Tuesday, November 17, 2015

အႀကီးလား၊ အလတ္လား၊ အငယ္လား


စိတ္ပညာရွင္ေတြရဲ႕ ေလ့လာခ်က္ အရ ေမြးခ်င္းထဲမွာ သင္က နံပါတ္ ဘယ္ေလာက္လဲ ဆုိတာေပၚ မူတည္ၿပီး သင္က ဘယ္လုိ လူမ်ဳိးလဲ ဆုိတာနဲ႔ ဘဝကုိ ဘယ္လုိ ေနထုိင္သြားသလဲ ဆုိတာ ကြဲျပားေနပါတယ္။
ေမာင္ႏွမေတြထဲမွာ အႀကီးဆုံး၊ အငယ္ဆုံး၊ အလတ္တုိ႔ဟာ တစ္မိဘထဲက ေမြးတာေတာင္ စိတ္ေန စိတ္ထားက ေမြးဖြားတဲ့အစီအစဥ္အလုိက္ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ကြဲျပားျခားနား ေနတတ္ၾကပါတယ္။
ကေလးေတြရဲ႕ စိတ္ေနစိတ္ထားနဲ႔ အျပဳအမူေတြက မိဘ မ်ဳိး႐ုိးဗီဇ အေပၚ မူတည္ေနသလုိ မိဘရဲ႕ ျပဳစု ပ်ဳိးေထာင္မႈ၊ အျပဳအမူ၊ ပတ္ဝန္းက်င္၊ သူငယ္ခ်င္း အေပါင္းအသင္းနဲ႔ မီဒီယာတုိ႔ အေပၚလည္း မူတည္ေနပါတယ္။
ေအာက္ပါတုိ႔ကေတာ့ ေမြးခ်င္းအလုိက္ အႀကီးဆုံး၊ အလတ္နဲ႔ အငယ္ဆုံး တုိ႔ရဲ႕ စိတ္ေနစိတ္ထားနဲ႔ ဘဝကုိ ႐ႈျမင္ပုံ တုိ႔ကုိ ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
~ အႀကီးဆုံး ~
ေရွး႐ုိးစြဲ
အႀကီးဆုံးေတြဟာ သားဦး၊ သမီးဦး ျဖစ္တဲ့ အေလ်ာက္ မိဘေတြက တုန္ေနေအာင္ ခ်စ္ကာ ဖူးဖူးမႈတ္ထားတတ္ၾက ပါတယ္။ အာ႐ုံစုိက္မႈ၊ ဦးစားေပးမႈကုိ ခံရတဲ့ နည္းတူ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ႀကီးမားစြာ ထားခံရမႈေၾကာင့္ ဖိအားဒဏ္ ခံရပါတယ္။ မိဘေတြ ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ စံေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားရမႈေၾကာင့္လည္း မိဘစကား နားေထာင္သူမ်ား၊ ရည္မွန္းခ်က္ ႀကီးသူမ်ား၊ အလုပ္ကုိ အေသးစိတ္ ေစ့စပ္ ေသခ်ာစြာ လုပ္သူမ်ား ျဖစ္တတ္ၾကပါတယ္။ မိဘကုိ စံထားကာ ႀကိဳးစားတတ္ၿပီး စုိးရိမ္စိတ္ ႀကီးတဲ့ သတိႀကီးတဲ့ ေရွး႐ုိးစြဲ ဝါဒီေတြလည္း ျဖစ္တတ္ၾကပါတယ္။
မနာလုိစုိးရိမ္
အစ္ကုိႀကီး အဖရာ၊ အစ္မႀကီး အမိရာ ဆုိတဲ့ စကားအတုိင္း အႀကီးဆုံးေတြက ေမာင္ႏွမေတြထဲမွာ မိဘလုိ စံနမူနာ ထားစရာ ပုဂၢိဳလ္ေတြလုိ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း သူတုိ႔က ဆရာႀကီးဆန္ ေနၾကတာပါ။ ၿပီးေတာ့ သူတုိ႔က ေၾကာက္တတ္ စုိးရိမ္တတ္ပါေသးတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆုိေတာ့ ခုမွ မိဘ ျဖစ္ခါစ မိဘေတြဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ သားဦးေတြ အေပၚ အစုိးရိမ္လြန္၊ ဂ႐ုစုိက္လြန္တာေၾကာင့္ပါ။ ဖူးဖူးမႈတ္ ခံေနရာကေန ေနာက္ထပ္ ကေလး ရလာရင္ ထုိကေလးအေပၚ ဂ႐ုစုိက္မႈေတြ ေျပာင္းသြားတာေၾကာင့္ မိဘေတြ အာ႐ုံစုိက္မႈကုိ ဆုံး႐ႈံးရတဲ့ အေပၚမွာလည္း သူတုိ႔က မနာလုိတတ္ၾကပါတယ္။
ဉာဏ္ေကာင္း
စိတ္ပညာရွင္ တခ်ဳိ႕ရဲ႕ အဆုိအရ အႀကီးဆုံး ကေလးေတြရဲ႕ ဉာဏ္ရည္ ဉာဏ္ေသြး IQ က အငယ္ေတြထက္ ပုိသာေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ေမြးခ်င္း အစဥ္လုိက္မွာ ေရွ႕ေရာက္ေလေလ IQ ျမင့္ေလေလ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ- ေမြးခ်င္း ေလးေယာက္ ရွိရင္ အႀကီးဆုံးရဲ႕ IQ က အငယ္ဆုံးထက္ ေလးမွတ္ေလာက္ သာေနမွာပါ။ အႀကီးဆုံးေတြက ဉာဏ္လည္းေကာင္း၊ အလုပ္လည္း ႀကိဳးစားတာေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္သူေတြ ျဖစ္တတ္ၾကပါတယ္။ တစ္ဦးတည္းေသာ ကေလးကေတာ့ ေအာင္ျမင္တဲ့ အႀကီးဆုံးေတြနဲ႔ မတူဘဲ ေအာင္ျမင္တဲ့ သူေဌး ျဖစ္ႏုိင္ေျခ နည္းတာကုိလည္း သတိထားမိပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆုိေတာ့ တစ္ဦးတည္းေသာ ကေလးဟာ သူနဲ႔ ၿပိဳင္ရမယ့္ ေမာင္ႏွမ မရွိတာေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ တြန္းအား မရွိလုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ေစ့စပ္ ေသခ်ာတဲ့ အလုပ္
အႀကီးဆုံးေတြဟာ ေစ့စပ္ ေသခ်ာသူေတြ ျဖစ္လုိ႔ အလုပ္ လုပ္တဲ့အခါ အေသးစိတ္ လုပ္ရၿပီး စည္းကမ္း ရွိဖုိ႔လုိတဲ့ အလုပ္အကုိင္ေတြ ျဖစ္တဲ့ ေငြစာရင္းကုိင္၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ IT ပညာရွင္ စတာေတြနဲ႔ သင့္ေတာ္ပါတယ္။ ကုိယ္ပုိင္ အလုပ္ လုပ္ကုိင္ရင္လည္း ေအာင္ျမင္မယ့္ သူေတြပါ။
______________________________
~ အလတ္ ~
ၾကားညပ္
အလတ္ေတြဟာ မိသားစု တစ္ခုမွာ ၾကားညပ္ေနတတ္ၾကၿပီး ေတာ္႐ုံတန္႐ုံ သိပ္ၿပီး သတိထား မခံရပါဘူး။ အႀကီးဆုံးကုိ ဦးစားေပးရသလုိ အငယ္ကုိလည္း အလုိလုိက္ ရတာေၾကာင့္ အလတ္ေတြဟာ သည္းခံတတ္ၾကပါတယ္။ ကုိယ့္အာ႐ုံနဲ႔ကိုယ္ ဘာသိဘာသာလည္း ေနတတ္ၾကပါတယ္။
ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံတတ္
အေနေအးတယ္ ဆုိေပမယ့္ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေရးမွာေတာ့ အလတ္ေတြက အေတာ္ကုိ ကၽြမ္းက်င္ၾကပါတယ္။ အႀကီးလုိ ၾသဇာျပလုိ႔ မရသလုိ အငယ္လုိ ခၽြဲလုိ႔လည္း မရတာေၾကာင့္ သူတုိ႔ လုိခ်င္တာ ရဖုိ႔ ေစ့စပ္ ညႇိႏႈိင္းျခင္း၊ ေဆြးေႏြး တုိင္ပင္ျခင္း၊ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ျခင္း စတဲ့ နည္းဗ်ဴဟာေတြ သုံးတတ္ၾကပါတယ္။ မိသားစု ရန္ပြဲေတြမွာလည္း သူတုိ႔က ဖ်န္ေျဖေရး သမားေတြပါ။ ေနာက္ၿပီး မိသားစုဝင္ေတြရဲ႕ ခံစားခ်က္ကုိ ရင္ဖြင့္ရာ ဟစ္တုိင္ႀကီးလည္း ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ အလတ္ ျဖစ္တဲ့အေလ်ာက္ အလယ္အလတ္ လမ္းစဥ္ကုိသာ လုိက္ကာ အစြန္း မေရာက္တတ္ၾကပါဘူး။ အရာရာကုိ ခ်င့္ခ်ိန္ တတ္ၾကပါတယ္။
မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္း
သူငယ္ခ်င္း အေပါင္းအသင္းေတြကေတာ့ အလတ္ေတြ အတြက္ အရမ္းကုိ အေရးပါ ပါတယ္။ မိသားစုနဲ႔ ေမာင္ႏွမေတြဆီက မရတဲ့ အာ႐ုံစုိက္ခံရမႈနဲ႔ အသိအမွတ္ျပဳ ခံရမႈ တုိ႔ကုိ ခ်စ္သူနဲ႔ သူငယ္ခ်င္းေတြ ဆီကေန ရတတ္တာေၾကာင့္ပါ။ ခ်စ္သူနဲ႔ သူငယ္ခ်င္းေတြ အေပၚ အရမ္းလည္း သစၥာ ရွိၾကပါတယ္။ အေပါင္းအသင္းကလည္းမင္ ဆက္ဆံေရးကလည္း ေကာင္းဆုိေတာ့ လူခ်စ္လူခင္ မ်ားတတ္ ပါတယ္။
ႏုိင္ငံေရးသမား
စကားေျပာ အတတ္ပညာနဲ႔ ေစ့စပ္ ညႇိႏႈိင္းေရး ပညာတုိ႔ကုိ ကၽြမ္းက်င္တာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရး လုပ္ရင္ေတာ့ ေအာင္ျမင္မယ့္သူပါ။ စိတ္ပညာရွင္ေတြရဲ႕ ေလ့လာခ်က္ အရ အလတ္ေတြဟာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ အမ်ားဆုံး ရွိသူေတြလုိ႔ ေတြ႕ရပါတယ္။
______________________________
~ အငယ္ဆုံး ~
ရဲရင့္စြန္႔စား
အငယ္ဆုံး ကေလးေတြဟာ တစ္မိသားစုလုံးရဲ႕ အခ်စ္ဆုံးေလးေတြ ျဖစ္ၾကသလုိ အသြက္ဆုံး၊ အထက္ဆုံး၊ အရဲဆုံးေလးေတြလည္း ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ကုိယ္ထင္ရာ ကုိယ္လုပ္တတ္ၾကကာ မိသားစု အစဥ္အလာ ကေန ထုိးေဖာက္ခြဲထြက္ဖုိ႔ ဝန္မေလးၾကသူေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အရဲစြန္႔ရတဲ့ အလုပ္ေတြကုိ ႏွစ္သက္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း အားကစားမွာ ဆုိရင္ စြန္႔စားရတဲ့ အားကစားေတြ ျဖစ္တဲ့ ေလထီးခုန္ျခင္း၊ ေရလႊာေလွ်ာစီးျခင္း တုိ႔ကုိ စမ္းလုပ္ခ်င္ၾကတာပါ။ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္တဲ့ ေရွး႐ုိးစြဲ အႀကီးဆုံး ေတြကေတာ့ ေဂါက္႐ုိက္ျခင္း၊ ေရကူးျခင္းလုိ အားကစားေတြကုိသာ လုပ္ၾကပါတယ္။ စြန္႔စားရဲသူေတြ ျဖစ္တာေၾကာင့္လည္း ကမ႓ာ့ စြန္႔ဦး တီထြင္သူေတြ၊ ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိသူေတြ အမ်ားစုက အငယ္ဆုံး ေမြးခ်င္းေတြ ျဖစ္ေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ေပါ့ေပါ့ပါးပါး
အငယ္ဆုံးေလးေတြဟာ ကိစၥရပ္ အမ်ားစုမွာ အသက္အရြယ္၊ အင္အား၊ ကုိယ္လုံးကုိယ္ထည္ ကြာဟမႈ တုိ႔ေၾကာင့္ အႀကီးေတြနဲ႔ မယွဥ္ႏုိင္ကာ အႏုိင္ မရႏုိင္ေၾကာင္း သိထားၾကၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ထိပ္ဆုံးမွာ မေရာက္တဲ့ အတြက္ ဘာမွ မခံစားရသလုိ ဖိအားလည္း မမ်ားပါဘူး။ စိတ္သက္သက္သာသာနဲ႔ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးပဲ သေဘာထားတတ္ၾကပါတယ္။ ၿပိဳင္ဆုိင္လုိစိတ္၊ အႏုိင္ရလုိစိတ္ သိပ္မမ်ားၾကပါဘူး။
ၾကင္နာတတ္
အငယ္ဆုံးေတြဟာ အိမ္မွာ သူတုိ႔ထက္ ငယ္တဲ့သူေတြ မရွိတာေၾကာင့္ သူတုိ႔ သနားရမယ့္သူ၊ က႐ုဏာ ထားရမယ့္သူ မိသားစုမွာ ရွိမေနပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္လည္း အငယ္ဆုံး ကေလးေတြဟာ သူတုိ႔ ၾကင္နာလုိ႔ရတဲ့ အ႐ုပ္ေလးေတြ၊ အိမ္ေမြး တိရစာၦန္ေလးေတြကုိ အရမ္း ခ်စ္တတ္ၾကတာပါ။ အငယ္ဆုံးေတြဟာ စိတ္ထား ႏူးညံ့ၿပီး ေစတနာေကာင္းကာ က႐ုဏာ ထားတတ္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာသာေရး ကုိင္း႐ႈိင္းၿပီး အလွဴအတန္းလည္း ရက္ေရာၾကပါတယ္။
သ႐ုပ္ေဆာင္ပိုင္ႏုိင္
သြက္လက္ ရဲတင္းသလုိ စိတ္ခံစားမႈ ျပင္းထန္ကာ စိတ္ကူးယဥ္တတ္တာေၾကာင့္လား မသိ။ အငယ္ဆုံးေတြဟာ ႐ုပ္ရွင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ ေလာကမွာ ေနရာ ရေနၾကတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဂ်ဴလီယာေရာဘတ္နဲ႔ ရိစ္ဝီသာစပြန္း တုိ႔လုိ ေအာ္စကာ သ႐ုပ္ေဆာင္ မင္းသမီးေတြက အငယ္ဆုံးေတြပါ။
Written by Good Health
ပံု ~ ရိုးရာေလး

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...