Wednesday, December 16, 2015

စင္ကာပူႏိုင္ငံ မူလတန္းပညာေရး ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္


စင္ကာပူႏိုင္ငံမွာ မူလတန္းအဆင့္ကို မတက္မီ Pre-school playgroup နဲ႔ Kindergarten (KG) ဆိုၿပီး ႏွစ္ဆင့္ခြဲထားတယ္။ Pre KG က အသက္ ၃ ႏွစ္ကေန ၄ ႏွစ္အထိ လက္ခံတယ္။ KG ကေတာ့ ၄ ႏွစ္ ကေန ၆ ႏွစ္လို႔ သတ္မွတ္ထားတယ္။ မူလတန္းအဆင့္ ကိုေတာ့ Primary 1 ကေန Primary 6 အထိ ခြဲထားတယ္။ အသက္ ၆ ႏွစ္ကေန ၇ ႏွစ္အထိ က Primary 1 အဆင့္၊ Primary 2 က အသက္ ၇ ႏွစ္ကေန ၈ ႏွစ္၊ Primary 3 က အသက္ ၈ ႏွစ္ကေန ၉ ႏွစ္၊ Primary 4 က အသက္ ၉ ႏွစ္ကေန ၁၀ ႏွစ္၊ Primary 5 က အသက္ ၁၀ ႏွစ္ကေန ၁၁ ႏွစ္၊ Primary 6 ကေတာ့ အသက္ ၁၁ ႏွစ္ကေန ၁၂ ႏွစ္လို႔ ခြဲျခားထားတာ ေတြ႕ရတယ္။

KG (Kindergarten) အဆင့္ဟာ ကေလးေတြ မူလတန္း တက္ႏိုင္ေအာင္ ျပင္ဆင္ေပးတဲ့ အဆင့္လို႔ သတ္မွတ္ထားတယ္။ စာေရး၊ စာဖတ္သင္တယ္။ သခၤ်ာသင္တယ္။ ကေလးအခ်င္းခ်င္း ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံႏိုင္ေရးကို အေလးထားၿပီး ဂိမ္းေတြ ကစားၾကရတယ္၊ သီခ်င္းေတြ ဆိုၾကတယ္၊ ျပင္ပထြက္ၿပီး ကစားၾကတယ္။ ကေလးေတြကို KG အဆင့္မွာကတည္းက ဘာသာစကားႏွစ္မ်ဳိးကို အထူးအေလးေပး သင္တယ္။ အဂၤလိပ္စာနဲ႔ မိခင္ဘာသာစကားပဲ။ မိခင္ဘာသာစကား ဆိုတဲ့ ေနရာမွာလည္း မန္ဒရင္း၊ မေလး၊ တမီလ္စာေတြကို သူ႔ေက်ာင္းနဲ႔သူ ဦးစားေပး သင္ၾကတာေတြ႕ရတယ္။ ခရစ္ယာန္ အဖြဲ႕အစည္းေတြက ဦးစီး ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ ေက်ာင္းေတြမွာေတာ့ မေလးနဲ႔ တမီလ္စာေတြ မသင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ခရစ္ယာန္ေက်ာင္းေတြကို လာထားရင္ အဂၤလိပ္နဲ႔ စံအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ မန္ဒရင္း တ႐ုတ္ဘာသာစကားေတြပဲ သင္ၾကရတယ္။
စင္ကာပူမွာ KG တန္းေတြက ပုဂၢလိကအေနနဲ႔ပဲ ဖြင့္ၾကတာ မ်ားတယ္။ အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ ဘာသာေရး အသင္းအဖြဲ႕ေတြ၊ ၿမဳိ႕နယ္ အသင္းအဖြဲ႕ေတြနဲ႔ စီးပြားေရးသမားႀကီးေတြ စုေထာင္ထားၾကတဲ့ ေက်ာင္းေတြမ်ားတယ္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးထံမွာ လာၿပီး မွတ္ပုံတင္ထားတဲ့ KG ေက်ာင္းေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ရွိတယ္။ KG ေတြကို ကေလး ေစာင့္ေရွာက္ေရး သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတကာ ေက်ာင္းေတြအေနနဲ႔ ဖြင့္လွစ္ထားတာ မ်ားတယ္။
မူလတန္းကို ေရာက္လာတဲ့ ကေလးေတြဟာ အသက္အားျဖင့္ ၆ ႏွစ္ကေန ၇ ႏွစ္အထိ ျဖစ္သြားၿပီ။ မူလတန္းကိုလည္း Primary 1 ကေန Primary 4 အထိကို Foundation Stage အေနနဲ႔ သတ္မွတ္ထားတယ္။ Primary 5 ကေန Primary 6 ကိုေတာ့ Orientation Stage လို႔ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။
စင္ကာပူႏိုင္ငံမွာ ဆရာနဲ႔ ကေလးအခ်ဳိးဟာ ယခင္က ဆရာတစ္ဦး ေက်ာင္းသား ၂၁ ေယာက္ (21:1) ကေန ေက်ာင္းသား ၁၆ ေယာက္ကို ဆရာတစ္ေယာက္ႏႈန္း (16:1) ေျပာင္းၿပီး သင္ေနၾကေတာ့မယ္။ လာမယ့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ဆိုရင္ အစိုးရဖြင့္ထားတဲ့ ေက်ာင္းေတြဟာ တစ္သုတ္တက္ ေက်ာင္းေတြအျဖစ္ ေျပာင္းရေတာ့မယ္။ Primary 1 နဲ႔ 2 အဆင့္ေတြမွာ ေက်ာင္းသားေတြကို စာေမးပြဲ အေလးေပး စစ္တာေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ေတာ့မယ္လို႔လည္း သိရတယ္။ ေက်ာင္းေတြမွာ ေက်ာင္းသားေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ဆရာအခ်ဳိးနဲ႔ မွ်ေအာင္လုပ္ေပးေနတာ စာေမးပြဲစစ္ဖို႔ ဆိုတာထက္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြကို အကဲျဖတ္မႈ (Assessment) လုပ္ႏိုင္ဖို႔ဆိုတာ ပိုၿပီး ထင္ရွားလာတယ္။ ဒါမွလည္း ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ဟာ ဘာေတြ လိုအပ္တယ္၊ ဘာဝါသနာပါတယ္၊ သူ႔ကို ဘာအေလးေပးၿပီး သင္ၾကားေပးသင့္တယ္ ဆိုတာ ေကာင္းေကာင္း အကဲျဖတ္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြပါ။ ယခုႏွစ္အတြက္ စင္ကာပူပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက မူလတန္းပညာေရး အတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးၿပီးေငြ စုစုေပါင္းဟာ ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၈ ဘီလီယံ ရွိသြားၿပီလို႔လည္း သိရပါတယ္။
စင္ကာပူႏိုင္ငံမွာ သင္ၾကားေနၾကတဲ့ ပညာေရးစနစ္ကို ကမၻာ့ထိပ္တန္း ပညာေရးစနစ္တစ္ခုလို႔ ၿဗိတိန္ပညာေရးဝန္ႀကီး မိုက္ကယ္ေဂါ့ဗ္က ၂၀၁၀ ေလာက္တည္းက သတ္မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ စင္ကာပူပညာေရးမွာ သင္႐ိုးေတြအားလုံးကို သုံးသပ္ၾကည့္ရင္ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္ေတြထဲက အေကာင္းဆုံး အဆင့္ေတြကိုယူၿပီး မူလတန္း၊ အလယ္တန္းအဆင့္မွာ ကတည္းက သင္ၾကားေနၾကတာ ေတြ႕ရတယ္။ သူမ်ားႏိုင္ငံေတြက အေကာင္းဆုံးေတြနဲ႔ ကိုယ့္တိုင္းျပည္ ပညာေရးကို အေကာင္းဆုံး လုပ္ျပၿပီး ႏိုင္ငံတကာက အေကာင္းဆုံးေက်ာင္း၊ အေကာင္းဆုံးပညာေရးလို႔ ခ်ီးက်ဴးခံရတာကလည္း ထူးျခားတယ္လို႔ ဆိုရပါလိမ့္မယ္။ စင္ကာပူမွာ ပညာသင္တယ္ဆိုရင္ စိတ္သာခ် Quality ပညာေရးကို ရေစရမယ္ လို႔ေတာင္ ခ်ီးက်ဴးၾကပါတယ္။
မူလတန္းေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းကို ကိုယ့္သားသမီးေတြ ဝင္ခြင့္ရေရးဟာ စင္ကာပူမိဘေတြ အတြက္ေရာ ကေလးေတြအတြက္ပါ အႀကီးအက်ယ္ စိန္ေခၚမႈႀကီးတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ မိဘတိုင္းက ကိုယ့္သားသမီး အတြက္ဆိုရင္ သည္းသည္း လႈပ္ေနတတ္တာေၾကာင့္ ဘယ္ေက်ာင္းကို ထားမလဲ၊ ဘယ္ပညာကို သင္မလဲဆိုတာ အရမ္း စိတ္ဝင္စားၾကတယ္။ မူလတန္းကိုထားရင္ ပိုေတာ္ေအာင္ KG ေတြမွာ ေက်ာင္းေကာင္းေကာင္း အပ္ၿပီး ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ေပးထား ၾကရတာကလည္း အလုပ္တစ္ခုလို ျဖစ္ေနပါေတာ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ မူလတန္းမေရာက္မီ KG ကတည္းက သူတို႔သားသမီးေတြ အတြက္ ဘာေတြျပင္ဆင္ေပးထားတယ္ ဆိုတာ သိဖို႔လိုပါတယ္။
စင္ကာပူႏိုင္ငံမွာ အဓိက အသုံးျပဳေနတဲ့ ဘာသာစကား ေလးမ်ဳိး ရွိေပမယ့္ မူလတန္းေရာက္ရင္ေတာ့ အဂၤလိပ္လို အေလးေပးသင္တာေၾကာင့္ အဂၤလိပ္စာကို ႀကဳိျပင္ႀကဳိသင္ၾကတာ မ်ားတယ္။ အဂၤလိပ္လို ေျပာႏိုင္၊ ဖတ္ႏိုင္၊ ေရးႏိုင္ရမယ္။ အသံထြက္ ေကာင္းရမယ္။ အဂၤလိပ္ သဒၵါ အေျခခံေလာက္ သိေအာင္ သင္ၾကတယ္။ အေျခခံမွာ အဂၤလိပ္စာကို အေလးေပးတာေၾကာင့္ အဂၤလိပ္လိုတတ္ေရး၊ ဖတ္ေရး၊ ေျပာေရးဟာ မူႀကဳိမွာကတည္းက အေျခခိုင္ေအာင္ လုပ္ေနၾကတာပါ။
KG ေအာက္ဆင့္ေလာက္ကတည္းက အဂၤလိပ္အကၡရာ ၂၆ လုံးကို ေကာင္းေကာင္း႐ြတ္ႏိုင္ရမယ္၊ သာမန္ Classroom Language ေလာက္ကို ေျပာႏိုင္ေအာင္၊ နားလည္ႏိုင္ေအာင္ သင္ေပးၾကတယ္။ မူႀကဳိမွာကတည္းက ဘာေၾကာင့္ အဂၤလိပ္လို သင္ေနၾကရသလဲ ဆိုေတာ့ မူလတန္းမွာ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြျဖစ္တဲ့ သခၤ်ာ၊ သိပၸံ၊ လူမႈေရးဘာသာရပ္ေတြ အားလုံးဟာ အဂၤလိပ္လို ျပဳစုထားတာေတြ ျဖစ္ေနလို႔ပါ။
မူႀကဳိမွာ အဂၤလိပ္စာအျပင္ ဘာေတြကို အေလးေပးသင္သလဲ ဆိုတာလည္း သိထားသင့္ပါတယ္။
- ကေလးဟာ ေက်ာင္းကို မေၾကာက္ရဘူး။ ေက်ာင္းလာရင္ ေပ်ာ္သြားရမယ္။ အျခားသူေတြနဲ႔ သင့္တင့္စြာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံ ေနထိုင္တတ္သြားရမယ္။
- သူတို႔ဆီမွာ ခံယူထားတာက ကေလးဆိုတာ စပ္စုတတ္ရမယ္၊ စူးစမ္းႏိုင္ရမယ္။ ေျပာရင္နားေထာင္၊ ေမးရင္ ျပန္ေျပာ၊ သြက္လက္ေနတာကို သေဘာက်ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကေလးကို လိုခ်င္တဲ့ အေနအထားတစ္ခု ေရာက္ေအာင္ ဆြဲေခၚေလ့ရွိၾကတယ္။
- အေရးအႀကီးဆုံးကေတာ့ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးပဲ။ ကေလးအခ်င္းခ်င္း နားလည္မႈေတြရွိေအာင္၊ စာနာတတ္ေအာင္၊ ကူညီတတ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ ပ်ဳိးေထာင္ေပးၾကတယ္။ အေလ့အထေကာင္း ေတြကို ငယ္စဥ္ကတည္းက အေျခခ်ေပးလိုက္ရမယ္လို႔ ခံယူထားတာေၾကာင့္ KG သင္တဲ့ဆရာေတြ ဆရာမေတြ အရမ္းပင္ပန္းတယ္။ အားလုံးက ေစာင့္ၾကည့္ေနတာေၾကာင့္ ဘယ္သူ႔ ဘယ္ေက်ာင္းထြက္ဆိုရင္ စိတ္ခ်ၾကတာ မ်ားတယ္။
စင္ကာပူေက်ာင္းေတြမွာ ေအာက္ေျခကစၿပီး ဘာျဖစ္လို႔ အဂၤလိပ္စာကို ဦးစားေပး သင္ေနရသလဲဆိုရင္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ကို အမီ လိုက္ခ်င္ေနတာေၾကာင့္ပဲလို႔ ေျပာရမယ္။ အဂၤလိပ္စာဆိုတာ ကမၻာသုံးစကားလို႔ အမ်ား လက္ခံထားတာ ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ဘာသာရပ္အားလုံး၊ ေလ့လာသင္ယူမႈ အားလုံးကို အဂၤလိပ္လို တစ္မ်ဳိးတည္း ျဖစ္ေစရမယ္လို႔ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ေတြ အညီအညြတ္ ခ်မွတ္ခဲ့သလို လိုက္လံ အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့သူ ေတြကလည္း အဂၤလိပ္စာနဲ႔ပဲ အသားက်ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကတာကို ခ်ီးက်ဴးရလိမ့္မယ္။
မူလတန္းပညာေရးကို မသင္မေနရ ပညာေရးအျဖစ္ သူတို႔ဆီမွာ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ေလာက္ကတည္းက သတ္မွတ္ထားတယ္။ မူအားျဖင့္ကေတာ့ မူႀကဳိေက်ာင္းေတြက ထြက္လာမွ မူလတန္းေက်ာင္းေတြက လက္ခံေလ့ရွိေပမယ့္ ကိုယ့္အိမ္မွာ အေျခအေန တစ္ခုခုေၾကာင့္ အိမ္တြင္းပညာ သင္ၾကားမႈေတြကို လုပ္လာရတဲ့ ကေလးေတြ၊ ဘာသာေရး အဖြဲ႕အစည္းေတြမွာ ခိုဝင္ၿပီးေနခဲ့ရတဲ့ ကေလးေတြအတြက္ ျခြင္းခ်က္ ရွိပါတယ္။ သူတို႔ကိုေတာ့ မူႀကဳိေက်ာင္းေတြမွာ ပညာသင္ၾကားခဲ့ရျခင္း မျပဳခဲ့ေပမယ့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ျခြင္းခ်က္အေနနဲ႔ ခြင့္ျပဳတာေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆုံ ညႇိႏိႈင္းရပါတယ္။
စင္ကာပူႏိုင္ငံသားတိုင္း အတြက္ မူလတန္းပညာေရးကို အခမဲ့ ပညာေရးလို႔ သတ္မွတ္ထားတယ္။ ဒါကေတာ့ ပညာေရးဝန္ႀကီး လက္ေအာက္မွာ ရွိေနတဲ့ေက်ာင္းေတြမွာ တက္ရင္ေပါ့။ ပုဂၢလိကေက်ာင္းေတြကို တက္ရင္ေတာ့ တစ္လကို စင္ကာပူေဒၚလာ ၂၅၁ ေဒၚလာကေန ၃၅၆ ေဒၚလာေလာက္ ေပးရတယ္။ အစိုးရေက်ာင္းေတြမွာေတာ့ အခမဲ့ဆိုေပမယ့္ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ကို တစ္လ စင္ကာပူ ၁၃ ေဒၚလာေလာက္ ေပးရတယ္။ ဒါကလည္း အေထြေထြစရိတ္ အေနနဲ႔ ေကာက္ခံတာလို႔ ဆိုပါတယ္။
မူလတန္းေအာက္ဆင့္ Foundation Stage မွာ Primary အတန္းကို 1 ကေန 4 သတ္မွတ္ထားတာေၾကာင့္ ေလးႏွစ္ ေနရတယ္။ အဲဒီအဆင့္မွာ အဓိက အဂၤလိပ္စာ၊ မိခင္ဘာသာစကား တစ္မ်ဳိးမ်ဳိး (မန္ဒရင္း၊ မေလး၊ တမီလ္၊ အိႏၵိယ)၊ သခၤ်ာ၊ သိပၸံ ဘာသာရပ္ေတြ သင္ရပါတယ္။ အျခား ဘာသာတြဲေတြ အေနနဲ႔ကေတာ့ ျပည္သူ႔နီတိနဲ႔ ကိုယ္က်င့္တရား၊ အႏုပညာနဲ႔ လက္မႈပညာ၊ ဂီတ၊ က်န္းမာေရးပညာ၊ လူမႈေရးဘာသာရပ္နဲ႔ ကာယပညာေတြ ပါတယ္။ ဘာသာတြဲအားလုံးကိုေတာ့ Primary 1-6 အထိသင္ၾကတယ္။ သိပၸံကိုေတာ့ Primary 3 ကေနစၿပီး အဆင့္ျမႇင့္ သင္ၾကားသြားတယ္။
Primary 4 ၿပီးရင္ မူလတန္းေအာက္ဆင့္ ၿပီးၿပီေပါ့။ အဲဒီအဆင့္မွာ အေရးႀကီးတယ္။ ကေလးေတြကို သူတို႔ရဲ႕ သင္ယူမႈ ခံႏိုင္ရည္အစြမ္းကို လိုက္ၿပီး Primary 5 ကိုတက္ရင္ EM1-EM2-EM3 ဆိုၿပီး အဆင့္သုံးဆင့္ ထပ္ခြဲလိုက္တယ္။ အဲဒီ အဆင့္သုံးဆင့္ကို ယခင္က အဂၤလိပ္စာနဲ႔ မိခင္ဘာသာစကား ကြၽမ္းက်င္မႈအလိုက္ ခြဲေပမယ့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ေလာက္ကစၿပီး ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ကိုင္းညႊတ္မႈအလိုက္၊ စိတ္ပါဝင္စားမႈအလိုက္ ခြဲတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါကေတာ့ Primary 4 အဆင့္ၿပီးရင္ သက္ဆိုင္ရာ ရမွတ္ေတြအလိုက္ EM1 – EM2 – EM3 ေတြကို ခြဲျခားနည္းပါ။
ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ဟာ မူလတန္းမွာ ၆ ႏွစ္တက္ၿပီးရင္ စာေမးပြဲေျဖရတယ္။ အဲဒီစာေမးပြဲ ကိုေတာ့ PSLE (Primary School Leaving Examination) လို႔ေခၚတယ္။ မူလတန္းေက်ာင္းထြက္ စာေမးပြဲ ေခၚမွာေပါ့။ အဲဒီစာေမးပြဲရမွတ္နဲ႔ အလယ္တန္းကို ေ႐ြးခ်ယ္ပါတယ္။ သူတို႔ဘယ္ေလာက္ မူလတန္းအဆင့္မွာ ႀကဳိးစားလုပ္ေဆာင္ခဲ့တယ္ ဆိုတဲ့ ရလဒ္ေတြနဲ႔ သူတို႔ေ႐ြးခ်ယ္မႈေတြ အေပၚ ဦးစားေပးၿပီး အလယ္တန္းပညာကို ဆက္လက္သင္ယူေစရမွာ ျဖစ္တယ္။
အလယ္တန္းေက်ာင္းေတြ ကေတာ့ ကိုယ္တက္ခ်င္တဲ့ ေက်ာင္းမွာ တိုက္႐ိုက္ဝင္ခြင့္ ေျဖဆိုၿပီးေတာ့ ဝင္ရတယ္။ သူတို႔လက္ခံႏိုင္တဲ့ အေရအတြက္၊ PSLE ေျဖခဲ့စဥ္က ရမွတ္ေတြအေပၚ မူတည္ၿပီး ေ႐ြးခ်ယ္ေခၚယူေလ့ ရွိတယ္။ PSLE ရမွတ္တစ္ခုတည္း နဲ႔ေတာ့ ေ႐ြးတာမဟုတ္ဘူး။
စင္ကာပူႏိုင္ငံဟာ ပညာေရးကို အေလးေပးၿပီး ပညာေရးသာလွ်င္ ႏိုင္ငံနဲ႔လူမ်ဳိး တိုးတက္ေရးဆိုတာကို ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းကေရာ ျပည္သူလူထု ကပါ အေလးထားၾကတာ မ်ားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္သားသမီးေတြ ေနာင္ေရးအတြက္ ပညာေရးမွာ သည္းသည္း လႈပ္ေနၾကတာလည္း ေတြ႕ရတယ္။ အဆင့္တိုင္းမွာ ထြက္ေပါက္ရွိေနတဲ့ ပညာေရးရလဒ္ကို သုံးသပ္ေန တဲ့အျပင္ ကေလးေတြကို စာေမးပြဲနဲ႔ ပိုင္းျဖတ္တာထက္ လက္ေတြ႕ သူဘာကို ဝါသနာပါတယ္၊ သူဘာျဖစ္သင့္တယ္ ဆိုတာေတြကို ဆရာေတြက ပိုင္းျဖတ္ ေဖာ္ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဆရာေတြကိုလည္း သူတို႔ႏိုင္ငံမွာ လက္ဦးဆရာ စစ္စစ္ အျမင့္မားဆုံးေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားအျဖစ္ ျမႇင့္တင္ အေလးထားလာေၾကာင္း ေတြ႕ရတယ္။
ေပၚလစီေကာင္းနဲ႔ အနာဂတ္ကို ေမွ်ာ္ေတြးႏိုင္တဲ့ ပညာရွင္ေတြ စိုးမိုးထားတဲ့ ႏိုင္ငံဟာ သယံဇာတမရွိေပမယ့္ ရွိတဲ့ လူသားရင္းျမစ္ကို ထုတ္သုံးၿပီး အာရွမွာ ဖြ႕ံၿဖဳိးတိုးတက္ေနတဲ့ က်ားတစ္ေကာင္ျဖစ္ေအာင္ ႀကံေဆာင္ေနတာ အေျခခံမွာ ကတည္းက အေျခခိုင္ခဲ့လို႔ ဆိုတာ သိေစခ်င္ပါတယ္။
(စင္ကာပူပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန Website ပါ အခ်က္အလက္ မ်ားကို မွီျငမ္းပါသည္)
တင္ညြန္႔
- See more at: http://www.thevoicemyanmar.com/inde…/perspective/…/9164-sgm…

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...