Wednesday, July 17, 2013

အသြင္ေျပာင္းလာေသာ တရုတ္နဂါးျမန္မာႏိုင္ငံက သူ၏ရင္းႏွီးျမဳပ္နွံမ်ားမွာ ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာ ျပသာနာမ်ားၾကဳံေတြ ့ေန ရသည့္ တရုတ္ႏိုင္ငံက အေနာက္ႏိုင္ငံက ကုမၸဏီမ်ားသာ မ်ားေသာအားျဖင့္သုံးစြဲေလ့ရွီေသာ မဟာဗ်ဳဟာ တရပ္ကိုေျပာင္းလဲ သုံးစြဲလာပါသည္။

ထိုဗ်ဳဟာမွာ လူမွဳေရးသိတတ္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳ မဟာဗ်ဳဟာဘဲျဖစ္ပါသည္။

ထို ့ေၾကာင့္ပင္ ့ျမန္မာႏိုင္ငံရွိစီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ တရုတ္ကုမၸဏီမ်ား လိုက္နာရမည့္စည္းကမ္းသစ္မ်ားကုိ ျပီးခဲ့သည္အပတ္ကထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ထိုကဲ ့သို ့လုပ္ေဆာင္မွဳက ျမန္မာႏိုင္ငံံမွာသာမက တရုတ္ကုမၸဏီမ်ား သထၳဳတြင္း၊ ေရကာတာ။ေရနံတြင္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနသည္ ့အာရွႏွင့္အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လုံျခဳံေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ခ်ိဳးေဖာ္ထိိခိုက္မွဳေၾကာင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းထိခိုက္လာေနသည္ကို ျပသေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာတရုတ္သံရုံး၏ႏိုင္ငံေရးရာဌာန အၾကီးအကဲ ေဂါင္မင္ဘိုက တိုးတက္ဖြံျဖိဳးေသာႏိုင္ငံမ်ားမွာသုံးစြဲေနေသာ အေမရိကန္ႏိုုင္ငံ၏ လူမွဳေရးဗ်ဳဟာ ကို ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားမွာ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ေနေသာတရုတ္ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ စမ္းသပ္မွဳတခုအျဖစ္ သုံးစြဲသင့္သည္ဟု ယူဆသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ အက်ပ္အတည္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရင္းႏွီးျမဳပ္နွံရန္ ၾကိဳးစားေနေသာ တျခားႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ သတိထားဆင္ျခင္ဖြယ္ရာမ်ားျဖစ္သည္။ ယခုအခါျမန္မာမွ ျပည္သူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးမွဳမ်ားနွင့္သူတို ့၏အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ဆႏၵျပရန္ ေၾကာက္စိတ္နည္းလာၾကျပီ။

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳမ်ားႏွင့္ေျမယာပိုင္ဆိုင္မွဳႏွင့္ သဘာ၀၀န္းက်င္ထိခိုက္မွဳမ်ားအတြက္ ဆႏၵျပျခင္းသည္ သာမန္လုပ္ရိုး လုပ္စဥ္သဖြယ္ျဖစ္လာေနၾကပါျပီ။

‘ျမန္မာႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္နွံမွဴေကာ္မရွင္က အခုဆိုရင္ သဘာ၀၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမွဴေရးျပသာနာေတြေပၚမွာ အရင္ကထက္ပို ဂရုစိုက္လာတယ္။ဒါေၾကာင့္တရုတ္အပါအ၀င္ ဘယ္ႏိုင္ငံက ရင္းႏွီးျမဳပ္နွံသူျဖစ္ျဖစ္ ႏိုင္ငံသားေတြနဲ ့ေကာင္းေကာင္းပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရမယ္’ဟု ရန္ကုန္အေျခစိုက္ VDB-Loi ကေရွ ့ေန အက္ဒ၀င္ဗန္ဒါဘရုဂင္ကေျပာသညါ


ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ကေန တရုတ္ႏိုင္ငံယူနန္ျပည္နယ္ကို ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓတ္ေငြ ့မ်ား သြယ္ယူရန္ အသစ္ေဆာက္လုပ္ေသာပိုက္လိုင္းမ်ားမွာ တရုတ္က စတင္သယ္ယူရန္ ျပင္ဆင္ခ်ိန္တြင္ ယခုကဲ ့သို ့တရုတ္မ်ားက ဆက္ဆံေရးမဟာဗ်ဳဟာမ်ားေျပာင္းလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါသဘာ၀ပိုက္လိုင္းမ်ားတည္ေဆာက္ရာတြင္ အဓမၼေျမယာသိမ္းယူမွဳမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာလူမွဳအဖြဲ ့အစည္းမ်ားက တရုတ္ကုမၸဏီကို ဆႏၵျပမွဳမ်ား အျမားအျပား ၾကဳံေတြခဲ့ရပါသည္။ ထိုျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံကကမၻာအႏွံမွာလုပ္ေဆာင္ေနေသာ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ၾကဳံေတြ ့ေနရသည္ ့အေျခအေနမ်ားႏွင္ ့ပုံစံတူပါသည္။ သို ့ေသာ္လည္း ထိုျဖစ္ရပ္မ်ိဳးကို သူ၏ ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ျမန္မာႏိုင္ငံဆီက ၾကဳံေတြ ့လိုက္ရသည့္အတြက္ တရုတ္ႏိုင္ငံကို အံအားသင့္ေစသည္။
တရုတ္သံအမတ္မစၥတာဂမ္ က တရုတ္ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေဒသခံမ်ားကို မ်ားစြာကူညီခဲ ့ေသာ္လည္း သူတို ့၏လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး ေျပာဆိုျခင္းမရွိသည့္အတြက္ လူေတြက သူတို ့ကိုမေကာင္းျမင္ျဖစ္ရသည္ဟု ဆိုပါသည္။

“အဲဒါေတြက ထင္ျမင္ခ်က္ေတြပါ။ သင္ခန္းစာပါဘဲ။တရုတ္ေတြက ေဒသခံေတြကို ဘာမွမကူဘူးလို ့ေျပာေနတာ မွားေျပာေနၾကပါတယ္။ဒါဟာမတရားေျပာတာပါ။”

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကေန ဒီမိုကေရစီကို လွ်င္ျမန္စြာ ကူးေျပာင္းေနသည္ ့ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံပတ္သတ္မွဳမ်ားက တရုတ္ႏိုင္ငံအတြက္ ပိုမိုရွဳပ္ေထြး အက်ပ္ရိုက္လာသည္။ကမၻာကိုတံခါးဖြင့္ေပးလာသည့္ ျမန္မာကသူႏွင့္ သမိုင္းရွည္စြာ ဆက္ဆံလာသည္ ့တရုတ္ႏိုင္ငံနွင့္ဆက္ဆံေရးကို ျပန္လည္ခ်ိန္ညိရင္း အေမရိကန္ႏွင့္ဥေရာပတို ့ႏွင့္ဆက္ဆံေရးကို လမ္းဖြင့္တိုးခ်ဲ ့လာခဲ ့ျပီျဖစ္သည္။

ျပီးခဲ့သည့္ႏွစ္နွစ္အတြင္းမွာ သမၼတဦးသိန္းစိန္က တရုတ္တို ့၏ျမစ္ဆုံေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကို ရုပ္သိမ္းျခင္းအပါအ၀င္ နွစ္ႏိုင္ငံ စီးပြားေရးဆက္သြယ္ေရးမွာ အဖုအထစ ္ၾကီးၾကီးမားမားေတြရွိလာခဲ ့သည္။

ယခုအခ်ိန္မွာ ျမန္မာျပည္မွာနာမည္ပ်က္ေနေသာ သူ၏ပုံရိပ္ကို ေျပာင္းလဲရန္ တရုတ္အစိုးရက သေဘာေပါက္လာပါသည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ရုတ္တရက္ လူမွဳေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ျမန္မာႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုသည္ ့စိတ္၀င္စားလာမွဳက သူ၏ပုံရိပ္ကိုေျပာင္းလဲသည့္ ၾကိဳးစားမွဳတစိတ္တပိုင္းပင္ျဖစ္သည္။

ျပီးခဲ့သည့္အပတ္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ ့သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ျမန္မာလူအဖြဲ ့အစည္းႏွင့္ ျပည္သူမ်ားပိုမိုယုံၾကည္လာေအာင္ စည္းကမ္းမ်ားပိုမိုလိုက္နာပါမည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာတရုတ္သံရုံးႏွင့္ တရုတ္ျမန္မာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက ကတိေပးခဲ့သည္။

ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္မ်ားဖန္တီးေပးျခင္းႏွင့္ပိုမို အဆင္ေျပေအာင္ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္သြားပါမည္ဟုဆိုသည္။
ထိုအရာမ်ားတကယ္ျဖစ္လာမလားဆိုတာကေတာ့ အတတ္မေျပာႏိုင္ေသးပါ။

အေနာက္တိုင္းႏိုင္ငံမ်ားက အျပိဳင္အဆိုင္မ်ားလာသည့္အခ်ိန္တြင္ တရုတ္အေနျဖင့္ျမန္မာႏွင့္ဆက္ဆံေရးႏွင့္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳကို ထိန္းသိမ္းရန္ ၾကိဳးစားဖို ့က အေရးၾကီးလွသည္မွာ အထူးတလည္ေျပာေနစရာမလိုပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုျဖတ္ေက်ာ္သည္ ့ဓတ္ေငြ ့ပိုက္လိုင္းကသာ အာဖရိကႏွင့္အေရွ ့အလယ္ပိုင္းမွ ေရနံနွင့္သဘာ၀ဓတ္ေငြ ့မ်ားကို စစ္ေရးအရ တရုတ္အတြက္အႏၱရာယ္မ်ားသည့္ မလကၠာေရလက္ၾကားကို ေရွာင္လမ္းလႊဲေစျပီး တရုတ္ႏိုင္ငံသို ့တင္ပို ့ခြင့္ရရွိမညိမဟုတ္ပါလား

ထားထားျမင့္

(The Christian Science Monitor သတင္းစာပါChinese firms in Myanmar attempt to fix image problem ေဆာင္းပါးကို ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္)
ဓာတ္ပုံ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တရုတ္အထူးကိုယ္စားလွယ္

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...