Thursday, May 31, 2012

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးရာသီဥတု သင္ပုန္းႀကီးဖတ္စာ

သုည

၁။ ဒီကေန႔ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးမိုးေလ၀သ ရာသီဥတုေကာင္းပါရဲ႕လား။
၂။ ႏိုင္ငံေရးရာသီဥတု ေကာင္းသလိုလို ရွိပါသည္။
၃။ သို႔ေသာ္ မုန္တိုင္းကိုေတာ့ သတိထားရမည္။
၄။ ရာသီဥတု ေကာင္းပါေစဟု ျပည္သူေတြ ဆုေတာင္းေနၾကသည္။
၅။ ေနျပည္ေတာ္နဲ႔ အနီးတ၀ိုက္ သာယာေနပါသည္။

၆။ သို႔ေသာ္ ေက်းရြာမ်ားေတာ့ မပါ၀င္ဘဲ ျဖစ္ေနသည္။
၇။ ေနျပည္ေတာ္အနီး ေနျပည္ေတာ္စာရင္း၀င္ ေက်းရြာမ်ားျဖစ္သည္။
၈။ က်ပ္ေျပးလို႔ နာမည္ေျပာင္းထားတဲ့ သေျပကုန္းက ၀န္ထမ္းေတြ စား၀တ္ေနေရး
က်ပ္ေနတုန္းမို႔ ေျပးရန္ ႀကိဳးစားေနတယ္လို႔ သတင္းၾကားရသည္။
၉။ က်ပ္ေျပးကို နာမည္ေျပာင္းေပမယ့္ ျပန္ကေျပးဆိုတဲ့ ေက်းရြာ ခုထိ
နာမည္မေျပာင္းႏိုင္ေသးဟု သိရသည္။
၁၀။ ေနျပည္ေတာ္ေရာက္ရင္ ျပန္ၿပီး ေျပးရမယ္လို႔ ဆိုလိုတာလား။
၁၁။ ၾကံဖြတ္နဲ႔အၿပိဳင္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မယ့္သူေတြ ျပန္ၿပီး
ေျပးေစခ်င္သည္ဟု ၾကားရသည္။
၁၂။ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈေတြမွာ တားဆီး၊ ကန္႔သတ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေတြရွိေၾကာင္း
ကိုယ္တိုင္ေရးတဲ့ ေဇယ်ာေသာ္ သီခ်င္းဆိုေနသည္။
၁၃။ ျပည္ေထာင္စုေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ကေတာ့ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တေစရမည္လို႔ အာမခံေနသည္။
၁၄။ သူကိုယ္တိုင္ ရာထူးအျဖဳတ္ခံၿပီး မွန္ကန္သည့္ဘက္မွ ေခါင္းခံမည္ဟု
ေႂကြးေၾကာ္ေနသည္။
၁၅။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေတာ့ ရဲရဲႀကီး မယံုရဲေတာ့ဘူးတဲ့၊ ေနာက္ေၾကာင္း
ျပန္လွည့္မွာကို စိုးရိမ္ေနပံုရသည္။
၁၆။ ယံုၾကည္မႈမရွိပါက ႏိုင္ငံေရးရာသီဥတု ဆိုးႏိုင္ပါသည္။
၁၇။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥေတြမွာ ယံုၾကည္မႈက အဓိက ျဖစ္သည္။
၁၈။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကိစၥလည္း ယံုၾကည္မႈက အဓိက ျဖစ္သည္။
၁၉။ မဲ႐ံုေတြမွာလည္း မဲဆႏၵရွင္ေတြရဲ႕ ယံုၾကည္မႈက အဓိက ျဖစ္သည္။
၂၀။ မဲေပးမယ့္ ျပည္သူေတြလည္း အမတ္ေလာင္းေတြကို ယံုၾကည္မႈက အဓိက ျဖစ္သည္။
၂၁။ မဲ႐ံု၀န္ထမ္းေတြ မွ်တ႐ိုးသားဖို႔ကလည္း ယံုၾကည္မႈက အဓိက ျဖစ္သည္။
၂၂။ မဲေရတြက္သူေတြအတြက္လည္း ယံုၾကည္မႈက အဓိက ျဖစ္သည္။
၂၃။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြကလည္း ယံုၾကည္မႈက အဓိက ျဖစ္သည္။
၂၄။ အစိုးရအဖြဲ႔၀င္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေတြကိုလည္း ယံုၾကည္မႈက အဓိက ျဖစ္သည္။
၂၅။ အမိန္႔အာဏာေတြကိုထုတ္လည္း ယံုၾကည္မႈက အဓိက ျဖစ္သည္။
၂၆။ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြကိုလည္း ယံုၾကည္မႈက အဓိက ျဖစ္သည္။
၂၇။ နာမည္ခံလုပ္စားေနတဲ့ ပါတီတခ်ဳိ႕ကိုလည္း ယံုၾကည္မႈ အဓိက ျဖစ္သည္။
၂၈။ ပါတီဥကၠ႒ အမည္ခံၿပီး သူ႔လူကိုယ့္ဘက္သား လုပ္ေနသူေတြကုိေတာ့
ယံုၾကည္ရန္မလိုပါ၊ ေၾကာက္စရာ ေကာင္းသူမ်ားျဖစ္သည္။
၂၉။ ပါတီေထာင္ၿပီး ကန္႔လန္႔တိုက္ ၀င္႐ႈပ္ေနသူမ်ားရဲ႕ အၾကံအစည္လုပ္ရပ္ေတြက
သိသာလြန္းပါသည္။
၃၀။ လူထုဘက္မွာ အာဏာရွိသည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို တခ်ဳိ႕၀န္ႀကီးေတြေတာင္
မသိေသးေၾကာင္း ထင္ရွားေနပါသည္။
၃၁။ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးက အစိုးရအဖြဲ႔က ျပည္သူကို မိဘလို အုပ္ခ်ဳပ္ေၾကာင္း
ေျပာခဲ့ပါသည္။
၃၂။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ တႏွစ္ျပည့္ မိန္႔ခြန္းတြင္ မိဘျပည္သူမ်ားဟု
သံုးႏႈန္း ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။
၃၃။ “တပ္မေတာ္သာ အမိ၊ တပ္မေတာ္သာ အဖ” ေခတ္မဟုတ္ေတာ့ေၾကာင္း မသိေသးသူမ်ား
သိေစခ်င္ပါသည္။
၃၄။ “ျပည္သူသာ အမိ၊ ျပည္သူသာ အဖ” ျဖစ္ေၾကာင္း သိေစခ်င္ပါသည္။
၃၅။ မတ္လ ၁ ရက္က ေျပာေသာ သမၼတမိန္႔ခြန္းက အလြန္ေကာင္းပါသည္။
၃၆။ အဲဒီမိန္႔ခြန္းအတိုင္း ျဖစ္ေစခ်င္ပါသည္။
၃၇။ အဲဒီမိန္႔ခြန္းပါအတိုင္း မိဘျပည္သူမ်ား ဂုဏ္ယူခ်င္ပါသည္။
၃၈။ သမၼတႀကီး ေျပာတဲ့ တန္ဖိုးနည္းဖုန္း ျမန္ျမန္လိုခ်င္ပါသည္။
၃၉။ ေအာက္ေျချပည္သူေတြ တဦးခ်င္း၀င္ေငြ ျမင့္မားေရးကို အျမန္ဆံုး ျဖစ္ခ်င္ပါသည္။
၄၀။ လူလတ္တန္းစားအေရအတြက္ ျမင့္မားေရးကို ႀကိဳဆိုပါသည္။
၄၁။ လစာတိုးမည့္ အသံျဖင့္ တက္လာေသာ ကုန္ေစ်းႏူန္းမ်ားကို ႏွိမ္နင္းေပးေစခ်င္ပါသည္။
၄၂။ ရထားခ၊ ကားခ၊ ၿမိဳ႕ပတ္ရထားခ၊ အေ၀းေျပးကားခ၊ ဓာတ္ဆီေစ်းႏူန္း၊
ဒီဇယ္ဆီေစ်းႏူန္းေတြ၊ မီတာခေတြ တိုးလာ၊ တက္လာ၊ ေစ်းႏႈန္းျပင္တာေတြကိုလည္း
ဆင္ျခင္ၾကေစခ်င္ပါသည္။
၄၃။ သူမ်ားကို ကုန္ေစ်းႏႈန္းခ်ခိုင္းေနခ်ိန္မွာ ဌာနဆိုင္ရာ
ေစ်းေတြျမႇင့္တာ သဘာ၀မက်ဟု ထင္ပါသည္။
၄၄။ ေလယာဥ္ခ ေစ်းတက္တာ၊ ေရႊေစ်းတက္တာ ေအာက္ေျချပည္သူေတြနဲ႔ မဆိုင္ပါ။
၄၅။ ေအာက္ေျချပည္သူေတြရဲ႕ စား၊ ၀တ္၊ ေနေရး မထိခိုက္ဘူးဆိုရင္ သမၼတႀကီး
ေျပာတာနဲ႔ နီးစပ္လာၿပီ ျဖစ္ပါသည္။
၄၆။ သမၼတႀကီး မိန္႔ခြန္းထဲမွာပါတဲ့ လယ္ယာက႑၊ စက္မႈက႑၊ ၀န္ေဆာင္မႈက႑ေတြ
တမ်ဳိးသားလံုးရဲ႕ စီးပြားေရးအေဆာက္အအံုႀကီးတခုလံုး ဟန္ခ်က္ညီ
တိုးတက္ေရးအတြက္ လုပ္မယ္ဆိုပါက ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအဆင့္၊ ျပည္နယ္တိုင္း
ေဒသႀကီးအဆင့္ ၀န္ႀကီးေတြ၊ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးနဲ႔ ညႊန္ခ်ဳပ္ေတြ၊
ညႊန္မွဴးေတြ၊ ဦးစီးအရာရွိေတြ၊ စစ္ဘက္ရဲဘက္မွ တာ၀န္ရွိသူေတြ၊ တိုင္း
ခ႐ိုင္ ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြကို
ႀကိဳတင္ဆံုးမထားေစခ်င္ပါသည္၊ သူတို႔က ေန႔စဥ္ျပႆနာ ရွာေန၍
ေျပာရျခင္းျဖစ္ပါသည္။
၄၇။ သမၼတႀကီးက ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မယ့္ လမ္းျပေျမပံု ခ်ျပၿပီးျဖစ္ပါသည္။
၄၈။ ပါ၀င္ေဖာ္ေဆာင္မယ့္သူမ်ား ႀကိဳးစားၾကေစခ်င္ပါသည္။
၄၉။ တခါတခါ မိုးသက္မုန္တိုင္းမ်ား၊ ေလျပင္းျခင္း၊ မိုးႀကီးျခင္းမ်ားႏွင့္
ၾကံဳေတြ႔ေနရပါသည္။
၅၀။ ျပဇာတ္ကေနသည့္ ဇာတ္ခံုတခုေပၚက --- မင္းသား၊ မင္းသမီး၊ လူဆိုး၊
လူၾကမ္း၊ ဗီလိန္ႏွင့္ ဇာတ္ပို႔ ဇာတ္ရန္၊ အခါေပး ဒါ႐ိုက္တာ၊ မီးစတဘက္
ေရမႈတ္တဘက္ကိုင္ၿပီး ျခံစည္း႐ိုးခြထိုင္သူမ်ား၊ အာေပါင္အာရင္းသန္သန္နဲ႔
အေျပာေကာင္း စေကာေရာင္းသူမ်ား၊ မင္းသားႀကီးမလုပ္ရလို႔ ပတ္မႀကီး
ထိုးေဖာက္ခ်င္သူမ်ား၊ ဟန္ေဆာင္အျပံဳးနဲ႔
အမုန္းခြန္အားေပးသနားေနၾကသူမ်ားကို အထူးေျပာခ်င္ပါသည္။ ဒီကေန႔မွစ၍ ...
ဇာတ္သိမ္းခန္းကို ေရာက္ပါၿပီခင္ဗ်ား ...။     ။

စိန္သံလံုး

  1 comment:

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...