Tuesday, May 29, 2012

ကၽြႏု္ပ္တို႔အားလံုး ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေသာ ဂုဏ္


by General Knowledge on Monday, May 28, 2012 at 11:41pm ·

By Hot News Weekly Journal Originally posted 29/05/2012 08:58AM

 

ဂုဏ္ဟူေသာ စကားလံုးသည္ ထူးျခားစြာ ျမတ္ႏိုးဖြယ္ေကာင္းေသာ အရည္အေသြးတို႔ေနာက္တြင္ တြဲဖက္ အသံုးျပဴသည့္ ေဝါဟာရ ျဖစ္ပါသည္။  "ဂုဏ္ယူသည္" ဆိုသည့္ စကားကို ေျပာရန္ ဂုဏ္ယူစရာအေၾကာင္း၊ ဂုဏ္ယူစရာအလုပ္၊ ဂုဏ္ယူစရာ အရည္အခ်င္း တစ္ခုခုရွိၾကမွာ ျဖစ္ပါသည္။


မည္သည့္အရာတို႔ကို ဂုဏ္ရွိသည္ဟု ဆိုေလ့ရွိပါသနည္။ ေရႊ၊ ေငြ၊ ဥစၥာ၊ ရတနာ ေပါမ်ား ႂကြယ္ဝသူမ်ားကို ဓနဂုဏ္ရွိသူဟု လည္းေကာင္း၊ ရာထူး ဌာနႏၲရ ႀကီးျမင့္သူမ်ားကို ပညာဂုဏ္ရွိသူဟု လည္းေကာင္း ဆိုျမဲျဖစ္ပါသည္။

သို႔ဆိုလွ်င္ ဂုဏ္ဆိုေသာ စကားရပ္ကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္ ခ်မ္းသာႂကြယ္ယရမည္၊ ရာထူးႀကီးရမည္၊ ပညာတက္ရမည္ဟု နားလည္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ အရည္အေသြးမ်ားကို ရရွိေနေသာ သူမ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လူအမ်ားထဲတြင္ မည္သို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကရေၾကာင္း ခန္႔မွန္းႏိုင္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကိုယ္တိုင္ ထိုဂုဏ္မ်ား ရွိသင့္ပါသည္။ မရွိခဲ့လွ်င္လည္း ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ မုဒိတာတရားထားကာ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ျဖစ္သင့္ၾကပါသည္။

ဂုဏ္သည္ ႀကီးမားေသာ ေက်းဇူးတရားကိုလည္း ထင္ရွားေစႏိုင္ေသာ ေဝါဟာရျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အားလံုးအတြက္ မိဘေက်းဇူးမွာ ျမင့္မိုရ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ ထိုမိဘေက်းဇူးကို ေဖာ္ျပရာတြင္ မိဘဂုဏ္ဟု ဆိုပါသည္။ မိဘဂုဏ္ေက်းဇူးဟု ဆိုပါသည္။ ဂုဏ္သည္ မိဘႏွင့္ တြဲဖက္အသုံးျပဳႏိုင္သကဲ့သို႔ ဆရာႏွင့္ တြဲဖက္ကာ ဆရာ့ဂုဏ္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ဆရာ့ဂုဏ္ေက်းဇူးဟု ဆိုပါသည္။ သို႔ဆိုလွ်င့္ ဂုဏ္ဟူေသာ စကားလံုးသည္ မိဘတုိ႔၏ ေမတၱာ၊ ေစတနာ၊ က႐ုဏာႏွင့္ ဆရာတို႔၏ ဝါသနာ၊ ေစတနာ၊ အနစ္နာတို႔ကို တစ္လံုးတည္းျဖင့္ ျမင္သာေအာင္ ေဖာ္က်ဴးႏိုင္သည့္ က်ယ္ဝန္းေသာ အဓိပၸာယ္ကို ေဆာင္ေနပါသည္။

ဂုဏ္ဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းသည္ ဤမွ်သာ အေရးပါသည္ မဟုတ္ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကိုးကြယ္ရာ ဗုဒၶျမတ္စြာ၌ ထူးျခားျခင္း ကိုးပါးရွိပါသည္။ ကိေလသာ အညစ္အေၾကးကင္းစင္၍ လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာတို႔၏ ပူေဇာမွဳကို ခံယူထိုက္ျခင္း၊ တရားအလံုးစံုတို႔ကို ဆရာမရွိဘဲ ကိုယ္တိုင္ဥာဏ္ျဖစ့္ သိျမင္ေတာ္မူျခင္း၊ ထူးျခားေသာ အသိဥာဏ္မွန္ကန္ေသာ က်င့္ႀကံမွဳတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူျခင္း၊ ေကာင္းေသာ စကားကိုသာ မိန္႔ဆိုတက္၍ နိဗၺာန္ျမတ္သို႔ ေရာက္ရွိျခင္း၊ သတၱေလာက၊ ၾသကာသေလာက၊ သခၤါရေလာကတည္း ဟူေသာ ေလာကသံုးပါးကို သိျမင္ျခင္း၊ မယဥ္ေက်းေသာ သူတို႔အား ယဥ္ေက်းေအာင္ ဆံုးမရာတြင္ အတုမရွိျခင္း၊ လူနတ္ ျဗဟၼာ သတၱဝါတို႔၏ ဆရာတစ္ဆူ ျဖစ္ျခင္း၊ သစၥာေလးပါးကို ကိုယ္ေတာင္တိုင္ ဥာဏ္ျဖင့္ ခြျခမ္းစိတ္ျဖာ သိျမင္ျခင္း၊ ဘုန္းေတာ္ေျခာက္စံု ဂုဏ္ေတာ္အနႏၲႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။

ဤဂုဏ္ေတာ္မ်ားသည္ ဗုဒၶႏွင့္ထပ္တူ အထြက္အျမတ္ထားလ်က္ ကိုးကြယ္အပ္ေသာ ဗုဒၶ၏ ထူးျခားခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ "ဂုဏ္ေတာ္မ်ား" ဟု ဝိၿဂိဳဟ္ျပဳပါသည္။ အလားတူပင္ တရားေတာ္ျမတ္၏ ထူးျခားေသာ ဂုဏ္ေတာ္မ်ား၊ သံဃာေတာ္ျမတ္မ်ား၏ ထူးျခားေသာ ဂုဏ္ေတာ္မ်ား ရွိေနပါေသးသည္။

သို႔ျဖစ္လွ်င္ ဂုဏ္ဟူသည္မွာ ျမင့္ျမတ္ေသာ သေဘာေဆာင္ေနပါသည္။ ထို႔ျပင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အားလံုး၌ ကိုယ္က်င့္ျဖည့္ဆည္းျခင္းျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေသာ ဂုဏ္မ်ားသည္လည္း ရွိေနပါေသးသည္။ ဤသည္တို႔မွာ"အလုပ္ဂုဏ္" "႐ိုးဂုဏ္" ဟူေသာ ဂုဏ္မ်ားမွာ ဂုဏ္ယူစရာ ဂုဏ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ "အလုပ္ဟူသမွ်၊ ဂုဏ္ရွိစြ"ဟုအလုပ္ကို လုပ္ခ်င္၊ ကိုင္ခ်င္စိတ္ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ျမတ္ႏိုးဖြယ္ရာ ဂုဏ္ဟူေသာ စကားျဖင့္ ဆြဲေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္ဂုဏ္ ဟူသည္မွာ ဂုဏ္ယူႏိုင္ဖြယ္ေကာင္းေသာ အလုပ္ကို လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္ဟူသမွ် ဂုဏ္ရွိစြဟု ဆိုပါသည္။ သို႔ေသာ္ သူ႔ဥစၥာခိုးျခင္း၊ ဓားျပတိုက္ျခင္း စေသာ သမာအာဇီယ မဟုတ္သည့္ အလုပ္မ်ားကို လုပ္လွ်င္ ဂုဏ္ကို ရရွိမည္ မဟုတ္သည့္အျပင္ ထိုအလုပ္မ်ားက ဂုဏ္ပ်က္ေစမည့္ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို ေပးပါလိမ့္မည္။

႐ိုးဂုဏ္ဟူသည္မွာ ႐ိုးသားစြာ ေတြးျခင္း၊ ႐ိုးသားစြာေျပာျခင္း၊ ႐ိုးသားစြာ လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္ ရရွိႏိုင္ေသာ ဂုဏ္ျဖစ္ေပရာ ဥစၥာရွိရန္၊ ရာထူးရွိရန္၊ ပညာရွိရန္ အထူးလိုအပ္ျခင္း မရွိသျဖင့္ ထူးျခားေသာဂုဏ္ ျဖစ္ပါသည္။  ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုး ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေသာ ဂုဏ္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႐ိုးဂုဏ္သည္ မိမိ၏ လူမွဳဆက္ဆံေရးဘဝကို ေခ်ာေမြ႕ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေသာ အက်ဳိးကုိ ရရွိစြမ္းသျဖင့္ လူတိုင္းသည္ ထိုဂုဏ္ကို ပိုင္ဆိုင္သင့္လွပါသည္။

သားသမီးတို႔၏ ပညာထူးခၽြန္ၾကျခင္း၊ ယဥ္ေက်းလိမၼာၾကျခင္းမ်ားသည္ သားဂုဏ္ရည္၊ သမီးဂုဏ္ရည္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထုိဂုဏ္ရည္ရွိေသာ သားသမီးတို႔သည္ မိမိေက်ာင္းဂုဏ္ေဆာင္၊ မိမိႏိုင္ငံဂုဏ္ေဆာင္ သားေကာင္း သမီးေကာင္းမ်ားလည္း ျဖစ္ႏိုင္ၾကပါသည္။ မိမိေက်ာင္းကို ကိုယ္စားျပဳ၍ အားကစား၊ ပညာေရး၊ အျခားဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ကိစၥမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ သားသမီးတို႔သည္ ေက်ာင္းဂုဏ္ေဆာင္ သားသမီးမ်ား ျဖစ္သျဖင့္ ထိုသားသမီးအတြက္  ဂုဏ္ယူရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ လိုအပ္ေသာ ပံ့ပိုးမွဳမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ၾကပါသည္။ ႏိုင္ငံဂုဏ္ေဆာင္ ပုဂၢိဳလ္တို႔ျဖစ္မူ ထူျခားေသာ ရတနာမ်ား ျဖစ္ပါၿပီ။ ထိုရတနာမ်ားကို တစ္မ်ဳိးသားလံုးက တန္ဖိုးထားတက္ၾကပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔တြင္ အက်င့္စာရိတၱဆိုင္ရာ ဂုဏ္ရည္မ်ား၊ ႀကိဳးစားမွဳ၊ ထူးခၽြန္မွဳဆိုင္ရာာ ဂုဏ္ရည္မ်ား ရရွိႏိုင္ေၾကာင္း ထင္ရွားႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုမွ်သာမက ကၽြႏ္ုပ္တို႔တြင္ ေမြးရာပါ ဂုဏ္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။ ဤသည္မ်ားထဲတြင္"အမ်ဳိးဂုဏ္၊ ဇာတိဂုဏ္" သည္လည္း အပါအဝင္ ျဖစ္ပါသည္။  ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ မိမိကေပးေသာ၊ မိမိဇာတိကေပးေသာ ဂုဏ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္ကို ေဆာင္ရသကဲ့သို႔ အမ်ဳိးဂုဏ္၊ ဇာတိဂုဏ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ၾကရမည္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ မိမိအမ်ဳိး၏ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမွဳ၊ ဓေလ့ထံုးစံမ်ား၊ ႐ိုးရာအေမြအႏွစ္မ်ားကို ခ်စ္တက္မွ အမ်ဳိးဂုဏ္ ဇာတိဂုဏ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။"ဇာတိပုညဂုဏ္မာန" သည္ မိမိတို႔အတြက္ ပ်ံက်ယဥ္ေက်းမွဳတို႔ ေရာသမေမႊကာ ယဥ္ေက်းမွဳ ပ်က္သုဥ္းျခင္းကို ကာကြယ္ႏိုင္မည့္ အေၾကာင္းတရားတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔တြင္ ဂုဏ္ေျမာက္ေသာ စာေပးမ်ား ရွိပါသည္။ ဂုဏ္ေျမာက္ေသာ တူရိယာသံစဥ္မ်ား ရွိပါသည္။ ဂုဏ္ေျမာက္ေသာ ယဥ္ေက်းမွဳ အႏုလက္ရာမ်ား ရွိပါသည္။ နံနက္လင္းလွ်င္ သတၱဝါအမ်ား က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစေၾကာင္း ေမတၱာပို႔လ်က္၊ အလွဴအတန္း ေကာင္းမွဳကုသိုလ္ျပဳလ်က္ ဂုဏ္က်က္သေရရွိစြာ ေနတက္ေသာလူမ်ဳိး ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိန္အခါတိုင္းတြင္ မေကာင္းမွဳေရွာင္လ်က္၊ ေကာင္းမွဳကို ႏွလံုးသြင္းလ်က္၊ ဝံသာႏုရကၡိတတရား လက္ကိုင္ျပဳလ်က္၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားကို ငဲ့ညႇာလ်က္၊ မိမိတို႔အလုပ္၌ သစၥာရွိလ်က္ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ေနတက္ေသာ လူမ်ဳိး ျဖစ္ပါသည္။ မတရားမႈကို ရြံ႕မုန္းရန္၊ ေစာ္ကားမွဳကို တံု႔ျပန္ရန္၊ က်ဴးေက်ာ္မွဳကို ေတာ္လွန္ရန္ မည္သည့္အခါမွ ဝန္မေလးသည့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာ လူမ်ဳိး ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ပတ္ဝန္းက်င္နယ္ပယ္ အားလံုး၌ အဓိပၸာယ္မ်ားစြာကို ေဆာင္က်ဥ္းသည့္ အလြန္က်ယ္ဝန္းေသာ"ဂုဏ္ရည္" မ်ား ရွိေနၾကပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တစ္ဦးခ်င္းစီသည္ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ား ျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ေမြးရာပါ ဇာတိဂုဏ္ ရွိေနပါသည္။ ထို႔ျပင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ျမန္မာမ်ားသည္ ဂုဏ္က်က္သေရ၊ ဂုဏ္သိကၡာ၊ ဂုဏ္သတၱိရွိေသာ လူမ်ဳိး ျဖစ္ပါသည္။

ေမာင္ခ်ဳိေဝ

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...