Monday, May 21, 2012

မျမင္မခ်င္း လည္ေနရသည္ ျဖစ္၍


by Zay Ya on Monday, May 21, 2012 at 4:10am


A: ဒီ စက္ဝုိင္း ထဲမွာပဲ ထပ္ခါ ထပ္ခါ လည္ပတ္ ရွင္သန္ ေနရတယ္ ၊ တစ္ခဏျပီး တစ္ခဏ ၊ တစ္ ဘဝျပီး တစ္ဘဝ လွည့္ပတ္ေနရတယ္ လို႔ ဆို ပါတယ္- အဲ့ဒါ ဘာေၾကာင့္လဲ။

B: ရိုးရွင္း တဲ့ အခ်က္ က - ခင္ဗ်ားတကယ္ ရွင္သန္ မေနလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ပဲ - ထပ္ေက်ာ့ ျဖစ္ ျဖစ္ ေန ရတယ္။ အစစ္အမွန္ ရွင္သန္ ေနထိုင္ေနျပီ ဆိုရင္ေတာ့ - ထပ္ေက်ာ့ ျဖစ္ေန စရာ မလို ဘူး ရယ္။
ခင္ဗ်ား ခ်စ္ဖူးမယ္- အခ်စ္အေၾကာင္းကို သိမယ္ - ၾကည့္ၾကည့္ ပါ - အဲ့ အခ်စ္ဟာ ထပ္ေက်ာ့ေနစရာ မလိုေနဘူး - အဲ့ဒီ ခ်စ္တဲ့ ေနရာ မွာတင္ ျပီးဆံုး ပါတယ္။ ကိစၥရပ္ တစ္ခုကို ရွင္းရွင္း လင္းလင္း မသိရင္/ အျပည့္အဝ နားမလည္ေသးရင္ - ခင္ဗ်ား ထပ္ေက်ာ့ ျဖစ္ေန မွာပဲ။

အမွား တစ္ခု ကို လုပ္မိမယ္ -- အဲ့ဒါကို မွားမွန္း မသိဘူး ဆိုပါစို႔- ခင္ဗ်ား ထပ္မွားေနမွာပဲ ။ ဒါကိုမွ - ခင္ဗ်ား အမွား ကို ခင္ဗ်ား ရင္တြင္း အျပည့္အဝ (လံုးဝ) သိျမင္ျပီးျပီ ဆိုရင္ေတာ့ - ခင္ဗ်ား သႏၱာန္ မွာ အဲ့အမွား ထပ္ျဖစ္စရာ မရွိေတာ့ဘူးပဲ။

ဒါ့ေၾကာင့္ -- မသိေသးတဲ့ အျဖစ္၊ မရွင္သန္ ႏိုင္ေသးတဲ့ အျဖစ္ ေၾကာင့္သာ - ခင္ဗ်ား ခဏ ခဏ ေသေန ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ေနရာျပီး တစ္ေနရာ သြားေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ - ဒီစက္ဝုိင္း အတြင္း တြယ္ျငိေန ရတာ ျဖစ္တယ္။

ပံုမွန္ ဒံုးရိုး အတိုင္းပဲ ဆိုပါစို႔။ - ခင္ဗ်ားမွာ ဆႏၵေတြ ရွိတယ္။ ခင္ဗ်ား ေရွ႕မွာ ပန္းတိုင္ မွန္းထားတာ ရွိတယ္။ အနာဂတ္ အခ်ိန္ ကို ေမ်ွာ္ၾကည့္ တယ္။ က်ိန္းေသတာက - ခင္ဗ်ား အခုအခ်ိန္ တည့္တည့္ မွာ မရွိဘူး။ "အခု" ကို မခ်စ္ႏိုင္ဘူး -- ေရွ႕လာမယ့္ အခ်ိန္ မွာ ျပည့္ဝ ေနဖို႔၊ လိုခ်င္ေနတာ ရွိေနေသး တယ္။ ေမ်ွာ္လင့္တယ္။

စင္စစ္ မိမိ ေသဆံုးသြားမွ၊ ဒီခႏၶာကိုယ္ ျပတ္စဲ သြားမွ- ေနာက္ဘဝ မဟုတ္ဘူး။ "အခုခဏ" ရဲ႕ အျပင္ ဘက္ - အျခား "ခဏ" ကို ေမ်ွာ္ၾကည့္ တဲ့ အျဖစ္ ကိုယ္၌က -- ခင္ဗ်ား အျခား ဘဝ၊ အျခား တခဏ ကို တမ္းတတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အလားတူ - ခင္ဗ်ား အခု အမ်ိဳးသမီး ကို မခ်စ္ဘူး - အျခား အမ်ိဳး သမီးကို ခ်စ္မယ္ -- အခု အမ်ိဳးသား ကို မႏွစ္ျမိဳ႕ဘူး။ အျခား အမ်ိဳးသား ကို ႏွစ္ျမိဳ႕မယ္ - ဒီကမၻာ၊ ဒီေျမမွာ မေပ်ာ္ေမြ႕ဘူး -- အျခား ကမၻာ အျခား ေျမကို ေပ်ာ္ေမြ႕မယ္။ အဲ့ဒီ ခင္ဗ်ား သႏၱာန္ အတြင္းက "အခု" မွာ မရွိ ဘူး။ လက္ရွိ အျဖစ္အတိုင္း မျမင္ဘူး။ အေတြးေတြ ထဲမွာသာ သံသရာခ်ဲ႕ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါဆို အဲ့ဒီ အေတြး၊ အဲ့ဒီ ဆႏၵ၊ ေမ်ွာ္လင့္ ျငိတြယ္ ေနတဲ့ အတိုင္း -- အထပ္ထပ္ ေက်ာ့ေနရတဲ့ စက္ဝိုင္း ကို ခင္ဗ်ား ရရွိ ပါလိမ့္မယ္။ စင္စစ္ မူရင္း အေၾကာင္းက -- အခုလက္ရွိ တည့္တည့္ အေပၚ အသိ မရွိ၊ သတိမရွိ အျမဲတမ္း လႊတ္ခ် ထားခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္သာ ျဖစ္တယ္ လို႔ ဆိုလို ပါတယ္။ "ပစၥဳပၸန္ တခဏ" အေပၚ မသိျမင္ ႏိုင္မခ်င္း - ခင္ဗ်ား အလိုဆႏၵ အတိုင္း ျဖစ္ေနမွာပဲ။ - ဒီသံသရာ ဟာ လည္ ေနပါလိမ့္ဦးမယ္။ ခင္ဗ်ား "အခုလက္ရွိ" ကို ေကာင္းေကာင္း သိျမင္ တဲ့ အခ်ိန္ အထိ မေရာက္ မခ်င္း -- ခင္ဗ်ား ညိတြယ္ လွည့္ပတ္ ေနရဦး မယ္။ အမွား တစ္ခု ကို အမွား လို႔ မျမင္မခ်င္း - ထပ္ကာ ထပ္ကာ မွားေနဦးမယ္။


အခု ရွင္သန္ေနရင္- - အခု အျပည့္အဝ အသိ ရွိေနပါ။ အျပည့္အဝ ရွင္သန္ေနပါ။ ခင္ဗ်ား အခုခဏ - ဘယ္ အမႈ လုပ္လုပ္၊ (မ်က္ေတာင္ တစ္ခတ္ က အစ) အသိ ကင္းလြတ္ တဲ့ အျဖစ္ တစ္ရံစာမွ မရွိေအာင္ ၾကိဳးပမ္း အားထုတ္ ၾကည့္ပါ။ အဲ့အျဖစ္ ကို "အပၸမာဒ"၊ "ဘာဝနာ" စသည္ - ဘယ္လို အမည္ တပ္ေခၚ ပါေစ -- အတုအေယာင္ ထဲမွာ ရွင္သန္မေနဘဲ လက္ရွိစင္စစ္ မွာသာ ခင္ဗ်ား ျပည့္ ဝ ရွင္သန္ေန တယ္ ဆိုတဲ့ အနက္အဓိပၸာယ္ ထြက္ပါတယ္။

ဒီ အျဖစ္ ေၾကာင့္ - ခင္ဗ်ား ရဲ႕ သႏၱာန္ ဟာ ထပ္ေက်ာ့ ျဖစ္စဥ္ အတြင္း က - သူ႕ အ လိုလို ျဖတ္ ေတာက္ ျပီး သား ျဖစ္ တယ္။

"အပၸမာဒ" သတိေၾကာင့္ - ခင္ဗ်ား အခု ရွင္တယ္ - အခု အတြင္းမွာတင္ အသိရွိရွိ ေနထိုင္တယ္၊ အခု အတြင္း မွာတင္ ျပီးဆံုး တယ္။

ဒီ "ခဏ" အေပၚမရွင္သန္ ႏိုင္ဘဲ၊ နကို မူလ အတိုင္း ထားရစ္ခဲ့ဦးမယ္ -- ေရွ႕ေရွ႕ေတြ ကို သာ ေမ်ွာ္ၾကည့္ေနရင္း အသိေပ်ာက္ ေနဦးမယ္ ဆို ရင္ေတာ့ --- ခင္ဗ်ား ဒီ ေနရာ ကို - "အခု တည့္ တည့္" ကို ျပန္ျပန္ လာေနရ ပါဦးမယ္။ ႏွစ္ရွည္လမ်ား၊ တခဏ ျပီး ခဏ၊ တစ္ဘဝ ျပီး တစ္ ဘဝ လာေနရ ဦးမွာပဲ။ အခုခဏ ကို အျပည့္အဝ မရွင္သန္ ႏိုင္မခ်င္း - ခင္ဗ်ား သႏၱာန္ မွာ အထပ္ ထပ္ ေသေန ရဦးမွာပဲ။

~ Living utterly in awareness.
.......................
May 21st 2012 @4:30 PM
.......................
http://zayya.wordpress.com/
http://zayya.blog.com/
http://zayyah.blogspot.com/
.......................

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...