Sunday, May 6, 2012

ဇူလိုင္(၇)ရက္ အေရးေတာ္ပံု ျဖစ္စဥ္ အက်ဥ္း ။၁၉၆၂-ခု၊ဇူလိုင္(၇)ရက္ေန႔အေရးေတာ္ပံု ဆိုတဲ့ ေက်ာင္းသား သမိုင္း ေတြထဲက အၾကီးအက်ယ္ဆံုး သမိုင္း တစ္ခုဟာ
၂၀၁၂ ခု၊ ဇူလိုင္ (၇)ရက္ ေန႔မွာ ဆိုရင္ ႏွစ္ငါးဆယ္ တိုင္ခဲ့ပါျပီ။

ဗမာနိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (အထက္ဗမာျပည္) အေန နဲ႔ ႏွစ္-ငါးဆယ္ျပည့္ ေအာင့္ေမ့ဖြယ္ ဂုဏ္ျပဳ အခမ္း အနား ကို ၾကီးက်ယ္စြာက်င္းပနိုင္ရန္ ဆပ္ေကာ္မတီ အသီးသီးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။

ႏွစ္ေပါင္း ငါးဆယ္ ၾကာျမင့္ သည့္ အားေလ်ာ္စြာ လက္ရွိေက်ာင္းသားမ်ား သိေစလို႔သည့္ အတြက္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။


ဗမာနိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ရန္ကုန္ ခရိုင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ၊ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ၊ ဆိုတဲ့ေက်ာင္းသာထုၾကီးဟာ နယ္ခ်ဲ႔ဆန္႔က်င္ေရး ကို အစဥ္တစိုက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီး၊ လြတ္လပ္ေရးေခတ္ဦးကာလမွာလည္း လြတ္လပ္ ေရး ထိမ္းသိမ္းေရး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ေက်ာင္းသားထု အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရး စသည္တို႔ကို ( မူ ) မ်ား ခ်မွတ္လ်က္ ဥိးလည္မသုန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

၁၉၃၁-ခုႏွစ္မွာ စခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသားသမဂၢသမိုင္းမွာ ၁၉၅၁- ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၁၅)ရက္ေန႔မွာဗမာနိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္း သားသမဂၢ (ABSU)မွ ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ABFSU)သို႔ ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျပီး၊ ဖြဲ႔စည္းပံု စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ၊ အလံ၊အမွတ္တံဆိပ္၊တို႔ကိုခ်မွတ္ခဲ့ျပီး၊ထိုႏွစ္မွာပဲ ရန္ကုန္္ခရိုင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ(ရကသ)ကို စတင္ ဖြဲ႔စည္းနိုင္ခဲ့ပါတယ္။

၁၉၅၃ ခုမွ ၁၉၆၂-ခုထိ (၁၀)ႏွစ္တာကာလအတြင္းမွာ ဇူလိုင္(၇) ရက္ အေရးေတာ္ပံုၾကီးဟာ ေက်ာင္းသားမ်ား ရာႏွင့္ခ်ီုျပီး အသက္ မ်ား စေတးလ်က္ ေသြးေျမက်ခဲ့ရသည့္ ေန႔တစ္ေန႔ ျဖစ္သည္။ ဇူလိုင္လ(၈)ရက္တြင္သမိုင္းဝင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ အေဆာက္အဦ ၾကီးကိုအုဌ္ပံုတစ္စျပင္ျဖစ္ေအာင္ဒိုင္းနမုိက္္ျဖင့္ျဖိဳခြဲ ဖ်က္ဆီး ခဲ့သည္။

၁။ ၁၉၆၂-ခု၊ ေက်ာင္းေတြ ျပန္ဖြင္တဲ့အခါ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္း ေကာင္စီမွာ ပါဝင္ရတဲ့ ေက်ာင္းသား ကိုယ္စားလွယ္ (၂) ဦး ျဖစ္တဲ့ မစၥတာ တီ ပီ ေဝါင္း ႏွင့္ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေက်ာ္ တို႕ကို ေကာင္စီမွ ထုတ္ပယ္ခဲ့သည္။

၂။ ေက်ာင္းေဆာင္ဆပ္ေကာ္မတီ မွာရွိတဲ့ တကသ ကိုယ္စားလွယ္ (၂) ဦး ျဖစ္တဲ့ ကိုလွေရႊ ႏွင့္ ကိုခြန္ဝင္းလိႈင္ တို႔ကို ဆပ္ေကာ္မတီ မွ ထုတ္ပယ္ခဲ့သည္။

၃။ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားတဲ့ အခါ ေက်ာင္းသားတိုင္းရဲ့ (ပထမအရစ္) ေက်ာင္းေဆာင္ေၾကးႏွင့္အတူ သမဂၢဝင္ေၾကး ၁ က်ပ္ ကို တကၠသိုလ္ရံုးက ေကာက္ခံမေပးေတာ့ပါဘူး။ (ပံုမွန္ တစ္ႏွစ္ တစ္ေသာင္းခြဲ ခန္႔ ရပါတယ္)။

၄။ ေက်ာင္းေဆာင္ေန ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ “ ေန႔စဥ္ သြားလာ ေနထိုင္မႈ ” ကို ကန္႔သတ္ျပီးမလိုအပ္တဲ့ စည္းကမ္း (၂၂)ခ်က္ ကို ေက်ာင္းေဆာင္ေကာ္မတီ က ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ အဲဒီ အခ်က္ေတြ ဟာ အက်ဥ္းေထာင္ စည္းကမ္းေတြထက္ ဆိုးပါတယ္။ ဒီစည္းကမ္း ေတြဟာ ဇူလိုင္(၇) ရက္ အေရးေတာ္ပံုကို ျဖစ္ေစတဲ့ ဆြခဲ့ ဖြခဲ့ တဲ့ ဖိနွိပ္ေရး စည္းကမ္းေတြပါပဲ၊

၅၊ ဒီစည္းကမ္း(၂၂)ခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ဘြဲ႔ရ လက္ေထာက္ အေဆာင္မွဴးမ်ား အျဖစ္ (လဝက) (အကစ/ အက်ဥ္း ဦးစီး) မွ ဘြဲ႔ရ အရာရွိငယ္မ်ား ေခၚယူခန္႔ထားလိုက္ပါတယ္။ ဒီစည္းကမ္းေတြထဲမွာ ထမင္းစားခ်ိန္၊ ေကာ္ဖီခ်ိန္၊ ေရခ်ဳိးခ်ိန္၊ အေဆာင္ ဝင္/ထြက္ခ်ိန္၊ ဧည့္ေတြ႔စည္းကမ္း၊ က်န္းမားေရး ကိစၥ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး တင္းက်ပ္ထားပါတယ္။


၁၉၆၂-ခု၊ဇူလိုင္လ(၆)ရက္ေန႔မွာ မီးပ်က္တဲ့အတြက္ မႏၱေလးေဆာင္ ေက်ာင္းသားမ်ား ေပါက္ကြဲျပီး စားပြဲ ကုလားထိုင္မ်ား၊ စာအုပ္စဥ္မ်ား ရိုက္ခ်ဳိး မီးရႈိျပီး ေက်ာင္းေဆာင္စည္းကမ္း(၂၂) ခ်က္ ဖ်က္သိမ္းေရး “ မီးဒုတ္ ဆႏၵျပပြဲ ” ကို အသင့္ရွိေနတဲ့လမီးဒုတ္မ်ားထြန္းညွိျပီး Night March  ကို အားလံုးပါဝင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။

ေက်ာင္း ေဆာင္စည္းကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေက်ာင္းသားထုၾကီးဟာ မေက်လည္မႈေတြ ေျဖရွင္းဖို႔ ၁၉၆၂-ခု၊ဇူလိုင္(၇)ရက္ေန႔မွာ ေက်ာင္း သားထုအစည္းအေဝး အေၾကာင္း(၂)ပတ္ ၾကိဳတင္ ေၾကျငာခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အစည္းအေဝးမွာေက်ာင္းသားထုၾကိးက “ ဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ တဲ့ စည္းကမ္း ေတြ ” “ဖ်က္ပစ္” “ဖ်က္ပစ္” လို႔ ေတာင္းဆို ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ပါတယ္။


          ထိုေန႔က ေက်ာင္းသားေတြဟာ ဟိုနားအခ်ဳိ႔ သည္နားအခ်ဳိ႔ ၊ တကသ စားေသာက္ဆိုင္မွာ အခ်ဳိ႔၊ တကသ စာဖတ္ခန္း ႏွင့္ ေနရာ အသီးသီးမွာ ေနခဲ့ ၾကပါတယ္။ ထိုအခ်ိန္မွာပဲ သမဂၢ အေဆာက္အဦ ရဲ့ အေရွ႔ဘက္၊ အေနာက္ဘက္(အားကစားရံုၾကီးဘက္)ေတြကေန သတင္းတပ္ဖြဲ႔၊ ႏွင့္ သီးသန္႔ရဲမ်ားပါဝင္တဲ့ လံုျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား အရွိန္ နဲ႔ ဝင္ေရာက္လာပါတယ္။ ဗကသ ဥကၠဌ ကိုသက္ ၊ တကသ ဥကၠဌ ကိုဗေဆြေလး၊ ရကသ အတြင္းေရးမွဴး ဥာဏ္ဝင္းတို႔ အဖမ္း ခံရပါတယ္။ ပင္းယေဆာင္ ထမင္းစားခန္းထဲမွာ ရသမွ် တာဝန္ရွိသူ ေတြ အျမန္စုစည္းျပီး ဆက္သြယ္ေရးစနစ္မ်ား စီစဥ္ျပီး အလုပ္အဖြဲ႔ စုဖြဲ႔၍ လူစုခြဲခဲ့ၾကရသည္။


ညေန(၄)နာရီခြဲ အခ်ိန္တြင္ ဒူ-ဗိုလ္မွဴးၾကီး စိန္လြင္ ကြက္ကဲတဲ့ တပ္ရင္း (၄) မွတပ္မ်ား ေနရာယူလာၾကသည္။ အသံလြင့္ရံုမွာရွိတဲ့ ကြက္ကဲေရးအဖြဲ႔မွ ဗလက ( ဗဟိုလံုျခဳံေရးႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေကာ္ မတီ ) ဥကၠဌ ဗိုလ္မွဴးၾကီးေက်ာ္စိုး၊ နိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီဝင္ တြဲဘက္ အတြင္းေရးမွဴး ဗိုလ္မွဴးၾကီး သန္းစိန္၊ ပညာေရး ဝန္ၾကီး ေဒါက္တာ လွသန္း၊ ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီး ဗိုလ္မွဴးၾကီး ဗနီ၊ တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡ ခ်ဳပ္ ဦးကာ တို႔ ရွိၾကပါတယ္။ ညေန(၆း၁၅)နာရီမွာစီစဥ္ထားတဲ့ အတိုင္း သတ္ျဖတ္ပြျၾကီးကို စိတ္တိုင္းက် က်းလြန္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ည (၁၁း၀၀)နာရီထိ “ ျမင္ျမင္သမွ် စိတ္ၾကိဳက္ ပစ္ခဲ့တယ္” လို႔ သတိျပဳမိသူေတြက ဆိုပါတယ္။


ဇူလိုင္(၈)ရက္ေန႔ နံနက္မွာေတာ့ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေခါင္းေဆာင္ မ်ား ေမြးထုတ္ေပးခဲ႔တဲ့ သမိုင္းဝင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ အေဆာက္ အဦ ၾကီးကို ဒိုင္းနမိုက္ ျဖင့္ ျဖဳိခြဲျပၤီး္ အုဌ္ပံုတစ္စျပင္ အျဖစ္ အျမစ္ ျပတ္ေအာင္ ကမ္းကုန္စြာ ယုတ္မာ ခဲ့ၾကပါတယ္။
ဇူလိုင္(၉)ရက္ေန႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာေတာ့ ရန္ကုန္ ေဆးရံု အုပ္ၾကီး ဦးေအာင္သိန္းရဲ့ ေျပာၾကားခ်က္မွာ  RGH ကို ဒါဏ္ရာ ရသူ (၈၆) ဦး၊ ေသဆံုးသူ (၁၇)ဦး ရွိျပီး၊ မဂၤလာဒံု စစ္ေဆးရံု ကိုေတာ့ ဒါဏ္ရာရ လူနာ (၆၈)ဦး ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း ဆိုပါတယ္။
ေက်ာင္းသားေတြမည္မွ်က်ဆံုးတယ္ အတိအက်စာရင္း ကေတာ့ ပြင့္ လင္းတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနရရွိမွသာ ေဖာ္ထုတ္နိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္ ။


ထို႔အျပငိ ၁၉၆၂ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားဟာလဲ စစ္ေျမျပင္ မ်ား၊ ကိုကိုးကၽြန္း (တစ္ကၽြန္းေထာင္)၊ အင္းစိန္၊ သာယာဝတီ ၊ မႏၱေလး စတဲ့ ေထာင္ အသီးသီးမွာ ေခ်မႈန္းခံ အသက္ေပးခဲ့ ရတာ ေတြ ဒုနဲ႔ေဒးပါ။


အဲဒီေနာက္ပိုင္း ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ပံုသ႑ာန္ အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ေနရာ အမ်ဳိးမ်ဳိး မွာ အထိမ္းအမွတ္ေတြ ျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။ ၇-၇-၇၇ (ခြန္ေလးလံုး) အေရးေတာ္ပံုအျဖစ္ ဆင္ႏြဲရန္ထိ စီစဥ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ထိုအခ်ိန္က တိုးတက္တဲ့ စီးပြားေရး တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား ႏွစ္လည္မဂၢဇင္းမွ  အနက္ေရာင္ မ်က္ႏွာဖံုးၾကီးျဖင့္ ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ ၇-၇-၇၇ ႏွစ္ပတ္လည္က်င္းပရန္ အစီအစဥ္ရွိရွိ တိုက္ပြဲေခၚသံေပးခဲ့ ေသာ္လည္း မဆလ၏ ႏွိပ္ကြက္ေထာင္ခ်ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။

ဇူလိုင္(၇)ရက္ အေရးေတာ္ပံုၾကီး ေပၚေပါက္ခဲ့တာ မ်ားမၾကာမီ ႏွစ္ ငါးဆယ္ တင္းတင္းျပည့္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုစဥ္အခါက လူ မျဖစ္ေသးတဲ့ အသက္(၅၀)ေအာက္ ေက်ာင္းသားမ်ဳိးဆက္ အဆက္ ဆက္က ယေန႔ ေက်ာင္းသားေတြ ျဖစ္တဲ့ လက္ရွိ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္း  သားေတြကို လက္ဆင့္ကမ္းရင္း “ ဆဲဗင္းဂ်ဳလိုင္” ဆိုတဲ့ အသံၾကား တိုင္း၊ တရားမွ်တမႈလိုလားတဲ့ နိုးၾကားတဲ့ ေက်ာင္းသားမွန္သမွ် ရင္ခုန္ လႈပ္ရွားခဲ့ၾကပါတယ္။ ခြပ္ေဒါင္းေသြးေတြနဲ႔ ေတာင္ပံခတ္ရင္း ေခတ္အဆက္ဆက္က ေက်ာင္းသားေတြရဲ့ အရိုးတြန္သံကို ျမည္ဟီး ေစပါတယ္။ ၈၈၈၈အေရးေတာ္ပံုကလြဲရင္ ေက်ာင္းသားသမိုင္းမွာ ဒီ အေရးေတာ္ပံုၾကီးဟာ ပဲ့တင္သံအားအျမွင့္ဆံုး အေရးးေတာ္ပံုၾကီးပါ။ ဒိအေရးေတာ္ပံုၾကိး ႏွစ္ငါးဆယ္ျပည့္ ေအာင့္ေမ့ဖြယ္ ဂုဏ္ျပဳ အခမ္း အနား ကို ဗမာနိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ မွ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

မႏၱေလးမွာ ဗကသမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(အထက္ဗမာျပည္)အေနျဖင့္ ဇူလိုင္ (၇)ရက္အေရးေတာ္ပံုအခမ္းအနား က်င္းပေရးေကာ္မတ ီကို ဆပ္ ေကာ္မတီ အသီးသီးျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားျပီးျဖစ္ပါတယ္။ ၎အခမ္းအနား က်င္းပနိုင္ေရးအတြက္ ေခတ္အဆက္ဆက္က ေက်ာင္းသားေဟာင္း ၾကီးမ်ားအား ဖိတ္ေခၚတိုင္ပင္လ်က္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကို ညိွနိုင္းေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ေကာ္မတီအသီးသီးမွာ က်ရာေစရာ ပါဝင္ ၾကမယ္လို႔ ေက်ာင္းသားၾကီးေတြက ဂတိ ဆႏၵေပးပါတယ္။

ဤအခမ္းအနားက်င္းပေရးေကာ္မတီတြင္ လက္ရွိေက်ာင္းသားမ်ား ပါဝင္ေသာ မနၱေလးခရိုင္ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ ႏွင့္ တကသ အသီးသီးမွ ေက်ာင္းသားမ်ားလည္းေကာ္မတီမွာ ပါဝင္ပါတယ္။ အထက္ဗမာျပည္ ဧရိယာထဲရွိ ဖြဲ႔စည္းျပိးေသာ သမဂၢ အသီးသီးကို ဖိတ္ၾကားသြားမွာ ျဖစ္ျပီး ေက်ာင္းသားမ်ားစံုညီေအာင္ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ပါတယ္။ နယ္/ခရိုင္မ်ားႏွင့္ေက်ာင္းအသီးသိးသို႕ ဆဲဗင္းဂ်ဳလိုင္ အေရးေတာ္ပံုႏွင့္ ပတ္သက္ျပိီး ရွင္းလင္းပြဲမ်ား၊ လံႈ ေဆာ္မႈမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာညွိႏိႈင္းပြဲမ်ား ခြန္အားျပည့္ေဆာင္ရြက္ သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သို႔ပါ၍ မိဘျပည္သူ ရဟန္းရွင္လူ ႏွင့္ ေက်ာင္းသားထုမ်ားမွလည္း တတ္ႏိုင္သည့္ အခန္း က႑မ်ားမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေးၾကပါရန္ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ လိုက္ရပါသည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဆပ္ေကာ္မတီ
ႏွစ္ငငါးဆယ္ျပည့္ဇူလိုင္(၇)ရက္အေရးေတာ္ပံု က်င္းပေရးေကာ္မတီ ဗကသမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (အထက္ဗမာျပည္)0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...