Thursday, January 30, 2014

စစ္တပ္နဲ႔ ႏို္င္ငံေရး (၁၂)

January 28, 2014 at 5:01pm

စစ္တပ္မ်ားဖြဲ႔စည္းပံု။

စစ္တပ္တိုင္း ေရွ႔ကဦးေဆာင္တိုက္ရတဲ႔ ျပည္သိမ္းတပ္ေတြနဲ႔ နယ္ေျမထိန္းရတဲဲ႔တပ္ ေတြဆိုျပီးခြဲျခားထား ၾကတယ္။စစ္ျဖစ္ရင္ အရင္ဆံုးေရ႔ွကထြက္တိုက္ရတာက ျပည္သိမ္းတပ္လို႔ေျပာႏုိင္တဲ႔ တိုက္ခိုက္ေရးတပ္ ေတြပဲ။ ဥပမာအေမရိကန္ႏုိင္ငံဟာ အီရတ္ကို(၂)ခါ၀င္သိမ္းရတယ္။ ဒီလို၀င္သိမ္းရင္တိုက္ခိုက္ေရးတပ္ ေတြနဲ႔၀င္သိမ္းတာပဲ။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံကကမၻာ႔အင္အားၾကီးႏုိင္ငံျဖစ္တာေၾကာင္႔ တိုက္ခို္က္မႈလိုအပ္ ခ်က္ အေပၚမူတည္ျပီး တပ္မေတြကိုဖြဲ႔စည္းထားတယ္။ဥပမာ ေရွ႔တန္းရန္သူ႔နယ္ေျမကို အလွ်င္အျမန္၀င္ သိမ္း ေတာ႔မယ္ဆိုရင္ တင္႔ကားေတြမပါတဲ႔ေပါ႔ပါးတဲ႔ 82 Light Airborne Division ကိုသံုးျပီး၊တင္႔ကား ေတြ၊ အားမတ္ကားေတြ ပါတဲ႔ တပ္မေတြကေနာက္မွ ၀င္ေနရာယူရမယ္။
ဆိုဗီယက္ကတင္႔ကား တပ္မၾကီးေျခ လာျပီး၀င္သိမ္းလာမဲ႔အႏၱရယ္ကိုရင္ဆိုင္ဖို႔ 4th Armored Division တင္႔ကားတပ္မကို စစ္ေအးကာလ ကစျပီးခုထိ ဥေရာပမွာထားတယ္။ ေတာင္ေပၚေဒသေတြမွာ စစ္တိုက္ဖိ႔ုအတြက္ၾကေတာ႔10th Mountain Division ကိုနယူးေယာက္မွာထားတယ္။ 

နယ္ေျမသိမ္းျပီးျပီဆိုရင္ နယ္ေျမထိမ္းဖို႔အတြက္ၾကေတာ႔ နယ္ထိန္းတပ္(Garrison Battalions) လိုလာ တယ္။အေမရိကန္လို အင္အားၾကီးႏုိင္ငံမွာ ၾကည္းတပ္၊ေလတပ္၊ ေရ တပ္၊ကမ္းေျခတက္တပ္ (Marines) ဆိုျပီးဖြဲ႔ထားတယ္။ မရိန္းက အုပ္ခ်ဳပ္မႈသပ္သပ္နဲ႔ သီးျခားရပ္တည္ေပ မဲ႔ ေရတပ္ကသေဘၤာေတြနဲ႔ တြဲတိုက္ ရတာမို႔ေရတပ္နဲ႔ တြဲထားတယ္။မရိန္းရဲ႔ ဦးေရကနဲတာေၾကာင္႔ သူ႔ကိုု ေတာ႔Corps အဆင္႔မွာပဲထားတယ္။

အေမရိကားမွာ ၾကည္းတပ္၊ေလတပ္၊ေရတပ္ ေတြကို အာဏါမသိမ္းႏုိင္ေအာင္ သီးျခားရပ္တည္ ႏိုင္ေအာင္ ဖြဲ႔စည္းေပးထားတယ္။သီျခားစစ္တကၠသိုလ္၊ သီးျခားအမိန္႔ေပးစနစ္ (Command Structure) ရွိတယ္။အရပ္သားထိန္းခ်ဳပ္မႈရွိေအာင္ အေမရိကန္သမၼတဟာ တပ္မေတာ္ေသနာမတိျဖစ္တယ္။ ဒါႏုိင္ငံ(စ) တည္ေထာင္ကတည္း ကပါလာတာ။ ျပီးမွၾကည္းတပ္၊ေရတပ္၊ေလတပ္၊မရိန္း ေတြကို(တြဲဖက္စစ္ဦး စီးခ်ဳပ္)(Joint Chief of Staff) ဆိုျပီး တပ္ေပါင္းစုကို အလွည္႔က် အုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔ သမၼတကေရြးခ်ယ္ရျပီး ဆီး နိတ္ကအတည္ျပဳေပးရတယ္။ (၄)ႏွစ္သက္တမ္း (၂)ခါနဲ႔ပို အမႈမထမ္းေဆာင္ႏုိင္ဖူး။ ေရတပ္မွာလည္းေလတပ္ ရွိသလိုၾကည္းတပ္မွာလည္း အေထာက္အကူျပဳေလတပ္ရွိတယ္။ Warhog (A7) ဆိုတာတင္႔ကားပစ္တာ ထိေရာက္လြန္းလို႔ ခုထိ မေျပာင္းေသးဖူး။ ဟယ္လီေကာ္မတာတပ္ဖြဲ႔(Attack Helicopters)ေတြဟာၾကည္းတပ္ေအာက္ မွာပဲရွိတယ္။  မရိန္းတပ္ေတြမွာလည္းကမ္းေျခတိုက္ပြဲ အတြက္အကူေလတပ္ အငယ္စားရွိ တယ္။ ၾကည္းတပ္ ၊ေရတပ္၊ေလတပ္သီးျခားစစ္တကၠသိုလ္ ေတြရွိတယ္။မရိန္းကေရတပ္စစ္ တကၠသိုလ္အတူူတူတက္ျပီးမွ ခြဲထြက္သြားတယ္။

အေမရိကားမွာ regular (အျမဲတန္းတပ္)ဆိုတာရွိတယ္။ ေနာက္National Guard ဆိုတာရွိတယ္။ ျပီးမွReserve (အရံတပ္) ဆိုတာရွိတယ္။အျမဲတန္းတပ္ေတြက တိုက္ခိုက္ေရးတပ္ေတြ။National Guard ၾက ေတာ႔အျမဲတမ္းတပ္ေတြလိုအခ်ိန္ျပည္႔တပ္ေတြ မဟုတ္ေတာ႔ဖူး။ အရပ္သားေတြကိုအလုပ္အားတဲ႔ စေန၊တနဂၤေႏြမွာ သင္တန္းေပးျပီးဖြဲ႔ထားတာ။ အခ်ိန္ပိုင္းတပ္မေတာ္လို႔ေျပာလို႔ရတယ္။ စစ္မျဖစ္တဲ႔အခ်ိန္မွာ ဒီတပ္ေတြဟာျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး (Governors) ေတြေအာက္မွာရွိတယ္။ သဘာ၀ေဘးဒဏ္က်ေရာက္ရင္ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြက ဒီတပ္ေတြကိုထုတ္သံုးလို႔ရတယ္။ စစ္ျဖစ္ရင္ဒီတပ္ေတြကို  ပင္ တာဂြန္ကအလွည္႔က် (အထိုင္)တပ္ေတြအျဖစ္ လႊပ္လို႔ရတယ္။ ဖက္ဒရယ္ဥပေဒအရကုမၸဏီေတြက ဒီအခ်ိန္ ပိုင္းတပ္သားေတြကို အလုပ္ျပန္ေပးရတယ္။ဒီစစ္သားေတြရဲ႔ သင္တန္းေပးမႈကို ပင္တာဂြန္ကကိုင္ေပမဲ႔ သင္တန္းကုန္က်စရိတ္ကို ဖက္ဒရယ္နဲ႔ျပည္နယ္အစိုးရေတြက အခ်ိဳးက်စီမွ်ေ၀ခံရတယ္။
၉-၁၁ျဖစ္ေတာ႔ နယူးေယာက္မွာအေရးေပၚတက္လာတဲ႔ စစ္ေလယဥ္ေတြဟာAir National Guards ေလယဥ္ေတြေပါ႔။ ၀ါရွင္တန္အတြက္ၾကေတာ႔ ဗါဂ်ီးနွီးယားLangley ေလတပ္စခန္းကတက္လာရတာ။

အေမရိကန္စစ္တိုင္းေတြေအာက္မွာ စစ္တပ္မထားဖူး။ စစ္တိုင္းဆိုတာ မိမိတိုင္းပိုင္နယ္ေျမမွာျဖစ္ႏုိင္ေျခ စစ္ပြဲေတြအတြက္ အျမဲျပင္ဆင္ထားရတယ္။ အဟာမိတ္ဖြဲ႔ထားရတယ္။ အေမရိကန္ရဲ႔ စစ္ဗ်ဴဟာကဒုတိယ ကမၻာစစ္အေတြ႔႔အၾကဳံအရ တခ်ိန္ထဲမွာစစ္ပြဲႏွစ္ပဲြဆင္ႏႊဲႏုိင္ရမယ္ (Two wars doctrine) အတြက္ျပင္ဆင္ တာပဲ။ အက္လန္တစ္ နဲ႔ပစိဖိတ္စစ္ပြဲဆိုျပီး သတ္မွတ္ခဲ႔တယ္။ စစ္ျဖစ္မွ စစ္တိုင္းမွဴးက စစ္ပြဲဦးစစ္စီးျဖစ္ လာျပီး စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြကBattle Plan စစ္ပြဲပလင္ကိုတင္ျပရတယ္။ သမၼတကကေဘာတူရင္လိုအပ္တဲ႔ တပ္ေတြကို သမၼတကေပးရတယ္။ပထမအီရတ္စစ္ပြဲမွာ အလယ္ပိုင္တိုင္းမွဴးမ်ားျဖစ္ၾကတဲ႔ ေနာ္မန္စြပ္က္ ေခါ႔  (NormanSchwarzkopf) နဲ႔ တြန္မီဖရင္႔ (Tommy Frank) တုိ႔ဟာစစ္ပြဲစစ္ဦးစီးေတြျဖစ္လာၾကတယ္။သူတို႔လိုတဲ႔တပ္ေတြကိုစစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္သမၼတကေပးရတယ္။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေနာ္မန္ကကမ္းေျခတက္သိမ္းမဲ႔ ပံုဟန္ျပျပီး Hail MaryPass လုိ႔နံမည္ရတဲ႔ မထင္တဲ႔၊သဲကႏၱာရကိုျဖတ္ျပီး လက္၀ဲဖက္က ပန္းတိုက္တာ ေၾကာင္႔အီရတ္ေတြစစ္ရႈံးျပီး အတံုးအရံုးေသၾကတာေၾကာင္႔အေမရိကန္သမၼတတဖက္သတ္စစ္ကိုရပ္လိုက္ရတယ္။ဒီလိုေအာင္ျမင္မႈရေအာင္ အေမရိကန္သမၼတက လိုသမွ်ၾကည္းတပ္၊ေရတပ္၊ေလတပ္နဲ႔ မရိန္းတပ္ သားေတြေပးျပီး၊ စစ္ပြဲျပီးေတာ႔ကိုယ္႔တပ္ကိုယ္ျပန္သြားၾကတယ္။ ဒီလို၊စစ္ပြဲျဖစ္မွ စုလာျပီးတိုက္တာကို ေမ တရစ္ (matrix) စနစ္လို႔ေခၚပါတယ္။
အေမရိကန္ေတြက ကမၻာကိုစိုးမိုးဖို႔ ဦးတည္တာမို႔ျပည္တြင္းအတြက္ စစ္တိုင္းေတြမရွိခဲ႔ဖူး။ အခုမွာHome Command ဆိုတာကိုဖြဲ႔ရတယ္။ ထံုးတမ္းစဥ္လာအရ ပစိဖိတ္စစ္တိုင္းကိုေရတပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကပဲဦးစီးရတယ္။ အမွတ္ (၇) ေရတပ္က ဂ်ပန္မွာရွိတယ္။ မၾကာခင္ကမွ ေရတပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္က အလယ္ပို္င္းစစ္တိုင္းမွဴးျဖစ္ျပီး မၾကာဖူးျပဳတ္သြားတယ္။

ဗမာစစ္တပ္ဖြဲ႔စည္းပံု
ဗမာစစ္တပ္မွာ (စ)ဖြဲ႔စဥ္ ကတည္းကၾကည္းတပ္ကပဲ အုပ္စီးခဲ႔တာမို႔ ယေန႔အထိ ၾကည္းတပ္ကပဲအုပ္စီး ထားဆဲပါပဲ။တျခားႏုိင္ငံေတြနဲ႔ စစ္ခင္းဖို႔ကမၻာ႔အဆင္႔အတန္းမွီတဲ႔ Professional Army အဆင္႔ကိုယေန႔ အထိမေရာက္ေသးပါဖူး။ မေရာက္တဲ႔အျပင္ ယေန႔တပ္ဖြဲ႔စည္းမႈ အင္အားမျပည္႔ပဲ စည္းကမ္းအလြန္ေရာ႔ ရဲတယ္လို႔နားလည္ပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ရတဲ႔ အေၾကာင္းအရင္းကစစ္အာဏါရွင္စနစ္ေၾကာင္႔လုိ႔ေျပာလို႔ရပါ တယ္။ စစ္တပ္ဆိုတာတိုင္းျပည္ကာကြယ္ေရးအတြက္ ၊အထူးသျဖင္႔ ျပည္ပက်ဴးေက်ာ္မႈကိုခံႏုိင္ဖို႔အတြက္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းျပီး အခ်ိန္ျပည္႔စစ္ရည္၀ေအာင္ေလ႔က်င္႔ေပးေနရတာပါ။ အပိုေတြလုပ္ေနရင္ စစ္အတြက္ မျပင္ဆင္ႏုိင္ေတာ႔ဖူး။

စစ္သားေတြက ဘ၀င္ျမင္႔ျပီး စစ္ေရးပါမကအုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ တုိင္းျပည္ထူေထာင္ေရး ၊ႏုိင္ငံေရးမွာပါ၀င္အုပ္ စီးလိုက္ၾကေတာ႔ စစ္အာဏါရွင္စနစ္ဆိုးေအာက္မွာတိုင္းျပည္လည္းမြဲျပာက် ၊စစ္တပ္လည္း အဆင္႔က်ခဲ႔ရတာပါ။ ေျမြပါလည္းဆံုး ၊ သားလည္းဆံုးအျဖစ္ဆိုးနဲ႔ၾကံဳရတာပါ။

တကယ္စဥ္းစားတတ္ရင္ စစ္တပ္တစ္ခုအတြက္ အေရးအၾကီးဆံုးက (ေငြ)ပါပဲ။ေငြမရွိပဲ အရည္အခ်င္းမွီတဲ႔ တပ္မေတာ္ကိုမထူေထာင္ႏုိင္ပါဖူး။ (ေငြ)ရွိဖို႔အတြက္ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးေအာင္ျမင္မႈရွိရမယ္။  စစ္ေအး တိုက္ပြဲမွာအေမရိကန္ေတြ အႏုိင္ရသြားတာ ေနာက္ဆံုးေတာ႔ (စီးပြားေရး)ပဲ။ ဆိုဗီယက္ကြန္ျမဴနစ္ေတြ ကစစ္တပ္ၾကီးထူေထာင္ျပေပမဲ႔ ၊ဆိုရွယ္လစ္စီးပြားေရးေၾကာင္႔ တိုင္းျပည္မြဲမြဲလိုက္လာတဲ႔အခါ ၊စစ္အသံုး စရိတ္ဟာ၊ ေနာက္ဆံုး(၀န္ပိုး) ၾကီးျဖစ္လာတယ္။သမၼတရီဂင္တက္လာေတာ႔သေဘၤာ(၆၀၀)ရွိတဲ႔ေရတပ္ ၾကီးေထာင္၊Star Wars လို႔ေခၚတဲ႔ (အာကာသစစ္ပြဲ)အတြက္ေငြေတြ စြပ္သံုးေတာ႔ဆိုဗီယက္ေတြလိုက္မမွီ ဟန္မေဆာင္ႏုိင္ေတာ႔ပဲ ဆိုဗီယက္စနစ္ၾကီးေနာက္ဆံုးျပဳိက်ခဲ႔ရတယ္။
တရုတ္ေတြက ဆိုဗီယက္ေတြရဲ႔နမူနာကို ျမင္ျပီးအရင္းရွင္စနစ္ကိုေျပာင္း၊တိုင္းျပည္စီးပြားေရးကိုႏုိင္ေအာင္ ကိုင္ျပီးမွတျဖည္းျဖည္း စစ္တပ္ကိုခ်ဲ႔လာတာ။ သခၤန္းစာယူစရာပါ။

ဗမာစစ္တပ္ဖြဲ႔စည္းပံုမွာလည္း တိုက္ခိုက္ေရးတပ္ နဲ႔ အထိုင္တပ္ေတြရွိပါတယ္။ ျပည္တြင္းစစ္ကိုတိုက္ေတာ႔ ေျချမန္တပ္ရင္းေတြကိုဖြဲ႔ၾကရတယ္။ ၁၀၁ကေန ၁၀၉ဆိုျပီး အထူးတပ္ေတြဖြဲ႔ခဲ႔ၾကတယ္။ ဗကပဗဟိုကုိ ေျခမႈန္းဖို႔ဗိုလ္မွဴးၾကီးတင္႔ေဆြကို တပ္မ(၇၇) ဖြဲ႔ဖို႔အမိန္႔ေပးျပီး တပ္ရင္း(၁၂) ရင္းေပးေတာ႔ေျချမန္တပ္ ရင္း(၁၀၁ - ၁၀၉)အထိအကုန္ထဲ႔ေပးလိုက္တာပဲ။ ဗကပ ဗဟိုကို၀င္စီးတဲ႔ ၁၀၅ ဆိုရင္(105 -  fight fight fight) ဆိုျပီးနံမည္ၾကီးခဲ႔ရတာပဲ။ တပ္မ(၇၇) ျပီးေတာ႔(၈၈) ျပီးေတာ႔(၉၉) ၊ေနာက္ဆံုး တပ္မ(၁၀) ခုအထိဖြဲ႔ခဲ႔ၾကပါတယ္။ ဒီေျချမန္တပ္မေတြဟာယေန႔အထိ ဗမာ႔တပ္မေတာ္ရဲ႔ အေျခခံေက်ာရိုးလို႔ေျပာ လို႔ရပါတယ္။ ဒီေျချမန္တပ္မေတြကို အေမရိကန္82nd  Airborne Division ကိုပံုတူကူျပီးဖြဲ႔ခဲ႔တာပါ။

တပ္မ ေတြမဖြဲ႔စည္းမွီအခ်ိန္ ၊ျပည္တြင္းစစ္ကာလကစျပီး (တပ္မဟာ)(Brigade) ဆိုတာေတြကို ဖြဲ႔ခဲ႔ပါတယ္။ တပ္မဟာ(၁၃) ခုအထိဖြဲ႔ခဲ႔ပါတယ္။ ဟိုတုန္းကတပ္မဟာကိုင္တဲ႔သူကို (တပ္မင္း)လို႔ေခၚၾကပါ တယ္။တပ္မေတြဖြဲျပီးေတာ႔ (တပ္မဟာ)ေတြကိုတျဖည္းျဖည္း ရုပ္သိမ္းခဲ႔ပါတယ္။ ဗမာ႔တပ္မေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံု မွာတပ္မေတြကို စစ္ဆင္ေရးအတြက္ စစ္ဌါနခ်ဳပ္ကထိုက္ရိုက္ကိုင္ျပီး(အထိုင္) တပ္ေတြကိုေတာ႔ စစ္တိုင္းေတြေအာက္မွာထားပါတယ္။ စစ္ဆင္ေရးျပဳရင္(တပ္မ) ေတြက(တိုက္ခိုက္)ေရးတပ္အျဖစ္ထိုးစစ္၀င္ရျပီး ၊စစ္ဆင္ေရးျပဳလုပ္ရာစစ္တိုင္းေအာက္ရွိ နယ္ေျမအခံတပ္ေတြက(အကူ) တပ္အျဖစ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရ ပါတယ္။

ဒါ႔ေၾကာင္႔ ဦးေန၀င္းလက္ထက္ကတည္းက တပ္မေတြဟာအေရးပါလာခဲ႔တယ္။ တပ္မမွဴးကေနတိုင္းမွဴး ၊ဒီကမွတဆင္႔ ၀န္ၾကီးသို႔မဟုတ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေတြျဖစ္လာၾကတာမို႔ (တပ္မ)ကို္င္ရဖို႔ အျပိဳင္အဆိုင္ျဖစ္ခဲ႔ ရပါတယ္။ ဗမာစစ္တပ္ဟာလည္း ကြန္ျမဴနစ္ ဗကပ သူပုန္၊ တရုတ္ျဖဴ၊ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္အုပ္စုေပါင္းမ်ားစြာ နဲ႔ေထာက္ေလွ်ာက္တိုက္လာရသည္မို႔ တပ္ကိုင္တဲ႔စစ္ဗိုလ္၊ေရွတန္းမွာစစ္တိုက္ဖူးတဲ႔စစ္ဗိုလ္ကိုမွ အထင္ၾကီး တဲ႔အစဥ္အလာျဖစ္ခဲ႔ရျပန္တယ္။ ၁၉၈၈ခုႏွစ္ အေရးေတာ္ပံုျပီးကတည္းက စစ္ေကာင္စီ ကိုဦး ေဆာင္ခဲ႔ၾက တဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးေစာေမာင္က တပ္မ (၇၇)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊက တပ္မ (၈၈) ဒုဗိုလ္ ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးေမာင္ေအး က တပ္မ(၇၇)၊ တပ္မမွဴးေတြဘ၀က လာခဲ႔ၾကတာမဟုတ္ပါလား။တပ္မ(၇၇)က ပဲခူး ရိုးမမွာ သခင္သန္းထြန္းနဲ႔ ကြန္ျမဴနစ္ဗဟိုကို အျပဳတ္ေျခမႈန္းႏုိင္ခဲ႔သလို ၊ တပ္မ (၈၈) က သခင္ဗသိန္းတင္ နဲ႔ တရုတ္ေတြရဲ႔ အေနာက္ေျမာက္ထိုးစစ္ကို ေအာင္ျမင္ေအာင္တုိက္ပြဲဆင္ႏုိင္ခဲ႔တာမို႔ရာဇ၀င္အစဥ္အလာ ရွိခဲ႔ရပါတယ္။

တပ္မေတြကိုကြပ္ကဲမႈ
ေျချမန္တပ္မေတြဟာတိုက္ခိုက္ေရးတပ္မ ေတြျဖစ္တာေၾကာင္႔ စစ္ဆင္ေရးအတြက္ စစ္ဌါနခ်ဳပ္ ကပဲထိုက္ ရိုက္ကြပ္ပဲရပါတယ္။
ဗမာစစ္တပ္ဖြဲ႔စည္းပံုမွာ Col GS (Colonel General Staff) (Army) စစ္ဦးစီဗိုလ္မွဴးၾကီး(ကကၾကည္း) ဆို တာအလြန္အေရးပါ ၊ ပါတယ္။ ၾကည္းတပ္ရဲ႔ဦးစီးျဖစ္တဲ႔(ဒု)ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ႔အမိန္႔ေတြဟာဒီစစ္ဦးစီးဗိုလ္မွဴးၾကီးကတဆင္႔သြားရတာပါ။ေနာင္ဒီရာထူးကို Brigadier G.S. စစ္ဦးစီးဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္အျဖစ္ရာထူးတိုး သတ္မွတ္ခဲ႔ပါတယ္။ ၁၉၈၈ မတိုင္ခင္က ေျချမန္တပ္ေတြကိုCol G.S. (Army) က ထိုက္ရိုက္ကိုင္ေပမဲ႔ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ကစျပီး ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ကကၾကည္း) ကထိုက္ရိုက္ကိုင္ပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းလက္ထက္က(စ)ျပီး ဒီေျချမန္တပ္မ ေတြကိုတျပည္လံုး ျဖန္႔ထားပါတယ္။ဥပမာ တပ္မ(၁၁) ရဲ႔ ဌါနခ်ဳပ္ဟာ (အင္းတိုင္) မွာရွိေပမဲ႔ သူ႔လက္ေအာက္ခံတပ္ေတြဟာ အင္းတိုင္နဲ႔ ရဲမြန္မွာရွိပါတယ္။ ထို႔ နည္းတူစြာ တပ္မ(၃၃) ရဲ႔ဌါနခ်ဳပ္ဟာ စစ္ကိုင္းမွာရွိေပမဲ႔ သူ႔လက္ေအာက္ခံတပ္ေတြဟာ မႏၱေလး၊ ေရႊဘို၊စစ္ကိုင္း၊၀န္းသို၊ ပုသိမ္ၾကီး မွာ တပ္ဆြဲထားၾကပါတယ္။ဒီတပ္ေတြကို (ကကၾကည္း) ကထိုက္ရိုက္ကိုင္တာမို႔ အမွန္တကယ္က စစ္တိုင္းမွဴးေတြနယ္ေျမခံတပ္ေတြနဲ႔ အာဏါမသိမ္းႏုိင္ေအာင္ ထန္ျပန္ထိန္းထားတာလို႔ ယူဆလို႔ရပါတယ္။ စစ္ဆင္ေရးရွိမွတပ္မတပ္ေတြကိုဆြဲထုတ္လာျပီ စစ္ေၾကာင္းေတြဖြဲ႔ေစတာပါ။တိုက္ခိုက္ ေရးစစ္ေၾကာင္းနဲ႔ ပိတ္ဆို႔ေရးစစ္ေၾကာင္းေတြကိုေတာ႔တပ္မတပ္ေတြကပဲတာ၀န္ယူေလ႔ရွိပါတယ္။ဒီလို ၊ လိုအပ္မွ ဖြဲ႔စည္းတဲ႔စနစ္ကို matrix လုိ႔ေခၚပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းလက္ထက္က ကြန္မင္ဒိုတပ္ေတြ ကို ေတာင္ တစုတေ၀းထဲမထားဖူး။ ခြဲျဖန္႔ထားျပီး တုိက္ပြဲရွိမွmatrix စနစ္နဲ႔ စုေပါင္းတပ္ထြဲျပီးတိုက္တာပါ။ အဓိက၊ ကေတာ႔ အထူးတပ္ရင္းကိုအေသထိုင္ထားရင္ အာဏါသိမ္းတပ္ျဖစ္လာမွာစိုးရိမ္ရလို႔ပါ။

ဗမာစစ္တပ္ဖြဲ႔စည္းပံုမွာတပ္မေတြဟာ တိုက္ခိုက္ေရးတပ္ေတြျဖစ္တာေၾကာင္႔ အေမရိကန္တပ္မေတာ္က အျမဲတန္းတပ္ေတြလို စစ္လက္နက္တပ္ဆင္ရာမွာေရာ၊ သင္တန္းရရွိမႈမွာေရာ အထိုင္တပ္ေတြထက္ သာ ပါတယ္။ စာေရးသူမွတ္မိသေလာက္ ၊ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္ေတြကထင္တယ္၊ ေလတပ္ကြန္မင္ဒို ဆိုတာ ေပၚလိုက္ေသးတယ္။ နံမည္ထြက္လာတာနဲ႔ ခ်က္ခ်င္းဖ်က္ပစ္လိုက္တယ္။ စစ္အာဏါရွင္ဆိုတာ တိုင္းျပည္ကာကြယ္ေရးသာမက ၊ မိမိအါဏါကာကြယ္ေရးကိုလည္း ၾကည္႔တတ္စျမပဲ။
အေမရိကန္တပ္မေတာ္ေတာင္အစက ဆိုဗီယက္ တပ္နီေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္တိုက္ဖို႔ဖြဲ႔စည္းထားရာက အခု အဲလ္ ကိုင္းဒါးလို ၊တာလီဗန္လို နဲ႔ ရင္ဆိုင္ရတဲ႔ AsymmetricalWarfare လို႔ေခၚတဲ႔ (ဖက္မညီ) စစ္ပြဲမ်ိဳးမွာ လူနဲ နဲ နဲ႔ ထိထိ ေရာက္ေရာက္တိုက္ရတဲ႔ အထူးတပ္(Special Forces) ေတြကပိုအသံုး၀င္အသံုးခ်လာရတယ္။ သမၼတဂ်င္မီကာတာလက္ထက္ အီရန္က အဖမ္းခံအေမရိကန္ေတြကို ကယ္ဖို႔အစီအစဥ္ ပ်က္ျပီးကတည္း က Special Forces Command ဆိုတာကိုဖြဲ႔ခဲ႔ရတယ္။ ထိုင္းမွာNavy Seals Program ရွိတယ္။ ဗမာတပ္ မွာဒီလိုတပ္ဖြဲ႔ေတြ မရွိေသးဖူး။Navy Seals Program တက္ျပီးေအာင္လာတဲ႔ ေရတပ္စစ္ဗိုလ္တစ္ေယာက္ ႏွစ္ေယာက္ရွိတယ္။သူတို႔ကိုဦးစီးေစျပီး ဒီလိုပရိုဂန္မ်ိဳးစီစဥ္သင္႔ေပမဲ႔ ၊ ဗမာ႔တပ္မေတာ္မွာေရတပ္က ၾကည္းတပ္ လိုေနရာ မရ ေတာ႔ ဒီလူေတြကို တိုင္းျပည္အတြက္ အသံုးမခ်ႏုိင္ျဖစ္ခဲ႔ရတယ္။

စစ္ဆင္ေရးအထူးတပ္ဖြဲ႔မွဴး (ကစထ)Bureau of Special Operarions (BSO)
၁၉၇၈ ခုႏွစ္အစပိုင္းမွာဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းဟာ ဗကပ ကြန္ျမဴနစ္ ေတြရဲ႔စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈကို နားေထာင္ဖို႔ လားရႈိးကိုသြားေရာက္ခဲ႔တယ္။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထြန္းရီက ထိုအခ်ိန္က ဗကပေတြရဲ႔ အေၾကာင္းကိုအသိဆံုး စစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လု႔ိေျပာလို႔ရပါတယ္။အေၾကာင္းက တပ္မမွဴးအျဖစ္ (၄)ႏွစ္၊ အေရွ႔ေျမာက္တိုင္း ဗ်ဴဟာမွဴး နဲ႔ အေရွ႔ ပိုင္းတိုင္းမွဴးအျဖစ္(၃) ႏွစ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ႔ဖူးတယ္။ ဗကပေတြရဲ႔ အေရွ႔ေျမာက္ေဒသလႈပ္ရွားမႈ ေတြ ဟာ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း၊ အေရွ႔ပိုင္းတိုင္း နဲ႔ အေရွ႔ေျမာက္ စစ္တိုင္းေတြမွာလႈပ္ရွားၾကတာမို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထြန္းရီ ဟာ ဗကပေတြအေၾကာင္းအသိဆံုးမို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းကိုသူကပဲရွင္းျပေပးခဲ႔ရတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထြန္းရီရဲ႔ ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္ေတြကိုသေဘာေတြ႔ျပီးတျပိဳင္ထဲမွာ စစ္တိုင္းေတြ အခ်င္းခ်င္းညွိႏႈိင္း ဖို႔လိုတယ္ဆိုတာကို သေဘာေပါက္သြားတယ္။ဒါေၾကာင္႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းက(ဗ်ဴရို) ဖြဲ႔ဖို႔ဆံုးျဖတ္ခဲ႕ပါတယ္။

ပထမေတာ႔ (ဗ်ဴရို) ဆိုတာ စစ္တိုင္းေတြညွိႏႈိင္းမႈလိုအပ္တဲ႔ (အထူးစစ္ဆင္ေရး) ေတြအတြက္ပဲ။ေနာက္ ပိုင္းမွာေတာ႔ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း၊ အေရွ႔ပိုင္းတိုင္း၊ အေရွ႔ေျမာက္တိုင္း၊အေနာက္ေျမာက္၊တိုင္း (၄) တိုင္း အ တြက္ BSO(1) နဲ႔ အေရွ႔ေတာင္တိုင္း၊ အေနာက္ပိုင္းတိုင္း၊ အေနာက္ေတာင္တိုင္း နဲ႔အလယ္ပိုင္းတိုင္းကို ဦးစီးရတဲ႔ BSO(2) ကိုဖြဲ႔စည္းျပီး အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏါကိုခြဲေပးခဲ႔တယ္။၂၀၀၂ ကစျပီးစစ္ဆင္ေရးအထူးအဖြဲ႔မွဴး (ကစထ) ေတြကို စစ္တိုင္းေတြအေပၚ စစ္ေရးအျပင္၊အုပ္ခ်ဳပ္ေရး။ စီးပြားေရးေတြကိုပါၾကီၾကပ္ေစခဲ႔ပါတယ္။ေဒါက္တာေမာင္ေအာင္မ်ိဳးကေတာ႔ တည္ေဆာက္ေရးပေရာဂ်က္ေတြကို ၀န္ၾကီးဌါနေတြနဲ႔ပါညွိရတဲ႔ဒု၀န္ ၾကီးခ်ဳပ္ရာထူးနဲ႔ပံုသ႑န္တူတယ္လို႔ေရးတယ္။ (Building Tatmadaw စာမ်က္ႏွာ (၇၄))။ စာေရးသူ က ေတာ႔Supra Military Command ထြင္ျပီး စစ္တိုင္းမွဴးေတြကို ပညာသားပါပါကိုင္လိုက္တာပဲလို႔ယူဆတယ္။ ၁၉၈၈ အာဏါ သိမ္းစဥ္ကပါလာတဲ႔ စစ္တိုင္းမွဴးေတြ လို အာဏါသိပ္ထက္လာရင္ တုိင္းမွဴးေတြေပါင္းမိျပီး အာဏါ သိမ္းခ်င္စိတ္ေတြ၀င္လာႏုိင္တယ္ မဟုတ္ပါလား။ ေနာက္ဆံုး (ကစထ) (၆) ခုအထိတိုး ခ်ဲ႔လာခဲ႔တယ္။တိုင္းမွဴးေတြအစား(ကစထ) မွဴးေတြက(နအဖ)အဖြဲ႔၀င္ေတြျဖစ္လာျပီးရာထူးအရ(ဒု) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ၾကီး အဆင္႔ျဖစ္လာရတယ္။

စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈဌါနခ်ဳပ္ (MOC) ႏွင္႔ေဒသကြပ္ကဲမႈစစ္ဌါနခ်ဳပ္ (ROC)
တပ္မတစ္ခုမွာ ဗ်ဴဟာ (၃)ခုရွိတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ဗမစစ္တပ္မွာ ရာထူးတက္ဖို႔လမ္းေၾကာင္းက ဗ်ဴဟာမွဴး (ဗိုလ္မွဴးၾကီး)၊ တပ္မမွဴး (ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္)၊ စစ္တိုင္းမွဴး (ဗိုလ္ခ်ဳပ္)၊ကစတမွဴး (ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး)၊  ဒီလိုကေန တက္ရတာကိုး။ ၈၈ အျပီးမွာ ဖြဲ႔ျဖစ္တာက တပ္မ(၁၁)။ ဒီဇင္ ဘာလ ၁၉၈၈ မွာဖြဲ႔တာပါ။ ေနာက္ႏွစ္မွာတပ္မ ၁၀၁ ကို ပခုကၠဴမွာဖြဲ႔ပါတယ္။ န၀တေခတ္မွာ ဖြဲ႔တဲ႔ တပ္မအသစ္ (၂)ခုပါ။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွာတပ္မ (၁၀)ခုျဖစ္သြားျပီ။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွာအမိန္႔ေပးအုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္မႈ(Command and Control) လုိအပ္မႈအတြက္ ေဒသ ကြပ္ကဲမႈ (RegionalOperation Commands)(ROC) ႏွစ္ခုကို ျမိတ္နဲ႔လြိဳင္ေကာ္တ႔ိုမွာဖြင္႔ခဲ႔ပါတယ္။၁၉၉၅ ခုႏွစ္ မတ္လမွာ စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈဌါနခ်ဳပ္(MOC) (၂၁)ခုကိုဖြဲ႔စည္းခဲ႔ပါတယ္။ (MOC) နံပတ္ (၄) ကမွ ေလထီးကုန္တပ္အျဖစ္သတ္မွတ္ထားတယ္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ဟာ (MOC) ကလာတာပါ။

ဗမာစစ္တပ္ရဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံုကသာမန္စစ္တပ္နဲ႔ မတူတာေတြရွိတယ္။ မ်က္စိလည္စရာေကာင္းတာေတြရွိတယ္။ ဥပမာ အေမရိကန္စစ္တပ္ဖြဲ႔စည္းပံုမွာတပ္ရင္း (Battalions) ၊ တပ္မဟာ (Brigade) ၊ ျပီးရင္ တပ္မ(Divisions) ဆိုျပီးရွိပါတယ္။ တပ္မတစ္ခုမွာ တပ္မဟာ (၃) ခုပါ၊ ပါတယ္။ တပ္မကို ဗိုလ္ခ်ုပ္ကဦးစီးတယ္၊ တပ္မဟာ(Brigade) ကို (Brigadier) ကဦးစီးရပါတယ္။ တပ္ရင္း(battalions) ေတြကို ဗိုလ္မွဴးၾကီးက ဦးစီးရပါတယ္။ သူတို႔ဖြဲ႔စည္းပံုကရွင္းတယ္။
ဗမာတပ္မွက်ေတာ႔စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈဌါနခ်ဳပ္(MOC) ဆိုတာက အမွန္ေတာ႔ (တပ္မ)ပါပဲ။ သူ႔ေအာက္မွာ တပ္ရင္း (၁၀)ရင္းပါတယ္။ တပ္မေအာက္မွာ ဗ်ဴဟာ (၃)ခုရွိပါတယ္။ သူ႔ကိုက်ေတာ႔ (ဗ်ဴဟာ) (TacticalOperations Command) (TOC) လုိ႔ေခၚပါတယ္။ (MOC) က်ေတာ႔ စစ္တိုင္းေတြေအာက္မွာရွိျပန္တယ္။ တခါ နယ္ ေျမထိန္းသိမ္းေရးအတြက္(ROC) ဆုိတာရွိျပန္တယ္။ သူ႔ေအာက္မွာ တပ္ရင္ (၄)ရင္းရွိျပီး ဗိုလ္ မွဴးခ်ဳပ္ကပဲ အုပ္ခ်ဳပ္ရျပန္တယ္။ သူလည္းပဲစစ္တိုင္းမွဴးေအာက္မွာပဲရွိျပန္တယ္။ေဒါက္တာေမာင္ေအာင္မ်ိဳးရဲ႔အဆိုအရ ၂၀၀၈ မွာဗမာစစ္တပ္မွာ ေျချမန္တပ္မ (LID) (၁၀) ခု၊ (MOC) တပ္မ (၂၁) ခု နဲ႔ (ROC) (၆)ခုအထိရွိျပီလို႔ ဆိုပါတယ္။ (Building The tatmadaw စာမ်က္ႏွာ(၈၀))(မွတ္ခ်က္။ ဒီေနရာမွ NDDကထုတ္တဲ႔ စစ္အဂၤါ စဥ္ ဆိုတဲ႔စာေဆာင္ကလည္း အလြန္အေထာက္အကူျပဳပါတယ္)

ဗမာစစ္တပ္ရဲ႔ထူးျခားမႈ
ဗမာစစ္တပ္မွာ (G) (General Staff)(စစ္ဆင္ေရး) ၊ (A) (Adjudant) (စစ္ေရး) ၊(Q) (Quarter Master) (စစ္ေထာက္) ဆိုျပီး တပ္ရင္းတိုင္းမွာရွိၾကသလို၊ စစ္ေရးခ်ဳပ္၊ စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္ အထိရွိၾကပါတယ္။ ဗမာ စစ္တပ္မွာ (G) လိုင္းကသာလွ်င္ တပ္ရင္း၊တပ္မ၊ စစ္တိုင္းကိုင္ရတဲ႔ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြျဖစ္လာပါတယ္။(A) နဲ႔ (O) ဖက္ေရာက္ရင္ ဒုတိယအတန္းအစား စစ္ဗိုလ္ေတြျဖစ္သြားတယ္လို႔ဆိုႏုိင္ပါတယ္။ယခင္က သင္တန္း ဦးစီးရတဲ႔ စစ္ဗိုလ္ေတြလည္း ေခ်ာင္ေရာက္တယ္ေျပာလို႔ရေပမဲ႔ ယၡဳေတာ႔ သင္တန္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြလည္းတိုင္းမွဴးျဖစ္လာၾကတာရွိလာပါျပီ။

ဒုတိယကမၻာစစ္က ရန္သူ႔ေလယဥ္ (၅)ဆင္းကိုပစ္ခ်ႏုိင္မွ(ACE) လုိ႔သတ္မွတ္ပါတယ္။ ဂ်ာမန္ေတြက အ ေတာ္ဆံုး (ACE) ကိုေရွ႔တန္းမွာပဲ ထားေတာ႔ၾကာေတာ႔ သူရဲေကာင္းေတြ၊ လူေတာ္ေတြ ေလ်ာ႔ေလ်ာ႔သြား တယ္။ အေမရိကန္က အေတာ္ဆံုးလူေတြကို စစ္ေက်ာင္းေတြကို ျပန္ေခၚသြားျပီးလူသစ္ေတြကို ေမြးထုတ္  ခုိင္းေတာ႔ လူေတာ္ေတြ ဆက္ကာဆက္ကာေမြးထုတ္ႏုိင္တယ္။ ဒုတိယအီရပ္စစ္ပြဲမွာ တဟုန္ထိုးနံမည္ ေက်ာ္လာတဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပက္တရီးရပ္(Petraeus) ဟာ သူအီရတ္မွာရလာတဲ႔အေတြ႔အၾကံဳေတြကို အေမရိ ကန္စစ္ဗိုလ္ေတြအတြက္ (သူုပုန္ႏွိမ္ႏွင္းေရးလက္စြဲ)စာအုပ္ဦးစီးထုတ္ေ၀ခဲ႔တယ္။ အေမရိကန္စစ္ဗိုလ္ေတြ ဟာ အေမရိကန္စစ္တပ္မွာ စစ္တိုက္တာကလြဲလို႔တာ၀န္မရွိဖူး။ ဒါေပမဲ႔ အီရတ္လိုေနရာမွာၾကေတာ႔ (တိုင္း ျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး) ဟာအေရးပါလာတယ္။ဒါေၾကာင္႔သူ႔ရဲ႔ (ေငြဟာလက္နက္) (Money is Ammunition) ဆိုတဲ႔ေဆာင္ပုဒ္ဟာ နံမည္ေက်ာ္ခဲ႔ရတယ္။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပက္တရီးရပ္ဟာ ၀က္စ္ပြိဳင္႔ (West Point) စစ္တကၠသိုလ္ကေအာင္စဥ္က ထိပ္ဆံုးကေအာင္ျပီးနံမည္ေက်ာ္ ပရစ္စတင္ (Princeton) က ပါရဂူ ဘြဲ႔ရထားသူျဖစ္တယ္။ အေမရိကန္ေတြ စနစ္က်တာကေရွ႔တန္းမွာတိုက္ျပီးရလာတဲ႔သခၤန္းစာေတြကို Institutional Knowledge လုိ႔ေခၚတဲ႔ စစ္တပ္တခုလံုးအက်ိဳးရွိေအာင္ ျပန္လည္ျဖန္႔ေ၀ေပးတယ္။ 

အေမရိကန္စစ္တပ္ရဲ႔ အားသာခ်က္က(စစ္တိုက္)တတ္ေအာင္သာသင္သည္မဟုတ္ (ေတြးတတ္)ေအာင္ သင္ေပးတယ္။ စစ္ပြဲမွာလည္း အေသမကိုင္ထားဖူး။စစ္ပြဲအေျခအေနအရ ေျပာင္လဲခြင္႔ျပဳတယ္။ အာဏါရွင္ ေတြရဲ႔ စစ္တပ္ေတြမွာ အမိန္႔အတိုင္းပဲ။ေရွ႔တန္းစစ္မ်က္ႏွာက စစ္ဗိုလ္ေတြကို (ေတြးေခၚခြင္႔) မျပဳဖူး။ ၁၉၇၄ ခု အာရပ္အဇၨေရးစစ္ပြဲမွာအဇၨေရးေတြအလစ္အထိုးခံလိုက္ရတယ္။ ဆီးရီးယားတင္႔ကားေတြက အခြင္႔သာ တုန္းေရွ႔ဆက္ခ်ီတက္သင္႔တယ္။ မရဖူးေရွ႔တန္းအေျခအေနကို မသိတဲ႔ ေနာက္တန္းဗိုလ္ခ်ဳပ္က ပလင္ အ တိုင္းရပ္ျပီးညအိပ္ေနတယ္။ သူတို႔တြက္ထားတာကအဇၨေရးreserve တပ္သားေတြစုဖို႔ (၂၄) နာရီၾကာမယ္ လို႔တြက္ထားတယ္။ အဇၨေရးေတြက (၅)နာရီနဲ႔ (စု)ျပီးညတြင္းခ်င္းခ်ီတက္လာၾကတာ နံက္မိုးလင္းလို႔ေရွ႔ကို ခ်ီတက္ေတာ႔ ေရွ႔မွာ အဇၨေရးတင္႔ကားေတြကေစာင္႔ေနျပီ။ အာရပ္ေတြ တိုက္လိုက္တိုင္းရံႈးၾကတာလည္း မ ဆန္းလွပါဖူး။အာရပ္တပ္ေတြက အာဏါရွင္ရဲ႔တပ္ေတြကိုး။
ဗမာစစ္တပ္မွာလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထြန္းရီလိုဗကပေတြကို ရင္ဆိုင္ခဲ႔ရတဲ႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္တစ္ေယာက္ဟာ ဗကပ ေတြ ရဲ႔ ေတြးနည္း၊တိုက္နည္း၊အားသာခ်က္၊အားနဲခ်က္ေတြကိုဗိုလ္ခ်ဳပ္္ပက္တရီးရပ္လို စစ္စာတန္းျပဳစုႏိုင္ခဲ႔ရင္ တန္ဖိုးရွိမွာေပါ႔။ ဗမာစစ္တပ္ကအားလံုးကိုကို (လွ်ိ႔၀ွက္) ထားေတာ႔ ရွိရင္လည္း (လူ) ေတြ (မသိ) ရဖူးေပါ႔။ 

 ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္။

 Bo K Nyein

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...