Thursday, May 31, 2012

ၾကားျဖတ္၀န္ထမ္း ဇာတ္သိမ္းခန္း ေရာက္သင့္ၿပီ

စိန္သံလံုး

ၾကားျဖတ္အစိုးရ ဆိုတာေတြ၊ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ဆိုတာေတြကေတာ့ မရွိမျဖစ္ရွိသင့္တာေပါ့။ လိုအပ္ခ်က္အရ ေပၚေပါက္လာရတာမ်ဳိးေလ။ ဒါေပမယ့္ ၾကားျဖတ္၀န္ထမ္း ဆိုတာေတာ့ မရွိသင့္ေတာ့ဘူး။ သူတို႔ကို အခြင့္အေရးေပးခဲ့တာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေလာက္ ရွိခဲ့ၿပီဆိုတာ နည္းမွတ္လို႔ဗ်ာ။ၾကားျဖတ္၀န္ထမ္းဆိုတာ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွာ စစ္ဘက္ပင္စင္စားေတြကို
အဆင့္ျမင့္ေနရာ ခြဲေပးေနရတဲ့ကိစၥ။ လစ္လပ္တဲ့ ရာထူးေနရာႀကီးႀကီးကို
လုပ္သက္အရ အေတြ႔အၾကံဳအရ ပညာပိုင္းဆိုင္ရာအရ အရပ္ဘက္၀န္ထမ္းမ်ားက
ရသင့္ေပမယ့္ ဘာမွမတတ္တဲ့ စစ္ဘက္ပင္စင္စားေတြကို ေနရာေပးလိုက္ေတာ့
ႏွစ္နဲ႔ခ်ီၿပီး ႀကိဳးစားလာၾကတဲ့ အရပ္ဘက္၀န္ထမ္းေတြ စိတ္ဓာတ္က်ကုန္ေရာ။
အဲဒီလို ၾကားျဖတ္အခြင့္အေရးယူလို႔ ‘ၾကားျဖတ္၀န္ထမ္း’ လို႔ ေခၚတာျဖစ္တယ္။
တခ်ဳိ႕က ႏိုင္ငံျခားကို ထြက္သြားၾကတာေၾကာင့္ ကိုယ္တတ္တဲ့ပညာနဲ႔
တိုင္းျပည္ကို အလုပ္အေကၽြးျပဳခြင့္ မရေတာ့ဘူး။

ဒါေၾကာင့္ သမၼတက ႏိုင္ငံျခားကို ေရာက္ေနသူေတြ ျပန္လာၾကဖို႔
ဖိတ္ေခၚေနရတာေပါ့။ သမၼတ ဖိတ္ေခၚသူေတြထဲမွာ ပညာရွင္ေတြက အဓိက ပါ၀င္ေနတယ္။
အေမရိကားမွာဆို ထူးခၽြန္ထက္ျမက္တဲ့ ဆရာ၀န္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား
ေရာက္ေနၾကၿပီ။ သူတို႔ကေတာ့ ျပန္လာဖို႔ ခက္ခဲမွာပါ။ အဲဒီထဲမွာ
စစ္ဘက္ပင္စင္စားေတြေၾကာင့္ စိတ္နာၿပီး ထြက္သြားတဲ့ လူေတြလည္း ပါတယ္။
အဲဒီလူေတြက ဟိုမွာ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ေနၾကၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္
အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ကို စြန္႔လႊတ္ၾကပါ့မလား၊ စြန္႔စားၾကပါေတာ့မလား။
အဲလိုျဖစ္ရတာဟာ အဓိက က စစ္ဘက္ပင္စင္စားေတြ စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္
အခြင့္အေရးယူေနၾကလို႔ပဲ။

“ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီေခတ္ စစ္ဘက္ ပင္စင္စားေတြကို ရာထူးေနရာ
တီထြင္ေပးထားခဲ့ဖူးတယ္။ အထူးအရာရွိတဲ့။ အဲဒီအထူးအရာရွိဆိုတာ ရာထူးေနရာ
မရွိလို႔ ၾကံဖန္ၿပီး ေနရာေပးထားတာ။ အဲဒီအထူးအရာရွိေတြ လုပ္လို႔
တိုင္းျပည္ဆင္းရဲသြားတာ ဘာမွ မၾကာေသးဘူးေနာ္။ အထူးအရာရွိေတြက ညႊန္မွဴး၊
ညႊန္ခ်ဳပ္ေတြကိုပါ အမိန္႔ေပးၿပီး လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္လို႔ ကုန္သြယ္လယ္ယာက
စပါး၀ယ္မရေတာ့ဘဲ အရႈံးနဲ႔ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရဖူးတယ္။”

ဒီကေန႔ ၀န္ႀကီးဌာနေတြရဲ႕ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္နဲ႔
ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ၁၀ ေယာက္မွာ ၈ ေယာက္က စစ္ဘက္ပင္စင္စားေတြပဲ
ျဖစ္တယ္။ စတုတၳမ႑ိဳင္ကုိ ေမြးထုတ္ေပးမယ့္ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွာလည္း
ၾကည့္၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းေအာင္
(ဒု-ဗုိလ္မွဴးႀကီးေဟာင္း)၊ ႐ုပ္ရွင္လုပ္ငန္း ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး
ဦးေအာင္မ်ဳိးျမင့္ (ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဟာင္း)၊ ပံုႏွိပ္လုပ္ငန္း
ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးရဲတင့္ (ဗိုလ္မွဴးေဟာင္း)၊
သတင္းႏွင့္စာနယ္ဇင္း ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမင္းမင္းေဇာ္
(ဒု-ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဟာင္း)၊ ျပန္ဆက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲထြဋ္
(ဒု-ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဟာင္း) တို႔ ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ သူတို႔ထက္ တတ္ကၽြမ္းတဲ့
သူတု႔ိထက္ လုပ္သက္မ်ားတဲ့ သူတို႔ထက္ အရာရာမွာသာတဲ့ အရပ္ဘက္၀န္ထမ္းေတြရဲ႕
ခံစားခ်က္ကို ကိုယ္ခ်င္းစာၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္။

ဌာနမွာ ႏွစ္နဲ႔ခ်ီ ၁၀ ႏွစ္၊ အႏွစ္ ၂၀၊ အႏွစ္အစိတ္ေလာက္ ႀကိဳးစားပမ္းစား
သစၥာရွိရွိ၊ တာ၀န္သိသိ လုပ္လာခဲ့တဲ့ အရပ္ဘက္၀န္ထမ္းထက္ စစ္ဘက္၀န္ထမ္းေတြက
ေရာက္ၿပီး ၁ လ၊ ၂ လအတြင္း လစ္လပ္ရာထူးကို အလြယ္တကူ ယူသြားေလေတာ့
တကယ္ရသင့္တဲ့ ၀န္ထမ္းေတြ စိတ္ဓာတ္က်ကုန္တယ္။ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ေတြ
က်ဆင္းသြားတယ္။ ေနာက္ဆံုး စိတ္ဓာတ္က်ၿပီး အသက္မျပည့္ခင္မွာ အလုပ္က
ထြက္သြားသူူေတြ အမ်ားႀကီး ရွိခဲ့တာကေတာ့ ဌာနတိုင္းမွာ ေမးၾကည့္ရင္
သိႏိုင္ပါတယ္။

အဲဒီလို ထန္းပင္ေပၚက က်လာသူေတြေၾကာင့္ လက္ရွိ၀န္ထမ္းေတြ
စိတ္ဓာတ္က်ေနၾကတယ္။ ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ ေရွ႕အနာဂတ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ဆိုတာ
ဘာမွမရွိေတာ့ဘူး။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မရွိရင္ ၀န္ထမ္းဘ၀ သာယာမႈမရွိေတာ့ဘူး။
တိုင္းျပည္အတြက္လည္း နစ္နာတယ္။ မိသားစုအတြက္လည္း နစ္နာတယ္။ လက္ရွိ
၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ တိုးတက္မႈအတြက္ စစ္ဘက္ပင္စင္စား ဗိုလ္ႀကီး၊ ဗိုလ္မွဴး၊
ဒု-ဗိုလ္မွဴးႀကီး၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဟာင္းေတြက ေရွ႕က ပိတ္ထားသလို ျဖစ္ေနတယ္။

ခက္တာက အဲဒီလူေတြက ဘာမွမတတ္ပဲ အမိန္႔ေတြ တြင္တြင္ေပးေနေတာ့ ဌာနအတြက္
အက်ဳိးရွိပါ့မလား။ ပညာရပ္ဆိုတာ အေတြ႔အၾကံဳနဲ႔ယွဥ္ၿပီး တိုးတက္ေစတာ။
အေတြ႔အၾကံဳရွိသူေတြက ေအာက္က အေတြ႔အၾကံဳ မရွိသူေတြက အေပၚကဆိုေတာ့
စဥ္းစားၾကည့္၊ ဘယ္လို အက်ဳိးရွိေအာင္ လုပ္ၾကမွာလဲ။

ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီေခတ္ စစ္ဘက္ ပင္စင္စားေတြကို ရာထူးေနရာ
တီထြင္ေပးထားခဲ့ဖူးတယ္။ အထူးအရာရွိတဲ့။ အဲဒီအထူးအရာရွိဆိုတာ ရာထူးေနရာ
မရွိလို႔ ၾကံဖန္ၿပီး ေနရာေပးထားတာ။ အဲဒီအထူးအရာရွိေတြ လုပ္လို႔
တိုင္းျပည္ဆင္းရဲသြားတာ ဘာမွ မၾကာေသးဘူးေနာ္။ အထူးအရာရွိေတြက ညႊန္မွဴး၊
ညႊန္ခ်ဳပ္ေတြကိုပါ အမိန္႔ေပးၿပီး လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္လို႔ ကုန္သြယ္လယ္ယာက
စပါး ၀ယ္မရေတာ့ဘဲ အရႈံးနဲ႔ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရဖူးတယ္။

ခုခ်ိန္မွာ ေခတ္ေတြ ေျပာင္းေနၿပီ၊ စနစ္ေတြ ေျပာင္းေနၿပီ၊ မူေတြ
ေျပာင္းေနၿပီလို႔ ဆိုတယ္။ ခက္တာက လူေတြက မေျပာင္းေသးဘူး။ အက်င့္ေဟာင္းေတြ
မျပင္ေသးဘူး။ ျပင္ဖို႔လည္း ခပ္ခက္ခက္ပဲ။ ဒီေတာ့
တိုင္းျပည္ေကာင္းဖို႔ဆိုရင္ အဲဒီၾကားျဖတ္၀န္ထမ္းေတြ ဇာတ္သိမ္းခန္း
ေရာက္သင့္ပါၿပီ၊ တိုင္းျပည္တိုးတက္ဖို႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးဖို႔ တကယ္ေစတနာရွိရင္
အဲဒီၾကားျဖတ္၀န္ထမ္းေတြကို သုတ္သင္ရွင္းလင္းဖို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ပါရေစ။
ကဲ ... ဘယ္သူလုပ္ရဲသလဲ။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...