Wednesday, November 11, 2015

တေခတ္ဆန္းေတာ့မည့္အခ်ိန္တြင္၊ အားလံုးတည္ျငိမ္ၾကရန္လုိပါသည္။ (မင္းဒင္)


(၁)
လြန္ခဲ့ေသာသံုးရက္၊ႏုိဝင္ဘာလ(၈)ရက္ေန႔က၊ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
ဆရွ႕အနာဂတ္ကုိအဆံုးအျဖတ္ေပးမည့္၊အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲၾကီး
တစ္ရပ္က်င္းပခဲ့ရာ၊လူအမ်ားစုိးရိမ္ေနၾကသကဲ့သုိ႔၊ၾကီးမားေသာ
ျပသနာတစ္စံုတရာမေပၚေပါက္ပဲ၊ေအာင္ျမင္စြာျပီးဆံုးခဲ့ျပီျဖစ္ပါသည္။


။ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွတရားဝင္ထုတ္ျပန္ေၾကညာေနဆဲ
သတင္းမ်ားအရလည္းေကာင္း၊ လူထုသတင္းကြန္ယက္ႏွင့္
သတင္းမီဒီယာမ်ားမွၾကိဳတင္ထြက္ေပၚလာခဲ့ျပီး မဲစာရင္းမ်ားအရ
လည္းေကာင္း၊အတုိက္အခံပါတီျဖစ္သည့္အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနျဖင့္၊(၈၀%)ေက်ာ္အႏုိင္ရျပီဟုဆုိႏိုင္ပါသည္။
ဤခ်ိန္တြင္ကၽြန္ေတာ္အအပါအဝင္၊အႏုိင္ရပါတီကုိေထာက္ခံ
အားေပးၾကသူတုိ႔၊မ်ားစြာႏွစ္ေထာင္းအားရဝမ္းေျမာက္
ဝမ္းသာေပ်ာ္ရႊင္မဆံုးျဖစ္ၾကရေလသည္။
ပါတီဌာနခ်ဳပ္ေရွ႕မွအယ္အီးဒီရုပ္ျမင္သံၾကားေရွ႕တြင္ေပ်ာ္ၾကသည္။
။ႏုိင္ငံအဝွမ္းရွိအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရံုးခြဲေတြမွာေပ်ာ္ၾကသည္။ေနအိမ္အသီးသီးရွိ
တီဗီမ်ားေရွ႕မွာေပ်ာ္ၾကသည္။ေဖ့စ္ဘြတ္ေပၚမွာစေတးတပ္မ်ဳိးစံု၊
ဗီဒီယုိဖုိင္၊ဓာတ္ပံု၊ရုပ္ပံုမ်ားတင္လ်က္ေပ်ာ္ၾကသည္။အခ်ဳိ႕ကား၊
အေရးနိမ့္ခဲ့သည္ပါတီၾကီးကုိ ထိကပါးရိကပါးေလွာင္ေျပာင္ က်ီစယ္ၾကလ်က္
အေပ်ာ္လံုးဆို႔ေနၾကျပန္သည္။
လူထဲကလူ၊ျပည္သူထဲကျပည္သူျဖစ္ေသာကၽြန္ေတာ္ကဲ့သုိ႔
ၾကီးေကာင့္ၾကီးမားသေကာင့္သားပင္လွ်င္ယင္းအေပ်ာ္ကူးစက္ကာ၊
သည္ရက္မ်ားတြင္၊တုိင္းျပည္၏အနာဂတ္ေရႊေရာင္အိပ္မက္မ်ားကုိ
ညစဥ္ရက္ဆက္ျမင္မက္လ်က္ရွိ၏။
လူဟူသည္ခံစားခ်က္၊ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္အသက္ရွင္ၾကသည့္
သတၱဝါမ်ားျဖစ္ရာ၊ႏုိင္၍ေပ်ာ္ျခင္းမိမိအလိုဆႏၵျပည့္ဝသျဖင့္
ဝမ္းေျမာက္ျခင္းသည္အလြန္သဘာဝက်ပါသည္။
ေခြးခ်င္းကုိက္လွ်င္ပင္ကိုယ့္အိမ္ကေခြးႏုိင္ေစခ်င္သည္မုိ႔
လူသားဆန္ပါသည္။အျပစ္ဆုိဖြယ္မဟုတ္ပါ။သုိ႔ေသာ္….၊
ႏုိင္သူတုိ႔ေပ်ာ္ရႊင္ေနခ်ိန္တြင္၊အျခားတစ္ဘက္ျဖစ္ေသာ၊ရွဳံးနိိမ့္သည့္ဘက္မွ
ရပ္တည္သူမ်ားအေနျဖင့္၊ဝမ္းနည္းပူေဆြးစိတ္ပ်က္အားငယ္ေနၾကေပလိိမ့္မည္
ဟူေသာအခ်က္ကုိမူ၊အခ်ဳိ႕သူတုိ႔ေမ့ေလ်ာ့ေနၾကဟန္ရွိ၏။
(၂)
တခ်ိန္တည္းမွာပင္၊ေပ်ာ္ရႊင္ေနေသာလူထုၾကီး၏စိတ္အစဥ္တြင္၊
စုိးရိိမ္စိတ္၊ေၾကာက္လန္႔စိတ္တုိ႔ျငိတြယ္ခိုဝင္လာျပန္ေလျပီ။
ဥပေဒပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားအရ၊အာဏာလႊဲေျပာင္းမွာ
ေနာက္ေလးလအၾကာတြင္မွဆံုးခန္းတုိင္မည္ျဖစ္၍၊လက္ရွိအစုိးရ
အေနျဖင့္၊အသာတၾကည္အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးပါမည္ေလာ။
အစုိးရျပဳတ္မက်ေရးအတြက္စစ္တပ္အေနျဖင့္လက္နက္ကုိင္ေသာင္းက်န္းသူ
မ်ားကုိေသြးထုိးလွဳံ႕ေဆာ္ျပီး၊တုိင္းျပည္ဆူပူေအာင္ဖန္တီးလိိမ့္မည္။
ဘာသာေရးလူမ်ဳိးေရးအေၾကာင္းျပလ်က္၊တုိင္းျပည္မတည္မျငိိမ္ျဖစ္ေအာင္
အဓိကရုဏ္းမ်ဳိးစံုလုပ္ေဆာင္ၾကလိိမ့္မည္။ဟူေသာေကာလဟလမ်ဳိးစံု
ထြက္ေပၚလာေနျပန္သည္။
ယင္းမလုိလားအပ္ေသာ၊ေကာလဟလမ်ဳိးစံု၏ျမစ္ဖ်ားခံရာသည္
၊ႏုိင္သူတုိ႔ေတြးေၾကာက္ျခင္းလည္းျဖစ္တန္ရာသကဲ့သုိ႔၊
ရွဳံးနိမ့္သူတုိ႔၏ေနာက္ေက်ာမလံုသည့္အေတြးတုိ႔မွလည္း
ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ႏိုင္သူရွဳံးသူႏွစ္ဖက္စလံုးအေနျဖင့္၊မိိမိတုိ႔၏စိတ္သ႑ာန္ကုိ
ေကာင္းစြာထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ျခင္းမရွိေၾကာင္းေပၚလြင္ေနသည္။
အကယ္၍တည္ျငိမ္စြာစဥ္းစားႏိုင္မည္ဆုိလွ်င္မေဝးလွေသး
သည့္ႏွစ္ကာလမ်ားဆီက၊ကမၻာ့ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕တြင္ေခတ္စနစ္
အေျပာင္းအလဲကုိအာရပ္ေႏြဦးကဲ့သုိ႔၊ေသြးထြက္သံယုိျဖစ္ရပ္မ်ားျဖင့္
၊ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ရေသာ္ျငား၊ကၽြန္ေတာ့္တုိ႔ျမန္မာျပည္တြင္၊
ယခုကဲ့သုိ႔၊တရားမွ်တသည့္ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ရပ္ျဖင့္ေအးခ်မ္းစြာ
ေခတ္ေျပာင္းႏုိင္ေတာ့မည့္အ ေျခအေနသည္၊ကၽြန္ေတာ္တုိ႔
အားလံုးအတြက္အဖုိးမျဖတ္ႏိုင္သည့္ကံေကာင္းျခင္း
လက္ေဆာင္ျဖစ္ေလသည္။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့သည့္ေခတ္သစ္၏ေန႔သစ္မ်ားဆီသုိ႔၊
ဒုတ္ဒုတ္ထိေရာက္ရွိႏုိင္ရန္ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တည္ျငိမ္မွဳ ရွိၾကရပါမည္။
ႏိုင္သူအားလံုး၏တာဝန္သည္အဖက္ဖက္ကခၽြတ္ျခံဳက်ေနေသာ
တုိင္းျပည္ၾကီးကုိ၊အခ်ိန္တုိအတြင္းျပန္လည္ဆယ္မႏိုင္ရန္သာျဖစ္ပါသည္။
အႏုိင္ရခြင့္ေပးၾကသူမ်ားကိုလည္းေကာင္းကြက္ရွာ၍
ေက်းဇူးတင္ရန္သာျဖစ္၏။
“သူတုိ႔မွားခဲ့တာေတြအတြက္သူတုိ႔ကုိဘယ္လုိျပစ္တင္ရွဳံ႕ခ်ရင္ေကာင္းမလဲ
ဆုိသည္ထက္သူတုိ႔အမွားေတြကုိသင္ခန္းစာယူျပီး
တုိင္းျပည္ေကာင္းက်ဳိးအတြက္ငါတုိ႔ဘာေတြလုပ္ရမလဲ”
ဟုေရွ႕ခရီးၾကမ္းအတြက္ေမွ်ာ္ျမင္ၾကရန္ သာျဖစ္၏။ ရန္လိုျပစ္တင္ျခင္းျခင္းျဖင့္အမုန္းသံသရာရွည္ရန္သာျဖစ္၍
ဆုိးက်ဳိးအရပ္ရပ္ကုိသာမရပ္မနားဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေစေပလိမ့္မည္။
(၃)
ထုိ႔အတူအေရးနိိမ့္ခဲ့သည့္ပါတီၾကီးအေနျဖင့္လည္း၊ “ငါတုိ႔ေကာင္းမည္ထင္၍လုပ္ခဲ့ေသာ္ျငားယခုလူထုအမ်ားစု
ႏွစ္သက္လက္ခံျခင္းမရွိေတာ့။ငါတုိ႔ဘာေတြမွားေနသလဲ”
ဟူေသာဆင္ျခင္တံုတရားျဖင့္၊မိိမိတုိ႔၏ခ်ဳိ႕ယြင္းအားနည္းခ်က္
တုိ႔ကုိျပဳျပင္ကာ၊စြမ္းရည္ျပည့္ဝသည့္အတုိက္အခံပါတီၾကီးအျဖစ္
ဆက္လက္ရပ္တည္သြားႏိုင္ရန္ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ၾကရန္သာရွိ၏။
ဒီမုိကေရစီစနစ္တြင္အတုိက္အခံဟူသည္မရွိမျဖစ္ေၾကာင္း၊
နားလည္သေဘာေပါက္ၾကရန္လုိပါသည္။
စစ္မွန္ေသာဒီမုိကေရစီဟူသည္မွာအာဏာရပါတီႏွင့္အတုိက္အခံတုိ႔
အၾကားအျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းၾကရသည္သာျဖစ္၍၊
ရန္သူသဖြယ္သေဘာထားၾကရန္မဟုတ္ေခ်။
အႏိုင္ရေရးအတြက္တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးနာက်င္ေအာင္ထုိးေဝွ႔
သတ္ပုတ္ၾကရသည့္လက္ေဝွ႔ပြဲမ်ားတြင္ပင္၊စိတ္ေနျမင့္ေသာ
အႏိုင္ရသူသည္ျပိဳင္ဘက္အားအလဲထုိးအႏုိင္ယူျပီးခ်ိန္၌ပင္၊
တြဲထူအားေပးတတ္ပါသည္။ထုိ႔အတူအမွန္တကယ္သတၱိရွိေသာ
ရွဳံးနိိမ့္သူသည္အႏုိင္ရလက္ေဝွ႔သမားအား၊ယင္းအႏိုင္အေပၚ
ေကာင္းစြာအသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ခ်ီးက်ဴးျခင္းျဖင့္တုန္႔ျပန္ပါသည္။
ဤသည္တုိ႔မွာကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတြက္နမူနာေကာင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္အႏိုင္အရွဳံးအေပၚတြင္လက္တုန္႔ျပန္ေရးထက္တည္ျငိမ္စြာ
သံုးသပ္ႏိုင္ျခင္း၊အျပန္အလွန္ေလးစားၾကျခင္းသည္သာအခရာက်ပါသည္။
ရင္ၾကားေစ့ႏုိင္ျခင္းသည္သာတုိင္းျပည့္အက်ဳိးစီးပြားကုိ
ေဖာ္ေဆာင္ရာက်ပါသည္။
အႏုိင္ရပါတီတြင္အရည္အေသြးမျပည့္မီသူမ်ား၊ကိုယ္က်ဳိးရွာသမား
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္လာႏုိင္သကဲ့သုိ႔၊အေရးနိမ့္သြားေသာ
ပါတီဘက္တြင္လည္း၊တုိင္းျပည္အတြက္ေစတနာမွန္ထားခဲ့ၾကသူမ်ား၊
အရည္အခ်င္းျပည့္ဝသူမ်ား၊ပါသြားခဲ့ႏုိင္ပါသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္တုိင္းျပည္၏ေကာင္းျမတ္ေသာအနာဂတ္အတြက္
ကိုယ္စားလွယ္ေကာင္းမ်ားကုိ အခြင့္သင့္သည့္အခါတုိင္း၊ဆံုးျဖတ္
ေရြးခ်ယ္ေပးႏိုင္ရန္သည္ျပည္သူလူထု၏တာဝန္ျဖစ္ပါသည္။
(၄)
ေနာက္ဆံုးရရွိေသာသတင္းမ်ားအရ၊လက္ရွိသမၼတၾကီးအေနျဖင့္၊
တရားမွ်တလြတ္လပ္ေသာေရြးေကာက္ပြဲ၏ရလာဒ္ကုိေလးစားလိုက္နာ
သြားမည္ဟုဒုတိယအၾကိိမ္ကတိကဝတ္ျပဳေၾကာင္း၊သမၼတ၏ေျပာေရ
ဆုိခြင့္ရွိသူျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးဦးရဲထြဋ္၏ေဖ့စ္ဘြတ္စာမ်က္ႏွာတြင္
ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္လည္းအမ်ားျပည္သူဆႏၵအရထြက္ေပၚလာေသာရလာဒ္ကုိေလးစားမည္။
အႏုိင္ ရပါတီအား၊ အာဏာလႊဲမေပးေသာျဖစ္ရပ္မ်ိဳးကဲ့သုိ႔ သမိုင္းတေက်ာ့ျပန္မလည္ေစရန္
ကတိေပးသည္ဟုဆုိပါသည္။
ထုိ႔ျပင္ျပည္ေထာင္စုုၾကံ႕ခုုိင္ေရးႏွင့္၊ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ ထိပ္ပိုုင္းေခါင္းေဆာင္ၾကံ႕ခိုုင္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ
ပူးတဲြဥကၠဌ ဦးေဌးဦးကလည္းေရြးေကာက္ပဲြ၏ ရံွုုးနိမ့္ျခင္းရလာဒ္ကိုု လက္ခံေၾကာင္းဖြင့္ဟဝန္ခံပါသည္။
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္အေနျဖင့္ မည္သည့္ အာဃာတမွ်မထား။ျဖစ္ခဲ့သမွ်ကိစၥအားလံုးကိုလည္းသင္ပုန္းေခ်ပစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သံုးပြင့္ဆိုင္၊ေလးပြင့္ဆိုင္ထိပ္တိုက္ေဆြးေႏြးရန္အျမဲတေစဖြင့္ဟေျပာဆုိခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။
ဤသည္တုိ႔မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏိုင္ငံ၏ေရွ႕ဆက္ရမည့္ခရီးၾကမ္းၾကီးအတြက္၊ အလားအလာေကာင္း အားတက္ဖြယ္မဂၤလာရွိေသာသတင္းမ်ားဟုကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွတ္ယူသင့္ပါသည္။
(၅)
ျမန္မာ့အာရုဏ္ဦးကားေရာင္နီသန္းခဲ့ေလျပီ။ေအးခ်မ္းေသာတုိးတက္ေသာ
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုၾကီးဆီသုိ႔၊ေမွ်ာ္မွန္းကာ၊ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ျပည္သူအားလံုး
အက်င့္ဆုိးအက်င့္ေဟာင္းတုိ႔ကုိျပဳျပင္ရင္း၊တုိင္းျပည္အတြက္က်ရာေနရာမွ
တာဝန္ထမ္းႏုိင္ရန္အသင့္ျပင္ဆင္သင့္ၾကေလျပီ။စည္းကမ္းရွိေသာ၊
ကိုယ္က်င့္သိကၡာရွိေသာလူမ်ဳိးအျဖစ္၊ကမၻာ့အလယ္တြင္၊
ဝင္ဆန္႔တင့္တယ္ႏုိင္ရန္၊အားထုတ္ၾကရေပလိိမ့္မည္။
လူသားတစ္ဦးဘဝကား၊မိမိ၏အတိတ္ပစၥဳပၸန္အနာဂတ္အတြက္
ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာ အစစ္အမွန္ကုိ ဖန္တီးႏုိင္မွသာ လူသားဂုဏ္သိကၡာရွိႏုိင္မည္ျဖစ္၏။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ အမ်ားေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာအတြက္ကိုလည္း၊ မေမ့ေလ်ာ့သင့္ေခ်။ ရာထူးဂုဏ္သိန္စိမ္းစည္ဥစၥာႏွင့္ ထင္ရွားေက်ာ္ေဇာျခင္းရွိကာမွ်ႏွင့္လူျဖစ္ရက်ဳိးနပ္သည္ဟုမဆုိႏုိင္။
ယခုဘဝႏွင့္ သံသရာအတြက္ပါ ရည္ေမွ်ာ္လ်က္၊ မိမိတုိ႔၏မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားအား၊ေကာင္းျမတ္ေသာ အေမြအႏွစ္ေပးအပ္ခဲ့ႏုိင္ရန္သာ အဓိကက်၏။
အလ်ဥ္းသင့္သည္ျဖစ္၍ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တုိင္သည္လည္း၊
လြန္ခဲ့ေလေသာေခတ္ဆုိးၾကီးကုိခံျပင္းလြန္းလွသျဖင့္၊ေရးမိသည့္
စာမ်ားတြင္၊တစ္စံုတစ္ဦးအားပုဂၢိဳလ္အေရးအရထိခိုက္နစ္နာမွုရွိခဲ့ပါက၊
လူကုိိမမုန္း၊စနစ္ကိုမုန္း၍ေရးခ်င္မိျခင္းအတြက္၊ခြင့္လႊတ္ပါရန္
သက္ဆုိင္သူမ်ားအား၊ဤစာမ်က္ႏွာမွအႏူးအညြတ္ေတာင္းပန္လ်က္
၊ေအာက္ေဖာ္ျပပါေခတ္ဆန္းခ်ိန္သီခ်င္းအား၊ျမန္မာတမ်ဳိးသားလံုးစာရင္းတြင္
အက်ဳံးဝင္သည့္၊တေျမတည္းေနတေရတည္းေသာက္ႏုိင္သူရွံဳးသူ
အားလံုးတုိ႔သံျပိဳင္သီဆုိႏိုင္မည့္မၾကာမတင္ေသာေရႊေရာင္ေန႔ရက္
မ်ားကုိေစာင့္ေမွ်ာ္လ်က္ရွိပါ၏။
“(အမ်ဳိးသားေတြႏိုးၾကားလာၾကျပီ၊ၾကိဳးစားရွာၾကသည္၊ကူညီညာဝုိင္းကာ
တုိ႔တုိင္းတုိ႔ျပည္၊သာယာေစဖုိ႔အတည္)၂
အနစ္နာခံကာကမၻာေျမတဝွမ္းတြင္၊ျမန္မာေတြစာရင္းဝင္ျဖစ္ေစမည္။
တုိင္းျပည္အက်ဳိးေနာ္၊ႏိုးေဆာ္လုိက္ပါသည္တုိ႔ျမန္မာျပည္ဇာတာစန္းမွာ
ပြင့္လန္းလာခဲ့ျပီ၊ဘုန္းေတဇာကမၻာလႊမ္းမည့္စာဆုိေတြနဲ႔အညီ၊
မေမ့ႏိုင္သည္ေခတ္ဆန္းခ်ိန္ေရာက္လုနီးပါျပီ”

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...