Wednesday, May 16, 2012

လမ္းေဘးတကၠသိုလ္ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ကံမေကာင္း အေၾကာင္းမလွ၍ ဟိုက္စကူးဖိုင္နယ္ေခၚ ဆယ္တန္းပညာအထိသာ သင္ၾကားခဲ့ရေပသည္။ တကၠသိုလ္ပညာကို မသင္ၾကားခဲ့ရေခ်။
ဆယ္တန္းပညာကို သင္ၾကားခဲ့ရသည္မွာလည္း လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ခန္႔က ျဖစ္ေပသည္။ ခုႏွစ္တန္းေအာင္ၿပီးေနာက္ ႐ွစ္တန္း ကိုးတန္းသို႔ ေရာက္သည္ဆိုလွ်င္ ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာ အေတာ္အတန္ ဖတ္တတ္လ်က္ ဥာဏ္လည္း အေတာ္အသင့္ ပြင့္လာၿပီျဖစ္၍ စာေပဖတ္႐ႈလိုေသာ စိတ္ဆႏၵမ်ား ထက္ထက္သန္သန္ ေပၚေပါက္လာေလသည္။


ထိုစဥ္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေနခဲ့ရေသာ ျပည္ၿမိဳ႔မွာ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႔မ်ားမွ လြဲ၍ ေ႐ွ႔တန္းက်ေသာ ၿမိဳ႔ႀကီးတၿမိဳ႔ ျဖစ္ေသာ္လည္း လူငယ္လူလတ္မ်ား ဖတ္႐ႈရန္ စာေပမူကား အလြန္ပင္ နည္းပါးေလသည္။ လူအမ်ား ဖတ္႐ႈႏိုင္ေသာ စာၾကည့္တိုက္ဟူ၍ တတိုက္သာ႐ွိရာ ထိုတတိုက္တည္းမွာလည္း ဘုရာ့တကာ၊ ေက်ာင္းတကာ လူႀကီးအနည္းငယ္မွ်သာ ၀င္ထြက္ခြင့္ရ၍ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားမွာ အနီးသို႔ပင္ ကပ္ခြင့္ မရၾကေခ်။ ေက်ာင္းတြင္း႐ွိ စာၾကည့္တိုက္ ဆိုသည္မွာလည္း ဘီ႐ိုတလံုးႏွင့္ ေခတ္မမီေသာ အဂၤလိပ္စာအုပ္ အေဟာင္းမ်ားသာ ႐ွိသည့္အျပင္ ေက်ာင္းသားမ်ား ငွားယူဖတ္႐ႈျခင္းကို အားမေပးဘဲ အျမဲပိတ္ထားသျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား အဖို႔မွာ စာၾကည့္တိုက္မ႐ွိသည္ႏွင့္ တူေနေလသည္။ အားလပ္ခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား စု႐ံုးၾကေသာ ခန္းမႀကီးတြင္မူကား ရန္ကုန္ေဂဇက္၊ ရန္ကုန္တိုင္း၊ ဘားမားတိုင္း၊ ဆန္းေဒးတိုင္း စေသာ အစိုးရႀကိဳက္ အဂၤလိပ္သတင္းစာ ေလးေစာင္ႏွင့္ သူရိယမဂၢဇင္းတေစာင္သာ ႐ွိေလသည္။ အဂၤလိပ္သတင္းစာ မ်ားကို ကိုးတန္းဆယ္တန္း ေက်ာင္းသားႀကီး ေလးငါးေယာက္သာ ဖတ္႐ႈၾက၍ ကၽြန္ေတာ္တို႔တသိုက္ကမူကား သူရိယမဂၢဇင္းကို ႀကိဳက္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ မဂၢဇင္းတေစာင္သာ႐ွိလ်က္ ဖတ္လိုေသာ ေက်ာင္းသားက သံုးေလးဆယ္ ျဖစ္ေနသျဖင့္ သူ႔ထက္ငါဦး၊ အျပင္းအထန္ လုယက္ႏိုင္မွ ဖတ္ရေလသည္။ ကၽြန္ေတာ္မွာ ႏွစ္လေလာက္မွ တေစာင္ဖတ္ရေလသည္။
ေက်ာင္းတြင္း၌ ဤမွ် ဖတ္႐ႈဖြယ္ရာ ႐ွားပါးရာ ေက်ာင္းျပင္မွာလည္း ေပါေပါမ်ားမ်ား ႐ွိပါသလားဟု ဆိုလွ်င္ မ႐ွိေခ်။ အိမ္မ်ားတြင္ ၾကည့္လွ်င္ အဂၤလိပ္စာအုပ္ဟူ၍ တအုပ္မွ်ပင္ မ႐ွိတတ္ေခ်။ ျမန္မာစာအုပ္ဆိုလွ်င္လည္း ဘုရား႐ွိခိုး မူေဟာင္း၊ သုတသႏၷိစၥယ၊ အိပ္မက္တိတၳံဳ၊ က်ပင္းတရားစာ စသည္မ်ားသာ သံုးေလးအုပ္မွ် ႐ွိတတ္ေပသည္။ အခ်ိဳ႔ စာဖတ္သည္၊ ေခတ္မီသည္ဆိုေသာ အိမ္မ်ားတြင္ လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး စီရင္ေရးသားေသာ ဒီပနီစာအုပ္ တအုပ္ႏွစ္အုပ္မွ် ႐ွိတတ္ေလသည္။ ေက်ာင္းသားအ႐ြယ္ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ စာအုပ္မူကား မ႐ွိသေလာက္ ျဖစ္ေလသည္။ ေက်ာင္းသားအ႐ြယ္ လူငယ္မ်ားမွာ မိမိတို႔ ဖတ္႐ႈနားလည္ စိတ္ပါ၀င္စားေသာ ၀တၳဳမ်ားကို ဖတ္လိုၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မွန္မွန္ဖတ္ႏိုင္ေသာ စာအုပ္မွာ ရက္သတၱတပတ္ တႀကိမ္ ထုတ္ေ၀ေသာ တမတ္တန္ ၀တၳဳစာအုပ္ကေလးမ်ား ျဖစ္ေလသည္။ ၎တို႔မွာ ဂ်ာနယ္ေယာင္ေယာင္၊ မဂၢဇင္းေယာင္ေယာင္၊ အဆက္ႏွင့္ထုတ္ေသာ စာအုပ္မ်ိဳး ျဖစ္၍ တပတ္လွ်င္ ၀တၳဳတိုတပုဒ္ႏွင့္ 'ဆက္ရန္႐ွိေသးသည္' ၀တၳဳ႐ွည္တပိုင္းသာ ပါ၀င္လ်က္ လက္တ၀ါးစာေလာက္ ဒီမိုင္းဆိုက္ႏွင့္ စာမ်က္ႏွာ ေလးငါးဆယ္မွ်သာ ပါ႐ွိသျဖင့္ တမနက္မွ်ပင္ မဖတ္ရေခ်။
အမွန္အားျဖင့္ဆိုလွ်င္ ထိုေခတ္က နယ္မ်ား၌ ေနထိုင္ရေသာ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားအတြက္ စာေပ႐ွားပါး ငတ္မြတ္ေသာေခတ္ ျဖစ္ေပသည္။
ဤသို႔ နယ္ေက်ာင္းတြင္ စာေပ ငတ္ငတ္မြတ္မြတ္ ေနခဲ့ရာမွ အဂၤလိပ္သကၠရာဇ္ ၁၉၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဆယ္တန္းစာေမးပြဲ ေအာင္ၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္သို႔ လာေရာက္၍ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈအတြက္ အလုပ္ကို စတင္ လုပ္ကိုင္ရေလသည္။ ထိုအခ်ိန္မွာ ပထမကမၻာစစ္ႀကီး ျဖစ္ပါြးၿပီးေနာက္ ႏွစ္ႏွစ္သာ ႐ွိေပေသးသည္။ ထိုစစ္ႀကီး အတြင္း၌ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၿဗိတိသွ်အင္ပါယာအတြင္း၌ ပါ၀င္ေသာ္လည္း စစ္ႀကီးမွာ ဥေရာပတိုက္ႏွင့္ အာ႐ွတိုက္အေနာက္ပိုင္း တူရကီျပည္၊ မက္ဆိုပိုေတးမီးယားျပည္တို႔တြင္
သာ ျဖစ္ပြါး၍ ျမန္မာျပည္သို႔ မေရာက္သည့္အျပင္ စစ္ႀကီးကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဆန္စပါး၊ ေရာ္ဘာ၊ ခဲမျဖဴ၊ ပဲျဖဴကေလး စေသာ ျမန္မာျပည္ ထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားမွာ အေရာင္းရလည္း တြင္က်ယ္ ေစ်းႀကီးႀကီးလည္း ရသျဖင့္ ျမန္မာျပည္တလွ်ာက္ ေတာေရာၿမိဳ႔ပါ ေငြေၾကးေခ်ာင္လည္ သာယာ၀ေျပာလ်က္ ႐ွိၾကေလသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေရာက္လာေသာအခါ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ႀကီးမွာလည္း မ်ားစြာပင္ ဖြ႔ံၿဖိဳးစည္ကားလ်က္ ႐ွိသည္။ ၁၉၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔မွာ ယခုရန္ကုန္ၿမိဳ႔ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လ်င္ ေတာၿမိဳ႔ကေလးတၿမိဳ႔ေလာက္သာ ႐ွိေသးေသာ္လည္း မီးလင္းလင္းမွ်ပင္ မျမင္ခဲ့ရ ဖူးေသာ ေတာက လူမ်ားအတြက္မူကား နတ္ဘံုနတ္နန္းသို႔ ေရာက္လာသကဲ့သို႔ ၾကည့္၍မဆံုး၊ ေပ်ာ္၍မဆံုး၊ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနား လွေသာ ၿမိဳ႔ႀကီး ျဖစ္ေပသည္။

ရန္ကုန္တြင္ ပထမ၀ယ္ေသာ စာအုပ္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႔သို႔ေရာက္လ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ အျခားအရာမ်ားထက္ စာအုပ္မ်ားကို ဂ႐ုစိုက္ၾကသည္။ ထိုစဥ္က စာအုပ္ဆိုင္မ်ားမွာ ဘားလမ္း႐ွိ စမတ္အင္မူကာဒမ္၊ ကုန္သည္လမ္း႐ွိ အေမရိကန္ပံုႏွိပ္တိုက္၊ ပန္းဆိုးတန္း႐ွိ ဖာနင္းဒက္ ဟူ၍ သံုးဆိုင္သာ ႐ွိသည္။ ႐ိုးကုမၸဏီႏွင့္ ၀ိွက္တေ၀းတိုက္မ်ားတြင္လည္း စာအုပ္မ်ား ေရာင္းသည္။ သို႔ေသာ္ အနည္းစီသာ ျဖစ္သည့္ျပင္ ၀တၳဳစာအုပ္မ်ားသာ ျဖစ္ေလသည္။ ကၽြန္ေတာ္ေရးသားခဲ့ ေသာ 'ျမတ္ေလးေ႐ႊဓါးဗိုလ္' ၀တၳဳ၏ မွီးရာျဖစ္ေသာ 'စကားလက္ပင္ပါနယ္' ေခၚ အဂၤလိပ္၀တၳဳကို ၁၉၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီေလာက္တြင္ ႐ိုးကုမၸဏီတိုက္မွ အဖိုးေငြ ၁ က်ပ္ေပး၍ ၀ယ္ယူရရွိေပသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ရန္ကုန္တြင္ ပထမဦးစြာ ၀ယ္ေသာ စာအုပ္ျဖစ္သည္။
ဤစာအုပ္ဆိုင္ႀကီးမ်ားသို႔ ေရာက္သြားေသာအခါ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ မျမင္ဖူး၊ မၾကားဖူးေသာ စာအုပ္ႀကီး၊ စာအုပ္ငယ္၊ မဂၢဇင္း၊ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္ စသည္တို႔ကို ေတြ႔ျမင္ရသျဖင့္ တအံ့တၾသႀကီး ျဖစ္ေနေပသည္။ တခါတရံ ဆိုင္တြင္းသို႔ ေရာက္မိလွ်င္ ေတာ္ေတာ္ႏွင့္ျပန္၍ မထြက္ႏိုင္ၾကေခ်။ မ်ား မ်ား ၀ယ္ႏိုင္ၾကသူမ်ား မဟုတ္ေသာ္လည္း ဆိုင္႐ွင္မ်ားက သေဘာေကာင္းသျဖင့္ ကိုင္တြယ္ၾကည့္႐ႈလိုသေလာက္ ၾကည့္႐ႈခြင့္ရေသာ ေၾကာင့္ မၾကာမၾကာ သြားေရာက္ၾကသည္။

စာအုပ္ေဟာင္းဆိုင္မ်ား

သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အႀကိဳက္ဆံုးကား ညေစ်းတန္း လမ္းေဘးတြင္ ခ်၍ ေရာင္းၾကေသာ စာအုပ္ အေဟာင္းဆိုင္ကေလးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ႀကိဳက္သည္မွာ အျခားေၾကာင့္မဟုတ္။ ထိုအခ်ိန္က ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ လခ ၅၀ိမွ်သာ ရ႐ွိေသးရာ စာအုပ္အတြက္ တလလံုးမွ ေလးငါးက်ပ္ေလာက္သာ သံုးစြဲႏိုင္ေပ သည္။ အထက္ပါ စာအုပ္ဆိုင္ႀကီးမ်ားတြင္ စာအုပ္သစ္မ်ားမွာ အည့့ံဆံုး၊ အေပါဆံုးပင္ တအုပ္ တက်ပ္က်ေလာက္ ေပးရသည္ျဖစ္ရာ ညေစ်းတန္း အေဟာင္းဆိုင္ကေလးမ်ားတြင္မူကား အိပ္ထဲတမတ္ေလာက္ ပါ႐ွိလွ်င္ပင္ ႀကိဳက္ရာစာအုပ္ ႏွစ္အုပ္သံုးအုပ္ ရ႐ွိႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။ ၀ယ္ေနက်ျဖစ္၍ တခါတရံ ပိုက္ဆံမပါလ်င္ အေႂကြးယူလည္း အလြယ္တကူ ရ႐ွိႏိုင္ေလသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ရန္ကုန္တြင္ အလုပ္စ၍၀င္ေသာ ၁၉၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔ ညဦး ေျခာက္နာရီခြဲေလာက္တြင္ စစ္ကဲေမာင္ေထာ္ေလးလမ္းထိပ္ ဆိုင္ႀကီးတဆိုင္ေဘးနားတြင္ မွီကပ္၍ ေရာင္းေနေသာ စာအုပ္အေဟာင္းဆိုင္ေလးတဆိုင္မွ မစၥက္ဟမ္ဖရီ၀ပ္ ေရးေသာ 'အိစ္လင္း' ေခၚ ေျခာက္ပဲနိတန္ အပါးစား၀တၳဳစာအုပ္ အေဟာင္းတအုပ္၊ ခ်ားလ္စ္ဂါဗစ္ ေရးသားေသာ တသွ်ီလင္တန္ အပါးစား ၀တၳဳ အေဟာင္းတအုပ္၊ အဂၤလိပ္ကဗ်ာဆရာႀကီး ႐ွဲလီေရးသားေသာ ကဗ်ာစာအုပ္တအုပ္ ဤ သံုးအုပ္ကို ငါးပဲမွ်ႏွင့္ ၀ယ္ယူခဲ့ေလသည္။ ('အိစ္လင္း' ၀တၳဳမွာ ဆရာႀကီးေ႐ႊဥေဒါင္း၏ ထိုေခတ္က ၿပိဳင္ဘက္မ႐ွိေလာက္ ေအာင္ ထင္႐ွားေသာ 'ရတနာပံု' ၀တၳဳႀကီး၏ မွီးရာ ျဖစ္ေပသည္။) ခ်ားလ္စ္ဂါးဗစ္မွာ ထိုေခတ္က အဂၤလန္ျပည္ တြင္ အခ်စ္ဇာတ္လမ္း ၀တၳဳမ်ားကို ေရးသားရာ၌ တုဘက္ၿပိဳင္ဘက္မ႐ွိ၊ လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုး ၀တၳဳေရးဆရာႀကီး ျဖစ္သည္။ ဆရာႀကီး ပီမိုးနင္း၏ လက္စြဲႀကီးျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း ထိုဆရာႀကီး၏ ၀တၳဳမ်ားကို အထူးအားကိုးသည္။
ထိုစဥ္က ညေစ်းတန္းတြင္ စာအုပ္အေဟာင္းဆိုင္မ်ားမွာ စနစ္တက် မ႐ွိေသးေခ်။ အျခားအလုပ္မ႐ွိ၊ အရင္းအႏွီးကင္းမဲ့ေနေသာ ဒုကၡသည္ က်ဴလီယာသံုးေလးေယာက္ စသည္တို႔၏ ရမိရရာ တပါးသူပစ္ထားေသာ စာအုပ္စုတ္ စာအုပ္ေဟာင္းေလးမ်ားကို တပဲႏွစ္ျပားေပး၍ ယူခဲ့ၿပီးလွ်င္ ဆိုင္ႀကိဳဆိုင္ၾကား ေနရာလြတ္မ်ားတြင္ အခင္းမွ်ပင္မ႐ွိ၊ လူသြားစၾကၤန္ေပၚတြင္ ခ်၍ ေရာင္းခ်ေနၾကေလသည္။ ၎တို႔မွာလည္း မ်ားမ်ားမ႐ွိ၊ မဂၢဇင္းေဟာင္း၊ စာအုပ္ေဟာင္း အနည္းငယ္မွ်သာ ႐ွိေလသည္။ ေရာင္းေသာေစ်းႏႈန္းမွာလည္း ေမးလိုက္လွ်င္ နားလည္သေယာင္ေယာင္ျပဳ၍ ငါးမူးတက်ပ္က စ၍ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ 'ေဟ့ ပိုက္ဆံ မပါဘူး၊ တပဲပဲ ႐ွိတယ္' ေျပာလွ်င္ တပဲမွ်ပင္ ယူလိုက္ေလသည္။

ထိုမွ်မကေသး၊ အဂၤလိပ္စာအုပ္မ်ားတြင္ တခါတရံ ျမန္မာစာအုပ္မ်ား ေရာေႏွာ၍ ပါလာတတ္ေလသည္။ သကၠရာဇ္ ၁၂၅၀ ေလာက္မွစ၍ ေခတ္စားလ်က္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရန္ကုန္ေရာက္သည့္အခ်ိန္တြင္ ကြယ္ေပ်ာက္ေနၿပီ ျဖစ္ေသာ ေ႐ွးနံပါတ္ ၈၀၊ နံပါတ္ ၆၀ ဇာတ္စာအုပ္ကေလးမ်ားကို ထိုဆိုင္ကေလးမ်ား မွာမွပင္ ရ႐ွိတတ္ေလသည္။ ယင္းဆိုင္ကေလးမ်ားတြင္ ႐ွာေဖြ ၀ယ္ယူရျခင္းျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွ ေ႐ွးက မၾကံဳဘူး မၾကားဘူးေသာ အဂၤလိပ္စာအုပ္၊ ျမန္မာစာအုပ္မ်ားကို ကိုယ္တတ္ႏိုင္ေသာ အဖိုးႏႈန္းထားျဖင့္ ေပါေပါမ်ားမ်ား႐ွိၾက၍ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ၀တၳဳဖတ္ေသာ အဆင့္အတန္းမွ ကဗ်ာ၊ ရာဇ၀င္၊ အတၳဳပၸတၱိ၊ ျပဇာတ္၊ ဘာသာ၀ါဒ၊ ႏိုင္ငံေရး စေသာ အျမင္က်ယ္မႈ အဆင့္အတန္းသို႔ တျဖည္းျဖည္း တက္ခဲ့ၾကေလသည္။

သို႔ေသာ္လည္း တႏွစ္ေလာက္ၾကာေသာအခါ ထိုသို႔ ရတတ္တစု ေျမႀကီးတြင္ပံု၍ ေရာင္းေသာ စာအုပ္ေဟာင္းကေလးမ်ားေလာက္ႏွင့္
မေက်နပ္ေတာ့ေခ်။ တေန႔ေသာအခါ ညေစ်းတန္း ၃၄ လမ္းထိပ္၀၊ လမ္းအစြန္း သူတပါး၏ ဆိုင္မွ မီးေရာင္ကို ခိုကပ္၍ ဗန္းကေလးႏွင့္ ခ်၍ေရာင္းေနေသာ မာရီကား အမည္႐ွိေသာ က်ဴလီယာကုလားႀကီးတဦးႏွင့္ ေတြ႔ေလသည္။ ၎၏ ဗန္းကေလးထဲတြင္ အဂၤလိပ္စာအုပ္ အေဟာင္းကေလး ဆယ္အုပ္ေလာက္သာ ႐ွိသည္။ ထိုဗန္းကေလးထဲမွ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ ေလာက္က ပံုႏွိပ္ေသာ အက္ဒ၀ပ္ဂစ္ဘြန္း ေရးသားသည့္ ေရာမရာဇ၀င္ႀကီးပထမတြဲ တတြဲကို ပိုက္ဆံတမတ္ႏွင့္ ရ႐ွိခဲ့ေလသည္။ ထိုစာအုပ္မွာ နာမည္ႀကီးစာအုပ္ျဖစ္လ်က္ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ တတိယတြဲ စသျဖင့္ ရဦးမည္လားဟု ထိုကုလားႀကီး၏ ဗန္းကေလးကို ေန႔တိုင္း သြားၾကည့္ေလသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုကုလားႀကီး၏ ဆိုင္မွာ တိုးတက္ျခင္း မ႐ွိ။ တခါတရံ ဗန္းကေလးထဲတြင္ စာအုပ္ေလးငါးအုပ္ေလာက္သာ ႐ွိေလသည္။

ဗန္းကေလးမွ ဆိုင္တဆိုင္သို႔

တေန႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္က ဒီလိုေရာင္းေနလို႔ မျဖစ္ဘူး။ စာအုပ္မ်ားမ်ားရေအာင္ ႐ွိမွေပါ့ဟု ေျပာရာ ကုလားႀကီးက ဘယ္မွာရႏိုင္သလဲ၊ မ႐ွာတတ္ဘူးဟု ေျပာေလသည္။ ကၽြန္ေတာ္က လက္ထဲမွာ ေငြ သံုးေလးက်ပ္ေဆာင္သြား၊ အဂၤလိပ္ေတြ မ်ားမ်ားေနသည့္ ေယာက္လမ္း၊ လန္ကတ္စတာလမ္း၊ ျပည္လမ္း၊ ပဲခူးကလပ္ စသည္တို႔ကို သြား၊ ေနာက္ေဖးေပါက္က၀င္၊ အေစခံကုလားမ်ားထံေမး၊ အဂၤလိပ္မ်ားသည္ မဂၢဇင္းမ်ား၊ စာအုပ္မ်ားကို ဖတ္ၿပီးလွ်င္ စြန္႔ပစ္တတ္ၾကသည္။ အဂၤလိပ္မ်ား စြန္႔ပစ္လိုက္ေသာ စာအုပ္ေဟာင္း မ်ားကို အေစခံမ်ားက ေကာက္ယူထားတတ္ၾကသည္။ သူတို႔ထံမွ ၀ယ္ဟု အၾကံေပးေလသည္။ ထိုေန႔မွစ၍ ကုလားႀကီးလည္း ကၽြန္ေတာ္ အၾကံေပးသည့္အတိုင္း လွည့္လည္ရာ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း စာအုပ္အေဟာင္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရ႐ွိေလသည္။ အတန္ၾကာေသာအခါ ကိုယ္တိုင္လွည့္လည္၍ပင္ မေနရေတာ့ဘဲ အေစခံကုလားမ်ားက ဆိုင္အေရာက္ လာ၍ပို႔ၾကသျဖင့္ မာရီကားမွာ ဗန္းကေလးႏွင့္ လမ္းေပၚတြင္ ခ်ေရာင္းရေသာ ဘ၀မွ ဆိုင္တဆိုင္ တည္းခင္းေရာင္းခ်ႏိုင္ေသာ ဘ၀သို႔ ေရာက္႐ွိေလသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာလည္း ေလးက်ပ္ခြဲ ငါးက်ပ္အထိ ေပးရသျဖင့္ မ၀ယ္ႏိုင္ မဖတ္ႏိုင္ေသာ 'အီဒင္းဘရား-ရီဗ်ဴး' 'ကြာတာလီ-ရီဗ်ဴး' စေသာ သံုးလတႀကိမ္ထုတ္ နာမည္ေက်ာ္မဂၢဇင္းႀကီးမ်ားကိုပင
္ တမတ္၊ ငါးပဲႏွင့္ ရ႐ွိသျဖင့္ တြင္တြင္ႀကီး ဖတ္႐ႈႏိုင္ေလေတာ့သည္။

ထို႔ေနာက္ စာအုပ္အေဟာင္းဆိုင္မ်ား တေ႐ြ႔ေ႐ြ႔ တိုးတက္လာ၍ ၁၉၂၇ ခုႏွစ္ေလာက္သို႔ ေရာက္ေသာ အခါ ညေစ်းတန္းတြင္သာ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ယခု ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းဟုေခၚေသာ ေမာင္ဂိုမာရီလမ္းမႀကီးတေလွ်ာက္ စပတ္လမ္း(ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း) မွ မဂိုလမ္း( ေ႐ႊဘံုသာလမ္း)အထိ ဆိုင္ေပါင္းမ်ားစြာ တိုးတက္လာေလသည္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ကဲ့သို႔ ကံမေကာင္း အေၾကာင္းမလွသျဖင့္ တကၠသိုလ္သို႔ မေရာက္ရသူတို႔အဖို႔ တကၠသိုလ္တြင္မွ ရႏိုင္ေသာ စာေပဗဟုသုတ အျမင္က်ယ္မႈမ်ားကို ကိုယ္တတ္ႏိုင္သေလာက္ေသာ ေငြကေလး ျဖင့္ ထို စာအုပ္အေဟာင္းဆိုင္ကေလးမ်ားမွ ရ႐ွိခဲ့ၾကေပသည္။ စင္စစ္အားျဖင့္ စာအုပ္အေဟာင္းဆိုင္ကေလး မ်ားသည္ ဆင္းရဲသားမ်ား၏ တကၠသိုလ္ ျဖစ္၏။ သူတို႔၏ ေက်းဇူးကား ႀကီးေပစြ။ သူတို႔သာ မ႐ွိခဲ့ပါမူ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ဗဟုသုတ က်ယ္၀န္းစြာ ႐ွာမွီးခြင့္ ရၾကမည္ မဟုတ္။ ေ႐ွ႔သို႔ တိုးေလတိုးေလ စာအုပ္ေဟာင္းဆိုင္ ကေလးမ်ား၏ ေက်းဇူး မည္မွ်ႀကီးမားေၾကာင္းကို သိေလေလ ျဖစ္ေပသည္။

ေဇယ်။
(႐ႈမ၀မဂၢဇင္း၊ အတြဲ ၁၂ အမွတ္ ၁၃၃၊ ဇြန္၊ ၁၉၅၈)

[စာေပေလာက အေရာင္းဆိုင္ အမွတ္ ၅ စတင္ဖြင္လွစ္ျခင္း အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ အခမဲ့ေ၀ငွေသာ စာေစာင္ငယ္မွ ကူးယူ ေဖာ္ျပပါတယ္။]

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...