Saturday, November 21, 2015

အေလာင္းေတာ္ကႆပသမိုင္း

Yoyolay ပို႔စ္ေပါင္းခ်ဳပ္

ဂါမရြာမွ ပိပၸလိလုလင္ပ်ဳိ အသက္ႏွစ္ဆယ္ျပည့္အရြယ္တြင္ မယ္ဘဒၵါရဲ႕မိဘမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ဘက္မိဘတုိင္ပင္၍ ထိမ္းျမား ေပးရန္ စီစဥ္သည္။ ပိပၸလိသည္ မယ္ဘဒၵါအား ‘မိဘမ်ားကြယ္လြန္သြားလွ်င္ လူ႕ေဘာင္ကုိ စြန္႕၍ သကၤန္းစီးၿပီးေတာထြက္မည္ဟု စိတ္ပုိင္းျဖတ္ထားပါသည္။ ဤဘ၀တြင္ အရွည္မေနရ၍ သင္ခ်စ္ႏွမမွာ လင္ျပစ္မေလး ျဖစ္မည့္အေရးကို ေတြးသနားၿပီး တျခား သူႏွင့္ အရြယ္တူ စိတ္တူ ၾကံစည္ပါေလာ့’ ဟု ေခ်ာ့၍ လႊတ္လုိက္ရသည္။
မယ္ဘဒၵါလည္း အိမ္သူရွင္မ မျဖစ္ရေအာင္ ခယ ေတာင္းပန္အေၾကာင္းျပန္စာ ေပးပုိ႕ပါလည္း ေရစက္ပါ၍ မျပတ္ႏုိင္ဘဲ မဂၤလာပဲြျဖစ္ေျမာက္ခဲ့သည္။
တဏွာကာမလြန္စြာ စက္ဆုပ္ ညီွနံပုတ္ဟု အဟုတ္ရြံရွာမုန္းတာေၾကာင့္ ႏွစ္ေယာက္အတူ အိပ္စက္ေသာအခါ ပန္းကံုး ျခား၍ ေသြဖီတစ္မ်ဳိး စိတ္ေဖာက္ျပားပါက ပန္းကံုးညွိဳးပါေစဟု ဒိဌာန္ျပဳၿပီး ေနခဲ့ၾကသည္။ ႏွစ္ဘက္မိဘမ်ား ကြယ္လြန္သြား ေသာအခါ သံေ၀ဂပုိရၿပီး ေရွ႕တုိးေနာက္ဆုတ္မျပဳလုပ္ဘဲ အရာရာစြန္႕၍ ေျခဦးတည့္ရာသြားေတာ့မည္။ စိတ္ေအးခ်မ္းသာ ေနရစ္ ပါေတာ့ဟု မယ္ဘဒၵါအား ေျပာၾကားသည္။ မယ္ဘဒၵါလည္း ‘ေမာင့္ႏွမလည္း အရွင့္နည္းတူ သံေ၀ဂရၿပီး ေမာင္ေတာ္ထြက္သြား ရာကို ႏွမေတာ္မယ္ဘဒၵါလည္း ေနာက္ကမကြာ လုိက္ခဲ့ပါမည္’ဟု ေျပာၾကားသည္။ ေက်းကၽြန္မ်ားကလည္း အားထားရာ ကင္းမဲ့ပါၿပီ ဆုိကာ မသြားဖုိ႕ရန္ ငုိေကၽြးေတာင္းပန္ၾကသည္။ ပိပၸလိသည္ ‘အသင္တုိ႕ ငါတုိ႕ထံတြင္ ဆပ္ရန္ အေကၽြး အေသးအဖဲြ တပဲတေရြးမွ် ျပန္မေပးနဲ႕ေတာ့၊ ကၽြန္ဘ၀မွ အကုန္လြတ္ၾကေတာ့’ဟု တရားသေဘာ အနည္းငယ္ေဟာၾကားခဲ့သည္။
သင္ႏွမ မယ္ဘဒၵါ သင္သည္ ဇမၺဴတခြင္၀ယ္ လူတြင္မက နတ္တမွ် လွပေန၍ လူအမ်ားအျမင္၀ယ္ မသင့္ေတာ္၊ ရဟန္း ဘ၀ေရာက္တာေတာင္ မခဲြခ်င္ဘူးဟု ေျပာၾကလိမ့္မည္။ ငါ၏ေနာက္က ေကာက္ေကာက္မကြာ မလုိက္ပါနဲ႕ ႀကိဳက္ရာလမ္း ျမန္းပါ ေတာ့ဟု ေျပာေလသည္။ မယ္ဘဒၵါကလည္း ေယာက္်ားလက္်ာ မိန္းမမွာလွ်င္ သြားလက္၀ဲ ျပဳစၿမဲမုိ႕ အရွင္သာလွ်င္ လက္်ာလမ္းမွ ၾကြျမန္းပါေတာ့ ႏွမေတာ္လည္း လက္၀ဲလမ္းမွ သြားပါေတာ့မည္ဟု ေလွ်ာက္ထားေလသည္။ ခဲြခြာရေတာ့မွာမုိ႕ လက္်ာရစ္ သံုးႀကိမ္ ပတ္ခါ ေနာက္ဆံုးကန္ေတာ့ေလသည္။
ပိပၸလိလုလင္ႏွင့္ မယ္ဘဒၵါတုိ႕ လမ္းခဲြၿပီး မဟာပထဝီေျမႀကီး အုိးထိန္းစက္ကဲ့သုိ႕ သြက္သြက္ခါမွ် တုန္လွဳပ္သြားေလ သည္။ သံုးလူထြဋ္ထား ျမတ္ဘုရားသည္ ေဝဠဳဝန္ေက်ာင္းေတာ္မွ ဒိဗၺစကၡဳ ေရႊဥာဏ္ေတာ္ျဖင့္ ရွဳၾကည့္ရာ ပိပၸလိလုလင္သည္ ငါထံ ရည္မွန္းလာေၾကာင္းသိ၍ ဘုရားရွင္ ကို္ယ္ေတာ္တုိင္ ၾကြ၍ အဖူးေမွ်ာ္ကန္ေတာ့ခံၿပီး ဘုရားရွင္၏ ဒုကုဋသကၤန္းကုိ ေပးသနားၿပီး ေက်ာင္းေတာ္သုိ႕ ေရာက္လတ္ေသာ္ ဘုရားရွင္ ဧဟိဘိကၡဴေခၚေတာ္မူ၍ ရဟႏၱာအျဖစ္ကို (၇)ရက္ေျမာက္ ေသာေန႕၌ရ၍ ဓူတင္ ေထရ္ကုိ ေဆာင္ေတာ္မူေလသသည္။
ပဒုမုတၱရဘုရားသခင္၏ နိယတ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကုိ ရၿပီးေနာက္ ဘုရားသာသနာအကုန္တြင္ ဗာရာဏသီျပည္မွာ မင္းညီ သံုးပါးျဖစ္၍ လူတုိ႕ေဘာင္တြင္ မေပ်ာ္ေမြ႕ဘဲ ရေသ့ျပဳခါ စ်ာန္တရားကုိ ဟိမဝႏၱာေတာ၌ ေဒသစာရီလွည့္လည္က်င့္ေတာ္မူသည္။ ေဂါတမအေလာင္း အရိေမတၱယ်အေလာင္း ေနာင္ေတာ္ႏွစ္ပါးႏွင့္ သလႅာဝတီ ခ်င္းတြင္းျမစ္အေနာက္ဘက္ ေဝဘူလ၊ ေဝဘာရဝ သုနႏၵရ ေတာင္သံုးလံုး၌ သစၥာအဓိဌာန္ထားခဲ့သည္။ ေနာင္ေတာ္ႀကီးဘုရားျဖစ္၍ အကြ်ႏု္ပ္ကလညး္ ရဟႏၱာအျဖစ္ကုိ ရၿပီးလွ်င္ ေနာင္ေတာ္ႀကီး ပရိနိဗၺာန္စံေသာအခါ ကြ်ႏု္ပ္ကသၿဂိဳဟ္မွသာလွ်င္ ေတေဇာဓာတ္ေလာင္ကြ်မ္းပါေစ။ အကြ်ႏ္ုပ္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳခဲ့ေသာ္ ေနာင္ေတာ္ငယ္ သၿဂိဳဟ္မွသာလွ်င္ ေတေဇာဓာတ္ေလာင္ကြ်မ္းပါေစဟု အဓိဌာန္ထားခဲ့ၾကသည္။ ေနာင္ေတာ္ႀကီးေဂါတမႏွင့္ ထားခဲ့ေသာ ကတိျပည့္စံုၿပီ။ ေနာင္ေတာ္ငယ္ ေမတၱယ်ႏွင့္ထားခဲ့ေသာ ကတိသည္ မျပည့္စံုေသးေပ။ ဤကဲ့သုိ႕ သစၥာအဓိဌာန္ ျပဳေတာ္မူခဲ့ဖူးေသာေၾကာင့္ ငါ၏ခႏၶာကုိယ္သည္ ယခုလက္ငင္း ေတေဇာဓာတ္ မေလာင္ကြ်မ္းႏုိင္ေသး ေမတၱယ်ဘုရား ေရႊလက္ဝါး ေတာ္၌ တင္မွသာလွ်င္ တန္ခုိးေတာ္ေၾကာင့္ ေတေဇာဓာတ္ေလာင္ကြ်မ္းလိမ့္မည္။
ငါ၏အေလာင္းကုိ ရွိခုိးပူေဇာ္ လွဴဒါန္းရန္လာၾကေသာ လူနတ္ျဗဟၼာအေပါင္းတုိ႕ နိဗၺာန္မဂ္ဖုိလ္ ရေစျခင္းအက်ိဳးငွာ ဇမၺဴဒီပ တမၼဒီပတုိင္း ျမန္မာျပည္အလယ္ပိုင္း သလႅာဝတီ ခ်င္းတြင္းျမစ္အေနာက္ဘက္ ေဝဘူလ၊ ေဝဘာရ၊ သုနႏၵရ ေတာင္သံုးလံုး ေအာက္တြင္ ပရိနိဗၺာန္စံယူမွသာလွ်င္ ေနာင္ေတာ္ငယ္ႏွင့္ ထားခဲ့ေသာ ကတိသစၥာညီေတာ့မည္ဟု ဝစီဝါစာ သစၥာအဓိဌာန္ ျပဳေတာ္မူ၏။ အရွင္မဟာကႆပ မေထရ္ႀကီး၏ သစၥာအဓိဌာန္ျပဳေတာ္မူသည္ကို သိၾကားမင္းသိေတာ္မူ၍ လူ႕ျပည္သုိ႕ ကုိယ္တုိင္ ဆင္းေတာ္မူခဲ့ၿပီးမွ ေဝဘူလ၊ ေဝဘာရ၊ သုနႏၵရ ေတာင္သံုးလုံးကုိညႊတ္၍ ေက်ာက္လွဳိဏ္ဂူကုိ ဖန္ဆင္း၏။ ေတာင္သံုးလံုးအတြင္း၌ ပတၱျမားလွဳိဏ္ဂူသည္ အလ်ားအေတာင္(၅၀) အနံအေတာင္(၅၀)စတုရန္း ညီမွ်စြာ ရွိ၏။ တံခါး(၄)တန္ကုိလည္း တံခါးတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုကို အေတာင္(၅၀)စီကြာျခား၏။ ၎လွဳိဏ္ဂူအတြင္း၌ ျမ၊ ဖလ္၊ ေရႊ၊ ေငြစသည္တုိ႕ျဖင့္ မြမ္းမံျခယ္လယ္အပ္ေသာ မဟာဂႏၶ ကုဋိတုိက္ေတာ္ကုိလည္း ဖန္ဆင္းထား၏။ ၎တုိက္၏ အလယ္၌ အလ်ား(၁၆)ေတာင္၊ အနံ(၈)ေတာင္၊ အေစာက္(၄)ေတာင္ ရွိ ေသာ ျမသလြန္ေတာ္ကုိ ဖန္ဆင္းထားေတာ္မူ၏။
မဟာဂႏၶကုဋိတုိက္ ေလးမ်က္ႏွာ၌ တစ္ဖက္ကုိ ေက်ာက္တံခါး ေငြတံခါး ေရႊတံခါး (၃)တန္စီထား ရွိ၏။ တံခါးေပါက္ အျမင့္မွာ (၁၆)ေတာင္၊ အနံ(၈)ေတာင္စီရွိ၏။ အေရွ႕တံခါး(၃)တန္မွာ ဂႏၶဗၺနတ္မင္း သံုးေထာင္ ေစာင့္၏။ ေတာင္တံခါး(၃)တန္မွာ ဂုမၻာန္နတ္မင္း သံုးေထာင္ေစာင့္၏။ အေနာက္တံခါး (၃)တန္မွာ ဂဠဳန္မင္း သံုးေထာင္ေစာင့္၏။ ေျမာက္တံခါး(၃)တန္မွာ ရကၡဘီလူးမင္း သံုးေထာင္ေစာင့္၏။ ေအာက္မ်က္ႏွာ၌ ဘုမၼစုိးနတ္မင္း၊ မဟာပိႏၷဲအသူရာနတ္မင္း သံုးေထာင္ေစာင့္၏။ မဟာဂႏၶ ကုဋိတုိက္ အတြင္း၌ သမာေဒဝ နတ္မင္း ေလးေထာင္ေစာင့္၏။
အရွင္မဟာကႆပမေထရ္သည္ မလႅာမင္းတုိ႕၏ အင္ၾကင္းပန္းဥယ်ာဥ္၌ ျမတ္စြာဘုရားပရိနိဗၺာန္ စံယူၿပီးေနာက္ သဂၤါယနာတင္၍ အဇာတသတ္မင္းႏွင့္ ဓာတ္ေတာ္မ်ားကုိ ရွစ္ျပည္ေထာင္ေသာ မင္းမ်ား၏ ဌာပနာေစတီေတာ္၌ ပင့္ေဆာင္ယူ၍ စုရံုးၿပီး အဇာတသတ္မင္းလက္သုိ႕အပ္၍ ဓာတ္ေတာ္မ်ား ဌာပနာျပဳၿပီးေသာ သတၱဝါလူအမ်ားတုိ႕အား တရားေရေအး အၿမိဳက္ေဆး ကုိ တုိက္ေကၽြးေတာ္မူသည္။ အရွင္မဟာ ကႆပမေထရ္ႀကီးသည္ သက္ေတာ္(၁၂၀)၊ ဝါေတာ္သိကၡာ(၅၀)ျပည့္ေတာ္မူေသာေန႕၌ ပရိနိဗၺာန္ျပဳအံ့ေသာေနရာ ျမန္မာျပည္အလယ္ပုိင္း ခ်င္းတြင္းျမစ္အေနာက္ ေဝဘူလ၊ ေဝဘာရ၊ သုနႏၵရ ေတာင္သံုးလံုး ရွိရာသုိ႕ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္မွ ထြက္လာခဲ့ရာ ကသဲျပည္ကုိ ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး အထက္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ကို ေရာက္ရွိသည္။ အရွင္မဟာကႆပ မေထရ္ႀကီး ၾကြလာသည္ကုိ ယာထြန္ေနေသာ ေတာင္သူႀကီးဦးေကာင္းစင္ျမင္ေတြ႕ၿပီး ပင့္၍ ဆြမ္းကပ္လွဴခဲ့ပါသည္။ ဤနယ္ေျမ တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေတာင္သူႀကီးဦးေကာင္းစင္နတ္ရုပ္ကုိ ကုိးကြယ္ၾကပါသည္။ ပထုိးလံုးေခ်ာင္းတြင္ ေခတၱနားၿပီး ေရခ်ဳိး၍ သကၤန္း မ်ားကုိ ေလွ်ာ္လွန္းေသာေနရာတြင္ သကၤန္းခ်ဳပ္ရုိးရာ အနားပါတ္ေနရာ အစံုအလင္ထင္ရွားစြာပင္ အေၾကာင္းထင္လွ်က္ရွိပါသည္။ ေခ်ာင္းအတုိင္း ဆန္တက္ၿပီး ေဝဘူလ၊ ေဝဘာရေတာင္သုိ႕ ေရာက္ၿပီးလွ်င္ ေတာင္ေပၚသုိ႕တက္၍ မတ္တပ္ရပ္ေတာ္မူၿပီးလွ်င္ လူနတ္အေပါင္းတုိ႕၏အက်ိဳးငွာ အဓိဌာန္ျပဳေတာ္မူသည္မွာ ‘သာသနာေတာ္၌ သက္ဝင္ယံုၾကည္ေသာ အမ်ဳိးေကာင္းသားသည္ ငါးပါးသီလကုိ ေစာင့္ထိန္းျခင္း၊ မိဘဆရာသမားတုိ႕အား ရွိခုိးပူေဇာ္ျခင္း၊ ရတနာသံုးပါး သာသနာေတာ္ေစာင့္နတ္တုိ႕ကုိ ပူေဇာ္ပသ ျခင္းျပဳကာ ယံုၾကည္စြာ သံုးစဲြပါက (၉၆)ပါးေသာေရာဂါတုိ႕ ေပ်ာက္ပါေစသတည္း။’ ဤကဲ့သုိ႕ သတၱဝါအေပါင္းတုိ႕အား သနားေတာ္ မူေသာေၾကာင့္ ေမတၱာေတာ္ေရတြင္းကုိလည္း အဓိဌာန္ျပဳ၍ ထားေတာ္မူခဲ့ေလ၏။ ထုိေရတြင္းမွတဖန္ ေတာင္ဘက္သုိ႕ ေလွ်ာက္သြားၿပီးလွ်င္ ဣစၦာသယေတာင္ေျခရင္း၌ ဆြမ္းဘုန္းေပးၿပီး သပိတ္မ်ားကုိ ေဆးေၾကာေသာေခ်ာင္းကုိ သပိတ္ေဆးေခ်ာင္း ဟုေခၚသည္။
အရွင္မဟာကႆပမေထရ္ႀကီးသည္ နတ္မင္းအေပါင္းတုိ႕ ဖန္ဆင္းထားေတာ္မူေသာ ျမသလြန္ေညာင္ေစာင္းထက္တြင္ မဟာေဗာဓိပင္ႏွင့္ ရတနာခုႏွစ္ပါး ေရႊပလႅင္ျမတ္၌ ဘုရားဓာတ္ေတာ္ျမတ္ကုိ ရွိခုိးပူေဇာ္ၿပီးမွ သစၥာအဓိဌာန္ျပဳေတာ္မူေလသည္။
- ဤေဝဘူလ၊ ေဝဘာရ၊ သုနႏၵရ၊ ဣစၦာသယေငြေတာင္၌ သူေတာ္ေကာင္းအေပါင္းတုိ႕သည္ မိမိ၏အသက္ကုိ မငဲ့ညွာ (၃)ႏွစ္(၃)ဝါတိတိ သူမ်ားအသက္က မစားမေသာက္ဘဲ ပါႏုေပတံေရွာင္ၾကဥ္၍ သမထဝိပႆနာကမၼဌာန္း၊ အသုဘကမၼဌာန္းကုိ စီးျဖန္းအား ထုတ္က်င့္ႀကံ၍ ေအာင္ျမင္လွ်င္ ျမတ္စြာဘုရား၏ သရီယဓာတ္ေတာ္ႏွင့္ ငါ၏အေလာင္းေတာ္စစ္ႀကီးကုိ ကုိယ္တုိင္ဝင္၍ ရွိခုိးပူေဇာ္ လွဴဒါန္းဆုေတာင္းႏုိင္ၾကပါေစသတည္း။
- သာသနာ(၂၃၅)ႏွစ္သုိ႕ ေရာက္လွ်င္ ေသာဏဥတၱရ ရဟႏၱာအရွင္ျမတ္သည္ သထံုၿမိဳ႕ကစ၍ ျမန္မာျပည္တစ္ဝွမ္းလံုး၌ သာသနာေတာ္ျပန္႕ပါေစသတည္း။
- ေကာဇာသကၠရာဇ္ (၁၂၃၃)ႏွစ္ သာသနာေတာ္(၂၄၁၅)ခုႏွစ္သုိ႕ ေရာက္လွ်င္ ရတနာပံုေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ မဟာေလာက မာရဇိန္ေစတီေတာ္ဒါယကာ ဘဝရွင္မင္းတရားႀကီးလက္ထက္တြင္ သံဃာေတာ္ေပါင္း (၂၄၀၀)ကုိ ေရြးခ်ယ္စိစစ္ ႏွဳတ္တုိက္အာဂံု ေဆာင္လွ်က္ တေပါင္းတည္း ရြတ္ဖတ္သရဇၥ်ယ္ၾကၿပီးလွ်င္ ေက်ာက္ထက္အကၡရာ ပဥၥမသဂၤါယနာ တင္ေတာ္မူႏုိင္ပါေစသတည္း။
- ဘုရားသာသနာ(၂၅၀၀) ေကာဇာသကၠရာဇ္(၁၃၁၈)ခုႏွစ္သုိ႕ ေရာက္လွ်င္ သာသနာျပဳ မင္းေကာင္းႏွင့္ သိၾကားနတ္မင္း တုိ႕ လူ႕ျပည္ဆင္းၿပီးလွ်င္ သာသနာဆူးေညွာင့္ခလုတ္စသည္တုိ႕ကုိ သုတ္သင္ရွင္းလင္းၿပီးလွ်င္ (၂၅၀၀)ေသာ သံဃာေတာ္ အေပါင္းတုိ႕ႏွင့္ ေက်ာက္ထက္အကၡရာ ဆဌမသဂၤါယနာ တင္ေတာ္မူႏုိင္ၾကပါေစကုန္သတည္း။
- ငါပရိနိဗၺာန္စံယူၿပီးေနာက္ အဇာတသတ္မင္းႀကီးႏွင့္ ငါးရာေသာရဟႏၱာတုိ႕သည္ ငါ၏ အေလာင္းေတာ္စစ္ကုိ ဖူးၿပီးမွ ငါ၏ အေလာင္းကုိယ္စား ဒုတိယစႏၵကူးသရက္ခန္းကုိ ကုိယ္စားေတာ္တဆူ၊ ဥာဏ္ေတာ္(၁၂)ေတာင္၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ ရုပ္ပြားေတာ္ မတ္ရပ္ေတာ္ ဥာဏ္ေတာ္(၁၈)ေတာင္အျမင့္ကုိ သြန္းထုၿပီးမွ ေဝဘူလ၊ ေဝဘာရ၊ ပတၱျမားေတာင္ေျခရင္း၌ လူနတ္အေပါင္းအား ငါ၏ကုိယ္စားေတာ္စစ္ကုိ ဥဒိႆရည္စူး၍ ရွိိခုိးပူေဇာ္ၾကရန္ သြန္းထုကုိးကြယ္ရစ္ၾကပါစကုန္သတည္း။
- ငါ၏အေလာင္းေတာ္ႏွင့္ ျမတ္စြာဘုရား၏ဓာတ္ေတာ္၊ ရုပ္ပြားေတာ္တုိ႕ကုိ ယံုယံုၾကည္ၾကည္ႏွင့္ အေလးအျမတ္ျပဳ၍ ရွိခုိး ပူေဇာ္ လွဴဒါန္းဆုေတာင္း သစၥာဓိဌာန္ျပဳ၍ အကုသုိလ္တရားတုိ႕ကုိပယ္၍ သူေတာ္ေကာင္းတုိ႕၏တရားကုိ က်င့္ႀကံအားထုတ္ျခင္း ပါရမီဆယ္ပါး အျပားသံုးဆယ္ သတၱဝါအေပါင္းတုိ႕၏ အသက္ကုိ မသတ္ပုတ္မညွင္းမဆဲ မစားမေသာက္ဘဲ ေမတၱာပုိ႕လွ်က္ ရွိခိုး ပူေဇာ္ လွဴဒါန္းဆုေတာင္းလာေသာ လူနတ္ျဗဟၼာသတၱဝါအေပါင္းတုိ႕သည္ အပါယ္ေလးပါး၊ ကပ္သံုးပါး၊ ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါး၊ ရန္သူမ်ဳိး ငါးပါး၊ တစ္ဆယ့္ေျခာက္ပါးေသာ ဥမၸဌေဝါ၊ ႏွစ္ဆယ့္ငါးပါးေသာ ေဘး၊ သံုးဆယ့္ႏွစ္ပါးေသာ ကံၾကမၼာ၊ ကုိးဆယ့္ေျခာက္ျဖာေသာ အနာေရာဂါတုိ႕မွ ကင္းကြာၿပီးလွ်င္ ပိန္းၾကာဖက္ေပၚတြင္ ေရမတင္သကဲ့သုိ႕ ကင္းစင္လြင့္ေပ်ာက္ၾကကုန္လွ်က္ ေမတၱယ်ဘုရား သခင္ ပြင့္ေတာ္မူေသာအခါ ငါ၏ခႏၶာရုပ္ကလပ္ႀကီးကုိ ေတေဇာဓာတ္ေလာင္ကြ်မ္းေသာ ပဲြေတာ္ႀကီး၌ ကုိယ္တုိင္ ဖူးေတြ႕ၾက ရသည္ျဖစ္ပါ၍ မိမိတုိ႕ဆုပန္္ၾကကုန္ေသာ ဆုျမတ္အေပါင္းတုိ႕ႏွင့္ ျပည့္စံုၾကသည္ျဖစ္၍ ဘုရား၊ ပေစၥကဗုဒၶါ၊ ရဟႏၱာျဖစ္ၾက ကုန္လွ်က္ နိဗၺာန္ေရႊျပည္ျမတ္ကုိ ေရာက္ၾကပါေစကုန္သတည္း။
- ငါ၏ေရႊမ်က္ႏွာေတာ္ေပၚ၌ ပန္းဆဲြကဲ့သုိ႕ ဆဲြထားေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ (၃)မ်ဳိး(၃)စားေသာ သရီယဓာတ္ေတာ္တုိ႕ကုိ သာသနာေတာ္တဝက္ၾကေသာအခါ သိၾကား၊ နတ္မင္းတုိ႕ႏွင့္ ဗုဒၶအေလာင္း ရဟန္းေတာ္ျမတ္တုိ႕သည္ ဤဓာတ္ေတာ္ျမတ္ကုိ သစၥာအဓိဌာန္ျပဳ၍ ပင့္ယူေတာ္မူၿပီးမွ သုနႏၵရ ေငြေတာင္ေပၚ၌ ဣစၦာသယ ဝိ႑ာဆုေတာင္းျပည့္ျမတ္စြာဘုရား ေစတီေတာ္ႀကီးကုိ တည္ထားကုိးကြယ္ ေတာ္မူႏုိင္ၾကပါေစကုန္သတည္း။
ဤကဲ့သုိ႕ ဝစီဝါစာ သစၥာအဓိဌာန္ျပဳေတာ္မူၿပီးလွ်င္ မဟာေဗာဓိပင္ႏွင့္ ရတနာ(၇)ပါးျဖင့္ၿပီးေသာ ေရႊပလႅင္ကုိ ဦးေခါင္း ျပဳေတာ္မူၿပီး စ်ာန္ဝင္စားေတာ္မူၿပီးလွ်င္ သိၾကားနတ္မင္းတုိ႕ ဖန္ဆင္းထားအပ္ေသာ ျမသလြန္ေရႊေညာင္ေစာင္းေပၚ၌ ပရိနိဗၺာန္ စံယူေတာ္မူေလသည္။
အံ့ၾသဖြယ္အခ်က္မ်ား
၁။ အရွင္မဟာကႆပ ပရိနိဗၺာန္စံျမန္းေသာ လႈိဏ္ဂူႀကီးသည္ ေဝဘူလ၊ ေဝဘာရ၊ သုနႏၵရေတာင္သံုးလံုးကုိ ညႊတ္ေပါင္းကူးၿပီး ဆက္သြယ္၍ေနျခင္း။
၂။ ၎လႈိဏ္ဂူတြင္ ေက်ာက္ခက္ ေက်ာက္ပန္းတုိ႕သည္ ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပုဆရာတုိ႕ ေရးထု၍ ဆဲြထားဘိသကဲ့သုိ႕ သဘာဝအတုိင္း ျဖစ္ေပၚ၍ေနျခင္း။
၃။ ေဝဘူလေတာင္ထိပ္တြင္ လူနတ္ျဗဟၼာသတၱဝါအေပါင္းကို (၉၆)ပါးေသာ ေဝဒနာမ်ား ေပ်ာက္ကင္းေစရန္ ေမတၱာေတာ္ျဖင့္ ေသာက္ခ်ဳိး၍ မကုန္ႏုိင္ အၿမဲတေစထြက္၍ေနေသာ ေရတြင္း၊ ၎ေရတြင္းကို မိန္းမမ်ားေရခ်ဳိးခဲ့လွ်င္ မ်က္ျမင္ဒိဌ ေရခန္း၍သြားျခင္း။
၄။ အရွင္မဟာကႆပစံျမန္းေတာ္္မူေသာ လႈိဏ္ဂူေတာ္အတြင္း လူမဝင္ႏုိင္ေသာ္လည္း အရွင္မဟာကႆပကုိ ရည္စူး၍ အထက္ဥမင္မွ ေရႊစစ္၊ ေငြစစ္တုိ႕ကုိ အဓိဌာန္ျပဳ၍ ခြက္ႏွင့္ထည့္ၿပီး လွဴဒါန္းေမွ်ာလုိက္ေသာ္ ေအာက္ဥမင္ဝကို ေရာက္လွ်င္ ေရႊ၊ ေငြမ်ား မပါေသာ ခြက္သာလွ်င္ေမ်ာလာျခင္း။
၅။ အရွင္မဟာကႆပစံျမန္းေတာ္မူေသာ လႈိဏ္ဂူေနရာတည့္တည့္သုိ႕ ေတာရုိင္းသတၱဝါမ်ား ေက်ာ္ျဖတ္၍ မသြားျခင္း။
၆။ အရွင္မဟာကႆပကုိ စိတ္ကရည္စူး၍ ဘုရားဖူးသြားလာေသာ နတ္လူအေပါင္းတုိ႕သည္ ေတာေတာင္ျမိဳင္ ေခ်ာက္တုိ႕ကုိ အတန္တန္ေက်ာ္ျဖတ္၍ သြားေသာ္ျငားလည္း ေတာသား၊ ရန္သူ၊ ဓါးျပ၊ ခုိးသားဟူေသာ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ဳိး ႏွင့္ မေတြ႕ရျခင္း။
၇။ အရွင္မဟာကႆပကုိ ဖူးေတြ႕ရန္ သြားေသာအခါ မေကာင္းေသာ အက်င့္အႀကံရွိေသာသူမ်ားကုိ နတ္မ်ားက ထင္ရွားစြာ ျပသျခင္း။
၈။ အရွင္မဟာကႆပႀကီး၏ သကၤန္းလွန္းေသာေနရာ၌ ယခုတုိင္ သကၤန္းခ်ဳပ္ရုိး အနားပါတ္မက်န္ ေကာင္းမြန္စြာ ထင္လ်က္ရွိျခင္း။
၉။ အရွင္မဟာကႆပမေထရ္ စံျမန္းေတာ္မူေသာ ေဝဘူလ၊ ေဝဘာရ၊ သုနႏၵရ ေတာင္တို႕၌ သူေတာ္ေကာင္းတို႕ လာ၍ တရားကုိအားထုတ္ခဲ့ပါလွ်င္ နတ္မ်ားက သီလ၊ သမာဓိကုိ စမ္းၿပီးလွ်င္ အက်င့္သိကၡာႏွင့္ ျပည့္စံုလွ်င္ အေလာင္းေတာ္စစ္ကုိ ဝင္၍ ဖူးႏုိင္္ရန္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
Credit to Vimala Nani

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...