Saturday, November 14, 2015

ၾကိဳးသံုးေခ်ာင္းေတာ.က်န္ေနမည္ သရ၀ဏ္ (ျပည္)

Tharawon Pyay


က်ြန္ေတာ္ က်ြန္မတို.သည္ စစ္အာဏာရွင္ေတြလက္ေအာက္မွာေနထိုင္ရျခင္းကို ဘယ္တုန္းကမ်ွ မနွစ္သက္ခဲ.ပါ ဆိုျခင္းကိုျမန္မာျပည္သူမ်ားသည္ ၂၀၁၅ နို၀င္ဘာ ၈ ရက္ေန.တြင္ တကမၻာလံုးသို.သတင္းစကားပါးခြင္.ရလိုက္ျပီျဖစ္သည္ ။
က်ြန္ေတာ္တို. အေဟာင္းေတြကိုမလိုခ်င္ဘူး။ က်ြန္မတို. လူေဟာင္းေတြကို စိတ္ကုန္ေနျပီ ။
က်ြန္ေတာ္ က်ြန္မတို. ေျပာင္းလဲမွုကိုလိုခ်င္ျပီ။ တိုင္းျပည္ဟာ လူသစ္စိတ္သစ္နဲ.ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ျပီ ။
လူေဟာင္းေတြေနရာဖယ္ေပးဖို.အခ်ိန္တန္ျပီ ။


စသည္.စကားလံုးမ်ားကိုပါးစပ္မွထုတ္မေျပာပါပဲ ထိုအနက္အဓိပါယ္ရေသာအျပဳအမူမ်ားကို တတိုင္းျပည္လံုး၏မဲဆႏၵရွင္အမ်ားစုသည္ ညီညာဖ်ဖ်ဆႏၵေဖာ္ထုတ္လိုက္ၾကျပီျဖစ္သည္ ။က်ြန္ေတာ္ က်ြန္မတို.သည္ တပ္မေတာ္မွဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ား ၾကီးစိုးလြွမ္းမိုးေနေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္၊ ဥပေဒျပဳေရးစနစ္၊ တရားစီရင္ေရးစနစ္ကိုအလိုမရွိပါ ။ထိုအရာမ်ားအစား ပညာတတ္အရပ္သားမ်ားနိုင္ငံကိုဦးေဆာင္ေစခ်င္ပါသည္ ဟု မဲလက္မွတ္မ်ားမွတဆင္.ထုတ္ေဖာ္ျပသလိုက္ျခင္းျဖစ္ရာ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ယခုေလာက္ဆိုလ်ွင္ ျပည္သူ.ဆႏၵကို ျပတ္ျပတ္သားသား ရွင္းရွင္းလင္းလင္း နားလည္သေဘာေပါက္ေလာက္ျပီဟုယူဆပါသည္ ။ျပည္သူေတြေပ်ာ္ေနၾကပါသည္ ။ နိုင္ငံေတာ္လူၾကီးမ်ားသည္အရွံုးကိုဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ လက္ခံၾကလိမ္.မည္ဟုေမ်ွာ္လင္.ပါသည္ ။ တိုင္းျပည္သည္ေကာင္းေသာအနာဂါတ္ဆီသို.ဦးတည္ေရြ.လ်ားေတာ.မည္ဟုယူဆပါသည္ ။ က်ြန္ေတာ္တို.စာေရးဆရာမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီဘက္က အသည္းေပါက္ေအာင္ေရးခဲ.သားခဲ.ရက်ိဳးနပ္သည္ဟုလည္းယူဆပါသည္ ။ ရွံုးသြားသူျပိဳင္ဘက္မ်ား ၊တသီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ.အတြက္လည္း၀မ္းနည္းမိပါသည္ ။ ျမန္မာျပည္သည္ ေန.သစ္စတင္ေပျပီ ။
သို.ေသာ္နိုင္ငံေရးတြင္ အဆိုးျမင္လြန္းျခင္း ၊ အေကာင္းျမင္လြန္းျခင္းတို.သည္ အမွန္တရားနွင္.ေ၀းကြာေစ၏ ။ အမွန္ကိုအမွန္အတိုင္းျမင္တတ္မွ ေရွ.ဆက္ရမည္.ခရီးကိုမွန္မွန္ကန္ကန္သံုးသပ္ ဆံုးျဖတ္နိုင္မည္ျဖစ္သည္ ။ အမွန္အတိုင္းသံုးသပ္ေသာ္ က်ြန္ေတာ္တို.ျပည္သူမ်ားသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွူးၾကီးေဟာင္းေစာေမာင္ ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွူးၾကီးေဟာင္း သန္းေရြွတို.လက္ထက္က ဘာနွင္.တူသလဲဆိုလ်ွင္ ေျခေတြလက္ေတြကို ၾကိဳးနွင္.တင္းၾကပ္စြာတုပ္ေနွာင္၍ တိုင္မွာၾကပ္တည္းစြာခ်ည္ေနွာင္ခံထားရသည္. နြားသတၱ၀ါေတြနွင္.တူ၏ ။ တုပ္တုပ္မ်ွလွုပ္၍မရပဲ ျငိမ္၀ပ္ပိျပားစြာလူ.ဂုဏ္သိကၡာကင္းမဲ.စြာေနလာခဲ.ရသည္ ။ ၂၀၁၀ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရတက္လာေသာအခါတြင္ ဒီမိုကေရစီတပိုင္း ၊ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ားတပိုင္း ဖားတပိုင္းငါးတပိုင္းအစိုးရေၾကာင္. ျပည္သူလူထု၏ဘ၀မွာ လြတ္လပ္မွုအေတာ္အသင္.ရလာရာ ေျခ လက္တို.တြင္ၾကပ္တည္းစြာတုပ္ေနွာင္ထားေသာ ၾကိဳးမ်ားကိုျဖည္ေပးလိုက္ျပီး အတန္ငယ္က်ယ္၀န္းေသာ နြားတင္းကုပ္ထဲ ၊ ျမင္းေဇာင္းထဲ၀ယ္ တ၀ဲလည္လည္သြားလာခြင္.ရလာေသာ နြားမ်ား၊ျမင္းမ်ားနွင္.တူလာေပ၏ ။ က်ြန္ေတာ္တို.သည္ တင္းၾကပ္ေသာအနီးကပ္တုပ္ေနွာင္မွုမ်ားမရွိေတာ.သျဖင္. ဟိုမွသည္မွ သြားနိုင္လာနိုင္၏ ။ အျမီးေျမွာက္ခြင္. ၊ ခြာရွပ္ခြင္. တေကာင္နွင္.တေကာင္ေခြ.ခြင္.မ်ားရလာၾကသည္ ။ သို.ေသာ္စဥ္းစားဆင္ျခင္တတ္၍ေသေသခ်ာခ်ာေတြးၾကည္.လိုက္လ်ွင္ ျခင္းထဲမွလြတ္၍ ေလွာင္အိမ္ၾကီးထဲသို.ေရာက္လာရံုမ်ွေသာလြတ္လပ္မွုမ်ိဳးျဖစ္ေနပါေသးသည္ ။ ခ်ည္တိုင္မွၾကိဳးျဖဳတ္၍ တင္းကုပ္ထဲ၀ယ္ သြားလာနိုင္ေသာအဆင္.သို.တိုးတက္လာျခင္းျဖစ္သည္ ။ သို.ေသာ္တျပည္လံုးသည္ ယခုအခါ ထိုနြားတင္းကုပ္ထဲမွ ညီညာဖ်ဖ် ရုန္းထြက္လိုက္ၾကပါျပီ ။ လြတ္လပ္ေသာျပင္ပကမၻာဆီသို.ထြက္နိုင္ခဲ.ပါျပီ ။ထြက္ေပါက္တခုကိုရွာေတြ.ခဲ.ပါျပီ ။ က်ြန္ေတာ္တို.သည္ စိမ္.ၾကီးျမိဳင္ၾကီးတြင္က်င္လည္က်က္စားေသာလံုး၀လြတ္လပ္သည္ ျမင္းရိုင္း ၊နြားရိုင္းတို.ဘ၀ကဲ.သို. မိမိစိတ္ၾကိဳက္ သြားနိုင္ စားနုိင္ ကိုယ္.ၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီးနိုင္သည္.အဆင္.သို.ေရာက္ျပီ ဟုထင္ေကာင္းထင္ေနၾကေပလိမ္.မည္ ။ သို.ေသာ္ ဤသို.မဟုတ္ေသး ။ က်ြန္ေတာ္တို.သည္ ပိတ္ေလွာင္ခံထား၇ေသာ ျခံထဲမွ ၀မ္းသာအားရေျပးထြက္ခြင္.ရျပီျဖစ္ေသာ္လည္း ၾကိဳးရွည္ရွည္ျဖင္.လွန္ထားခံရသလို ၾကိဳးသံုးေခ်ာင္းေတာ. တဲေနွာင္ခံထားရဆဲျဖစ္သည္ ။ ျပည္သူလူထုဟူေသာႏြားၾကီးအား ဖြဲ.စည္းပံုဥပေဒဆိုေသာ ၾကိဳးၾကီးသံုးေခ်ာင္းျဖင္.နဖားၾကိဳးထိုးကာ ထိမ္းခ်ဳပ္ထားဆဲပင္ရွိေလသည္ ။ လံုး၀လြတ္လပ္ေသာအဆင္.သို.ေရာက္ေသးသည္မဟုတ္ပါ ။၂၀၁၅ နို၀င္ဘာ ၈ ရက္ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္နိုင္ျခင္းသည္ ရုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းတစ္ခု၏ ဇာတ္သိမ္းပိုင္းမဟုတ္ပဲ ဇာတ္လမ္းကအခုမွစမည္. အဖြင္.ျမင္ကြင္းသာျဖစ္သည္ ။ ျပည္သူလူထုမၾကည္.ခ်င္ပဲၾကည္.ေနရေသာ ဖန္တရာေတေအာ္ပရာျပဇာတ္ၾကီး ကန္.လန္.ကာခ်သြားျပီး လူထုေအာင္သံျပဇာတ္ ကန္.လန္.ကာဖြင္.ကာ ဇာတ္၀င္ခန္းတခန္းစတင္နိုင္လိုက္ရံုပဲရွိပါေသးသည္ ။ ဆက္ကရမည္.ဇာတ္လမ္းကရွည္ပါေသးသည္ ။
ျမန္မာ.နိုင္ငံေရး၌ ဒီမိုကေရစီကို နဖားၾကိဳးတဲထားသည္နွင္.တူေသာၾကိဳးသံုးေခ်ာင္းမွာ ျပည္သူလူထုကေရြေကာက္တင္ေျမွာက္လိုက္ေသာ အစိုးရအဖြဲ.တြင္ ျပည္ထဲေရး ၊ ကာကြယ္ေရး ၊ နယ္စပ္ေရးရာစေသာ၀န္ၾကီး သံုးဦးမွာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မွတိုက္ရိုက္ခန္.အပ္ပိုင္ခြင္.ရွိေနေသးျခင္းျဖစ္သည္ ။ အဓိပါယ္မွာ ျပည္သူလူထု ဆႏၵမဲျဖင္.ေရြးေကာက္ပြဲတြင္မည္မ်ွ အနိုင္ရလာပါတီျဖစ္ေစ တိုင္းျပည္ကိုအုပ္ခ်ဳပ္ရာ၌ဤဌာနသံုးခုကိုအုပ္ခ်ဳပ္ခြင္.ရမည္မဟုတ္ေပ ။ထိုသံုးဌာန (၀ါ) ၾကိဳးသံုးေခ်ာင္းကို တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္လက္ထဲတြင္ကိုင္ထားဦးမည္ျဖစ္သည္ ။ ထိုၾကိဳးသံုးေခ်ာင္းျဖင္.နဖားၾကိဳးအထိုးခံရေပဦးမည္ ။ ထိုၾကိဳးသံုးေခ်ာင္းတြင္ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္အေရးအၾကီးဆံုးမွာ Ministry of Internal Affair ေခါ ္ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာနျဖစ္သည္ ။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ရပ္ကြက္ ၊ေက်းရြာ ၊ျမိဳ.နယ္ ၊ခရိုင္ ၊ တိုင္း နွင္.ျပည္နယ္ အဆင္.ဆင္.ကိုတကယ္အုပ္ခ်ဳပ္သည္မွာ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ( General Administration ) မွျဖစ္သည္ ။ ေထြအုပ္ ဌာနၾကီးသည္ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီး၏လက္ေအာက္တြင္ရွိသည္ ။ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးသည္တပ္မေတာ္ ကာခ်ဳပ္မွခန္.အပ္သည္.လက္ရွိစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္တေယာက္ျဖစ္သည္။ ထို.ေၾကာင္.အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာသည္ တပ္မေတာ္ကကိုင္ထားဆဲျဖစ္သည္ ။ တဖန္ျမန္မာနိုင္ငံရွိ တရာရံုးမ်ားအားလံုးသည္သမၼတကခန့္ေသာတရားသူျကီးခ်ုပ္လက္ေအာက္မွာပင္ရွိသည္ ။ ထို.ေၾကာင္.သမၼတသည္စစ္တပ္မွျဖစ္ခဲ ့လ်ွင္ တရားစီရင္ေရးသည္ စစ္တပ္၏ၾသဇာေအာက္သို.က်ေရာက္ေနဆဲျဖစ္သည္ ။ ရဲတပ္ဖြဲ.သည္လည္း ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာနေအာက္မွာပင္ျဖစ္သည္ ။ ထို.ေၾကာင္.ရဲတပ္ဖြဲ.သည္ ျပည္သူကိုဗဟိုျပဳ၍အလုပ္လုပ္သည္ထက္ ယခင္အတိုင္း အမိန္.အာဏာညြွန္ၾကားခ်က္မ်ားျဖင္. စစ္တပ္၏လက္ေအာက္ခံသဖြယ္ျပဳမူေနဦးမည္ျဖစ္သည္ ။ တဖန္ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနသည္လည္းျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာနေအာက္မွာပင္ရွိ၍ အက်ဥ္းေထာင္အရာ၇ွိမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီ ဘက္ေတာ္သားမ်ားထက္ စစ္အာဏာပိုင္မ်ားကိုသာမ်က္နွာမူ၍အမိန္.နာခံကာအလုပ္လုပ္နိုင္ဖြယ္ရွိသည္ ။ဖြဲ.စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ အသာစီးယူထားေသာ ၀န္ၾကီးသံုးပါးတြင္ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးသည္ အေရးအၾကီးဆံုးျဖစ္သည္ ။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကသတင္းေပး၊ ရဲကဖမ္း ၊ တရားသူၾကီးကစစ္၍ေထာင္ခ် ၊ အက်ဥ္းေထာင္ကထိမ္းသိမ္းအျပစ္ေပးရသည္ျဖစ္ရာ ထိုေလးဖြဲ.စလံုးသည္ တပ္မေတာ္ကခန္.ထားေသာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္၀န္ၾကီးတပါးလက္ေအာက္သို.က်ေရာက္ေနခဲ.ျပီဆိုလ်ွင္ ျပည္သူ.အာဏာ ဒီမိုကေရစီဆိုသည္မွာေဖာ္ေဆာင္ဖို.ခက္ေတာ.မည္ ။ ျပည္ထဲေရး ၊ကာကြယ္ေရး ၊ နယ္စပ္ေရးရာဟူေသာၾကိဳးသံုးေခ်ာင္းတြင္ ကာကြယ္ေရးနွင္.နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားတပ္မေတာ္လက္ေအာက္ခံျဖစ္ေနသည္မွာ မ်ားစြာ ျပသနာမရွိေသး ။ ထိုအခ်က္မ်ားမွာေနာက္မွေအးေအးေဆးေဆးေျဖရွင္း၍ရသည္ ။ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးသည္စစ္တပ္မွျဖစ္ေနျခင္းကားအၾကီးမားဆံုး ေနွာင္ၾကိဳးၾကီးျဖစ္ေနပါသည္ ။ ယခင္အတိုင္းလာဘ္စားမွု ၊ယခင္အတိုင္း အာဏာအလြဲသံုးမွု ၊ယခင္အတိုင္း ဥပေဒအထက္တြင္ စစ္အာဏာပိုင္မ်ားရွိေနမွု တို.သည္ ဆက္ရွိေနေပလိမ္.မည္ ။ထိုအရာမ်ားကိုမရပ္တန္.နိုင္လ်ွင္ ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာေနေသာ တရားဥပေဒစိုးမိုးမွုသည္ ျဖစ္လာနိုင္စရာ အေၾကာင္းမရွိပါ ။ ဥပေဒစိုးမိုးမွုကိုတကယ္ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုလ်ွင္ ထိုၾကိဳးသံုးေခ်ာင္းကိုျဖတ္နိုင္ဖို.လိုသည္ ။ ေလာေလာဆယ္သိပ္အေနွာက္အရွက္မျဖစ္ေသးေသာၾကိဳးနွစ္ေခ်ာင္းကိုဖယ္ထား၍ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးလက္ထဲတြင္အာဏာမ်ားစုျပံဳကိုင္ထားေသာနဖားၾကိဳးကို ရတတ္သမ်ွစတင္ျဖတ္ေတာက္ရပါလိမ္.မည္ ။ မည္သို.လုပ္မည္နည္း ။ ဖြဲ.စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္လည္းတပ္မေတာ္သား ၂၅ ရာခိုင္နွုန္းသေဘာတူညီခ်က္မပါပဲျပင္၍မရေသးပါ ။ တပ္ကလဲခ်က္ျခင္း အေျခခံဥပေဒ၊ စျပင္ဖို.သေဘာတူမည္မဟုတ္ပါ ။ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးအား အရပ္ဘက္မွခန္.ခြင္.မရွိပါ ။ သို.ေနာက္တက္လာမည္. သမၼတသည္ ရဲ၀ံ.ပါးနပ္ပါက ဥပေဒေဘာင္ထဲမွလုပ္၍ရသည္.နည္းရွိပါသည္ ။
ဖြဲ.စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအခန္း (၅)အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဟူေသာေခါင္းစဥ္ေအာက္မွ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏တာ၀န္နွင္.လုပ္ကိုင္ခြင္. ပုဒ္မ ၂၀၂ တြင္
“ နိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ျပည္ေထာင္စုလြွတ္ေတာ္၏သေဘာတူညီခ်က္ျဖင္.
(က) ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားကို လိုအပ္သလိုသတ္မွတ္နိုင္သည္ ။ထို.ျပင္၀န္ၾကီးဌာနမ်ားကိုျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္း ၊ျဖည္.စြက္ျခင္းျပဳနိုင္သည္။
(ခ) ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးဦးေရကိုလိုအပ္သလိုသတ္မွတ္နိုင္သည္ ။ ထို.ျပင္သတ္မွတ္ဦးေရကိုတိုးျခင္း ၊ ေလ်ွာ.ျခင္းျပဳနိုင္သည္ ။ “ ဟုအတိအလင္းျပဌာန္းထားေပသည္ ။ ဤသည္မွာေကာင္းေသာဂယ္ေပါက္တခုျဖစ္သည္ ။ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာနေအာက္တြင္ေရာက္ရွိေနေသာ စသံုးလံုး (အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးဌာန BSI)နွင္.အက်ဥ္းေထာင္အဂတိလိုက္စားမွုတိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ ့မ်ားကို နိုင္ငံေတာ္သမၼသည္ ဖြဲ.စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၀၂ (က) လုပ္ပိုင္ခြင္.ကိုအသံုးျပဳ၍ ၀န္ၾကီးဌာနအသစ္တခုေအာက္သို.ေျပာင္းေရြွ.ပစ္၍ရသည္ ။ ဥပမာအားျဖင္. တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၀န္ၾကီးဌာန ( Ministry of Justice ) ဟူ၍အသစ္ဖြဲ.ျပီး တရားရံုးမ်ားကို ထို ၀န္ၾကီးဌာနအသစ္သို.ေျပာင္းေရြ.နိုင္ခဲ.လ်ွင္ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီး (တပ္မေတာ္)လက္ေအာက္သို.ေရာက္ေနေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ တရားစီရင္ေရးသြယ္ဝိုက္ထိမ္းခ်ုပ္အာဏာကို ျပည္သူ.လက္ေအာက္သို.ေရာက္ေအာင္ျပန္ေခါ ္နိုင္ေပလိမ္.မည္ ။ ဤသို.လုပ္ရာတြင္ တပ္မေတာ္အားထိပါးလိုျခင္းမဟုတ္ပဲတရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကိုပိုမိုဦးစားေပးေဆာင္ရြက္လို၍ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုေသေသခ်ာခ်ာ ရွင္းလင္းတင္ျပေပးရမည္ ။ တပ္မေတာ္သည္လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ.မ်ားကိုအုပ္ခ်ဳပ္လိုစိတ္အာသီသျပင္းထန္လွသျဖင္. သူတို.နွင္.ထိပ္တိုက္မေတြ.ေစရန္ ရဲတပ္ဖြဲ.ကိုေတာ. ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးလက္ေအာက္မွာပင္ ယခင္အတိုင္းဆက္လက္ထားေပးရမည္ ။ ကာကြယ္ေရး ၊နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ၾကီးမ်ားကိုေလာေလာဆယ္မထိေသးပဲ တပ္မေတာ္နွင္.အဆင္ေျပေသာဆက္ဆံေရးရေအာင္ ယခင္အတိုင္းဆက္လက္ထား၇ွိျပီး နွစ္ဖက္နားလည္မွု တိုးတက္ေအာင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ ။အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ.ေရးကိုေဆာင္ရြက္ရမည္ ။
တရားရံုးမ်ားသည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလက္ေအာက္မွကင္းလြတ္သြားသည္နွင္. တပ္မေတာ္မွ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ လြွမ္းမိုးမွုမရွိေတာ.ပဲ လြတ္လပ္ေသာတရားစီရင္ေရးစနစ္စတင္ျဖစ္ေပါ ္လာေပလိမ္.မည္ ။ ဥပေဒစိုးမိုးေရးျဖစ္စဥ္မ်ားေပါက္ေပါက္လာေပလိမ္.မည္ ။ ျပည္သူလူထု၏တရားဥပေဒအေပါ ္ယံုၾကည္မွု ျပန္လည္ျမင္.မားလာလိမ္.မည္ ။ ထိုအခါ ေငြေပး၍ေျဖရွင္းျခင္း ၊လက္နက္ျဖင္.အၾကမ္းဖက္ေျဖရွင္းျခင္း ၊ အမိန္.အာဏာျဖင္.ေျဖ၇ွင္းျခင္းမ်ားနည္းပါးသြားျပီး အရာရာကိုဥပေဒအရေျဖရွင္းတတ္ေသာဒီမိုကေရစီအေလ.အထမ်ားေပါ ္ေပါက္လာမည္ျဖစ္သည္ ။ဥပေဒအထက္တြင္မည္သူမ်ွမရွိဟူေသာဖုန္တက္ေနသည္.ေဆာင္ပုဒ္ကေလးအသက္၀င္လာနိုင္မည္ျဖစ္သည္ ။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံၾကမည္. နိုင္ငံျခားရင္းနွီးျမွုပ္နွံသူမ်ား ျမန္မာ.ဥပေဒစိုးမိုးမွုကို ပိုမိုသက္၀င္ယံုၾကည္လာမည္ျဖစ္သည္ ။ နိုင္ငံ၌အလိုအပ္ဆံုးမွာ လြတ္လပ္ေသာတရားစီရင္ေရးစနစ္တခုေပါ ္ထြန္းလာဖို.ျဖစ္သည္ ။ က်ဴးလြန္ေသာျပစ္မွုတူေစကာမူ အဘနွင္.သိလ်ွင္ေထာင္မက်ပဲ မ်က္နွာမြဲဆိုလ်ွင္ ျပစ္ဒဏ္အတိုင္းခံရေသာ တလမ္းသြားဥပေဒစနစ္ကိုရပ္တန္.နိုင္မည္ျဖစ္သည္ ။ဤကားေနွာင္ၾကိဳးတခုကိုျဖတ္ေတာက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္ ။မျဖတ္နိုင္သည္.တိုင္ နဖားၾကိဳးထဲမွအျပင္သို.ဆြဲထုတ္နိုင္မည္.နည္းလမ္းျဖစ္သည္ ။
နို၀င္ဘာေရြးေကာက္ပြဲတြင္အျပတ္အသတ္အနိုင္ရေသာပါတီသည္ အစိုးရဖြဲျပီး တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ အခက္အခဲ မ်ားမွာမေရတြက္နိုင္ေအာင္ရွိေပ၏ ။ ပထမဆံုး သမၼတေလာင္းႏွစ္ေယာက္ေရြးေပးရမည္ ။ထိုသမၼတေလာင္းနွစ္ဦးနွင္.တပ္မေတာ္မွတင္သြင္းလာေသာ သမၼတေလာင္းတဦး စုစုေပါင္းသံုးဦးထဲမွတဦးကိုေရြးေပးရမည္ ။ ထိုေရြးခ်ယ္ခံရသူသမၼတသည္ ျပည္သူလူထုကလက္ခံသူ ၊တပ္မေတာ္မွလည္းလက္ခံသူျဖစ္ဖို.လိုေသးသည္ ။ ထိုသမၼတကအစိုးရအဖြဲ.ဖြဲ.ရာတြင္ ဒီမိုကေရစီလည္းဆန္ေစ၇န္ ၊ ဖြဲ.စည္းပံုဥပေဒကိုလည္းမေက်ာ္လြန္ေစရန္၊တိုင္းရင္းသားတို.လည္းေၾကနပ္ေစရန္ အာဏာခြဲေ၀ေရး ၊ ၀န္ၾကီးဌာနခြဲေ၀ေရးလုပ္ရေပမည္ ။ ေဖာင္းပြေနေသာ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားကိုဖ်က္သင္.တာဖ်က္ ၊ေပါင္းသင္.တာေပါင္း ၊ အသစ္ထပ္ဖြဲ.သင္.တာဖြဲ. လုပ္ရမည္ ။ သမ၀ါယမ၀န္ၾကီးဌာနလို ၊ ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာနလို ၊သမၼတရံုး၀န္ၾကီးဌာန ေျခာက္ခုထားသလို စနစ္မ်ိဳးကိုျပင္ရမည္ျဖစ္သည္ ။မလိုအပ္ေသာ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားဖ်က္သိမ္းရမည္ ။ထပ္ေနေသာဌာနမ်ားေပါင္းပစ္ရမည္ ။ လိုေနလ်ွင္ထပ္ခ်ဲ.ရမည္ ။သာသနာေရး၀န္ၾကီးဌာနဆိုလ်ွင္ နိုင္ငံတကာတြင္မရွိေသာ၀န္ၾကီးဌာနျဖစ္သည္ ။ သာသနာေရးသည္ ျပည္ထဲေရးနွင္.ေပါင္း၍ရေသာဌာနျဖစ္သည္ ။ သို.မဟုတ္ လူ၀င္မွုၾကီးၾကပ္ေရးနွင္.ေပါင္း၍ရေသာဌာနျဖစ္သည္ ။ ဦးစီးဌာနအဆင္.ေလာက္ရွိလ်ွင္ပင္အလုပ္လုပ္၍ရေသာဌာနျဖစ္သည္ ။ ပို.ေဆာင္ေရး၀န္ၾကီးဌာနရွိပါလ်က္ မီးရထား၀န္ၾကီးဌာနဟူ၍ထပ္ထည္.ထားျခင္းမွာလည္း မ်ိဳးတူနွစ္ခုထပ္ေနသလိုျဖစ္ေနသည္ ။ ဒါေတြကို သမၼအသစ္သည္ ျပန္လည္ရွင္းလင္းတည္ေဆာက္ရမည္ျဖစ္သည္ ။
သို.ေသာ္ျပည္သူအခ်ိဳ.ထင္ေနသလို NLD က အျပတ္အသတ္အနိုင္ရလိုက္သျဖင္. ၁၀၀ ရာခိုင္နွုန္းအစိုး၇အသစ္ေပါ ္ေပါက္လာေတာ.မည္ဟုေတာ.ေမ်ွာ္လင္.၍မရပါ ။ ၂၀၀၈ ဖြဲ.စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ အစိုးရသစ္နွင္. ျပည္သူမ်ားကိုတဲေနွာင္ထားေသာ ေနွာင္ၾကိဳးသံုးၾကိဳးက်န္ေနပါေသးသည္ ။ ထို.ေနွာင္ၾကိဳးမ်ားမွာ ျပည္ထဲေရး ၊ ကာကြယ္ေရး ၊ နယ္စပ္ေရးရာ ဟူေသာ ေနွာင္ၾကိဳးမ်ားျဖစ္သည္ ။ ဥပေဒျပဳေရးတြင္ ၂၅ ရာခိုင္နွုန္းဟူေသာ ေနွာင္ၾကိဳးကလည္းရွိေနပါေသးသည္ ။ မည္သို.ပင္ရွိေစစိတ္ပ်က္အားငယ္စရာေတာ.မရွိပါ ။ Necessity is the mother of invention (လိုလ်ွင္ၾကံဆနည္းလမ္းရ ) ဟူေသာစကားပံုလိုပင္ တျဖည္းျဖည္းနွင္.ေျဖရွင္းသြားနိုင္ပါသည္ ။အေရးၾကီးသည္မွာ ကိုယ္.ေျခေထာက္တြင္ၾကိဳးခ်ည္ခံထားရသည္ဆိုျခင္းကို သတိထားမိလ်ွင္ ထိုၾကိဳးကိုျဖဳုတ္နိုင္မည္.နည္းကို ရွာၾကံနိုင္မည္ျဖစ္သည္ ။ ခ်ည္ေနွာင္ထားခံရသည္ကိုမွမသိေလာက္ေအာင္ျဖစ္ေနလ်ွင္မူကား မည္သည္.အခါမွရုန္းထြက္နိုင္မည္မဟုတ္ေပ ။ က်ြန္ုပ္တို.သည္ NLD ေရြးေကာက္ပြဲတြင္နိုင္သျဖင္. အလြန္၀မ္းသာေပ်ာ္ရြွင္မိပါ၏ ။ သို.ေသာ္သြားရမည္ခရီးကေ၀းေသးသည္ ။ ခ်ည္ထားေသာၾကိဳးမ်ားကခိုင္လွသည္ ။ဇာတ္လမ္းကယခုမွအစပင္ရွိေပေသးသည္ ။ ေနာက္ထပ္ၾကိဳးမ်ားအေၾကာင္း အလ်ဥ္းသင္.လ်ွင္ေရးပါဦးမည္ ။
သရ၀ဏ္ (ျပည္)
ေစာင္.ၾကည္.ဂ်ာနယ္
၁၃.၁၁.၂၀၁၅

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...