Monday, May 28, 2012

ကမာၻ႔ဂင္းနစ္ စံခ်ိန္အဖြဲ႕မွ ခ်ီးၿမွင့္ေသာ စံခ်ိန္သစ္မ်ားအား ၿမန္မာႏုိင္ငံမွ အားလုံးရရွိသြားၿခင္း


by NaungNaung Phoenix on Sunday, May 27, 2012 at 12:17am 

ကမာၻ႕ဂင္းနစ္အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ၾကီးမွ ယခုႏွစ္အတြက္ ကမာၻ႔စံခ်ိန္သစ္မ်ားကုိ ထုတ္ၿပန္လုိက္ပါသည္။ ထူးၿခားခ်က္မွာစံခ်ိန္သစ္မ်ားအားလုံးကုိ ၿမန္မာႏုိင္ငံမွ အားလုံးကုိရရွိသြားၿခင္းၿဖစ္သည္။
ဤသည္ကုိက ကမာၻစံခ်ိန္သစ္ထပ္မံတင္လုိက္ၿပန္သည္။ ၎စံခ်ိန္သစ္မ်ားမွာ....

( ၁ ) အာကာသထဲမွၾကည့္လွ်င္ ၿမန္မာႏုိင္ငံအား ကမာၻ႕အၿခားႏုိင္ငံမ်ားၾကားထဲတြင္ ထင္ရွားစြာၿမင္ေတြ႔ႏုိင္ေသာတစ္ခုထဲသာရွိေသာ ႏုိင္ငံအၿဖစ္ ကမာၻ႕စံခ်ိန္သစ္အၿဖစ္ေရြးခ်ယ္လုိက္သည္။

ေရြးခ်ယ္ရေသာ အေၾကာင္းအရင္း။    ။မီးမ်ား ထိန္ထိန္လင္းေနေသာ ကမာၻ႔အၿခားႏုိင္ငံမ်ားၾကားထဲတြင္ ေမွာင္မဲေနေသာေၾကာင့္ အၿခားႏုိင္ငံမ်ားကုိေက်ာ္လြန္ၿပီး အာကာသထဲမွၾကည့္လွ်င္ ၿမန္မာႏုိင္ငံအား ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာ ထင္ရွားစြာ  ၿမင္ေတြ႕ရၿခင္း ေရြးခ်ယ္လုိက္ရၿခင္းၿဖစ္သည္။


( ၂ ) ကမာၻ႔အေကာင္းဆုံး အလုပ္အကုိင္အၿဖစ္ ၿမန္မာႏုိင္ငံ၏ အစုိးရအဖြဲ႔ ၀န္ၾကီးရာထူးမ်ားအား ကမာၻ႕စံခ်ိန္သစ္အၿဖစ္ေရြးခ်ယ္လုိက္သည္။

ေရြးခ်ယ္ရေသာ အေၾကာင္းအရင္း။    ။၀င္ေငြအလြန္ေကာင္းၿပီး ေၿပာခ်င္ရာေၿပာ၊ လုပ္ခ်င္ရာလုပ္လုိ႔ရၿပီး ၊ တာ၀န္လည္းယူစရာမလုိေသာ ေၾကာင္ ့ဤလုိအလုပ္မ်ိဳး တၿခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ မရွိေသာေၾကာင့္  ယခုႏွစ္ကမာၻ႔စံခ်ိန္သစ္အၿဖစ္ေရြးခ်ယ္လုိက္ရၿခင္းၿဖစ္သည္။

( ၃ )  ၿပႆမ်ားအား အလြန္လွ်င္ၿမန္စြာၿဖင့္ အေကာင္းဆံုးေၿဖရွင္းေပးႏုိင္ဆုံးႏုိင္ငံအၿဖစ္ ၿမန္မာႏုိင္ငံအား  ကမာၻ႕စံခ်ိန္သစ္အၿဖစ္ေရြးခ်ယ္လုိက္သည္။

ေရြးခ်ယ္ရေသာ အေၾကာင္းအရင္း။    ။လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လြန္စြာနည္းပါးစြာရရွိမႈေၾကာင့္ ၿပည္သူမ်ားမွ ဖေယာင္းတုိင္မ်ားထြန္းညွိၿပီး  အစုိးရမင္းမ်ားသတိၿပဳမိေစရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာလွည့္လည္ၿပီး မိမိတုိ႔၏ဆႏၵမ်ားအားေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္
                လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးဌာနသည္ အလြန္လွ်င္ၿမန္စြာၿဖင့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲအားၿပဳလုပ္ၿပီးတာ၀န္ရွိသူ အရာရွိတစ္ဦးမွ  ၎တုိ႔မွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား တကယ္မရွိ၍ မေပးႏုိင္ၿခင္းသာ ၿဖစ္ပါေၾကာင္း၊
                 လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရွိလုိပါက ( မုိးနတ္မင္း ) ထံတြင္သာ ဆုေတာင္းၾကရန္ဟု ေၿပာၾကားရွင္းလင္း၍ ၿပႆနာ ထိေရာက္လွ်င္ၿမန္စြာေၿဖရွင္းေပးလုိက္ရာ ၿပည္သူမ်ားမွာ မိမိတုိ႔၏ အထက္တြင္ အားကုိးစရာ
                အစုိးရအရာရွိမင္းမ်ားသာရွိသည္ဟု ထင္ရာမွ၊ ယခုမူ အစုိးရမင္းမ်ား၏ အထက္တြင္ ( မုိးနတ္မင္းၾကီး )ရွိေနေသးေၾကာင္း သိရ၍ အားတက္သြားၿပီး ( မုိးနတ္မင္း ) ထံ ထပ္မံတုိင္တည္ ဆုေတာင္းရာ ၊
                ၿပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵ ၿပင္းၿပမႈေၾကာင့္ မုိးနတ္မင္းမွာ မေနသာေတာ့ေလာက္ေအာင္ မိမိထုိင္ရာ ေက်ာက္ဖ်ာတင္းမာလာ၍ မိမိ၏ခုံေနရာေလးေပ်ာက္မည္စုိး၍ ငါကုိယ္ေတာ္လည္း အၿမန္သတင္းစာ
                ရွင္းလင္းပြဲ လုပ္မွ ၿဖစ္ေတာ္မူေတာ့မည္ဟု ႏွလုံးပုိက္ၿပီးသကာလ online သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲလုပ္ရန္ online ေပၚတက္၍ မိမိ၏  facebook acconunt အားဖြင့္ရာ internet connection မွာ ကမာၻ႕အၿမင့္ဆုံး
                ေမွ်ာ္စင္ ( ၁၀ ) လုံး၏ foundation မ်ားခ်ိတ္ဆြဲထားသည့္အလား ယခင္ေန႔မ်ားထက္ပင္ ပုိ၍လြန္စြာေလးလံေနၿပီး ( မုိးနတ္မင္း )လည္းလြန္စြာစိတ္ပ်က္ၿပီး  internet connection ေကာင္းလာရန္လည္း
                မိမိကုိယ္္တုိင္ ( မုိးနတ္မင္း ) ၿဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ဘယ္သူ႕ဆီတုိင္တည္ဆုေတာင္းရမွန္း မသိၿဖစ္ေနစဥ္ မိဘအလစ္တြင္ ခ်စ္သူႏွင့္ခုိးေတြ႕ရန္ခဏလစ္ထြက္လာသည့္ မိန္းကေလးႏွယ္ connection မွာလည္း
                ၀ုန္းကနဲဆုိၿပီး အနည္းငယ္ေလး ၿမန္လာတုန္း ( မုိးနတ္မင္း )လည္း အၿမန္ပင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲေလးအား လုပ္လုိက္ရသည္။သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ အၿပည့္အစုံမွာ " မင္းတုိ႕ေတာင့္တလြန္းလုိ႕ငါကုိယ္ထင္ၿပရတာကြ။
                မင္းတုိ႕ဘာသာမင္းတုိ႕ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေတြပုိလွ်ံတယ္ဆုိၿပီးႏုိင္ငံၿခားကုိ စြမ္းအင္ေတြ၊ ဓာတ္ေငြ႕ေတြေရာင္းစားခဲ့ၿပီးခုမွ ငါ့ဘာလုိ႕လာေတာင့္တေနရတာလဲ????? " ဟု internet connection ကုိေၾကာက္၍ တုိုတို တုတ္တုတ္
                online သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲလုပ္၍ ၿပည္သူမ်ားေၿဖရွင္းေပးခဲ့ရေသာေၾကာင့္  ေရြးခ်ယ္လုိက္ရၿခင္းၿဖစ္သည္။


( ၄ )     ကမာၻေပၚတြင္ ပါ၀ါမ်က္မွန္မ်ား၊ နားၾကားကိရိယာမ်ား အမ်ားဆုံးတပ္သင့္ေသာ အဖြဲ႕မ်ားအၿဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိတုိ႔ၿပည္သူမ်ားပၚ စာနာသနားၾကင္နာတတ္ေသာသူမ်ားအၿဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း  ၿမန္မာႏုိင္ငံမွ အစုိးရဌာနမ်ား၊ ရဲအရာရွိမ်ား၊
       ၎တုိ႔ႏွင့္ ကၽြန္းကုိင္းမွီ၊ ကုိင္းကၽြန္းမွီအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ေရြးခ်ယ္လုိက္ရသည္။

ေရြးခ်ယ္ရေသာ အေၾကာင္းအရင္း။    ။အထက္ပါအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အလုပ္အလြန္လုပ္ေသာေၾကာင့္ အလုပ္၏ပင္ပန္းမႈဒဏ္ကုိခံရၿပီး မ်က္စိမ်ားမႈန္၊ နားမ်ားေလးသြားေသာေၾကာင့္လားမသိ။ ၎တုိ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ၎တုိ႔ေအာက္ရွိ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊
                 ၎တုိ႔ႏွင့္မကင္းရာမကင္းေၾကာင္းပတ္သက္ရာပတ္သက္ေၾကာင္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူမ်ားသည္ ၿပည္သူမ်ားေနထုိင္ရာ ရပ္ကြက္၊ ဆုိ္င္မ်ားတြင္းသုိ႕ အုပ္စုလုိက္၀င္ေရာက္ ရမ္းကား၊ ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးသည္မ်ားကုိ
                ၿပည္သူမ်ားမွ တုိင္ၾကားေသာ္လည္း၊ လူေပါင္းမ်ားစြာမွသိရွိေသာ္လည္း၊အထက္ပါအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ လူပုဂိဳလ္မ်ားသည္၎တုိ႕ မသိပါ၊ မၿမင္ပါ၊ မၾကားပါဟုေၿပာၾကားေၿဖရွင္းၿခင္း၊
                 သာမာန္ရန္ၿဖစ္မႈပါဟုေၿပာၾကားၿပီး မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနသည္ကုိေတြ႔ရွိရၿခင္း။
                    သာမာန္ရုိးရုိးၿပည္သူၿပည္သားမ်ားကုိမူ၊  အာဏာရွင္မ်ား၊ ၎တုိ႔ႏွင့္မကင္းရာမကင္းေၾကာင္း ပတ္သက္ရာပတ္သက္ေၾကာင္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွလည္းေကာင္း ၊
                 အႏုိင္က်င့္၊ ဖိႏွိပ္ႏွိပ္စက္သည့္ဒဏ္ကုိမခံႏုိင္၍အဆုံး ၿပည္သူမ်ားမွ  ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵၿပၿခင္းကုိမူ ဆူပူေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးသူမ်ားဟုေသာ္လည္းေကာင္း၊ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဟး၍လည္းေကာင္း
                ကင္ပြန္းတပ္၊ ပုဒ္မ၊ ပုဒ္ထီး၊ ပုဒ္အေၿခာက္၊ ေပါင္းစုံတပ္ၿပီးသကာလ ကုိယ့္ႏုိင္ငံမွ တပ္စရာပုဒ္မကုန္သြား၍ ဤေလာက္နဲ႕အားမရေသးပဲ အၿခားႏုိင္ငံမွ ပုဒ္မမ်ားပါငွားရမ္းၿပီးထပ္တပ္လုိ႕ရပါက ထပ္တပ္္ၿပီး ဖမ္းရင္ေကာင္းမလားဟု
                စဥ္းစားေသးေသာ္လည္း၊ ကုိယ့္ႏုိင္ငံသားမုိ႕ ညွာလုိက္ပါ့မယ့္ဆုိၿပီး  ကုိယ့္ႏုိင္ငံတြင္သာရွိေသာ ပုဒ္မ၊ ပုဒ္ထီး၊ ပုဒ္အေၿခာက္ေလာက္ၿဖင့္္သာ ဖမ္းဆီးသည္ကုိေထာက္ခ်င့္ၿခင္းအားၿဖင့္
                အထက္ပါအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ပါ၀ါမ်က္မွန္မ်ား၊ နားၾကားကိရိယာမ်ား အမ်ားဆုံးတပ္သင့္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၿဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊မိမိတုိ႔ၿပည္သူမ်ားအေပၚ
                 စာနာသနားၾကင္နာတတ္ေသာသူမ်ားအၿဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း  ေရြးခ်ယ္လုိက္ရၿခင္းၿဖစ္သည္။

( ၅ ) ကမာၻေပၚတြင္ မွ်တေသာတရားစီရင္ေရးစနစ္ရွိေသာ ႏုိင္ငံအၿဖစ္ ၿမန္မာႏုိင္ငံအား  ကမာၻ႕စံခ်ိန္သစ္အၿဖစ္ေရြးခ်ယ္လုိက္သည္။

ေရြးခ်ယ္ရေသာ အေၾကာင္းအရင္း။    ။ မၾကာေသးမီကၿဖစ္ပြါးခဲ့ေသာ နာမည္ၾကီးမင္းသမီးတစ္ဦးမွ သတင္းေထာက္တစ္ေယာက္အား လူပုံအလယ္တြင္ ပါးရုိက္ခဲ့ေသာၿဖစ္ရပ္အားအမႈဖြင့္ရာ ပါးရုိက္ခဲ့ေသာၿဖစ္စဥ္တြင္
                  လူသက္ေသမ်ားရွိေသာ္လည္း တရားစီရင္ေရးအား ပုိမုိတိက်ေစရန္ၾကိဳးပမ္းသည့္အေနၿဖင့္ ဤေလာက္ႏွင့္လက္မခံႏုိင္ပဲ ပုိမုိတိက်ေစရန္ ေဆးစာယူခုိင္းရာ ေဆးရုံသုိ႕ေရာက္ေသာအခါ
                 ဒဏ္ရာမရွိ၍ ေဆးစာမရမွာစုိးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ကုိယ့္ပါးကုိယ္ပဲၿပန္ရုိက္ၿပီးေဆးစာယူရင္ေကာင္းမလား၊ ဒါမွမဟုတ္ မိမိပါးကုိရုိက္ခဲ့ေသာ မင္းသမီးကုိပဲ
                 ေတာင္းေတာင္းပန္ပန္နဲ႕ေဆးရုံသုိ႕ပင့္ဖိတ္ၿပီး ေဆးစာေရးေပးမည့္တာ၀န္ရွိသူေရွ႕ေမွာက္တြင္ေဆးစာရေအာင္ ထပ္ရုိက္ခုိင္းရမလားမသိေအာင္ေခါင္းစားသြားေစေအာင္ အလြန္တရာ ေစ့စပ္ေသခ်ာေသာ
                မႈခင္းစစ္ေဆးပုံေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊
                ေဆးစာရရွိ၍ တရားရုံးသုိ႕ေရာက္ရွိေသာ အခါတြင္လည္း ဤလုိအမႈကုိပင္ တရားေရးမ႑ိဳင္လြဲေခ်ာ္မည္စုိးရိမ္ေသာေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ေအာင္ အေသးစိတ္တိတိက်က်မလဲြမေခ်ာ္ရေလေအာင္စစ္ေဆးၿပီး သကာလ
                တရားစီရင္ေရးစနစ္၏အလြန္တရာေကာင္းမြန္မႈ၊ ဥပေဒမ်ား၏ မွ်တမွန္ကန္မႈတုိ႕ ေၾကာင့္ တရားခံသည္မည္သုိ႕မွ်မၿငင္းႏိုင္ေတာ့ပဲ ဥပေဒ၏ဆုံးမအေရးယူၿခင္းကုိခံရၿပီး ( ဒဏ္ေငြ တစ္ေထာင္ ) အားပုိးစုိးပက္စက္
                ေပးေဆာင္ေစကာ ေႏွာင္းလူမ်ား ဤသုိ႕မလုပ္ႏုိင္ေစရန္ စံၿပစီရင္ထုံးအေနၿဖင့္ အမိန္႕ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး
                 ဥပေဒ၏အထက္တြင္ဘယ္သူမွမရွိဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္အတုိင္း ေဖာ္ေဆာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္လုိက္ရၿခင္းၿဖစ္သည္။

( ၆ ) ကမာၻ႕အခ်မ္းသာဆုံး ႏုိင္ငံအၿဖစ္ ၿမန္မာႏုိင္ငံအား ကမာၻ႕စံခ်ိန္သစ္အၿဖစ္ေရြးခ်ယ္လုိက္သည္။

ေရြးခ်ယ္ရေသာ အေၾကာင္းအရင္း။    ။ၿမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရာင္းခ်ေနေသာ phone မ်ား၊ ကားမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ၿမန္မာၿပည္တြင္ေရာင္းခ်ေနေသာေစ်းႏႈန္းၿဖင့္ တၿခားကမာၻ႕ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ သြားေရာက္ေရာင္းခ်ပါက ဘယ္သူမွ
                ၀ယ္ယူႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။ ဤသုိ႕တၿခားႏုိင္ငံတြင္ မည္သူမွ်မ၀ယ္ယူႏုိင္ေသာ ေစ်းႏႈန္းၿဖင့္ေရာင္းခ်မႈကုိ ၿမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ ၀ယ္ယူႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ကမာၻ႕အခ်မ္းသာဆုံး ႏုိင္ငံအၿဖစ္ ၿမန္မာႏုိင္ငံအားေရြးခ်ယ္လုိက္
                ရၿခင္းၿဖစ္သည္။


( ၇ ) ၿမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမာၻ႕အေတာ္ဆုံး၊ အကၽြမ္းက်င္ဆုံး စီးပြါးေရးသမားမ်ားေပၚထြက္ရာ ႏုိင္ငံအၿဖစ္  ကမာၻ႕စံခ်ိန္သစ္အၿဖစ္ေရြးခ်ယ္လုိက္သည္။

ေရြးခ်ယ္ရေသာ အေၾကာင္းအရင္း။    ။အၿခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ တစ္ရာ၊ တစ္ေထာင္ေလာက္သာ ရႏုိင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ ဘယ္သူမွမ၀ယ္မည္စုိး၍ သုံးစြဲသူမ်ားကုိ ေအာက္က်ေနာက္က်ခံၿပီး မိမိပစၥည္းသုံးေအာင္ အလကားေပးၿပီး မနည္းရုံးကန္ယွဥ္ၿပိဳင္ေနရၿခင္း
                တုိ႔ၿဖင့္ မိမိတုိ႕လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေအာင္မနည္းလုပ္ေနရေသာ္လည္း၊ ၿမန္မာႏုိင္ငံတြင္မူ ထိပ္ပုိင္းတာ၀န္ရွိသူအခ်ိဳ႔ႏွင့္  စီးပြါးေရး လုပ္ငန္းရွင္ၾကီးအခ်ိဳ႕သည္ အၿခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ တစ္ရာ၊ တစ္ေထာင္ေလာက္သာ
                 ရႏုိင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိ မိမိတုိ႕ႏုိင္ငံတြင္ အဆေပါင္းေသာင္းနဲ႕ခ်ီရေအာင္ေရာင္းၿပသြားၿပီး၊ စားသုံးသူမ်ားမွလည္း ဤပစၥည္းမ်ားကုိ မ်က္ႏွာငယ္ေလးမ်ားၿဖင့္ အေဟာက္ခံ၊ အဟစ္ခံ တုိးေ၀ွ႕၀ယ္ယူရၿပီး
                 ေရာင္းခ်သူမ်ား၏ ေၿခသလုံးဖက္ၿပီး မ၀ယ္ယူရသည္ကုိပင္ ၎တုိ႕မွ သေဘာထားၾကီးမားလွေပသည္ဟုေအာင့္ေမ့ေက်းဇူးအထူးတငရွိ္ၿပီး ၀ယ္ယူရေလေအာင္ မိမိတုိ႕၏စီးပြါးေရးပညာဘယ္ေလာက္ကၽြမ္းက်င္ေၾကာင္းကုိၿပသသြားၿပီး၊
                 အၿခား ကမာၻ႕ႏုိင္ငံမ်ားမွ မ်က္လုံးအၿပဴးသားနဲ႕ အံ့ၾသ မွင္တက္ၿပီး ေလးစားသြားရေလာက္ေအာင္ ၿပသႏုိင္ေသာေၾကာင့္
                 ႏုိဘယ္လ္ဆု ေပးေရးအဖြဲ႕သည္  ၿမန္မာ့စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းရွင္ၾကီးမ်ားအား ( စီးပြါးေရး ႏုိဘယ္လ္ဆု ) ပင္ေပးရင္ေကာင္းမလားဟု ႏုိဘယ္လ္ဆု ေပးေရးအဖြဲ႕ကုိပင္ေခါင္းစားေအာင္
                 ၿပဳလုပ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္လုိက္ရၿခင္းၿဖစ္သည္။

( ၈ )စြန္႕ပစ္အမႈိက္ ပစၥည္းမ်ားအား အေလအလြင့္မရွိရေလေအာင္  ကမာၻေပၚတြင္ အေကာင္းဆုံးစီမံခန္႔ခြဲမႈအရွိဆုံးႏုိင္ငံအၿဖစ္ ၿမန္မာႏုိင္ငံအား  ကမာၻ႕စံခ်ိန္သစ္အၿဖစ္ေရြးခ်ယ္လုိက္သည္။

ေရြးခ်ယ္ရေသာ အေၾကာင္းအရင္း။    ။တခ်ဳိ႕ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ မိမိႏုိင္ငံတြင္ထားရွိပါက အႏၱရာယ္ရွိေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ စြန္႔ပစ္စရာေနရာမရိွေသာေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အမႈိက္အၿဖစ္ ဖ်က္ဆီးလုိက္ပါကလည္း
                တစ္ၿပားမွမရပဲဆုံးရႈံးမည့္အတူတူ ၊ဘယ္ႏုိင္ငံမွမယူေသာ ၎တုိ႕ႏုိင္ငံ၏အမႈိက္မ်ားအား ၊အလကားလည္းစြန္႕ပစ္ၿပီးသားလည္းၿဖစ္၊ ပုိက္ဆံလဲရ တစ္ၿပားရရ၊ တစ္ပဲရရဆုိၿပီးၿမန္မာႏုိင္ငံသုိ႕တင္ပုိ႕လုိက္ရာ
                ၿမန္မာအစုိးရ အဖြဲ႕၀င္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႔သည္ ဤအမႈိက္မ်ားအား သိသိၾကီးႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မသိလုိက္ မသိဘာသာေသာ္လည္းေကာင္း ၿပည္တြင္းတြင္ အေလအလြင့္မရွိရေလေအာင္
                စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲၿပီး အေလအလြင့္မရွိ ေရာင္းခ်ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ စြန္႕ပစ္အမႈိက္ ပစၥည္းမ်ားအားအေကာင္းဆုံးစီမံခန္႔ခြဲမႈအရွိဆုံးႏုိင္ငံအၿဖစ္ ၿမန္မာႏုိင္ငံအား ေရြးခ်ယ္လုိက္ရၿခင္းၿဖစ္သည္။

( ၉ ) ၿမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမာၻေပၚတြင္ ဧည့္သည္မ်ားေနေပ်ာ္ရာ၊ ဧည့္သည္အမ်ားဆုံးေနထုိင္ရာႏုိင္ငံအၿဖစ္လည္းေကာင္း၊ ကမာၻေပၚတြင္ ဤလုပ္ငန္းမွ ႏုိင္ငံ့၀င္ေငြအမ်ားဆုံးရွာေဖြေပးရာ ႏုိင္ငံအၿဖစ္ ကမာၻ႕စံခ်ိန္သစ္အၿဖစ္ေရြးခ်ယ္လုိက္သည္။

ေရြးခ်ယ္ရေသာ အေၾကာင္းအရင္း။    ။ၿမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ ႏုိင္ငံသားဆုိေသာ္လည္း အၿခားၿပည္နယ္၊ တုိင္းမဆုိထားနဲ႕ဦး၊ ဟုိဘက္လမ္းႏွင့္ ဒီဘက္လမ္းညအိပ္ညေနသြားေနလွ်င္ပင္ ဧည့္စာရင္းတုိင္ရေပသည္။
                ဤသုိ႕ေၾကာင့္  ၿမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ ႏုိင္ငံသားဆုိေသာ္လည္းဧည့္သည္မ်ားၿဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ဧည့္သည္အမ်ားဆုံးေနထုိင္ရာ တုိင္းၿပည္ၿဖစ္ၿခင္း ။
                 ထုိေၾကာင့္  ကမာၻလွည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအား အားကုိး စရာမလုိပဲ ဧည့္စာရင္းတုိင္ၾကားခ ၀င္ေငြၿဖင့္ပင္ တုိင္းၿပည္အားအခြန္ ၀င္ေငြအား တုိးပြါးအာင္ ၿပဳလုပ္ေပးႏုိင္ေသာေၾကာင့္
                အၿခားဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံမ်ား အတုယူ ေလ့လာႏုိင္ေစရန္  ဧည့္သည္အမ်ားဆုံးေနထုိင္ရာႏုိင္ငံအၿဖစ္ ေရြးခ်ယ္လုိက္ရၿခင္းၿဖစ္သည္။

( ၁၀ ) ကမာၻေပၚတြင္ အေၿပာႏွင့္အလုပ္ညီေသာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္အရွိဆုံးႏုိင္ငံအၿဖစ္  ၿမန္မာႏုိင္ငံအား  ကမာၻ႕စံခ်ိန္သစ္အၿဖစ္ေရြးခ်ယ္လုိက္သည္။

ေရြးခ်ယ္ရေသာ အေၾကာင္းအရင္း။    ။ၿမန္မာၿပည္၏ က်န္းမာေရး ဌာနမွ ၎တုိ႕က်န္းမာေရးဌာနသည္ လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာနကဲ့သုိ႕မဟုတ္ပဲ အေၿပာႏွင့္အလုပ္ညီေသာ ဌာနၿဖစ္ေၾကာင္း ၊ဤသည္အား အတည္ၿပဳေပးပါရန္ ဖိတ္ေခၚေသာေၾကာင့္
                ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ကမာၻ႔ စံခ်ိန္စံညႊန္း စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕သည္ ႏုိင္ငံပုိင္ေဆးရုံမ်ား၊ က်န္းမာေရးဌာနမ်ားသုိ႕ ရုပ္ဖ်က္ၿပီးသြားေရာက္စစ္ေဆးရာ တကယ္ပင္ အေၿပာႏွင့္အလုပ္ညီေသာ ၀န္ၾကီးဌာနအၿဖစ္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕ စံခ်ိန္စံညႊန္း
                စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မွကန္႕ကြက္သူမရွိ ခ်က္ခ်င္း အသိအမွတ္ၿပဳလုိက္ရေပသည္။မၿပဳ၍ မၿဖစ္ေပ။
                ၎တုိ႔၏ က်န္းမာေရး၀န္ၾကီးဌာနေဆာင္ပုဒ္ၿဖစ္ေသာ  ( " စရိတ္မွ်ေပး က်န္းမာေရး " ) ေပၚလစီကုိ ေအာက္ေၿခ၀န္ထမ္းမွစၿပီး အထက္ဆုံးပုဂိဳလ္အထိ လြန္စြာလုိက္နာက်င့္သုံးေသာေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕စစ္ေဆးေရး
                အဖြဲ႕မွာ္ အၿပန္ေလယာဥ္ခကုိပင္ သံရုံးမွေခ်းသြားရေသာေၾကာင့္ပင္ၿဖစ္သည္။
                အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္  ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕သည္က်န္းမာေရးဌာနမ်ား၊ ေဆးရုံေဆးေပးခန္းမ်ားသုိ႕၀င္ေရာက္ရာ ( " စရိတ္မွ်ေပး က်န္းမာေရး " )ဆုိေသာ ေဆာင္ပုဒ္အတုိင္း
                 ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕သည္ တံခါးေပါက္ေစာင့္၀န္ထမ္းမွစၿပီး အေပၚဆုံးအၾကီးဆုံးပုဂိဳလ္အထိ မိမိတုိ႔တြင္ပါလာေသာ
                ( ဒဂၤါးၿပား )ေလးမ်ားအား မွ်ၿပီးေပးခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ၿဖစ္သည္။ ေဆးရံုမွ ၿပန္ထြက္ခ မေတာင္းသည္ကုိပင္ ေက်းဇူးတင္ခဲ့ရေသးသည္။
                ထုိေၾကာင့္ၿမန္မာၿပည္၏ က်န္းမာေရး ဌာနမ်ား၊ ေဆးရုံေဆးခန္းမ်ား၊ က်န္းမာေရး ၀န္ၾကီးဌာနအား အေၿပာႏွင့္အလုပ္ညီေသာ ဌာနအၿဖစ္ တညီတညႊတ္တည္း ေရြးခ်ယ္လုိက္ရၿခင္းၿဖစ္သည္။

        ဤသုိ႕ ဂုဏ္ယူစရာေကာင္းေသာ စံခ်ိန္မ်ား ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းႏုိင္ရန၊္ စံခ်ိန္မ်ား ဒီထက္ပုိမုိ၍ တုိးတက္ေစရန္ ၿမန္မာႏုိင္ငံရွိ အထက္ပါ စံခ်ိန္ရွင္မ်ားသည္ ဆက္လက္၍္ၾကိဳးပမ္းလွ်က္ ရွိသည္။
        ဤသုိ႕ၿဖင့္ ၿမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမာၻ႕ ဂင္းနစ္အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ၾကီးမွ ယခုႏွစ္အတြက္ ခ်ီးၿမွင့္ေသာ ဆုမ်ားအားလုံးကုိ သိမ္းပုိက္သြားႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ၿမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဤစံခ်ိန္မ်ားရရွိေအာင္ မည္သုိ႕ၾကိဳးစားအားထုတ္ထားသည္
ကုိ ေလ့လာရေအာင္ အၿခားႏုိင္ငံမ်ားမွ အစုိးရအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ သံတမန္မ်ား၊ NGO မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ၿမန္မာႏုိင္ငံသုိ႕ လာေရာက္ရန္ၿပင္ဆင္ေနၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...