Saturday, August 10, 2013

ေငြနဲ႔ ပညာ ဘယ္ဟာ အရင္ရွာမလဲ

YoYarLay's photo.

Photo: ေငြနဲ႔ ပညာ ဘယ္ဟာ အရင္ရွာမလဲ


သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္ကေျပာတယ္။ ပညာရွာဖို႔အတြက္ ပိုက္ဆံဆုိတာ အရင္လိုအပ္တယ္ကြ တဲ့။ စာဖတ္သူတို႔ လက္ခံပါသလား။ လက္ခံတယ္ဆုိရင္ မွားႏိုင္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ပါလဲ....

ပညာရွာဖို႔အတြက္ အခ်ိဳ ႔က ေမြးရာပါ မခ်မ္းသာလာပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ပဲ ေငြမတတ္ႏိုင္လို႔ ပညာေရးမွာအားမေပးလို႔ ဘဝရွံုးတာေတြ လက္ေတြ႔ မွာလည္း ျမင္ရ သိရပါတယ္။ ေနာက္ဆုံး ထားလိုက္တဲ့ ခံယူခ်က္ကေတာ့ ေငြမရွိလို႔ ပညာမရွာႏိုင္ဘူး ဆုိတာေလးေပါ့။  

ခရီးတစ္ခုကို သြားတဲ့အခါ--

ပန္းခင္းထားတဲ့လမ္းေပၚေရာက္ရင္ ဖိနပ္ခြ်တ္လို႔ ေလွ်ာက္ ခ်င္ ေလွ်ာက္ႏိုင္မယ္။

ဂံုးအဆင္းမွာ လမ္းေလ်ာလို႔ ဒရြတ္တိုက္ဆင္းခ်င္ဆင္းႏိုင္တယ္။ ဆင္းလု႔ိရတယ္။ 

မက္ေဆာက္လြန္းလို႔ အပင္တက္ရသလို ဆြဲတတ္ခ်င္ တတ္ရမယ္။ 

ေရျပည့္ေနလို႔ လက္ပစ္ကူးရခ်င္ ကူးရမယ္။ 

ေျမြေပါလို႔ ဘြတ္ဖိနပ္စီးခ်င္စီးရမယ္။ 

က်ားေပါလို႔ ခါးေတာင္းၾကိဳက္ ေျပးခ်င္ေျပးရမယ္။ 

ဆုိလိုရင္းက ဒီလိုပါ။ ပညာတစ္ခုကို ရွာဖို႔ ၾကိဳးစားတိုင္း ေငြမရွိတဲ့ အခက္နဲ႔ ၾကံဳတဲ့အခါ ဒါကို ဘယ္လိုေျဖရွင္းရမလဲဆုိတာကို အေျဖရွာတတ္ဖုိ႔ပါ။ 

ခရီးတစ္ခုကို တည့္တည့္သြားလို႔ မရရင္ သြယ္ဝိုက္ျပီးသြားရတာမ်ိဳးေတြ ရွိပါတယ္။ ေရၾကီးေနလို႔ ေရက်တဲ့အခ်ိန္ကို ေစာင့္ရတာမ်ိဳးေတြ ရွိပါတယ္။ 

ဒီလိုပါပဲ သင္တန္းေၾကး၊ ေက်ာင္းေၾကးမရွိလု႔ိ လက္ေလ်ာ့ အရွံုးေပးမယ့္ အစား ငါဒီပညာ၊ အရည္အခ်င္းရဖို႔၊ လက္မွတ္ရဖို႔၊ တကယ္လည္း သိဖို႔တတ္ဖို႔ ဘယ္လိုၾကိဳးစားယူရမယ္ဆုိတာကို ထြက္ေပါက္ စဥ္းစားတတ္ ဖို႔ပါ။ 

ဘဝမွာ ေမြးလာကတည္းက ကိုယ္ဒါဆုိဒါပဲ ေလွ်ာက္ရမယ္၊ လုပ္ရမယ္လို႔ စည္းကမ္း မခ်ထားပါဘူး။ အျမဲတမ္း ထြက္ေပါက္၊ ေရွာင္လြဲေပါက္၊ ေျဖရွင္းေပါက္၊ ျဖတ္လမ္း အစရွိသျဖင့္ တို႔ကို ေစာင့္စိုင္းၾကည့္ရွုရမယ္။ တကယ္လည္း ေလွ်ာက္ရမယ္။ 

ေအာင္ျမင္တဲ့သူေတြ အမ်ားစုက အဲ့လုိနည္းလမ္းေတြ အရမ္းသံုး တယ္။ ေက်ာင္းမတတ္ႏိုင္ဘူး။ ေက်ာင္းပညာမွာ စိတ္မပါဘူး။ သုိ႔ေပမယ့္ တစ္ဖက္ဖက္မွာ ထူးခြ်န္သြားတယ္။ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ယင္းပညာကိုပဲ သြယ္ဝိုက္ေသာနည္းနဲ႔ ရယူ ၾကိဳးစားတာေၾကာင့္ လက္ေတြ႔ ျဖစ္လာတာမ်ိဳးေတြလည္း သာဓကေတြ အမ်ားၾကီးပါ။ သိခ်င္ရင္ ဘယ္သူေတြဆုိတာကို တစ္ေယာက္ခ်င္းစီညြန္ျပပါ့မယ္။ 

ဒီေလာက္ဆိုရင္ ေငြနဲ႔ ပညာ ဘယ္ဟာကို အရင္ရွာရမလဲဆုိတာ ရွင္းေနျပီေလ။ ဘယ္သူမွ ေငြေလး က်လာပါေစလို႔ မေစာင့္ဘူး။ ေငြကို ရေအာင္ သမာအာဇီဝနည္းနဲ႔ ၾကိဳးစားရင္ၾကိဳးစားေပါ့။ မျဖစ္ႏိုင္ေသးဘူး ဆုိရင္ ငါေရက်တဲ့အခ်ိန္ကိုပဲ ေစာင့္မလား၊ တစ္ျခားလမ္းကေန သြားရမလား၊ ခုန္ဆြခုန္ဆြသြားရမလား ဥာဏ္ရွိသလိုသံုးသပ္ေပါ့။ ေငြမရွိလို႔ ပညာမရွိသည့္ ဘဝအခက္အခဲအား ေၾကာ္ျဖတ္ႏိုင္ရန္ စာေရးသူမွ တိုက္တြန္း ေရးသားလိုက္ရ ပါတယ္။
--
ေအာင္ခမ္း (ရုိးရာေလး)

http://www.yoyarlay.com/book/article/37073-money-and-knowledge-what-is-your-choice

.

သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္ကေျပာတယ္။ ပညာရွာဖို႔အတြက္ ပိုက္ဆံဆုိတာ အရင္လိုအပ္တယ္ကြ တဲ့။ စာဖတ္သူတို႔ လက္ခံပါသလား။ လက္ခံတယ္ဆုိရင္ မွားႏိုင္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ပါလဲ....
ပညာရွာဖို႔အတြက္ အခ်ိဳ ႔က ေမြးရာပါ မခ်မ္းသာလာပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ပဲ ေငြမတတ္ႏိုင္လို႔ ပညာေရးမွာ အားမေပးလို႔ ဘဝရွံုးတာေတြ လက္ေတြ႔ မွာလည္း ျမင္ရ သိရပါတယ္။
ေနာက္ဆုံး ထားလိုက္တဲ့ ခံယူခ်က္ကေတာ့ ေငြမရွိလို႔ ပညာမရွာႏိုင္ဘူး ဆုိတာေလးေပါ့။
ခရီးတစ္ခုကို သြားတဲ့အခါ--
ပန္းခင္းထားတဲ့လမ္းေပၚေရာက္ရင္ ဖိနပ္ခြ်တ္လို႔ ေလွ်ာက္ ခ်င္ ေလွ်ာက္ႏိုင္မယ္။
ဂံုးအဆင္းမွာ လမ္းေလ်ာလို႔ ဒရြတ္တိုက္ဆင္းခ်င္ဆင္းႏိုင္တယ္။ ဆင္းလု႔ိရတယ္။
မက္ေဆာက္လြန္းလို႔ အပင္တက္ရသလို ဆြဲတတ္ခ်င္ တတ္ရမယ္။
ေရျပည့္ေနလို႔ လက္ပစ္ကူးရခ်င္ ကူးရမယ္။

ေျမြေပါလို႔ ဘြတ္ဖိနပ္စီးခ်င္စီးရမယ္။
က်ားေပါလို႔ ခါးေတာင္းၾကိဳက္ ေျပးခ်င္ေျပးရမယ္။
ဆုိလိုရင္းက ဒီလိုပါ။ ပညာတစ္ခုကို ရွာဖို႔ ၾကိဳးစားတိုင္း ေငြမရွိတဲ့ အခက္နဲ႔ ၾကံဳတဲ့အခါ ဒါကို ဘယ္လိုေျဖရွင္းရမလဲဆုိတာကို အေျဖရွာတတ္ဖုိ႔ပါ။

ခရီးတစ္ခုကို တည့္တည့္သြားလို႔ မရရင္ သြယ္ဝိုက္ျပီးသြားရတာမ်ိဳးေတြ ရွိပါတယ္။ ေရၾကီးေနလို႔ ေရက်တဲ့အခ်ိန္ကို ေစာင့္ရတာမ်ိဳးေတြ ရွိပါတယ္။

ဒီလိုပါပဲ သင္တန္းေၾကး၊ ေက်ာင္းေၾကးမရွိလု႔ိ လက္ေလ်ာ့ အရွံုးေပးမယ့္ အစား ငါဒီပညာ၊ အရည္အခ်င္းရဖို႔၊ လက္မွတ္ရဖို႔၊ တကယ္လည္း သိဖို႔တတ္ဖို႔ ဘယ္လိုၾကိဳးစားယူရမယ္ဆုိတာကို ထြက္ေပါက္ စဥ္းစားတတ္ ဖို႔ပါ။

ဘဝမွာ ေမြးလာကတည္းက ကိုယ္ဒါဆုိဒါပဲ ေလွ်ာက္ရမယ္၊ လုပ္ရမယ္လို႔ စည္းကမ္း မခ်ထားပါဘူး။ အျမဲတမ္း ထြက္ေပါက္၊ ေရွာင္လြဲေပါက္၊ ေျဖရွင္းေပါက္၊ ျဖတ္လမ္း အစရွိသျဖင့္ တို႔ကို ေစာင့္စိုင္းၾကည့္ရွုရမယ္။ တကယ္လည္း ေလွ်ာက္ရမယ္။

ေအာင္ျမင္တဲ့သူေတြ အမ်ားစုက အဲ့လုိနည္းလမ္းေတြ အရမ္းသံုး တယ္။ ေက်ာင္းမတတ္ႏိုင္ဘူး။ ေက်ာင္းပညာမွာ စိတ္မပါဘူး။ သုိ႔ေပမယ့္ တစ္ဖက္ဖက္မွာ ထူးခြ်န္သြားတယ္။ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ယင္းပညာကိုပဲ သြယ္ဝိုက္ေသာနည္းနဲ႔ ရယူ ၾကိဳးစားတာေၾကာင့္ လက္ေတြ႔ ျဖစ္လာတာမ်ိဳးေတြလည္း သာဓကေတြ အမ်ားၾကီးပါ။ သိခ်င္ရင္ ဘယ္သူေတြဆုိတာကို တစ္ေယာက္ခ်င္းစီညြန္ျပပါ့မယ္။

ဒီေလာက္ဆိုရင္ ေငြနဲ႔ ပညာ ဘယ္ဟာကို အရင္ရွာရမလဲဆုိတာ ရွင္းေနျပီေလ။ ဘယ္သူမွ ေငြေလး က်လာပါေစလို႔ မေစာင့္ဘူး။ ေငြကို ရေအာင္ သမာအာဇီဝနည္းနဲ႔ ၾကိဳးစားရင္ၾကိဳးစားေပါ့။ မျဖစ္ႏိုင္ေသးဘူး ဆုိရင္ ငါေရက်တဲ့အခ်ိန္ကိုပဲ ေစာင့္မလား၊ တစ္ျခားလမ္းကေန သြားရမလား၊ ခုန္ဆြခုန္ဆြသြားရမလား ဥာဏ္ရွိသလိုသံုးသပ္ေပါ့။ ေငြမရွိလို႔ ပညာမရွိသည့္ ဘဝအခက္အခဲအား ေၾကာ္ျဖတ္ႏိုင္ရန္ စာေရးသူမွ တိုက္တြန္း ေရးသားလိုက္ရ ပါတယ္။
--
ေအာင္ခမ္း (ရုိးရာေလး)

http://www.yoyarlay.com/book/article/37073-money-and-knowledge-what-is-your-choice


0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...