Sunday, July 21, 2013

တစ္ဦးေပၚ တစ္ဦး အေခၚအေဝၚႏွင့္ ပက္သက္၍ကၽြန္ေတာ္ တိုင္းရင္းသားကိစၥေတြ ေတာ္ရံုတန္ရံု ေျပာေလ့မရွိပါဘူး၊ အကဲဆတ္တဲ့ ကိစၥ၊ ထိရွလြယ္တဲ့ ကိစၥ၊ ကိုယ္အေျပာ မတတ္ရင္ နားလည္မႈ လြဲႏိုင္တဲ့ ကိစၥမို႔ ေျပာေလ့မရွိဘဲ တတ္ႏိုင္သမွ် ေရွာင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ နားလည္မႈလြဲတာမ်ိဳး သိပ္မျဖစ္ႏိုင္တဲ႔ အျပဳသေဘာ ေဆာင္မယ္ထင္တဲ့ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုကို အခု ေျပာခ်င္ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး အခ်င္းခ်င္း ၾကားမွာ လူမ်ိဳး နာမည္ ေခၚတဲ့ အခါမွာ မႀကိဳက္တဲ့ နာမည္ မေခၚမိေစဖုိ႔ပါ။


(၁) မြန္လူမ်ိဳးေတြကို တလိုင္းလို႔ မေခၚၾကေစခ်င္ပါ၊ တလိုင္း ဆိုတာ ကျပား လို႔ အဓိပၸါယ္ရလို႔ မြန္လူမ်ိဳး စစ္စစ္ေတြက မႀကိဳက္ပါ။

(၂) တေအာင္း လူမ်ိဳးေတြကလည္း ပေလာင္ လို႔ေခၚခံရတာကို မႏွစ္သက္ပါ။ ဒါေပမယ့္ တေအာင္း ဆိုတဲ့ နာမည္ သိပ္ၿပီး မတြင္က်ယ္ေသးတဲ့ အတြက္ မသိမွာစိုးလို႔ တေအာင္း(ပေလာင္) လို႔ သံုးၾကရပါတယ္။ တတ္ႏိုင္သမွ် သူတို႔ႏွစ္သက္တဲ့ အမည္ကို သာ တြင္က်ယ္ေအာင္ ေခၚေစခ်င္တယ္။

(၃) ကယန္း လူမ်ိဳးေတြလည္း ပေဒါင္ လို႔ ေခၚတာ မႀကိဳက္ပါ။ ကယန္း လူမ်ိဳးမွာ လူမ်ိဳးစု ေလးခု ရွိပါတယ္၊ အဲဒီ့ထဲက ကယန္းလဟြီေတြကို ရွမ္းလူမ်ိဳးေတြက လည္းပင္းမွာ ေၾကးကြင္းေတြ ပတ္တဲ့အတြက္ ပေဒါင္ (ပတ္ေတာင္း= ေၾကးပတ္ေသာသူ) လို႔ ေခၚခဲ႔တာပါ။ သူတို႔နာမည္ မဟုတ္တဲ့အတြက္ အေခၚခံရတဲ့ ကယန္းေတြက မႀကိဳက္ပါ။ မတြင္က်ယ္ေသးတဲ့ အတြက္ ကယန္း(ပေဒါင္) လို႔ သံုးၾကရတာ ရွိေပမယ့္
ကယန္းလို႔သာ ေခၚေစခ်င္တယ္။

(၄) ရင္ဘတ္မွာ ေငြးျပားေတြ ဆင္ျမန္းေလ့ေရွ႕တဲ့ ကယန္းကငံ ေတြကိုလည္း ယင္းေဗာ္ လို႔ေခၚၾကေပမယ့္ သူတို႔ကလည္း ကယန္းလို႔ပဲ ေခၚမွ ႀကိဳက္ပါတယ္။

(၅) ကယန္းလထာ လူမ်ိဳးေတြကိုလည္း သူတို႔ ဆံပင္ပံုစံကို ၾကည့္ၿပီး ဇယိမ္း (ဇယိန္) လို႔ ေခၚၾကေပမယ့္ သူတို႔ကေတာ့ လထာ(လာ့တ) လို႔ ေခၚမွ ႀကိဳက္ပါတယ္။

(၆) ကယားလူမ်ိဳး ရဲ႕ အမည္ကေတာ့ အျငင္းပြားမႈ အနည္းငယ္ရွိပါတယ္၊ အခ်ိဳ႕က ယခု ကယားျပည္နယ္မွာ ေနထိုင္တဲ့ လူမ်ိဳးစု(၁၀)ခု စလံုးရဲ႕ စုေပါင္း အမည္ဟာ ကရင္နီ ျဖစ္တယ္၊ အဲဒီ႔ထဲကမွ လူမ်ိဳးစုတစ္ခုရဲ႕ နာမည္ဟာ ကယားျဖစ္တယ္၊ ဒါေၾကာင့္ အားလံုးကို ၿခံဳၿပီး ေခၚရင္ ကရင္နီ လို႔ ေခၚရမယ္လို႔ဆိုတယ္။ တခ်ိဳ႕ကလည္း ကရင္နီနဲ႔ ကယား ဆိုတာတူတူပဲ လူမ်ိဳးႀကီးတစ္ခုတည္းကို ေခၚတာလို႔ ဆိုၾကတယ္ (ျမန္မာ ၊ ဗမာ ျပႆနာ လိုပါပဲ)။ ကယားျပည္နယ္က မိတ္ေဆြေတြနဲ႔ စကားေျပာၾကည့္ေတာ့ သူတို႔ကေတာ့ ကယားလို႔ ေခၚမယ္ဆိုလည္း ႀကိဳက္တယ္၊ ဒီေန႔ ဒီအခ်ိန္မွာ ကယားလို႔ ေခၚလိုက္ရင္ သူတို႔ကို ရည္ညႊန္းေၾကာင္း သိေနတာပဲလို႔ဆိုတယ္၊ ဒါေပမယ့္ သံလြင္ အေရွ႕ရွမ္း က လူငယ္ေတြကေတာ့ ကရင္နီ လို႔ ေခၚမွ ႀကိဳက္လိမ့္မယ္လို႕ သတိေပးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကရင္နီ လို႔ ေခၚမွ ႀကိဳက္တဲ့ လူေတြ ရွိသလို၊ ကယားလို႔ ေခၚရင္လည္း ႀကိဳက္တဲ့ လူေတြ ရွိေနပါတယ္။ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ေတာ့ အမ်ားဆႏၵနဲ႔ သူတို႔ႏွစ္သက္ရာ နာမည္ကို သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

(၇) ပအိုဝ္း လူမ်ိဳးေတြလည္း ေတာင္သူလို႔ ေခၚရင္ မႀကိဳက္ပါ။ အခုေတာ့ ေတာင္သူ ဆိုတဲ့နာမည္ေတာင္ သိပ္မသိၾကေတာ့ပဲ ပအိုဝ္းလို႔ ပဲ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႕ ေခၚေနၾကပါၿပီ၊ ေကာင္းပါတယ္။

(၈) အာခါ (အခါ) လူမ်ိဳးေတြလည္း အာခါ နဲ႔ အီေကာ(ေကာ္) ဆိုတဲ့အမည္ေတြမွာ ဘယ္လိုေခၚတာပိုႀကိဳက္သလဲဆိုတာ အျငင္းပြားမႈ ရွိပါတယ္။ သူတို႔ေတြရဲ႕ ဆႏၵကို ေသခ်ာစံုစမ္းၿပီး ႏွစ္သက္တဲ့ အမည္သာ ေခၚသင့္ပါတယ္။

(၉) မေန႔ကမွ သိရတာ တစ္ခုက ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြကို တခါတေလ ေနာက္ေျပာင္ပီး ရခီး လို႔ေခၚတာ (ရခီး=ရခိုင္စုတ္) လို႔ အဓိပၸါယ္ရလို႔ လံုးဝ မေခၚဘဲ ေရွာင္ရွားၾကပါလို႔ ေမတၱာရပ္ခံခ်င္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ သူငယ္ခ်င္း အခ်င္းခ်င္း ေျပာမနာ ဆိုမနာ ရင္းႏွီးၾကပီဆိုရင္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီကို ဘယ္ေလာက္ပဲ နစ္နစ္နာနာေျပာေျပာ၊ နာမည္ေျပာင္ ေပးေပး ျပႆနာ မရွိပါဘူး၊ ဒါေပမယ့္ လူမ်ိဳးကို ထိခိုက္တဲ့ နာမည္မ်ိဳး မျဖစ္ေအာင္ ဆင္ျခင္သင့္ပါတယ္။

အျခားတိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ သူတို႔မႏွစ္သက္တဲ့ အမည္ေတြ ထပ္မံျဖည့္စြက္ေပးၾကပါ။ လြဲမွားေနရင္လည္း ေထာက္ျပေပးၾက ေစခ်င္ပါတယ္။


ခင္မင္ေလးစားလ်က္

Comrade Eagle

  1 comment:

  1. တအာင္း ပေလာင္လို႕ေခၚႀကတာပါ . တေအာင္း ပေလာင္ မဟုတ္ပါဘူး.။
    ပေလာင္ေတြက ရွမ္းလို႕ေျပာရင္သာမႀကိဳက္တာပါ .။
    ပေလာင္နဲ႕ တအာင္းက တူတူပါပဲ. ျမန္မာလုိေခၚရငပေလာင္ေပါ့ . တအာင္းလုိ႕ေခၚရင္ အခ်င္းခ်င္းနားလည္ႀကတယ္.
    အဲဒိအဓိပါယ္ပါပဲ.။

    ReplyDelete

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...