Wednesday, May 30, 2012

”လူအတု”


by Myat Thi Ha on Wednesday, May 30, 2012 at 1:54pm 

အတုေတြ

ကမာၻေပၚမွာအတုေတြအေႀကာင္းလူအေတာ္မ်ားမ်ားသိႀကမွာပါ။ေဆး၀ါးအတု၊အစားအစာအတု၊လူ ့ အသံုး
အေဆာင္ပစၥည္းအတု၊ေငြစကၠဴအတုစသၿဖင့္အစစ္ကဲ့သို ့ဆင္တူယိုးမွားတူေအာင္ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေငြမ်က္ႏွာတခုထဲႀကည့္ၿပီး တုႀက ထုတ္လုပ္ႀကတဲ့မသမာ ၀ိသမစီးပြါးေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားနဲ ့လုပ္ငန္းမ်ားရွိႀကပါတယ္။


ဒီေနရာမွာက်ေနာ္ေၿပာခ်င္တာကေတာ့”လူအတု”ေတြအေႀကာင္းဘဲၿဖစ္ပါတယ္။လူအတုဆိုလိုက္လို ့လူနဲ ့တူေအာင္တီထြင္ဖန္တီးထားတဲ့စက္ရုပ္လူသား Robot လဲမဟုတ္ပါ။လူသားစင္စစ္ကေန လူအတုၿဖစ္ေနႀကတဲ့က်ေနာ္တို ့လူမွႈ၀န္းက်င္နယ္ပယ္ကလူအခ်ိဳ  ့တို ့အေႀကာင္းဘဲၿဖစ္ပါတယ္။က်ေနာ့္အေနနဲ ့ထိုလူအခ်ိဳ  ့တို ့ကိုခါေတာ္မွီအနားၿပာမ်ားလို ့သမုတ္ခ်င္ပါတယ္။ဘာေႀကာင့္ခါေတာ္မွီအနားၿပာမ်ားလို ့သမုတ္ရလဲဆိုရင္ ရွင္းၿပပါ
မည္။ထိုလူအတု(၀ါ)ခါေတာ္မွီအနားၿပာမ်ားဟာလူမွႈနယ္ပယ္အသီးသီးမွာအတိုင္းအတာတခုထိပင္္ ကိုယ္က်ိဳးစြန္ ့အနစ္နာခံကာ အမ်ားေကာင္းက်ိဳးအတြက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့မွႈမ်ားမရွိဘဲ မိမိကိုယ္က်ိဳးအခြင့္အေရးအတြက္အမ်ားထက္ကြက္ေက်ာ္ၿမင္တတ္ႀကသူမ်ားၿဖစ္ပါတယ္။ထိုသူမ်ားဟာအမ်ားေကာင္းက်ိဳးအတြက္ေစတနာမွန္နဲ ့အတိုင္းအတာတခုထိကိုယ္က်ိဳးစြန္ ့လုပ္ေနႀကေသာအၿခားသူမ်ားကိုလည္းေ၀ဖန္ရွႈတ္ခ်အၿပစ္ေၿပာေနႀကတာမ်ားပါတယ္။

လူဆိုတာမိမိကိုယ္က်ိဳးစီးပြါးကိုပထမဦးစားေပးတတ္တဲ့သဘာ၀ရွိတတ္ႀကပါတယ္။သို ့ေသာ္
ကိုယ္က်ိဳးစီးပြါးကိုပဓာနမထားဘဲအမ်ားေကာင္းက်ိဳးအတြက္လုပ္ေနသူမ်ားကို မိမိကိုယ္က်ိဳးစီးပြါးတခုတည္း
လုပ္ေနသူမ်ားကေ၀ဖန္ရံုတင္မကဘဲ အၿပစ္ေၿပာရွႈပ္ခ်ေနတာကေတာ့ သဘာ၀မက်ပါ။ေ၀ဖန္တာနဲ ့အၿပစ္ေၿပာရွႈပ္ခ်တဲ့အနက္အဓိပါယ္ကြဲၿပားတာကိုလည္းနားလည္ႀကပံုမရပါဘူး။

ထင္ေပၚေႀကာ္ႀကားသူမ်ား၊ဩဇာတိကၠမႀကီးမားေသာေခါင္းေဆာင္မ်ား
ထံကိုမရရတဲ့နည္းနဲ ့ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးမိမိကိုယ္က်ိဳးအတြက္အသံုးခ်ေနရာယူဖို ့့ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားၿဖစ္ႀကပါတယ္
ထို ့ထက္ပိုဆိုးသည္မွာ လူအတု(၀ါ)ခါေတာ္မွီအနားၿပာအမ်ားစုဟာ ေလွနံႏွစ္ဖက္နင္းတတ္ႀကၿပီး တခ်ိန္ကမိမိ(တို )့ကအမ်ား ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ကိုယ္က်ိဳးစြန္ ့အနစ္နာခံေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ေႏွာက္ယွက္မွႈမ်ားေပးခဲ့ႀကၿပီးဘ၀ပ်က္ေအာင္ဖိႏွိပ္ခဲ့ေသာလူ(စု)နဲ ့လည္း အက်ိဳးတူပူးေပါင္းမွႈမ်ားရွိတတ္ခဲ့ႀကၿပီး ပံုမွန္မဟုတ္ေသာကိုယ္က်ိဳး
ႀကည့္ႀကလြန္းေသာလူမွႈဆက္ဆံေရးမ်ိဳးရွိတတ္ခဲ့ႀကသည္ကိုေတြ ့ရမွာၿဖစ္ပါတယ္။

ထင္ေပၚေက်ာ္ႀကားသူမ်ားဩဇာတိကၠမႀကီးမားေသာေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုထိုလူအတုမ်ား၀ိုင္း၀န္း၀န္းရံလာႀကၿပီဆိုလွ်င္အခ်ိန္ႀကာလာတာနဲ ့အမွ် အႏၱရယ္ရွိလာႏိုင္ၿပီးေကာင္းက်ိဳးထက္ဆိုးက်ိဳးကိုသာေပးဖို ့ၿဖစ္လာမွာပါ။


ထင္ေပၚေက်ာ္ႀကားသူမ်ားဩဇာတိကၠမႀကီးမားေသာေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္းအထူးသတိထားဂရုၿပဳႀကရမွာၿဖစ္ပါတယ္။အမ်ားအားၿဖင့္လက္ရွိ အေၿခအေနမ်ားအေပၚသာယာေနႀက၍ေသာ္၎၊တာ၀န္ႀကီးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ဆႏၵအေကာင္အထည္ေဖာ္မွႈမ်ားၿဖင့္၀န္ပိေနႀက၍ေသာ္၎၊၀န္းရံေနႀကေသာလူအတု(၀ါ)ခါေတာ္မွီအနားၿပာမ်ား၏ အက်ိဳးလိုလို ့ေညာင္ေရသြန္းေနမွႈမ်ားကို အဟုတ္ထင္အေကာင္းၿမင္လြန္းအားႀကီးေနႀက၍ေသာ္၎ သတိမထားမိ၊ဂရုမၿပဳမိၿဖစ္တတ္ႀကပါတယ္။အၿခားေသာပံုမွန္ေနတတ္သူမ်ားရဲ့အသိေပးမွႈ၊သတိေပးမွႈမ်ားကိုလည္းဂရုမစိုက္ၿခင္း၊ပယ္ခ်ၿခင္းမ်ားေႀကာင့္လည္း လူအတု(၀ါ)ခါေတာ္မွီအနားၿပာမ်ားအတြက္ အခြင့္အေရးပိုမို
ရရွိသြားတတ္ႀကပါတယ္။ထင္ေပၚေက်ာ္ႀကားသူတိုင္းဩဇာတိကၠမႀကီးမားေသာေခါင္းေဆာင္တိုင္းတြင္ထိုကဲ့
သို ့ေသာအားနည္းခ်က္မ်ား ရွိမည္ဟုမဆိုလိုပါ။ အခ်ိဳ ့ေသာထင္ေပၚေက်ာ္ႀကားသူမ်ား၊ဩဇာတိကၠမႀကီးေသာေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေနခဲ့ပါက
ပံုမွန္ေနတတ္ေသာ္လည္းရင္းႏွီးမွႈရွိၿပီးၿဖစ္ေသာလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားမွအမုန္းခံၿပီးလူအတု (၀ါ) ခါေတာ္မွီအနားၿပာမ်ားရဲ့အေၿခအေနမွန္ကိုတနည္းနည္းၿဖင့္သိေအာင္လုပ္ေဆာင္သင့္ပါ
သည္။လူအတု(၀ါ)ခါေတာ္မွီအနားၿပာမ်ားရဲ့ ကိုယ္က်ိဳးရွာမွႈမ်ားကိုတနည္းနည္းနဲ ့အခ်ိန္မွီမတားဆီးႏိုင္ပါက
ထင္ေပၚေက်ာ္ႀကားသူ၊ဩဇာတိကၠမႀကီးေသာေခါင္းေဆာင္မ်ားကို တၿဖည္းၿဖည္းႏွင့္ေနာက္ကြယ္မွ မသိမသာႀကိဳးကိုင္လာတာခံရမွာၿဖစ္ပါတယ္လူမွႈပါတ္၀န္းက်င္နယ္ပယ္အတြက္အလြန္အႏၱရာယ္ႀကီးလွပါတယ္။ေၿမြေပြးခါးပိုက္ပိုက္မိသကဲ့သို ့ၿဖစ္တတ္ပါတယ္။


လက္ရွိအေၿခအေနတြင္ထင္ေပၚေက်ာ္ႀကားသူမ်ား၊ဩဇာတိကၠမႀကီးမားေသာေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနႏွင့္မိမိတို ့လြတ္လပ္မွႈမရွိေသာအဖိႏွိပ္ခံဘ၀တြင္ မိမိတို ့လြတ္ေၿမာက္ေရးအတြက္ ကိုယ္က်ိဳးမပါဘဲ အမွန္တကယ္တစိုက္မတ္မတ္စိတ္ေရာကိုယ္ပါႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေပးခဲ့ႀကေသာလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မိတ္ေဆြမ်ား၊အတိုင္းအတာတခုထိစြန္ ့လႊတ္စြန္ ့စားလက္တြဲခဲ့ႀကသူမ်ားကို သူ ့ေနရာႏွင့္သူ သင့္ေတာ္ေသာေနရာမ်ားတြင္ ထားၿပီးဆက္လက္လက္တြဲသင့္ပါသည္။

မိမိတို ့ယခုလိုအေနအထားအေၿခအေနေရာက္ေအာင္ ဘက္ေပါင္းစံုက၀န္းရံအားေပးေထာက္ခံခဲ့ႀကေသာ အနီးအေ၀းမွ လူအတုမဟုတ္တဲ့ လူအစစ္လူအမွန္မ်ားကိုလည္းမေမ့သင့္ေႀကာင္း ေရးသားလိုက္ရပါသည္။


ကိုကိုေအာင္
ေမလ ၃၀ ရက္၊၂၀၁၂
တိုက်ိဳ

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...