Saturday, August 31, 2013

Loanwords ဗိုလ္စကား


loanword
A loanword is a word borrowed from a donor language and incorporated into a recipient language.
http://en.wikipedia.org/wiki/Loanword()

ျမန္မာ အသံ ဖလွယ္ျခင္း
ဘာသာ မျပန္ႏိုင္ေသးလွ်င္ ျမန္မာစာလံုးျဖင့္ ေအာက္ပါနည္းမ်ားအတိုင္း အသံလွယ္သည့္ အစဥ္အလာ ရွိပါသည္။
(၁) အဆံုးဗ်ည္းသံ မပါေသာ စကားလံုးမ်ားကို အနီးစပ္ဆံုးၾကားသည့္ အသံအတိုင္း ျမန္မာစာလံုးျဖင့္ ေရးျခင္း။
computer ကြန္ပ်ဴတာ (ကြန္ပ်ဴတာ)(၂) အဆံုးဗ်ည္းသံပါေသာ စကားလံုးမ်ားကို အဆံုးဗ်ည္းသံျဖဳတ္၍ ဖလွယ္ျခင္း။
email အီးေမး (အီးေမးလ္)

(၃) စကားလံုးအလယ္မွာ အဆံုးဗ်ည္းသံပါေနလွ်င္ အသတ္မထည့္ဘဲ ဖလွယ္ျခင္း။
album အယ္လဘမ္ (အယ္လ္ဘမ္)

(၄) စကားလံုးအလယ္က ဗ်ည္းသံကိုေဖ်ာက္၍ ဖလွယ္ျခင္း။
platform ပလက္ေဖာင္း (ပလက္တ္ေဖာင္း)
(ေမာင္ခင္မင္ (ဓႏုျဖဴ)၊ လူတိုင္းအတြက္ အသံုးခ်ျမန္မာစာ၊ ပထမအႀကိမ္၊ ရန္ကုန္၊ ဇင္ရတနာစာေပ၊ ၂၀၁၀၊ စာမ်က္ႏွာ ၅၁။)ျမန္မာဘာသာတြင္ စာအေရးအသား အေနႏွင့္ သာရွိပါသည္။ စကားသံ အေနႏွင့္ မရွိပါ။ စာေရးရာတြင္ 'အက္၊ အတ္၊ အန္' စသည္ျဖင့္ ဗ်ည္းအသတ္မ်ားႏွင့္ အဆံုးသတ္ေသာ ဝဏၰမ်ားရွိေသာ္လည္း အသံထြက္ရာတြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာမွာကဲ့သို႔ အက္(က္)၊ အက္(စ္)၊ အန္(န္) စသည္ျဖင့္ ဗ်ည္းသံ မထြက္ပါ။
(ေမာင္ခင္မင္၊ ျမန္မာစကား ျမန္မာရုပ္ပံုလႊာ)


ဗိုလ္စကား

ေမြးစားစကား ဟုလည္းေခၚၾကသည္။

academic အကယ္ဒမစ္
accordion အေကာ္ဒီယန္
account အေကာင့္
acid အက္ဆစ္
AD ေအဒီ
agency ေအဂ်င္စီ
agenda အာဂ်င္တာ
agent ေအးဂ်င့္
aggressive အဂရက္စစ္
AIDS ေအဒ္႔စ္
album အယ္လဘမ္ / အယ္ဘမ္ / အယ္လ္ဘမ္
a.m. ေအအမ္
amount အေမာင့္
Apple company အက္ပယ္လ္ကုမၸဏီ
April ဧၿပီ
April Fools ဧပရယ္ဖူးလ္
Arctic အာတိတ္
area ဧရိယာ
assignment အဆိုုင္းမင္း
asylum အဆိုင္လမ္
atom အက္တမ္
August ၾသဂုတ္
aunt / auntie / aunty အန္တီ
bacteria ဗက္တီးရီးယား
ball pen ေဘာပင္
band ဘင္
banjo ဘင္ဂ်ဳိ
bank ဘဏ္
bar ဘား
barley ဘာလီ
barometer ဘာရုိမီတာ
baseball ေဘ့စ္ေဘာ
battery ဘက္ထရီ
bay area ေဘးဧရိယာ
beauty ဗ်ဴတီ
beer ဘီယာ
bell ဘဲလ္
bicycle ဘိုင္စကယ္
bikini ဘီကီနီ
bill board ဘီလ္ဘုတ္
billiard ဘိလိယက္
billion ဘီလီယံ
binomial ဘိုင္ႏိုမီနယ္
biscuit ဘီစကစ္
black box ဘလက္ေဘာက္စ္
Black list ဘလက္လစ္
black mail ဘလက္ေမးလ္
blind ဘလိုင္း
block ဘေလာက္
blogger ဘေလာ္ဂါ / ဘေလာ့ဂ္ဂါ
blue staff ဘလူးစတပ္ဖ္
board ဘုတ္
boiler ဘြိဳင္လာ
bond ဘြန္း
bonus ေဘာနပ္
boss ေဘာ့စ္
brake ဘရိတ္
bravo ဘရာဗို
brother ဘာရတာ
budget ဘတ္ဂ်က္
Bulldozer ဘူဒိုဇာ
bunker ဘန္ကာ
buoy ေဗာ္ယာ
bureau ဗ်ဴရို
bureaucracy ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ
bureaucrat ဗ်ဴရိုကရက္
bourgeois ဘူဇြာ
Burma ဘားမား
Burmese ဘားမစ္
bus ဘတ္စ္
cabinet ကက္ဗီနက္
cable ေကဘယ္
Cafe ကဖီး
camera ကင္မရာ
camp ကန္ ့
campaign ကန္ပိန္း
cancer ကင္ဆာ
capacity ကပ္ပစတီ
car ကား
carat ကရက္
carbon ကာဗြန္
caricature ကယ္ရီေကးခ်ား
casino ကက္စီနို
cassette ကက္ဆက္
catalog ကတ္တေလာက္
Catholic ကက္သလစ္
CD စီဒီ
cell ဆဲလ္
cellular ဆယ္လူလာ
censor ဆင္ဆာ
center စင္တာ
centigrade စင္တီဂရိတ္
Champagne ရွမ္ပိန္
champion ခ်န္ပီယံ
chaplain ခ်ာပလင္
chatting ခ်က္တင္
check box ခ်က္ေဘာက္
cheers! ခ်ီးယား
chocolate ေခ်ာ့ကလက္
cholesterol ကိုလက္စထေရာ
Christian ခရစ္ယာန္
Christmas ခရစ္စမတ္ / ခရစၥမတ္
cigarette စီးကရက္
circus ဆပ္ကပ္
Cisco ဆစ္စကို
civic စီဗစ္
civil society ဆီဗဲလ္ဆိုဆိုက္တီး
clip ကလစ္
club ကလပ္
clutch ကလပ္
code ကုတ္
coffee ေကာ္ဖီ
college ေကာလိပ္
colony ကိုလိုနီ
color ကာလာ
comma ေကာ္မာ
commando ကြန္မန္ဒို
comment ကြန္မင့္
commission ေကာ္မရွင္
committee ေကာ္မတီ
communist ကြန္ၿမဴနစ္
company ကုမၸဏီ
computer ကြန္ပ်ဴတာ
conference ကြန္ဖရင့္စ္
Congress ကြန္ဂရက္
conservative ကြန္ဆာေဗးတစ္
contract ကန္ထရိုက္
contractor ကန္ထရိုက္တာ
convent ကြန္ဗင့္
corporation ေကာ္ပိုေရးရွင္း
corridor ေကာ္ရစ္တာ
cough ေကာ့ဖ္
council ေကာင္စီ
cover ကာဘာ
crane ကရိန္း
credit card ခရက္ဒစ္ကဒ္
crony ခရိုနီ
cross ကေရာ့စ္
curfew ကာဗ်ဴး
custom ကာစတန္
customer ကာစတန္မာ
cyclone ဆိုင္ကလုန္း
debate ဒီဘိတ္
December ဒီဇင္ဘာ
demand ဒီမန္း
democracy ဒီမုိကေရစီ
democratization ဒီမိုကရက္တိုက္ေဇးရွင္း
design ဒီဇုိင္း
designer ဒီဇုိင္းနာ
dialogue ဒိုင္ယာေလာ့
diary ဒိုင္ယာယီ
digital ဒစ္ဂ်စ္တယ္
director ဒါရိုက္တာ
diving ဒုိင္ဗင္
do ဒူး
doctor ေဒါက္တာ
dollar ေဒၚလာ
down load ေဒါင္းလုပ္
dozen ဒါဇင္
drama ဒရမ္မာ
drum ဒရမ္
duty coat ဂ်ဴတီကုတ္
dynamite ဒုိင္းနမုိက္
Eco အီကို
economic အီကိုနိုမစ္ခ္
editor အယ္ဒီတာ
education အက္က်ဴေကးရွင္း
electronic အီလက္ထေရာနစ္
email အီးေမး / အီးေမးလ္
emotion အီမုိးရွင္း
empire အင္ပါယာ
energy drink အင္နာဂ်ီဒရင့္
engine အင္ဂ်င္
engineer အင္ဂ်င္နီယာ
English အဂၤလိပ္
equation အီေကြးရွင္း
equator အီေကြတာ
essay အက္ေဆး
evolution အီဗုိလူရွင္း
Excel အိပ္ဇဲလ္
excited အိပ္ဆိုက္တစ္
Facebook ေဖ့စဘြတ္ / ေဖ့ဘြတ္
Fascist ဖက္ဆစ္
fashion ဖက္ရွင္
fax ဖက္စ္
February ေဖေဖာ္ဝါရီ
federal ဖက္ဒရယ္
feel ဖီလ္း
feeling ဖီးလ္ လင္
fight ဖိုက္
file ဖိုင္
film ဖလင္
financial ဖိုင္နန္ရွယ္
fine ဖိုင္း
flannel ဖလန္နယ္
focus ဖိုးကပ္စ္
fool ဖူးလ္
foreman ဖိုမင္
forensic ဖိုရမ္စစ္
formula ေဖာ္ျမဴလာ
forum ဖိုရမ္
foul ေဖာင္းလ္
foundation ေဖာင္ေဒးရွင္း
fountain ေဖာင္တိန္
free ဖရီး
free kick ဖရီးကစ္
fresher ဖရက္ရွာ
fullscap ဖူးစကက္
function ဖန္ရွင္
gallon ဂါလန္
gas ဂက္စ္
gate ဂိတ္
gentleman ဂ်န္းတလ္မဲန္း
geometry ဂ်ီၾသေမႀတီ
global ဂလိုဘယ္
Globalization ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း
goal ဂိုး
golden ဂိုးဒင္း
good ဂြဒ္
goodnight ဂြဒ္နိုက္
Google ဂူဂယ္
governor ဂါဗာနာ
grade ဂရိတ္
gram ဂရမ္
Greek ဂရိ
gross ဂရြတ္ (ဆယ့္ႏွစ္ဒါဇင္)
group mail ဂရုေမးလ္
Guardian ဂါးဒီးယန္း
guide ဂုိက္
guide line ဂိုက္လိုင္း
guitar ဂစ္တာ
Gurkha ေဂၚရခါး
harmony ဟာမုိနီ
health ဟဲလ္သ္
hectare ဟက္တာ
helium ဟီလီယံ
hero worship ဟီး႐ုိးဝါးရွစ္
High Court ဟိုက္ကုတ္
High School Final ဟိုက္စကူးဖိုင္နယ္
Hindu ဟိႏၵဴ
home ဟုမ္
honeymoon ဟန္နီးမြန္း
hormone ေဟာ္မုန္း
horn ဟြန္း
hotel ဟိုတယ္
house ေဟာက္စ္
house surgeon ေဟာက္စ္ဆာဂ်င္
hydrogen ဟိုက္ဒရိုဂ်င္
I အုိင္
I love you အုိင္လပ္လ္ယူ
Icon အုိင္ကြန္
idea အိုင္ဒီယာ
Ideology အိုက္ဒီေရာ္ေလာ္ဂ်ီ
idiom အီဒီယမ္
immigration အင္မီေဂးရွင္း
impression အင္ပရက္ရွင္
information အင္ေဖာ္ေမးရွင္း
informer အင္ေဖာ္မာ
Institution အင္စတီက်ဴးရွင္း
Intel အင္တယ္လ္
Internet အင္တာနက္
interview အင္တာဗ်ဳး
inverter အင္ဗာတာ
iPad အုိင္ပက္
iPhone အုိင္ဖုန္း
iPod Music Player အုိင္ေပါ့ ျမဴးဇစ္ပေလးယား
Islam အစၥလာမ္
iTunes အုိင္ကြ်န္း
jail ေဂ်း
January ဇန္နဝါရီ / ဇႏၷဝါရီ
joker ဂ်ဳိကာ
journal ဂ်ာနယ္
Judo ဂ်ဴဒို
July ဇူလိုင္
June ဇြန္
junior ဂ်ဴနီယာ
junk ဂ်န္႔ခ္
karate ခရာေတး
key ကီး
keyboard ကီးဘုတ္
khaki ကာကီ
Kilogram ကီလိုဂရမ္
Kilometer ကီလိုမီတာ
Label ေလဘယ္
laptop လက္ေတာ့ / လက္ပ္ေတာ့
Latin လာတင္
latitude လတၱီတြဒ္
latrine လက္ထရိန္
lecture လက္ခ်ာ
lever လီဗာ
like လိုက္ခ္
limit လစ္မစ္
limited လီမိတက္
line လိုင္း
linen လိုင္နင္
link လင့္
list လစ္
Liter လီတာ
lobby ေလာ္ဘီ
local ေလာ္ကယ္
longitude ေလာင္ဂ်ီတြဒ္
loud speaker ေလာင္စပီကာ
lucky လပ္ကီး
mafia မာဖီးယား
make up မိတ္ကပ္
mandolin မယ္ဒလင္
marathon မာရသြန္
March မတ္
marketing မားကက္တင္း
martial law မာရွယ္ေလာ
May ေမ
media မီဒီယာ
megawatt မဂၢါဝပ္
member မန္ဘာ
menu မီႏူး
mercury မာက်ဴရီ
message မက္ဆိတ္ခ်္
meter မီတာ
metric မက္ထရစ္
microphone မိုက္ခရိုးဖုန္း
Microsoft မိုင္က႐ုိေဆာ့
microwave မိုက္ခရိုေဝ႔
mile မုိင္
mindset မုိင္းဆက္
minimarket မီနီမားကတ္
minute မိနစ္
Miss မစ္
mobile မိုဘိုင္းလ္
mobile phone မိုဘိုင္းဖုန္း
model ေမာ္ဒယ္
molecule ေမာ္လီက်ဴး
money changer မန္းနီးခ်ိန္ဂ်ာ
moral ေမာ္ရယ္
morphia ေမာ္ဖီးယား
mortuary ေမာ္က်ဴရီ
mother မာသာ
motor ေမာ္တာ
motor boat ေမာ္ေတာ္ဘုတ္
motor cycle ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္
Mrs မစၥ
muffler မာဖလာ
multimedia မာလတီ မီဒီယာ
municipal ျမဴနီစီပါယ္
NASA နာဆာ
nation ေနရွင္
NATO ေနတုိး
Nazi နာဇီ
negro နီဂရုိး
neon နီယြန္
neutron ႏ်ဴထရြန္
news နယူးစ္
NGO အန္ဂ်ီအုိ
night club ႏိုက္ကလပ္
No ႏိုး
Nobel ႏုိဘဲလ္
notary ႏိုႀတီ
notice ႏို႔တစ္
November ႏုိဝင္ဘာ
nuclear ႏ်ဴကလီးယား
nucleus ႏ်ဴကလိယ
nurse နပ့္စ္
nylon ႏိူင္လြန္
oasis အိုေအစစ္
October ေအာက္တုိဘာ
OK အိုေက
Olympic အိုလံပစ္
one ဝမ္း
one set ဝမ္းဆက္
online အြန္လုိင္း
open society အိုးပန္းဆိုဇိုင္တီ
opera ေအာ္ပရာ
operator ေအာ္ပေရတာ
orchestra ၾသခက္စၾထာ
orchid ေအာ့ခစ္
order ေအာ္ဒါ
organize ေအာ္ဂႏိုက္ဇ္
OT အုိတီ
out line ေအာက္လိုင္း
overstay အိုဗာစေတး
oxygen ေအာက္ဆီဂ်င္
parcel ပါဆယ္
parliament ပါလီမန္
partnership ပါတနာရွစ္
party ပါတီ
passenger ပါစင္ဂ်ာ
passport ပတ္စပို႔စ္
PC ပီစီ
pen ပင္
penalty ပင္နယ္တီ
penicillin ပင္နီဆီလင္
pension ပင္စင္
personal ပါဆင္နယ္
philosophy ဖီေလာ္ေဆာ္ဖီ
phone card ဖုန္းကဒ္
pin ပင္
ping pong ပင္ေပါင္
pinion ပင္နယန္
plaster ပလတ္စတာ
plastic ပလတ္စတစ္
platform ပလက္ေဖာင္း
plaza ပလာဇာ
pliers ပလာယာ
plug ပလတ္
p.m. ပီအမ္
point ပိြဳင့္
policy ေပၚလစီ
Pop Star ေပါ့ပ္စတား
porter ေပၚတာ
post ပို႔စ္
postcard ပို႔စကတ္
poster ပိုစတာ
Pound ေပါင္
powder ေပါင္ဒါ
power ပါဝါ
practical ပရယ္တီကယ္
premiere ပရီးမီးယား
premium ပရီမီယံ
print ပရင့္
procedure ပ႐ိုဆီဂ်ာ
program ပရိုဂရမ္
progress ပရိုုဂရက္စ္
promotion ပ႐ိုမိုးရွင္း
proof reader ပရုရီဒါ
proposal ပရိုပိုဆယ္
pudding ပူတင္း
quality ကြာလီတီ
quantity ကြမ္တီတီ
Quinine ကြီႏိုင္
Radar ေရဒါ
radio ေရဒီယို
ranger ရိန္းဂ်ားစ္
Rangoon ရဲန္းဂြန္း
RASU ရာဇူး
ration ရာရွင္
Ray-Ban ေရဘင္
RC အာစီ
ready made ရယ္ဒီမိတ္
refugee ရီဖ်ဴဂ်ီ
remand ရမန္
remote ရီမုတ္
reports ရီပုိ႔စ္
revolution ရီဗုိလူရွင္း
Richter scale ရိတ္တာစေကး
rifle ရိုင္ဖယ္
Rohingya ႐ိုဟင္ဂ်ာ
romantic ႐ုိမန္တစ္
rubber ေရာ္ဘာ
saint စိန္
salad ဆလတ္
salon ဆလြန္း
saloon car ဆလြန္းကား
sanction ဆန္ရွင္
scale စေကး
scholarship စေကာလားရွစ္
school စကူးလ္
scooter စကူတာ
secretary စကၠရီေထရီ
seismic ဆိုက္စမစ္
seminar ဆီမီနာ
Senator ဆီးနိတ္တာ
senior စီနီယာ
September စက္တင္ဘာ
sergeant ဆာဂ်င္
series စီရီး
setting ဆက္တင္
seven ဆဲဗင္း
shadow ရွဲဒုိး
share ရွဲ / ရွယ္ယာ
shirt ရွပ္
shit ရွစ္
show ႐ိႈး
Show Job ရိႈးေဂ်ာ့
sidecar ဆိုက္ကား
sign ဆိုင္း
silica ဆီလီကာ
Silicon Valley ဆီလီကြန္ဗယ္လီ
Sin ဆင္းန္
sister စစ္စတာ
skirt စကတ္
slide ဆလိုက္
smart phone စမတ္ဖုန္း
socialist ဆိုရွယ္လစ္
soda ေဆာ္ဒါ / ဆုိဒါ
software ေဆာ့ဖဝဲ / ေဆာ့ဝဲ
solar ဆိုလာ
Sorry ေဆာရီး
spare စပယ္ယာ
special စပယ္ရွယ္
sponsor စပြန္ဆာ
sponsorship စပြန္ဆာရွစ္
spot light စေပါ့လိုက္
spring စပရင္
spy စပိုင္
square စကြဲယား
stage show စတိတ္ရႈိး
statement စတိတ္မင့္
sticker စတစ္ကာ
stock exchange စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း
stock market စေတာ့မားကက္
studio စတူဒီယို
style စတုိင္
subcommittee ဆပ္ေကာ္မတီ
super ဆူပါ
super power ဆူပါ ပါဝါ
supply ဆပ္ပလိုင္း
syndicate ဆင္ဒီကိတ္
syphilis ဆစ္ဖလစ္
tablet တက္ဘလက္
tank တင့္ကား
tape recorder တိတ္ရီေကာ္ဒါ
tax တက္ခ္
taxi တက္ကစီ / တကၠစီ
technical တက္နီကယ္
technocrat တကၠႏိုခရက္
telephone တယ္လီဖုန္း
telescope တယ္လီစကုပ္
television တယ္လီေဗးရွင္း
Telex တဲလက္စ္
theory သီအိုရီ
three တရီး
Tibet တိဗက္
time တိုင္း(မ္)
token တိုကင္
toll တိုးလ္
tornado ေတာ္ေနဒိုး
train ထရိမ္း
transistor ထရန္စစၥတာ
truck ထရပ္
T-shirt တီရွပ္
Tsunami ဆူနာမီ
tube ကၽြတ္
tuition က်ဴရွင္
tumour က်ဴမာ
turpentine တာပင္တိုင္
tutorial က်ဴတိုရီကယ္
Twitter တြတ္စ္တာ
two တူး
UG ယူဂ်ီ
UN ယူအန္
uncle အန္ကယ္
UNESCO ယူနီစကို
uniform ယူနီေဖာင္း
union ယူနီယံ
universal ယူနီဗာဆယ္
uranium ယူေရနီယံ
Uranus ယူေရနတ္
version ဗားရွင္း
veto ဗီတို
video ဗီဒီယို
Visa ဗီဇာ
vision ဗီြးရွင္း
vitamin ဗီတာမင္
vocation ဗိုေကးရွင္း
voice ဗိြဳက္စ္
volt ဗုိ႔
volume ဗုိလြန္း
volunteer ေဗာ္လန္တီယာ
vote ဗုတ္ဒ္
voucher ေဘာက္ခ်ာ
warder ဝါဒါ
warning ဝမ္နင္
warrant ဝရမ္း
washer ဝါရွာ
Watt ဝပ္
website ဝက္ဗဆိုက္ / ဝဘ္ဆိုက္
wheel ဝွီး
wine ဝိုင္
wire shock ဝါယာေရွာ့
workshop ဝပ္ေရွာ့
x-ray အိတ့္စ္ေရး
Yes ရက္စ္
YMBA ဝိုင္အမ္ဘီေအ
You ယူ
zip ဇစ္
zone ဇုန္

ျမန္မာမႈျပဳ ဗိုလ္စကား
ဂြတ္တယ္ဆုိရင္ ဒူးသာဒူး။

Middle East problem (pregnancy for a lady, too much fat in the tummy for a man)
Top secret, bottom open.

Act အက္ဥပေဒ
ball ေဘာ္လံုး
bar ဘားတန္း
barracks ဘားတိုက္
bat ဘက္တံ
bazooka ဘဇူကာဒံုးေလာင္ခ်ာ
bioscope ဘိုင္စကုပ္
biscuit ဘီစကစ္မုန္ ့
boot ဘြတ္ဖိနပ္
brake ဘရိတ္အုပ္
bun ဘန္းမုန္႔
bus ဘတ္စ္ကား
captain ကပၸတိန္
carbine ကာဘိုင္ေသနတ္
chain ခ်ိန္းႀကိဳး
Chevrolet ခ်က္ပလက္ကား
Christmas ခရစ္စမတ္ပြဲ
Company Limited (Co., Ltd.) ကုမၸဏီလီမိတက္
contract ကန္ထရုိက္စာခ်ဳပ္
Disco ဒစၥကုိ
diving ဒုိင္ဗင္ထုိး
Ford ဖုိ႔ဒ္ကား
gate ဂိတ္ေပါက္
GE ဂ်ီအီးကုမၸဏီ
GMC ဂ်ီအမ္စီကား
insect အင္းဆက္ပိုး
interview ဗ်ဳး
jacket ဂ်ာကင္အက်ၤ ီ
jeans ဂ်င္းေဘာင္းဘီ
Jeep ဂ်စ္ကား
Laser ေလဆာေရာင္ျခည္
lorry ေလာ္ရီကား
magazine မဂၢဇင္း
May Day ေမေဒးေန ့
motor ေမာ္တာစက္
motor cycle ဆုိင္ကယ္
motor vehicle ေမာ္ေတာ္ကား
mug မတ္ခြက္
muscovy duck မန္ဒါလီ
number နံပါတ္
ounce ေအာင္စ
pin ပင္အပ္
pipe ပုိက္လံုး
plague ပလိပ္ေရာဂါ
plate ပလိတ္ျပား
registered ေရစစၥရီ
Rome ေရာမ
Rum ရမ္အရက္
shirt ရွပ္အက်ၤ ီ
shoe ရွဴးဖိနပ္
sidecar ဆိုကၠား
sign ဆိုင္းဘုတ္
special ရွယ္
spoke စပုတ္တိုင္
tank တင့္ကား
taxi တကၠစီကား
telephone ဖုန္း
Time တိုင္းမ္မဂၢဇင္း
truck ထရပ္ကား
Vodka ေဗာဒ့္ကာအရက္
Whiskey ဝီစကီအရက္
wire ဝါယာႀကိဳး

ျမန္မာမႈျပဳ အတိုေကာက္
ATM - အေတာ္ေမာ (Francis Win)
DJ disease (Depression-Jealousy disease)
ILO (Imposters Liars Opportunists)
MSC (Master of Smear Campaign)
NATO - No Action Talk Only (ဇာဂနာ)

တုိက္ရုိက္ဘာသာျပန္ဗိုလ္စကား
ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္ cat mountain mountain
ျဖည္းျဖည္းလုပ္ slow slow make
ေရလိုက္ငါးလိုက္ water follow fish follow

ကျပားစကား
ခတၱရပ္ဆိုင္းၿပီး Half-time ေပးထားတာဆိုၿပီး လူေတြက ကဲ့ရဲ႕ၾကတယ္။ (ျမစ္ဆံု ေရကာတာစီမံကိန္း)
စစ္အလိုက် သမိုင္းအၿမင္ဆိုတာ ဘာလဲလို႔ အလြယ္ဆံုးေၿပာရရင္ စစ္တပ္က အာဏာ ၃-ရပ္စလံုးအေပၚ ခ်ဴပ္ကိုင္ၿခင္းအေပၚ မွန္ေႀကာင္း လိုအပ္ေႀကာင္း တရားဝင္ေႀကာင္း justify လုပ္တဲ့ အၿမင္ေတြပဲ။ (လင္းထင္၊ ဖဘ၊ ၂၀ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၂ / စိုင္းသိန္းဝင္း)
ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေနာက္ဆက္ၿပီးေတာ့ ေျပာရမယ္ဆိုရင္က်ေနာ္တို႔ ဒီမွာ Press Conference ေလး တစ္ခုလည္း လုပ္ပါတယ္။ ကုလသမဂၢ ေအဂ်င္စီေတြ၊ NGO ေတြ၊ ၿပီးရင္ အဲ့ဒီ့မွာ တိုက္ဆိုင္မႈလို႔ ေျပာရပါ့မယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥလုပ္ေနတဲ့ မစၥတာကင္တာနား ကလည္း ေရာက္ ေနတယ္။ ေရာက္ေနေတာ့ သူ႔လည္း က်ေနာ္တို႔ ဖိတ္လိုက္ပါတယ္။ ေနာက္ေန႔မွာ On Ground ကို ျပတယ္။ (သိန္းစိန္၊ ဗြီအိုေအ၊ ၁၄ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၂)
ျမန္မာႏုိင္ငံ အျမဳေတစာနယ္ဇင္း ေကာင္စီ ဖြဲ႔စည္းမႈုက Selected body ျဖစ္ေနတယ္။ Elected body မဟုတ္ဘူး။ (ေမာင္ဝံသ၊ ဗြီအိုေအ၊ ၁၀ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၂)
သူ႕ပါးစပ္ကေန clean government, good governance ဆိုျပီး တဖြဖြေျပာေနေပမယ့္လည္း သူကိုယ္တိုင္လဲမကင္းႏိူင္ပါဘူး။ (စက္မွႈ(၁) ဝန္ၾကီးဌာန၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းျမင့္အေၾကာင္း၊ အျဖဴေရာင္မီဒီယာ၊ ၂၀ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၂)
အရင္က Unbiased media လို႔ သံုးသပ္မိတာေတြထဲက တခ်ဳိ႕ဟာ အခုေတာ့ Biased media ျဖစ္လာတာကို ေတြ႔မိတယ္။ (လြင္ေအာင္စိုး၊ ဖဘ၊ ၃ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၀၁၂)

House arrest ၿပီးရင္ Parliament arrest ျဖစ္ေတာ့မယ္။ (စိ္န္ဝင္း - လူထု၊ ၁၉၄၀-၂၀၁၂ / ေဌးေဇာ္ - အင္းဝ၊ ၂၉ ဇြန္ ၂၀၁၂)
“Nobody is perfect” ပါ။ လူဆိုတာ ေမြး ရာပါပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ သဘာ၀ေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ‘imperfection’ ဆိုတာ ရိွတတ္ပါတယ္။ ဒီ ‘imperfection’ ကို အဓိက ‘principle’ အေနနဲ႔ အဲဒီလူကို ‘Define’ လုပ္မယ္ဆိုရင္၊ အဲဒီ ‘imperfection’ ကို ဦးတည္ျပီး ေနာက္မယ္ ဆိုရင္ ေတာ့ ‘insult’ ေစာ္ကားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ (သိန္းေဆြ၊ မိုးမခ၊ ၈ ဇူလိုင္ ၂၀၁၃)
One Year One Day ျပတုိက္။ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းျပတုိက္)
The Burmese Way to (ဘာ)၊ The Burmese Way to (ညာ)။ (ေအာင္သာ - ပီသံုးလံုး၊ လမင္းတရာ ၊ ၂၈ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၂ / ေက်ာ္သန္း)

ျပက္ရယ္ျပဳဗိုလ္စကား
commission ေကာ္မေသ
crony ခရိုုျပာ
democracy ဓားမိုးကေရစီ
Internet အင္တာျဖဴ
Myanmarese မုိက္ရုိင္းမ်ားငို
socialist ဆိုရွယ္ညစ္

စစ္ဗိုလ္စကား
Myanmar မုိက္ရုိင္းမ်ား
Tatmadaw သတ္မွေတာ္

ႏိူင္ငံေရး ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ေသာ ဗိုလ္စုတ္ခ်ာမ်ား အရည္ထူ၍ ရယ္ျပံဳးတတ္ႀကပါေစ
ေက်ာ္ညြန္႔
၁ ဧၿပီ ၂၀၁၂
ဧပရယ္ဖူးလ္

စာၾကြင္း
ဗိုလ္လိုညႇပ္ညႇပ္ေျပာေတာ့ တံေထြးစင္
Myanmar ဆိုသည္မွာ ျမန္မာဖက္ဆစ္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ အုပ္စုိးေသာ တိုင္းျပည္ကိုေခၚပါသည္။

CREDIT BY Burma National News

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...