Saturday, July 27, 2013

လူငယ္ႏွင့္အလုပ္အကိုင္

အခန္ း (၂)
ကုိယ္ပုိင္လုပ္ငန္းစတင္ ျခင္း။

၁။ ဘာလုပ္ငန္းကိုစလုပ္မွာလဲ။ ဘယ္လိုပစၥည္းအမ်ဳိးအစာ ကိုထုတ္လုပ္ ခ်င္သလဲ။ ေရာင္းခ်ခ်င္ သလဲဆိုတာကို အရင္ေရြးထုတ္ၾကည့္ပါ။
-ကၽြန္မ တို႔ရဲ႕ မိဘေတြက ဆရာဝန္ေတြ (သို႔မဟုတ္)က်န္ းမာ ေရ းဝန္ထမ္ း ေတြ ျဖစ္ေနၾကရင္... ေဆးပစၥည္ းမ်ဳိ းစံု လက္လီ လက္ကား ေရာင္းဝယ္ဖို႔ စဥ္းစားၾကတာ ေပါ့။ ေရာင္းတဲ့အခါမွာအျပင္ ေဆးဆုိင္ ေတြ နဲ႔ ေစ်းအတူတူ ေရာင္းပါ။ အျပင္ဆိုင္ ေတြလည္း အျမတ္တင္ၿပီးမွ ေရာင္းၾကတာပါ။ ေဆးခန္းနဲ႔တြဲဖြင့္ထားတဲ့ဆုိင္ေတြက ပိုၿပီး အျမတ္ႀကီးစားတယ္လို႔ ေျပာခံရရင္ သိကၡာ က်ပါတယ္။ ပုိက္ဆံ ပိုၿပီ း တတ္ႏိုင္ရင္ ဓါတ္မွန္ ၊ ဆီး ၊ ဝမ္ း ၊ သလိပ္ႏွင့္ေရာဂါမ်ဳိးစံု စစ္ေဆး ရွာေဖြ ေရးလုပ္ငန္းမ်ဳိးလုပ္ရင္ပို ေကာင္းပါတယ္။
-အမရပူရ ၊ သဲေတာ ၊ ဝမ္းတြင္း ၊ ဆိပ္ခြန္လို ေနရာမ်ဳိးမွ ာ ေနတယ္ဆိုရင္ ေတာ့ခ်ည္ ထုပ္ ေတြ ၊ ဆိုး ေဆး ေတြ ၊ ခ်ည္ေပါင္ း ေဆးေတြ ၊ ေရႊခ်ည္ ၊ ေငြခ်ည္ ၊ ပိုးခ်ည္ေတြ ၊ ခ်ည္ခၽြတ္ေဆး ေတြႏွင့္ယကၠန္း သံုးပစၥည္း မ်ဳိ းစံုကိုလက္လီ /လက္ကား ေ ရာင္းဝယ္သင့္ပါတယ္။ ကိုယ္တုိင္ ယကၠန္းစင္ေထာင္တာမ်ဳိး၊ဒီဇိုင္းထြင္ႏိုင္ ၊ ေရးႏိုင္ ၊ ခတ္ ႏုိင္တာမ်ဳိးထိ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရင္ ပိုၿပီးေကာင္းပါတယ္။
- မိဘေတြကေက်ာင္းဆရ ာ /ဆရ ာမ (သို႔မဟုတ္) ပညာေရ းဝန္ထမ္း ေတြျဖစ္ ေနၾကရင္ မုန္ ႔မ်ဳိးစံု ၊ ကစားစရာႏွင့္ စာေရး ကိ ရိ ယ ာ ေတြ ေရ ာင္ းဝယ္ဖို႔ စဥ္းစားၾကတာ ေပါ့။ မုန္႔ေတြကိုကိုယ္တိုင္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းမွာလား ၊အသင့္လုပ္ၿပီးသာ းေတြ ဝယ္ေရာင္းၾကမွာလား ၊ စဥ္းစားၾကည့္ေပါ့။
-ကိုယ္တုိင္က စေ န၊ တနဂၤေႏြ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ႏွင့္ေႏြရာသီ ပိတ္ရက္ ေတြမွ ာ ကေလးေတြကို အဂၤလိပ္စာ စကား ေျပာႏွင့္သဒၵါေတြ သင္ ေပးႏုိင္တဲ့ သင္တန္းမ်ဳိးေလး မိဘေတြႏွင့္ တြဲဖြင့္တာ ၊မွီဖြင့္တာမ်ဳိးလုပ္ႏုိင္ ရင္လည္း ေကာင္းပါတယ္။ ကေလး ေတြကို အဂၤလိပ္စာ သင္ပံု သင္နည္းေကာင္း ေတြပါတဲ့ သင္႐ိုးစာအုပ္ ေတြ ရွိပါတယ္။ ကုိယ္ကိုယ္တုိင္ ရွာေဖြေလ့လာၿပီး သင္ေပးပါ။ ေခတ္ေနာက္က်ေနတဲ့ စာအုပ္ ေတြနဲ႔သင္ပံုသင္နည္း ေတြကိုမသံုးဘဲ ေနႏုိင္ ရင္မသံုးပါနဲ႔။
-မိဘေတြက ႐ိုး႐ိုး႐ံုးဝန္ထမ္း ေတြ/တကၠသိုလ္ အဝန္း အဝိုင္းက ဝန္ထမ္းေတြ ျဖစ္ေနၾကရင္မိတၱဴ ကူးစက္ ၊ စာစီစာ႐ုိက္ ၊ စာအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း ၊ စာအုပ္အငွားဆုိင္ ေကာင္း ေကာင္းမ်ား ဖြင့္ ရင္ အဆင္ေျပပါတယ္။ စက္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းမ်ဳိးဆို ေဖာက္သည္ေတာင္ေမွ်ာ္္စရာမလိုေအာင္ အစဥ္ေျပပါတယ္။
-မိဘေတြက လုပ္သားး ေပါမ်ားၿပီး အလုပ္ အကိုင္ ရွားပါး ေနတဲ့ရပ္ကြက္မ်ဳိ္း မွာ ေနတယ္ ၊ အလုပ္လုပ္ တယ္ဆို ရင္ေတာ့ ပိုက္ဆံမတတ္ႏုိင္ရင္စက္ဆိုင္ ၊ ေရႊခ်ည္ထိုး ၊စီ းကြင့္ထိုးလုပ္ငန္းေတြမွာဝင္ကူ ရင္းအလုပ္သင္ပါ။
အလွ ျပင္ဆုိင္မွ ာ ဝင္ကူ ရင္း ပညာ သင္တာမ်ဳိ းေတြကို လုပ္ပါ။ လုပ္သားအင္အားမ်ားမ်ား သံုးရတဲ ့ လက္လီ /လက္ကားအလုပ္မ်ဳိးေတြလုပ္ သင့္ပါတယ္။
-ေဆးလိပ္လိပ္ဖို႔ အိမ္ ေတြကို လိုက္ေပးထားၿပီးညေနၾကလုိက္သိမ္း ရတာမ်ဳိ းတုိ႔၊ပစၥည္းအထုပ္ေသးေသးေတြ ပက္ကင္ ထုပ္ပိုး ျခင္း ၊ ထုတ္လုပ္ေပးျခင္း ေတြ ၊ ဂ်ပ္ဘူးခ်ဳိးတဲ့အလုပ္မ်ဳိး ၊ ဖိနပ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ဳိး၊မုန္႔ဖုတ္လုပ္ငန္းမ်ဳိး၊ အေၾကာ္အေလွာ္ လုပ္ငန္းမ်ဳိး၊ပြဲ႐ံုလုပ္ငန္းမ်ဳိး ၊ေရခဲစက္ ၊ ေရသန္႔ထုတ္လုပ္ပို႔ေဆာင္ ေရ းလုပ္ငန္း ေတြ... စသ ျဖင့္ ကိုယ့္ရွိတဲ့ေငြႏွင့္ခ်ိန္ၿပီး လုပ္လုိ႔ရတဲ့ အလုပ္ ေတြ ရွိပါတယ္။ အရင္းမစိုက္ဘဲ ေလွထိုးလိုက္သလို အလုပ္ေတြလည္း ရွိပါတယ္။ဘာအလုပ္ပဲလုပ္လုပ္... ေစတနာထားၿပီး ႐ိုး႐ိုး သားသားလုပ္ပါ။ စကားကိုခ်ဳိခ်ဳိ သာသာ ေျပာၿပီး ယဥ္ေက်းစြာ ျပဳမူဖုိ႔ မွာခ်င္တာပ ါပဲ။

၂။ အရင္းအႏွီးဘယ္ ေလာက္ႏွင့္စတင္သင့္ သလဲ။
ကၽြန္မတို႔တတ္ႏိုိင္တဲ့ ပမာဏေလာက္နဲ႔ပဲ စရမွာပါ။ ကိုယ့္ထည့္ဝင္ ရင္းႏွီးထားတဲ့ပမာဏထက္ပိုၿပီး မဝယ္ယူ ၊ မရင္းႏွီးမိဖို႔ရာ သတိထား ရပါမယ္(လုပ္ငန္းစခါစအခ်ိန္အတြက္)။လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ႕လည္း ရွိလာၿပီ၊ အရွိန္ ေလးလည္းရလာၿပီ ၊ ဝင္ေငြ ၊ ထြက္ေငြ ၊ ေႂကြးခ်ေပး ေငြႏွင့္တကြ လုပ္ငန္းထဲ မွ ာ ရွိတဲ့ဝင္ ေငြလွည့္ပတ္စီးဆင္းမႈ႕ကို ခ်ိန္ဆတတ္လာၿပီ းေစ်းဝယ္ ေတြကေရာ ပစၥည္းထုတ္ေပးမယ့္ Supplier ေတြကပါ ယံုၾကည္မႈ႕ရွိလာၿပီဆိုရင္ေတာ့ရွိတာထက္ ပိုၿပီး ဝယ္ယူရင္းႏွီးလု႔ိ ရပါၿပီ ။ အေႂကြးယူ ရင္ းလုပ္ငန္းကိုခ်ဲ႕ထြင္ လည္ပတ္လို႕ ရပါတယ္။ ကိုယ့္အေပၚ ယံုၾကည္မႈရွိလာ ေအာင္ဆိုတာကိုယ္ တုိင္လုပ္ ယူရမယ့္ အရာပါ။ ပစၥည္းကိုအေႂကြးနဲ႔ လိုခ်င္တုန္းက အခ်ဳိးတစ္မ်ဳိး၊ပိုက္ဆံ ရွင္းရေတာ့မယ္ဆို ေတာ့အခ်ဳိးတစ္မ်ဳိးမလုပ္ မိဖို႔လိုပါတယ္။

၃။ လုပ္ငန္ းစတင္ဖုိ႔ရာ ေနရာအေနအထား ေရြးခ်ယ္ျခင္း။ လုပ္ငန္းအတြက္ေနရာအေနအထား ေရြးခ်ယ္ျခင္းဟာလည္းစီးပြားေရးလုပ္ရာမွာအလြန္အေရးပါတဲ့ကိစၥတစ္ခု ျဖစ္ပ ါတယ္။ ေရႊဆုိင္ ၊ ေဆးဆုိင္ ၊ ဖက္ ရွင္ဆုိင္နဲ႔ လက္လီလက္ကား ေရာင္းခ်ဖို႔အတြက္ ဆိုရင္လူသြားလူလာမ်ားၿပီး အခ်က္အခ်ာက်တဲ့ ေနရာ ေတြနဲ႔ ေစ်းလိုစည္ကားတဲ့ေနရာမ်ဳိး ေတြကို ေရြးခ်ယ္ ရပါမယ္။ကိုယ္ ေရာင္းမယ့္ကုန္စည္ကိုဝယ္ယူမယ့္ လူဦးေရထူထပ္တဲ့ ေနရာမ်ဳိး ျဖစ္ဖုိ႔လိုပါတယ္။ ပစၥည္းထုတ္လုပ္ျခင္း ၊ Packing ထုတ္လုပ္ ေပးျခင္းႏွင့္ ကုန္ၾကမ္းအမယ္ ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ေပး ျခင္း၊ ႐ံုးခန္းသီးသန္႔ဖြင့္ျခင္းတု႔ိအတြက္ႏွင့္ စက္႐ံုအလုပ္႐ံုမ်ဳိး ေတြအတြက္ကေတာ့ ကုန္ၾကမ္းရရွိႏိုင္မႈ႕၊ လုပ္သားအင္အာ း ေပါမ်ားမႈ၊ ေျမေနရာက်ယ္ဝန္းမႈ႕ႏွင့္လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္မႈ႕တို႔အတြက္ အဓိကထားၿပီး Location ကိုေ ရြးရပါမယ္။အခ်က္အျခာက်ဖို႔ႏွင့္စည္ကားတဲ့ေနရာ ေတြမလိုပါဘူး။ လူစည္ကားၿပီး အခ်က္အခ်ာက်မွ ေရာင္းရမည့္ပစၥည္း ေတြ အတြက္ဆိုရင္ Location အေနအထားအတြက္ သင့္ရဲ႕ပုိက္ဆံကို မႏွ ေျမာပါနဲ႔။ တတ္ႏုိင္သမွ်လည္း ႏႈတ္ခ်ဳိသာစြာေျပာဆိုညႇိႏိႈင္းၿပီး ေစ်းဆစ္ၾကည့္ေပါ့။

အခန္ း(၃)
ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းငယ္ကို ေရရွည္တည္တံ ့ၿပီးႀကီးထြားလာ ေစျခင္းဒီလိုမ်ဳိးလုပ္ငန္း ေလးတစ္ခုကို ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ျမင္ ေစဖို႔လုပ္ေဆာင္ ရတာဟာ တကယ္ေတာ့ မခက္ခဲလွပါဘူး။လြယ္ပါတယ္လို႔ေျပာျပန္ ရင္လည္း မွားအံုးမွာပါပဲ။ေစ်းႀကီးေတြ ၊ပလာဇာႀကီး ေတြမွာပဲဆိုင္အႀကီးႀကီးဖြင့္ဖြင့္၊ ရပ္ကြက္ထဲ၊ လမ္းထဲနဲ႕ ေစ်းေသးေသးေလး ေတြမွာဆုိင္ေသးေသးေလးဖြင့္ဖြင့္.... ဆင္ေျခမ်ားစြာ၊အေၾကာင္း ျပခ်က္မ်ားစြာနဲ႔ ဆုိင္ျပဳတ္သြားၾကတဲ့လူေတြ အမ်ားႀကီးပါပဲ။ေစ်းေရာင္းတယ္ဆိုတာ လြယ္တယ္ေျပာလို႔ လုံးဝမရပါဘူး။ဒီေတာ့ေအာင္ျမင္ေစဖုိ႔ မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ ရမွာေတြနဲ႔ ေရွာင္ၾကဥ္ရမွာေလးေတြေတာ့ ရွိပါတယ္။ဒီအခန္းမွာ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ အခ်က္ အလက္ေလးေတြကိုလြယ္ကူ႐ိုးရွင္းစြာေရသားးထားပါတယ္။

(၁) ေဖာက္သည္မ်ားမ်ား ရေအာင္ ရွာေဖြျခင္း။
အ႐ိုးရွင္းဆံုးနဲ႔အပ္ေၾကာင္းထပ္ ေအာင္ေျပာေနၾကတဲ့ကိစၥတစ္ခုပါပဲ။ ဒါေပမယ့္အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ရာ အရမ္းခက္ခဲသလိုႀကီးလည္းျဖစ္ေနပါတယ္။ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ေဖာက္သည္ေတြဟာ ကၽြန္မတို႔ကိုေငြေတြ ၊အျမတ္အစြန္းေတြေပးဖုိ႔လာတာပါ။ သူတိုိ႔ေပးမယ့္ ပုိက္ဆံေတြေၾကာင့္ ကၽြန္မ တို႔ရဲ႕လုပ္ငန္းေလးေတြေအာင္ျမင္ၾကရတယ္ဆိုတာကို႐ိုးသားစြာ လက္ခံႏုိင္ေအာင္ ႀကဳိးစားၾကည့္ပါ။ သူတုိ႔ကို ဘယ္လိုစြဲ ေဆာင္ရွာေဖြမလဲ?
(က) အဓိက အေရးႀကီးတာကေတာ့ ကၽြန္မတို႔ဘက္က အျမတ္မ်ားမ်ားရ ေအာင္မလုပ္မိဖုိ႔ပါပဲ။အျမတ္နည္းနည္းနဲ႔ ပစၥည္းမ်ားမ်ားေရာင္းရဖုိ႔ကို ႀကဳိးစားႀကည့္ပါ။
(ခ) ၿပီးေတာ့တခ်ဳိ႕ေသာပစၥည္းေတြကို တျခားၿပဳိင္ဘက္ဆုိင္ေတြထက္ေစ်းေလွ်ာ့ ေရာင္းၾကည့္ၾကရေအာင္။
(ဂ) ပစၥည္းအမ်ားစုကို ေစ်းတူထားၿပီးေရာင္းပါ။
(ဃ) ကုိယ့္ထက္အင္အားႀကီးတဲ့ လုပ္ငန္းတူေတြနဲ႔ထိပ္တုိက္မေတြ႕ရေအာင္ ပစၥည္းတုိင္းကိုေစ်းေလ်ာ့ေရာင္းလို႔ မျဖစ္ႏုိင္ ပါဘူး။ ဦးနာေအာက္လိုဒုကၡေရာက္သြားႏုိင္ ပါတယ္။
(င) ႏွစ္သစ္ကူးအပါအဝင္အခါႀကီး၊ ရက္ႀကီးနဲ႔ ပြဲလမ္းသဘင္ေတြမွာ တန္ဖိုးလည္းမႀကီးဘဲ အမွန္တကယ္ အသံုးဝင္မည့္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းေလး ေတြေပးၾကရေအာင္ ။
(စ) ခ်ဳိသာတဲ့အၿပံဳးနဲ႔မွန္မွန္ကန္ကန္ ေျပာဆုိဆက္ဆံၾကရေအာင္။ကိုယ္တုိင္ ေစ်းဝယ္အျဖစ္နဲ႔ေစ်းဝယ္ထြက္တဲ့ အခါမွ ာ ကိုယ့္ကိုဘယ္လိုမ်ဳိးေျပာဆိုျပဳမူ ဆက္ဆံတာကို ႀကဳိက္သလဲဆိုတာ ေတြးၾကည့္ပါ။ ကိုယ္ခ်င္းစာမႈ႕မ်ဳိး ထားၿပီးကိုယ့္ဆီလာတဲ့ေစ်းဝယ္ေတြကို ေကာင္းမြန္ခ်ဳိသာစြာဝန္ေဆာင္မႈေပးပါ။

(၂) ေဖာက္သည္မ်ားထဲကေဖာက္သည္ ေကာင္းမ်ားစြာေရြးထုတ္ျခင္း။

ကၽြန္မတို႔ဆီကိုပဲပံုမွန္အားေပးတ့ဲ ေဖာက္သည္ေတြရွိမယ္။ တျခားဆုိင္ေတြမွာ ပစၥည္းမရွိမွ လာၿပီးအားေပးတဲ့ေဖာက္သည္ ေတြရွိမယ္။ ေစ်းႏႈန္းေတြအကုန္ပါတ္စံုစမ္း ၿပီးမွ ေစ်းသက္သ ာတဲ့ပစၥည္းေတြကို တစ္ဆုိင္ျခင္းလုိက္အားေပးတဲ့ ေဖာက္သည္ ေတြ ရွိမယ္။ ဒီလိုေဖာက္သည္ အမ်ဳိးမ်ဳိးထဲမွာ ေစ်းမွန္ၿပီး ဆက္ဆံေရး ေကာင္းတဲ့ဆုိင္မ်ဳိးကိုပဲ တစ္ဆိုင္တည္းထားျပီး ဆက္ဆံ ရတာႀကဳိက္တယ္ဆိုတဲ့ ေဖာက္သည္ ေကာင္းေတြရွိပါတယ္။
(က) ဒီလိုေဖာက္သည္ေတြကို ေစ်း သည္ႏွင့္ေစ်းဝယ္ ဆက္ဆံေရးထက္ပိုမို ေဖာ္ေရြမႈ႕မ်ဳိးနဲ႔ဆက္ဆံပါ။ မိတ္ေဆြ ၊သူငယ္ခ်င္းအဆင့္မ်ဳိးလည္းမဟုတ္ဘူးေပါ့။ က႑ေတြသိပ္ေရာေထြးရင္လည္း မေကာင္းပါဘူး။
(ခ) ပစၥည္းကေစ်းကြက္ထဲမွာ ျပတ္လပ္ ေနၿပီ။ကိုယ့္ရဲ႕ေဖာက္သည္ေကာင္းက ပစၥည္းမွာယူဖုိ႔ရက္အနည္းငယ္ လိုေသးတယ္ဆိုရင္...ကိုယ့္ဆိုင္မွာရွိတဲ့ ပစၥည္းကိုထိန္းထားေပးလုိက္ပါ။ေဖာက္ သည္မဟုတ္တဲ့ေစ်းဝယ္ေတြက လာဝယ္တိုင္း ပိုက္ဆံရၿပီးေရာ ဆိုၿပီးမေရာင္းလုိက္ပါနဲ႔။ ေဖာက္သည္ ေကာင္းအတြက္ ေစ်းသည္ေကာင္းျပန္ပီသ ေပးဖုိ႔လိုအပ္ပါတယ္။
(ဂ) ေဖာက္သည္မ်ားကမွာယူတဲ့အခ်ိန္မွာ ၊ နဂိုေစ်းက ပစၥည္းတစ္ခု ေငြတစ္ေထာင္ဆိုပါေတာ့။လက္ရွိ ေစ်းကြက္ထဲမွာ ပစၥည္း ျပတ္လို႔တစ္ခုကို ေငြႏွစ္ေထာင့္ငါးရာ ေပါက္ေစ်းျဖစ္ေနပါလွ်င္ တစ္ခုကိုေငြႏွစ္ေထာင့္ သံုးရာေလာက္ပဲ ယူၿပီး ေပါက္ေစ်းထက္ နည္းနည္းေလွ်ာ့ ယူေပးလုိက္ပါ။
(ဃ) စားေကာင္းၿပီးအရသာရွိမယ့္ မုန္႔ေတြကို ရံဖန္ရံခါမွာ ခင္မင္မႈ႕လက္ ေဆာင္အျဖစ္ ေပးဖုိ႔လည္းမေမ့ပါနဲ႔။

(၃)မိမိ၏ စိတ္ သ ေဘာထာ း ေကာင္ းမြန္ ျခင္ း။
(က) ကုိယ့္ဆီလာဝယ္တဲ့ေစ်းဝယ္တုိင္းကို (အယုတ္၊အလတ္၊အျမတ္မေရြးဘဲ)ေဖာ္ေဖာ္ေရြေရြနဲ႔ စိတ္ရွည္ရွည္ ဆက္ဆံ ေပးပါ။
(ခ) အျမတ္မ်ားမ်ားက်န္ေအာင္ ပစၥည္းတုေတြတင္ၿပီးမေရာင္းပါနဲ႔။
(ဂ) အေလးခ်ိန္ျပည့္ ျပည့္ေပးပါ။အေလးနည္းနည္းခိုၿပီး ေငြေလွ်ာ့ယူတာကို ေဖာက္သည္ေတြက သိၾကပါတယ္။
(ဃ) ကိုယ့္ဆီက ဝယ္သြားတဲ့ပစၥည္းကို အသစ္အတုိင္း(သို႔မဟုတ္) အေလအလြင့္မရွိဘဲ ၊ အပ်က္အစီး မရွိတ့ဲပံုစံနဲ႔ သူတုိ႔နဲ႔ပိုအသံုးတည့္ အဆင္ ေျပမယ့္တျခားပစၥည္းတစ္ခုခုနဲ႔လဲလွယ္ခ်င္ရင္လဲေပးလုိက္ပါ။ ပိုက္ဆံလုိခ်င္လည္း အမ္ေပးလုိက္ပါ။
(င) "ဝယ္ျပီးပစၥည္း ျပန္မလဲပါ " ဆိုတာဟာ ကိုယ္ေရာင္းတဲ့ပစၥည္းကိုကိုယ္ျပန္ တာဝန္မယူရဲ ၊အာမခံခ်က္မေပးရဲတဲ ့ အဓိပၸါယ္ သက္ေရာက္ပါတယ္။
(စ) ကၽြန္မတို႔ ျပန္ေရာင္းဖုိ႔ရာ ပစၥည္းဝယ္ ယူရတဲ့ စက္႐ံု ၊အလုပ္႐ံုေတြႏွင့္ ကုမၸဏီ ေတြရွိပါတယ္။ သူတုိ႔ဆီကေန ပစၥည္းယူ တဲ့အခါမွာ ေငြလက္ငင္း ရွင္းေပးရတာေတြ ရွိသလို အေႂကြးစနစ္နဲ႔ေငြခဏဆုိင္း ေပးထားတာ ေတြလည္း ရွိပါတယ္။ စာအုပ္(သို႔မဟုတ္)ေဘာက္ခ်ာနဲ႔အရစ္က်ေငြသြင္း ရတဲ့အခါမွာ ေငြေပးသြင္းဖို႔လက္မတြန္႔ပ ါနဲ႔။ပစၥည္းယူၿပီးေငြေပးဖုိ႔ရာ တြန္႔တိုတတ္တဲ့ ဆုိင္ရွင္ေတြ ေစ်းေလာကမွာ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ ကိုယ္က လက္ငင္းေငြမေခ်ရဘဲ အရစ္က် ေငြသြင္းရတာဟာ ကိုယ့္အတြက္ အက်ဳိးရွိ ေစပါတယ္။ ဒီလိုအက်ဳိးရွိမႈ႕မ်ဳိးကို ကၽြန္မတို႔ဘက္က မဖ်က္ဆီးမိ ေစဖို႔ အတြက္ ေငြမွန္မွန္သြင္းေပးဖို႔ရာ ႀကဳိးစား ေပးရပါမယ္။

(၄) ၿပဳိင္ဖက္ဆုိင္မ်ားကိုႏုိင္ေအာင္ယွဥ္ၿပဳိင္ ျခင္း။ ကၽြန္မတုိ႔လိုပစၥည္းတူေရာင္းခ်တဲ့ ေစ်းဆိုင္ေတြ(သို႔မဟုတ္) ပစၥည္းတူထုတ္လုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြဟာ ေစ်းကြက္မွာ အမ်ားအျပားရွိၾကမွာပါပဲ။ ပင္လယ္ေရဟာ ေသာက္လို႔မကုန္သလိုဘဲ ေစ်းကြက္ထဲကအျမတ္အစြန္းေတြဟာ ကိုယ္တစ္ေယာက္ထဲသဲ့ယူလုိ႔ရႏိုင္ဘူးဆိတာကိုႏွလံုးသြင္းပါ။ဒါေၾကာင့္မို႔
-(က) ၿပဳိင္ဖက္ဆုိင္ ေတြအေပၚ မုန္းတီးတာ၊ မနာလိုတာ ၊ တုိက္ခုိက္တာေတြ၊ပ်က္စီးရာ ပ်က္စီးေၾကာင္း ေတြမလုပ္မိ ၊ မႀကံမိပါေစနဲ႔။ ဒီလိုလုပ္ရပ္ေတြဟာ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕အဖိုးတန္ အခ်ိန္ေတြႏွင့္ ၾကံရည္ဖန္ရည္ေတြကိုဆံုး႐ႈံး ေစပါတယ္။
- (ခ) ၿပဳိင္ဖက္လုပ္ငန္းတူေတြက ကၽြန္မတုိ႔အေပၚ အေကာက္ၾကံျခင္း ၊ တိုက္ခုိက္ျခင္းေတြ၊ ၿပဳိင္ဆုိင္ျခင္းေတြ အေပၚမွာ လည္း သတိရွိရွိနဲ႔ရင္ဆုိင္ဖုိ႔ အၿမဲအသင့္ ျပင္ထားၾကရေအာင္ပါ။
-(ဂ) သူတုိ႔ေတြႏွင့္ ယွဥ္လုိက္ရင္ကိုယ့္ရဲ႕ အျပဳအမူေတြ ၊ စိတ္သေဘာထားေတြႏွင့္ လုပ္ပံုကိုင္ပံုေတြဟာ႐ိုးရွင္းၿပီး ေစ်းဝယ္ ေတြကေရာ ၊ ပစၥည္းသြင္းတဲ့လူေတြကပါ ယံုႀကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ပံုမ်ဳိးေပၚလြင္ ထင္ရွားပါေစ။
-(ဃ) ၿပဳိင္ဘက္ေတြႏွင့္ကၽြန္မတို႔အဓိက ယဥ္ၿပဳိင္ေရာင္းခ်ေနရတဲ့ပစၥည္းမ်ဳိးမွာ လက္ ရွိထက္ ေစ်းႏႈန္း ခ်ဳိသာၿပီး အရည္အေသြးတူေသာ တျခားတံဆိပ္သစ္ ၊အမယ္သစ္ေတြကိုမ်က္စိဖြင့္၊ နားစြင့္ျပီး ရွာေဖြေနဖို႔လိုပါတယ္။
-(င) ကၽြန္မတုိ႔လုပ္ငန္းႏွင့္လည္း ဆက္စပ္မယ္ ၊ တအားႀကီးလည္း အေရာင္းမသြက္၊လူသိမမ်ားလို႔တျခားဆုိင္ ေတြမွာ မတင္တ့ဲပစၥည္းမ်ဳိး (ဂြင္ ေပ်ာက္ပစၥည္း)ေတြကိုဂ႐ုစုိက္စိစစ္ၿပီး၊ ေရာင္းခ်လုိ႔ရေအာင္ႀကဳိးစားပါ။ အဲလိုပစၥည္းမ်ဳိးေတြက အျမတ္ ရာခုိင္ႏႈန္းမ်ားမ်ား တင္ယူလုိ႔ရပါတယ္။
- (စ) ကၽြန္မတုိ႔က ဘာေတြလုပ္ေနတယ္။ ဘယ ္လိ ုပစၥည္ း ေတြ ေ ရ ာင္ း ေနတယ (သို႔မဟုတ္) ထုတ္လုပ္ေနတယ္။ အဲဒါေတြ ေၾကာင့္စီးပြားျဖစ္ေနတယ္။ ဘာ ေတြဆက္ၿပီးလုပ္အံုးမယ္ဆိုတာ ေတြကိုအလုပ္နဲ႔ဆုိင္တဲ့ လူေတြကိုေရာ ၊ဆိုင္နားနီးျခင္းေတြကိုပါ မႂကြားဝါမိဖုိ႔သတိထား ရပါမယ္။ ႂကြားဝါျခင္းဟာ မနာလိုခံရေစၿပီး ကိုယ့္ၿပဳိင္ဘက္ေတြဆီကိုကိုယ္တုိင္ သတင္းေပးသလို ျဖစ္ေစပါတယ ္။ကိုယ္အလုပ္ ျဖစ္တာ ၊ စီးပြားျဖစ္တာကို ကိုယ္တုိင္သိရင္လံုေလာက္ပါတယ ္။ ေရငုပ္သေဘၤာတစ္စီးလုိ တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္နဲ႔ ရည္မွန္းခ်က္ကို ေရာက္ေအာင္သြားပါ။

(၅) စာရင္းတိက်စြာ ျပဳစုျခင္း
- (က) ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ပိုင္ဆိုင္မႈေတြ ၊လည္ ပတ္မႈေတြ ၊အရင္းဘယ္ေလာက္ ၊အျမတ္ဘယ္ေလာက္ ၊ကုန္က်စရိတ္က ဘယ္ေလာက္ဆိုတာ ေတြကို သိရွိဖို႔ရာစာရင္း မွန္မွန္လုပ္ ရပါမယ္။ ဒါမွ သာ ဘယ္ေနရာေတြကယိုေပါက္ေတြျဖစ္ ေနတယ္ ၊ဘယ္ေနရာ ေတြကဟာကြက္ ေတြမ်ားေနတယ္၊ဘယ္ပစၥည္းကအျမတ္ မ်ားမ်ားရၿပီးဘယ္ပစၥည္းကအျမတ္နည္း ေပမယ့္ေရာင္းအားတက္ေနတယ္ ဆိုတာ ေတြကိုသိႏုိင္ပါမယ္။
- (ခ) အလုပ္အကိုင္မွန္မွန္ လည္ပတ္ၿပီး ေငြဝင္လာၿပီဆိုလွ်င္ ဆက္လက္ႀကီးပြား ေအာင္ျမင္သြားတဲ့လူနဲ႔ျပန္ၿပီး က်႐ႈံးသြားတဲ့ လူဆိုျပီးႏွစ္မ်ဳိးရွိပါတယ္။ဒုတိယအမ်ဳိးအစား ျဖစ္သြား ရတဲ့အေၾကာင္းအရင္းထဲမွာ -စာ ရင္းနားမလည္ျခင္း ၊ နားမလည္ေတာ့ အရင္းဘယ္ ေလာက္ ရွိမွန္းမသိ ၊အျမတ္ဘယ္ေလာက္ ရမွန္းမသိေတြ ျဖစ္ျခင္း ၊ ကိုယ့္ရဲ႕အသုံးစားရိတ္က ဘယ္ေလာက္ရွိမွန္းမသိ၊ စားရင္းေပ်ာက္ ၊အင္းေပ်ာက္ေတြျဖစ္ျခင္း ၊ကိုယ္သံုးစြဲမိတဲ့ ပိုက္ဆံဟာ ရတဲအျမတ္ထဲက ထက္ပိုၿပီး အရင္းထိေအာင္သံုးမိၿပီလားဆိုတာ ေတြကုိုမသိေတာ့ပါဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ စာရင္းမွန္မွန္လုပ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။
ေနထက္ထက္ေအာင္

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...