Thursday, March 6, 2014

ထုိ႔ေၾကာင့္ ၾဆာဒင္ ဟုေခၚသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ၾဆာဒင္ ဟုေခၚသည္။

ကၽြႏု္ပ္စာတုိေပစေရးသည့္အခါ သံုးစြဲသည့္ အတည္ေပါက္အမည္မွာ "မင္းဒင္"ျဖစ္ေသာ္ျငား သေရာ္စာမ်ားေရးရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ေဖ့စ္ဘြတ္တြင္စေတးတပ္တုိနံ႔န႔ံမ်ားေရးသည့္အခါတြင္လည္းေကာင္း၊"ၾဆာဒင္"ဟူေသာအမည္နာမျဖင့္ ရံခါမိမိကုိယ္မိမိဝိျဂိဳဟ္ျပဳ ေလ့ရွိ ၏။ အခ်ဳိ႕ကား ကၽြႏု္ပ္ႏွင့္သံေယာင္လုိက္ကာ ၾဆာဒင္ ဟုတုန္႔ျပန္သမွဳျပဳၾကေသာ္ျငား အခ်ဳိ႕ကား မအပ္မရာကိုယ့္ကုိယ္ကုိ ၾဆာဘြဲ႔ႏွင္း သည့္ အတြက္ ျမင္ျပင္းကပ္ၾကဖြယ္ရွိ၏။ သုိ႔ျဖစ္ေပရာ ၾဆာဒင္ဟူေသာအမည္နာမ၏ ေနာက္ခံဇာတ္ေၾကာင္းကုိ ရဟန္းရွင္လူျပည္သူ အမ်ားထင္လင္းစြာသိေစရန္အလို႔ငွာ ဤရွင္းတမ္းကိုထုတ္ျပန္အပ္ေပသတည္း။
(၁)
ကၽြႏု္ပ္၏ငယ္ဘဝအခ်ိန္ကာလအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ က်ဴးေက်ာ္ရပ္ကြက္တြင္ ကုန္လြန္ခဲ့ေလရာ ေအာက္ပါအသံမ်ားသည္ က်က္မွတ္ ထားျခင္းမရွိပါဘဲလ်က္ နားဝယ္စြဲလ်က္ရွိေလ၏။ယင္းအသံတုိ႔မွ လမ္းၾကိဳးလမ္းၾကား အိမ္ၾကိဳအိမ္ၾကားမွ ထြက္ေပၚလာတတ္ေလသည္။

"ခုနစ္ရက္သားခုႏွစ္သမီးအေပါင္းတုိ႔၏ အသြားအလာအေနအထုိင္ အလုပ္အကုိင္၊အၾကံအစည္မွစ၍ တိက်ေသခ်ာစြာေသာ ေဟာထုတ္ လုိက္တဲ့ မႏၱေလးေနျပည္ေတာ္ ပုဏၰားေတာ္ဆရာလွရဲ့ ေဟာစာတန္းေတြခင္ဗ်။ ေသာၾကာသားေတြ ျဂိဳဟ္စီးျဂိဳဟ္နင္း လြတ္ျပီလား။ တနလၤာသမီးေတြ အိမ္ေထာင္က်ကိန္းၾကံဳျပီလား။အပ်ဳိၾကီးေတြ ဝဋ္ကၽြတ္ခ်ိန္နီးျပီလား။ လူပ်ဳိၾကီးေတြ မဂၤေဆာင္ဖုိ႔ျပင္ၾကေပေတာ့။ေဗဒင္ ၾဆာဗ်ဳိ႕၊ေဗဒင္ၾဆာ။
(၂)
ထုိအသံကုိၾကားရေလတုိင္း ကၽြႏု္ပ္မွာ အဆုိပါပုဂၢိဳလ္တုိ႔၏ရုပ္သြင္ကုိျမင္ႏုိင္ရန္အလို႔ငွာ အိမ္ဝမွလမ္းဆီသုိ႔ လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္ေလ့ရွိ၏။ အၾကင္သူတုိ႕၏ တူညီေသာအခ်က္ကား တုိက္ပံုအက်ီႏွင့္ခ်ည္းျဖစ္၏။ ေနပူသည္ျဖစ္ေစ၊မပူသည္ျဖစ္ေစ၊ မုိိးရြာသည္ျဖစ္ေစ၊ မရြာသည္ျဖစ္ေစ ၾကက္ဆင္ တံဆိပ္ဖဲထီးၾကီးကုိေဆာင္းေလ့ရွိၾက၏။ထုိၾကက္ဆင္တံဆိပ္ဖဲထီး၏ အနက္ေရာင္ပိတ္သားထီးရြက္ေပၚတြင္ ကား...
ေဗဒကဝိန္ၾဆာစိန္
ေနျပည္ေတာ္ၾဆာသိန္း
ေဗဒဝိဇၨာၾဆာညာ  
ဟူေသာ အမည္ဘြဲ႔ရည္အသီးသီးအား ထံုးကုိလက္ျဖင့္ တုိ႔လ်က္ေရးသားထားၾကေလ၏။ စာလုံးတုိ႔ကား မညီညာေခ်။
ကၽြႏု္ပ္မွာ ကေလးအသိဥာဏ္ တထြာတမုိက္ျဖင့္ "အႏွီပုဂၢိဳလ္တုိ႔သည္ လူအမ်ား၏ေရွ႕ျဖစ္ေနာက္ျဖစ္ကုိ သိႏုိင္စြမ္းေပစြ တကား" ဟူေသာအေတြးျဖင့္ အဆုိပါၾဆာမ်ဳိးစံုကုိ အထင္ၾကီးအားက်ခဲ့ေလ၏။ေနာင္လူလားေျမာက္လာသည့္အခါ သူတုိ႔ခမ်ာ တဝမ္းတခါး အတြက္ ၾဆာဘြဲ႔တပ္ကာ လမ္းသလားေနၾကရ ေၾကာင္း ရိပ္စားနားလည္ခဲ့ေလသည္။
(၃)
ဤသည္ကုိအေၾကာင္းျပဳ၍ ပညာတစ္ရပ္ကုိ ျပည့္စံုကံုလံုစြာတတ္ေျမာက္ျခင္းမရွိပါပဲ လူရာဝင္ခ်င္လွသည့္ ကၽြႏု္ပ္၏စိတ္ကုိ ရယ္သြမ္း ေသြးလုိလွသည္ျဖစ္ရာ စာတုိေပစေရးသည့္အခါမ်ားတြင္ (ဆရာ၊SIR)တုိ႔ႏွင့့္ အဓိပၸါယ္ျခားနားလွေသာ၊ဖဲထီးတြင္မညီမညာေရးသားအပ္ေသာၾဆာဘြဲ႔ကုိ အားက်လ်က္ "ၾဆာဒင္" ဟူေသာ အမည္ကုိ တြင္ေစခဲ့ေပသတည္း။

သေဗၺသတၱာ၊အေဝယ်ာဟြႏၱဳ

ပံု
ၾဆာဒင္
မဟာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၅ခုႏွစ္
တေပါင္းလဆန္း(၁၃)ရက္။ၾကာသပေတးေန႔။ေန႔ေလးခ်က္တီးအခ်ိန္။
ယုိးဒယားျပည္။ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕ေတာ္

ကၽြႏု္ပ္စာတုိေပစေရးသည့္အခါ သံုးစြဲသည့္ အတည္ေပါက္အမည္မွာ "မင္းဒင္"ျဖစ္ေသာ္ျငား သေရာ္စာမ်ားေရးရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ေဖ့စ္ဘြတ္တြင္စေတးတပ္တုိနံ႔န႔ံမ်ားေရးသည့္အခါတြင္လည္းေကာင္း၊"ၾဆာဒင္"ဟူေသာအမည္နာမျဖင့္ ရံခါမိမိကုိယ္မိမိဝိျဂိဳဟ္ျပဳ ေလ့ရွိ၏။ အခ်ဳိ႕ကား ကၽြႏု္ပ္ႏွင့္သံေယာင္လုိက္ကာ ၾဆာဒင္ ဟုတုန္႔ျပန္သမွဳျပဳၾကေသာ္ျငား အခ်ဳိ႕ကား မအပ္မရာကိုယ့္ကုိယ္ကုိ ၾဆာဘြဲ႔ႏွင္း သည့္ အတြက္ ျမင္ျပင္းကပ္ၾကဖြယ္ရွိ၏။ သုိ႔ျဖစ္ေပရာ ၾဆာဒင္ဟူေသာအမည္နာမ၏ ေနာက္ခံဇာတ္ေၾကာင္းကုိ ရဟန္းရွင္လူျပည္သူ အမ်ားထင္လင္းစြာသိေစရန္အလို႔ငွာ ဤရွင္းတမ္းကိုထုတ္ျပန္အပ္ေပသတည္း။
(၁)
ကၽြႏု္ပ္၏ငယ္ဘဝအခ်ိန္ကာလအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ က်ဴးေက်ာ္ရပ္ကြက္တြင္ ကုန္လြန္ခဲ့ေလရာ ေအာက္ပါအသံမ်ားသည္ က်က္မွတ္ ထားျခင္းမရွိပါဘဲလ်က္ နားဝယ္စြဲလ်က္ရွိေလ၏။ယင္းအသံတုိ႔မွ လမ္းၾကိဳးလမ္းၾကား အိမ္ၾကိဳအိမ္ၾကားမွ ထြက္ေပၚလာတတ္ေလသည္။

"ခုနစ္ရက္သားခုႏွစ္သမီးအေပါင္းတုိ႔၏ အသြားအလာအေနအထုိင္ အလုပ္အကုိင္၊အၾကံအစည္မွစ၍ တိက်ေသခ်ာစြာေသာ ေဟာထုတ္ လုိက္တဲ့ မႏၱေလးေနျပည္ေတာ္ ပုဏၰားေတာ္ဆရာလွရဲ့ ေဟာစာတန္းေတြခင္ဗ်။ ေသာၾကာသားေတြ ျဂိဳဟ္စီးျဂိဳဟ္နင္း လြတ္ျပီလား။ တနလၤာသမီးေတြ အိမ္ေထာင္က်ကိန္းၾကံဳျပီလား။အပ်ဳိၾကီးေတြ ဝဋ္ကၽြတ္ခ်ိန္နီးျပီလား။ လူပ်ဳိၾကီးေတြ မဂၤေဆာင္ဖုိ႔ျပင္ၾကေပေတာ့။ေဗဒင္ ၾဆာဗ်ဳိ႕၊ေဗဒင္ၾဆာ။
(၂)
ထုိအသံကုိၾကားရေလတုိင္း ကၽြႏု္ပ္မွာ အဆုိပါပုဂၢိဳလ္တုိ႔၏ရုပ္သြင္ကုိျမင္ႏုိင္ရန္အလို႔ငွာ အိမ္ဝမွလမ္းဆီသုိ႔ လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္ေလ့ရွိ၏။ အၾကင္သူတုိ႕၏ တူညီေသာအခ်က္ကား တုိက္ပံုအက်ီႏွင့္ခ်ည္းျဖစ္၏။ ေနပူသည္ျဖစ္ေစ၊မပူသည္ျဖစ္ေစ၊ မုိိးရြာသည္ျဖစ္ေစ၊ မရြာသည္ျဖစ္ေစ ၾကက္ဆင္ တံဆိပ္ဖဲထီးၾကီးကုိေဆာင္းေလ့ရွိၾက၏။ထုိၾကက္ဆင္တံဆိပ္ဖဲထီး၏ အနက္ေရာင္ပိတ္သားထီးရြက္ေပၚတြင္ ကား...
ေဗဒကဝိန္ၾဆာစိန္
ေနျပည္ေတာ္ၾဆာသိန္း
ေဗဒဝိဇၨာၾဆာညာ
ဟူေသာ အမည္ဘြဲ႔ရည္အသီးသီးအား ထံုးကုိလက္ျဖင့္ တုိ႔လ်က္ေရးသားထားၾကေလ၏။ စာလုံးတုိ႔ကား မညီညာေခ်။
ကၽြႏု္ပ္မွာ ကေလးအသိဥာဏ္ တထြာတမုိက္ျဖင့္ "အႏွီပုဂၢိဳလ္တုိ႔သည္ လူအမ်ား၏ေရွ႕ျဖစ္ေနာက္ျဖစ္ကုိ သိႏုိင္စြမ္းေပစြ တကား" ဟူေသာအေတြးျဖင့္ အဆုိပါၾဆာမ်ဳိးစံုကုိ အထင္ၾကီးအားက်ခဲ့ေလ၏။ေနာင္လူလားေျမာက္လာသည့္အခါ သူတုိ႔ခမ်ာ တဝမ္းတခါး အတြက္ ၾဆာဘြဲ႔တပ္ကာ လမ္းသလားေနၾကရ ေၾကာင္း ရိပ္စားနားလည္ခဲ့ေလသည္။
(၃)
ဤသည္ကုိအေၾကာင္းျပဳ၍ ပညာတစ္ရပ္ကုိ ျပည့္စံုကံုလံုစြာတတ္ေျမာက္ျခင္းမရွိပါပဲ လူရာဝင္ခ်င္လွသည့္ ကၽြႏု္ပ္၏စိတ္ကုိ ရယ္သြမ္း ေသြးလုိလွသည္ျဖစ္ရာ စာတုိေပစေရးသည့္အခါမ်ားတြင္ (ဆရာ၊SIR)တုိ႔ႏွင့့္ အဓိပၸါယ္ျခားနားလွေသာ၊ဖဲထီးတြင္မညီမညာေရးသားအပ္ေသာၾဆာဘြဲ႔ကုိ အားက်လ်က္ "ၾဆာဒင္" ဟူေသာ အမည္ကုိ တြင္ေစခဲ့ေပသတည္း။

သေဗၺသတၱာ၊အေဝယ်ာဟြႏၱဳ

ပံု
ၾဆာဒင္
မဟာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၅ခုႏွစ္
တေပါင္းလဆန္း(၁၃)ရက္။ၾကာသပေတးေန႔။ေန႔ေလးခ်က္တီးအခ်ိန္။
ယုိးဒယားျပည္။ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕ေတာ္

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...