Saturday, December 12, 2015

နိုင္သူကအမွိုက္ေကာက္ ၊ ရွံုးသူကတိုက္ေဆာက္ ၊ ျပည္သူမွာဗိုက္ေမွာက္ သရ၀ဏ္(ျပည္)

Tharawon Pyay


အဂၤလိပ္ဘာသာစကားတြင္ Winner Takes All (နိုင္တဲ.လူအကုန္ယူသည္ ) ဟူေသာစကားပံုရွိသည္ ။ ျမန္မာနိုင္ငံမွာေတာ. နိုင္တဲ.သူအကုန္မယူနိုင္ ။ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အနိုင္ရသူမ်ား၏  ပထမ ဆံုးေဆာင္ရြက္ၾကမည္.လုပ္ငန္းစဥ္သည္ အမွိုက္ေကာက္ဖို.ဟူေသာ စကားကိုၾကားရေတာ. အားလံုး အံ.ၾသသြားၾကသည္ ။ ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အနိုင္ရ ခဲ.ၾကေသာ  ေအာက္ျမန္မာျပည္မွ လြွတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို အမွိုက္ေကာက္ၾကရမည္ဟု ညြွန္ၾကားခ်က္ေပးလိုက္ေသာအခါ ျပည္သူလူထုဘက္မွေ၀ဖန္သံမ်ားေသာေသာညံသြားေလသည္ ။
အမ်ားစုကေတာ. လြွတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကိုအမွိုက္ေကာက္ခိုင္းျခင္းကိုသေဘာက်ၾကသည္ ။ လူထုနွင္.တသားတည္းျဖစ္သည္ ။ ျပည္သူလူထုစည္းမဲ.ကမ္းမဲ.အမွိုက္ပစ္ျခင္းကို တားဆီးပညာေပးရာေရာက္သည္ ။ စည္ပင္သာယာမွ အမွိုက္မွန္မွန္က်ံဳးၾကရန္ တဖက္လွည္.ျဖင္.အသိေပးရာေရာက္သည္ဆိုျခင္းေၾကာင္.ျဖစ္သည္။ စကၤာပူနိုင္ငံတြင္လည္း ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ လီကြမ္းယုသည္ သူေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ကာစက ကိုယ္တိုင္တံပ်က္စည္းကိုင္ကာ အမွိုက္ေကာက္ဖူူးသည္. သာဓကရွိသည္ ။ ျမန္မာကိုစင္ကာပူလိုျဖစ္ခ်င္သည္ဆိုလ်ွင္ ေလေအးစက္တပ္ထားေသာ ဧည္.ခန္းထဲမွ ကုလားထိုင္တြင္ထိုင္ကာ ေျပာေနရံုနွင္.ျဖစ္လာမည္မဟုတ္ ။ အဟုတ္တကယ္အလုပ္လုပ္ၾကဖို.လိုမည္ျဖစ္သည္ ။ ထို.ေၾကာင္.ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူအပါအ၀င္လြွတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန.တြင္ ျပည္သူလူထုနွင္.အတူ အမွိုက္ေကာက္ျပၾကေတာ.မည္ဆိုေတာ. တိုင္းသူျပည္သားအေတာ္မ်ားမ်ားက သေဘာက်ၾကျခင္းျဖစ္သည္ ။ နမူနာအေနျဖင္.လုပ္ျပလ်ွင္ေကာင္းပါသည္ ။ သို.ေသာ္ လြွတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ အျခားဥပေဒျပဳေရး လြွတ္ေတာ္တြင္းလြွတ္ေတာ္ပ တာ၀န္မ်ားလွသည္ျဖစ္ရာ အမွိုက္ေကာက္ျခင္းေၾကာင္. အဖိုးတန္ေသာအခ်ိန္မ်ားဆံုးရွံုးသြားမွာကိုေတာ.မျဖစ္ေစခ်င္ပါေပ ။
တကယ္ေတာ. အမွိုက္ေကာက္ရမည္.အလုပ္သည္ စည္ပင္သာယာ၏အလုပ္ျဖစ္ျပီး ၊ အမွိုက္ကိုစနစ္တက် စြန္.ပစ္ဖို.တာ၀န္သည္ ျပည္သူလူထု၏တာ၀န္ျဖစ္သည္ ။ လူထုကအမွိုက္ကိုစနစ္တက်စြန္.ပစ္ရမည္ ။ စည္ပင္သာယာဌာနဘက္က လူေတြ အမွိုက္အလြယ္တကူစြန္.ပစ္လို.ရေအာင္အမွိုက္ပံုးမ်ား လူျမင္ကြင္းတြင္ေပါေပါသီသီခ်ထားေပးရမည္ ။ ထို.အျပင္ ထိုအမွိုက္ပံုးမ်ားကိုလည္း အခ်ိန္မွန္မွန္ မပ်က္မကြက္ေန.စည္စနစ္တက်သိမ္းဆည္းရမည္ ။ ယခုအခါ ျမန္မာနိုင္ငံ၀ယ္ လူထုနွင္.စည္ပင္နွစ္ဖက္စလံုးမွစည္းေဖာက္လ်က္ရွိသည္ ။ လူေတြသည္စည္းမရိွကမ္းမရွိ အမွိုက္မ်ားကိုေတြ.ကရာေနရာတြင္စြန္.ပစ္ၾကသည္ ။ တခါတရံ ရန္ကုန္ျမိဳ.တြင္ ေနာက္ဆံုးေပါ ္ဇိမ္ခံကားအေကာင္းစားၾကီးေတြေပါ ္မွ ကားျပတင္းဖြင္.ကာ အမွိုက္မ်ားလမ္းေပါ ္သို. ျပီးစလြယ္ (ငါ.လက္ကလြတ္ျပီးေရာ ပံုစံျဖင္. ) ပစ္ခ်သြားၾကတာျမင္ေတာ. ပိုက္ဆံသာခ်မ္းသာ၍ အသိတရားဆင္းရဲရွာသူမ်ားအျဖစ္ ေဒါသျဖစ္ရသည္ ။ တခါကလည္းကိုယ္ပိုင္ကားတစီးေပါ ္မွလမ္းေပါ ္သို.အမွိုက္မ်ားပစ္ခ်ရာ ထိုကားေနာက္မွပါလာေသာ စက္ဘီးစီးလာသည္.နိုင္ငံျခားသားတေယာက္သည္ အမွိုက္မ်ားကို ျပန္ေကာက္ကာ မီးပြိဳင္.တြင္ထိုကားပိုင္ရွင္အားလိုက္ျပန္ေပးသည္ကိုလည္းေတြ.ခဲ.ရသည္ ။ ျမန္မာတေယာက္အေနနွင္.ထိုအျပဳအမူမ်ားကိုအလြန္ရွက္ရြံ.မိပါသည္ ။
တခါကလည္း က်ြန္ေတာ္သည္နိုင္ငံျခားသားမ်ားနွင္. ဗန္းေမာ္မွ မႏၱေလးသို. ခရီးသည္တင္လူစီးသေဘၤာျဖင္.စုန္ဆင္းခ်လာရာသေဘၤာေပါ ္တြင္ အမွိုက္ပံုးလည္းမရွိ ၊ ျမစ္ထဲသို.လည္း အမွိုက္မစြန္.ပစ္ခ်င္ေသာနိုင္ငံျခားသာမ်ားသည္ ၾကြပ္ၾကြပ္အိပ္ၾကီးတလံုးထဲတြင္တစ္လမ္းလံုးသူတို.၏ အမွိုက္မ်ားကိုစနစ္တက်ထည္.သြင္း လာၾကေပသည္ ။ က်ြန္ေတာ္တို.ထင္သည္မွာ သေဘာၤေပါ ္တြင္အမွိုက္ပံုးမရွိေသာ္လည္း ဆိပ္ကမ္းသို.ေရာက္လ်ွင္ေတာ. အမွိုက္မ်ားကိုသေဘာၤေပါ ္မွအလုပ္သမားမ်ားက လာသိမ္းကာစနစ္တက်စြန္းပစ္လိမ္.မည္ဟုယူဆခဲ.ၾကပါသည္ ။ သို.နွင္. ေနာက္တရက္တြင္မႏၱေလးေဂါ၀ိန္ဆိပ္ကမ္းသို. သေဘၤာဆိုက္ကပ္ေသာအခါ အလုပ္သမားတေယာက္ကက်ြန္ေတာ္တို.အဖြဲ.စနစ္တက်စြန္.ပစ္ထားေသာ ၾကြပ္ၾကြပ္အိပ္ၾကီးကို လာၾကည္.ကာ ဘာမေျပာညာမေျပာနွင္. ျမစ္ထဲသို.ပစ္ခ်လိုက္ေပသည္ ။ ထိုအခိုက္၀ယ္က်ြန္ေတာ္သည္ နိုင္ငံျခားသားမ်ားကိုမ်က္နွာမျပ၀ံ.ေတာ.ေလာက္ေအာင္ရွက္ရြံ.မိပါသည္ ။ထိုသို.ျမစ္ထဲသို.ပစ္ခ်ခ်င္လ်ွင္ျဖင္. ဗန္းေမာ၊္ကသာ၊မႏၱေလးခရီးစဥ္တေလ်ွာက္က်ြန္ေတာ္တို.သည္ အဘယ္.ေၾကာင္.အမွိုက္မ်ားကိုအပင္ပန္းခံကာသယ္လာၾကဦးမည္နည္း ။
ျမန္မာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအတြက္ ျမစ္မ်ား ၊ေခ်ာင္းမ်ား ၊ ေျမာင္းမ်ားသည္ အမွိုက္ကန္ၾကီးသဖြယ္ျဖစ္ေနသည္မွာ အေတာ္ကိုျပင္ရခက္ေသာကိစၥျဖစ္ေနေပသည္ ။ က်ြန္ေတာ္ေတြ.ဖူးေသာ နိုင္ငံျခားသား အားလံုးနီးပါးသည္ အမွိုက္ပစ္ရာတြင္အလြန္စည္းကမ္းရွိၾကပါသည္ ။ ကိုယ္စားေသာ သၾကားလံုး ၊ခ်ိဳခ်ဥ္အခြံတခုကိုပင္လ်ွင္ အမွိုက္ပံုးမေတြ.ပါက ေဘာင္းဘီအိပ္ထဲတြင္ထည္.ယူလာျပီး အမွိုက္ပံုးေတြ.မွစြန္.ပစ္ၾကပါသည္ ။ငွက္ေပ်ာခြံစသည္တို.ကိုလည္း လမ္းေဘးတြင္လက္လြတ္စပယ္လြွတ္ပစ္တာမေတြ.ဖူးပါ ။ Tourist ကားေမာင္းမည္.ဒရိုင္ဘာမ်ား ၊ တိုးရစ္ဂိုဒ္အသစ္မ်ားကို ပထမဆံုးသင္ၾကားေပးရသည္မွာ အမွိုက္ကို ျဖစ္ကတတ္ဆန္းမစြန္.ပစ္ဖို.ျဖစ္သည္ ။ အမွိုက္ကိုကားေပါ ္မွလံုးေထြး၍ပစ္ခ်ျခင္းကို နိုင္ငံျခားသားမ်ားသည္ အလြန္အထင္ေသးၾကပါသည္ ။ က်ြန္ေတာ္တို.သည္ ကမၻာနွင္.ရင္ေဘာင္တန္းခ်င္လ်ွင္ သူတို.၏ေကာင္းကြက္မ်ားကိုနမူနာယူရမည္ျဖစ္သည္ ။ ထို.ေၾကာင္. NLD အမတ္မ်ား အမွိုက္ေကာက္မည္ဆိုေတာ. အားလံုးက၀မ္းသာအားရေထာက္ခံျခင္းျဖစ္သည္ ။ အမွုိက္ေကာက္သလို ၊စနစ္တက်အမိုက္ပစ္ဖို. ၊ စနစ္တက် အမွိုက္မွန္မွန္သိမ္းဖို.ပါ လိုပါေသးသည္ အမွိုက္ဆိုရာ၀ယ္ကြမ္းတံေတြး ထင္သလိုေထြးၾကျခင္းလည္းပါ၀င္ပါသည္ ။ ။အားလံုး၀ိုင္း၀န္း၍လုပ္ၾကလ်ွင္ျဖင္. တျဖည္းျဖည္းနွင္.နိုင္ငံသည္ သန္.ရွင္းလာနိုင္ပါ၏ ။ဤကားျမင္ရေသာအမွိုက္မ်ားျဖစ္သည္ ။ျမင္ရေသာအမွိုက္မ်ားမွာဖယ္ရွားရလြယ္၏ ။
မျမင္ရေသာအမွိုက္မ်ားကား နိုင္ငံေရးအမွိုက္မ်ားျဖစ္သည္ ။ ထိုအမွိုက္မ်ားမွာျမန္မာ.နိုင္ငံေရးေလာကတြင္ ပလိပ္ေရာဂါပိုးလိုပ်ံ.နွံ.က်န္ရစ္၏ ။ ေခတ္အဆက္ဆက္က စနစ္တက်မစြန္.ပစ္ပဲ ညစ္ပါတ္ရွုပ္ပြက်န္ခဲ.ေသာ သမိုင္းေၾကာင္းကို အနိုင္ရ NLD ပါတီသည္ ဆက္ခံရွင္းလင္းရေတာ.မည္ျဖစ္သည္ ။NLD သည္ အိမ္တလံုးကိုလက္ခံရလိုက္ရာတြင္အသင္.တက္ေနနိုင္ေသာ အိမ္သစ္တလံုးကိုရလိုက္ျခင္းမဟုတ္ပဲ ျပင္စရာေတြျပည္.နွက္ေနေသာ ျခစားေနသည္.အိမ္ေဟာင္းတလံုးကိုရလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ ။ ပထမဆံုးအေနနွင္. ျမန္မာတနိုင္ငံလံုးရွိ၀န္ထမ္းအဖြဲ.အစည္းအားလံုးသည္ လာဘ္ေငြမရလ်ွင္ဘာမွအလုပ္မလုပ္ေပးခ်င္ေသာ အေခ်ာင္သမားစိတ္ဓါတ္မ်ားကိုစတင္ရင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္သည္ ။ ခ်ံဳးခ်ံဳးက်ေနေသာ ဗ်ဴရိုကေရစီယႏၱယားကို NLD သည္ စတင္ကိုင္တြယ္ရမည္ျဖစ္သည္ ။နွစ္ေပါင္းမ်ာစြာအရိုးစြဲလာေသာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူယႏၱယားကို ရပ္တန္.ေအာင္စြမ္းေဆာင္ဖို.ဆိုသည္မွာ အေတာ္ပင္ခက္ခဲေပလိမ္.မည္ ။မည္သူမ်က္နွာမွမေထာက္ပဲနိုင္ငံေရးအမွိုက္မ်ားကို ျပစ္ဒဏ္ဟူေသာအမွိုက္ပံုးထဲသို. ရဲရဲ၀ံ.၀ံ.ျပတ္ျပတ္သားသား ထည္.ပစ္ရမည္ျဖစ္သည္ ။ဟိုတေလာက အခြန္ဦးစီးဌာနမွ အၾကီးတန္းစာေရးၾကီးတေယာက္သိန္း ၁၃၀၀ လာဘ္စားသည္.အမွုျဖင္. ထိုစာေရးၾကီးကိုဖမ္းဆီးစစ္ေဆးေနေၾကာင္းသတင္းမ်ားၾကားရ၏ ။ သာမန္စဥ္းစားဥာဏ္ျဖင္.ေတြးၾကည္.လ်ွင္ပင္ အထက္အရာရွိမ်ားမပါပဲ စာေရးၾကီးတေယာက္သည္ဤမ်ွမ်ားျပားေသာေငြကိုလက္ခံပါ.မလားဟုသေဘာေပါက္နိုင္သည္ ။ အထက္အရာရွိမပါပဲဤလာဘ္စားမွုသည္ျဖစ္နိုင္စရာအေၾကာင္းမရွိေပ ။ ကာယကံရွင္စာေရးၾကီးကလည္း ဤလာဘ္ေငြမွာအထက္အရာရွိကိုေပးရန္သူလက္ခံယူခဲ.ျခင္းျဖစ္သျဖင္. အထက္အရာရွိမ်ားကိုပါစစ္ေဆးပါဟုထြက္ဆိုခ်က္ေပးသည္ ။ သို.ေသာ္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရနွင္. အဂတိလိုက္စားမွုတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္သည္ က်ြန္ေတာ္တို.စဥ္းစားသလို မစဥ္းစားပဲတဖက္လွည္.စဥ္းစားတတ္ေသာ၀ါသနာရွိေလရာ မီးခိုးၾကြက္ေလ်ွာက္ ေပါ ္လာရမည္.အဂတိလိုက္စားမွုတရားခံမ်ားမွာ ဆက္လက္ေပါ ္ထြက္လာျခင္းမရွိေတာ.ေပ ။ ကမၻာ.ေဘာလံုးအဖြဲ.ခ်ဳပ္တြင္ေတာ. အဂတိလိုက္စားမွုမ်ားကိုဆြစ္ဇာလန္အစိုးရနွင္. အေမရိကန္အစိုးရက မီးခိုးၾကြက္ေလ်ွာက္ ေဖာ္ထုတ္သျဖင္. တႏြယ္ငင္တစင္ပါ ဆိုသလို ဖီဖာဥကၠဌ ၊ ဒုဥကၠဌ နွင္. အလုပ္အမွုေဆာင္မ်ားဖမ္းဆီးစစ္ေဆးျခင္းခံေနရျပီျဖစ္သည္ ။ ျမန္မာနိုင္ငံမွာဆိုလ်ွင္ေတာ. ဤအမွုမ်ိဳးသည္ ဘယ္ေတာ.မွာေပါ ္မွာမဟုတ္ေခ် ။ ထို.ေၾကာင္. NLD သည္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူအမွိုက္မ်ားကို ရွင္းပစ္ရမည္.တာ၀န္ရွိလာေပ၏ ။
လာဘ္ေပးလာဘ္ယူတင္မဟုတ္ ၊ ယခင္အစိုးရအဆက္ဆက္ရွုပ္သြားခဲ.ေသာ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း ၊လက္ပန္းေတာင္းေတာင္စီမံကိန္း စသည္.စီမံကိန္းမ်ားကိုလည္းရွင္းရမည္ ။Global Witness အဖြဲ.ကတင္ျပခဲ.ေသာဖားကန္.ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ား၏ေနာက္ကြယ္မွ ခရိုနီ ၊အာဏာပိုင္နွင္. တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ.မ်ား၏ အရွုပ္ေတာ္ပံုကိုလည္းရွင္းရမည္ ။ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းသို. တရား၀င္သဖြယ္ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း၀င္လာကာအာဏာပိုင္နွင္.ေပါင္းကာသစ္မ်ားကိုေပါ ္တင္ခိုးေနၾကေသာ တရုတ္သစ္သူခိုးမ်ား ၊ ျပည္တြင္းမွသစၥာေဖာက္မ်ား အရွုပ္ဇာတ္လမ္းကိုလည္းရွင္းရေပဦးမည္ ။ လြွတ္ေတာ္တြင္း၀ယ္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ၊ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး ၊ ၅၉ (စ)ျပင္ဆင္ေရး ၊ စသည္တို.ကိုလည္းရွင္းရေပဦးမည္ ။ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ၊တိုင္းရင္းသားတို.ဖယ္ဒရယ္အခြင္.အေရးမ်ားရရွိေရး စေသာ ယခင္အစိုးရအဆက္ဆက္ လက္စမသတ္နိုင္ခဲ.ေသာ နိုင္ငံေရး အမွိုက္မ်ားကို ေကာက္ရဦးမည္ျဖစ္သည္ ။ စင္စစ္ျမင္နိုင္ေသာအမွိုက္ထက္ မျမင္နိုင္ေသာ နိုင္ငံေရးအမွိုက္က NLD အစိုးရအတြက္ပိုမိုမ်ားျပားေပလိမ္.မည္ ။ ခရိုနီအမွိုက္ ၊လြွတ္ေတာ္အမွိုက္ ၊ နိုင္ငံေရးအမွိုက္မ်ားကို ရွင္းရေပဦးမည္ ။
ကမၻာေပါ ္၀ယ္ ေရြးေကာက္ပြဲတခုက်င္းပျပီးေနာက္ အနိုင္ရပါတီက လြွတ္ေတာ္ထဲမေရာက္ပဲ ရွံုးနိမ္.သူမ်ားျဖင္. လြွတ္ေတာ္ျပန္က်င္းပျခင္းသည္လည္း ျမန္မာတနိုင္ငံတည္းသာရွိေပလိမ္.မည္ ။ နို၀င္ဘာ ၈ ရက္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD က ေတာင္ျပိဳကမ္းျပိဳအနိုင္ရျပီး အာဏာရပါတီ ျပည္ေထာင္စုၾကံ.ခိုင္ေရးနွင္.ဖြံ.ျဖိဳးေရးပါတီကရွံုးသည္ ။ သို.ေသာ္ ပထမအၾကိမ္လြွတ္ေတာ္ ဆယ္.သံုးၾကိမ္ေျမာက္အစည္းအေ၀းက်င္းပေတာ. ရွံုးသူမ်ားကလြွတ္ေတာ္မွာေပါ ္လာၾကသည္ ။ ထူးေပဆန္းေပ၏ ။ နိုင္ငံတကာမွာေတာ.ေရြးေကာက္ပြဲျပီး၍ ေခါ ္ေသာ လြွတ္ေတာ္သည္ နိုင္သူတို.နွင္.သာ ေတြ.ရျမဲျဖစ္သည္ ။ ျမန္မာနိုင္ငံမွာေတာ. ျမင္ဖူးျပီးသားမ်က္ခြက္အေဟာင္းမ်ား ျပန္ေပါ ္လာသည္ ။ သူတို.ရွံုးရျခင္းမွာ ဘာေၾကာင္.ညာေၾကာင္.ဟု မဟုတ္တမ္းတရားေတြ ထင္ရာျမင္ရာမီဒီယာကိုေျပာၾကေသးသည္ ။ သည္လိုျဖစ္ရသည္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေသာေန.နွင္. လြွတ္ေတာ္အသစ္ေခါ ္ေသာကာလကို ရက္ေပါင္း ကိုးဆယ္ (သံုးလတိတိ )ခြာထားရမည္ဟူေသာ ဖြဲ.စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၂၃ ေၾကာင္.ဤသို.ျဖစ္ရျခင္းျဖစ္သည္ ။ သို.ေသာ္ထိုပုဒ္မ၌ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပသည္.ေန.မွရက္ေပါင္းကိုးဆယ္အတြင္း ျပည္သူ.လြွတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းက်င္းပရမည္ဟုဆိုထားရာ ရက္ေပါင္းကိုးဆယ္ထက္ေလ်ာ.၍ (ဥပမာတစ္လအတြင္း)လြွတ္ေတာ္ေခါ ္ေပးခ်င္လ်ွင္ေခါ ္ေပး၍ရေပသည္ ။ လြွတ္ေတာ္ဥကၠဌ ၊ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠအေပါ ္တြင္သာမူတည္ေလသည္ ။
နိုင္ငံတကာတြင္ေတာ. ရွံုးနိမ္.သူမ်ားသည္ အာဏာလြဲေပးေရးမွတပါး လြွတ္ေတာ္ထဲသို. ဥပေဒျပဳရန္ျပန္၀င္မလာၾကေတာ.ေပ ။ ရံွုးသူမ်ားကို ဥပေဒျပဳခြင္.အာဏာ ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္.အာဏာ ရက္ကိုးဆယ္ထပ္ေပးလိုက္ျခင္းသည္ အေကာင္းထက္အဆိုးကိုသာျဖစ္ေပါ ္ေစမည္ျဖစ္သည္ ။ ျပဳတ္ေတာ.မွာေသခ်ာေနေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအၾကီးအကဲအခ်ိဳ.သည္ သူတို.၏လုပ္ပိုင္ခြင္.မ်ားကိုအသံုးျပဳ၍ နိုင္ငံပိုင္အေဆာင္အဦမ်ားကိုပုဂၢလိကသို.လြဲေပးျခင္း ၊ ပုဂၢလိကနွင္.စာခ်ဳပ္မ်ားကိုအေလာသံုးဆယ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း ၊ သက္တမ္းေစ.ကာနီးေသာ ကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္မ်ားကို နွစ္ရွည္ထပ္မံသက္တမ္းတိုးျခင္း ၊ လိုင္စင္ခ်ေပးျခင္း ၊ စသည္.မူမမွန္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားကို မိမိနွင္. မိမိပါတ္၀န္းက်င္မွ စီးပြားေရးသမားမ်ားအက်ိဳးကိုၾကည္.၍ တရစပ္ အခ်ိန္မေနွာင္းမီ (မျပဳတ္မီ)အားသြန္ခြန္စိုက္ မသမာမွုျပဳၾကေတာ.မည္ျဖစ္သည္ ။ ရာထူူးမွမဆင္းမီ ထိုသံုးလသည္ ၀န္ၾကီးမ်ား ၊၀န္ကေလးမ်ား ၊အရာ၇ွိမ်ားအတြက္ ထီေပါက္သေလာက္ ရိုက္စားခြင္ရွာ၍အေကာင္ဆံုးကာလၾကီးျဖစ္သည္ ။ ေရြးေကာက္ပြဲ၀ယ္ နိုင္သူကအမွိုက္ေကာက္ေနဆဲ၀ယ္ ရွံုးနိမ္.ထြက္ခြာရေတာ.မည္.သူမ်ားက တိုက္ေဆာက္ကားစီး ဆယ္သက္စားမကုန္ေသာ ခြင္မ်ားဆင္ၾကေတာ.မည္ျဖစ္သည္ ။ အကယ္စင္စစ္ ယခင္ကလည္းစားခဲ.ၾကျပီးသားျဖစ္သည္ ။ ယခုေသာ္ စားခဲ.ၾကေသာငါးနွစ္စာနွင္.ညီမ်ွေအာင္ ေနာက္ဆံုးသံုးလတြင္ပံုေအာ အားစိုက္စားသံုးၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို လြွတ္ေတာ္တြင္ထပ္တိုးေတာင္းေသာ ဘတ္ဂ်က္မ်ား ၊ လူမသိသူမသိခြင္.ျပဳေပးလိုက္ေသာဌာနတြင္း စာခ်ဳပ္မ်ား ၊ ခြင္.ျပဳမိန္.မ်ား ၊ အေၾကာင္းၾကားစာမ်ားကသက္ေသထူေနျပီျဖစ္သည္ ။
သံုးလအတြင္းဆင္းရေတာ.မည္.လူမ်ားက သူတို.လက္စမသတ္နိုင္ေသာအလုပ္မ်ားအတြက္ေငြမ်ား ထပ္ေတာင္းၾကျခင္းမွာရွက္ဖို.ေကာင္းလွသည္ ။ မၾကာခင္ကမွအစိုးရသည္ လြွတ္ေတာ္သို.လုပ္ေဆာင္ရန္ကတိေပးထားေသာ လုပ္ငန္း ၈၄ ခုကို မလုပ္ေဆာင္နိုင္ေသာေၾကာင္.ဖ်က္သိမ္းေပးပါရန္လာေရာက္တင္ျပဖူးသည္ ။ အလုပ္လုပ္ဖို.ေတာ. ၈၄ ခုဖ်က္သိမ္းသည္ ၊ ေငြထပ္ေတာင္းရာ၌ နိုင္ငံ.ဘ႑ာေငြကို က်ပ္ဘီလ်ံေပါင္း (၂၄၆၄) ဘီလီယံထပ္ေတာင္းျခင္းမွာ ဦးခင္ေအာင္ျမင္.ေျပာသလို ဇီးသီးဘန္းေမွာက္ၾကဖို.ပင္မဟုတ္ ။ ေနာက္ဆံုးပိတ္အိပ္နဲ.လြယ္ဆိုသလိုမ်ား က်င္.သံုးေနၾကသလားဟုေတြးမိပါသည္ ။တကယ္ဆိုလ်ွင္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္အေၾကြးႏြံထဲတြင္နစ္ေနတာၾကာေခ်ျပီ ။ေငြသံုးမည္ဆိုလ်ွင္တျပားတက်ပ္ကအစစိစိစစ္စစ္အတိုင္းအထြာနွင္.သံုးသင္.သည္ ။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ ထင္တိုင္းသံုးခဲ.ၾကသျဖင္. ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပမွု(၀င္ေငြနွင္.ထြက္ေငြမမ်ွပဲ ပိုသံုးမွု )မွာ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာနွစ္မွ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာနွစ္အထိ က်ပ္ဘီလီယံ ၇၂၀၀ သို.ေရာက္လာေၾကာင္းသိရသည္ (၁ ဘီလီယံမွာ သန္းေပါင္းတေထာင္ျဖစ္သည္ ၊ဘီလီယံ ၇၂၀၀ ဆိုလ်ွင္) မစဥ္းစား၀ံ.ေသာေငြမ်ား လိုေငြျပေနတာျဖစ္သည္ (၀ါ) မရွိပဲပိုသံုးခဲ.ၾကတာျဖစ္သည္ ။ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ဟုိေခ်းဒီေခ်းျဖင္. အေၾကြးယူစားေသာနိုင္ငံျဖစ္လာရာ နိုင္ငံျခားေၾကြးျမီေပါင္းမွာလည္းအေမရိကန္ေဒါ ္လာ ၉ ဘီလီယံသို.ေရာက္လာျပီဟုဆိုၾကသည္ ။ ထုိအေၾကြးမ်ားကိုဆပ္ဖို.လည္း ျပည္သူလူထုနွင္.ေနာက္တက္လာမည္.အစိုးရအတြက္ေခါင္းခဲစရာျဖစ္သည္ ။တကယ္ေတာ.ရွံုးနိမ္.သူအမတ္မ်ားသည္ လြွတ္ေတာ္အတြင္း၀ယ္ ေနာက္ထပ္ရကေပါင္းကိုးဆယ္မဆိုထားနွင္. ကိုးစကၠန္.ပင္မရွိသင္.ေတာ.ေပ ။
ယခင္လူမ်ားကေတာ. ေနာက္သံုးလတြင္ ( ၂၀၁၆ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန.ေနာက္ဆံုးထား၍) ဆင္းသြားေတာ.မည္ျဖစ္သည္ ။ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ၀န္ၾကီးအားလံုး ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အားလံုးသည္ မ်ိဳးရိုးစဥ္ဆက္ခ်မ္းသာၾကသူမ်ားလား ၊ ေအာင္ဘာေလထီအၾကိမ္ၾကိမ္ေပါက္ၾကသူမ်ားလား ၊ မိန္းမဘက္မွအားလံုးအေမြရၾကသည္လားေသာ.မသိ ။ အားလံုးမခ်မ္းသာသူမရွိ ။ တိုက္နွင္.ျခံႏွင္. ၊ ဘဏ္စာရင္းနွင္. ၊ ကုမၼဏီနွင္. ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းနွင္. စီးပြားေရးေတာင္.တင္းၾကသူေတြခ်ည္းျဖစ္သည္ ။ တပ္မေတာ္သားလြွတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးပင္လ်ွင္ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းသစ္တြင္တိုက္နွင္.ျခံနွင္.ေနနိုင္သည္မွာေတာ္ရံုတန္ရံု ၾကြယ္၀မွုမဟုတ္ေခ် ။ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ခ်မ္းသာလာလ်င္ေတာ. မေျပာတတ္ေပ ။ ၀န္ထမ္းလစာနွင္.ရိုးရိုးသားသားစုေဆာင္းမည္ဆိုလ်ွင္ လွိုင္သာယာတြင္ ေပနွစ္ဆယ္ ၊ေပေျခာက္ဆယ္ေျမတကြက္ပင္၀ယ္နိုင္မည္မဟုတ္ေပ ။ NLD လြွတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကိုေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္လုပ္သလို အာဏာမရမီ (လုပ္ငန္းခြင္မ၀င္မီ) ပိုင္ဆိုင္မွုနွင္. လုပ္ငန္းခြင္မွ ငါးနွစ္ၾကာေသာအခါပိုင္ဆိုင္မွုကို စစ္ေဆးသလို သမၼတၾကီးဦးသိန္းစိန္အစိုးရမွ လြွတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ၊ ၀န္ၾကီးမ်ား ၊ဒု၀န္ၾကီးမ်ား ၊ အရာရွိၾကီးမ်ား ၊ ကိုစစ္ေဆးနိုင္ေသာ္ နိုင္ငံေတာ္အတြက္အလြန္ေကာင္းမြန္လိမ္.မည္ ။
ခ်မ္းသာသူက ထားစရာမရွိေအာင္ခ်မ္းသာေနဆဲ၀ယ္ ၊ သာမန္ျမန္မာနိုင္ငံသား ျပည္သူလူထုကေတာ. စားစရာမရွိေအာင္ တေန.စာတေန.ရုန္းကန္ေနၾကရျပီျဖစ္သည္ ။ မိမိနိုင္ငံကိုပစ္၍ ေ၇ျခားေျမျခား၌ မ်က္နွာအငယ္ခံကာ သမုဒၵရာ၀မ္းတထြာအတြက္ မိတကြဲဖတကြဲ သားတကြဲမယားတကြဲ ျဖစ္ၾကရွာသူအေပါင္းမွာလည္း မေရတြက္နိုင္ေအာင္မ်ားျပားခဲ.ျပီျဖစ္သည္ ။တိုင္းတပါးတြင္ မည္သူသတ္မွန္းမသိပဲေသၾကသူေတြ ၊ အဓမၼက်င္.ခံရေသာမိန္းကေလးေတြ ၊ ဘ၀ပ်က္ၾကရေသာ လူငယ္ေတြ ၊ ေရျခားေျမျခားတြင္ အက်ဥ္းက်ခံရသူေတြ ၊ရွမ္းျပည္နယ္နွင္.ကခ်င္ျပည္နယ္ စစ္ေျပးစစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္စခန္းေတြမွာ မိတကြဲဖတကြဲျဖစ္ေနရွာသူကေလးငယ္ေတြ ၊ နိုင္ငံျခားရွိဒုကၡသည္စခန္းမွာအက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင္.ထိမ္းသိမ္းခံထားရသူျမန္မာနိုင္ငံသားေတြ မေရတြက္နိုင္ေအာင္ရွိေနၾကဆဲျဖစ္သည္ ။ ျပည္တြင္းမွာလည္း ထမင္းတနပ္အတြက္ ဖားကန္.တြင္ေရမေဆးေက်ာက္ရွာရာမွအရွင္လတ္လတ္ ေျမျမွဳပ္သျဂိဳဟ္ခံရသူေတြ ၊ အလုပ္ရမည္ဆိုျပီး တရုတ္နိုင္ငံသို. ပို.ေဆာင္ေမွာင္ခိုကူးခံရသူေတြ ၊ ျပည္တြင္းလိင္ေဖ်ာ္ေျဖေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဓမၼခိုင္းေစခံေနရသူေတြ ၊ ေခါင္းပံုျဖတ္ခံေနရသူေတြ ၊ တေန.လုပ္အားခ ျမန္မာေငြသံုးေထာင္.ေျခာက္ရာသတ္မွတ္ထားလင္.ကစားအမ်ိဳးမ်ိဳး ဥပေဒကိုလက္တလံုးျခားလွည္.ပါတ္၍ အလုပ္သမားေတြကိုလုပ္ခလစာျပည္.ျပည္.၀၀မေပးတာေတြ ၊ ေက်ာင္းေနရမည္.လူမမယ္ကေလးမ်ား စားေသာက္ဆိုင္ လက္ဘက္ရည္ဆိုင္တို.တြင္ စားပြဲထိုးေနရတာေတြ ၊သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ား ေနစရာစားစရာခိုလွံုစရာမရွိေသာအျဖစ္အပ်က္ေတြသည္ ေရြွေရာင္ ေငြေရာင္တေျပာင္ေျပာင္ျဖစ္ေနေသာ သမၼတအိမ္ေတာ္ ၊ လြွတ္ေတာ္ၾကီးမ်ား ၊ တပ္ခ်ဳပ္ၾကီးရံုးခန္း စသည္.အျပင္ဘက္မွာ ရွိေန ျဖစ္ေနၾကပါသည္ ။
ျမန္မာတနိုင္ငံလံုးမွာ ထို.ထက္ဆိုးေသာအျဖစ္မ်ားရွိေနၾကပါသည္ ။
ျမန္မာျပည္သူအမ်ားစုဆင္းရဲေနၾကပါသည္ ။အလုပ္အသြားအျပန္စီးစရာဘတ္စ္ကားပင္ေကာင္းေကာင္းမရွိပါ ၊ ငါးပိသိပ္ငါးခ်ဥ္သိပ္လိုက္ၾကရပါသည္ ။မနက္စာနွင္.ညစာကို ေပါင္းစားၾကရသူမ်ားပင္ရွိေနၾကပါသည္ ။ နုိင္သူကအမွိုက္ေကာက္၍ ရွံုးသူကတိုက္ေဆာက္ကားစီးေနၾကခ်ိန္တြင္ ျပည္သူလူထုကေတာ.ဗိုက္ေမွာက္ကာေနၾကရပါေၾကာင္း ။
သရ၀ဏ္(ျပည္)
News Watch ေစာင္.ၾကည္.ဂ်ာနယ္
၁၁.၁၂.၂၁၀၅ ေသာၾကာ

  1 comment:

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...