Wednesday, July 31, 2013

အခန္း (၅) လူငယ္ႏွင့္ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္း

NayHtet HtetAung's photo.

 ႐ုတ္တရက္ႀကံဳ ေတြ႕ရင္ဆုိင္ရမည့္အကဲစမ္းမႈမ်ား

ဒီအခန္းမွာလည္း အကဲစမ္းမႈမ်ားလို႔သံုးႏႈန္းထားတဲ့လအသံုးအႏႈန္းရဲ႕ အမွန္တကယ္ အနက္အဓိပၸါယ္ကေတာ့ရုတ္တရက္ ေတာင္းဆိုလာၾကမည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ႏွင့္ ေစ်းႏႈန္း ျခင္းတိုက္ဆိုင္ၿပီး
 ေစ်းဆစ္မႈမ်ား ပစၥည္းျခင္းယွဥ္လာမႈမ်ားႏွင့္ မထင္မွတ္စြာ ႀကံဳေတြ႕ရမည့္ျပႆနာ အခက္အခဲမ်ားကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဒီလိုရုတ္တရက္ ႀကံဳေတြ႔ရမည့္ေတာင္းဆိုမႈမ်ား အက်ပ္အတည္းမ်ားႏွင့္ ျပႆနာမ်ားကို ျဖတ္ထိုးဥာဏ္သံုးၿပီး အလ်င္စလိုေျဖရွင္းႏိုင္စြမ္း ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ ၊ မရွိဘူးလဲဆိုတာ ေတြေပၚမူတည္ၿပီး ေတာ့လည္း ကၽြန္မတို႔ရဲ႕လုပ္ငန္းငယ္ေလး ေအာင္ ျမင္မယ္ ၊မေအာင္ျမင္ဘူး ၊ ေရရွည္ရပ္တည္ႏုိင္မယ္ ၊ မရပ္တည္ႏုိင္ဘူး ဆုိတာကိုအဆံုးအျဖတ္ ေပးႏုိင္ပါတယ္။ ေသးငယ္ ေပမယ့္အေရးႀကီးတဲ့ ဂ႐ုျပဳရမည့္အခ်က္ တစ္ခုျဖစ္လုိ႔ အခန္း တစ္ခန္းအေနနဲ႔ထည့္သ ြင္း ေဆြးေႏြးေရးသားရ ျခင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

(၁) ဝယ္ေနၾကေဖာက္သည္မ်ား၏ အကဲစမ္းမႈမ်ား။
(က) ေဖာက္သည္ေကာင္းတစ္ေယာက္ကို ကၽြန္မရဲ႕ဆုိင္ဝန္ထမ္းက ပစၥည္းမွားၿပီး ေရာင္းလုိက္ပါတယ္။ ပစၥည္း အမွားကိုသံုးလုိက္မိလို႔ ေဖာက္သည္ရဲ႕ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းေတြ ဆံုး႐ႈံးပ်က္စီးကုန္တဲ့ အျပင္မွ ားေပးလုိက္တဲ့ပစၥည္းက ပစၥည္းအမွန္ ထက္တန္ဖိုး ေလးဆ ေလာက္ႀကီးတ့ဲ ပစၥည္းျဖစ္လို႔ကၽြန္မမွာလည္း ထိခုိက္နစ္နာ ရပါတယ္။ ေဖာက္သည္ကိုေကာင္းေကာင္း မြန္မြန္ အႏူးအညႊတ္ ေတာင္းပန္ၿပီး သူသုံး ေနၾကပစၥည္းအမွန္ကို တစ္ျပားမွမယူဘဲ အလကားေပးၿပီး ေျဖရွင္းလုိက္ ရပါတယ္။ မွားေပးမိလုိက္တဲ့ တန္ဖိုးႀကီးပစၥည္းအျပင္ ေနာက္ထပ္ပစၥည္းပါ အလကားထပ္ေပးလုိက္ ရၿပီးေက်နပ္ ေအာင္ေတာင္းပန္လုိက္ရတာ တန္ရဲ႕လားလို ႔ေမးရင္သိပ္ကိုတန္တယ္လို႔ပဲ ေျဖရပါလိမ့္မယ္။ကၽြန္မဆိုင္က ဘယ္သူပဲအမွားလုပ္လုပ္ကၽြန္မမွာတာဝန္ ရွိပါတယ္။ တာဝန္သိတတ္စြာနဲ႔ နစ္နာဆံုး႐ံႈး ရ တဲ့တစ္ဖက္သားဘက္ကို ျပန္ၿပီး ျဖည့္ဆည္း ေပးမွသာလွ်င္ တရားမွ်တ တဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ျဖစ္မွာပါ။ ၿပီးေတာ့ကိုယ့္ ရဲ႕ေဖာက္သည္ေကာင္း တစ္ေယာက္ကို ၿပဳိင္ဘက္ေတြဆီ ေရာက္သြားမယ့္ ရန္ကေနလည္းကာကြယ္ၿပီးသား ျဖစ္ေစပါတယ္။
(ခ) ေစ်းဝယ္ရာကိုမလြဲသာဘဲ ကေလးငယ္ေတြ ေခၚလာရတဲ့ မိဘေတြ ရွိႀကပါတယ္။စားပြဲေပၚက ပစၥည္းေတြကို ဟိုဆြဲ ၊ဒီဆြဲလုပ္ၾကၿပီး မလုပ္ရလွ်င္ငိုၾက၊ ေအာ္ႀကေလ့ ရွိပ ါတယ္။ေႏြေနပူပူမွာ ေစ်းေရာင္းရ ၊ တြက္ရခ်က္ရတာ ေခါင္း႐ႈပ္ ရတဲ့ၾကားထဲမွာ ဒီလိုကေလး ေတြပါလာတာကလည္း ေခါင္းမူး ေစပါတယ္။ ေဖာက္သည္ေတြရဲ႕ ရင္ႏွစ္သည္းခ်ားေလးေတြဆိုေတာ ့ ေငါက္မရ ၊ဆူမရႏွင့္မို႔ မ်က္ႏွာမပ်က္ ေအာင္မနည္းထိန္းရေလ့ ရိွပါတယ္။အဲဒါေၾကာင့္ ကေလးႀကဳိက္တဲ့ မုန္႔ေလး ေတြေဆာင္ထားၿပီး အလြန္ေဆာ့တဲ့ ကေလးေတြကို မုန္႔ေကၽြးၿပီးဆြဲေဆာင္ ထိန္း သိမ္းရပါတယ္။ဒီေတာ့သူတုိ႔သားသမီး အေပၚေမတၱာထားၿပီး စိတ္ရွည္တဲ့အတြက္ ကၽြန္မတို႔ဆုိင္ကိုပိုၿပီးစြဲစြဲၿမဲၿမဲ အားေပးလာ ၾကပါတယ္။
(ဂ) ဝယ္ေနၾကေဖာက္သည္တစ္ ေယာက္က ကၽြန္မဆိုင္မွာ မရွိတဲ့ပစၥည္းတစ္မ်ဳိးကို မၾကာခဏေမးေလ့ ရွိပါတယ္။ သူက အဲဒီ ပစၥည္းကို ဘယ္လိုျဖဳန္းအားရွိၿပီး ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ားဝယ္ေၾကာင္းေတြ ေျပာေလ့ရွိလို႔ ကၽြန္မဆုိင္ေပၚတင္ ေရာင္းေပးလုိက္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ ့ သူ႔မွာ သူႀကြားသေလာက္ ျဖဳန္းအားမရွိ သလို ၊ ဝယ္အားလည္းမေကာင္းတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဆိုင္ေပၚမွာ အဲဒီပစၥည္းေတြပံု ျပီးေငြေအာင္းသြားတာပဲ အဖတ္တင္လုိက္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ေဖာက္သည္ ရဲ႕ဝယ္အားအေျခအေနကိုသိရေအာင္ လက္လီနည္းနည္းခ်င္း စမ္းတင္ၿပီး အျမတ္မယူဘဲ ေရာင္းေပးႏုိင္ေအာင္ ႀကဳိးစားရပါမယ္။ သူ႔ရဲ႕ဝယ္အား တကယ္ ေကာင္းတယ္ဆိုတာ ေသခ်ာမွ လက္ကား ဝယ္တင္ၿပီး အျမတ္ယူ ေရာင္းခ်ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

(၂) ၿပဳိင္ဘက္ဆုိင္မ်ား၏ ေဖာက္သည္မ်ားမွ မိမိဆိုင္အေပၚအကဲစမ္းမႈမ်ား။ ၿပဳိင္ဘက္ဆုိင္ေတြရဲ႕ ေဖာက္သည္မ်ားဟာ လုပ္ငန္းသေဘာအရ ျဖစ္ျဖစ္ ၊အိမ္နီးနား ျခင္းမ်ဳိးပဲ ျဖစ္ျဖစ္ကိုယ့္ ေဖာက္သည္ရဲ႕မိတ္ ေဆြေတြ ျဖစ္ေနၾကၿပီးကၽြန္မတို႔ဆုိင္ေတြ ၊ လုပ္ငန္းေတြ ဆီကိုလမ္းႀကံဳသေဘာ ပါလာတတ္ၾကပါတယ္။ ေစ်းျခင္းတူေနရင္ေတာင္ "ဟိုဘက္ဆုိင္က ပိုၿပီးေစ်းသက္သာတယ္"လုိ႔ေျပာၿပီး ေဖာက္သည္ကေစ်းမဆစ္ဘဲ သူတုိ႔က ၾကားဝင္ဆစ္ေလ့ရွိပါတယ္။တစ္ခါက ၿပဳိင္ ဘက္ဆုိင္မွာ ပစၥည္းအမ်ဳိးအစား (A)ကို လက္လီဝယ္တဲ့ ေဖာက္သည္နဲ႔ အဲဒီပစၥည္း(A)ကို ကၽြန္မဆုိင္မွာ လက္ကားဝယ္တဲ့ ေဖာက္သည္တုိ႔ဟာ တစ္ရပ္တည္းေန အသိအကၽြမ္းမ်ား ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ အဲဒီ ေတာ့ ကၽြန္မရဲ႕ေဖာက္သည္က ပစၥည္းကိုလူႀကံဳဝယ္ခိုင္းခဲ့ပါတယ္။ ဝယ္ေပးတဲ့လူက ၿပဳိင္ဘက္ဆုိင္က ေနၿပီး လက္လီဝယ္ရင္းနဲ႔ လက္ကားေစ်းကိုစံုစမ္းေတာ့ ဟိုဘက္ဆုိင္ ရွင္ကလည္းျပန္စပ္စုၿပီးမွ လက္ကားေစ်းကို တစ္ျပားမွမတင္ဘဲ အရင္းေစ်းအတုိင္း ေျပာလုိက္ပါတယ္။ အဲဒီ ေစ်းဝယ္က ကၽြန္မဆုိင္လာၿပီး ေစ်းဝယ္ေပးေတာ့"ေစ်းမ်ားပါတယ္"ဆိုၿပီးအတင္းေစ်းဆစ္ပါတယ္။ အေျခအေနသိလုိက္ေတာ့ ကၽြန္မအေနနဲ႔ သူူမ်ားနဲ႔ ၿပဳိင္မေရ ာင္းႏုိင္ ရင္လည္း ေဖာက္သည္ဆံုး႐ႈံးရပါေတာ့မယ္။ ဒီတစ္ႀကိမ္ ေလွ်ာ့လုိက္ ရရင္ ေနာက္အႀကိမ္ႀကိမ္ ေလွ်ာ့ရေတာ့မွာပါ။ တစ္ျပားမွမျမတ္ဘဲလည္း ေစ်းေရာင္းစား လုိ႔ မရပါဘူး။ ကၽြန္မစဥ္းစားရင္း idea ေပၚလာပါတယ္။ သူ႔လက္ထဲမွာ ကိုင္ထားတဲ့ လက္လီပစၥည္းေတြေရာ ဘယ္ေစ်းနဲ႔ရခဲ့လဲ လုိ႔ ေမးလိုက္ပါတယ္။တစ္ေပါင္ကို ၆၀၀က်ပ္ပါတဲ့။ "ကၽြန္မဆုိင္မွာတစ္ေပါင္ကုိ ၅၀၀ က်ပ္ပါ။လက္လီနဲ႔လက္ကားေစ်းသိပ္ မခြာပါဘူး။ ဟိုဘက္ဆုိင္ကသူမ်ားေဖာက္ သည္လုခ်င္လို႔ ေစ်းျဖဳတ္ၿပီး တမင္ေျပာတာပ ါ "လုိ႔ ေခ်ာ့ေမာ့ ေျပာၿပီး တန္ျပန္စစ္ဆင္ေရးလုပ္ရပါတယ္။ တစ္လကို ေပါင္ ၁၁၀ ဝယ္ေနၾကေဖာက္ သည္ တစ္ေယာက္မဆံုးလုိက္တဲ့အျပင္ ေစ်းေလွ်ာ့စရာလည္းမလိုေတာ့ သလို ၊တစ္လမွ ေပါင္ ၂၀ ပဲဝယ္တဲ့ ေဖာက္သည္လက္လီ သမားတစ္ ေယာက္ပါ ရလုိက္ပါတယ္။ဒါေပမယ့္ လက္လီေရာင္းေႀကး အျမတ္က သိပ္မက်န္ေတာ့ တာေပါ့။အျမတ္ကို ေလ်ာ့ခ်ျပီး လက္လီသမားတစ္ေယာက္ကို ဝယ္ယူလုိက္တဲ့သေဘာပါ။ ၿပီးေတာ ့ အျမတ္မ်ားမ်ားေပးမယ့္ ေဖာက္သည္တစ္ ေယာက္ကိုပါ ဆက္ျပီးထိန္းသိမ္းထား ႏုိင္တာလည္း တန္ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းအေျခအေနၾကည့္ၿပီး ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေစ်းျပန္ျမႇင့္ၿပီး လက္လီ သမားဆီ ေပးေနရတဲ့ ဝင္ေငြကို ျပန္သဲ့ယူ ရမွာပါ။

(၃) ဆုိင္နီ းနာ းျခင္ းႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္၏ အကဲစမ္ းမႈမ်ာ း။
(က) ကၽြန္မဆိုင္ႏွင့္မလွမ္ းမကမ္းမွာ ခင္မင္ ရင္းႏွီးေသာအပ်ဳိႀကီး ညီအစ္မႏွစ္ေယာက္၏ ဆိုင္ ရွိပါတယ္။သူတုိ႔ေဆးေဖာ္စပ္ရာတြင္ ပစၥည္း အမယ္မ်ားစြာစုေဆာင္းဝယ္ယူႀကသည့္ထဲကကုန္တစ္မ်ဳိ းမွ ာ ကၽြန္မဆုိင္တြင္ ရွိပါသည္။ သူတို႔က ကၽြန္မဆုိင္ကို ဝယ္ ယူအားေပး ျခင္းမရွိပါ။ တစ္ခါတြင္ ဆိုင္ဖြင့္ခါစ မနက္ေစာေစာႀကီး ကၽြန္မဆုိင္လာၿပီး အမ်ာ းအျပာ း ဝယ္ ယူအားေပးသြာ းပါသည္။ ေစ်းႏႈန္ းမ်ား တစ္ထုပ္လွ်င္ ၂ ၅ ၀ ၀ ခန္႔တက္ သြာ း သည္ကိုေန႔ခင္ းပိုင္ း ေ စ်း စံုစမ္းမွာယူ ေတာ့မွ သိလိုက္ ရရ ာ ကိုယ္ညံ့လုိ႔ခံလုိက္ ရသည္ ဟုပဲ ႏွလံု းသြင္ းၿပီ း မသိခ်င္ ေယာင္ေဆာင္ ေနလိုက္ပါသည္။ ေနာက္ႏွစ္လ ခန္႔ၾကာ ေသ ာ အခါမွ ာလည္း ထိုအတုိင္း တစ္ခါထပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္မကေစ်းမေ ျပာဘဲ ဘယ ္ႏွထုပ္ အာ း ေပ းမွ ာလည္ း ၊ဘာညာနဲ႔ရင္ း ရင္ းႏွ ီ းႏွီ းခ်ည္ၿပီ းတုပ္ၿပီ း အပိုင္လုပ္ပစ္ၿပီ းမွ ေနာက္ဆံုး ေ ျပ ာင္ းလဲ ေနတဲ ့ တက္ ေစ်းအတုိင္ း ေ ရ ာင္ း ေပးလုိက္ ရ ာ မေက်မနပ္နဲ႔ မေခၚႏုိ င္ ၊ မေျပာႏုိင္ေတြ ျဖစ္ကုန္ၾကပါတယ္။ ဒါလည္ းမသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ၿပီ း ေနလိုက္ ရပါတယ္။ သူတို႔ကေ ရ ရွည္ ေဖာက္သည္မျဖစ္ႏုိင္ သလို ၊ အနာ းကပ္ၿပီးမနာလို တုိက္ခိုက္တတ္ သူ ေတြပါ။ Long term ၾကည့္ၿပီ း အာ းမနာ ေတာ့ပဲ short term တစ္ခုစာအတြက္ ျပန္ၿပီ းပညာ ေပးႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ျခင္ းနဲ႔ ခံခဲ့ ရတဲ ့ ဆံုး႐ႈံ းမႈ႕ကိုရ ေအာင္ ျပန္ယူလုိက္ ရတာပါ။

(ခ) ပညာတတ္ ၊ ဥစၥာ ေပါ၊႐ုပ္ေခ်ာ ေသာမိန္းမမ်ား ျဖစ္ေစ၊ထု ိအခ်က္ထဲက တစ္ခ်က္ ရွိလွ်င္ ျဖစ္ ေစလိုခ်င္လွခ်ည္ ရဲ႕၊ မွီခိုခ်င္ လွခ်ည္ ရ ဲ႕ဆိုတဲ ့ ၾကာကူလီ ေယာက္်ာ းမ်ာ းႏွင့ ္ၾကာကူလီကဲ့သုိ႔ေသာ ေယ ာက္်ာ းမ်ာ းစြ ာ ရွိၾကပါသည္။ "အလကာ း ရ နည္ းလာ း ၊မရ ေတာ ့ အရင္ း ေပါ့"ဆိုၿပီ း အနာ း ရွ ိ သမွ်မိန္းခေလးတုိင္ းကို မထိခလုတ္ ၊ ထိခလုတ္ ၊ ရိ သဲ ့သဲ ့လုပ္ သူမ်ာ းစြ ာ ရွိၾကပါတယ ္။ဒီ ေ တာ့ မိန္ းကေလးမ်ာ းအေနနဲ႔ ကို ယ့္စိတ္ကို သတိနဲ႔ခၽြန္ းအုပ္ပါ။ကိုရ ီ း ယ ာ းအခ်စ္စိတ္ကူ း ယ ဥ္ဇာတ္ လမ္ းတြဲထဲက မင္ းသ ာ းမ်ဳိ းဆိ ုတာ အျပင္မွာ တစ္ေထာင္တစ္ ေယာက္ ေတြ႕ဖု ိ ႔ မလြ ယ္ပါဘူ း။ဒီ ေ ယ ာက္်ာ းေတြကို လြယ္လြ ယ ္မေႂကြပါနဲ႔။လြ ယ္လြ ယ္ မယံုပါနဲ႔။
ေယ ာက္်ာ း ေလးဆိုရင္လည္ းမိမိ ဘဝတက္လမ္ းကို အညႊန္႔ခ်ဳိ းမယ့္ မိန္းမ မ်ဳိးကိုေရွာင္ပါ။ ေယာက္်ာ း ေတြ တစ္ ေယာက္ၿပီ းတစ္ ေယာက္ ယူျပီ း ပိုင္းလံုးအလုပ္နဲ႔ စီ းပြာ း ရွာေနတဲ့မိန္းမေတြ မနည္ းမေနာႀကီ း ရွိပါတယ္။ ပိုင္ ရွင္ ရွ ိမိန္းမမ်ဳိ းကိုလံုးဝေ ရွ ာင္ပါ။ေယာက္်ားေလး ျဖစ္ ေစ ၊ မိန္ း ကေလး ျဖစ္ ေစ၊အရည္အခ်င္ းနဲ႔ တက္လမ္ း ရွိ ေနၿပီဆိ ု ရင္ ဒုကၡေပးခ်င္ ၊ တာဝန္ ေပးခ်င္ ၊ အကဲစမ္းခ်င္တဲ့ လူေတြကအလုပ္ ရဲ႕ ပတ္ဝန္း က်င္မွာပိုၿပီ း ရိွ ေနတယ္ဆိုတာပါပဲ။ ေစ်းထဲ ၊စီ းပြား ေရး းအသိုင္းအဝိုင္းထဲမွ ာ ဝတၳဳမဟုတ္တဲ့ ဇာတ္လမ္ း စစ္ စစ္ ေတြ အမ်ားႀကီ း ရွိပါတယ္။ဒီလိုကိစၥမ်ဳိ းဆိုတာ ကိုယ္ ေတြ႕ႀကံဳၿပီ းမွ သင္ခန္းစာ ယူရမယ္ဆုိရင္ ဘဝဟာ ေတာ္ေတာ္ႀကီ းကံဆိုးသြား ပါလိမ့္မယ္။သူမ်ာ းအေတြ႕အႀကဳေတြကို ပဲအၾကာ းသိ ၊အျမင္ သိနဲ႔ ဆင္ ျခင္ႏွလံုး သြင္းၿပီ း သင္ခန္ းစာ ယူတတ္ဖုိ႔လိုပါ တယ္။ ဘဝလက္ တြဲ ေဖာ္ဆိုတဲ့အဓိပၸါယ္ကို ကိုယ္တုိင္ ေသခ်ာနာ းလည္ဖို႔လိုသလို သင့္ေတာ္တဲ့ လက္တြဲေဖာ္ကို ေသခ်ာ စိစစ္ ရွာ ေဖြႏိုင္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။

(၄) လူလိမ္ ၊ သူခို း ၊ ခါးပိုက္ႏႈိက္ အေပါင္းတုိ႔၏ အကဲစမ္ းမႈမ်ား။
မိန္းကေလးမ်ာ းဆုိင္ထုိင္လွ်င္ အသက္အရြယ္ အမ်ဳိ းမ်ဳိ း ေ သာ ေယာက္်ာ း ၊ မိန္ းမလူလိမ္ အေပါင္းတို႔က နည္ းမ်ဳိ းစံု ျဖင့္ အကဲစမ္ းၿပီ း လူပါးဝေလ့ ရွိၾကပါတယ ္။ သကၤန္ းၿခံဳထားတဲ ့ ပုဂၢဳိလ္တစ္ ဦ းက ခပ္တည္တည္နဲ႔ ဆုိင္ထဲလာထု ိင္ၿပီ း ေကာင္တာစာ းပြဲ ေပၚကို အလွဴခံလို႔ရလာ သမွ် ပိုက္ဆံမ်ဳိးစံုကိုပံုခ်ပစ္ၿပီး စိမ္ ေျပနေျပ တစ္ ရြက္ ျခင္ းထိုင္ ေရတြက္ ေနပါတယ္။ သီလရွင္ ဝတ္စံုဝတ္ထာ းတဲ့ အမ်ဳိ းသမီ း ေတြကလည္းေဘာက္ခ်ာ ေတြနဲ႔ အလွဴခံပါတယ္။ ကန္ ေတာ့ဆြမ္ း ေလာင္ း ရင္ ႏွစ္ ျပားမတန္ေအာင္ ေ ျပာဆိ ုသ ြ ာ းတာ ေတြ ခံ ရ ေလ့ ရိွပါတယ္။ "ခုမွ ေထာင္ကထြက္လာတာမုိ႔ လမ္ းစား ရိတ္ ေပးပါ " ဆိုၿပီ းအလွဴခံတာလိုလို မုိက္ ေၾကးခြဲခ်င္တာလိုလို အရက္ သမာ း ေတြလည္ း မရွာ းပါဘူ း။ ႐ူ းခ်င္ ေယာင္ ေဆာင္ၿပီ း ဆုိင္ေပါက္ဝလာပိတ္ၿပီ းအိပ္ ေနတဲ့တဏွ ာ႐ူ းမ်ာ းကို လည္ း ႀကံဳဖူးပါတယ္။ ပစၥည္ းေလးနည္ းနည္ း ဝယ္ၿပီ း ၅ ၀ ၀ ၀တန္ ေပးၿပီ းအအမ္ း ေတာင္ းပါတယ္။ အမ္ း တဲ ့ပိုက္ဆံထဲက တစ္ရြက္ကို ေခါက္႐ို းအတုိင္း အသာၿဖဲခ်ၿပီး ၿပဲ ေနလို႔ ျပန္လဲ ေပး ပါဆိုျပီ းလဲ ရာကေန ပိုက္ဆံ သံုး ၊ ေလးေထာင္ကို မ်က္လွည့္ျပသလိုခို းသ ြာ းတဲ ့ လက္လွည့္ပညာ ရွင္မ်ာ းလည္း ရွိပါတယ္။ ပိုင္ ရွင္ဆီက ပစၥည္ း ေတြကို နည္းနည္းခ်င္း ျပန္ကဲ့ခို းၿပီ း စုမိ ေတာ့မွ ကိုယ့္ဆု ိင္ ျပန္လာ သြင္ းတဲ ့ လူ ေတြက ဘယ္ေလာက္တန္မွန္ းမသိဘဲ ေစ်း ေတြပိုေတာင္ းၿပီ း လဲလွ ယ္ ေလ့ ရွိပါတယ္။ ရိပ္မိလုိ႔ ပိုက္ဆံ ျပန္လဲမေ ပး ရင္ "ခင္ဗ်ားတုိ႔ပဲဝယ္ၿပီ း ပစၥည္ း ျပန္လဲ ေပးတယ္ဆိ ု" လို႔ ေ ျပာ ေလ့ ရွိပါတယ ္။ ဆု္င္ ေ ရွ႕ပလက္ ေဖာင္ း ေပၚ ကေနကားကို ေခါင္းတင္ထိုးၿပီ းဆိုင္ဝကိ ုပိတ္ ရပ္ ထာ းတဲ ့လိ ုင္ းကာ း ေမာင္ း သမာ းမ်ာ းလည္ းၾကံဳဖူ းပါတယ ္။မ်က္ ေစာင္ းထုိ းၾကည္ တာကိုအရ သ ာခံ ခ်င္လုိ႔ဆိုတဲ ့ စပ္ၿဖဲၿဖဲမ်က္ႏွာ ေပးမ်ာ းႏွင့္မုိက္မိုက္႐ုိင္း႐ုိင္း အကဲစမ္ းၾကပါတယ္။ ဒီလိ ု အ႐ိ ုင္ းအစုိင္ းအကဲစမ္ းမႈမ်ဳိ းကို ရွက္လို႔ပဲျဖစ္ ျဖစ္ ၊ ေၾကာက္လုိ႔ပဲ ျဖစ္ ျဖစ္ငံု႔ခံ ေနစရာမလိုပါဘူး။ကိုယ့္ဆုိင္ ရွ ိတဲ့ ဝန္ထမ္ း၂ ေ ယာက္ ေလာက္ကို ေခၚၿပီ းကိုယ ္ကေ ရွ႕ဆံုးကေန မားမား ရပ္ၿပီး ေမာင္ းထုတ္ပစ္ ရပါတယ္။ ပမာမခန္႔ဆက္လုပ္ ေနရင္ အနီ းဆံု းေနရ ာမွ ာ ရွိတဲ့ရဲ (သို႔မဟုတ္) စည္ပင္ဝန္ထမ္ း (သုိ႔မဟုတ္) ရ.ယ.က လူႀကီ း တစ္ ေ ယ ာက္ ေလာက္ကိုသြာ း ေခၚခုိင္ းလိုက္ပါ။ ကိုယ္တုိင္ကေတာ့ဆုိင္မွာပဲ ရွိ ေနပါေစ၊ဆုိင္ပစ္ၿပီ း ဘယ္မွမသြားပါနဲ႔။အဓိကကေတာ ့ "ေၾကာက္တတ္ရင္ ၊ၿဖဲ ေျခာက္တယ္"ဆိုတဲ့စကားကို မေမ့ဖုိ႔ပါပဲ။ကိုယ္က မေၾကာက္မွန္း သိရင္ ၊ ေသြးေအးေအးနဲ႔ ေဒါသမထြက္ဘဲ ရင္ဆုိင္ႏုိင္မွန္း သိရင္ လူ႔သတင္း လူခ်င္းေဆာင္ၿပီး လာအကဲစမ္းမယ့္လူ ၊ အႏုိင္က်င့္ မယ့္သူေတြ မရွိေတာ့ပါဘူး။
ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။
ေနထက္ထက္ေအာင္

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...