူ ျဖစ္သည္။ ေပ်ာ္ရႊင္တတ္ေသာ အေငြ႔အသက္မ်ားသင့္မ်က္၀န္းတြင္ေတြ႔ျမင္ေနရသည့္အတြက္ လူတိုင္းကို ဆြဲေဆာင္ႏုိင္စြမ္းရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လူအမ်ားက သင္ႏွင့္ ေပါင္းသင္းရန္ လိုလားၾကၿပီးလူစံုသည့္ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားတြင္လည္း သင္ရွိေနေစရန္ လိုလား ၾကသည္။ သို႔ေသာ္သင္သည္ စိတ္ဆတ္သူျဖစ္သည္။ သင္ႏွင့္ စကားေျပာရန္ အေပါင္းအသင္းမ်ားက စကားလံုးကို ေရြးခ်ယ္ေျပာမွသာ ျဖစ္သည္။ စကား အမွားမခံ။ တစ္စံု တစ္ေယာက္ ကစကားမွား ေျပာမိလွ်င္လည္းခြင့္လႊတ္ႏုိင္စြမ္း မရွိသူ ျဖစ္သည္။

၃။ အကယ္၍ သင့္ေမြးေန႔သည္ ျခေသ့ၤၤ့ ျဖစ္ပါက သင္သည္ ျခေသၤ့၏ သေဘာထားႏွင့္ဆန္႔က်င္စြာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလား ႏွစ္သက္ သူ ျဖစ္ သည္။ ရန္ကိုေရွာင္ရွားေလ့ ရွိၿပီး တင္းမာမႈ အေျခအေန မ်ိဳးကိုပါ လက္မခံတတ္သူျဖစ္သည္။ အိမ္တြင္းမွာထက္ အျပင္ မွာ ေပ်ာ္ေမြ႔သူ ျဖစ္ၿပီး တစ္ေနရာတည္းတြင္ၾကာရွည္ေနရန္ မလိုလားသူလည္း ျဖစ္သည္။ ေမြးရာပါ ေခါင္းေဆာင္ ဗီဇ ရွိသူျဖစ္ သည္။ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အေပါင္း အသင္းမ်ားအား အလုပ္ တြင္က်ယ္ေစရန္နည္းပရိယာယ္ၾကြယ္၀စြာျဖင့္ စည္းရံုး သိမ္းသြင္း ႏုိင္ သူ လည္း ျဖစ္သည္။သူတပါး၏ ခ်စ္ခင္ ျမတ္ႏိုးမႈကို လိုလားၿပီး တစ္စံုတစ္ေယာက္က ကိုယ့္ကိုဂရုစိုက္ၿပီဆိုလွ်င္ ကိုယ္က သူ ဂရုစိုက္ တာထက္ အဆေပါင္း မ်ားစြာတံု႔ျပန္မႈ ေပးသည္။ စိတ္သေဘာ ေကာင္းလြန္းျခင္းေၾကာင့္ အေပါင္း အသင္းမ်ားကေျမွာက္ပင့္ ခိုင္းေစ တတ္သည္ကို အထူး သတိျပဳပါ။

၄။ အကယ္၍ သင့္ေမြးေန႔သည္ ေၾကာင္္ ျဖစ္ပါက သင္သည္ အလြန္အမင္းခ်စ္ခင္ဖြယ္ေကာင္းသူ ျဖစ္သည္။ တခါတရံတြင္ လိုအပ္သည္ ထက္ ပိုၿပီးရွက္ေနတတ္သည္ ။ျဖတ္ထိုးဥာဏ္ ရွိသည္။ တစ္ေယာက္တည္း ၿငိမ္ၿငိမ္ သက္သက္ေနရသည္မ်ားကို ပိုၿပီးလိုလားသည္။ အရာရာကို ေစ့ေစ့စပ္စပ္ သိလိုစိတ္ျပင္းျပၿပီး တစ္စုံတစ္ခုကိုေလ့လာၿပီ ဆိုလွ်င္ ေရဆံုးေရဖ်ားလိုက္တတ္ သည္။ပံုမွန္ အေနအထားျဖင့္ သင္သည္ေအးေဆးတည္ၿငိမ္သူ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အေျခအေနအရလိုအပ္လာပါက မီးေတာင္ တစ္ခု ေပါက္ကြဲသလို ေပါက္ကြဲႏုိင္စြမ္း ရွိသူလည္းျဖစ္သည္။ ေခတ္မီ အ၀တ္အစားမ်ားကို ႏွစ္သက္သည္။ ပတ္၀န္းက်င္မွမိတ္ေဆြမ်ား က သင့္အားေခတ္မီသူ တစ္ဦး အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၾကသည္။ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ေရာေထြးေနတတ္ေသာ္လည္း သူစိမ္းမ်ား ႏွင့္စကားေျပာဆိုရန္၀န္ေလးတတ္သည္။ အေပါင္းအသင္း ေပါင္းရာတြင္ လူေရြး ေပါင္းတတ္သူ တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။

၅။ အကယ္၍ သင္၏ ေမြးရက္သည္ လိပ္ ျဖစ္ပါက သင္သည္ အရာရာကိုအေကာင္းျမင္တတ္သူတစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး စိတ္ႏွလံုးေကာင္း ရွိသူ ျဖစ္သည္။ သင္၏ၾကင္နာမႈမ်ားကိုသင့္ပတ္၀န္းက်င္က အျမဲတေစ ဂရုျပဳမိၾကၿပီး ကိုယ္တိုင္ကၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးကို ျမတ္ႏိုးသူ ျဖစ္သည္။ တစံုတစ္ေယာက္ မွားေနသည္ကိုျမင္ဦးေတာ့ ျပဳျပင္ေပးရန္၀န္ေလးသူ ျဖစ္သည္။ မည္သူႏွင့္မွ် ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈ မျပဳလို။ထို႔ေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္မွ မိတ္ေဆြမ်ားက သင့္အားခ်စ္ခင္ၾကသည္။ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ အေၾကာင္းကိုမွေနာက္ကြယ္ မွာအတင္းမေျပာတတ္။ မည္သူ႔ေပၚမဆို ခ်စ္ခင္မႈေတြ ေပးအပ္ေသာ္လည္း ကိုယ့္အေပၚမွာမည္သူကမွ် တုံ႔ျပန္မႈမရွိ။ အရာရာမွာ ရက္ေရာသူ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။

၆။ အကယ္၍ သင့္ေမြးေန႔သည္ ခ်ိဳးငွက္္ ျဖစ္ပါက သင္သည္ေပ်ာ္ရႊင္စြာေနထိုင္ေလ့ ရွိၿပီး ဘ၀မွာ ကံေကာင္းသူ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။
ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနက မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစကာမူ ေပ်ာ္ရႊင္ေနေလ့ ရွိၿပီးပတ္၀န္းက်င္၏ ဂယက္ရုိက္မႈႏွင့္ကင္းကြာ ေနတတ္သည္ ။ ေရာက္ေလရာတိုင္းမွာ ကိုယ့္ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြကို မွ်ေ၀တတ္သူ ျဖစ္သည္။ အေပါင္းအသင္းမ်ား ၾကားတြင္ကုိယ္ကေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္သည္။ မိတ္ေဆြမ်ား အေရး ၾကံဳတိုင္း ႏွစ္သိမ့္အားေပးတတ္သူလည္း ျဖစ္သည္။ အေပၚစီး ဆက္ဆံမႈကို မလို လား။ ဤသို႔ ဆက္ဆံတတ္သူ
မ်ားႏွင့္ေ၀းေအာင္ ေနတတ္သည္။ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ စံနစ္တက်လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္တတ္သည္။ အထူး သတိျပဳရန္မွာ သင္သည္ ခ်စ္လြယ္တတ္သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။

၇။ အကယ္၍ သင္သည္ က်ားသစ္နက္ တစ္ဦး ျဖစ္ပါက လွ်ိဳ႕၀ွက္တတ္သူ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ပတ္၀န္းက်င္ ဖိအားေတြ မည္မွ်ပင္ မ်ားျပားေစ ကာမူအလြယ္တကူေျဖရွင္းႏုိင္စြမ္း ရွိသည္။ တခါတရံတြင္ အေပါင္းအသင္းမ်ားႏွင့္အတင္းေျပာရ သည္ကို ၀ါသနာ ပါသည္။ ဆႏၵရွိသည့္အတိုင္းျဖစ္ေအာင္ႀကိဳးစားတတ္ေသာ္လည္း သင့္ ဆႏၵမွာ ရံဖန္ရံခါတြင္ လက္ေတြ႔ျဖစ္ႏုိင္စြမ္းမရွိ။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနတြင္ မိတ္ေဆြ အခ်ိဳ႕နဲ႔ဆက္ဆံေရးပ်က္ျပားတတ္သည္။ အခက္အခဲ ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ မိတ္ေဆြမ်ား ကိုကူညီတတ္ သူျဖစ္ သည္။

၈။ အကယ္၍ သင့္ေမြးေန႔သည္ ေမ်ာက္္ ျဖစ္ပါက စိတ္မရွည္၊ တက္ၾကြမႈလြန္ကဲသူျဖစ္သည္။ အရာရာကို အျမန္ဆံုး ၿပီးေျမာက္လို သူ ျဖစ္သည္။ ရိုးသားေသာႏွလံုးသားပုိင္ရွင္ ျဖစ္ၿပီး အမ်ား၏ အာရံု စိုက္မႈကိုခံယူလိုသူ လည္းျဖစ္သည္။ မိမိ လံုျခံဳမႈကို အထူး ဂရုစိုက္တတ္ သူ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီးကိုယ့္ဂုဏ္သတင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အၿငိ အစြန္း ရွိလာၿပီဆိုလွ်င္ လူတိုင္းကိုလုိက္ၿပီး ေျဖရွင္းတတ္ သူ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မည္သည့္အလုပ္ကိုမဆိုစမလုပ္ခင္ ကတည္းက သတိႀကီးစြာထားတတ္သူမ်ား ျဖစ္သည္။ ဆဌမအာရံု ၏ ႏိႈးေဆာ္မႈေၾကာင့္ အႏၱရာယ္ က်ေရာက္ျခင္းမွ ကင္းေ၀းတတ္သည္။ေငြေၾကးကိုတန္ဖိုးထားတတ္သူ မ်ားလည္းျဖစ္တတ္သည္

--
အားလံုးေပ်ာ္ရြင္ပါေစ
မာမာ

  1 comment:

  1. ကဗ်ာမမွီJuly 18, 2012 at 6:55 AM

    မွန္သားပဲ က်မ ၾကြက္ေလ

    ReplyDelete

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...