Tuesday, December 1, 2015

သမၼတရွာပံုေတာ္ [သရ၀ဏ္(ျပည္)]

News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူေတာ္ေတြေပါသည္။ သို႔ေသာ္ စနစ္ကိုက မရႈပ္မရွင္းစနစ္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ သမၼတရွာပံု ေတာ္ဖြင့္ရာတြင္ ထိုမွ် ရႈပ္ေထြးေနရျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူတေယာက္သည္မည္မွ်ေတာ္ေသာ္ လည္း နံပါတ္(၁) တပ္မေတာ္မွေထာက္ခံသူ၊ (၂) ျပည္ေထာင္ စုၾကံ့ခိုင္ေရးနွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွေထာက္ခံသူ၊ (၃) အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (NLD) မွ ေထာက္ခံသူတဦးဦးမဟုတ္ခဲ့လွ်င္ သမၼတမျဖစ္ႏိုင္ပါ။
သမၼတ ျဖစ္မည့္သူသည္ အထက္ပါအဖဲြ႕သံုးဖဲြ႕အနက္ တဖဲြ႕ဖဲြ႕၏အျပတ္ အသတ္ေထာက္ခံမႈကို လိုပါေသးသည္။ ျပီးေတာ့ အသက္(၄၅)နွစ္ ျပည့္ျပီးသူ၊ တဆက္တစပ္တည္း အနည္းဆံုးအနွစ္(၂၀) ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေျခခ် ေနထိုင္နိုင္ရမည္ (ဤကန္႔သတ္ခ်က္ေၾကာင့္ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ၾကီး ဦးဘ၀င္း၏သား၊ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၏ ေမာင္၀မ္းကဲြ ေဒါက္တာစိန္၀င္း သမၼတမျဖစ္ႏိုင္ပါ)၊ မိမိနွင့္မိမိ မိဘႏွစ္ပါးလံုး ႏိုင္ငံေတာ္၏ အာဏာပိုက္နက္အတြင္း၌ ေမြးဖြားေသာ တိုင္းရင္းသားမွျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ရမည္ (ဤအခ်က္မွာ အေတာ္ပင္ရႈပ္ေထြးသည္၊ ျမန္မာ့ပိုင္နက္တြင္ ေမြးဖြားသူျဖစ္ရမည္ဆိုသျဖင့္ အေမရိကန္တို႔၊ စင္ကာပူ တို႔မွာ ေမြးေသာ ျမန္မာမ်ား သမၼတျဖစ္ခြင့္မရိွသလို ျဖစ္ေန၏)၊ ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ စစ္ေရးအျမင္ မ်ားရိွရမည္ (အေတာ္ကို ေယဘုယ်ဆန္ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္သည္၊ အျမင္ Vision ဆိုသည္မွာ ကိုယ္ အေလးခိ်န္လို၊ အရပ္အျမင့္လိုတိုင္းတာ၍ ရေကာင္းေသာ အရာမဟုတ္ေခ်။ လက္ရိွ သမၼတဦးသိန္းစိန္ပင္ ဤေပတံနွင့္တိုင္းလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးအျမင္၊ စီးပြားေရးအျမင္ရိွရဲ႕လားဟု ေမးခြန္းထုတ္စရာရိွသည္။ လက္ေတြ႕တြင္ တိုင္းတာ၍မရေသာေၾကာင့္ အျမင္ရိွမရိွ ဘယ္သူမွ သက္ေသမျပႏိုင္)၊ မိမိကိုယ္တိုင္လည္း ႏိုင္ငံျခားသား မျဖစ္ရ၊ သားသမီး၊ ဇနီး၊ ခင္ပြန္း၊ ေခြ်းမ၊ သမက္ပင္ ႏိုင္ငံျခားသားမျဖစ္ေစရ (ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဤပုဒ္မျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ထားသည္)။ သမၼတရာထူးတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္မည့္သူတေယာက္ကို ရွာရေဖြရတာ အေတာ္ပင္ ေခါင္းရႈပ္စရာေကာင္းလွသည္။ ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီေရြးေကာက္ပဲြမွာ နိုင္ခဲ့လွ်င္ေတာ့ ဒီေလာက္ရႈပ္မည္ မဟုတ္။ လက္ရိွ သမၼတဦးသိန္းစိန္ကိုပဲ သမၼတတာ၀န္ ဆက္လက္ေပးမည္ဟု ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက ေၾကညာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဤအဆိုကိုပင္ ဒီမိုကေရစီမက်ေသာ အဆိုအျဖစ္ ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္မွ ၀င္ျပိဳင္ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ သူရဦးေရႊမန္းက ဆိုခဲ့သည္။ ပါတီတခုကို ကိုယ္စားျပဳမည့္သမၼတဆိုသည္မွာ ဒီမိုက ေရစီနည္းက်အမ်ား ဆႏၵျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ရမည္။
ပါတီေခါင္းေဆာင္တစု၏သေဘာျဖင့္ လက္ ကိ်တ္ထိုးဆံုးျဖတ္လို႔ မရဟု ဦးေရႊမန္းက ေထာက္ျပသည္။ သူေျပာသည္မွာ သေဘာတရားအရမွန္ေနသျဖင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးေခါင္း ေဆာင္မ်ား ဘာမွျပန္လည္ေျဖရွင္းတာမၾကားရ။ သို႔ေသာ္ သူတို႔ေရြးေကာက္ပဲြမွာႏိုင္ခဲ့လွ်င္ ဦးသိန္းစိန္ကို ပဲြထုတ္မည္ဟု အားခဲထားၾကဟန္ရိွသည္။ အကယ္၍ ဦးသိန္းစိန္ေျခေခ်ာ္လက္ေခ်ာ္ တာ၀န္မယူနိုင္ဘူးဟု ဆိုလာခဲ့လွ်င္ လက္ရိွ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္လည္း သမၼတျဖစ္ လာႏိုင္ေသး သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးကလည္း မီဒီယာမ်ားက ေမးျမန္းတိုင္း သမၼတလုပ္ဖို႔မလုပ္ဖို႔ ယတိျပတ္ ျငင္းဆိုျခင္းမရိွ။ အေျခအေနအရ လိုအပ္ခဲ့လွ်င္ ထမ္းေဆာင္ေကာင္းထမ္းေဆာင္ႏိုင္သည္ဟု မယုတ္မလြန္ ေျပာထားသည္။ အဓိကကေတာ့ ၂၀၁၅ ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္ ေရြးေကာက္ပဲြ၏ ရလဒ္ကိုေစာင့္ျပီးမွ အျပီးသတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ လိုဟန္ရိွသည္။
တပ္မေတာ္သည္ သမၼတေရြးခ်ယ္ပဲြတြင္ သမၼတေလာင္းတဦး အမည္စာရင္းတင္သြင္းခြင့္ မူပိုင္ တေနရာရထားသည္။ ထို႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ၁၆၆ ဦး မူေသရထားျပီးျဖစ္ သည္။ ယင္းအျပင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသည္လည္း တအူထံု႔ဆင္းညီအစ္ကိုရင္းမ်ားသဖြယ္ လားရာ အရပ္တူေသာ၊ ရည္မွန္းခ်က္တူေသာ မဟာမိတ္အဖဲြ႕ႏွစ္ဖဲြ႕ျဖစ္သည္။ ထိုအခင္းအက်င္းမ်ားက ျပ႒ာန္း လိုက္ေသာအေျခအေနမွာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးသည္ ေရြးေကာက္ပဲြ၌ ၁၆၃ ဦးႏိုင္ခဲ့လွ်င္ တပ္မေတာ္သားမူေသ ၁၆၆ ေယာက္ွႏွင့္ေပါင္းကာ ၃၂၉ မဲျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အားလံုး၏ ထက္၀က္ေက်ာ္ဆႏၵမဲကို ရယူကာ သူတို႔အဆိုျပဳေသာသမၼတေလာင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတျဖစ္ခြင့္ရိွမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္ကို ဘာသာျပန္ ရလွ်င္ ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီက အမတ္ေလာင္း ၁၆၃ ဦးႏိုင္ခဲ့လွ်င္ တပ္မေတာ္အစုအဖဲြ႕က ဦးသိန္းစိန္ကိုျဖစ္ေစ၊ ဦးမင္းေအာင္လိႈင္ကိုျဖစ္ေစ သမၼတေလာင္းအျဖစ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ သမၼတေရြးပဲြသို႔ဆဲြသြင္းလာရန္ ျဖစ္သည္။ မဲခဲြရာတြင္ႏိုင္မည္ဟု တ၀က္ေက်ာ္ေသခ်ာမွ ဦးသိန္းစိန္ (သို႔မဟုတ္) ဦးမင္းေအာင္လိႈင္ သမၼတ ေလာင္းအျဖစ္ထြက္ေပၚလာမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ဘဲ အမတ္ေနရာ ၁၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ႏိုင္ခဲ့လွ်င္ပင္ လိုအပ္ ေနေသးေသာ ၆၃ မဲကို တသီးပုဂၢလအမတ္အခ်ဳိ႕၊ ပါတီငယ္အခ်ဳိ႕၊ တိုင္းရင္းသားပါတီအခ်ဳိ႕ကို အသည္းအသန္ ကိုယ့္ဘက္ပါေအာင္ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ စည္းရံုး၍ ၁၀၀ + ၆၃+ ၁၆၆=၃၂၉ နည္းျဖင့္ တပ္မေတာ္မွ တင္ေျမွာက္ သူတဦး သမၼတျဖစ္ ခြင့္ရိွေနေပေသး၏။
တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ထိုအေျခအေနကို ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားရင္း လိုအပ္သည္မ်ားကို ျပင္ဆင္ေနခဲ့ပံုေပၚ၏။သို႔ေသာ္ မထင္မွတ္ေသာရလဒ္ (လူထုကထင္ထားျပီးရလဒ္)ျဖင့္ NLD အျပတ္အသတ္အႏိုင္ရလိုက္ျခင္းက ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးႏွင့္ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္တို႔၏အစီအစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ခြင့္မသာ ျဖစ္သြားေပ သည္။ လက္ရိွ သမၼတဦးသိန္းစိန္ကိုလည္းေကာင္း၊ သက္ျပည့္ပင္စင္နီးလာျပီျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးမင္း ေအာင္လိႈင္အားေသာ္လည္း ေကာင္းတပ္မေတာ္အစုအဖဲြ႕မွ တင္ေျမွာက္ေသာ သမၼတေလာင္းတဦးအျဖစ္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းရန္ အေတာ္ကိုမျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သည့္အေျခသို႔ ဆိုက္ေရာက္သြားသည္။ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ လူဦးေရထက္၀က္ေက်ာ္ကို NLD မွ အႏိုင္ရသြားသျဖင့္ သမၼတေရြးပဲြတြင္ မဲခဲြေသာအခါ NLD ႏိုင္မည္မွာ ကိ်န္းေသေနေပသည္။ တပ္မေတာ္မွ တင္ေျမွာက္ေသာ သမၼတေလာင္းသည္ ဒုတိယသမၼတရာထူး နွင့္ ေက်နပ္ရေတာ့မွာ ေျမၾကီးလက္ခတ္မလဲြျဖစ္ေနေပသည္။ ဤအေျခအေနတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ပါက တပ္မွလာေသာ ကိုယ္စားလွယ္သည္ ဒုတိယသမၼတသာျဖစ္ႏိုင္ေတာ့မည့္အေျခအေနတြင္ လက္ရိွ သမၼတဦးသိန္းစိန္ သည္ မည္သို႔မွ် ဒုတိယသမၼတေနရာကိုဆင္း၍ ေနာက္သက္တမ္း ငါးနွစ္ လုပ္ကိုင္လို ေတာ့မည္ မဟုတ္ေခ်။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဆိုေသာ ရာထူးကိုရထားသူကလည္း ဒုတိယသမၼတ ဆိုေသာ ရာထူးမွာ မက္ေလာက္ဖြယ္မရိွေပ။ အထူးသျဖင့္ NLD မွ တင္ေသာ သမၼတလက္ေအာက္၌ ကာခ်ဳပ္ ျဖစ္ဖူးသူ တေယာက္ကဒုသမၼတရာထူးလုပ္ရမည္ဆိုလွ်င္ အဆင့္နိမ့္သြားရာေရာက္မည္။ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာ ေတာ္လုပ္ခဲ့သူက ကိုရင္ၾကီးဘ၀သို႔ ျပန္သြားခ်င္မည္မဟုတ္ေပ။ ထိုအခါ တပ္မေတာ္အစုအဖဲြ႕မွ သမၼတ ေလာင္းေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ယခင္က နာမည္ေျပးေနေသာ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေခ်။ လက္ရိွ ဒုသမၼတရာထူးထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဦးဥာဏ္ထြန္းသည္ အနားယူသြားေသာ ဦးသီဟ သူရတင္ေအာင္ျမင့္ဦးေနရာတြင္ တပ္မေတာ္အစုအဖဲြ႕က ေရြးခ်ယ္ထားျခင္းျဖစ္ရာ ယခုေရြးေကာက္ပဲြ တြင္လည္း ခိုင္လံုမဲမ်ားျဖင့္ ဇီးကုန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္တြင္ အႏိုင္ရလာေသာေၾကာင့္ သမၼတေလာင္းအျဖစ္ သူ႔ကိုပင္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းပါက ဒုသမၼတပင္ျပန္ျဖစ္သည့္တိုင္ အရံႈးမျဖစ္၊ နစ္နာစရာမရိွဟုယူဆရ ပါသည္။ ဤအခ်က္ကို ေထာက္ခ်င့္လွ်င္ တပ္မေတာ္မွ တင္ေျမွာက္ေသာ သမၼတေလာင္းတဦးမွာ ဦးဥာဏ္ ထြန္းျဖစ္ဖြယ္ရာရိွပါ၏။ ဦးဥာဏ္ထြန္းကိုပင္ အေတြ႕အၾကံဳရိွျပီးသား ဒုသမၼတရာထူးတြင္ ဆက္ထားကာ NLD အစိုးရအဖဲြ႕တြင္ တပ္မေတာ္၏အတြင္း လူရိွေနေစမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ဘဲ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးအင္အားနည္းေနသည္ကို ထပ္မံေလ်ာ့က်မသြားလိုလွ်င္မူကား ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ရံႈးနိမ့္ခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေဟာင္းအခ်ဳိ႕အနက္တဦးအား ပဲြထုတ္လာႏိုင္ပါသည္။
ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ႏိုင္ခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး အခ်ဳိ႕သည္လည္း အမည္စာရင္းအဆိုျပဳခံရႏိုင္ပါေသးသည္။ ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္တပ္မေတာ္အတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာ ရာထူး အင္မတန္နည္းသြားသည့္သေဘာ ျဖစ္သည္။ ဒုသမၼတေလာင္းတဦး၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးတဦး၊ ျပည္ထဲ ေရး၀န္ၾကီးတဦး၊ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ၾကီးတဦး စုစုေပါင္း အေရးပါအရာေရာက္ေသာ ေနရာေလးခုသာရေတာ့ မည္ျဖစ္ရာ လူဦးေရနွင့္ ရာထူူးေနရာပင္ မေလာက္ငသျဖင့္ ေ၀ျခမ္းရခက္ေပဦးမည္။ ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္ရာထူးသည္ ေလာေလာဆယ္ အေျပာင္းအလဲခ်က္ခ်င္းျဖစ္ဦးမည္ မထင္ေပ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးမင္းေအာင္ လိႈင္ သက္ျပည့္ပင္စင္ယူေသာ၂၀၁၆ ႏွစ္လယ္မွသာ ျဖစ္လာႏိုင္ေပသည္။NLD အတြက္လည္း သမၼတေလာင္းေရြးခ်ယ္ရသည့္အလုပ္မွာ ငွက္ေပ်ာသီးအခံြႏႊာစားသေလာက္ လြယ္ကူမည္ မဟုတ္ေပ။ ယခုမဲနိုင္ထားသည့္အေနအထားအရ NLD သည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကို ကိုယ္စားျပဳ၍ သမၼတေလာင္းတဦး၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကို ကိုယ္စားျပဳ၍ သမၼတေလာင္းတဦး၊ စုစုေပါင္းသမၼတေလာင္း ႏွစ္ဦး ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရထားၿပီး ထိုနွစ္ဦးထဲမွတေယာက္က သမၼတ၊ တေယာက္က ဒုသမၼတျဖစ္လာေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုသာ ပိတ္ဆို႔တားဆီးထားသည့္ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၅၉(စ) မရိွဘူးဆိုလွ်င္ သမၼတေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဒုသမၼတအျဖစ္ ဦးတင္ဦး(သို႔မဟုတ္) NLD ထဲမွ အျခားငယ္ရြယ္သူတဦးကို ေရြးခ်ယ္ရံုႏွင့္ ကိစၥျပီးေလသည္။ သို႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ခြင့္မရိွျခင္း၊ ယခုေရြးခ်ယ္ရမည့္ သမၼတသည္ စစ္အာဏာရွင္တို႔ (၅၃)ႏွစ္တာအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ရာမွ အရပ္သားတဦးက ပထမဆံုးအၾကိမ္ လက္လဲႊ ျပန္ယူရမည္ျဖစ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အေတာ္ပင္တာ၀န္ၾကီးေသာ ေရြးခ်ယ္မႈျဖစ္လာျခင္းျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စုလို အရပ္သားသမၼတမ်ား တေယာက္ျပီးတေယာက္ တက္အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္လွ်င္ သမၼတ ေရြးရသည္မွာ ဘာမွခက္မည္မဟုတ္ေခ်။ သင့္ေတာ္ သူကိုေရြးလိုက္ရံုပဲျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယခုသမၼတသည္ စစ္တပ္နွင့္တဲြ၍ အလုပ္လုပ္ရမည့္ ပထမဆံုး လူထုေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သျဖင့္ တပ္မေတာ္က ရိုေသ ေလးစားရသူျဖစ္ရန္လည္း လိုေသးသည္။ လက္ရိွတပ္မေတာ္ေခါင္း ေဆာင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကို ရိွန္မေနဘဲ သူတို႔ႏွင့္ယွဥ္တဲြ အလုပ္လုပ္ႏိုင္သူ ျဖစ္သင့္ေပသည္။ သာမန္အားျဖင့္ သမၼတအျဖစ္အေရြးခံရရန္ အရည္ အခ်င္းရိွေသာ အရပ္သားမ်ားစြာရိွေသာ္လည္း
(၁) လူထုက ေက်နပ္လက္ခံသူ
(၂) ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းေၾကာင္းေကာင္းသူ
(၃) ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ သမၼတေလာင္းအရည္အခ်င္းႏွင့္ ကိုက္ညီသူ
(၄) တပ္မေတာ္က လက္သင့္ခံႏိုင္သူျဖစ္ဖို႔ လိုသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ န၀တေခတ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္တဦးလုပ္သလို သူမ၏သားႏွစ္ေယာက္ကို သားအျဖစ္မွ စြန္႔လႊတ္ေၾကာင္း သတင္းစာတြင္ ေၾကညာလိုက္လွ်င္ ပုဒ္မ ၅၉(စ)ကို ေက်ာ္လႊားကာ သမၼတျဖစ္နိုင္ေသာ္ လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ထိုသို႔ဂုဏ္သိကၡာမရိွေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ဳိးကို လိုလားမည္မဟုတ္ေခ်။NLD တြင္ သူရဦးတင္ဦးရိွသည္။ သို႔ေသာ္ သူကအသက္ၾကီးလွျပီျဖစ္သည္။ ရုပ္ျပအေနျဖင့္လုပ္လွ်င္ေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္ပါေသးသည္။ ထို႔ေနာက္ NLD CEC ထဲတြင္ ဦးဥာဏ္၀င္းရိွသည္၊ ဦး၀င္းထိန္ရိွသည္၊ ဦး၀င္းျမင့္ရိွသည္၊ အျခားလူမ်ားလည္း ရိွေသးသည္။ သူတို႔ေတြကိုေရြးလွ်င္လည္းရသည္။ သို႔ေသာ္ သာမန္ထက္ထူးထူးျခားျခား ထူးခြ်န္ထက္ျမက္ေနေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ဳိးေတာ့မဟုတ္ေပ။ လင္းတေလာက္ေတာ့ ငွက္တိုင္းလွသည္ဟူေသာ ေျပာစကားအရ ထိုလူမ်ားထဲမွလည္းသမၼတအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္နိုင္စြမ္းရိွေၾကာင္း NLD ပါတီက ယံုၾကည္ဟန္ရိွသည္။ ဟုတ္ခဲ့လွ်င္လည္း ကန္႔ကြက္စရာေတာ့မရိွ။ အရပ္သားပညာတတ္တေယာက္၏ အရည္အခ်င္းသည္ စစ္တိုက္တာကလဲြလွ်င္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ တပ္မေတာ္မွဗိုလ္ခ်ဳပ္ မ်ားထက္ေတာ့ မညံ့ႏိုင္။ အျပင္လူထဲမွစဥ္းစားလွ်င္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖဲြ႕အစည္းမွ ကိုကိုၾကီးရိွသည္။ မင္းကိုနိုင္ ရိွသည္။ SNLD ပါတီမွ ဦးခြန္ထြန္းဦးရိွသည္။ ANP ပါတီမွ ဦးေအးေမာင္ရိွသည္။ကြ်န္ေတာ့္သေဘာအရ စိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္ရလွ်င္ သမၼတေနရာတြင္ သူရဦးတင္ဦးကိုထား၊ ဒုသမၼတေနရာ တြင္ ကိုကိုၾကီး (သို႔မဟုတ္) မင္းကိုနိုင္ကိုထားလိုက္မည္။ သူရဦးတင္ဦးကို တပ္မေတာ္ႏွင့္ NLD ဆက္ဆံေရး ေကာင္းရန္ ၾကားခံအျဖစ္သေဘာထားျပီး ဒုသမၼတကို တကယ္တက္ၾကြစြာ အလုပ္လုပ္နိုင္သူကို ေရြးရမည္။ သမၼတအျဖစ္ အေရြးခံရသူသည္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ျပီး သမၼတအၾကံေပးအဖဲြ႕ကို ဖဲြ႕စည္းရမည္။ ထိုအဖဲြ႕ တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အေရးပါေသာ ေနရာမွာထား၍ ဖဲြ႕စည္းရမည္။ ထိုအခါ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္သည္ အစိုးရအဖဲြ႔ကို တရား၀င္အၾကံေပးခြင့္ရလာမည္ျဖစ္သည္။ သမၼတက တရား၀င္အၾကံေပးရာထူး မခန္႔အပ္ဘဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အစိုးရအဖဲြ႕ကို ေနာက္ကြယ္မွၾကိဳးကိုင္ပါက ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ကို ခ်ဳိးေဖာက္သည္ဟု အတိုက္အခံမ်ားက စြပ္စဲြျပစ္တင္ျခင္းကိုခံလာရႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္သည္ အစိုးရသစ္၏အၾကံေပး ဥကၠ႒အသြင္ေဆာင္ေသာ ေနရာတခုကို သမၼတသစ္က သူ၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ ျဖင့္ တရား၀င္ေၾကညာေပးဖို႔လိုသည္။တဖက္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ရာထူးကို လက္ခံယူမယူဆိုေသာ အခ်က္ကို ႀကိဳတင္ဆံုးျဖတ္ဖို႔လိုသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကဟူေသာ ရာထူးမွာ အခိ်န္တိုင္းလို လႊတ္ေတာ္တာ၀န္မ်ားနွင့္ အခိ်န္ကုန္ အလုပ္ပိေနေသာ ေနရာျဖစ္သည္။ ထိုေနရာကို ရထားသူ သည္၊ သမၼတအၾကံေပးအျဖစ္ အစိုးရကို ထိန္းေက်ာင္းေမာင္းနွင္ဖို႔ အလုပ္ခိ်န္နည္းသြားမည္ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ သမၼတအၾကံေပးတာ၀န္ကို ဟန္ခ်က္ညီညီ ထမ္းေဆာင္ဖို႔ဆိုလွ်င္ အစိုးရကိုမူ၀ါဒ ခ်မွတ္ေသာကိစၥမ်ားမွာသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပါ၀င္ျပီး အေသးစိတ္ကိစၥမ်ားမွာ ေနာက္ဆုတ္ေနဖို႔ လိုသည္။ အေသးစိတ္ညႊန္ၾကားခ်င္သည္ဆိုလွ်င္ေတာ့ လႊတ္ေတာ္တြင္ စိတ္ခ်ရေသာ ဒုဥကၠ႒တဦးကို ေရြးထား ဖို႔လိုသည္။
မိမိကိုယ္တိုင္မလုပ္ႏိုင္ေသာကိစၥမ်ားကို ဒုဥကၠ႒နွင့္ လဲႊႏိုင္သူျဖစ္သင့္သည္။ ျဖစ္သင့္သည္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အျဖစ္ ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ ရာထူးယူျပီး NLD ပါတီဥကၠ႒အျဖစ္ ပါတီ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ေပးဖို႔ ျဖစ္သင့္သည္။ အစိုးရအဖဲြ႕တြင္ သမၼတသဖြယ္ျပဳမူဖို႔မသင့္ေခ်။ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒၊ ပါတီ ဥကၠ႒၊ အစိုးရကိုထိန္းေက်ာင္းေမာင္းနွင္သူဟူေသာ ထိတ္ထိတ္ႀကဲ ရာထူးသံုးခုကို လူတေယာက္တည္းက တာ၀န္ေက်ေအာင္ လုပ္နိုင္ဖို့ဆိုသည္မွာ အသက္(၇၀)ရိွျပီျဖစ္ေသာ လူသားတေယာက္အတြက္ အလြန္ပင္ပန္း လြန္းသည္။ လိုတာထက္ပိုေသာ အလုပ္ဖိစီးမႈဒဏ္ ျဖစ္ေပၚဖြယ္ရိွသည္။သမၼတေရြးခ်ယ္ရာတြင္ NLD ရင္ဆိုင္ရနိုင္ေသာ အခက္အခဲတခုမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ နႈတ္ထြက္ စကားတခုမွ လာသည္။ NLD အစိုးရ၏ သမၼတအာဏာရိွလိမ့္မည္မဟုတ္ဟူေသာစကားကို ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ေျပာခဲ့သည္။
၂၀၁၅ နို၀င္ဘာ ၁၀ ရက္ေန႔က စင္ကာပူအေျခစိုက္ Channel News Asia ရုပ္သံႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုေန႔က BBC သတင္းဌာနနွင့္ ေတြ႕ဆံုရာတြင္လည္း ေရြးေကာက္ပဲြအနိုင္ရပါတီတရပ္၏ ေခါင္းေဆာင္အေနျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွန္သမွ် ခ်မွတ္နိုင္ခြင့္ကို ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၅၉(စ)ျဖင့္ တားဆီး၍ ရလိမ့္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ သမၼတရာထူးကို နိုင္ငံေရးမိတ္ဖက္ တဦးကရယူထားခိ်န္တြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွန္သမွ် ခ်မွတ္မည့္သူမွာ မိမိသာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဤေျပာၾကားမႈသည္ ေကာင္းက်ဳိးထက္ဆိုးက်ဳိးျဖစ္ႏိုင္ေသာ မွတ္ခ်က္စကားျဖစ္သည္။ ဤစကားေၾကာင့္ NLD ၏ ႏိုင္ငံေရးမိတ္ဖက္မ်ားသည္ သူတို႔ကို သမၼတေနရာကမ္းလွမ္းလာခဲ့လွ်င္ ဂုဏ္သိကၡာမဲ့ေသာ ကမ္းလွမ္းမႈဟု ယူဆသြားနိုင္စရာရိွသည္။ ဘာမွအာဏာမရိွေသာ ရုပ္ျပသမၼတေနရာကိုေတာ့ ထူးခြ်န္ထက္ျမက္ေသာ မည္သည့္နိုင္ငံေရးသမားမွ တက္ေရာက္ေနရာယူခ်င္မည္ မဟုတ္ေပ။
ထို႔အျပင္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၅၈ ၌ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံတ၀န္းလံုးတြင္ နိုင္ငံသားအားလံုး၏ အထြတ္အထိပ္ ေနရာရရိွသည္ဟု အတိအလင္းပါရိွသည္ျဖစ္ရာ ျမန္မာသမၼတသည္ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီေခတ္ကကဲ့သို႔ ရုပ္ျပသမၼတစနစ္မဟုတ္ေခ်။ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ ပါတီေခတ္ကလိုလည္း သမၼတသည္ ဟန္ျပ၊ ပါတီဥကၠ႒သည္ အာဏာပိုင္ဟု ဖဲြ႕စည္းပံုဥပေဒကျပ႒ာန္းမထားေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ထိုသို႔ေျပာဆိုေနျခင္းအား ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းျပီး ဂုဏ္သိကၡာရိွေသာ သမၼတ တဦးနွင့္ ဒုသမၼတတဦးကို ေရြးခ်ယ္ျပီး ေနာက္ကြယ္မွ Guide Line ခ်ေပးသူ၊ Policy Maker၊ NLD ပါတီဥကၠ႒နွင့္ သမၼတ၏ အၾကံေပး အျဖစ္သာေနသင့္ပါသည္။ ယခုကဲ့သို႔ သမၼတ၏အထက္တြင္ ရိွမည္ဟုေျပာဆိုေနမႈသည္ စစ္တိုက္ရာတြင္ တပ္ဦးကံြ်ေနသလိုျဖစ္ရာ ေကာင္းက်ဳိးထက္ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကာ ပညာရိွသတိျဖစ္ခဲဆိုသလို ျဖစ္ေနပါသည္။ ျမန္မာ စကားပံုတြင္လည္း သိသာသိေစမျမင္ေစနဲ႔ဟု ေျပာေလ့ရိွပါသည္။ နႈတ္ေၾကာင့္ေသ၊ လက္ေၾကာင့္ေၾကဟူေသာ စကားပံုလည္းရိွပါသည္။ မျပီးခင္ ဗမာမျမင္ေစနဲ႔ဟူေသာ ဆိုရိုးလည္းရိွ၏။ နိုင္ငံေရးတြင္ မိမိဘာလုပ္မည္ဆို သည္ကို ၁၀၀ ရာခိုင္နႈန္း ရိုးသားပြင့္လင္းစြာ ေျပာဖို႔မလိုပါ။ လက္ထဲတြင္ ၀ွက္ဖဲအျဖစ္ကိုင္ထားရသည့္အရာ မ်ားလည္း ရိွပါသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အင္မတန္ေတာ္ေသာ နိုင္ငံတကာအဆင့္မီ လူထုေခါင္း ေဆာင္တဦးျဖစ္ရာ ထိုအခ်က္ကို အေနွးနွင့္အျမန္ သတိမူမိမည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။NLD ပါတီကို လူထုသည္ ၁၉၉၀ ထက္ပင္ပို၍ ပံုေအာမဲေပး လိုက္ျခင္းျဖစ္ရာ NLD ပါတီဥကၠ႒ကိုယံု၍ ပံုအပ္ခဲ့ ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူက ယံုလို႔ပံုအပ္ထားျပီးျဖစ္သျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စိတ္ၾကိဳက္ ပံုေဖာ္ကာ အစိုးရအဖဲြ႕ဖဲြ႕ပါ။ သို႔ေသာ္ တက္လာမည့္ သမၼတလည္း သိကၡာရိွေအာင္၊ ဆန္႔က်င္ဘက္ ဂိုဏ္းသား မ်ား၏ အေ၀ဖန္လည္းလြတ္ကင္းေအာင္ မဇၥိ်မပဋိပဒါနည္းလမ္းျဖင့္ သြားသင့္ပါသည္။ ဘယ္သူပဲ တက္လာ တက္လာ လူေကာင္းခ်ည္းျဖစ္ရာ ျပည္သူလူထုကေတာ့ ၾကိဳဆိုေနမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဘဘဦးတင္ဦးႏွင့္ NLD ၏ မဟာမိတ္တဦး သမၼတျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။
သရ၀ဏ္(ျပည္)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...