Sunday, July 28, 2013

လူငယ္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္း အခန္း ၄


အခန္း (၄)

ကုိယ္ပုိင္လုပ္ငန္းငယ္ကုိထိခုိက္ပ်က္စီး ေစသည့္အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း။

(၁) မိမိ၏စိတ္ေနသေဘာထား နိမ္က်ျခင္း။
(က) ကိုယ့္ဆီကို လာၿပီးဝယ္ယူ၊ စံုးစမ္းတဲ့ ေဖာက္သည္ေတြကိုအမွန္အတိုင္း ေျပာဆို လမ္းညႊန္မႈ႕မျပဳေတာ့ဘဲ အျမတ္မ်ားမ်ား ၏က်န္မယ့္ပစၥည္းေတြနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈေတြထိုးေရာင္းျခင္း ။ ပစၥည္းအစစ္ႏွင့္အတု ေရာ၍ ေရာင္းခ်ျခင္းေတြ လုပ္ေဆာင္ျခင္းဟာ စိတ္ သေဘာထားနိမ့္က်ျခင္း ျဖစ္ၿပီး အေႏွးႏွင့္အျမန္ အလုပ္ကို ထိခိုက္နစ္နာလာေစပါတယ္။


(ခ) မဝယ္ဘဲ မေနေအာင္အတင္းအက်ပ္ တုိက္တြန္းျခင္းေတြ၊ ေဖာက္သည္ကို ဒီပစၥည္းမ်ဳိးမသံုးဖူးဘူးလား ၊ ဒီေလာက္မွ မဝယ္ႏုိင္ဘူးလား ဆိုတဲ့ အခ်ဳိးေတြ ၊စကားေတြႏွင့္ ကိုယ္တုိင္႐ုိင္းျပတာေတြ ၊ အေရာင္းစာေရးမမ်ား ႐ုိင္းျပတာကို မဆံုးမဘဲ အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳတာေတြ ဟာ မိမိရဲ႕ လုပ္ငန္းကို အမွန္တကယ္ထိခုိက္ ပ်က္စီးေစပါတယ္။
(ဂ) မစားရ ဝခမန္း ဝန္ေဆာင္မႈေတြ ေပးမယ္လုို႔ကတိအထပ္ထပ္နဲ ႔ေၾကာ္ျငာ ထားေပမယ့္အစဥ္မေျပတာေတြ ႀကံဳလာရင္ ဘာမွ ေျဖရွင္းမေပးဘဲမ်က္ႏွာေျပာင္တုိက္ တာမ်ဳိးေတြလုပ္ျခင္း ၊ ေဘာ္ဒါေနတာ စာေမးပြဲမေအာင္ရင္ ေငြျပန္အမ္းမယ္ဆိုၿပီး ေအာင္ႏုိင္ေျခမရွိတဲ့ ကေလးေတြကို စာေမးပြဲမတိုင္မီ အျပစ္ရွာ၍ ထုတ္ပစ္ျခင္းမ်ဳိး၊စာမလုိက္ႏုိင္တဲ့ ကေလးေတြ၊စာညံ့တဲ့ကေလးေတြ၊စာမလုပ္ခ်င္ေသာကေလး ေတြႏွင့္ ဆိုးသြမ္းေသာ ကေလးေတြကို တစ္ခန္း ထဲမွာေရာထည့္ထားၿပီး ဂ႐ုတစုိက္ သင္ျပအုပ္ခ်ဳပ္မႈမေပးျခင္းေတြ...စတဲ့ စိတ္သေဘာထားနိမ့္က်တဲ့ အျပဳအမူအေျပာအဆိုမ်ား ကလည္း လုပ္ငန္းပ်က္စီးရာ ၊ ပ်က္စီးေၾကာင္းတရား ေတြပါပဲ။
(၂) ၿပဳိင္ဘက္ဆုိင္မ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းတူမ်ားကို မယွဥ္ၿပဳိင္ႏိုင္ေတာ့ျခင္း။
(က) ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ၿပဳိင္ဖက္ေတြဟာ ကၽြန္မတို႔ထက္ ပိုျပီးေနရာအကြက္အကြင္း ေကာင္းမွာ ေနရာယူထားျခင္း။
(ခ) ကၽြန္မတို႔ထက္ပိုၿပီး ပစၥည္းအစစ္အမွန္မ်ားကိုသင့္တင့္ေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း။
(ဂ) ကၽြန္မတို႔ထက္ပိုမုိ ေကာင္းမြန္စြာ ကတိ ေပးထားခ်က္ (သို႔မဟုတ္) အာမခံထားခ်က္မ်ားအတုိင္းတာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္ း။
(ဃ) ေဖာက္သည္မ်ားအေပၚ ခ်ဳိသာစြာ၊ မွန္ကန္စြာဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ပစၥည္းသြင္းေပး သည့္ Supplier ေတြအေပၚ ေငြေပးေငြယူ မွန္ကန္စနစ္က်ျခင္းေတြမွာ ကၽြန္မတို႔ထက္ သာလြန္ေနျခင္း။
(င) ထုိ႔ေၾကာင့္Supplier မ်ားက ပစၥည္းမွာတုိင္းခ်က္ျခင္းပို႔ေပးျခင္းႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းပိုမိုသက္သာေအာင္ ေဆာင္ ရ ြက္ ေပးခံရျခင္းေတြ။
(စ) ေဖာက္သည္ေတြၾကားတြင္ "အဲဒီဆုိင္က(သို႔မဟုတ္) အဲဒီလုပ္ငန္းကဆိုရင္စိတ္ခ်ရတယ္၊ ဝယ္သာဝယ္"ဆိုၿပီး ေဖာက္သည္ ေလာကတြင္ ကၽြန္မတုိ႔ထက္ပိုၿပီး ေရပန္းစား၍ ပါးစပ္သတင္းပ်ံႏွံ႕ ျခင္း။
(ဆ) ၿပဳိင္ဘက္ေတြမွာကၽြန္မတုိ႔ထက္ သာလြန္တဲ့စိတ္ေနသေဘာထား ၊ပညာေရး၊ အသိပညာေတြ ရွိေနျခင္း။
အထက္ပါ အခ်က္အလက္ ေတြထဲက အခ်က္ ၄ ခ်က္ေလာက္သာ ကၽြန္မတုိရဲ႕ ၿပဳိင္ဘက္ေတြမွာရွိ ေနမယ္ဆိုလွ်င္ ကၽြန္မတုိ႔ေတာ့ ေသခ်ာေပါက္ မယွဥ္ႏုိင္ ေတာ့ပါဘူး။အခ်က္အားလံုးသာရွိေနမယ္ ဆုိလွ်င္ေတာ့ မယွဥ္သာယံုတင္မက လံုးပါးပါးၿပီးမသိမသာ႐ႈံးမလား၊ သိသိသာ သာ အလဲထိုးခံရမလား တစ္ခုခုေတာ့ျဖစ္ ေတာ့မွာပါပဲ။

(၃) ေဖာက္သည္မ်ား၏ဒုကၡေပးခံရျခင္း။ (က) သံုးတတ္ ရင္မိတ္ေဆြ ၊မသံုးတတ္ရင္ ရန္သူဆိုတဲ့မီးရဲ႕သေဘာတရားႏွင့္ ဆင္တူတဲ့ အေနအထားမ်ဳိးပါပဲ။ ေဖာက္သည္ဆိုတာဟာ ေက်းဇူးရွင္ ျဖစ္သလို ခုိုးသား၊ ဓါးျပအသြင္လည္း ရွိေနတတ္ပါတယ္။ သူတုိ႔က ကၽြန္မတို႔ကို ဘယ္လို အသြင္မ်ဳိးနဲ႔ ဒုကၡေပးၾကသလဲ ဆိုတာ အၾကမ္းဖ်ဥ္းေျပာၾကည့္ၾကရေအာင္။

(ခ) အေႂကြ းစနစ္ျဖင့္ကုန္စည္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ကၽြန္မတုိ႔ဆီက ဝယ္ျပီး ျပန္မဆပ္ေတာ့ျခင္းမ်ဳိးေပါ့။ ေဖာက္သည္ကို ေႂကြးခ်တာ ၊ေႂကြးေပးတာ ဟာလည္း ပညာတစ္ရပ္ပါပဲ။ အေႂကြးစနစ္မသံုး ရင္လည္း အလုပ္မျဖစ္သလိုအေႂကြးဆံုး ရတာေတြ မ်ားရင္လည္း လုပ္ငန္းပ်က္စီးပါတယ္။
(ဂ) ကၽြန္မ ေဖေဖကေျပာဖူးတယ္ - "လူတုိင္းမွာ သူ႔တန္ဖိုးနဲ႔သူရွိၾကတယ္ ၊အဲဒါေၾကာင့္လူေတြကို တန္ရာတန္ဖိုးေပး ဝယ္လုိ႔ရတယ္၊ လူတစ္ေယာက္ဘယ္ ေလာက္တန္ သလဲဆိုတာ အနီးစပ္ဆံုး ခန္႔မွန္းတတ္ဖုိ႔ပဲလိုတယ္။ တစ္ေသာင္းပဲ တန္တဲ့လူက အေႂကြးတစ္ေသာင္းဖိုး ေလာက္ ေပးလုိက္မိရင္ ေနာက္လာမဝယ္ ေတာ့ဘူး။ ဆံုးၿပီသာမွတ္ေပေတာ့၊ အေႂကြးဆံုး႐ံုသာမကဘဲအျမတ္မွန္မွန္ ေပးမယ့္ ေဖာက္သည္ပါဆံုးသြားတာပဲ "တဲ့။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေဖာက္သည္ေတြကို ဘယ္သူ႔ကို ဘယ္ပမာဏေလာက္ ေပးသင့္လဲ၊ဘယ္ပမာဏ ထက္ပိုရင္ေႀကြးဆံုးႏုိင္သလဲ ဆိုတာမ်ဳိးကို ဂ႐ုစိုက္ရပါမယ္။
(ဃ) ေဖာက္သည္ေတြက ကၽြန္မတုိ႔ႏွင့္ ကြ်န္မတို႔ရဲ႕ ၿပဳိင္ဘက္ေတြကို ေစ်းတုိက္ၿပီး ဆစ္ျခင္း(သို႔မဟုတ္)ဝန္ေဆာင္မႈ႕ အရည္အေသြးႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းကို ႏႈိင္းယွဥ္ၿပီး အျမတ္မက်န္ေအာင္ လက္ကုန္ႏႈိက္ယူ ျခင္းမ်ဳိးေတြကလည္း ေရရွည္မွာ လုပ္ငန္းကို ထိခုိက္ေစပါတယ္။ ေဖာက္သည္ေတြေၾကာင့္ အေႂကြးေတြ ဆံုးၿပီး အရင္းျပဳတ္သြားတဲ့ ကိုယ္ပိုင္စီးပြား ေရးသမားႏွင့္ လုပ္ငန္းငယ္ေလးေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။

(၄) သူခိုးသူဝွက္မ်ား၏ အႏၱရာယ္ ေပးခံရျခင္း။
(က) ေစ်းႏွင့္လူစည္ကားရာ ေနရာမ်ားတြင္ သူခိုး ၊သူဝွက္ ၊ ခါးပုိက္ႏႈိက္ေတြ သာမကဘဲ လူလိမ္ဂိုဏ္းေတြပါ က်က္စားၾကပါတယ ္။ ခိုးနည္း ၊လိမ္နည္းမ်ဳိးစံုရွိပါတယ္။ေပါ့ေပါ့ဆဆေနရင္ေတာ့ ေသခ်ာေပါက္ တစ္ေန႔မဟုတ္တစ္ေန႔ခိုးခံရမွာပါ။
(ခ) ျဖစ္ရပ္မွန္တစ္ခုကို ဥပမာအျဖစ္ ေျပာ ျပပါမယ္။ မနက္ ေစ်းဖြင့္ခါစမွာ ပုဆိုးနဲ႔ လံုခ်ည္ေတြ ဝယ္ေနၾကေဖာက္သည္က တစ္ပါတ္တစ္ခါ၊ ႏွစ္ပါတ္ တစ္ခါေလာက္ လာဝယ္ ေလ့ ရွိပါတယ္။ေစ်းဖြင့္ကာစဆိုေတာ့ ဆုိင္က ခင္းရင္းတန္းလမ္း၊ လူကမစံုေသး ၊ အလုပ္က ႐ႈပ္နဲ႔ေပါ့ ။ေစ်းဝယ္ကဟိုေပၚက ပစၥည္းျပပါအံုး၊ ဒီေပၚက ပစၥည္း ျပပါအံုးဆိုလို႔ ေနာက္လွည့္လွည့္ ယူေပးတဲ့ အခ်ိန္ ပုဆိုးနဲ႔ လံုခ်ည္ေတြ အထုပ္လုိက္ ေတာင္းထဲထည့္ၿပီးပုဆိုးစုတ္နဲ႔အုပ္ ၊ အေဖာ္ပါလာတဲ့မိန္းမ တစ္ ေယာက္ကို" ဘာသြားဝယ္ႏွင့္အံုး၊ ငါၿပီးေတာ့ လိုက္ခဲ့မယ္" ဆိုၿပီး ေတာင္းနဲ႔လႊတ္လုိက္ ေရာ။ ၿပီးေတာ့အမ်ားႀကီး ဝယ္ယူအားေပး ပါတယ္။ဒီေတာ့ဆုိင္ရွင္က ေဖာက္သည္ေကာင္းႀကီးထင္ၿပီး အၿမဲေမွ်ာ္ ေနတာေပါ့။ ကိုယ့္ပစၥည္းေပ်ာက္လုိ႔ေပ်ာက္မွန္းမသိဘဲ လံုးပါးပါးၿပီး ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္ေနလို႔ အရင္း ျပဳတ္ခါနီးမွ ေစ်းဝယ္ ေယာင္ေဆာင္တဲ ့ သူခိုးကို မိပါေတာ့တယ္။ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းေပါက္စေလးေတြ ပ်က္စီးျပဳန္းတီးေစမႈမွာ ဒီအခ်က္ကလည္း အဓိက ပါဝင္ေနပါတယ္။

(၅) အသံုးအျဖဳန္းမ်ား၍လက္ဖြာျခင္း။
(က) မိန္းကေလး ေတြက အဝတ္အထည္ ၊ ဖက္ရွင္ႏွင့္ အလွကုန္ပစၥည္း ေတြေၾကာင့္ စိတ္မထိန္းႏိုင္ဘဲ အသုံးအျဖဳန္း ေတြမ်ား ေလ့ရွိၾကပါတယ္။လုပ္ငန္းဝင္ေငြရွိတဲ့ မိန္းကေလးကိုကပ္ခ်ဴတတ္တဲ့ ေယာက္်ားမ်ဳိးကို စြဲလမ္းမိလုိ႕လည္း ေငြေတြ ေသ ာက္ေသာက္လည္း ျဖဳန္းမိတတ္ၾကပါတယ္။
ေယာက်္ားေလးေတြကလည္းအေပါင္း အသင္းေတြႏွင့္ဘီယာဆုိင္သြားျဖဳန္း ၊ KTVသြား ျဖဳန္း ၊ အဝတ္အထည္ေတြမွာ သြားျဖဳန္း ၊ မလိုအပ္ဘဲ ၿပဳိင္ဆုိင္လိုစိတ္ ေၾကာင့္သြား ျဖဳန္းရင္းနဲ႔ ရွိတဲ့ အရင္းအႏွီးေတြ ျပဳတ္ကုန္ၿပီး ပံုမွန္ဝင္ေငြရတဲ့ လုပ္ငန္းေလးပ်က္စီး သြားတတ္ပါတယ္။
(ခ) တစ္လကိုအျမတ္တစ္သိန္းရမယ္။ တစ္သိန္းလံုး သံုးပစ္မယ္ဆိုလွ်င္ ဘယ္လိုမွ တိုးတက္မလာေတာ့ပါဘူး။ တစ္လကို
အျမတ္တစ္သိန္းရတယ္။ ၅ ေသာင္းသံုးတယ္ ၊ပိုတာကိုအရင္းထဲ
၅ေသ ာင္းသံုးတယ္၊ပိုတာကိုအရင္းထဲ ျပန္ ျပန္ထည့္တယ္ဆုိရင္တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ မိမိလုပ္ငန္းရဲ႕ထုထည္တုိးတက္လာမွာပါ။ ထုထည္တိုးလာရင္းအျမတ္ေတြလည္း ပိုပိုမ်ားလာတာပါပဲ။ တစ္လကို အျမတ္က တစ္သိန္းရတယ္၊ အသုံးစရိတ္က က်န္းမာေရးေၾကာင့္ ဆိုၿပီးတစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းေလာက္ ျဖစ္သြားလုိက္ ၊ ေနာက္လေတြၾကေတာ ့လည္းဘာေလးပိုဝယ္လုိက္ ရလို႔ဆိုတဲ့ ဆင္ ေျခတစ္ခုၿပီးတစ္ခုနဲ႔ အျမတ္ဝင္ေငြထက္ ပိုပိုသုံးျဖစ္ေနၿပီဆိုရင္ေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္... မၾကာခင္အရင္း ျပဳတ္ၿပီး လုပ္ငန္းပ်က္ေတာ့မွာပါပဲ။

(၆) ေလာင္းကစားလုပ္ျခင္ း။
(က) "ေလာင္းကစားလုပ္တာ မေကာင္းဘူး ၊ စီးပြားပ်က္ေၾကာင္းတရားျဖစ္တယ္"ဆိုတာ ေတြကိုဘယ္လိုပဲ ေျပာေနၾကပါေစ လုပ္တဲ့လူကေတာ့မလုပ္ဘဲ မေနႏုိင္ပါဘူး။ ဟိုတုန္းက ေလာင္းကစားေၾကာင့္ ဘဝပ်က္တဲ့လူဆိုတာ ရွားပါတယ္။ ခုေတာ့ႏွစ္လံုးထီနဲ႔ဘဝပ်က္တဲ့လူေတြ ေစ်းထဲမွာေရာ ၊ အရပ္ထဲမွာပါ လက္ညႇဳိးထိုးမလြဲေတြ ျဖစ္ေနပါၿပီ။ အ့ံၾသ စရာက အဲဒီထဲမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားလာတာပါပဲ။ ဟိုတုန္းက ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္မွာတုိက္ႀကီးႏွစ္လံုး ၊ သုံးလံုးနဲ႔ Surf ေတြ Parado ေတြ တဝီဝီ ေမာင္းၿပီး လုပ္ငန္းႀကီးလုပ္ခဲ့ႀကတဲ့မိသားစု ဟာ ႏွစ္လံုးထီနဲ႔ဘဝပ်က္ၿပီး တဲအိမ္ ေလာက္ေလးကိုငွား ေနရပါတယ္။ဘာလုပ္စား ရမွန္းမသိ ျဖစ္ေနတဲ့ အဲဒီလိုစီးပြားေ ရးသမားမိသားစု အထည္ႀကီးပ်က္ေတြကို ရန္ကုန္ေရာ ၊ မႏၱေလးမွာပါ ျမင္ေတြ႕ေနရတာ စိတ္မေကာင္းပါဘူး။
(ခ) ကိုယ့္နားဝန္းက်င္ကတရင္းတႏီွး ရွိတဲ့ မိတ္ေဆြေတြေတာင္ ေလာင္းကစားနဲ႔ ဘဝပ်က္တဲ့မိသားစုေတြ ေျခာက္စုေလာက္ ရွိပါတယ္ ။ မိသားစုႏွစ္ခုဆိုရင္ နာမည္ႀကီးလုပ္ငန္းရွင္စာရင္းမွာ ပါခဲ့ဖူးပါတယ္။ က်န္တဲ့လူေတြလည္းသူေဌး စာရင္းဝင္ မိသားစုေတြပါ။ အထက္တန္းတုန္းက တြဲခဲ့တဲ့ သူငယ္ခ်င္းမေလး တစ္ေယာက္ ရွိပါတယ္။သူမနဲ႔ သူ႔အစ္မႏွစ္ေယ ာက္စလံုး ေတာ္ ေတာ္ေလး လွၾကပါတယ္။ မာနႀကီး သလို စကားေျပာလည္းတင္စီးပါတယ္။ စကား ေတြကိုလည္း အထအနေကာက္လြန္း ေတာ့ေတာ္ေတာ္ သတိထားၿပီးစကားေျပာ ရပါတယ္။ၾကာေတာ့ ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈ႕မရွိ ေတာ့ပါဘူး။ သူမရဲ႕အေမႏွင့္ အစ္မက ဦးေဆာင္ၿပီးႏွစ္လံုးထီကို ဆပြားကစားၾက ပါတယ္။ RC တိုက္ႏွစ္လံုး ၊ကား ၊ ဆိုိင္ကယ္၊ ဖုံး ေတြအျပင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေတြပါ ဆံုး႐ႈံးကုန္ပါတယ္။ ခုေတာ့စတိုးဆိုင္ ေလးတစ္ခုမွာ အေရာင္းစာေရးမ လုပ္ေနတယ္လို႔ သတင္းၾကား ရပါတယ္။စိတ္မေကာင္း ျဖစ္႐ံုအျပင္ဘာမွ မတတ္ႏိုင္ပါဘူ း။ ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ေခၽြးနည္းစာ ေလးကိုေလာင္းကစား ဒုိင္ေတြဆီ အလြယ္တကူ ေပးပစ္လိုက္ရတာ ေတာ္ေတာ္ႏွေျမာဖို႔ေကာင္းပါတယ္ ။ သံုးလံုးထီထြက္မယ့္ ေန႔မသိ ၊ ႏွစ္လံုးဂဏန္း ဘာထြက္မွန္းမသိ ၊ ေလာင္းကစား ေဝါဟာရေတြ ေျပာသမွ်နားမလည္ ရင္ကို ုလူကိုလူအ လို႔ျမင္တဲ့လူေတြ အမ်ားႀကီး ရွိၾကပါတယ္။ကၽြန္မကေတာ့ 'လူအ' ေတြ ကမွ ေလာင္းကစားလုပ္တယ္လို႔ပဲ ယံုႀကည္ပါတယ္။
ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။
ေနထက္ထက္ေအာင္

  1 comment:

  1. စာအုပ္မ်ားထုတ္ထားလားခင္ဗ် ဒီ ဘေလာ့ေလးကို....

    ReplyDelete

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...