Wednesday, July 3, 2013

လူမႈေရးလား ဘာသာေရးလား ႏိုင္ငံေရးလား

by Myint Shwe (Notes) on Monday, July 1, 2013 at 4:50pm

[ေအာက္ပါစာမူကို ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္တစ္ခုသို ့ေပးပို ့ထားပါသည္။
ျမန္ဆန္စြာေျပာင္းလဲေနေသာအေျခအေနႏွင့္အမွီဆက္စပ္သံုးသပ္ႏိုင္ရန္မိတ္ေဆြမ်ားသို ့ႀကိဳ၍တင္ျပပါသည္။]

“မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒဟုအမည္ေပးထားသည့္ျမန္မာဗုဒၶဘာသာဝင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားလက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းဆိုင္ရာ
အေရးေပၚဥပေဒ'' တြင္ပါရွိသည့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားလက္ထပ္မည့္အမ်ိဳးသားသည္လူမ်ိဳးျခားျဖစ္ပါက ဗုဒၶဘာသာဝင္အျဖစ္ကူးေျပာင္းၿပီးမွသာလက္ထပ္ရမည္ျဖစ္ဆုိေသာအခ်က္အားအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရး
ေကာ္မရွင္ကသေဘာမတူဘဲဘာသာမ်ားအၾကားအျပန္အလွန္ေလးစားၾကရန္တုိက္တြန္းလုိက္သည္။ ......

.....''အဲဒါကိုေတာ့ကြၽန္ေတာ္တုိ႔သေဘာမတူပါဘူး။ တစ္ခုရွိတာကကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကလြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္
ခြင့္ရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္္တို႔ရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာလည္းဒါေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔လြတ္လပ္ခြင့္ေပး
ထားပါတယ္။” ..........

.......''အန္ကယ့္အေနနဲ႔ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရလို႔ရွိရင္ဒါဟာလူေတြကိစၥျဖစ္တဲ့အတြက္ လူပုဂၢိဳလ္ေတြက
လုပ္တာေကာင္းပါတယ္'' ဟုေကာ္မရွင္အတြင္းေရးမႈးဦးစစ္ၿမိဳင္ကဆိုသည္။"

- Ref: ဇြန္လ 26 ရက္ 2013 ခုႏွစ္ မဇၥ်ိမသတင္း -

ဖ်ာပံုနယ္ဘက္ကလယ္သမားမ်ားအၾကားတြင္ေဒသိယစကား(local usage) တစ္ခြန္းရိွသည္။
“မိေအးေအာ္တာေတာ့လူၾကားတယ္။ဂဏန္းညႇပ္ေနတာက်ေတာ့လူမျမင္ဘူး”ဟုျဖစ္ပါသည္။
ေကာက္စိုက္ဆင္းခ်ိန္လယ္ကြင္းထည္း၌တစ္စံုတစ္ခုျဖစ္လွ်င္(ဥပမာ-ပိုးထိလွ်င္)ထိပ္လန့္တၾကားမေအာ္ရ။ ဤသို ့ေအာ္လိုက္လွ်င္အပမွီ (ရြာထည္းသို ့၀င္ခြင့္ရလိုေသာမေကာင္းဆိုး၀ါးတစ္ေကာင္၏ပူးကပ္တာ)
ခံရႏိုင္သည္ဟုအယူရိွၾကသည္။ သို ့ေသာ္လည္းေကာက္စိုက္ေနစဥ္မေတာ္ရာကိုဂဏန္းအညႇပ္ခံရေသာေကာက္စိုက္
သမမိေအးကေတာ့ေအာင့္အီးမေနႏိုင္ပါ။အလန္ ့တၾကားထေအာ္လိုက္မိၿပီးသည့္ေနာက္သူမကိုအျပစ္ဆိုေသာအေဖၚမ်ား
ကိုအထက္ပါအတိုင္းႏႈတ္လွန္ထိုးခဲ့ရာမွထိုစကားတစ္ခြန္းသည္အမ်ားသံုးဥပမာတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။

အေျခအေနတရပ္ႏွင့္ထဲထဲ၀င္၀င္မရိွဘဲအေပၚယံေၾကာထင္ျမင္ခ်က္/ဆံုးျဖတ္ခ်က္
(superficial outlook/ judgment) ကိုလက္မခံႏိုင္သည့္သေဘာျဖစ္ပါသည္။

ယခုတေလာျမန္မာသံဃာေတာ္မ်ားကအားထုတ္ေနၾကေသာအမ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒဟုအၾကမ္းအားျဖင့္သိထားၾက
ေသာဥပေဒၾကမ္းတြင္ပါေသာအခ်က္တစ္ခုကိုအမ်ိဳးသားလူ့အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ကလက္မခံႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။ ဤဥပေဒႏွင့္ပါတ္သက္၍ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ေလးစားေလာက္ေသာျပည္တြင္းအဖြဲ့အစည္းတစ္ခုက သေဘာထားအတိအလင္းထုတ္ေဖၚေျပာဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဤသည္မွာေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္အတိုင္းပင္ျဖစ္သည္။လူ့အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္လိုအဖြဲ ့အစည္းထံ
မွေထာက္ခံပါသည္ဟုၾကားရရန္မျဖစ္ႏိုင္ပါ။

ျမန္မာျပည္လူ့အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသမိုင္းတြင္သူတို ့၏အမည္မ်ားတစ္ခါမွ်မၾကားဘူးခဲ့ေသာျဗဴရိုကရက္ေဟာင္း
မ်ားျဖင့္ဖြဲ့စည္းထားေသာဤေကာ္မရွင္သည္ေန ့ခ်င္းညခ်င္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လူ ့အခြင့္အေရးခ်န္ပီယံျဖစ္လာသည္။

ျမန္မာသံဃာေတာ္မ်ားေဆာင္ရြက္ေနေသာယခုလႈပ္ရွားမႈကိုလူပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ  ့ႏွင့္အဖြဲ ့အစည္းအခ်ိဳ ့ကဆန္ ့က်င္
ေနၾကသည္မွာအမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ဤသည္မွာသဘာ၀ပင္ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီေခတ္တြင္ဘယ္အရာမွဘယ္ လိုပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးမွျပည္သူတစ္ရပ္လံုးကရာခိုင္ႏႈံးျပည့္ေထာက္ခံပါသည္/မဲေပးပါသည္ဆိုသည္မွာမျဖစ္ႏိုင္ေတာ့။
အဲဒါမ်ိဳးကအတိပ္မွာက်န္ရစ္ခဲ့ၿပီ။

အထူးသျဖင့္ယခုလိုလူမႈေရး-ဘာသာေရး-ႏိုင္ငံေရး-အေရးသံုးမ်ိဳးထပ္ေနေသာ(interdisciplinary nature) ျပႆနာမ်ိဳးတြင္ပို၍အျငင္းအခံုေတြမ်ားလိမ့္မည္။

က်ေနာ့္အျမင္ေခတ္ပရိယယ္မၾကြယ္၀ေသာသံဃာေတာ္မ်ားသည္သူတို ့ျပဌန္းခ်င္ေသာဥပေဒ
ကို“အမ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ” ဟုကနဦးအျဖစ္အတံုးလိုက္အတစ္လိုက္အမည္ေပးမိရာကစ၍
တာထြက္မွား (false start) သြားသည္ဟုဆိုခ်င္ပါသည္။

တာထြက္မွားသြားျခင္းအတြက္ေပးရေသာတန္ဘိုး(cost) မွာမေသးလွပါ။

တရားလိုဘ၀ကေနတရားခံဘ၀ ေရာက္သြားရေလာက္ေအာင္အထင္မွားခံရတာျဖစ္သည္။Hannah Beech လိုႏိုင္ငံျခားသူတစ္ဦးကသာမက ျပည္တြင္းေနဒါယကာ၊ ဒါယိကာမတစ္ခ်ိဳ ့ကပါ “ကိုယ္ေတာ္တို ့ကရြာသူေတြရဲ့
ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ထဲမွာ၀င္ပါ ခ်င္ရသလား” ဟုအထင္မွားခံ၊ အေ၀ဘန္ခံရတာေတြျဖစ္လာသည္။

သို ့ေသာ္ဇြန္လ ၂၇ ရက္ေန ့သံဃာညီလာခံေနာက္ပိုင္းမွစ၍ ‘မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ’ဟူေသာအသံုးအႏႈံးမရိွေတာ့ဘဲ
“ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ၀င္အမ်ဳိးသမီးမ်ားလက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းဆိုင္ရာအေရးေပၚဥပေဒ(မူၾကမ္း) ႏွင့္ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာႏွင့္ပတ္သက္ေသာမွတ္ပုံတင္ဥပေဒ (မူၾကမ္း)” ၂ ခုျဖစ္လာသည္ကိုသတိျပဳမိပါသည္။ ပထမဆံုးမူၾကမ္း တံုးကလိုသက္ဆိုင္မည့္သူေတြမလိုက္နာႏိုင္ေလာက္ေသာျပဌန္းခ်က္ေတြျပန္ပါမလာေစရန္ဆႏၵျပဳပါသည္။

ဤဥပေဒမူၾကမ္းမ်ားကိစၥႏွင့္ပါတ္သက္၍အဓိကအားျဖင့္ေ၀ဖန္ခ်က္သံုးမ်ိဳးသံုးစားရိွသည္ဟုက်ေနာ္ထင္ပါသည္။
-      လူ ့အခြင့္အေရးႏွင့္ညိေနသည္ (ဦးစစ္ၿမိဳင္)
-      ဘာသာေရးကလူမႈေရးထည္း၀င္ေရာေနသည္ (အရည္အတြက္အကန္ ့အသတ္မရိွပုဂၢိဳလ္မ်ား)
-      ဘာသာေရးအလံေထာင္ကာႏိုင္ငံေရးလုပ္သည္ [သီရိလကၤာမွာလို] – (ဦးညီပုေလး- မႏၱေလး)

ေ၀ဘန္ခ်က္မ်ားသည္ရႈေဒါင့္တစ္ခုစီမွေ၀ဘန္ၾကသည္ျဖစ္ရာသူ့ရႈေဒါင့္မွၾကည့္လွ်င္သူမွန္သည္ဟု
သေဘာတူေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။

သို ့ေသာ္ျငားလည္း-“ဗုဒၶဘာသာဝင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားလက္ထပ္မည့္အမ်ိဳးသားသည္လူမ်ိဳးျခားျဖစ္ပါကဗုဒၶဘာသာဝင္အျဖစ္
ကူးေျပာင္းၿပီးမွသာလက္ထပ္ရမည္” ဆုိေသာအခ်က္သည္ရိွၿပီးသားျမန္မာႏိုင္ငံကလက္ခံအတည္ျပဳေပးထားၿပီးသား
ခရစ္ယန္-ဟိႏၵဴ - အစၥလမ္လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားကိုအတုယူထားျခင္းသာျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ဤကန္ ့သတ္ခ်က္မ်ိဳးဗုဒၶ ဘာသာ၀င္မ်ားအတြက္မရိွသျဖင့္သူတို ့ဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ လက္ထပ္မည့္ဗုဒၶဘာသာ၀င္အမ်ိဳးသမီးမ်ားနစ္နာေနပါသည္” ဟုမ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒသမားမ်ားကအေၾကာင္းျပသည္။

သို ့ဆိုလွ်င္ယခုသံဃာမ်ားကႀကိဳးစားၾကံစည္ေနေသာဥပေဒၾကမ္းသည္ဥပေဒၾကမ္းဘ၀မွာပင္လူ့အခြင့္အေရးႏွင့္ မကိုက္ညီဟုေ၀ဘန္ေနပါလွ်င္ဥပေဒအျဖစ္ႏွင့္ရိွႏွင့္ေနၿပီးေသာ အျခားဘာသာ၀င္မ်ား၏လက္ထပ္ျခင္းဆိုင္ရာ
ဥပေဒမ်ားသည္လည္းလူ့အခြင့္အေရးစံႏွင့္မကိုက္ညီတာကိုဦးစစ္ၿမိဳင္ဘာေၾကာင့္ထည့္မေျပာခဲ့သနည္း။
ျဖစ္/ရိွေနေသာပစၥဳပၸန္လက္ေတြ့၌အားလံုးဘယ္သူမွလူ ့အခြင့္အေရးေပတံႏွင့္မကိုက္တာကိုပါေျပာရမည္။

“မိေအးေအာ္တာေတာ့လူၾကားသည္။ဂဏန္းညႇပ္တာက်ေတာ့ လူမျမင္” ဆိုတာမ်ိဳးျဖစ္ေနသည္ဟုထင္ပါသည္။

ဒုတိယေ၀ဘန္ခ်က္ျဖစ္ေသာဘာသာေရးကလူမႈေရးထည္း၀င္စြက္သည္ဆိုသည့္အခ်က္၌လည္းလက္ေတြ ့
ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ပံုအရဘုန္းႀကီးေတြကိုအျပစ္တင္၍မရဟုက်ေနာ္ထင္သည္။

ျပႆနာကိုအခ်ိန္မွတ္တစ္ခုတြင္ရပ္တန့္၍ (ဗီဒီယိုၾကည့္ေနစဥ္ Pause လုပ္သလိုမ်ိဳး) ျမင္ကြင္းတစ္ခုတည္း ကိုကြက္၍ၾကည့္လွ်င္ေတာ့ဒါလူမႈေရးကိစၥဘုန္းႀကီးေတြနဲ့မဆိုင္ဘူးဟုယူဆလိမ့္မည္။ သီတာေထြးကိစၥမွစ၍ တႏွစ္လံုးျဖစ္သမွ်ကိုမ်က္ေခ်မျပတ္ခဲ့သူမ်ားအဖို့ေတာ့ဘုန္းႀကီးေတြကဤႏွစ္ခုကိုေရာပစ္တာမဟုတ္ဘဲျပႆ နာကိုယ္တိုင္ကဘာသာေရးႏွင့္လူမႈေရးေရာေထြးေနၿပီးသားျဖစ္ကာဘုန္းႀကီးေတြထံဆိုက္ဆိုက္ၿမိဳက္ၿမိဳက္
ေရာက္သြားတာျဖစ္သည္။

ၾကံဳႀကိဳက္သည့္အခါလမ္းေပၚတြင္အသက္ေမြးေနသူဆိုက္ကားသမားတစ္ဦးဦး၊ သို့မဟုတ္ဆိုက္ကားေပၚက အိမ္ရွင္မတစ္ဦးဦးကိုေမးၾကည့္ပါ။“ဘုန္းႀကီးေတြကိုယ္တိုင္ဆြဲအသတ္ခံေနၾကရမွေတာ့ဒီအထဲမွာဘုန္းႀကီးေတြ
ပါလာေတာ့မွာေပါ့”ဟုလက္ေတြ ့အက်ဆံုးႏိုင္ငံေရးအျမင္ (real life political outlook) ကိုၾကားႏိုင္ပါလိမ့္မည္။
ျပႆနာသူတို ့ဆီေရာက္လာေသာအခါဘုန္းႀကီးေတြကလူမႈေရးအစကိုကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမွျဖစ္မည္ဟုယူဆၾကသည္။

ခါတိုင္းလို၀ံသာႏုရကိၡတတရားေဟာေနယံု(ဘာသာေရးသက္သက္)မွ်ျဖင့္မလံုေလာက္ဟုယူဆၾက၍ျဖစ္လိမ့္မည္။

သာမန္လူထုမ်ားအခ်ိန္မေပးႏိုင္ၾကေသာ-ႏွစ္လေတြႏွင့္ခ်ီ၍အကဲခပ္ေနမွျမင္နိုင္ေသာျပႆနာကိုေျဖရွင္းရန္သံဃာက
အားထုတ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္အမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ ့ေတြအၿပိဳင္အဆိုင္ရိွေနၾကၿပီးသား- လူထုေခါင္းေဆာင္ဆိုတာလည္းရိွေန ၿပီးသားျဖစ္ရာဘုန္းႀကီးေတြ၀င္ပါမလာခင္-ယခုလိုျပႆနာႀကီးထြားမလာခင္-လူမႈေရးျပႆနာအေသးစားကေလးမ်ား (မိမၼကိုႏွိပ္စက္ျခင္း - wife assault/domestic violence) အဆင့္တြင္သူတို ့က၀င္ေရာက္တားဆီးေပးခဲ့ၾကသင့္သည္။ ဘယ္သူမွဂရုမစိုက္လစ္ဟင္းခဲ့ၾကသျဖင့္ျပႆနာကထုႏွင့္ထည္ႏွင့္ျဖစ္လာၿပီးအမ်ိဳးသားေရးဘ၀၏အျခားမ်က္ႏွာစာမ်ား
(other aspects of the national life) သို ့ကူးစက္လာေတာ့မွဘုန္းႀကီးေတြ၀င္ပါလာၾကရတာျဖစ္သည္။

၂၀၀၅ ခုႏွစ္ကခ်မွတ္ခဲ့ေသာကုလသမဂၢ၏ၾကား၀င္ႏိုင္ခြင့္မူ၀ါဒ(The UN Initiative: Responsibility to Protect) ကိုသာျမန္မာသံဃာေတာ္မ်ားကကိုးကားခြင့္ရပါလွ်င္ခံစားရသူေတြ(victims) ကကိုယ့္ကိုကိုယ္မ ကာကြယ္ႏိုင္၊ သက္ဆိုင္ေသာအဖြဲ ့အစည္းမ်ားကလည္းလ်စ္လ်ဴရႈထားၾကသျဖင့္သူတို့၏တာ၀န္ျဖစ္လာပါသည္ဟုေလွ်ာက္လဲၾကလိမ့္
မည္ထင္ပါသည္။

တတိယေ၀ဘန္ခ်က္ျဖစ္ေသာႏိုင္ငံေရးထည္းသို ့ဘာသာေရးအလံေထာင္၍၀င္ရန္ေျခလွမ္းဆိုေသာအခ်က္ကို
လည္းမျငင္းႏိုင္ျပန္ေပ။ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံဘာသာရပ္တြင္ “ဘာသာေရးႏွင့္ႏိုင္ငံေရးမေရာယွက္ေရး”
(Principle of separation of Church and State) ဟူေသာသေဘာတရားတရပ္ပင္အခိုင္အမာရိွသည္။

သို့ေသာ္လက္ေတြ ့တြင္ဒါကိုဘယ္ႏိုင္ငံကမွလိုက္နာႏိုင္စြမ္းမရိွတာကိုလည္းက်ေနာ္တို ့သတိျပဳၾကရပါမည္။

ျမန္မာဘုန္းႀကီးေတြႏိုုင္ငံေရးထည္းမွာပါ၀င္ခဲ့တာပုဂံေခတ္ရွင္ဒိသာပါေမာက္တို ့လက္ထက္ကတည္းက ျဖစ္သည္။ ပံ့သကူမေထရ္သည္ျပည္သူကိုႏွိပ္စက္ေသာမင္း၏ဆြမ္းကိုမစားဘဲသပိတ္ေမွာက္ကာသီဟိုဠ္သို ့ၾကြသြားခဲ့သည္။

ကိုလိုနီေခတ္တြင္ဦးဥတၱမတို ့- ဦး၀ိစာရတို ့သည္ႏိုင္ငံေရးထည္းမွာပါခဲ့ၾကသည္။ ဟိုေခတ္တံုးကလည္းကေန ့
က်ေနာ္ ့တို နည္းတူဘုန္းႀကီးေတြႏိုင္ငံေရးမလုပ္သင့္ဟုယူဆသူေတြရိွခဲ့ၾကသည္။ က်ေနာ္တို ့ေခတ္မွာ လိုပင္သူ ့တို ့ေခတ္တြင္လည္းသူတို ့ကိုလူတို္င္းေထာက္ခံခဲ့ၾကသည္မဟုတ္ပါ။သို ့ေသာ္ကေန ့ေခတ္တြင္
ဦးဥတၱမ၊ ဦး၀ိစာရတို ့ကိုအမ်ိဳးသားေက်းဇူးရွင္မ်ားအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳထားၾကၿပီ။ဦး၀ိစိတၱသာရ(၀ီရသူ) ကိုလည္းေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္သမိုင္းကအဆံုးအျဖတ္ေပးပါလိမ့္မည္။
(History shall be his judge and jury.)

စစ္အာဏာရွင္ေခတ္ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ကာလႀကီးအတြင္းအတိုက္အခံႏိုင္ငံေရးဘက္၏အသံုးခ်မႈကိုခံရင္း
သံဃာသည္ႏိုင္ငံေရးထည္းမွာပါေနခဲ့သည္။ ယခုအခ်ိန္က်မွႏိုင္ငံေရးအတိုက္အခံမ်ားႏွင့္လမ္းခြဲကာ- သူတို ့ကိစၥ (အမ်ဳိး၊ဘာသာ၊သာသနာအေရး-သူတို ့၏ဆြမ္းဒကာ-ဒကာမမ်ား၏အေရး) ကိုသူတို့ ေဆာင္ရြက္လာသည္ဟု က်ေနာ္ယူဆပါသည္။မိမိဘက္ကိုမပါ၊ မိမိကိုဆန္ ့က်င္သလိုလိုရိွလာေတာ့မွသံဃာေတာ္ေတြႏိုင္ငံေရးမလုပ္သင့္ဟု ဘာသာေရးကိုကိုးကား၍ေျပာလွ်င္စဥ္းလဲရာက်လိမ့္မည္။

ယခုအားထုတ္ေနၾကေသာအမ်ိဳးေစာင့္ေရွာက္ေရးဥပေဒ၂ခုျပဌန္းႏိုင္ေရးလႈပ္ရွားမႈသည္တနည္းအားျဖင့္ ဒီမိုကေရစီေခတ္သစ္တြင္သံဃာထုကသူတို ့၏အခဏ္းက႑ကိုအသိအမွတ္ျပဳလာေအာင္လုပ္္တာဟုေခၚလို
ကေခၚႏိုင္ပါလိမ့္မည္(Politics of recognition)။

ဒီမိုကေရစီေခတ္တြင္သူတို ့သည္ဘာသာေရးအင္အားစုတစ္ခုမွ်သာမဟုတ္ႏိုင္ငံေရး
အင္အားစုတစ္ခုလည္းျဖစ္ေၾကာင္းျပသတာလည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။

သူတို ့အတြက္အဆိုးထည္းကအေကာင္းျဖစ္ပံုမွာ Time Magazine ၏သံုးသပ္ခ်က္သည္ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလွ်ာ္ ခိုင္မာသည္ဆိုေစဦး၄င္း၏မ်က္ႏွာဖံုးႏွင့္ေခါင္းစဥ္ (cover and title) ကအားလံုးကိုေစာ္ကားသည္ဟုခံစားမိၾက
ကာ Brotherhood in grievance သေဘာျဖင့္သံဃာထုစုစည္းသြားၾကသည္ကိုအင္းစိန္ညီလာခံတြင္ေတြ့ရသည္။

ဇြန္လ ၂၇ ရက္ေန့ကအင္းစိန္ေအာင္ဆန္းေတာရတပ္ဦးေက်ာင္းသံဃာ့ညီလာခံ၌ရဟန္းပရိႆတ္တစ္ေထာင္ေက်ာ္ (လူပရိႆတ္ပါႏွင့္ဆိုလွ်င္ႏွစ္ေထာင္ခန္ ့- ကိုေက်ာ္သူ ့အဆို) ကိုသီတဂူဆရာေတာ္ရွင္ဉာဏိႆရက- “တပည့္ေတာ္
အသက္ ၇၇ ႏွစ္ရိွပါၿပီ…” အစခ်ီကာတနာရီေက်ာ္ၾကာေျပာသြားေသာၾသ၀ါဒသည္သံဃာထုအတြက္သမိုင္း၀င္မိန္ ့ခြန္းျဖစ္ႏိုင္သည္။

ဆရာေတာ္ေျပာေဟာသြားသည္မ်ားအနက္အခ်က္သံုးခ်က္သည္အေရးႀကီးသည္ဟုက်ေနာ္ထင္သည္။

ဦးဉာဏိႆရကသံဃာထုႏိုင္ငံေရးလုပ္ျခင္းႏွင့္ပါတ္သက္၍ျမတ္စြာဘုရားေတာင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္၏အက်ိဳး
- ေလာကအက်ိဳးႏွင့္ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္ေတြ၏အက်ိဳးစီးပြား(ေလာကတၱစရိယ- ဉာတတၳစရိယ- ဗုဒၶတၴစရိယ)
ပူးတြဲ၍လုပ္ခဲ့ေသးရာသံဃာထုအေနျဖင့္ “အမ်ိဳး၊ဘာသာ၊သာသနာေစါင့္ေရွာက္ေရးႏိုင္ငံေရး”
(politics of faith survival ဟုေခၚႏိုင္မလားမသိ) ကိုလိပ္ျပာသန္ ့သန္ ့ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္ရိွေၾကာင္းလမ္းေၾကာင္းခ်ျပခဲ့သည္။

ထို ့ျပင္သံဃာထုသည္တပ္မေတာ္ကဲ့သို ့ပင္အင္အားငါးသိန္းရိွသည္။ ပရိယတ္ပဋိပါတ္ဘက္သက္သက္လုပ္ဖို ့
ေကာအမ်ဳိးဘာသာသာသနာအက်ိဳးလုပ္ဘို ့ပါလူအရည္အတြက္အလံုအေလာက္ရိွသျဖင့္ပရိယတ္-ပဋိပတ္တာ ၀န္လစ္ဟင္းမည္ကိုပူစရာမလိုကိုယ္သန္ရာဘက္ကိုအထူးျပဳ၍လုပ္ႏိုင္ၾကသည္ဟုအဆံုးအျဖတ္ျပဳေပးခဲ့သည္။

ထိုမွ်မက-“အမ်ိဳးဘာသာသာသနာႏိုင္ငံေရး” ကိုလုပ္ႏိုင္ရန္သံဃာထု၏ကိုု္ယ္ပိုင္ျဖစ္ေသာအဖြဲ  ့အစည္းတစ္ခု
ကိုယ္ပိုင္စည္းမ်ဥ္းမ်ားစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ထူေထာင္ရန္ကိုလည္းတိုက္တြန္းခဲ့သည္။ဤအခ်က္သည္ယခင္ကလို
အာဏာရ - သို ့မဟုတ္ -အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရးတစ္ခုခု၏လက္ေ၀ခံမဟုတ္ေတာ့ဘဲကိုယ္ပိုင္သီးျခား လြပ္လပ္ေသာႏိုင္ငံေရးအမ်ိဳးအစားတရပ္လုပ္ရန္လမ္းေၾကာင္းခ်လိုက္တာဟုဆိုရမည္။

သီရိလကၤာတြင္ဘုန္းႀကီးအမတ္ေတြလႊတ္ေတာ္ထည္း၀င္ထိုင္ေနတာကိုက်ေနာ္တို ့ျမင္ရသည္။ လက္ရိွျမန္မာျပည္တြင္စစ္ဗိုလ္ေတြလႊတ္ေတာ္ထည္း၀င္ထိုင္ေနသည္ကိုလည္းက်ေနာ္တို ့ျမင္ရသည္။ ဘယ္သူေတြႏိုင္ငံေရးလုပ္ႏိုင္သည္၊ဘယ္သူေတြကေတာ့ႏိုင္ငံေရးလုပ္ခြင့္မရိွဆိုတာကိုဘယ္သူကဆံုးျဖတ္ခြင့္ရိွသလဲ။
အစိုးရကလား - လူေတြကလား - ဘုန္းႀကီးေတြကိုယ္တိုင္ကလား - အားလံုးစုေပါင္း၍ဆံုးျဖတ္ၾကသလား။

ျမန္မာဘုန္းႀကီးမ်ားကမူဥပေဒႏွစ္ခုကိုလႊတ္ေတာ္ကျပဌန္းေပးရန္အားထုတ္တာမွ်ဘဲျဖစ္သည္။

ဤလူမႈေရးတျဖစ္လဲဘာသာေရးျပႆနာတြင္ျမန္မာဘုန္းႀကီးေတြကႏိုင္ငံေရးကိုသံုး၍ေျဖရွင္းလိုျခင္း၏အေၾကာင္းရင္း
သည္ျပႆနာကိုယ္တိုင္၏သေဘာသဘာ၀အရပင္ျဖစ္မည္။

က်ေနာ္အျမင္ဤျပႆနာသည္လူမႈေရး-ဘာသာေရး-ႏိုင္ငံေရးသံုးမ်ိုုဳးစလံုးခြဲထုတ္လို့မရေအာင္ေရာေနသည္။
(complex and profound)

ျပသနာရင့္လာပံုကိုနမူနာတစ္ခု (a hypothetical case)  အားျဖင့္ျပန္လည္္ၾကည့္ရႈပါမည္။
ၿမိ့ဳတၿမိ့ဳ၌အရြယ္ေရာက္ၿပီးဗုဒၶဘာသာ၀င္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးႏွင့္အစၥလမ္ဘာသာ၀င္အမ်ိဳးသားတစ္ဦးတို ့ ႏွစ္ဦး သေဘာတူ၍အိမ္ေထာင္ျပဳလိုက္ၾကသည္။

အိမ္ေထာင္ျပဳၾကၿပီးေသာအခါမွအစၥလမ္ဘာသာ၀င္ခင္ပြန္းႏွင့္၄င္း၏မိဘႏွင့္ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွစ္မမ်ားက
ဗုဒၶဘာသာ၀င္ခေလးမကေလးကိုဘာသာေျပာင္းရန္နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ဖိအားေပးသည္။ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ျပဳ၍
အၾကပ္ကိုင္ၾကသည္။ ေနာက္ဆံုးမခံစားႏိုင္ေတာ့၍ထိုအမ်ိဳးသမီးသည္လင္ေယာက္က်ား၏ဘာသာထည္းသို ့
၀င္လိုက္ရသည္။ ဤအေၾကာင္းကိုမီဒီယာကတင္ျပလိုက္ရာ သတင္းတစ္ပုဒ္(story) ျဖစ္လာသည္။ သို ့ေသာ္အလားတူအျဖစ္မ်ိဳးေနာက္ထပ္အျခားတစ္္ေနရာမွထပ္၍ - အနည္းဆံုးလက္ရိွအျဖစ္အပ်က္လူေတြ၏ အာရံုထည္းမွေမ့ေပ်ာက္မသြားမီကာလအတြင္း -  မၾကားရေတာ့။ (isolated case)

ဒုတိယအဆင့္တြင္ပထမအျဖစ္မ်ိဳးႏွင့္အလားတူေသာျဖစ္ရပ္ေတြေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ႀကိဳၾကားျဖစ္ေန
ေၾကာင္းသိလာရသည္။ ျဖစ္ပြားႏံႈးကလည္းလူသိ၍မီဒီယာကတင္ျပလိုက္ႏိုင္ေသာအေရအတြက္အရၾကည့္လွ်င္
တစ္မႈႏွင့္ေနာက္တစ္မႈအၾကားအခ်ိန္သည္ပထမအမႈကိုလူေတြေမ့မသြားခင္ေနာက္တစ္မႈထပ္ျဖစ္တာကိုေတြ ့ရမည္။ အမူေတြကဆင္တူရိုးမွားဆိုလွ်င္အသြင္သ႑န္ (pattern) တစ္ခုသေဘာေဆာင္လာၿပီ။

ယခင္က အမွတ္တမဲ့ေနသူေတြစိတ္၀င္စားလာၿပီ။ ေစာင့္ၾကည့္ရန္/စံုစမ္းရန္အသံထြက္လာၿပီ။

ဘာသာေရးသမားမ်ားကလည္းျပႆနာထည္းတြင္ဘာသာေရးအရနစ္နာမႈကိုေထာက္ျပသျဖင့္မူလလူမႈေရးျပႆနာ
သည္တစ္ခ်ိန္ ထည္းတြင္ပင္္ဘာသာေရးျပႆနာလည္းျဖစ္လာသည္။ဘာသာေရးျပႆနာျဖစ္လာသည္ႏွင့္
(ဘုန္းႀကီးေတြမပါ-ပါဘူးဆိုလွ်င္ပင္) ႏိုင္ငံေရးျပႆနာျဖစ္လာရန္အလြန္လြယ္ကူသည္။

တတိယအဆင့္ - လိပ္ခဲတင္းလင္းျဖစ္ေနမႈသည္အဆင့္တစ္ခုေရာက္သည္တြင္ေပါက္ကြဲထြက္လာသည္။
အဓိကရုဏ္းေတြျဖစ္လာ-အေရးေပၚအေျခအေနေၾကျငာရသည္။ဤအဆင့္ေရာက္ေသာအခါျပင္ပမွပါ၀င္စြက္ဖက္မႈ
(OIC/ Time Magazine cover etc.) မ်ားရိွလာေသာေၾကာင့္မခံမရပ္ႏိုင္ျဖစ္မႈ(national indignation) တရပ္ပါေမြးဖြားလာကာယခင္ကဖာသိဖာသာေနခဲ့သူမ်ားပါျပႆနာထည္းေရာက္လာစိတ္၀င္စားလာသည္။

ျပႆနာအေပၚလူထုအတြင္းသေဘာထားႏွစ္ဘက္ကြဲလာသည္။တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္သူ ့ဘက္ကိုယ္ဘက္အထိ
အခိုက္ေတြမ်ားသည္ထက္မ်ားလာလွ်င္စိတၱဇသက္သက္ျဖစ္ေသာတရားမွ်တျခင္းသေဘာ(justice and fairness) ကိုပစ္ပါယ္လိုက္ၾကၿပီးသူ ့ဘက္/ကိုယ့္ဘက္ - “ဘက္”သေဘာ (With us or against us) သာက်န္ ရစ္ေတာ့သည္။ ထိုအခါအဂၤါအားလံုးစံုလင္သည့္ျပႆနာႀကီးတစ္ခု(a fully blossomed issue) ဘ၀သို ့ဆိုက္ေရာက္သြားၿပီျဖစ္သည္။

က်ေနာ္ကေန ့တို ့ရင္ဆိုင္ေနရေသာျပႆနာသည္ဘယ္အဆင့္မွာေရာက္ေနသလဲစစ္ေဆးၾကည့္လွ်င္ဤ
ေနာက္ဆံုးအဆင့္သို ့ေရာက္ေနၿပီဟုက်ေနာ္ယူဆသည္။ ဤအဆင့္တြင္ျပႆနာသည္လူမႈေရးဆိုလည္းဟုတ္သည္-ဘာသာေရးဆိုလည္းမွန္ကန္-ႏိုင္ငံေရးဆိုပါကလည္းမမွားေတာ့။ ဤအဆင့္ေရာက္ေသာအခါဘုန္းႀကီးလည္းပါ၀င္ႏိုင္သည္။ အမ်ိဳးသမီးေတြလည္းပါ၀င္ႏိုင္သည္။ အျခားစိတ္၀င္စားသူေတြ၊ပညာရွင္ေတြလည္းပါ၀င္ႏိုင္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ (The state) သည္လည္းအေႏွးႏွင့္အျမန္ပါ၀င္လာရေတာ့မည္သာ။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္၂၀၁၀ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွစ၍အေျခခံက်ေသာေျပာင္းလဲမႈႀကီး (Social transformation)
တစ္ခုကိုျဖတ္သန္းေနသည္။ထိုေျပာင္းလဲမႈႀကီးကို ‘အစဥ္အလာ’ ႏွင့္ ‘ေခတ္’ တို ့အၾကားအားၿပိဳင္မႈ
(the struggle between tradition and modernity) အျဖစ္ႏွင့္လည္းအဓိပၸါယ္ေကာက္ယူႏိုင္သည္။

ထိုအဓိပၸါယ္အရလူ ့အဖြဲ ့အစည္းအတြင္းရိွအုပ္စုႀကီးမ်ား (elites, clergy, intelligentsia, new generations,
minorities, women etc. ) အနက္အခ်ိဳ ့ကလူ ့အဖြဲ ့အစည္းအတြင္းမိမိတို ့၏အဆင့္အတန္းႏွင့္ အခဏ္းက႑
ကိုျပန္လည္၍ဖြင့္ဆိုသတ္မွတ္ျခင္း (redefining the status and role) ခံရမည္ကိုစိုးရိမ္ေနၾကကာအခ်ိဳ  ့ကမူ
ဤသို ့ျပန္ လည္၍ဖြင့္ဆို၊ျပန္လည္၍သတ္မွတ္ေစလိုၾကသည္။

ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာသံဃာသည္သဘာ၀အားျဖင့္‘အစဥ္အလာ’(Tradition) အုပ္စု၀င္ျဖစ္သျဖင့္ပညာတတ္ မ်ား ႏွင့္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားကဲ့သို ့‘ေခတ္’ (Modernity) သေဘာကိုဦးစားေပးတတ္ေသာအုပ္စုမ်ားကသံသယ ရိွတတ္ၾကသည္။ယခုသံဃာေတာ္မ်ားကျပဌန္းလိုေသာဥပေဒမ်ားသည္ထိုအုပ္စုမ်ားႏွင့္အဓိကပါတ္သက္မည္ျဖစ္ရာ
ဤႏွစ္ဘက္အၾကားဆက္ဆံေရးတြင္စကားလံုးမ်ားေရြးခ်ယ္မႈသည္အထူးအေရးႀကီးသည္။

ကမၻာတ၀ွမ္းဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းစႏိုင္ငံတိုင္းျဖစ္ေနက်အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒေခါင္းေထာင္လာမႈကိုထိမ္းကြပ္ရအလြန္ခက္သည္။

ဤသို ့ဆိုလွ်င္သူတို ့ႏွင့္ေစ့စပ္၍သူတို ့ဖန္တီးေသာလိႈင္းလံုးကိုတက္စီး၊သူတို ့အားကိုယူ၍ႏိုင္ငံေရးအက်ိဳးစီးပြားတစ္ခုခု အတြက္အသံုးခ်မလား - သို ့မဟုတ္ကိုယ္တိုင္ကတကယ္မလိုက္နာၾကေပမဲ့လူ ့အခြင့္အေရးလိုက္နာေရးတစ္ခုတည္း ကိုသာဂရုစိုက္ဖို ့ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားကဖိအားေပးတာကိုနားေထာင္မလား။

ဖိအားသည္သႀကၤန္အေျမာက္ေတာ့မဟုတ္ (not an empty threat)။
ဆန္ရွင္အားလံုးတစ္ခုမက်န္ရုပ္သိမ္းသြားတာမဟုတ္ေသး။
အိမ္နီးနားခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္မိတ္မပ်က္ေရးကိုလည္းထည့္စဥ္းစားရဦးမည္။
လက္ရိွအေျခအေနသည္တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအတြက္ေတာ့
“ေရွ  ့မွာေက်ာက္ေဆာင္- ေနာက္မွာက - မာေက်ာေသာေနရာတစ္ခု”
(between the rock and a  hard place) ဆိုသလိုျဖစ္လိမ့္မည္။

ေရႊျမင့္ေမာင္

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...